Hur man löser “Ogiltig fältdatatyp (Fel 3259)” Problem i MS Access

Ta reda på varför du kan få svaret "Ogiltig fältdatatyp (Fel 3259)" i MS Access och vad du kan göra när du stöter på ett sådant meddelande.

Hur man löser “Ogiltig fältdatatyp (Fel 3259)” Problem i MS Access

Du kan inte önska bort runtime-fel. Detta beror på att de aldrig försvinner om de inte är fixade. Om du vill uppdatera din databas och inte kan fortsätta på grund av ovanstående fel, överväg någon av de metoder som förklaras nedan och åtgärda problemet först innan du fortsätter.

En närmare titt på runtime error 3259 i MS Access

Ogiltig fältdatatyp (fel 3259)

Som du kanske har gissat inträffar detta fel när du försöker uppdatera ett fält i en databastabell med en annan datatyp än den som redan är definierad. Det relaterar till hur databasen sorterar data som läggs till i olika fält. Datatypen för ett fält definieras under designfasen för en databas. Användare kan uppdatera databasfält manuellt eller använda skript. Databasutvecklare måste testa varje komponent i databasen för att se till att runtime-fel utlöses vid rätt tidpunkt.

Anledningar till att detta fel utlöses

För en databas som fungerar som den ska bör ett fel med att uppdatera ett fält med fel datatyp utlösa. Men om sorteringsordningen ändras efter att databasen har skapats, kommer felet att utlösas. Det är klokt att överväga de versioner av MS Access som tarfå användare av en databas kommer att ha. Detta beror på att vissa sorteringssekvenser inte stöds av tidigare versioner av MS Access. Därför kan det här felet orsakas av att öppna en Access-databas 2010 i Access 2007.

Därför är det viktigt att bekanta dig med sorteringsfunktioner för databaser som finns i de senaste versionerna av MS Access innan du använder dem i databaser som körs på äldre versioner av applikationen. Detta tillvägagångssätt hjälper dig att hantera bakåtkompatibilitetsproblem i samband med sorteringssekvenser i MS Access.

Detta fel kan också orsakas av korrupta Access-databaser, på grund av attacker mot skadlig programvara eller fel på datorhårdvara / programvara, såsom minne respektive grafiska drivrutiner. När detta händer kan olika inställningar i din databas, inklusive sorteringssekvenser, förstöras och utlösa ovanstående fel.

Så här åtgärdar du problemet

Innan du start för att åtgärda problemet, uteslut maskinvaru- och programvaruproblem genom att öppna andra Access-filer på din dator. Om databasen körs utan problem vänder du dig till Access-filen. Som en försiktighetsåtgärd är det tillrådligt att installera en version av MS Access som är kompatibel med din databas.

Välj rätt sorteringsordning för databasen under de allmänna inställningarna. Komprimera nu och reparera databasen för att slutföra processen. Detta Åtkomst reparation procedur är möjlig om databasen inte har några korruptionsproblem och när du vet den ursprungliga sorteringssekvensen som utvecklaren har ställt in. Annars måste du bli kreativ och skapa en plan som fungerar.

Det enklaste sättet är att återställa din databas med en kopia av en säkerhetskopia som fungerar. Men om du inte har en säkerhetskopia kan du välja att skapa en tom databas och importera objekt från den berörda filen. Detta tillvägagångssätt kan fungera för databaser med mindre korruptionsfrågor.

Om filen har stora korruptionsproblem, använd DataNumen Access Repair verktyg för att återställa databasdata. När alla filer har återställts importerar du dem till en ny databas.

DataNumen Access Repair

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *