11 bästa Access Database Repair Tools (2024) [GRATIS NEDLADDNING]

1. Inledning

Eftersom data blir allt mer kritiska i dagens digitala sfär kan vikten av ett verktyg som säkerställer dataåterställning och precision inte överskattas. I ljuset av detta kommer den oerhört värdefulla rollen för reparationsverktyg för åtkomstdatabaser fram.Access Database Repair Tools Introduktion

1.1 Vikten av Access Database Repair Tool

Access Database Repair Tools spelar en viktig roll i företag som är beroende av Microsoft Access Databases. De hanterar inte bara vanliga fel och korruption som uppstår från en mängd olika omständigheter utan säkerställer också ett sömlöst och oavbrutet arbetsflöde. Det som gör dessa verktyg ännu viktigare är deras förmåga att reparera, återställa och återställa oumbärlig data säkrad i formulär, moduler, rapporter, makron från skadade åtkomstdatabaser, och på så sätt förhindra betydande dataförluster.

1.2 Syfte med denna jämförelse

Den uppsjö av Access Database Repair Tools som finns tillgängliga i dataåterställningsfältet understryker behovet av en detaljerad, heltäckande jämförelse. Det primära syftet med denna jämförelse är därför att ge ett bålverk mot potentiell förvirring för individer eller företag som sökerost lämpligt verktyg för deras behov. Dessutom syftar denna jämförelse till att understryka styrkorna och begränsningarna hos varje verktyg. Följaktligen underlättas det för användare att bestämma most lämpligt alternativ beroende på komplexiteten i deras dataåterställnings- eller reparationsutmaning.

2. DataNumen Access Repair

DataNumen Access Repair, är ett robust Access-reparationsverktyg som strävar efter att reparera allt som går att återställa med en framgångsfrekvens på över 93 %, vilket anses vara bäst i branschen. Verktyget är känt för att återställa många olika Access-filformat, som MDB och ACCDB.DataNumen Access Repair

2.1 Fördelar

 • Stöder flera olika format: Verktyget kan hantera en mängd Access Database-versioner och filtyper som MDB, ACCDB och MDE.
 • Batch reparation: En av de utmärkande dragen hos DataNumen Access Repair är dess förmåga att behandla många skadade filer samtidigt, vilket ger betydande tidsbesparingar.
 • Multi-stöd: Verktyget ger stöd för integrerad reparation av länkade tabeller och raderade poster i Access-databaser.

2.2 Nackdelar

 • Pris: Den kostnadsfria versionen av detta verktyg erbjuder begränsade reparationsmöjligheter. För att låsa upp verktygets fulla potential måste användarna spendera på en premiumversion.

3. Öppna File Repair Software

Access File Repair programvara är ett troligt val för dem som söker enkelhet vid sidan av funktionalitet. Verktyget är specialiserat på att hantera fel och korruptionsproblem i Access-databaser, oavsett om det är mindre eller allvarligt. Den strävar efter att återställa ovärderlig information – tabeller, frågor, index och relationer – som är gömda bakom skadade filer.Få åtkomst till programvara för filreparation

3.1 Fördelar

 • Användarvänligt gränssnitt: Det här verktyget har höga poäng när det gäller enkelhet, vilket gör det till ett idealiskt val för icke-tekniska användare. Den erbjuder ett intuitivt, lättnavigerat gränssnitt.
 • Dataåterställningsförmåga: Access File Repair-verktyget är specialiserat på att hämta lost frågor, tabeller, relationer och index, vilket minskar risken för betydande dataförlust.
 • Förhandsgranskningsfunktion: Programvaran tillåter en detaljerad förhandsvisning av återställningsbara databasobjekt innan man beslutar sig för att fortsätta med den faktiska återställningen, vilket möjliggör välgrundade beslut.

3.2 Nackdelar

 • Begränsad gratisversion: Medan gratisversionen av det här verktyget tillåter en förhandsvisning av återställningsbar data, kräver den faktiska återställningen en uppgradering till den betalda versionen.
 • Ingen batchreparation: Lösningen erbjuder inte batchreparationsfunktionalitet, vilket begränsar hastigheten på databasreparationsprocesser, särskilt när det finns flera filer att ta hand om.

4. Microsoft Access MDB-reparationsverktyg

Microsoft Access MDB Repair Tool är en topp-of-the-line programvara dedikerad till att fixa most MDB-korruptionsproblem. Den är designad med smarta algoritmer för att effektivt återställa och reparera korrupta eller otillgängliga databaser. Verktyget stöder återställning av både MDB- och ACCDB Access Database-filer.Microsoft Access MDB-reparationsverktyg

4.1 Fördelar

 • Bred kompatibilitet: Det här verktyget stöder olika versioner av MS Access från 95 till den senaste. Denna vanliga kompatibilitet ökar dess användbarhet för en bred användarbas.
 • Avancerade återställningsalgoritmer: Den senaste algoritmdesignen utvecklar dess förmåga att hantera most korruptionsscenarier och effektivt återställa databaser.
 • Förhandsgranskningsfunktion: I likhet med vissa motsvarigheter ger MDB Repair Tool en förhandsvisning av återställningsbara data före faktisk återställning, vilket underlättar beslutsfattandet.

4.2 Nackdelar

 • Inget inbyggt stöd: Till skillnad från vissa andra reparationsverktyg saknar den här programvaran inbyggd hjälp, vilket potentiellt skulle kunna slå ut mindre tekniskt kunniga användare.
 • Begränsad funktionalitet i gratisversion: Den kostnadsfria versionen tillåter skanning och förhandsgranskning av filer, men för en fullständig återställning krävs en uppgradering till premiumversionen.

5. MSOutlookTools Access Database Repair Tool

MSOutlookTools Access Database Repair Tool är ett unikt designat verktyg som gör det möjligt för användare att effektivt reparera MS Access-databaser. Det tar itu med olika Access-fel, återställer raderade poster och återställer skadade filer till sin ursprungliga form.MSOutlookTools Access Database Repair Tool

5.1 Fördelar

 • Omfattande skanning: Verktyget kapslar in en djup skanningsfunktion som gör det möjligt att upptäcka och korrigera ett brett utbud av Access-fel och skadade filer.
 • Återställning av raderad post: Access Database Repair Tool har förmågan att återställa raderade poster som kan vara en livräddare i specifika utmanande situationer.
 • Inga storleksbegränsningar: Det här verktyget sätter inga begränsningar på storleken på Access-databasen som kan repareras, vilket ger användarna större flexibilitet.

5.2 Nackdelar

 • Pris: Den fullständiga uppsättningen funktioner är endast tillgänglig i den betalda versionen, vilket kan avskräcka vissa potentiella användare.
 • Gränssnitt: För dem som inte är väl insatta i tekniska detaljer kan navigering genom programvaran vara lite utmanande på grund av dess komplexa gränssnittsdesign.

6. Reparationsverktyg för SysCurve Access

SysCurve Access Repair Tool är en omfattande lösning känd för reparation och återställning Tillgång MDB- och ACCDB-filer. Den är välutrustad för att hantera allvarliga korruptionsproblem och kan hämta tabeller, frågor, index och raderade data från skadade Access-databaser.SysCurve Access Reparationsverktyg

6.1 Fördelar

 • Stöder flera filer: SysCurve-verktyget stöder MDB- och ACCDB-filer, vilket ger flexibilitet till de filtyper som det kan hantera.
 • Återställer många komponenter: Tabeller, index, frågor och till och med raderade data kan verktyget återställa en mängd olika komponenter, vilket förbättrar dess användbarhet.
 • Förhandsgranskningsfunktion: Verktyget ger användare en funktion för att förhandsgranska återställningsbar data, vilket underlättar beslutsfattande om huruvida de ska fortsätta med den faktiska återställningen.

6.2 Nackdelar

 • Ingen gratisversion: Det finns ingen gratisversion tillgänglig för detta verktyg. Användare måste köpa verktyget för att låsa upp dess funktioner och möjligheter.
 • Ingen batchbearbetning: Till skillnad från vissa konkurrenter erbjuder SysCurve Access Repair Tool inte batchbearbetning, vilket kan sakta ner återställningsprocessen för flera filer.

7. Microsoft Access MDB Fix Tool

Microsoft Access MDB Fix Tool är en fyndig programvara som är specialiserad på att reparera korrupta och skadade MDB- och ACCDB-databasfiler från Microsoft Access. Genom att använda den senaste tekniken upptäcker och åtgärdar den olika inkonsekvenser och avvikelser i Access-databasen, vilket säkerställer dataintegritet.Microsoft Access MDB Fix Tool

7.1 Fördelar

 • Stöder olika datatyper: MDB Fix Tool underlättar återställning av tabeller, frågor, makron, moduler och relationer, vilket ger en bred återställningstäckning.
 • Kompatibel med olika versioner: Mjukvaran är mångsidig och stöder Access-versioner från 2003 till 2019, vilket vänder sig till ett brett spektrum av användare.
 • Gränssnitt: Det intuitiva och användarvänliga gränssnittet gör det enkelt att använda verktyget, vilket gör det till ett attraktivt val även för icke-tekniska användare.

7.2 Nackdelar

 • Gratis versionsbegränsningar: Den kostnadsfria versionen ger endast en förhandsvisning av de återställningsbara Access-databasobjekten. För att utföra en faktisk återställning måste man köpa den fullständiga versionen av verktyget.
 • Ingen batchreparation: Denna programvara erbjuder inte batchreparation, vilket kan öka reparationstiden när du hanterar flera filer samtidigt.

8. ConverterTools MS Access MDB File Repair Tool

ConverterTools MS Access MDB File Repair Tool är flitigt programmerat för att fixa och återställa korrupta MDB- och ACCDB-filer. Denna omfattande lösning reparerar effektivt olika former av filkorruption och arbetar för att återställa det ursprungliga innehållet, inklusive tabeller, frågor, formulär och rapporter.ConverterTools MS Access MDB File Repair Tool

8.1 Fördelar

 • Dubbla skanningslägen: Det här verktyget levererar både standard- och avancerade skanningslägen, vilket ger flexibilitet när det gäller att hantera olika nivåer av korruption.
 • Bred kompatibilitet: Programvaran stöder återställning från almost alla Access-databasversioner, och därigenom rymma användare över hela spektrumet.
 • Dataintegritet: En av de anmärkningsvärda styrkorna med detta verktyg är dess engagemang för att upprätthålla dataintegritet. Oavsett korruptionsgrad förblir den ursprungliga databasstrukturen intakt efter reparation.

8.2 Nackdelar

 • Begränsad gratis provperiod: Även om en gratis testversion är tillgänglig, är dess funktioner ganska begränsade. Användare måste uppgradera till en betalversion för att låsa upp alla funktioner.
 • Komplext gränssnitt: Gränssnittet kan vara lite överväldigande för nybörjare, vilket kan leda till en brant inlärningskurva.

9. VSPL MDB-återställningsverktyg

VSPL MDB Recovery Tool är en skicklig mjukvarulösning för att hantera problem relaterade till korruption i MDB-filer. Den hanterar framgångsrikt olika typer av korruption och kan hämta data från svårt skadade Access-databaser, vilket markerar sin plats bland pålitliga återställningslösningar.VSPL MDB-återställningsverktyg

9.1 Fördelar

 • Omfattande återhämtning: Det här verktyget kan återställa ett brett utbud av databasobjekt inklusive tabeller, frågor, index och mer, vilket ger en bred omfattning av återställning.
 • Förhandsvisning av återställning: Den erbjuder möjligheten att förhandsgranska det återställningsbara databasinnehållet innan du fortsätter med den faktiska återställningen, vilket underlättar användarens beslutsprocess.
 • Stöder olika filtyper: Det här verktyget stöder både MDB- och ACCDB-filer, vilket förstärker dess användbarhet för olika användarbehov.

9.2 Nackdelar

 • Begränsad gratisversion: Den kostnadsfria versionen av verktyget har vissa begränsningar för dess funktionalitet, vilket kräver att användare köper den fullständiga versionen för att kunna njuta av hela funktionsuppsättningen.
 • Komplext gränssnitt: Medan verktyget har många funktioner, kan dess gränssnitt vara lite skrämmande för mindre tekniskt kunniga användare, vilket utgör en inlärningskurva.

10. ​​DataRecoveryFreeware MS Access Database Reparation

Som namnet antyder, DataRecoveryFreeware MS Access Database Repair-lösning är ett gratisprogram, designat för att återställa och reparera skadade Access-databasfiler (MDB och ACCDB). Trots att den är en gratis lösning är den konstruerad med en rad funktioner för att genomföra en grundlig återställning.DataRecoveryFreeware MS Access Database Reparation

10.1 Fördelar

 • Cost-effektiv: En av de största fördelarna är att det är gratis att använda vilket gör det till ett attraktivt alternativ för budgetmedvetna användare.
 • Stöd för olika versioner: Verktyget stöder olika MS Access-databasversioner vilket gör det mångsidigt och mer anpassningsbart för olika användarbehov.
 • Dataintegritet: Trots att det är ett gratisprogram säkerställer detta verktyg att den ursprungliga formateringen och strukturen bibehålls under återställningsprocessen.

10.2 Nackdelar

 • Ingen teknisk support: Eftersom det är ett gratisprogram saknar det dedikerad teknisk support, vilket kan utgöra en utmaning för icke-tekniska användare eller de som står inför komplexa problem.
 • Avancerade funktioner: Jämfört med betalverktyg släpar det efter när det gäller avancerade funktioner som kan krävas i mer komplexa scenarier.

11. OnlineFile.Repair – MS Access Recovery

OnlineFile.Repair – MS Access Recovery är en onlinebaserad reparationslösning som åtgärdar korruptionsproblem i Access-databasen. Det ger ett snabbt och enkelt sätt att återställa korrupta eller skadade Access-databaser utan att behöva ladda ner och installera någon programvara.OnlineFile.Repair - MS Access Recovery

11.1 Fördelar

 • Lätt att använda: Onlinegränssnittet gör detta verktyg extremt användarvänligt. Användare kan reparera sina filer genom att helt enkelt ladda upp dem på webbplatsen.
 • Stöder olika versioner: Verktyget kan hantera databaser från olika versioner av Access vilket gör det ganska mångsidigt.
 • Ingen installation krävs: Eftersom det är en onlinelösning tar det bort smärtan med att ladda ner och installera en programvara, vilket sparar tid.

11.2 Nackdelar

 • Internetberoende: Eftersom detta är en onlinelösning kräver den en aktiv internetuppkoppling, vilket kan orsaka problem om användare har instabilt eller långsamt internet.
 • Dataintegritet: Att ladda upp känsliga data online för reparation kan ge upphov till dataintegritetsproblem för vissa användare.

12. Enstella Access File Recovery Tool

Enstella Access File Recovery Tool är designat för att ta itu med korruption i Access-databaser. Denna programvara kan reparera olika typer av Access-databasfiler (både MDB och ACCDB) och återställa alla integrerade komponenter som tabeller, frågor, formulär och rapporter, vilket gör det till en pålitlig lösning inom området för dataåterställning.Enstella Access File Recovery Tool

12.1 Fördelar

 • Avancerade återställningsalgoritmer: Programvaran använder komplexa algoritmer för återställning, vilket gör att den kan hantera en mängd olika korruptionsproblem effektivt.
 • Obegränsad databasstorlek: Enstella-verktyget tillämpar inga begränsningar på storleken på Access-databasen för återställning, vilket bidrar till dess mångsidighet.
 • Användarvänligt gränssnitt: Med ett välorganiserat och intuitivt gränssnitt är det lätt att navigera även för icke-tekniska användare.

12.2 Nackdelar

 • Pris: För att låsa upp den kompletta uppsättningen funktioner som erbjuds av Enstella måste användare välja premiumversionen, vilket kan avskräcka vissaost-känsliga användare.
 • Ingen batchbearbetning: Verktyget stöder inte batchbearbetning, vilket saktar ner återställningsprocessen när flera filer är inblandade.

13. Sammanfattning

Efter en uttömmande granskning presenterar vi en övergripande jämförelse av verktygen baserat på deras återställningsgrad, pris, funktioner, användarvänlighet och kundsupport. Med en överblick framhäver den här tabellen styrkorna och svagheterna hos varje verktyg, vilket hjälper användarna att fatta ett välgrundat beslut.

13.1 Bästa alternativet för reparation av Access Database

Baserat på vår recension är det bästa alternativet för Access-databasreparation DataNumen Access Repair, på grund av dess höga prestanda.

13.2 Övergripande jämförelsetabell

Verktyget Återhämtningsfart Pris Funktioner Enkel användning Helpdesk
DataNumen Access Repair Väldigt högt Premium Batchreparation, stöd för olika format Väldigt lätt Utmärkt
Få åtkomst till programvara för filreparation Hög Premium Förhandsgranskningsfunktion, omfattande dataåterställning Easy Tillgängliga
Microsoft Access MDB reparationsverktyg Hög Premium Avancerade algoritmer, förhandsgranskningsfunktioner Moderate Begränsad
MSOutlookTools Access Database Repair Tool Hög Premium Omfattande skanning, raderad poståterställning Mellanliggande Tillgängliga
SysCurve Access Reparationsverktyg Hög Premium Stöder flera filer, förhandsgranskningsmöjlighet Moderate Tillgängliga
Microsoft Access MDB Fix Tool Hög Premium Stöder olika datatyper, kompatibilitet Easy Tillgängliga
ConverterTools MS Access MDB File Repair Tool Hög Premium Dubbla skanningslägen, dataintegritet Mellanliggande Tillgängliga
VSPL MDB-återställningsverktyg Hög Premium Omfattande återställning, förhandsgranskningsfunktion Easy Begränsad
DataRecoveryFreeware MS Access Database Reparation Moderate Fri Gratis, stöder olika versioner Easy Begränsad
OnlineFile.Repair – MS Access Recovery Moderate Varierar Onlinebaserat, ingen installation krävs Easy Tillgängliga
Enstella Access File Recovery-verktyg Hög Premium Avancerade återställningsalgoritmer, obegränsad storlek Moderate Tillgängliga

13.3 Rekommenderat verktyg baserat på olika behov

Med tanke på att återställningsbehoven varierar från användare till användare, skiljer sig det ideala verktyget också. Till exempel, om dataintegritet och återställningshastighet har stor betydelse, betalda verktyg som t.ex DataNumen Access Repair och MSOutlookTools Access Database Repair Tool är värda att överväga. Men om du söker en gratis resurs, DataRecoveryFreeware MS Access Database Repair är en bra starpunkt, samtidigt som man erkänner dess begränsade kapacitet jämfört med premiumverktyg. I scenarier där onlinelösningar föredras blir OnlineFile.Repair – MS Access Recovery ett gångbart alternativ.

14. Slutsats

14.1 Sista tankar och tips för att välja ett Access Database Reparationsverktyg

Varje Access-databas reparationsverktyg kommer med sina unika uppsättningar för- och nackdelar. Därför är det viktigt att identifiera vilka specifika funktioner som krävs för din applikation innan du nöjer dig med ett verktyg. Användare som prioriterar återställningsgraden kan välja premiumverktyg som DataNumen Access Repair eller få åtkomst till filreparationsprogramvara. Å andra sidan kan de som föredrar ett budgetvänligt alternativ hitta tröst i gratisverktyg som DataRecoveryFreeware MS Access Database Reparation. För användare som välkomnar bekvämligheten med en onlinereparationslösning, kommer OnlineFile.Repair – MS Access Recovery att vara en lämplig kandidat.Välja ett Access Database Repair Tool

I slutet av dagen handlar det om jämförelsen av att anpassa dina behov med verktygets erbjudandeprofil. Kom alltid ihåg att valet av ett verktyg inte bara handlar om dess förmåga att reparera databaser utan också om dess förmåga att matcha dina specifika återställningskrav, budgetar och tekniska kunskaper.

Ett svar på "11 Best Access Database Repair Tools (2024) [GRATIS NEDLADDNING]"

 1. HUR DU ÅTERSTÄLLER DIN CRYPTO/BITCOIN FRÅN SCAMMERS 2024

  Jag är oerhört tacksam mot ethicsrefinance för att ha hjälpt mig att få tillbaka mina $129,500 XNUMX efter att ha fallit offer för en falsk mäklare. Deras expertis och stöd var ovärderligt i processen för att få tillbaka mina pengar. Jag rekommenderar starkt deras tjänster till alla som har blivit lurade i kryptovalutavärlden. Kontakta EthicsRefinance-hackare idag och återta det som med rätta är ditt

  E-POST VIA: ethicsrefinance @ gmail .com

  TELEGRAM: @ethicsrefinance

Kommentera uppropet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *