11 bästa MDF-filläsarverktyg (2024) [GRATIS NEDLADDNING]

1. Inledning

I vår snabba teknologiska tidsålder kan vikten av data- och databashanteringssystem inte överskattas. Bland de ledande och allmänt använda databashanteringssystemen (DBMS) är Microsoft SQL Server, som använder MDF-filer för att lagra data. MDF (Master Data File) är den primära datafiltypen som används av SQL Server, som innehåller databasschema och data. Alltså behovet av en MDF-filläsare eller läsare.MDF File Reader Tools Introduktion

1.1 Betydelsen av MDF File Reader

En MDF-filläsare är avgörande för alla som regelbundet arbetar med SQL-databaser. Det tillåter en användare att öppna, visa och ibland till och med redigera en MDF-fil utan att behöva SQL Server miljö. Detta är praktiskt, speciellt vid felsökning, undersökning av databasstrukturer eller när man behöver extrahera data från en MDF-fil utan SQL Server infrastruktur. MDF-läsare är också avgörande i fall av datakorruption, där de kan visa och återställa data. Därför är valet av en lämplig och effektiv MDF-filläsare av stor betydelse för DBMS-proffs och användare.

1.2 Reparera korrupta MDF-filer

Om du inte kan läsa en MDF-fil är den korrupt och du behöver ett kraftfullt verktyg för att reparera korrupt MDF-fil, Såsom DataNumen SQL Recovery:

DataNumen SQL Recovery 6.3 Boxshot

1.3 Syfte med denna jämförelse

Havet av tillgängliga MDF-filläsare på marknaden är brett och djupt, var och en med en unik uppsättning funktioner och möjligheter. Detta landskap kan vara skrämmande för både nybörjare och proffs som söker ett verktyg som passar deras specifika behov. Därför är syftet med denna jämförelse att ge en djupgående granskning och jämförelse av olika MDF-filläsare, och presentera deras egenskaper, styrkor och begränsningar. Den syftar till att hjälpa användare att fatta välgrundade beslut när de väljer en MDF-filläsare som bäst passar deras krav.

2. FreeViewer MDF Viewer Tool

FreeViewer MDF Viewer Tool är ett gratisprogram som låter användare komma åt och se innehållet i Microsoft SQL server databaser, särskilt MDF-filer, utan behov av en faktisk SQL Server miljö. FreeViewer är särskilt känt för sin höga kompatibilitet med olika versioner av Windows operativsystem och SQL Server versioner. Det möjliggör visning av både friska och skadade filer och hjälper användare att utföra åtgärder som att läsa SQL-databasobjekt såsom tabeller, lagrade procedurer, nycklar, etc., även i frånvaro av SQL Server.FreeViewer MDF Viewer Tool

2.1 Fördelar

 • Funktionalitet: Kan visa och läsa både friska och skadade MDF-filer, vilket stöder återställning av data.
 • Kompatibilitet: Fungerar effektivt med olika versioner av Windows OS och SQL Server.
 • Användarvänlig: Erbjuder ett sömlöst och intuitivt användargränssnitt som är lätt att navigera även för nybörjare.

2.2 Nackdelar

 • Begränsade funktioner: Som ett gratis verktyg ger det inte avancerade funktionsalternativ som SQL-återställning eller migrering av data direkt till en live SQL Server.
 • Ingen redigeringsmöjlighet: Användare kan bara se databasfilerna och kan inte redigera eller ändra filer.

3. Aryson SQL Viewer

Aryson SQL Viewer är ett annat gratis verktyg utformat för att läsa och öppna SQL Server databasfiler utan SQL Server miljö. Det som skiljer Aryson åt är dess förmåga att hantera skadade MDF- och NDF-filer. Den genomsöker dessa filer fullständigt och återställer data, inklusive tabeller, funktioner, utlösare, etc. Den erbjuder också en förhandsgranskning av återställda data innan de sparas på önskad plats.Aryson SQL Viewer

3.1 Fördelar

 • Dataåterställning: Ger möjlighet att återställa data från skadade MDF- och NDF-filer.
 • Förhandsgranskningsläge: Har ett förhandsgranskningsläge där användare kan granska återställd data innan de sparas.
 • Hög kompatibilitet: Kompatibel med olika versioner av Windows och SQL Server.

3.2 Nackdelar

 • Begränsade sparalternativ: Erbjuder endast att spara i CSV-format som kanske inte uppfyller alla användares behov.
 • Ingen filändring: Liksom många gratisverktyg saknar den möjligheten att redigera eller modifiera SQL-databasfilerna.

4. MDF File Viewer av MyPCFile

MDF File Viewer från MyPCFile är en sofistikerad databasfilvisare som låter användare komma åt och visa MDF-filer utan SQL Server. Utrustad med avancerade algoritmer kan denna programvara läsa, skanna och återställa skadade SQL MDF-filer snabbt, vilket ger smidig datahantering för olika användarbehov.MDF File Viewer av MyPCFile

4.1 Fördelar

 • Felidentifiering: Kan identifiera och reparera fel i MDF-filer vilket möjliggör bra dataåterställning.
 • Förhandsgranskningsfunktion: Ger användarna möjlighet att förhandsgranska skannade SQL Server databasobjekt innan du sparar.
 • Användarvänligt gränssnitt: Erbjuder ett lättanvänt gränssnitt som förenklar databasvisning och hantering.

4.2 Nackdelar

 • Inga modifieringsmöjligheter: Programvaran är endast avsedd för att visa och läsa MDF-filer; den erbjuder inga redigeringsalternativ.
 • Kompatibilitet: Användare har rapporterat kompatibilitetsproblem med vissa versioner av SQL Server och Windows OS.

5. DRS SQL Viewer Tool

DRS SQL Viewer Tool är ett skickligt och pålitligt verktyg för att visa och läsa MDF-databasfiler utan att behöva SQL Server. Den visar upp en smart algoritm som kan läsa och reparera korrupta SQL MDF-filer. Utöver detta erbjuder den en detaljerad förhandsvisning av alla objekt som kan återställas från den skadade databasfilen.DRS SQL Viewer Tool

5.1 Fördelar

 • Dataåterställning: Den har starka återställningsmöjligheter även för kraftigt korrupta MDF-filer.
 • Förhandsgranskningsfunktion: Tillåter användare att förvisualisera alla återställningsbara objekt från databasfilen innan de sparas.
 • Kompatibilitet: Kompatibel med alla versioner av SQL Server och Windows OS.

5.2 Nackdelar

 • Begränsade sparalternativ: Att spara återställd data är endast möjligt i CSV-format, vilket kanske inte täcker alla användares behov.
 • Ingen filändring: Liksom många andra tittare stöder den inte redigering eller modifiering av MDF-filer.

6. Återställ SQL MDF File Viewer

Revove SQL MDF File Viewer är ett robust verktyg som ger presterande funktioner för visning och analys SQL Server MDF-filer. Designad med avancerade algoritmer tillåter Revove inte bara användare att läsa och visa databasfilerna utan det kan också effektivt återställa data från skadade MDF-filer. Dessutom ger den en förhandsvisning av de återställningsbara databasobjekten innan de sparas.Revove SQL MDF File Viewer

6.1 Fördelar

 • Avancerad återhämtning: Kan effektivt återställa data från skadade och otillgängliga MDF-filer.
 • Förhandsgranskningsalternativ: Ger en detaljerad förhandsvisning av de återställningsbara objekten från databasen.
 • Automatisk identifieringsfunktion: Möjlighet att automatiskt upptäcka versionen av SQL Server där MDF-filen skapades.

6.2 Nackdelar

 • Begränsade sparalternativ: Precis som vissa andra tittare erbjuder detta verktyg bara ett CSV-format för att spara återställd data.
 • Inga redigeringsmöjligheter: Verktyget stöder inte modifiering eller redigering av SQL-databasfilerna.

7. E-postvisare MDF Viewer FREEWARE

Email Viewer MDF Viewer FREEWARE är ett verktyg som ger användare möjlighet att visa och analysera MDF-filer utan SQL Server miljö. Den är byggd med kraftfulla algoritmer och möjliggör effektiv visning av både friska och skadade databaser. Mer imponerande är att verktyget erbjuder en automatisk identifieringsfunktion för SQL Server filer och kan återställa raderade SQL-poster.Email Viewer MDF Viewer GRATISWARE

7.1 Fördelar

 • Automatisk identifieringsfunktion: Kan automatiskt upptäcka versionen av SQL Server MDF-filen skapades i.
 • Återställ raderade poster: Erbjuder möjligheten att återställa raderade SQL-poster från MDF-filen.
 • Dubbel skanningsläge: Tillhandahåller två skanningslägen för användarens bekvämlighet, Quick scan och Advance scan.

7.2 Nackdelar

 • Begränsade sparformat: Tyvärr erbjuder den bara CSV-format som ett sparalternativ för återställd data.
 • Ingen filredigering: Verktyget ger inget alternativ för att redigera eller modifiera databasfilerna.

8. Jumpshare Online SQL Viewer

Jumpshare Online SQL Viewer är ett onlinevisningsverktyg som låter användare komma åt MDF-filer utan att kräva det traditionella SQL Server miljö. Jumpshare är unik eftersom det fungerar online, vilket gör det möjligt för användare att se MDF-filer direkt från sin webbläsare utan att behöva installera någon programvara. Trots sin enkelhet tillåter Jumpshare effektivt visning av databasfiler, inklusive tabeller, utlösare och lagrade procedurer.Jumpshare Online SQL Viewer

8.1 Fördelar

 • Onlineverktyg: Som ett onlineverktyg eliminerar det behovet av programvaruinstallation och möjliggör visning av databasfiler var som helst.
 • Användarvänlig: Har ett enkelt och intuitivt gränssnitt som är lätt att navigera på för alla användarnivåer.
 • Snabbtitt: Erbjuder en snabb vy av databasfiler som hjälper till med snabb åtkomst till data.

8.2 Nackdelar

 • Internetberoende: Som ett onlineverktyg är dess funktionalitet starkt beroende av internetuppkoppling.
 • Inga återställnings- eller redigeringsverktyg: Verktyget har inte dataåterställningsmöjligheter för skadade filer och saknar redigeringsalternativ.

9. Gruppdokument Visa SQL Online

Groupdocs View SQL Online är en avancerad och säker online SQL-visare som låter användare visa och analysera sina SQL-databasfiler utan att behöva konfigurera SQL Server. Detta molnbaserade verktyg är byggt för att hantera flera databasfilformat, vilket ger en heltäckande plattform för filvisningsbehov. Detta inkluderar stöd för visning av MDF-filer med utmost tydlighet och kvalitet.Groupdocs Visa SQL Online

9.1 Fördelar

 • Molnbaserad: Dess moln-natur möjliggör snabb och bekväm åtkomst, var som helst och när som helst.
 • Stöd för flera databasfiler: Verktyget är inte begränsat till MDF-filer utan stöder även andra databasfilformat.
 • Säkerhet: Säkerställer hög säkerhetsnivå för dina databasfiler under visning och analys.

9.2 Nackdelar

 • Internetberoende: Som ett molnbaserat verktyg är konstant internetåtkomst en nödvändighet för dess drift.
 • Inga återställnings-/anpassningsverktyg: Verktyget ger inte kapacitet att återställa eller redigera filer.

10. SQL Viewer

SQL Viewer är ett sofistikerat, öppen källkodsverktyg hosted på GitHub som är speciellt utformad för att läsa och visa innehållet i SQL-databasfiler. Med sin avancerade funktionalitet och råa visning är SQL Viewer ett utmärkt alternativ för användare som vill ha en enkel, no-nonsens metod för att visa sina databasfiler. Dess öppen källkod tillåter användare att lägga till funktioner eller funktioner enligt deras krav.SQL Viewer

10.1 Fördelar

 • Öppen källa: Som ett verktyg med öppen källkod ger det flexibiliteten att ändra eller lägga till alla nödvändiga funktioner.
 • Cost-effektiv: Eftersom det är öppen källkod är det gratis och har inget dolt costs.
 • Lätt att använda gränssnitt: Verktyget presenterar ett intuitivt användargränssnitt som gör visning och analys av databasfiler okomplicerat.

10.2 Nackdelar

 • Begränsade funktioner: Verktyget kommer med grundläggande funktioner och saknar avancerade funktioner som återställning eller redigeringsmöjligheter.
 • Tekniskt kunnande: För att använda dess öppen källkodsaspekt krävs en teknisk bakgrund eller förståelse för koden.

11. MS SQL Database Viewer Tool

MS SQL Database Viewer Tool är ett lätt, användarvänligt verktyg designat för att läsa, visa och analysera SQL-databasfiler. Förutom att vara kompatibel med olika versioner av SQL Server, den kan också öppna och läsa MDF/NDF-filer. Dessutom innehåller den ett fåtal dataåterställningsfunktioner med ett rent och enkelt gränssnitt för användarens bekvämlighet.MS SQL Database Viewer Tool

11.1 Fördelar

 • Mångsidighet: Stöder flera versioner av SQL Server och kan öppna MDF/NDF-filer.
 • Dataåterställning: Erbjuder möjligheter att återställa data från korrupta MDF-filer.
 • Användargränssnitt: Har ett enkelt och rent gränssnitt som gör det enkelt för användare att navigera och använda.

11.2 Nackdelar

 • Inga redigeringsmöjligheter: Detta verktyg tillåter endast visning och erbjuder inga redigerings- eller modifieringsalternativ för databasfilerna.
 • Begränsade avancerade funktioner: Jämfört med vissa andra verktyg saknar det några avancerade funktioner som att tillhandahålla en förhandsgranskning innan du sparar data.

12. Comet System SQL Database Viewer

Comet System SQL Database Viewer är ett innovativt verktyg för MDF-filvisning. Det tillåter användare att enkelt öppna, läsa och analysera SQL-databasfiler utan att behöva SQL Server. Den sticker ut på grund av dess avancerade funktioner, inklusive dess anpassningsbara visningsinställningar och dess omfattande stöd för visning av olika databasobjekt.Comet System SQL Database Viewer

12.1 Fördelar

 • Anpassningsbar visning: Det här verktyget kommer med anpassningsbara inställningar som gör att användare kan justera hur de visar sina databasfiler enligt deras preferenser.
 • Omfattande support: Ger stöd för att visa olika databasobjekt som tabeller, vyer, lagrade procedurer och mer.
 • Användarvänligt gränssnitt: Gränssnittet är enkelt och lätt att arbeta med, vilket ökar dess användarvänlighet.

12.2 Nackdelar

 • Inga redigeringsmöjligheter: Verktyget tillåter inte direkt redigering eller modifiering av SQL-databasfilerna.
 • Begränsade avancerade funktioner: Även om det är funktionellt, saknar det några avancerade funktioner som databasåterställning.

13. Sammanfattning

Efter en omfattande genomgång av olika MDF-filläsare som finns tillgängliga på marknaden, här är en sammanfattning som ger en snabb översikt över de olika verktygen som diskuteras.

13.1 Övergripande jämförelsetabell

Verktyget Funktioner Enkel användning Pris Helpdesk
FreeViewer MDF Viewer Tool Visa friska och skadade filer Hög Fri Moderate
Aryson SQL Viewer Dataåterställning, förhandsgranskningsläge Hög Fri Hög
MDF File Viewer av MyPCFile Felsökning, förhandsgranskningsfunktion Hög Fri Låg
DRS SQL Viewer Tool Dataåterställning, förhandsgranskningsläge Hög Fri Moderate
Ta bort SQL MDF File Viewer Avancerad återställning, förhandsgranskningsalternativ, automatisk upptäcktsfunktion Hög Fri Hög
Email Viewer MDF Viewer GRATISWARE Funktion för automatisk identifiering, återställ raderade poster, Dual Scan Mode Hög Fri Hög
Jumpshare Online SQL Viewer Onlineverktyg, snabbvy Väldigt högt Fri Låg
Groupdocs Visa SQL Online Molnbaserat stöd för flera databasfiler Hög Fri Moderate
SQL Viewer Öppen källkod, lättanvänt gränssnitt Hög Fri Låg
MS SQL Database Viewer-verktyg Mångsidighet, dataåterställning, användargränssnitt Hög Fri Moderate
Comet System SQL Database Viewer Anpassningsbar visning, omfattande support Hög Fri Låg

13.2 Rekommenderat verktyg baserat på olika behov

När det kommer till att välja en MDF-filläsare spelar användarens specifika krav en avgörande roll. Till exempel, om man letar efter en onlinevisare för snabb och enkel åtkomst, skulle Jumpshare Online SQL Viewer eller Groupdocs View SQL Online vara det lämpliga valet. För dem som söker möjligheten att återställa data från korrupta filer skulle Aryson SQL Viewer eller DRS SQL Viewer Tool vara perfekt. Slutligen, för dem som behöver ett gratis men effektivt verktyg, skulle FreeViewer MDF Viewer Tool och Email Viewer MDF Viewer FREEWARE komma ut överst.

14. Slutsats

14.1 Sista tankar och tips för att välja en MDF-filläsare

Avslutningsvis är det värt att notera att valet av en MDF-filvisare till stor del beror på individuella behov och specifikationer. Från att kunna hantera skadade filer för dataåterställning, erbjuda förhandsvisningsalternativ, vara lätta att använda och hur de interagerar med olika operativsystem, olika faktorer spelar in. Jämförelsen ovan ger insikter i olika alternativ som finns tillgängliga på marknaden, vilket i sin tur bör hjälpa användare att fatta ett välgrundat beslut som är bäst lämpat för deras behov.Välja en MDF-filläsare

Som ett sista råd bör överkomlighetsfaktorn inte överskugga verktygets funktionalitet och effektivitet, med tanke på att dessa läsare är avgörande för att hantera och navigera SQL Server data. Välj ett verktyg som erbjuder rätt balans mellan funktionalitet, användarvänlighet och pris. Kom alltid ihåg att det slutliga målet i slutändan är att effektivt visa och hantera dina MDF-filer.

Författarintroduktion:

Vera Chen är en dataåterställningsexpert i DataNumen, som tillhandahåller ett brett utbud av produkter, inklusive ett kraftfullt verktyg för att reparera Access ACCDB-databaser.

Kommentera uppropet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *