22 Bäst SQL Server till SQLite Converter Tools (2024) [GRATIS NEDLADDNING]

1. Inledning

1.1 Betydelsen av MS SQL Server till SQLite Converter-verktyget

Microsoft SQL Server och SQLite-databaser är utan tvekan två av de most allmänt använda relationsdatabashanteringssystem i världen. Var och en av dessa databaser har sina styrkor och svagheter, och därför kan vissa situationer kräva migrering av data från MS SQL Server till SQLite.

Microsoft SQL Server till SQLite-konverteringsverktyget hjälper till att underlätta denna datamigreringsprocess. Dessa verktyg tillhandahåller vanligtvis funktioner som möjliggör konvertering av tabellstrukturer, data, index och ibland även begränsningar och procedurer.

Att välja rätt konverteringsverktyg är avgörande eftersom det direkt påverkar noggrannheten och effektiviteten i datamigreringsprocessen. Ett bra konverteringsverktyg bör inte bara göra omvandlingen korrekt utan bör också upprätthålla dataintegriteten och bedöma kompatibiliteten mellan olika datatyper mellan de två databaserna.

Omvandlingen kommer att misslyckas på en korrupt SQL Server databas. Du måste använda en SQL-återställningsverktyg för att återställa databasen före konvertering.

MSSQL till SQLite Introduktion

1.2 Syfte med denna jämförelse

Syftet med denna jämförelse är att ge en djupgående analys av flera medlemsstater SQL Server till SQLite-konverteringsverktyg för att hjälpa användare att välja most lämpligt verktyg för deras datakonverteringsbehov. Detta kommer att göras genom att jämföra funktionerna, fördelarna och potentiella nackdelarna med varje verktyg.

Vi förstår att varje användares databasmigreringsbehov är unika – det som fungerar för en kanske inte fungerar för en annan. Därför är vår jämförelse inriktad på att hjälpa dig förstå vad varje verktyg erbjuder, så att du kan välja en omvandlare som bäst passar dina specifika behov.

2. Fullständig konvertera SQL Server till SQLite

Full Convert är ett kraftfullt verktyg för databaskonvertering och synkronisering över ett brett utbud av databastyper, inklusive MS SQL Server och SQLite. Dess höjdpunkt är det användarvänliga gränssnittet som möjliggör enkel installation och anpassning av konverteringar, vilket gör databasmigrering mer tillgänglig.

Fullständig konvertera MSSQL till SQLite

2.1 Fördelar

 • Fart: Full Convert är byggd för prestanda, vilket avsevärt påskyndar databaskonverteringsprocessen.
 • Användarvänlig : Verktyget tillhandahåller ett enkelt och intuitivt gränssnitt som förenklar den vanligtvis komplexa processen med databaskonvertering.
 • Anpassningsbara : Användare kan skräddarsy sina omvandlingar för att passa deras specifika behov och preferenser.
 • Stöder Bulk Migration : Den har kapacitet att hantera en stor mängd data, vilket möjliggör konverteringar i stor skala.

2.2 Nackdelar

 • Pris: Jämfört med några av dess motsvarigheter är Full Convert relativt dyr.
 • Brist på avancerade alternativ : Trots sina anpassningsfunktioner kan den använda mer sofistikerade alternativ för högt specialiserade behov.
 • kompatibilitets~~POS=TRUNC : Användare har rapporterat enstaka kompatibilitetsproblem med vissa versioner av databaser.

3. DBConvert SQL Server till SQLite

DBConvert är en välkänd lösning för att konvertera databaser mellan olika format inklusive MS SQL Server till SQLite. Den sticker ut genom sin förmåga att migrera data direkt till en helt ny databas eller synkronisera befintliga. Det stöder också databaser som finns på olika servrar eller lokala system.

DBConvert MSSQL till SQLite

3.1 Fördelar

 • Direkt konvertering och synkronisering: DBConvert kan överföra data direkt från käll-DBMS till tarskaffa DBMS, samt synkronisera ändringar.
 • Flexibelt: Verktyget stöder en rad olika källor och tarfå konfigurationer och lovar hög konverteringsflexibilitet.
 • Lokal och serversupport: Oavsett om dina data finns på ett lokalt system eller en separat server, kan DBConvert hantera konverteringen.
 • Kommandoradsstöd: DBConvert tillåter användare att automatisera databaskonvertering och synkronisering med inbyggd schemaläggare eller via kommandoradsgränssnitt.

3.2 Nackdelar

 • Komplext gränssnitt: De många funktionerna kan göra gränssnittet skrämmande för förstagångsanvändare.
 • Konverteringshastighet: Även om verktyget kan hantera stora databaser, kan de vara långsammare jämfört med andra verktyg.
 • Pris: DBConvert är inte gratis, och cost kan vara oöverkomligt för vissa användare, särskilt småföretag eller enskilda utvecklare.

4. RebaseData Convert SQL Server till SQLite

RebaseData är en online-omvandlare designad för att hjälpa till med omvandlingen av MS SQL Server databas till SQLite-format. Denna enkla lösning är ett utmärkt konverteringsverktyg för dem som behöver snabba och okomplicerade transformationer utan behov av omfattande anpassningar eller synkroniseringar.

RebaseData MSSQL till SQLite Online

4.1 Fördelar

 • Rank Enkelhet: Tjänsten erbjuder en okomplicerad, lättanvänd plattform som gör konverteringsuppgifter snabba och enkla.
 • Online Tool: Eftersom den är en webbaserad lösning erbjuder den bekvämligheten med konverteringar utan behov av mjukvaruinstallation, vilket kan vara praktiskt för engångskonverteringar.
 • Hastighet: RebaseData tillhandahåller snabba konverteringar som effektivt hanterar databaser av olika storlekar.

4.2 Nackdelar

 • Brist på avancerade alternativ: På grund av den enkla karaktären hos RebaseData saknar den sofistikerade funktioner som synkronisering eller anpassning av konverteringar.
 • Datasäkerhet: Eftersom data laddas upp till RebaseData-servrarna för konvertering kan användare med strikta datasäkerhetspolicyer ha problem.
 • Filstorleksbegränsningar: Det finns en viss filstorleksgräns för gratisversionen av tjänsten.

5. RebaseData Client Java Tool

RebaseData Client är ett Java-baserat databaskonverteringsverktyg som möjliggör konvertering av MS SQL Server databaser till SQLite-format. Det fungerar som en nedladdningsbar offlineversion av onlineverktyget RebaseData, som ger samma enkelhet och effektivitet men med förbättrade säkerhetsfunktioner på grund av lokal datakonvertering.

RebaseData Client Java Tool

5.1 Fördelar

 • Enkelhet: RebaseData Client har samma användarvänliga gränssnitt och enkla tillvägagångssätt som sin motsvarighet online.
 • Datasäkerhet: Som ett offlineverktyg eliminerar det behovet av att ladda upp data till externa servrar, vilket ger en säkrare datakonverteringsprocess.
 • Java-baserat: Verktyget är byggt med Java vilket ger det plattformsoberoende funktioner som tillåter användning av verktyget på alla enheter som stöder Java.

5.2 Nackdelar

 • Kräver Java: För att köra det här verktyget krävs Java-installation, vilket kan vara en extra uppgift för användare utan Java på sina system.
 • Begränsade funktioner: Ungefär som onlineversionen saknar den avancerade alternativ som synkronisering och anpassning av konverteringar.
 • Inget stöd för stora databaser: Dess förmåga att hantera större databaser effektivt kan saknas, vilket kan leda till långsammare konverteringstider eller processfel.

6. Konvertera DB SQL Server till SQLite

Konvertera DB SQL Server till SQLite är en specialiserad tjänst inriktad på databaskonvertering mellan de två namngivna plattformarna. Verktyget säkerställer en omfattande migreringsprocess och överför tabeller, index och data mellan dessa två populära databaser relativt enkelt.

Konvertera DB MSSQL till SQLite

6.1 Fördelar

 • Omfattande migrering: Convert DB tillhandahåller ett holistiskt tillvägagångssätt för databaskonvertering, som omfattar inte bara data utan även tabeller och index.
 • Användarvänligt gränssnitt: Verktygets enkelhet gör det lätt att använda, även för användare med låg teknisk expertis.
 • Datatypmappning: Det säkerställer datakompatibilitet genom att effektivt kartlägga datatyper över MS SQL Server och SQLite-plattformar.

6.2 Nackdelar

 • Brist på synkroniseringsalternativ: Verktyget tillhandahåller inte datasynkronisering mellan de två DBMS, vilket kan vara en begränsning för användare som behöver uppdateringar i realtid.
 • Inget kommandoradsgränssnitt: Frånvaron av ett CLI kan minska flexibiliteten att använda verktyget för mer tekniskt benägna användare.
 • Bara online: Eftersom det är ett onlineverktyg väcker det datasäkerhetsfrågor och innebär också att verktyget inte kan användas offline.

7. Kodprojekt SQL Server DB till SQLite DB

Kodprojektet SQL Server DB till SQLite DB är ett gratis verktyg som låter användare utföra en enkel konvertering av databaser från SQL Server till SQLite. Denna lösning har utvecklats som en del av ett CodeProject-gemenskapsinitiativ med öppen källkod och tillhandahåller en enkel men effektiv omvandlare för användare som behöver grundläggande databastransformation.

CodeProject MSSQL till SQLite

7.1 Fördelar

 • Öppen källa: Som ett verktyg med öppen källkod är det gratis och uppdateringar eller förbättringar kan göras av communityn.
 • Grundläggande och okomplicerat: Den är idealisk för användare som behöver en enkel, okomplicerad databastransformation utan mycket komplexitet.
 • Bra support: Genom att vara en del av CodeProject-plattformen drar den nytta av en levande gemenskap för stöd och lösningar på potentiella problem.

7.2 Nackdelar

 • Brist på avancerade funktioner: Den erbjuder inte avancerade funktioner som anpassning av konverteringar och datasynkronisering, vilket gör den mindre lämplig för komplexa applikationer.
 • Begränsad hantering av stora databaser: Dess prestanda vid bearbetning av stora databaser kan äventyras, vilket leder till långsammare konverteringstider.
 • Inget användargränssnitt: Allt är kodat, vilket innebär att det kan visa sig vara svårt för användare med mindre kodningserfarenhet.

8. SystemWeaver Databas Manager

SystemWeaver Database Manager, från det välrenommerade SystemWeaver-systemet, är ett verktyg designat för att hjälpa till med dina databaskonverteringar, inklusive transformation av SQL Server Databaser till SQLite. Det här verktyget stöder en holistisk metod för databasmigrering, vilket säkerställer att tabeller, index och data hanteras effektivt under konverteringen.

SystemWeaver Databas Manager

8.1 Fördelar

 • Omfattande migrering: SystemWeaver Database Manager säkerställer att alla delar av din databas beaktas under konverteringen, vilket ger en heltäckande lösning.
 • Support på företagsnivå: Den kommer från en ansedd leverantör och erbjuder robust support och regelbundna uppdateringar, vilket säkerställer tillförlitlighet på hög nivå.
 • Kompatibel: Den är utformad för att hantera detaljerna i SQL Server och SQLite-databaser, vilket gör konverteringsprocessen sömlös och effektiv.

8.2 Nackdelar

 • Komplex installation: Som en del av ett omfattande system kan det vara komplicerat att installera Databas Manager, särskilt för nya användare.
 • Cost: Anskaffning och underhåll costs kan vara oöverkomliga för enskilda användare eller små företag.
 • Overkill för enkla användningsområden: De avancerade funktionerna som den erbjuder kan vara onödiga för enkla, okomplicerade databaskonverteringar.

9. Intuitivt SQL Server till SQLite Migration Process

Den intuitiva SQL Server till SQLite Migration Process är mer ett tillvägagångssätt än ett verktyg i sig. Den kapslar in en strukturerad metod för att övergå till din MS SQL Server data till SQLite-formatet. Denna metod är designad av gruppen Intuitive Business Intelligence och ger en effektiv och pålitlig väg för att uppnå en korrekt databaskonvertering.

Intuitiv MSSQL till SQLite

9.1 Fördelar

 • Strukturerat tillvägagångssätt: Denna process ger en tydlig, steg-för-steg-strategi för konvertering SQL Server databaser till SQLite-databaser, vilket minskar risken för fel och felaktigheter.
 • Omfattande guide: Processen följs av noggrann dokumentation, som inkluderar lösningar på potentiella problem, som lovar smidigare konverteringar.
 • Robust support: Genom att vara en del av den Intuitiva Business Intelligence-plattformen har användare tillgång till robust teknisk support under konverteringen.

9.2 Nackdelar

 • Saknar användarvänligt gränssnitt: Processen exekveras genom kommandoradsoperationer och skript, vilket kan vara en utmaning för icke-tekniska användare.
 • Ingen automatisering: Det manuella tillvägagångssättet kräver resursinvesteringar och kan leda till mänskliga fel.
 • Ingen realtidssynkronisering: Denna process tillåter inte realtidssynkronisering mellan käll- och måldatabaserna.

10. Withdata Software MsSqlToSqlite

Withdatas MsSqlToSqlite är ett datakonverteringsverktyg som syftar till att tillhandahålla en enkel men effektiv lösning för överföring av data från MS SQL Server till SQLite. Mjukvaran är designad för hög prestanda, ger ändamålsenlig leverans av exakta konverteringsuppgifter, samtidigt som den stöder ett brett utbud av datatyper som de två databaserna använder.

Meddata MsSql till SQLite

10.1 Fördelar

 • Hög prestanda: MsSqlToSqlite levererar snabb datakonvertering, vilket sparar tid, särskilt när man arbetar med större databaser.
 • Stöd för bred datatyp: Programvaran rymmer ett brett spektrum av datatyper i både MSSQL och SQLite, vilket säkerställer smidig och korrekt konvertering.
 • Visuell operation: Tillhandahållandet av ett användarvänligt visuellt gränssnitt gör verktyget lätt att använda, även för dem utan omfattande teknisk kunskap.

10.2 Nackdelar

 • Pris: Detta är en kommersiell produkt och licensieringen costs kan vara avskräckande för vissa potentiella användare, särskilt enskilda utvecklare eller små företag.
 • Inget onlinealternativ: För användare som föredrar onlineverktyg för enstaka konverteringar kanske det här verktyget inte är rätt passform eftersom det kräver lokal systeminstallation.
 • Ingen avancerad synkronisering: MsSqlToSqlite erbjuder inte avancerade synkroniseringsmöjligheter, vilket kan vara begränsande för användare som behöver databasuppdateringar i realtid.

11. PyPI db-to-sqlite

PyPI db-to-sqlite är ett Python-paket utvecklat för att konvertera olika databasformat till SQLite. Det är särskilt användbart för utvecklare som arbetar med Python och erbjuder ett praktiskt kommandoradsgränssnitt för att utföra konverteringsuppgifterna effektivt.

PyPI db-to-sqlite

11.1 Fördelar

 • Python-vänlig: Eftersom det är ett Python-paket är det mycket skräddarsytt för Python-baserad utveckling, och det är kompatibelt med Python-verktyg och miljöer.
 • Lätt att använda: Med ett enkelt kommandoradsgränssnitt kan konverteringar utföras med lätthet.
 • Flexibilitet: Erbjuder användare möjligheten att välja specifika tabeller eller hela databaser för konvertering.

11.2 Nackdelar

 • Python-krav: Kräver att Python är installerat, vilket kan vara ett hinder för användare som inte redan arbetar med Python.
 • Inget grafiskt användargränssnitt: Frånvaron av ett GUI gör det mindre intuitivt för användare som föredrar ett visuellt gränssnitt.
 • Begränsat stöd för datatyp: Det kanske inte hanterar alla datatyper sömlöst, vilket kan leda till konverteringsfel eller felaktigheter.

12. SQL Server Kompakt & SQLite Toolbox

Smakämnen SQL Server Compact & SQLite Toolbox är ett integrerat verktyg som tillhandahålls i Microsofts Visual Studio, riktat till utvecklare som arbetar direkt i denna miljö. Denna verktygslåda möjliggör manipulationer och omvandlingar av SQL Server Kompakta och SQLite-databaser, bland andra funktioner.

SQL Server Kompakt & SQLite Toolbox

12.1 Fördelar

 • Integrerad miljö: Som ett verktyg i Visual Studio erbjuder det bekvämlighet för utvecklare som redan använder den här plattformen.
 • Multifunktionalitet: Utöver bara konverteringar ger den insikter, skript- och redigeringsfunktioner för hantering av databaser.
 • Effektiv: Det främjar effektiviteten genom att tillåta utvecklare att utföra databaskonverteringar utan att lämna sin primära utvecklingsmiljö.

12.2 Nackdelar

 • Visual Studio-krav: Fungerar endast i Visual Studio. Användare som inte använder den här plattformen kan tycka att konverteringskonfigurationen är komplex.
 • Anpassat för utvecklare: Verktyget är främst designat för utvecklare, och icke-tekniska användare kan tycka att det är svårt att använda.
 • Brist på omfattande datatypmappning: Vissa användare har rapporterat problem när de har hanterat specifika eller komplexa datatyper under konverteringar.

13. Stellar Database Converter Tool

Stellar Database Converter Tool är en populär lösning för databasmigrering. Den stöder ett brett utbud av format, inklusive MS SQL Server, SQLite och många andra. Dess användarvänliga gränssnitt, tillsammans med robusta funktioner, gör databaskonvertering till en relativt stressfri uppgift.

Stellar Converter för databas

13.1 Fördelar

 • Brett utbud av formatstöd: Verktyget kan konvertera databaser över ett brett utbud av format, som täcker most populära databassystem.
 • Användarvänligt gränssnitt: Stellar är välkänt för sitt intuitiva gränssnitt som förenklar navigeringen och gör konverteringsprocessen enkel för användare med olika nivåer av teknisk expertis.
 • Hög prestanda: Stellar Database Converter-verktyget kombinerar hastighet och effektivitet, vilket säkerställer hög prestanda, även för storskaliga databaskonverteringar.

13.2 Nackdelar

 • Cost: Trots dess omfattande funktioner kan vissa användare tycka att Stellars pris är lite högt, särskilt för småskaliga databaskonverteringar.
 • Komplexitet för nybörjare: Trots det användarvänliga gränssnittet kan nybörjare tycka att det är lite komplicerat på grund av de många alternativen och avancerade inställningarna.
 • Brist på realtidssupport: Verktyget saknar chatt- eller telefonsupport i realtid, vilket kan vara obekvämt för användare som behöver omedelbar hjälp.

14. MySQL till SQLite Online Converter

MySQL till SQLite Online Converter är ett effektivt webbaserat verktyg som förenklar uppgiften med databaskonvertering. Designad med bekvämlighet i åtanke, den tillåter användare att direkt konvertera MySQL-skript till SQLite utan att behöva ladda ner eller installera någon programvara.

MySQL till SQLite Online Converter

14.1 Fördelar

 • Webbaserat verktyg: Som ett onlineverktyg kräver det ingen mjukvaruinstallation, vilket gör det tillgängligt från vilken enhet som helst med en internetanslutning.
 • Användarvänlighet: Verktyget tillåter snabb konvertering av MySQL-skript till SQLite med bara några klick, vilket gör det mycket användarvänligt.
 • Gratis att använda: Till skillnad från många databaskonverteringsverktyg erbjuder MySQL till SQLite Online Converter sina tjänster gratis.

14.2 Nackdelar

 • Begränsat format stöd: Verktyget stöder endast konvertering mellan MySQL och SQLite, vilket begränsar dess användbarhet för användare som behöver konvertera till eller från andra databasformat.
 • Brist på avancerade funktioner: Även om det är perfekt för enkla konverteringar, saknar detta onlineverktyg några av de avancerade funktionerna som finns i dedikerad databaskonverteringsprogramvara.
 • Beroende på internet: Som ett onlineverktyg är dess funktionalitet helt beroende av användarens internetuppkoppling. I situationer med svagt eller instabilt internet kan det innebära svårigheter.

15. AnyConv Online SQL Converter

AnyConv Online SQL Converter är ett annat webbaserat verktyg designat för flexibilitet och användarvänlighet vid konvertering av SQL-databaser. Det är ett mångsidigt verktyg som stöder mer än 400 filtyper, inklusive olika databasformat.

AnyConv Online SQL Converter

15.1 Fördelar

 • Flexibilitet: AnyConv stöder många format, vilket gör det till ett mångsidigt verktyg för många databaskonverteringsbehov.
 • Onlineverktyg: Som en webbaserad applikation eliminerar den behovet av programvaruinstallation och kan nås från vilken enhet som helst med en internetanslutning.
 • Användarvänlighet: Processen är så enkel som att ladda upp filen och välja target-format, vilket gör det till ett användarvänligt alternativ för databaskonvertering.

15.2 Nackdelar

 • Internetberoende: Förlitar sig mycket på internetanslutning, vilket kan vara ett problem i miljöer med en svag eller instabil internetanslutning.
 • Filstorleksgräns: Med en maximal filstorleksgräns kanske det inte är det bästa valet för stora databaskonverteringar.
 • Brist på avancerade alternativ: Erbjuder inte många avancerade alternativ för komplexa databaskonverteringsscenarier, vilket kan begränsa dess användbarhet för proffs.

16. Navigat för SQLite

Navicat för SQLite är ett omfattande databashanterings- och utvecklingsverktyg designat specifikt för SQLite. Den fungerar som ett allt-i-ett-gränssnitt som ger ett intuitivt och kraftfullt grafiskt gränssnitt för databashantering, utveckling och underhåll.

Navicat SQLite Converter

16.1 Fördelar

 • Kraftfulla funktioner: Navicat för SQLite erbjuder ett brett utbud av funktioner som datamodellering, SQL-utveckling, serveradministration och mer.
 • Användarvänligt gränssnitt: Med ett väldesignat grafiskt användargränssnitt prioriterar Navicat användbarhet, vilket gör databashantering och konverteringsuppgifter tillgängliga för användare på alla nivåer.
 • Starkt stöd: Den erbjuder omfattande hjälp och dokumentation tillsammans med snabb kundservice, och erbjuder lösningar på användarnas frågor eller problem.

16.2 Nackdelar

 • Cost: Denna premiummjukvara kommer med en relativt hög prislapp, som kanske inte är så cost-effektiv för små projekt eller enskilda användare.
 • Tarfås på SQLite: Även om det är exceptionellt för SQLite, stöder det inte så många databasformat för konvertering som vissa andra verktyg gör.
 • Inlärningskurva: På grund av dess omfattning av funktioner kan nya användare möta en brant inlärningskurva för att vänja sig vid dess funktioner.

17. ESF Database Migration Toolkit

ESF Database Migration Toolkit är en omfattande lösning som möjliggör sömlös dataöverföring mellan olika databasformat. Programvaran prioriterar att bevara kvaliteten på data under konverteringar, vilket gör den till ett tillförlitligt val för databasmigreringar.

ESF Database Migration Toolkit

17.1 Fördelar

 • Stöd för brett format: ESF stöder en mängd databasformat, vilket möjliggör flexibilitet i databaskonverteringsuppgifter.
 • Dataintegritet: Verktygslådan sätter hög prioritet på dataintegritet och ser till att inga förluster inträffar under konverteringsprocessen.
 • Konfigurationsalternativ: Erbjuder avancerade konfigurationsalternativ för att tillgodose komplexa konverteringsbehov.

17.2 Nackdelar

 • Komplicerat för nybörjare: De avancerade alternativen och det breda utbudet av funktioner kan göra verktygslådan överväldigande för nya användare.
 • Cost: Verktygslådan kommer till ett premiumpris, och medan de avancerade funktionerna motiverar cost, kanske det inte är det bästa valet för enkla och småskaliga konverteringsuppgifter.
 • Gränssnitt: Användargränssnittet kan kännas föråldrat och kan behöva en designuppdatering för bättre användarupplevelse.

18. Intelligenta omvandlare SQLite till MySQL

Intelligent Converters erbjuder ett dedikerat verktyg för konvertering av SQLite-databaser till MySQL. Detta specialiserade verktyg fokuserar på effektivitet och upprätthåller databasens struktur i transformationsprocessen, vilket säkerställer att dataintegritet och konsistens bevaras.

Intelligenta omvandlare SQLite till MySQL

18.1 Fördelar

 • Specialiserat verktyg: Dess specialisering på konvertering av SQLite till MySQL säkerställer skräddarsydda funktioner och funktioner för denna specifika uppgift.
 • Dataintegritet: Konverteraren upprätthåller databasstrukturen i konverteringsprocessen och bevarar dataintegritet och konsistens.
 • Stöder partiell konvertering: Det möjliggör partiell konvertering där specifika delar av databasen kan konverteras istället för hela databasen.

18.2 Nackdelar

 • Begränsade databasformat: Till skillnad från vissa andra verktyg på marknaden är det begränsat till SQLite till MySQL-konverteringar, vilket minskar dess mångsidighet.
 • Brist på GUI: Verktyget saknar ett grafiskt gränssnitt, vilket kan göra det lite knepigt för icke-tekniska användare att navigera och använda.
 • Cost: Priset kan vara ett problem för småskaliga företag eller användare med grundläggande databaskonverteringsbehov.

19. SQL Maestro Database Converter för SQLite

SQL Maestro Database Converter för SQLite är ett kraftfullt verktyg designat för att förenkla och effektivisera konverteringen och migreringen av SQLite-databaser. Den tillhandahåller en rad funktioner för att hantera data, inklusive sammanslagning, synkronisering eller duplicering av SQLite-databaser.

SQL Maestro Database Converter för SQLite

19.1 Fördelar

 • Flexibel och mångsidig: Omvandlaren är packad med flera funktioner som datasammanslagning och synkronisering som ger flexibilitet vid hantering av SQLite-databaser.
 • Användarvänlig: Dess intuitiva användargränssnitt möjliggör smidig navigering och drift av dess funktioner.
 • Robusta funktioner: Verktyget kan hantera komplexa datakonverteringsuppgifter och erbjuder tillfredsställande prestanda.

19.2 Nackdelar

 • SQLite-specifik: Det här verktyget är designat specifikt för SQLite, vilket begränsar dess användbarhet om det hanteras med flera databasformat för konvertering.
 • Costly: Vissa användare kan överväga cost SQL Maestro högt i jämförelse med andra tillgängliga verktyg på marknaden.
 • Komplex för nybörjare: För nybörjare kan det ta lite tid att lära sig och uppfylla deras krav, på grund av dess robusta funktionalitet.

20. VIVE dataPro

VIVE dataPro är ett effektivt datakonverteringsverktyg som underlättar enkel övergång av databaser samtidigt som dataintegriteten säkerställs. Verktyget är mångsidigt och utformat för att fungera effektivt med en mängd olika databaser.

VIVE dataPro

20.1 Fördelar

 • Hög kompatibilitet: VIVE dataPro är kompatibel med ahost av databaser, vilket gör det till ett mångsidigt alternativ för olika datakonverteringsuppgifter.
 • Dataintegritet: Verktyget lägger stor vikt vid att säkerställa dataintegritet under konverteringar.
 • Användarvänlighet: Programvaran är designad med användarvänlighet i åtanke, med ett användarvänligt gränssnitt som förenklar databaskonverteringsprocesser.

20.2 Nackdelar

 • Cost: Jämfört med vissa andra konverteringsverktyg kan VIVE dataPro ses som dyrare, särskilt för mindre projekt och företag.
 • Komplexa funktioner: Även om dess gränssnitt är användarvänligt, kan utbudet av funktioner vara överväldigande för mindre erfarna användare.
 • Brist på onlinesupport: Avsaknaden av en chattsupportfunktion i realtid kan vara obekvämt för användare som behöver omedelbar hjälp.

21. Northwind Database Konverterad till SQLite

Northwind-databas konverterad till SQLite är ett specifikt exempel på en praktisk databaskonvertering. Ursprungligen i Microsoft Access och MS SQL Server formatet fungerar Northwind-databasen som ett exempel för olika databasuppgifter, och denna version har konverterats till SQLite för enkel användning och tillgänglighet.

Northwind Database Konverterad

21.1 Fördelar

 • Förstå SQLite: Eftersom det tillhandahåller en databas som ursprungligen kommer från ett distinkt format, är det en bra resurs för att förstå detaljerna i SQLite.
 • Gratis resurs: Det är en gratis resurs för användare som behöver förstå hur en praktisk databaskonvertering till SQLite ser ut.
 • Användbart för lärande: Ger ett verkligt exempel för att förstå databaskonverteringar med en praktisk upplevelse.

21.2 Nackdelar

 • Begränsad användningsfall: Konverteringen av Northwind-databasen till SQLite tjänar ett begränsat syfte och tillhandahåller inte generella databaskonverteringslösningar för olika format.
 • Inte ett konverteringsverktyg: Det är ett exempel på en konverterad databas, inte ett verktyg för att utföra konverteringar, vilket begränsar dess användning.
 • Lärresurs: Det lutar åt att vara en pedagogisk resurs snarare än en praktisk konverteringslösning.

22. Kexi Databas Manager

Kexi Database Manager är ett mångsidigt och omfattande databashanteringsverktyg. Det tillåter inte bara att skapa databasscheman, utan det ger också stöd för infogning av data och möjliggör exekvering och hantering av frågor och serveradministration.

Kexi Databas Manager

22.1 Fördelar

 • Omfattande lösning: Kexi fungerar som ett allt-i-ett-verktyg för att skapa och hantera databaser, vilket ger en omfattande täckning av most databasuppgifter.
 • Gratis och öppen källkod: Som ett gratis verktyg med öppen källkod är Kexi acost-effektiv lösning för databashantering.
 • Användarvänlig: Verktyget har en användarvänlig design som gör det möjligt för användare att enkelt navigera genom och använda dess funktioner.

22.2 Nackdelar

 • Begränsad support: Användare kan uppleva begränsat stöd eftersom det är ett verktyg med öppen källkod.
 • Avancerade användare: Även om det är heltäckande, kan vissa av dess funktioner kräva avancerad databaskunskap för att utnyttja.
 • Ingen dedikerad konverteringsfunktion: Kexi är mer ett databashanteringsverktyg snarare än ett dedikerat databaskonverteringsverktyg, vilket kan begränsa dess användbarhet i specifika konverteringsuppgifter.

23. Stellar Converter för databas

Stellar Converter for Database är ett verktyg som underlättar effektiv konvertering av databaser mellan olika format. Den är designad med ett användarvänligt gränssnitt och en uppsättning genomträngande funktioner för att säkerställa en sömlös konverteringsprocess med bibehållen dataintegritet.

Stellar Converter för databas

23.1 Fördelar

 • Stöd för flera databaser: Stellar stöder en uppsjö av databaser, vilket förbättrar dess kapacitet att hantera olika konverteringsuppgifter.
 • Dataintegritet: Stellar prioriterar datakvalitet och säkerställer att data förblir intakt och förlustfri under hela konverteringsprocessen.
 • Användarvänligt gränssnitt: Mjukvaran är designad med ett användarvänligt gränssnitt som möjliggör en intuitiv och förenklad process.

23.2 Nackdelar

 • Dyr: Stellar Converter kommer med ett premiumpris, vilket gör den acostval för små projekt eller sällsynta användare.
 • Brist på realtidsstöd: Brist på omedelbara supportalternativ som chatt- eller telefonsupport kan vara obekvämt när du behöver omedelbar hjälp.
 • Överväldigande för nybörjare: Även om det är användarvänligt, kan nybörjare tycka att det är lite utmanande att lära sig de olika funktionerna i början.

24. Sammanfattning

24.1 Övergripande jämförelsetabell

Verktyget Funktioner Enkel användning Pris Helpdesk
Full konvertering SQL Server till SQLite Hastighet, anpassning, massmigrering Användarvänligt gränssnitt Betald Tillgängliga
DBConvert SQL Server till SQLite Direkt konvertering och synkronisering, kompatibilitet Medium Betald Tillgängliga
RebaseData Convert SQL Server till SQLite Grundläggande konvertering Easy Gratis med begränsningar Begränsad
RebaseData Client Java Tool Grundläggande konvertering Medium (kräver Java) Fri Begränsad
Konvertera DB SQL Server till SQLite Tabeller, index, datakonvertering Easy Betald Tillgängliga
CodeProject SQL Server DB till SQLite DB Grundläggande konvertering Medium (kräver kodningskunskaper) Fri Community Support
SystemWeaver Databas Manager Tabeller, index, datakonvertering Medium Betald Tillgängliga
Intuitiv SQL Server till SQLite Migration Process Strukturerad migrationsprocess Medium (kräver teknisk kunskap) Fri Tillgängliga
Withdata Software MsSqlToSqlite Hög prestanda, stöd för datatyp Easy Betald Tillgängliga
PyPI db-to-sqlite Python-paket, flexibelt Medium (kräver Python-installation) Fri Community Support
SQL Server Kompakt & SQLite Toolbox Integrerad i Visual Studio, multifunktionell Medium (kräver Visual Studio) Fri Tillgängliga
Stellar Database Converter Tool Stöder flera format, hög prestanda Intuitivt användargränssnitt men kan vara överväldigande för nybörjare högre pris Brist på realtidssupport
MySQL till SQLite Online Converter Begränsad till MySQL och SQLite Enkelt att använda webbaserat verktyg Fri N / A
AnyConv Online SQL Converter Stöder många format upp till en viss filstorlek Enkelt att använda webbaserat verktyg Fri N / A
Navicat för SQLite Speciellt designad för SQLite, erbjuder avancerade funktioner Användarvänligt grafiskt förbättrat gränssnitt högre pris Stark dokumentation och kundservice
ESF Database Migration Toolkit Stöd för brett format, hög dataintegritet Gränssnittet kan vara överväldigande för nybörjare högre pris N / A
Intelligenta omvandlare SQLite till MySQL Speciellt för SQLite till MySQL-konvertering, stöder partiell konvertering Saknar grafiskt gränssnitt, kan vara knepigt för icke-tekniska användare högre pris N / A
SQL Maestro Database Converter för SQLite Erbjuder avancerade funktioner specifikt för SQLite Användarvänligt gränssnitt men kan vara överväldigande för nybörjare högre pris N / A
VIVE dataPro Kompatibel med ahost av databaser, säkerställer dataintegritet Enkel att använda gränssnitt högre pris Brist på realtidssupport
Northwind-databas konverterad till SQLite Dedikerad inlärningsresurs Specifikt användningsfall, inte ett konverteringsverktyg Fri N / A
Kexi Databas Manager Allt-i-ett-verktyg för att hantera databaser Enkel att använda gränssnitt Fri och öppen källkod Begränsat stöd
Stellar Converter för databas Stöder flera databaser, upprätthåller dataintegritet Intuitivt gränssnitt men kan vara utmanande för nybörjare högre pris Brist på realtidssupport

24.2 Rekommenderat verktyg baserat på olika behov

Var och en av de analyserade MSSQL till SQLite konverteringsverktyg har sina styrkor och kan vara bäst lämpade för olika behov:

 • För användare som behöver snabba, skrymmande, anpassade konverteringar, Full Convert SQL Server till SQLite rekommenderas.
 • Utvecklare som använder Python kan hitta PyPI db-to-sqlite-paketet most bekväm.
 • Kodprojektet SQL Server DB till SQLite DB tillhandahåller en gratis och öppen källkodslösning.
 • För support på företagsnivå och ett omfattande verktyg som är förtrogen med en IDE kan användare dock välja SQL Server Kompakt & SQLite Toolbox.

25. Slutsats

25.1 Slutliga tankar och tips för att välja en MS SQL Server till SQLite Converter Tool

Sammanfattningsvis, det finns inte ett enda verktyg som passar alla när det gäller att konvertera databaser från MS SQL Server till SQLite. Varje verktyg har sina viktigaste styrkor och potentiella nackdelar. Därför beror rätt konverteringsverktyg på användarens specifika behov, med hänsyn till faktorer som budget, datasäkerhet, processkomplexitet, databasstorlek och avancerade funktioner som krävs.

Användare som föredrar ett lättanvänt gränssnitt kan hitta verktyg som Full Convert SQL Server till SQLite och konvertera DB SQL Server till SQLite mer efter deras smak. Utvecklare som använder Python och värde kommandoradsverktyg kan njuta av PyPI db-to-sqlite-paketet. Cost-Medvetna användare eller utvecklare som uppskattar initiativ med öppen källkod kanske föredrar CodeProject SQL Server DB till SQLite DB alternativ.

MSSQL till SQLite Slutsats

I slutändan rekommenderas det att användare provar några olika alternativ för att urskilja vilket verktyg som känns most bekväma och uppfyller deras specifika krav. Det är viktigt att inte bara överväga den nuvarande konverteringen utan även potentiella framtida användningar och krav på skalbarhet.

Författarintroduktion:

Vera Chen är en dataåterställningsexpert i DataNumen, som tillhandahåller ett brett utbud av produkter, inklusive BKF reparation produkt.

Kommentera uppropet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *