Fördjupad förståelse för makronas kraft i åtkomst

Makron är kraftfulla verktyg som du kan använda för att automatisera repetitiva åtgärder. Du kan använda dem på almost alla olika åtkomstverktyg: formulär, kontroller och rapporter.

Makrot är ett otroligt kraftfullt verktyg som ger dig ett sätt att automatisera uppgifter som du gör hela tiden. De gör det så att ditt arbete blir betydligt effektivare och att det blir färre fel när du utför uppgifter.

Den här artikeln presenterar dig för vad makron är och hur de fungerar. Följande artiklar innehåller information om hur du skapar makron baserat på din skicklighetsnivå.

Utan korrekt underhåll kan makron orsaka problem. Om du stöter på problem kan det vara nödvändigt att begära Åtkomst till felreparation. Experter kan hjälpa till att återställa din information och reparera trasiga makron.

Definiera makron

Makrot är ett verktyg som används för att automatisera olika uppgifter. I Microsoft Access kan du använda makron för tre olika komponenter:

  • Blanketter
  • Fjärrkontroll
  • Rapport

Hur du utformar dem avgör hur de används. Du kan till exempel lägga till en knapp i ett formulär för att använda popup-fönster för datainmatning. Du kommer definitivt att vilja koppla makron till dina olika rapporter.

Du kan ha ett makro som bara slutför en uppgift eller ett som gör flera åtgärder. Du kan också associera makron baserat på olika parametrar.

Hur makron tillverkas

MakrobyggarenMakron är skrivna i Visual Basic Applications eller VBA. Det är en av most grundläggande programmeringsspråk. Om du är intresserad av att lära dig programmera kan du start med VBA.

Du behöver dock inte veta något om VBA för att skapa ett makro. Medan ditt verktyg inte kommer att vara lika effektivt som ett makro programmerat i VBA, kan det fungera på en grundnivå. I Access arbetar du med Macro Builder för att designa ett makro som fungerar utifrån dina specifikationer.

Makrokomponenter

Makron har samma komponenter som krävs för andra programmeringsspråk. Även om du inte lär dig VBA måste du känna till grunderna för att förstå hur makrot fungerar.

1) Namnet

Namnet är en av most viktiga aspekter ur ett användarperspektiv. Du måste ge makron ett namn som identifierar vad funktionerna gör. För ett makro som slutför flera uppgifter, ge det ett namn som täcker den primära åtgärden.

2) Makroargument

MakroargumentAll programmering använder argument för att berätta för din dator vad du ska göra. Argumentet identifierar nödvändig information för att utföra åtgärden. Det finns många typer av argument, till exempel strängar. Alla makron måste ha argument. Det finns också valfria argument som ger Access ytterligare information. I början kommer du start med bara den information som krävs. Därifrån lär du dig om valfria argument och hur du använder dem effektivt.

3) Makroförhållanden

Den sista komponenten du behöver veta är tillståndet. Precis som namnet antyder kan du skapa villkor för varje uppgift. Villkoren är most komplexa komponenter på den här listan eftersom det finns många olika typer.

De två enklaste förhållandena är sant / falskt och ja / nej. Access identifierar om ett visst fält uppfyller ditt angivna villkor. Om det är sant utför Access åtgärden. Om det är Falsk hoppar Access över fältet och går till nästa. Makrot går igenom alla de fält du anger i makrot och kontrollerar om villkoret är uppfyllt.

Författarintroduktion:

Victor Ren är en dataåterställningsexpert i DataNumen, Inc., som är världsledande inom teknik för återställning av data, inklusive reparera xls-data och programvara för återställning av ord. För mer information besök www.datanumen.com

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *