14 bästa SQL-återställningsverktyg (2024)

1. Inledning

Vikten av dataåterställning i SQL Server

SQL Server är en hörnsten för många organisationer, ansvarig för att hantera komplexa transaktioner och lagra viktig data. Därför kan vikten av effektiva dataåterställningslösningar inte överskattas. Dataförlust kan vara en förödande händelse som inte bara leder till ekonomiska bakslag utan också förlust av rykte och juridiska konsekvenser. Att ha ett robust dataåterställningsverktyg för SQL Server säkerställer att en organisation kan återhämta sig från oavsiktliga raderingar, korruption eller andra former av dataförlust, vilket minimerar driftstopp och tillhörande costs.MS SQL Server Återställningsverktyg

Syftet med denna jämförelse

Det primära syftet med denna jämförelse är att hjälpa läsarna att fatta ett välgrundat beslut när de väljer en SQL Server verktyg för dataåterställning. På en ständigt växande marknad med flera alternativ kan det vara överväldigande att göra rätt val. Den här guiden syftar till att förenkla den processen genom att ge en detaljerad översikt över olika återställningsverktyg, analysera deras funktionalitet, tillförlitlighet, användarupplevelse och prissättning. Genom att jämföra dessa funktioner ger den här guiden en helhetssyn som kommer att hjälpa både IT-proffs och företagare att välja ett verktyg som bäst passar deras krav.

2. DataNumen SQL Recovery

DataNumen SQL Recovery är ett kraftfullt verktyg designat för återställning av korrupta MDF- och NDF-filer Microsoft SQL Server. Verktyget säger sig ha den högsta återvinningsgraden i branschen och är inriktad på både små och stora företag. Det stöder också att återställa olika objekt, inklusive Tabellerna, visningar, triggar, regler, defaultsEtc.

DataNumen SQL Recovery 6.3

Fördelar

 1. Hög återhämtningsgrad: DataNumen har en exceptionellt hög återställningshastighet, vilket gör det till ett pålitligt val för kritiska dataåterställningsscenarier.
 2. Batchåterställning: Verktyget möjliggör batch-återställning av flera filer, vilket kan vara en betydande fördel när man hanterar storskalig dataförlust.
 3. Stöd för flera SQL Server versioner: Detta verktyg är kompatibelt med olika SQL Server versioner, vilket gör den mångsidig för olika servermiljöer.
 4. Specialfunktioner: Stöd att återhämta sig från diskbilder och virtuella diskfiler.

Nackdelar

 1. Cost Faktor: Uppsättningen med alla funktioner kommer till ett relativt högt pris, vilket kanske inte är tillgängligt för små företag eller enskilda användare.

3. ApexSQL Recover

ApexSQL Recover är ett annat robust verktyg inom området SQL Server dataåterställning. Den syftar till att minimera dataförlust under återställningsprocessen och är konstruerad för att återställa data från olika typer av korruption. Det kan återställa raderade poster, tabeller och kan till och med extrahera data direkt från säkerhetskopior.Apex SQL Recover

Fördelar

 1. Omfattande återhämtning: ApexSQL Recover erbjuder ett brett utbud av återställningsalternativ, från raderade rader till hela tabeller, vilket gör det till en heltäckande lösning.
 2. Loggbaserad återställning: Den kan utföra punkt-i-tid återställning med hjälp av SQL Server transaktionsloggar, vilket ger användarna ett extra lager av dataskydd.
 3. Visuellt gränssnitt: Med sitt grafiska gränssnitt kan användare enkelt navigera genom återställningsstegen, vilket gör det tillgängligt för dem med begränsad SQL-kunskap.
 4. Selektiv återhämtning: Verktyget möjliggör selektiv återställning av objekt, vilket sparar tid och resurser genom att endast återställa nödvändiga objekt.

Nackdelar

 1. Inlärningskurva: Trots det användarvänliga gränssnittet kan vissa funktioner ha en inlärningskurva, särskilt för dem som inte är väl insatta i SQL Server ledning.
 2. Pris: I likhet med andra avancerade återställningsverktyg kommer ApexSQL Recover till ett relativt högt pris, vilket kan vara ett hinder för små till medelstora företag.
 3. Begränsat filstöd: Även om den är skicklig på att återställa SQL-databas, kan den sakna stöd för vissa filtyper eller databaskonfigurationer.

4. SysTools SQL Recovery

SysTools SQL Recovery är ett mångsidigt återställningsverktyg designat för MS SQL Server databaser. Programvaran fokuserar på att hämta data från korrupta MDF- och NDF-databasfiler och har en enkel användargränssnitt för enkel användning. Det kan återställa tabeller, vyer, lagrade procedurer och olika andra SQL-databaskomponenter.SysTools SQL-återställning

Fördelar

 1. Stort stöd: Den stöder både MDF- och NDF-filer, vilket utökar dess användbarhet.
 2. Lätt att använda: SysTools SQL Recovery är känt för sitt användarvänliga gränssnitt, vilket gör det lättillgängligt även för dem med lite SQL Server erfarenhet.
 3. Dataintegritet: Verktyget upprätthåller dataintegriteten under återställningsprocessen och säkerställer att det inte sker någon förändring eller förlust av data.
 4. Förhandsgranskningsfunktion: Användare kan förhandsgranska de återställningsbara objekten innan de utför den fullständiga återställningen, vilket möjliggör selektiv återställning och sparar tid.

Nackdelar

 1. Priser: Även om det erbjuder en rad funktioner, kan priset vara på den högre sidan, särskilt för små företag eller enskilda användare.
 2. Storleksbegränsningar: För extremt stora databaser kan verktyget stöta på prestandaproblem, vilket orsakar långsammare återställningstider.
 3. Programuppdateringar: Periodiska uppdateringar kan vara sällsynta, vilket gör den mindre anpassningsbar till nyare SQL Server versioner eller databaskonfigurationer.

5. Red Gate SQL Backup Recovery

Red Gate SQL Backup Recovery är ett specialiserat verktyg inriktat på att återställa SQL Server säkerhetskopior. Med fokus på hastighet och tillförlitlighet kan denna programvara snabbt återställa korrupta eller oläsbara .BAK-filer för att få igång databaser med minimal stilleståndstid.Red Gate SQL Backup Recovery programvara

Fördelar

 1. Höghastighetsåterställning: En av Red Gates most framstående funktioner är dess förmåga att utföra snabba säkerhetskopieringar, vilket är avgörande för kontinuiteten i verksamheten.
 2. Integritetskontroller: Verktyget utför automatiskt integritetskontroller av återställd data, vilket ger användarna sinnesfrid om kvaliteten på återställningen.
 3. Loggläsare: Levereras med en loggläsare som möjliggör punkt-i-tid återställning, vilket ger databasadministratören mer kontroll.
 4. Användarvänligt gränssnitt: Programvaran har ett enkelt, intuitivt användargränssnitt som är lätt att navigera, vilket gör det tillgängligt för användare på alla nivåer av expertis.

Nackdelar

 1. Begränsad omfattning: Verktyget är speciellt utformat för säkerhetskopiering, vilket gör det mindre mångsidigt än andra återställningsverktyg som hanterar MDF- och NDF-filer också.
 2. Pris: Eftersom Red Gate SQL Backup Recovery är ett specialiserat verktyg kan det vara dyrt, särskilt för mindre företag eller enskilda användare.
 3. Komplexa inställningar: I mer komplexa SQL Server miljöer har användare rapporterat svårigheter med konfigurationen, vilket leder till en brantare inlärningskurva.

6. DiskInternals MSSQL-återställning

DiskInternals MSSQL Recovery är ett omfattande verktyg designat för att återställa data från skadade SQL Server databaser, inklusive både MDF- och NDF-filer. Programvaran erbjuder en komplett uppsättning funktioner för att hantera olika typer av korruption och dataförlustscenarier i SQL-databaser.DiskInternals MSSQL-återställning

Fördelar

 1. Brett utbud av kompatibilitet: DiskInternals stöder ett brett utbud av SQL Server versioner, vilket gör den mångsidig för olika typer av inställningar.
 2. Avancerade skanningsalgoritmer: Programvaran använder sofistikerade algoritmer för att skanna och återställa data, även från allvarligt skadade databaser.
 3. Användarvänligt gränssnitt: Den GUI är utformad för att vara intuitiv, så att användare med minimal teknisk kompetens kan använda verktyget effektivt.
 4. Förhandsgranskningsfunktion: Den erbjuder en förhandsgranskningsfunktion som gör det möjligt för användare att se återställningsbar data innan återställningsprocessen påbörjas, vilket lägger till ett extra lager av säkerhet.

Nackdelar

 1. Cost Faktor: Även om den erbjuder en rad funktioner, kan hela sviten vara på den dyra sidan för småföretag eller frilansare.
 2. Resursintensiv: Vissa användare har rapporterat att verktyget kan vara resurskrävande, vilket påverkar prestandan för andra applikationer som körs samtidigt.
 3. Begränsad support: Även om den har många funktioner, har användare noterat att kundsupport kan vara något begränsad när det gäller att ta itu med specifika, komplexa problem.

7. Kärna för SQL Database Recovery

Kernel for SQL Database Recovery är ett specialiserat programvaruverktyg som syftar till att reparera och återställa SQL Server databaser. Programvaran är känd för sina kraftfulla återställningsalgoritmer och kan hantera en mängd olika korruptionsscenarier.Kärna för SQL-återställning

Fördelar

 1. Stöd för flera versioner: Programvaran är kompatibel med flera versioner av SQL Server, vilket säkerställer flexibilitet för användaren.
 2. Selektiv återhämtning: Kernel för SQL tillåter användare att välja specifika element som tabeller, triggaroch Lagrade procedurer för tarfå återhämtning, vilket kan vara en stor tidsbesparing.
 3. Förhandsgranskningsfunktion: Liksom många toppmoderna återställningsverktyg erbjuder den också en förhandsgranskningsfunktion som låter användare se de återställningsbara objekten innan de fortsätter med den faktiska återställningen.
 4. Snabb återhämtning: Verktyget är känt för sin snabbhet att återställa stora och komplicerade databaser, vilket gör det till ett bra val för företag med betydande databehov.

Nackdelar

 1. Komplext gränssnitt: Även om det är funktionsrikt, kan användargränssnittet vara skrämmande för nybörjare eller de utan teknisk expertis.
 2. Dyr: Hela uppsättningen funktioner kommer till ett premiumpris, vilket kanske inte är lämpligt för mindre organisationer eller enskilda användare.
 3. Brist på avancerad anpassning: Även om den erbjuder många funktioner, saknar den några av de avancerade anpassningsalternativen som finns i konkurrerande verktyg.

8. Återställningsverktygslåda för SQL Server

Recovery Toolbox för SQL Server är ett specialiserat verktyg som syftar till att återställa skadade eller korrupta Microsoft SQL Server databaser. Känt för sitt användarvänliga gränssnitt och snabba återställningsprocess, är verktyget utformat för att tillgodose användare på alla tekniska nivåer, från nybörjare till experter.Recovery Toolbox för SQL Server

Fördelar

 1. Enkel användning: Programvaran erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som är enkelt att navigera, vilket gör det idealiskt för dem som är nya med SQL-dataåterställning.
 2. Snabb återhämtning: Verktyget är konstruerat för hastighet, vilket möjliggör snabb dataåterställning, vilket sparar både tid och ansträngning i brådskande situationer.
 3. Selektiv återhämtning: Det ger ett alternativ för selektiv återställning, vilket låter dig välja specifika tabeller eller objekt att återställa, vilket erbjuder en skräddarsydd lösning.
 4. Loggrapport: Verktyget genererar en detaljerad loggrapport över återställningsprocessen, vilket hjälper till att granska och förstå operationen bättre.

Nackdelar

 1. Begränsade avancerade funktioner: Verktyget saknar några av de avancerade återställningsfunktionerna som finns tillgängliga i avancerade alternativ, vilket gör det mindre lämpligt för komplexa återställningsuppgifter.
 2. Inkompatibilitet med nyare versioner: Vissa användare har upptäckt att verktyget inte alltid är kompatibelt med de senaste versionerna av SQL Server, som kräver lösningar.
 3. Prisläge: Även om det är användarvänligt kan verktyget vara dyrt för mindre organisationer eller individer som bara behöver en engångsåterställning.

9. Stellar Repair för MS SQL

Stellar Repair för MS SQL är ett dataåterställningsverktyg specialiserat på att återställa databasobjekt från korrupta eller skadade MS SQL Server databaser. Den är utformad för att hantera olika problem och är utrustad med funktioner som databasförhandsgranskning före återställning och att spara återställd data i flera format, vilket gör den mångsidig och användarvänlig.Stellar Repair för MS SQL

Fördelar

 1. Användarvänligt gränssnitt: Med en intuitiv instrumentpanel och enkla instruktioner kan användare använda detta verktyg med minimal teknisk expertis.
 2. Flera exportalternativ: Verktyget tillåter användare att exportera återställd data till olika format, inklusive SQL Server Databas, SQL Server Kompatibelt skript, och CSV, vilket ökar dess flexibilitet.
 3. Förhandsgranskningsfunktion: Användare kan förhandsgranska återställningsbara objekt före den faktiska återställningen, vilket möjliggör mer selektiv dataåterställning.

Nackdelar

 1. Dyr: En av de betydande nackdelarna med Stellar Repair för MS SQL är dess höga cost jämfört med några andra verktyg på marknaden.
 2. Storleksbegränsningar: Vissa användare har rapporterat utmaningar med extremt stora databaser, vilket indikerar potentiella begränsningar i att hantera mycket stora SQL Server databaser.
 3. Resursintensiv: Verktyget kan kräva en avsevärd mängd systemresurser, vilket kan sakta ner andra operationer på din dator.

  10. Återhämtning för SQL Server

Återhämtning för SQL Server är ett mjukvaruverktyg utvecklat för att återställa och reparera skadade SQL Server databaser. Verktyget syftar till att återställa alla typer av databaskomponenter, inklusive tabeller, lagrade procedurer och utlösare. Känd för sina robusta algoritmer och kompatibilitet med flera SQL Server versioner är det ett tillförlitligt val för dataåterställningsuppgifter.Återhämtning för SQL Server

Fördelar

 1. Omfattande återhämtning: Det här verktyget är skickligt på att återställa ett brett utbud av databaskomponenter, vilket gör det mångsidigt för att hantera olika typer av korruptionsproblem.
 2. Versionskompatibilitet: Till skillnad från vissa verktyg, återställning för SQL Server stöder flera versioner av SQL Server, vilket gör den anpassningsbar till olika miljöer.
 3. Förhandsgranskningsfunktion: Innan den faktiska återställningsprocessen låter programvaran dig förhandsgranska återställningsbara objekt, vilket ger en användbar titt på vad du kommer att få post-återhämtning.
 4. Automatiserad säkerhetskopiering: Programvaran erbjuder automatiska säkerhetskopieringsfunktioner som gör det lättare att återställa databaser i framtida instanser utan manuellt ingripande.

Nackdelar

 1. Komplext gränssnitt: Gränssnittet kan vara utmanande för användare som inte är tekniskt kunniga eller bekanta med SQL-databaser, vilket kan göra inlärningskurvan brantare.
 2. Resursintensiv: Verktyget kan vara resurskrävande och sakta ner andra operationer på ditt system under återställningsprocessen.
 3. Cost Faktor: Programvaran kommer med en relativt hög prislapp, vilket gör den mindre tillgänglig för små företag eller enskilda användare som kanske bara behöver återhämta sig då och då.

11. Aryson SQL Database Recovery Tool

Aryson SQL Database Recovery Tool är ett specialiserat verktyg designat för återställning och återställning SQL Server databaser från både MDF- och NDF-filer. Den erbjuder en rad funktioner inklusive objektåterställning och möjligheten att reparera stora databaser, vilket positionerar sig som en heltäckande lösning för SQL-databasmissöden.Aryson SQL Database Recovery Tool

Fördelar

 1. Återställning på objektnivå: En av Arysons utmärkande egenskaper är dess förmåga att återställa specifika databasobjekt, vilket ger användarna en högre nivå av kontroll över vad som ska återställas.
 2. Stöder stora databaser: Verktyget kan hantera stora databaser effektivt, vilket gör det lämpligt för verksamhet på företagsnivå.
 3. Enkelt gränssnitt: Dess användarvänliga gränssnitt är lätt att navigera, vilket gör det tillgängligt för användare på alla erfarenhetsnivåer.
 4. Flera exportalternativ: Aryson tillhandahåller flera exportalternativ, så att du kan spara den återställda databasen i olika format eller till och med direkt i SQL Server.

Nackdelar

 1. Licensbegränsningar: Verktyget har vissa begränsningar i gratisversionen, vilket kräver en licens för fullständig funktionalitet.
 2. Installationskrav: Vissa användare har rapporterat att verktyget har specifika installationskrav som kan göra installationen lite krånglig.
 3. Enstaka prestationsfördröjningar: Användare kan uppleva försämrade prestanda när de återställer extremt stora eller komplexa databaser.

12. Recoveryfix för SQL Database Recovery

Recoveryfix för SQL Database Recovery är en mjukvarulösning avsedd att reparera korrupta MDF- och NDF-filer av SQL Server databaser. Den är inriktad på att tillhandahålla snabba och effektiva återställningslösningar med tonvikt på noggrannhet och dataintegritet.Recoveryfix för SQL Database Recovery

Fördelar

 1. Avancerad skanning: Recoveryfix erbjuder två nivåer av skanning—Standard och Advanced—för att tillgodose olika korruptionsscenarier, vilket säkerställer högre dataåterställningshastigheter.
 2. Förhandsgranskningsfunktion: Innan du förbinder dig till någon återställning kan du förhandsgranska de återställningsbara objekten, vilket hjälper till med selektiv dataåterställning.
 3. Stöder flera SQL Server versioner: Verktyget är kompatibelt med flera versioner av SQL Server, vilket gör den mångsidig för olika miljöer.
 4. Loggrapport: En loggrapport över hela återställningsprocessen kan genereras, vilket kan vara till hjälp för gransknings- och felsökningsändamål.

Nackdelar

 1. Användargränssnitt: Verktygets gränssnitt är inte lika intuitivt som vissa av dess konkurrenter, vilket kan kräva en inlärningskurva för nya användare.
 2. Prisläge: Vissa användare har uttryckt oro över programvarans prissättning, och angett att den är i överkant för de funktioner som erbjuds.
 3. Begränsad gratisversion: Gratisversionen har flera begränsningar och är inte fullt fungerande, vilket kan vara ett hinder för vissa användare som vill prova innan de köper.

13. SysInfo Tools MS SQL Database Recovery Software

SysInfo Tools MS SQL Database Recovery Software är utformad för att återställa data från skadade eller korrupta SQL Server databaser. Programvaran syftar till att göra återställningsprocessen enkel, effektiv och mycket exakt, tarfå både tekniska och icke-tekniska användare.SysInfo Tools MS SQL Database Recovery

Fördelar

 1. Enkel användning: En av SysInfos utmärkande funktioner är dess användarvänliga gränssnitt, vilket gör det tillgängligt även för dem med begränsade tekniska färdigheter.
 2. Mångsidig återhämtning: Programvaran stöder både MDF- och NDF-filer, som täcker ett brett spektrum av SQL Server versioner.
 3. Dataintegritet: Verktyget har inbyggda mekanismer för att upprätthålla dataintegriteten under återställningsprocessen, vilket är avgörande för företag som inte har råd med någon dataförlust.
 4. Selektiv återhämtning: Tillåter användare att välja vilka objekt eller objekt de vill återställa, vilket ger mer kontroll över återställningsprocessen.

Nackdelar

 1. Fart: Vissa användare rapporterar att programvaran kan vara något långsam när de hanterar större databasfiler.
 2. Licensrestriktioner: Verktygets licensmodell kan vara förvirrande, eftersom den erbjuder flera nivåer med varierande kapacitet.
 3. Resursintensiv: Programvaran kan kräva avsevärda systemresurser för att fungera optimalt, vilket kan vara ett problem på äldre hårdvara.

14. EaseUS MS SQL-återställning

EaseUS MS SQL Recovery är ett dedikerat verktyg för dataåterställning för Microsoft SQL Server. Verktyget är designat med både enkelhet och effektivitet i åtanke och syftar till att hjälpa användare att återställa sin lost eller korrupta databasfiler snabbt och säkert.EaseUS MS SQL-återställning

Fördelar

 1. Användarvänligt gränssnitt: EaseUS tillhandahåller ett intuitivt gränssnitt som förenklar dataåterställningsprocessen, vilket gör det idealiskt för användare som kanske inte är tekniskt kunniga.
 2. Hög återhämtningsgrad: Programvaran har en hög grad av framgångsrika dataåterställning, vilket ökar dess tillförlitlighet för kritiska affärsapplikationer.
 3. Flera SQL-versioner stöds: Den stöder ett brett utbud av SQL Server versioner, vilket ger flexibilitet för användare som har olika serverkonfigurationer.
 4. Förhandsgranskningsfunktion: Verktyget låter dig förhandsgranska återställningsbara data innan du fortsätter med återställningen, vilket ger ett extra lager av säkerhet.

Nackdelar

 1. Begränsad gratisversion: Den kostnadsfria versionen av programvaran har flera begränsningar, vilket kan kräva en uppgradering till en betald plan för mer omfattande återställning.
 2. Pris: Den fullständiga versionen kan vara på den dyrare sidan, vilket gör den mindre tilltalande för små företag eller enskilda användare.
 3. Resursanvändning: I likhet med andra kraftfulla återställningsverktyg kan EaseUS MS SQL Recovery vara resurskrävande, vilket kan sakta ner andra operationer på din dator.

15. Cigati SQL-återställningsverktyg

Cigati SQL Recovery Tool är en specialiserad programvara designad för återställning av Microsoft SQL Server databasfiler. Den är konstruerad för att hantera olika typer av problem med databaskorruption och erbjuder en heltäckande lösning för företag och enskilda användare.Cigati SQL-återställningsverktyg

Fördelar

 1. Multifunktionella: Den återställer inte bara tabeller, vyer och lagrade procedurer, utan den hämtar också borttagna poster från databasen.
 2. Kompatibilitet: Stöder olika versioner av Microsoft SQL Server, vilket gör det till ett mångsidigt verktyg för olika databasmiljöer.
 3. Säker återställning: Cigati prioriterar dataintegritet och säkerställer att de återställda filerna är fria från alla ändringar eller dataförluster.
 4. Batchåterställning: Verktyget erbjuder ett batchåterställningsalternativ, vilket gör att du kan återställa flera filer samtidigt, vilket sparar tid och ansträngning.

Nackdelar

 1. Komplext gränssnitt: Användargränssnittet kan vara överväldigande för användare som inte är bekanta med databasåterställningsprocesser.
 2. Prissättning Struktur: Även om den erbjuder kraftfulla funktioner, är cost kan vara oöverkomligt för småskaliga användare eller de med en begränsad budget.
 3. Systemkrav: Programvaran har specifika systemkrav som kan kräva uppgraderingar på äldre maskiner, vilket ökar den övergripandeost.

16. Sammanfattning

16.1 Bästa valet

DataNumen SQL Recovery framstår som det bästa valet för SQL Server databasåterställning, tack vare dess imponerande återställningshastighet och omfattande utbud av funktioner.

16.2 Övergripande jämförelsetabell

Verktyget Återhämtningsfart Funktioner Användarupplevelse Priser Helpdesk extra~~POS=TRUNC
DataNumen SQL Recovery Hög Omfattande Utmärkt $ $ $ $ Utmärkt Batchåterställning
ApexSQL Recover Medium Moderate bra $$ bra Loggåterställning
SysTools SQL-återställning Medium Omfattande bra $$ bra Automatisk återanslutning
Red Gate SQL Backup Recovery Medium Grundläggande Utmärkt $ $ $ $ Utmärkt Backup Recovery
DiskInternals MSSQL-återställning Medium Moderate Fair $$ Genomsnitt Förhandsgranskningsalternativ
Kärna för SQL Database Recovery Medium Grundläggande Fair $ dålig N / A
Recovery Toolbox för SQL Server Medium Moderate bra $$ bra Loggåterställning
Stellar Repair för MS SQL Låg Rik Utmärkt $ $ $ Utmärkt Batchåterställning
Återhämtning för SQL Server Låg Grundläggande Fair $ dålig N / A
Aryson SQL Database Recovery Tool Låg Rik bra $ $ $ bra Automatisk reparation
Recoveryfix för SQL Database Recovery Låg Moderate bra $$ Genomsnitt Delvis återhämtning
SysInfo Tools MS SQL Database Recovery Software Låg Grundläggande dålig $ dålig N / A
EaseUS MS SQL-återställning Låg Omfattande Utmärkt $ $ $ Utmärkt Partition Recovery
Cigati SQL-återställningsverktyg Låg Rik Fair $ $ $ bra Batchåterställning

Rekommenderat verktyg baserat på olika behov

 1. För omfattande återhämtning: Om du letar efter most robust funktionsuppsättning och höga återvinningsgrader, DataNumen SQL Recovery skulle rekommenderas.
 2. Budget-Friendly: Om du är begränsad av budget, erbjuder SysTools SQL Recovery eller ApexSQL Recover bra värde till ett rimligt pris.
 3. Användarupplevelse: EaseUS MS SQL Recovery får höga poäng på användarupplevelsen och är ett utmärkt val för dem som prioriterar ett användarvänligt gränssnitt.
 4. Specialiserade behov: Om du har mycket specifika krav som backup-återställning eller batch-bearbetning, kan Red Gate SQL Backup Recovery och Cigati SQL Recovery Tool vara de bästa lösningarna.

17. Slutsats

När det gäller att välja en SQL Server dataåterställningsverktyg spelar olika faktorer som återställningshastighet, funktionalitet, användarupplevelse och prissättning betydande roller. Verktyg som DataNumen SQL Recovery har visat en stark prestanda, erbjuder en rik uppsättning funktioner och höga återhämtningsgrader. Dessa verktyg skulle vara lämpliga för organisationer som prioriterar robusta och omfattande återställningslösningar.

Å andra sidan bör budgetmedvetna användare överväga SysTools SQL Recovery eller ApexSQL Recover. Dessa verktyg erbjuder en bra balans mellan prisvärdhet och funktionalitet. De tillhandahåller most av de väsentliga funktioner som behövs för SQL-dataåterställning utan att bryta banken.

Välj SQL Recovery Tools

Användarupplevelsen ska inte heller underskattas. Ett verktyg som är komplicerat att använda kan försena återställningsprocesser, vilket ökar stressen med dataförlust. I detta avseende sticker EaseUS MS SQL Recovery ut med sitt användarvänliga gränssnitt, vilket gör det idealiskt för användare som kanske inte är tekniskt kunniga men behöver pålitliga återställningsalternativ.

Specialiserade behov, såsom backup-återställning eller batchbearbetning, dikterar också valet av verktyg. Om du befinner dig i ett scenario med nischkrav bör alternativ som Red Gate SQL Backup Recovery eller Cigati SQL Recovery Tool finnas på din radar. Dessa verktyg erbjuder unika funktioner som tillgodoser specialiserade återställningsbehov.

Sammanfattningsvis, att välja rätt SQL Server dataåterställningsverktyget innebär en noggrann analys av dina specifika krav, budget och föredragen användarupplevelse. Med denna information kan du fatta ett välgrundat beslut för att välja det verktyg som är bäst lämpat för dina behov.

Ett svar på "14 bästa SQL-återställningsverktyg (2024)"

Kommentera uppropet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *