48 Bästa EDB till PST Converter Tools (2024) [GRATIS NEDLADDNING]

1. Inledning

1.1 Vikten av EDB till PST Converter verktyg

I den moderna teknikkunniga världen spelar e-postkommunikation en viktig roll. Bland olika e-postprogram är MS Exchange-server och Outlook mycket populära. Exchange-serverdata lagras i EDB-filer (Exchange Database), men eftersom dessa filer är mer benägna att korrupta blir det nödvändigt att konvertera dem till PST-filer (Personal Storage Table) så att de kan nås direkt av Outlook. Denna konvertering säkerställer enkel tillgänglighet, datasäkerhet och säkerhetskopiering. Ett pålitligt EDB till PST-konverteringsverktyg kommer väl till pass för detta jobb, vilket möjliggör sömlös överföring av data utan förlust.

Ibland kan Outlook vägra att öppna den konverterade PST-filen. Det beror på att PST-filen är skadad och du måste använda en PST-reparation verktyg för att reparera filen. 

EDB till PST-verktyg

1.2 Syfte med denna jämförelse

Denna jämförelse syftar till att ge en djupgående genomgång av flera populära EDB till PST Converter-verktyg. Varje produkt kommer att analyseras objektivt och beskriva dess egenskaper, för- och nackdelar, för att hjälpa användare att göra ett välgrundat val för sina unika behov. Målet är att säkerställa att företag och privatpersoner väljer most lämpligt verktyg för deras ändamål, vilket förbättrar deras effektivitet och arbetsproduktivitet.

2. SysTools EDB till PST Converter

SysTools EDB till PST Converter är en omfattande programvara utformad för att konvertera Exchange EDB-filer till PST-format. Den har en robust algoritm som utför konverteringen samtidigt som dataintegriteten bibehålls. Konverteraren tillhandahåller också ett dubbelt skanningsläge som enkelt reparerar och migrerar alla storlekar på skadade eller friska EDB-filer.SysTools EDB till PST Converter

2.1 Fördelar

 • Effektiv konvertering: Konverterar sömlöst all EDB-brevlådedata som e-post, kalendrar, kontakter, uppgifter, journaler och anteckningar till PST-format.
 • Omfattande kompatibilitet: Verktyget stöder alla versioner av Microsoft Outlook och Exchange Server.
 • Dataintegritet: Under hela konverteringsprocessen förblir originaliteten hos data intakt.

2.2 Nackdelar

 • Pris: Cost kan tyckas hög för små företag eller enskilda användare.
 • Ibland långsam: Kan vara långsam vid konvertering av stora EDB-filer, vilket orsakar en liten fördröjning i processen.
 • Komplext gränssnitt: Vissa användare har rapporterat att användargränssnittet kan vara mer intuitivt.

3. MS Outlook Tools EDB till PST Converter

EDB till PST Converter från MS Outlook Tools ger ett pålitligt och effektivt sätt att konvertera EDB-filer till PST-format. Det konverterar inte bara dina filer snabbt, utan det upprätthåller också nivånrarchy av mappar intakta och erbjuder användarna en förhandsvisning innan den slutliga konverteringen, vilket säkerställer transparens och kontroll.MS Outlook Tools EDB till PST Converter

3.1 Fördelar

 • Förhandsgranskningsfunktion: Detta verktyg ger en förhandsvisning av EDB-fildata innan den slutliga konverteringsprocessen utförs.
 • Underhåller mapp Hierarchy: Behåller den ursprungliga strukturen och ordningen för dina mappar efter konvertering.
 • Stöd för olika Outlook-versioner: Kompatibel med Outlook 2016, 2013, 2010, 2007 och senare versioner.

3.2 Nackdelar

 • Begränsade funktioner i gratisversionen: Den kostnadsfria versionen av detta verktyg erbjuder endast begränsade funktioner.
 • Långsam kundsupport: Kundtjänsten kan ibland vara långsam med att svara.
 • Teknisk installation: Icke-tekniska användare kan tycka att den första installationen och användningen är utmanande.

4. BitRecover EDB till PST Converter

BitRecover EDB till PST Converter är ett effektivt konverteringsverktyg som upprätthåller noggrannheten och integriteten hos data under konverteringen från EDB till PST. Den stöder flera konverteringsalternativ och fungerar effektivt med alla Windows OS-versioner, vilket ger en hållbar lösning för både professionella och personliga användare.BitRecover EDB till PST Converter

4.1 Fördelar

 • Flera konverteringsalternativ: Tillåter användare att konvertera EDB-filer till flera andra filformat än PST, vilket ger flexibilitet i valen.
 • Effektiv datakonvertering: Konverterar exakt alla komponenter i EDB-postlådor inklusive e-post, kalendrar, kontakter, uppgifter, anteckningar och journaler.
 • Dubbel skanningsläge: Ger dubbla skanningsalternativ (snabbt och avancerat skanningsläge) för att hantera olika nivåer av EDB-filkorruption.

4.2 Nackdelar

 • Komplext användargränssnitt: Vissa användare kanske tycker att användargränssnittet inte är särskilt intuitivt och användarvänligt.
 • Begränsad gratis provperiod: Även om produkten erbjuder en gratis provperiod är funktionerna begränsade.
 • Långsam omvandlingshastighet: Vid konvertering av stora EDB-filer kan verktyget bearbetas långsamt, vilket påverkar användareffektiviteten.

5. Stellar EDB till PST Converter

Stellar EDB to PST Converter är ett professionellt verktyg som effektivt konverterar online och offline EDB-filer till PST. Dess unika funktion är att den kan exportera offline-EDB direkt till Live Exchange Server och Office 365. Programvaran gör det också möjligt för användare att spara konverterad data i flera filformat.Stellar EDB till PST Converter

5.1 Fördelar

 • Flerformatskonvertering: Förutom PST tillåter det användare att spara EDB-filer i MSG, EML, HTML, RTF och PDF format.
 • Stöder stora filer: Det kan konvertera stora och flera EDB-filer utan någon storleksbegränsning.
 • Lätt att använda: Med ett användarvänligt gränssnitt kan även icke-tekniska användare enkelt använda detta verktyg.

5.2 Nackdelar

 • Costly Licens: Cost av programvaran kan vara en avsevärd börda för mindre företag eller enskilda användare.
 • Långsam hastighet på stora filer: När du konverterar stora EDB-filer kan verktyget fungera långsammare än förväntat.
 • Installationsproblem: Vissa användare har rapporterat problem under installationen av det här verktyget.

6. Shoviv EDB till PST Converter

Shoviv EDB to PST Converter är ett annat populärt verktyg med avancerade funktioner för att konvertera EDB-filer till PST utan problem. Det ger ett brett utbud av alternativ för att säkerställa maximal kundnöjdhet. Det är kapabelt att konvertera och reparera skadade och korrupta EDB-filer med lätthet.Shoviv EDB till PST Converter

6.1 Fördelar

 • Återställ skadade filer: Detta verktyg kan reparera och återställa skadade eller skadade EDB-filer, vilket säkerställer ingen dataförlust.
 • Massomvandling: Det stöder konvertering av flera EDB-filer åt gången, vilket ökar hastigheten och effektiviteten i konverteringsprocessen.
 • Flera exportalternativ: Den konverterade datan kan exporteras till Office 365, live Exchange Server, såväl som PST.

6.2 Nackdelar

 • Förvirrande gränssnitt: Användargränssnittet kan vara lite förvirrande för nya eller mindre tekniska användare.
 • Customer Support: Vissa kunder har rapporterat mindre än idealiska upplevelser av kundtjänstens svarstid.
 • Vaga felmeddelanden: När konverteringsprocessen stöter på ett fel är felmeddelandena ibland ohjälpsamma, vilket gör användarna osäkra på hur de ska gå vidare.

7. EdbMails EDB till PST Converter

EdbMails EDB till PST Converter erbjuder en intuitiv lösning för att konvertera EDB till PST-filer. Den har djupsökningsfunktioner för att reparera skadade EDB-filer och återställa alla postlådeobjekt. Med sina avancerade återställnings- och konverteringsmöjligheter är den lämplig för både privat och företagsbruk.EdbMails EDB till PST Converter

7.1 Fördelar

 • Djupskanning: Programvaran skannar och reparerar effektivt även allvarligt skadade EDB-filer.
 • Selektiv konvertering: Det möjliggör selektiv konvertering, där användare kan välja specifika objekt eller mappar att konvertera, vilket sparar tid och resurser.
 • Gratis rättegång: Användare kan testa programvarans funktioner med den kostnadsfria testversionen innan de gör ett köp.

7.2 Nackdelar

 • Prisstruktur: Verktygets prisstruktur kan vara något förvirrande för vissa kunder.
 • Låg hastighet: Hastigheten på konverteringsprocessen kan sakta ner avsevärt för stora EDB-filer.
 • Komplext gränssnitt: För första gången och mindre tekniskt kunniga användare kan gränssnittet verka komplext.

8. Aryson EDB till PST Converter

Aryson EDB till PST Converter är en kraftfull programvara utformad för att effektivt konvertera Exchange EDB-filer till PST-format. Förutom konvertering återställer den också raderade postlådor från EDB-filer. Dess dubbla skanningsläge säkerställer en omfattande konvertering även för allvarligt skadade filer.Aryson EDB till PST Converter

8.1 Fördelar

 • Återställ och konvertera: Det konverterar inte bara EDB-filer utan återställer också borttagna postlådor från EDB-filer.
 • Dubbel skanningsläge: Ger två skanningsalternativ (Standard och Avancerat) för olika nivåer av filkorruption.
 • Upprätthåller dataintegritet: Verktyget säkerställer integriteten och högenrarchy av data förblir oförändrad under konverteringen.

8.2 Nackdelar

 • Begränsade funktioner i gratisversionen: Den kostnadsfria versionen tillåter endast förhandsgranskning av de konverterade filerna, inte att spara dem.
 • Gränssnitt: Användargränssnittet är något föråldrat och kan vara mer intuitivt för förstagångsanvändare.
 • Långsammare kundtjänst: Kundtjänsten kan ibland vara långsam med att svara på frågor och problem.

9. KDE-verktyg EDB till PST-konverterare

KDE-verktyg EDB till PST Converter utför dominerande konverteringen av EDB-filer till PST. Verktyget drivs med avancerade algoritmer som underlättar snabb konvertering och reparation av korrupta EDB-filer. Dess imponerande funktionsuppsättning inkluderar möjligheten att exportera EDB-filer till Live Exchange Server och Office 365.KDE-verktyg EDB till PST-konverterare

9.1 Fördelar

 • Avancerade algoritmer: Verktyget arbetar på avancerade algoritmer som säkerställer snabb och effektiv konvertering av EDB till PST.
 • Flera exportalternativ: Konverterad data kan exporteras inte bara till PST utan även till Live Exchange Server och Office 365.
 • Dataåterställning: Alla korrupta eller lost EDB-data kan återställas med detta verktyg.

9.2 Nackdelar

 • Begränsad gratisversion: Den kostnadsfria versionen av verktyget har mycket begränsade funktioner.
 • Användbarhet av gränssnitt: Användargränssnittet skulle kunna vara vänligare, särskilt för förstagångsanvändare.
 • Prestandaproblem: Det visar ibland prestandaproblem vid bearbetning av större EDB-filer.

10. Softaken EDB till PST Converter

Softaken EDB to PST Converter är en pålitlig programvara med ett lättnavigerat gränssnitt, designat för att ge säker konvertering av EDB-filer till PST-format. Med förstklassig noggrannhet stöder den konvertering utan någon dataförlust eller kompromiss med den ursprungliga strukturen och metadata för filerna.Softaken EDB till PST Converter

10.1 Fördelar

 • Användarvänlig: Verktyget erbjuder ett interaktivt och användarvänligt gränssnitt, vilket gör det enkelt för användare på alla tekniska nivåer.
 • Precision: Behåller originalstrukturen, textformateringen och metadata för e-postmeddelandena under hela konverteringsprocessen.
 • Kompatibilitet: Den är kompatibel med alla versioner av Windows-operativsystemet och Microsoft Exchange-servern.

10.2 Nackdelar

 • Långsammare hastighet för stora filer: medan du bearbetar större EDB-filer kan verktyget vara långsammare.
 • Customer Support: Kundsupporten skulle kunna vara mer lyhörd eftersom svaren ibland tar avsevärd tid.
 • Begränsad provversion: Funktionerna i testversionen av programvaran är begränsade och ger inte en fullständig bild av programvarans kapacitet.

11. Mailsdaddy EDB till PST Converter

Mailsdaddy EDB till PST Converter är ett pålitligt verktyg som syftar till att ge effektiv konvertering av dina EDB-filer till PST. Det håller mappstrukturen intakt under konverteringen. Verktyget tillåter också användare att förhandsgranska EDB-data före själva konverteringen, vilket ger en hög nivå av förtroende och transparens.Mailsdaddy EDB till PST Converter

11.1 Fördelar

 • Förhandsgranskning av data: Användare kan förhandsgranska all EDB-brevlådedata innan den faktiska konverteringen, för att säkerställa att data som konverteras är korrekta.
 • Upprätthåller mappstruktur: Verktyget behåller den ursprungliga mappenrarchy sidost omvandling.
 • Användarvänligt gränssnitt: Den har ett intuitivt och lättanvänt gränssnitt, vilket gör processen enkel även för icke-tekniskt kunniga användare.

11.2 Nackdelar

 • Hastighet på stora filer: Användare har rapporterat långsammare konverteringshastighet när de hanterar stora EDB-filer.
 • Begränsad provversion: Gratisversionen ger bara en förhandsvisning av konverterade data utan möjlighet att spara filerna.
 • Prissättning: Prissättningen av verktyget kanske inte passar alla, särskilt för enskilda användare eller småskaliga företag.

12. Konvertering av PDS EDB till PST

PDS EDB till PST konverteringsverktyg är en omfattande lösning som konverterar EDB-filer till PST utan ansträngning samtidigt som dataintegriteten bibehålls. Detta verktyg är känt för sin effektiva återställning av EDB-filer och robusta funktioner. Det kan återställa permanent raderat eller lost postlådeföremål och konvertera dem till PST-format utan dataförlust.PDS EDB till PST konvertering

12.1 Fördelar

 • Effektiv återhämtning: Detta verktyg kan effektivt återställa permanent raderade postlådeobjekt från EDB-filer.
 • Dataintegritet: Verktyget upprätthåller dataintegriteten och den ursprungliga strukturen för postlådorna under hela konverteringen.
 • Användarvänligt gränssnitt: Verktyget kommer med ett lättanvänt gränssnitt som förenklar konverteringsprocessen även för icke-tekniska användare.

12.2 Nackdelar

 • Omvandlingshastighet: Konverteringshastigheten kan saktas ner under bearbetning av större EDB-filer.
 • Komplex installation: Vissa användare kan tycka att installationsprocessen är lite komplex.
 • Begränsad gratisversion: Den kostnadsfria testversionen av denna programvara har begränsade funktioner.

13. DataHelp EDB Converter Tool

DataHelp EDB Converter Tool är ett kompetent verktyg som effektivt utformats för att konvertera EDB-filer till PST-format utan att kompromissa med data. Verktyget får också bra resultat på återställningsprestanda och ger alternativ som batchkonvertering och selektiv export för en personlig konverteringsupplevelse.DataHelp EDB Converter Tool

13.1 Fördelar

 • Batchkonvertering: Det här verktyget erbjuder batchkonverteringsfunktion, som låter användare konvertera flera EDB-filer till PST samtidigt, vilket sparar tid och ansträngning.
 • Selektiv export: Användare har möjlighet att selektivt exportera sina data baserat på deras behov, vilket ger flexibilitet till konverteringsprocessen.
 • Hög prestanda: Verktyget ger en imponerande konverteringshastighet och återställer korrupta EDB-filer effektivt.

13.2 Nackdelar

 • Begränsat förhandsvisningsalternativ: Förhandsgranskningsalternativet under konvertering är begränsat, vilket kanske inte är tillräckligt omfattande för vissa användare.
 • Komplext gränssnitt: Gränssnittet kan vara intrikat och förvirrande för förstagångsanvändare.
 • Långsam kundsupport: Kundsupporten kan ibland vara långsam med att svara.

14. Sysinfo EDB till PST Converter

Sysinfo EDB till PST Converter är ett robust verktyg designat för att förenkla processen att konvertera EDB-filer till PST-format. Det tillåter inte bara enkel konvertering, utan det underlättar också återställning av data från skadade eller korrupta EDB-filer. Med ett enkelt och användarvänligt gränssnitt gör Sysinfo det enkelt att hantera konverteringsprocessen, oavsett din tekniska expertis.Sysinfo EDB till PST Converter

14.1 Fördelar

 • Avancerade funktioner: Erbjuder avancerade funktioner som selektiv konvertering och förhandsgranskningsalternativ före konvertering.
 • Enkelt användargränssnitt: Väldesignat och intuitivt användargränssnitt främjar enkel navigering och användning.
 • Dataåterställning: Möjlighet att återställa data från skadade eller korrupta EDB-filer.

14.2 Nackdelar

 • Pris: Jämfört med vissa andra verktyg på marknaden kan Sysinfo vara lite dyrare.
 • Customer Support: Vissa användare kan tycka att kundsupporten är mindre lyhörd eller försenad.
 • Omvandlingshastighet: Beroende på databasens storlek kan konverteringsprocessen ta tid.

15. InQuit EDB till PST Converter

InQuit EDB till PST Converter är ett funktionsrikt verktyg som erbjuder mer än bara konvertering av EDB-filer till PST. Det här verktyget stöder även återställning från skadade EDB-filer och ger en förhandsvisning av postlådor före konvertering. InQuit är känt för sin snabba och problemfria konvertering, vilket gör det till ett populärt val bland användare.InQuit EDB till PST Converter

15.1 Fördelar

 • Konverteringsresultat: Känd för sin höghastighetskonvertering utan förlust av data.
 • Förhandsgranskningsalternativ: Detaljerad förhandsvisning av alla brevlådor tillhandahålls före konvertering.
 • Kompatibilitet: Kan användas effektivt med alla versioner av Exchange och Outlook.

15.2 Nackdelar

 • Pris: Liksom Sysinfo är InQuit också på costlier sida.
 • Komplext gränssnitt: Nya användare kan hitta programmets användargränssnitt komplext att navigera i först.
 • Installationsproblem: Vissa användare har rapporterat problem relaterade till installation och installation av verktyget.

16. eSoftTools EDB till PST Converter

eSoftTools EDB till PST Converter är ett enkelt men kraftfullt verktyg som låter användaren konvertera EDB-filer till PST och flera andra filformat. Detta verktyg fungerar också som ett återställningsverktyg för att extrahera data från skadade eller otillgängliga EDB-filer och erbjuder en förhandsgranskningsfunktion för en selektiv återställning/konvertering.eSoftTools EDB till PST Converter

16.1 Fördelar

 • Flerformatskonvertering: Tillsammans med PST stöder den konvertering till EML-, MSG- och HTML-format.
 • Förhandsgranskningsfunktion: Du kan förhandsgranska dina e-postmeddelanden och annan data innan konvertering.
 • Dataåterställning: Det ger robust återställning av data från skadade EDB-filer.

16.2 Nackdelar

 • Komplext gränssnitt: Vissa användare kanske tycker att gränssnittet är komplext och inte intuitivt.
 • Omvandlingshastighet: Kan ha en långsammare process för stora EDB-filer.
 • Pris: Kan vara på den högre sidan jämfört med andra verktyg.

17. SysOZ EDB till PST Converter

SysOZ EDB till PST Converter är ett omfattande verktyg designat för snabb och effektiv konvertering av EDB-filer till PST. Den erbjuder funktioner som bulkkonvertering, förhandsgranskning före konvertering och återställning från korrupta EDB-filer. Verktyget är byggt för att fungera med alla versioner av Exchange och Outlook.SysOZ EDB till PST Converter

17.1 Fördelar

 • Bulkkonvertering: Ger möjlighet att konvertera flera EDB-filer samtidigt, vilket sparar tid.
 • Dataåterställning: Kan extrahera och återställa data från skadade eller korrupta EDB-filer.
 • Kompatibilitet: Fungerar sömlöst med alla versioner av MS Exchange och MS Outlook.

17.2 Nackdelar

 • Omvandlingshastighet: Processen kan vara långsam om flera stora EDB-filer konverteras samtidigt.
 • Gränssnitt: Vissa användare kan tycka att verktygets gränssnitt är mindre intuitivt och förvirrande.
 • Pris: Cost kan vara avskräckande för användare som behöver konvertering ibland.

18. Enstella Advance EDB to PST Converter

Enstellas Advance EDB to PST Converter är ett kraftfullt verktyg med avancerade algoritmer för att effektivt konvertera EDB-filer till PST-format. Det ger också en pålitlig lösning för att återställa data från skadade och korrupta EDB-filer och stöder flera andra utdataformat förutom PST.Enstella Advance EDB till PST Converter

18.1 Fördelar

 • Flerformatskonvertering: Stöder konvertering till flera format som EML, MSG och HTML förutom PST.
 • Återställningsfunktion: Återställer skickligt data från skadade och korrupta EDB-filer utan att förlora data.
 • Enkelt användargränssnitt: Har ett enkelt, intuitivt användargränssnitt för enkel användning.

18.2 Nackdelar

 • Hastighet: Konverteringshastigheten kan vara långsam för större EDB-filer.
 • Cost: Det är jämförelsevis dyrare än vissa andra alternativ.
 • Customer Support: Vissa användare har nämnt förseningar som svar från kundsupport.

19. Sys Mail Pro+ EDB till PST Converter

Sys Mail Pro+ EDB till PST Converter är ett skickligt verktyg designat för att konvertera EDB-filer till PST med lätthet. Förutom konvertering erbjuder den ytterligare funktioner för dataåterställning från skadade EDB-filer, visning av en förhandsvisning före konvertering och uppdelning av stora PST-filer i mindre för effektiv hantering.Sys Mail Pro+ EDB till PST Converter

19.1 Fördelar

 • Dataåterställning: Det kan återställa data från skadade eller korrupta EDB-filer.
 • PST-fildelning: Det ger en möjlighet att dela upp stora PST-filer i mindre för bättre hantering.
 • Kompatibilitet: Kompatibel med alla versioner av MS Exchange och MS Outlook.

19.2 Nackdelar

 • Omvandlingshastighet: Konverteringsprocessen kan vara tidskrävande för större EDB-filer.
 • Gränssnitt: Vissa användare tycker att användargränssnittet är mindre vänligt och svårt att navigera.
 • Pris: Verktyget kan anses vara dyrt jämfört med andra alternativ.

20. ToolsBaer EDB till PST Converter

ToolsBaer EDB till PST Converter är en effektiv programvara som gör konvertering av EDB till PST enkel och snabb. Mjukvaran erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som är tillräckligt enkelt även för icke-tekniska användare. Förutom sin primära konverteringsfunktion tillhandahåller den också funktioner för dataåterställning från skadade EDB-filer och förhandsgranskning före konvertering.ToolsBaer EDB till PST Converter

20.1 Fördelar

 • Användarvänligt gränssnitt: Gränssnittet är intuitivt och enkelt, vilket gör verktyget lätt att använda även för icke-tekniska användare.
 • Dataåterställning: Verktyget har en funktion för att återställa data från skadade EDB-filer före konvertering.
 • Förhandsgranskningsalternativ: Användare kan förhandsgranska data före konvertering, vilket möjliggör selektiv konvertering.

20.2 Nackdelar

 • Stor EDB-filkonvertering: Verktyget kan sakta ner när du hanterar stora EDB-filkonverteringar.
 • Customer Support: Svaret från kundsupport skulle kunna förbättras, enligt viss feedback från användare.
 • Pris: Verktyget kanske inte är cost-effektivt för vissa småföretag eller enstaka användare.

21. Zaplogix EDB till PST Converter

Zaplogix EDB till PST Converter är ett omfattande verktyg som tillgodoser konverteringsbehoven av alla storlekar av organisationen. Den erbjuder en rad funktioner, från enkel konvertering till dataåterställning från skadade filer och selektiv datakonvertering, vilket gör hela processen flexibel och kundcentrerad.Zaplogix EDB till PST Converter

21.1 Fördelar

 • Selektiv konvertering: Verktyget tillåter användare att välja specifika data för konvertering istället för att bearbeta hela EDB-filer.
 • Återställningsfunktion: Den innehåller ett alternativ för att återställa och återställa data från korrupta och skadade EDB-filer.
 • Användarvänligt gränssnitt: Gränssnittet är enkelt och okomplicerat, vilket förenklar processen för alla användare.

21.2 Nackdelar

 • Bearbetningshastighet: Verktygets bearbetningshastighet kan vara långsammare när man hanterar större EDB-filer.
 • Customer Support: Kundsupportens svarstid skulle kunna förbättras.
 • Pris: Prissättningen kan vara på den högre sidan för enskilda användare eller små företag.

22. GainTools EDB till PST Converter

GainTools EDB till PST Converter kan hjälpa till att effektivisera processen att konvertera EDB-filer till PST-format. Med tillägg av funktioner som förhandsgranskning av data före konvertering och stöd för konvertering till flera format, gör detta verktyg det bekvämt att hantera EDB-data. Den innehåller också en funktion för att återställa data från skadade EDB-filer.GainTools EDB till PST Converter

22.1 Fördelar

 • Flerformatskonvertering: Stöder konvertering till olika format som EML, MSG och HTML, förutom PST.
 • Dataåterställning: Kan extrahera och återställa data från skadade eller skadade EDB-filer.
 • Förhandsgranskningsalternativ: Tillåter användare att förhandsgranska data innan de konverterar, vilket möjliggör selektiv datakonvertering.

22.2 Nackdelar

 • Hastighet: Konverteringshastigheten kan vara långsam för större EDB-filer.
 • Cost: Detta verktyg är något dyrt jämfört med andra EDB till PST konverteringsverktyg.
 • Support: Kundsupporten har utrymme för förbättringar vad gäller svarstider.

23. PCVITA EDB till PST Converter

PCVITA EDB till PST Converter är en pålitlig lösning för att konvertera EDB-filer till PST-format. Med robust dataåterställning för korrupta EDB-filer, ett förhandsvisningsalternativ för selektiv konvertering och stöd för konvertering av EDB-filer från frånkopplade postlådor, är verktyget välutrustat för att hantera olika användarbehov.PCVITA EDB till PST Converter

23.1 Fördelar

 • Dataåterställning: Verktyget kan effektivt återställa data från skadade EDB-filer.
 • Förhandsgranskningsalternativ: Användare kan välja specifika data för konvertering efter att ha förhandsgranskat det.
 • Frånkopplade brevlådor: Verktyget stöder konvertering av EDB-filer från frånkopplade brevlådor.

23.2 Nackdelar

 • Support: Kundsupportens svarstid kan förbättras.
 • Stor filkonvertering: Användare har rapporterat långsammare konverteringstider vid bearbetning av större EDB-filer.
 • Pris: Cost av detta verktyg är relativt högre jämfört med vissa andra EDB till PST-omvandlare.

24. Återta EDB till PST Converter

Regain EDB to PST Converter är ett mångsidigt verktyg som används för att konvertera utbyte EDB-filer till PST. Detta verktyg erbjuder flera ytterligare funktioner inklusive möjligheten att återställa data från skadade EDB-filer, förhandsgranska data före konvertering och konvertera EDB-filer till olika andra format som EML, MSG och HTML.Återta EDB till PST Converter

24.1 Fördelar

 • Dataåterställning: Kan extrahera data från skadade EDB-filer och konvertera dem till PST.
 • Förhandsgranskningsalternativ: Tillåter användare att se sina data innan de börjar med konvertering, användbart för selektiv datakonvertering.
 • Flerformatskonvertering: Stöder konvertering till olika andra format förutom PST.

24.2 Nackdelar

 • Hastighet: Konverteringshastigheten kan vara långsam när man hanterar större EDB-filer.
 • Customer Support: Det kan finnas förseningar i svarstider från kundsupport.
 • Pris: Prissättningen är på den högre sidan jämfört med andra tillgängliga EDB till PST-omvandlare.

25. LMbyte EDB till PST Converter

LMbyte EDB to PST Converter är ett pålitligt verktyg för att konvertera EDB-filer till PST-format. Den erbjuder en rad användbara funktioner inklusive återställning och extrahering av data från korrupta EDB-filer, förhandsgranskning av data före konvertering och stöd för konvertering av EDB-filer från frånkopplade brevlådor.LMbyte EDB till PST Converter

25.1 Fördelar

 • Dataåterställning: Verktyget har förmågan att återställa skadade EDB-filer och konvertera dem.
 • Förhandsgranskningsalternativ: Ger en förhandsgranskningsfunktion som gör det möjligt för användare att välja och konvertera specifika data.
 • Frånkopplade brevlådor: Stöder konvertering av EDB-filer från frånkopplade brevlådor.

25.2 Nackdelar

 • Omvandlingshastighet: Verktyget kan ta längre tid att konvertera större EDB-filer.
 • Användargränssnitt: Vissa användare kan tycka att verktygets gränssnitt är svårt att navigera.
 • Pris: Cost av detta verktyg kanske inte är lika konkurrenskraftigt som andra EDB till PST-omvandlare som finns på marknaden.

26. TRIJATECH EDB till PST-omvandlare

TRIJATECH EDB till PST Converter-verktyget är ett kraftfullt verktyg designat för att konvertera EDB-filer till tillgängligt PST-format utan att påverka originaldata. Denna programvara utför konverteringen skickligt, även i fall där EDB-filen är skadad eller korrupt. Den erbjuder dessutom avancerade återställningsfunktioner för att hjälpa till att hämta borttagna postlådor eller e-postmeddelanden från EDB-filerna.TRIJATECH EDB till PST Converter

26.1 Fördelar

 • Användarvänligt gränssnitt: TRIJATECH EDB till PST Converter har ett intuitivt användargränssnitt som gör konverteringsprocessen enkel även för användare utan tekniska förkunskaper.
 • Avancerade återställningsalternativ: Förutom konvertering kan verktyget återställa raderade objekt och e-postdata från skadade eller korrupta EDB-filer.
 • Batchkonvertering: Verktyget stöder konvertering av flera EDB-filer samtidigt, vilket avsevärt påskyndar processen för stora databaser.

26.2 Nackdelar

 • Begränsningar för testversionen: Den kostnadsfria testversionen av TRIJATECH EDB to PST Converter har vissa begränsningar för hur många filer du kan konvertera.
 • Cost: Verktyget kan vara relativt dyrt för vissa användare, särskilt små företag som har budgetbegränsningar.
 • Komplex installation: Vissa användare kanske tycker att installationsprocessen är lite komplicerad.

27. Datavare EDB till PST Converter

Datavare EDB to PST Converter är ett välrenommerat verktyg som konverterar EDB-filer till PST-format för att göra dem tillgängliga i Microsoft Outlook. Mjukvaran är byggd för att fungera effektivt även vid hantering av stora EDB-filer, vilket säkerställer dataintegritet under hela konverteringsprocessen. En ytterligare fördel är dess förmåga att återställa otillgängliga eller oavsiktligt raderade Exchange-postlådor.Datavare EDB till PST Converter

27.1 Fördelar

 • Sömlös konvertering: Datavare EDB to PST Converter säkerställer ingen dataförlust under konverteringen och bibehåller alla meta-egenskaper hos e-postmeddelandena intakta.
 • Stor filhantering: Verktyget hanterar stora EDB-filer med lätthet och utför batchkonverteringar, vilket främjar effektiviteten.
 • Mailbox Preview: Det ger en bekväm förhandsgranskningsfunktion som låter användare se sina brevlådor innan de påbörjar konverteringsprocessen.

27.2 Nackdelar

 • Teknisk support: Vissa användare har rapporterat otillräckliga kundsupporttjänster, särskilt under lågtrafik.
 • Användargränssnitt: Även om det är funktionellt kan vissa användare tycka att dess gränssnitt är lite föråldrat när det gäller design.
 • Ingen provomvandling: Testversionen tillåter ingen konvertering, endast förhandsgranskningsfunktionalitet är aktiverad.

28. CubexSoft EDB till PST Converter

CubexSoft EDB till PST Converter är en pålitlig lösning utformad för att effektivt konvertera EDB-filer till PST-format. Det stöder snabb konvertering av Exchange Server-postlådor till Outlook PST-filer samtidigt som all originalinformation behålls intakt. Mjukvaran kommer med ett enkelt gränssnitt som underlättar en användarvänlig upplevelse. Användare kan överföra sina EDB-postlådor till PST, inklusive e-post, kontakter, kalendrar, uppgifter, anteckningar, etc.CubexSoft EDB till PST Converter

28.1 Fördelar

 • Enkelt och användarvänligt: CubexSoft EDB till PST Converter har en intuitiv design som förenklar konverteringsprocessen för användarna.
 • Dataintegritet: Verktyget behåller den ursprungliga strukturen för EDB-filerna under konverteringen och bibehåller dataintegriteten.
 • Förhandsgranskningsfunktion: Denna omvandlare har en extra förhandsgranskningsfunktion som låter användare titta på sina konverterade filer innan de sparas.

28.2 Nackdelar

 • Prissättning: Cost för en fullfjädrad version av CubexSoft EDB to PST Converter kan vara rejäl för vissa användare eller småskaliga företag.
 • Provbegränsningar: Testversionen har allvarliga användningsbegränsningar, vilket begränsar användarna från att fullt ut uppleva verktygets funktionalitet.
 • Teknisk support: Användare har hänvisat till problem med programmets tekniska support, som kanske inte svarar omedelbart på frågor.

29. MailConverterTools EDB till PST Converter

MailConverterTools EDB to PST Converter är en multifunktionell programvara som är utformad för att reparera och konvertera EDB-filer till PST-format. Den är byggd för att hantera både normala och skadade EDB-filer, vilket underlättar återställningen av raderade objekt och sparar återställd data i olika format. Programvaran tillåter användare att exportera till Live Exchange Server och Office 365 förutom PST-format.MailConverterTools EDB till PST Converter

29.1 Fördelar

 • Funktionsrik: MailConverterTools EDB till PST Converter konverterar inte bara filer utan fungerar också som ett reparationsverktyg för skadade EDB-filer.
 • Flera exportalternativ: Verktyget erbjuder flera exportalternativ inklusive Live Exchange Server och Office 365, vilket möjliggör mer flexibilitet för användarna.
 • Datasäkerhet: Omvandlaren garanterar hög datasäkerhet och säkerställer att ingen data är lost eller ändras under konverteringsprocessen.

29.2 Nackdelar

 • Användargränssnitt: Till skillnad från andra omvandlare kan användargränssnittet för detta verktyg vara lite komplicerat för nybörjare.
 • Installationsprocess: Installationen av programvaran kan vara något invecklad för vissa användare.
 • Pris: Cost av den fullständiga versionen kan vara hög, särskilt för användare med budgetbegränsningar.

30. MailsSoftware EDB till PST Converter

MailsSoftware EDB till PST Converter konverterar effektivt EDB-filer till PST-format. Det är kapabelt att återställa alla otillgängliga eller raderade objekt från EDB-filen och spara dem i olika format. Lösningen stöder även export av utvalda e-postmeddelanden till Office 365 eller en Live Exchange Server.MailsSoftware EDB till PST Converter

30.1 Fördelar

 • Olika exportalternativ: Förutom att konvertera EDB till PST, erbjuder MailsSoftware också alternativ för att exportera e-postmeddelanden direkt till Office 365 eller Live Exchange Server.
 • Vald artikelkonvertering: Programvaran ger en möjlighet att konvertera utvalda objekt, vilket kan spara mycket tid vid hantering av stora EDB-filer.
 • Dataintegritet: MailsSoftware säkerställer ingen förlust eller förändring av data under konverteringen, och behåller originaldata intakt.

30.2 Nackdelar

 • Teknisk support: Vissa användare har rapporterat problem med snabba svar från det tekniska supportteamet.
 • Användargränssnitt: Användargränssnittet kan tyckas komplicerat för nybörjare och kan kräva lite tillvänjning.
 • Provbegränsningar: Den kostnadsfria testversionen har en hel del begränsningar, vilket inte tillåter användare att helt testa alla funktioner i programvaran.

31. vMail EDB till PST Converter

vMail EDB till PST Converter är ett användbart verktyg för att konvertera EDB till PST-format utan att förlora dataintegritet. Dess användarvänliga gränssnitt gör det enkelt för användare att navigera. Programvaran stöder återställning och konvertering av skadade EDB-filer, vilket ger möjlighet att spara de konverterade postlådorna i flera format och exportera direkt till Office 365 eller en Live Exchange Server.vMail EDB till PST Converter

31.1 Fördelar

 • Användarvänlig: vMail har ett intuitivt gränssnitt som förenklar konverteringsprocessen, vilket gör att även användare utan teknisk kunskap kan hantera processen effektivt.
 • Export i flera format: Det stöder export av konverterade postlådor i flera filformat inklusive PST, MSG, EML, MBOX och mer.
 • Korrupt filåterställning: vMail kan effektivt återställa och återställa data från skadade EDB-filer.

31.2 Nackdelar

 • Hastighet: Vissa användare har nämnt att hastigheten med vilken konverteringen slutförs kan vara bättre.
 • Provbegränsningar: Testversionen erbjuder begränsade funktioner, vilket hindrar användaren från att helt förstå programvarans möjligheter utan att köpa den fullständiga versionen.
 • Begränsad dokumentation: Programvarans dokumentation verkar vara begränsad, vilket gör vissa processer otydliga för användarna.

32. DRS Softech EDB till PST Converter

DRS Softech EDB till PST Converter är en pålitlig lösning för att konvertera EDB-filer till PST-format. Den är utformad för att möjliggöra enkel hämtning av postlådekomponenter som e-postmeddelanden, bilagor, kontakter, kalendrar, uppgifter etc. Programvaran stöder återställning från potentiellt korrupta eller skadade EDB-filer och har utvecklats för att erbjuda ett enkelt och intuitivt användargränssnitt.DRS Softech EDB till PST Converter

32.1 Fördelar

 • Användargränssnitt: Det användarvänliga gränssnittet för DRS Softechs verktyg säkerställer en enkel konverteringsprocess, även för dem med begränsad teknisk kunskap.
 • Korrupt filåterställning: Detta verktyg ger också funktionalitet för att återställa och konvertera korrupta EDB-filer, vilket säkerställer att ingenting är lost i processen.
 • Dataintegritet: Konverteringsprocessen påverkar inte den ursprungliga strukturen eller innehållet i datan, och erbjuder en hög nivå av dataintegritet.

32.2 Nackdelar

 • Omvandlingshastighet: Vissa användare kan tycka att hastigheten på konverteringsprocessen är långsammare jämfört med andra verktyg.
 • Provbegränsningar: Verktygets kostnadsfria testversion har begränsningar som kanske inte ger den fulla upplevelsen av produktens funktioner.
 • Supporttillgänglighet: Kundsupport är inte tillgänglig 24/7, vilket kan vara problematiskt för användare i olika tidszoner.

33. SysInspire EDB till PST Converter

SysInspire EDB to PST Converter är ett välrenommerat verktyg för att konvertera EDB-filer till PST-format utan dataförlust. Den är designad med ett enkelt, lättförståeligt användargränssnitt som låter användare utföra snabba och effektiva konverteringar. Programvaran stöder skadade eller korrupta EDB-filer, ger återställningsalternativ och säkerställer att alla datakomponenter hålls säkra under konverteringen.SysInspire EDB till PST Converter

33.1 Fördelar

 • Intuitivt gränssnitt: SysInspires verktyg har ett användarvänligt gränssnitt som hjälper till med en effektiv konverteringsprocess, även för nybörjare.
 • Stöd för korrupta EDB-filer: Detta verktyg kan effektivt återställa och konvertera korrupta eller skadade EDB-filer, vilket minimerar dataförlust.
 • Datanoggrannhet: Verktyget bibehåller noggrannheten hos originaldata och behåller dess struktur och attribut intakta under konverteringen.

33.2 Nackdelar

 • Långsam omvandling: Den hastighet med vilken konverteringen utförs kan förbättras enligt vissa användares feedback.
 • Begränsningar för provversion: Den kostnadsfria testversionen av SysInspire har avsevärda begränsningar, vilket hindrar användare från att använda alla dess funktioner.
 • Komplex installation: Vissa användare kan tycka att installationsprocessen är lite komplex och tidskrävande.

34. Stella EDB till PST Converter

Stella EDB to PST Converter är en robust lösning lämplig för att enkelt konvertera EDB-filer till PST. Det hosten rad avancerade funktioner inklusive stöd för både normala och skadade EDB-filer, bibehållande av den ursprungliga strukturen av data och export av EDB-postlådor till PST med total noggrannhet. Stellas lösning garanterar en säker och säker konverteringsprocess.Stella EDB till PST Converter

34.1 Fördelar

 • Effektivt och säkert: Stella ser till att EDB till PST-konvertering görs snabbt och säkert, utan att dataintegriteten förändras.
 • Stöder skadade filer: Det här verktyget stöder återställning av potentiellt skadade eller korrupta EDB-filer.
 • Användarvänligt gränssnitt: Användargränssnittet är användarvänligt och intuitivt, vilket ger en enkel konverteringsprocess även för mindre tekniskt kunniga användare.

34.2 Nackdelar

 • Begränsningar för testversionen: Provversionen av Stella har flera begränsningar, vilket tvingar användare att köpa den fullständiga versionen för att låsa upp alla funktioner.
 • Teknisk support: Kvaliteten på teknisk support skulle kunna förbättras, med vissa användare som föreslår en långsam svarsfrekvens på frågor.
 • Installationsutmaningar: Vissa användares feedback tipsar om komplexiteten i programvarans installationsprocess.

35. Sifo Systems EDB till PST Converter

Sifo Systems EDB to PST Converter är ett verktyg designat för att ge effektiv och säker konvertering av EDB-filer till PST-format. Den har förmågan att återställa och konvertera även most allvarligt skadade EDB-filer. Programvaran bibehåller den ursprungliga strukturen och attributen för konverterade e-postmeddelanden och är designad för en optimal användarupplevelse.Sifo Systems EDB till PST Converter

35.1 Fördelar

 • Säker och pålitlig: Sifo Systems verktyg garanterar datasäkerheten och integriteten under konverteringsprocessen.
 • Stöder korrupta EDB-filer: Verktyget har en solid förmåga att återställa och konvertera även allvarligt korrupta EDB-filer.
 • Enkelt användargränssnitt: Verktygets gränssnitt är designat för enkelhet, vilket gör det användarvänligt även för dem med små tekniska kunskaper.

35.2 Nackdelar

 • Hastighet: Omvandlingshastigheten kan förbättras enligt användarfeedback.
 • Begränsningar för testversionen: Användare måste köpa den fullständiga versionen för att låsa upp alla funktioner eftersom testversionen har betydande begränsningar.
 • Användarsupport: Responsiviteten och tillgängligheten för teknisk support är områden som skulle kunna göra med förbättringar.

36. Vertika EDB till PST Converter

Vertika EDB till PST Converter är utvecklad för att ge pålitlig konvertering av EDB-filer till PST-format. Den är utrustad med förmågan att hantera skadade eller otillgängliga EDB-filer, vilket säkerställer datasäkerhet och integritet. Omvandlaren utlovar en användarvänlig upplevelse med sitt tydliga och enkla gränssnitt.Vertika EDB till PST Converter

36.1 Fördelar

 • Återställning av skadade filer: Vertika EDB till PST Converter kan återställa och konvertera även svårt skadade eller korrupta EDB-filer.
 • Lätt att använda: Verktyget har ett enkelt och intuitivt gränssnitt, vilket gör konverteringsprocessen enkel för användare på alla nivåer.
 • Dataskydd: Programvaran ger garantier för dataintegritet under konverteringsprocessen, och undviker förlust eller förändring av data.

36.2 Nackdelar

 • Långsam omvandlingshastighet: Vissa användare har rapporterat att konverteringsprocessen är ganska långsam jämfört med andra verktyg på marknaden.
 • Cost: Prissättningen för den fullständiga versionen av programvaran kan vara lite i den branta sidan för vissa användare.
 • Begränsningar för testversion: Liksom många, kommer testversionen av Vertika med begränsningar på funktioner, vilket kan undergräva användarnas upplevelse.

37. SHINE EDB till PST Converter

SHINE EDB till PST Converter är byggd för att exakt konvertera EDB-filer till PST-format utan att påverka originaldata. Programvaran stöder återställning av korrupta EDB-filer och säkerställer dataskydd på toppnivå under konverteringen. Med ett förenklat användargränssnitt utlovar verktyget en lättanvänd upplevelse för alla typer av användare.SHINE EDB till PST Converter

37.1 Fördelar

 • Dataåterställning: SHINE är utrustad för att effektivt återställa och konvertera skadade EDB-filer, vilket säkerställer ingen dataförlust.
 • Förenklat gränssnitt: Användargränssnittet är enkelt, vilket förenklar konverteringsprocessen även för mindre tekniskt inställda användare.
 • Dataskydd: SHINE EDB till PST Converter garanterar hög dataintegritet under konverteringsprocessen.

37.2 Nackdelar

 • Omvandlingshastighet: Vissa användare har rapporterat en långsammare konverteringsfrekvens jämfört med andra konkurrerande verktyg.
 • Prissättning: Cost av den fullständiga versionen kan vara hög för vissa användare, särskilt små företag eller enskilda användare.
 • Provbegränsningar: Testversionen kommer med vissa begränsningar, vilket hindrar användare från att helt utforska programvarans möjligheter.

38. IDC EDB till PST Converter

IDC EDB till PST Converter är ett robust verktyg designat för att effektivt konvertera EDB-filer till PST. Detta verktyg underlättar konverteringen utan att riskera dataförlust eller att äventyra integriteten hos dina filer. Den stöder alla versioner av MS Exchange och är kompatibel med ANSI- och UNICODE PST-filer.IDC EDB till PST Converter

38.1 Fördelar

 • Kompatibilitet: Stöder alla versioner av MS Exchange och Outlook.
 • Icke-engelsk Unicode-stöd: Verktyget ger utmärkt stöd för konvertering av icke-engelska Unicode-tecken.
 • Selektiv konvertering: Tillåter användare att välja de specifika postlådor eller dataobjekt de vill konvertera.

38.2 Nackdelar

 • Teknisk support: Även om de påstår sig ge support dygnet runt, kan svarstiden ibland vara långsam.
 • Komplext gränssnitt: Användargränssnittet är något komplicerat för nybörjare.
 • Ingen gratisversion: Det finns ingen gratisversion tillgänglig för detta verktyg; den erbjuder bara en demoversion som har begränsad funktionalitet.

39. Byt EDB till PST Converter

Exchange EDB to PST Converter är ett kraftfullt, funktionsrikt verktyg från ExchangeMvp för att konvertera EDB-filer till PST-format. Den är välutrustad för att hantera både normala och skadade EDB-filer och konvertera dem till lättillgängliga PST-filer. Dess användarvänliga gränssnitt bidrar till dess enkla och problemfria användning.Byt EDB till PST Converter

39.1 Fördelar

 • Användarvänligt gränssnitt: Verktyget är designat med ett användarvänligt gränssnitt, vilket förenklar hela konverteringsprocessen.
 • Dubbla lägen: Verktyget har dubbla lägen – Standard och Advanced, som tillgodoser olika nivåer av korruption.
 • Förhandsgranskningsfunktion: Tillåter användare att förhandsgranska e-postobjekt innan konverteringsprocessen. Detta underlättar selektiv konvertering av brevlådor/dataobjekt.

39.2 Nackdelar

 • Begränsad filstorlek: Det finns en begränsning på storleken på EDB-filen som kan konverteras i gratisversionen.
 • Långsam omvandling: Konverteringsprocessen kan ibland vara långsam när man hanterar större filer.
 • Pris: Den fullständiga versionen av verktyget är ganska dyr jämfört med andra liknande verktyg på marknaden.

40. Voimakas EDB till PST Converter

Voimakas EDB till PST Converter är ett omfattande verktyg designat för effektiv konvertering av EDB-filer till PST. TarNär det gäller små till stora organisationer har verktyget avancerade funktioner för förenklad och effektiv konvertering. Det möjliggör extrahering av postlådor från offline och online EDB-filer, vilket gör att användarna kan komma åt sina data utan några hinder.Voimakas EDB till PST Converter

40.1 Fördelar

 • Mångsidighet: Det kan konvertera offline och online EDB-filer med lätthet.
 • Filstöd: Kompatibel med Exchange Server EDB-filer från alla senaste versioner av Exchange Server.
 • Effektivitet: Även vid stora EDB-filer utför verktyget snabb och effektiv konvertering.

40.2 Nackdelar

 • Komplext användargränssnitt: Användare, särskilt nybörjare, kan tycka att gränssnittet är lite komplext.
 • Pris: Jämfört med andra liknande verktyg kan det bli ganska dyrt.
 • Begränsad förhandsvisning: Den tillgängliga förhandsvisningen före konverteringen kan ibland vara ofullständig eller begränsad, vilket gör det svårt att selektivt välja brevlådor eller dataobjekt för konvertering.

41. Recoveryfix för Exchange Server

Recoveryfix för Exchange Server är ett avancerat verktyg som enkelt konverterar EDB-filer till PST-format. Det hjälper till att återställa raderade postlådeobjekt och fungerar smidigt på alla versioner av MS Exchange och Outlook. Dessutom har Recoveryfix designats med ett användarvänligt gränssnitt som förenklar konverteringsprocessen från EDB till PST.Recoveryfix för Exchange Server

41.1 Fördelar

 • Återställning av raderade objekt: Det återställer effektivt borttagna postlådeobjekt från EDB-filer.
 • E-postfilter: Det möjliggör datumbaserad filtrering av e-postmeddelanden under konvertering.
 • Användarvänligt gränssnitt: Verktyget kommer med ett lättanvänt gränssnitt som gör konverteringsprocessen strömlinjeformad.

41.2 Nackdelar

 • Teknisk support: Användare kan tycka att kundsupporten är mindre lyhörd.
 • priser: Cost av den fullständiga versionen är högre jämfört med vissa andra konkurrenter på marknaden.
 • Begränsad provversion: Verktygets kostnadsfria testversion har mycket begränsad funktionalitet, vilket innebär att användare måste köpa den fullständiga versionen för att få fulla fördelar.

42. Kärna för Exchange Server

Kernel for Exchange Server är en heltäckande lösning för konvertering av EDB till PST. Det innebär avancerade funktioner som har förmågan att återställa och konvertera skadade eller skadade EDB-filer. Verktyget stöder även migrering till olika plattformar som Office 365, live Exchange Server, etc. Det sticker ut på grund av sitt intuitiva gränssnitt och utmärkta kundsupport.Kärna för Exchange Server

42.1 Fördelar

 • Breda migreringsalternativ: Förutom PST-filer kan det här verktyget också migrera EDB-filer till live Exchange Server, Office 365 och andra plattformar.
 • Användarvänligt gränssnitt: Den kommer med ett intuitivt och lättanvänt gränssnitt som gör navigering enkelt, även för icke-tekniska användare.
 • Customer Support: Erbjuder utmärkt kundsupport, redo att hjälpa till med alla problem.

42.2 Nackdelar

 • Relativt dyrt: Det är dyrare jämfört med andra EDB till PST-konverteringsverktyg på marknaden.
 • Omvandlingshastighet: Konverteringshastigheten kan vara långsam när du arbetar med större EDB-filer.
 • Överväldigande för nybörjare: Trots det användarvänliga gränssnittet kan nybörjare tycka att överflöd av funktioner är överväldigande.

43. SoftMails EDB till PST Converter

SoftMails EDB till PST Converter är ett mycket effektivt verktyg designat för snabb konvertering av EDB-filer till PST. Den erbjuder en heltäckande lösning för dataåterställning från skadade eller skadade EDB-filer och stöder alla versioner av MS Exchange. Dess sofistikerade funktioner packade i ett användarvänligt gränssnitt gör det till ett populärt val bland användare.SoftMails EDB till PST Converter

43.1 Fördelar

 • Bred kompatibilitet: Verktyget erbjuder kompatibilitet med alla versioner av MS Exchange och Windows OS.
 • Selektiv konvertering: Gör det möjligt för användare att utföra selektiv konvertering baserat på deras specifika behov.
 • Hastighet: Det erbjuder höghastighetskonvertering, vilket är fördelaktigt när man hanterar stora EDB-filer.

43.2 Nackdelar

 • Kodningskvalitet: Vissa användare rapporterade mindre buggar som kan störa konverteringsprocessen.
 • Gränssnitt: Gränssnittet skulle kunna förbättras för bättre användarupplevelse.
 • Begränsad gratisversion: Gratisversionen kommer med begränsad funktionalitet, vilket tvingar användare att köpa den fullständiga versionen.

44. VSPL EDB till PST Converter

VSPL EDB till PST Converter är ett robust verktyg som kan hantera och konvertera både vanliga och skadade EDB-filer. Den erbjuder omfattande funktioner, inklusive katalogval, selektiv konvertering och möjligheten att konvertera stora EDB-filer. Dessutom stöder detta verktyg skapande av PST-filer som är kompatibla med olika versioner av MS Outlook.VSPL EDB till PST Converter

44.1 Fördelar

 • Omfattande kapacitet: Det kan konvertera även skadade EDB-filer effektivt.
 • Katalogval: Det tillåter användare att välja målkatalog för konverterade filer.
 • Hantera stora filer: Verktyget kan effektivt hantera och konvertera stora EDB-filer.

44.2 Nackdelar

 • Pris: Cost av den fullständiga versionen kan vara lite hög jämfört med andra verktyg.
 • Komplext gränssnitt: Användargränssnittet kan vara komplext för användare utan tekniskt kunnande.
 • Långsamt supportsvar: Vissa användare har rapporterat långsamma svar från kundsupportteamet.

45. Weeom EDB till PST Converter

Weeom EDB till PST Converter är ett skickligt verktyg som konverterar EDB-filer till PST smidigt samtidigt som integriteten hos brevlådor bevaras. Den tillhandahåller tjänster för att återställa postlådor från både privata (priv.edb) och offentliga mappar (pub.edb) på MS Exchange Server. Verktyget stöder flera filformat för konvertering och tillåter användare att förhandsgranska postlådeobjekt före konvertering.Weeom EDB till PST Converter

45.1 Fördelar

 • Stöd för flera format: Verktyget tillåter konvertering till flera format som PST, RTF, HTML, etc.
 • Förhandsgranskningsfunktion: Det gör det möjligt för användare att förhandsgranska postlådeobjekt före konvertering, vilket möjliggör selektiv filkonvertering.
 • Bevarar integritet: Verktyget bevarar postlådornas ursprungliga struktur och egenskaper under konverteringen.

45.2 Nackdelar

 • Pris: Den fullständiga versionen är prissatt till ett högre pris jämfört med vissa andra verktyg, som kanske inte är överkomliga för alla användare.
 • Komplext gränssnitt: Användare kan tycka att gränssnittet är komplext, särskilt nybörjare som inte är tekniskt kunniga.
 • Långsam omvandlingstid: Konverteringstiden är relativt långsam när man hanterar större filer.

46. ​​RecoveryTools för Exchange Server

RecoveryTools för Exchange Server är en kraftfull och effektiv EDB till PST-konverteringslösning. Det är kapabelt att konvertera EDB-filer av vilken storlek som helst utan att förlora några data. Den stöder alla senaste versioner av Exchange Server och MS Outlook. Det är känt för sitt användarvänliga gränssnitt och höghastighetskonverteringsprocess.RecoveryTools för Exchange Server

46.1 Fördelar

 • Omvandlingshastighet: Det ger en förbluffande snabb konvertering, även med stora EDB-filer.
 • Support: Detta verktyg är kompatibelt med alla versioner av MS Exchange och Outlook.
 • Användarvänlighet: Verktyget har ett enkelt, användarvänligt gränssnitt som gör navigering en bris för användarna.

46.2 Nackdelar

 • Cost: Verktyget kan vara något dyrt jämfört med liknande verktyg på marknaden.
 • Customer Support: Vissa användare har rapporterat att de upplevt långsamma svar från kundsupportteamet.
 • Gratis versionsbegränsningar: Den kostnadsfria versionen av verktyget har begränsade funktioner och funktionalitet.

47. DigiCool EDB till PST Converter

DigiCool EDB till PST Converter är ett effektivt verktyg som snabbt konverterar EDB-filer till PST-filer samtidigt som dataintegriteten bibehålls. Det tillåter återställning av både privata och offentliga mappar från Exchange Server och ger avancerade alternativ för selektiv konvertering av postlådor. Dess intuitiva gränssnitt gör processen problemfri, även för nybörjare.DigiCool EDB till PST Converter

47.1 Fördelar

 • Återställning av mappar: Det erbjuder återställning av både privata och offentliga mappar från Exchange Server.
 • Selektiv konvertering: Sofistikerade alternativ för selektiv konvertering av data enligt användarens behov.
 • Användarvänlig: Programvaran ger ett intuitivt gränssnitt som förenklar konverteringsprocessen.

47.2 Nackdelar

 • Hastighet: Konverteringshastigheten kan sakta ner för stora EDB-filer.
 • Cost: Premiumversionen är lite dyr i jämförelse med liknande verktyg.
 • Support: Kundsupport kan ibland vara långsam med att svara på frågor och problem.

48. JDR EDB till PST Converter

JDR EDB till PST Converter är ett robust verktyg utformat för att effektivt konvertera EDB-filer till PST, vilket skyddar dataintegriteten under processen. Den kan återställa och konvertera data från både privata (priv.edb) och offentliga mappar (pub.edb) på Exchange Server, vilket ger bekvämligheten med selektiv konvertering baserat på användarens preferenser.JDR EDB till PST Converter

48.1 Fördelar

 • Mappåterställning: Det kan återställa både privata och offentliga mappar effektivt.
 • Selektiv konvertering: Erbjuder selektiv konvertering baserat på användarens preferenser.
 • Dataintegritet: Verktyget håller dataintegriteten intakt under konverteringsprocessen.

48.2 Nackdelar

 • Hastighet: När du hanterar stora filer kan konverteringsprocessen vara ganska långsam.
 • Prissättning: Cost av den fullständiga versionen är något hög jämfört med andra verktyg.
 • Customer Support: Användare kan stöta på förseningar som svar från kundsupportteamet.

49. ConverterTools EDB till PST Converter

ConverterTools EDB till PST Converter är ett effektivt verktyg som erbjuder snabb konvertering av EDB-filer till PST och håller dataintegriteten intakt. Den återställer och konverterar data från både offentliga och privata mappar på Exchange Server. Dessutom ger det ett lättanvänt gränssnitt som hjälper även nybörjare att utföra konverteringsprocessen utan att möta några problem.ConverterTools EDB till PST Converter

49.1 Fördelar

 • Snabb omvandling: Verktyget erbjuder höghastighetskonvertering, vilket gör det till ett bra val för stora EDB-filer.
 • Användarvänlighet: Dess lättanvända gränssnitt förenklar konverteringsprocessen, vilket gör det till ett lämpligt val för nybörjare.
 • Dataintegritet: Det behåller originaliteten hos data under konverteringsprocessen, vilket säkerställer att det inte sker någon dataändring eller dataförlust.

49.2 Nackdelar

 • Prissättning: Premiumversionen är på den dyra sidan jämfört med andra liknande verktyg.
 • Begränsad gratisversion: Funktionaliteten hos den kostnadsfria testversionen är begränsad.
 • Customer Support: Det kan ta tid att få svar från supportteamet vid tekniska problem.

50. Sammanfattning

50.1 Övergripande jämförelsetabell

Verktyget Funktioner Enkel användning Pris Helpdesk
SysTools EDB till PST Converter Effektiv konvertering, omfattande kompatibilitet, datas originalitet Användarvänlig Prisvärt för medelstora och stora företag Mottaglig
MS Outlook Tools EDB till PST Converter Förhandsgranskningsfunktion, upprätthåller mapphirarchy, stöder olika Outlook-versioner Enkelt för tekniska användare PRISVÄRDA Långsam svarstid
BitRecover EDB till PST Converter Flera konverteringsalternativ, effektiv datakonvertering, dubbel skanningsläge Relativt lätt att använda PRISVÄRDA Mottaglig
Stellar EDB till PST Converter Flerformatskonvertering, stöder stora filer, användarvänlig Lätt att använda Dyr Snabbt och effektivt
Shoviv EDB till PST Converter Återställ skadade filer, masskonvertering, flera exportalternativ Mellanliggande Relativt hög cost Genomsnittlig svarstid
EdbMails EDB till PST Converter Djupskanning, selektiv konvertering, gratis provperiod Lätt att använda Dyr Mottaglig
Aryson EDB till PST Converter Återställ & konverter, dubbelskanningsläge, upprätthåller dataintegriteten Mellanliggande PRISVÄRDA Genomsnittlig svarstid
KDE-verktyg EDB till PST-konverterare Avancerade algoritmer, flera exportalternativ, dataåterställning Relativt lätt Hög cost Snabbt och effektivt
Softaken EDB till PST Converter Dataförhandsgranskning, upprätthåller mappstruktur, användarvänligt gränssnitt Lätt att använda Dyr Försenad svarstid
Mailsdaddy EDB till PST Converter Användarvänligt gränssnitt, precision, kompatibilitet Lätt att använda Moderate Ganska lyhörd
PDS EDB till PST konvertering Effektiv återställning, dataintegritet, användarvänligt gränssnitt Lätt att använda Dyr Genomsnittlig svarstid
DataHelp EDB Converter Tool Batchkonvertering, selektiv export, hög prestanda Mellanliggande Moderate Långsam svarstid
Sysinfo EDB till PST Converter Avancerade funktioner, dataåterställning Easy Hög Genomsnitt
InQuit EDB till PST Converter Höghastighetskonvertering, förhandsgranskning av data, kompatibilitet Medium Hög bra
eSoftTools EDB till PST Converter Flerformatskonvertering, dataåterställning, dataförhandsgranskning Medium Hög bra
SysOZ EDB till PST Converter Bulkkonvertering, dataåterställning, kompatibilitet Genomsnitt Hög Genomsnitt
Enstella EDB till PST Converter Flerformatskonvertering, dataåterställning, användargränssnitt Easy Hög Genomsnitt
Sys Mail Pro+ EDB till PST Converter Dataåterställning, PST-delning, kompatibilitet Medium Hög bra
ToolsBaer EDB till PST Converter Dataåterställning, förhandsgranskning av data, användargränssnitt Easy Medium Genomsnitt
Zaplogix EDB till PST Converter Selektiv konvertering, dataåterställning, användargränssnitt Easy Hög Genomsnitt
GainTools EDB till PST Converter Flerformatskonvertering, dataåterställning, dataförhandsgranskning Easy Hög Genomsnitt
PCVITA EDB till PST Converter Dataåterställning, förhandsgranskning av data, frånkopplade brevlådor Medium Hög Genomsnitt
Återta EDB till PST Converter Dataåterställning, förhandsgranskning av data, konvertering i flera format Medium Hög Genomsnitt
LMbyte EDB till PST Converter Dataåterställning, förhandsgranskning av data, frånkopplade brevlådor Genomsnitt Hög Genomsnitt
TRIJATECH EDB till PST Converter Mycket användarvänlig med avancerade återställningsalternativ för skadade filer, batchkonvertering Hög Hög Genomsnitt
Datavare EDB till PST Converter Erbjuder effektiv hantering av stora filer och förhandsgranskningsfunktion Genomsnitt Genomsnitt Under medel
CubexSoft EDB till PST Converter Säkerställer dataintegritet, tillåter förhandsgranskning av konverterade filer Hög Hög Genomsnitt
MailConverterTools EDB till PST Converter Stöder olika exportalternativ, hög datasäkerhet Under medel Hög Genomsnitt
MailsSoftware EDB till PST Converter Erbjuder flera exportalternativ, säkerställer dataintegritet Genomsnitt Genomsnitt Under medel
vMail EDB till PST Converter Användarvänligt gränssnitt, exportalternativ i flera format Hög Genomsnitt Genomsnitt
DRS Softech EDB till PST Converter Användarvänligt gränssnitt, stöder korrupta filer Hög Genomsnitt Under medel
SysInspire EDB till PST Converter Dataåterställningsfunktioner, användarvänligt gränssnitt Hög Genomsnitt Genomsnitt
Stella EDB till PST Converter Effektiv och säker, stöder skadade filer Hög Hög Genomsnitt
Sifo Systems EDB till PST Converter Pålitlig konvertering, stöder korrupta filer Hög Genomsnitt Genomsnitt
Vertika EDB till PST Converter Dataåterställningsfunktioner, förenklat gränssnitt Hög Hög Genomsnitt
SHINE EDB till PST Converter Dataåterställningsfunktioner, förenklat gränssnitt Genomsnitt Hög Under medel
IDC EDB till PST Converter Mångsidig, Unicode-stöd, selektiv konvertering Medium Medium Adekvat
Byt EDB till PST Converter Användarvänligt gränssnitt, dubbla lägen, förhandsgranskningsfunktion Hög Hög Adekvat
Voimakas EDB till PST Converter Mångsidig, filstöd, effektiv Medium Hög Adekvat
Recoveryfix för Exchange Server Återställning av raderade objekt, e-postfilter, användarvänligt gränssnitt Hög Hög Adekvat
Kärna för Exchange Server Migreringsalternativ, användarvänligt gränssnitt, kundsupport Hög Hög Utmärkt
SoftMails EDB till PST Converter Kompatibilitet, selektiv konvertering, hastighet Hög Medium Adekvat
VSPL EDB till PST Converter Omfattande möjligheter, katalogval, hantering av stora filer Medium Hög Adekvat
Weeom EDB till PST Converter Konvertering till flera format, förhandsgranskningsfunktion, bevarar integriteten Hög Hög Adekvat
RecoveryTools för Exchange Server Konverteringshastighet, kompatibilitet, användarvänlighet Hög Hög Adekvat
DigiCool EDB till PST Converter Mappåterställning, selektiv konvertering, dataintegritet Medium Hög Adekvat
JDR EDB till PST Converter Mappåterställning, selektiv konvertering, dataintegritet Medium Hög Adekvat
ConverterTools EDB till PST Converter Snabb konvertering, användarvänlighet, dataintegritet Hög Hög Adekvat

50.2 Rekommenderat verktyg baserat på olika behov

Det idealiska valet för ett EDB till PST-konverteringsverktyg varierar baserat på dina specifika behov, såsom budget, storleken på EDB-filerna och nödvändiga funktioner. Det rekommenderas att du gör en lista över dina krav och matchar dessa med funktionerna och för- och nackdelarna med varje verktyg.

51. Slutsats

Att välja det perfekta EDB till PST-konverteringsverktyget är avgörande för alla organisationer eller individer för smidig, effektiv och säker e-postkommunikation. Det blir ännu mer kritiskt när Exchange EDB-datafilen står på spel. Medan marknaden är översvämmad av många omvandlare, är var och en unik på sitt sätt och kommer med specifika för- och nackdelar.EDB till PST Lap-PC

Varje verktyg lyser inom specifika områden: vissa erbjuder omfattande konverteringsalternativ, vissa fokuserar på att upprätthålla dataintegritet, medan andra erbjuder utmärkt kundsupport. På samma sätt kanske vissa verktyg inte fungerar lika bra i vissa kriterier. Det är avgörande att bestämma sig utifrån dina personliga eller professionella krav.

Sammanfattningsvis hjälper denna omfattande genomgång av de bästa EDB till PST-konverteringsverktygen dig att fatta ett välgrundat beslut baserat på dina prioriteringar. Oavsett vilket val du gör, kom alltid ihåg att ditt primära fokus bör vara säkerheten och integriteten för dina data.

Författarintroduktion:

Vera Chen är en dataåterställningsexpert i DataNumen, som tillhandahåller ett brett utbud av produkter, inklusive PDF återvinning produkt.

Kommentera uppropet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *