11 bästa Excel-webbplatser för vinst och förlustmall (2024) [GRATIS]

1. Inledning

Som en integrerad del av varje verksamhet används en resultaträkning (P&L) för att illustrera ett företags intäkter, costs och utgifter under en definierad tidsperiod. Den digitala tidsåldern har banat väg för Excel Profit and Loss-mallar som förenklar denna process och gör den tillgänglig och användarvänlig för både små och medelstora företag och multinationella företag.Excel vinst och förlust mall Introduktion

1.1 Vikten av Excel vinst- och förlustmallsajt

Utmärkt förvaltning av ett företags ekonomi avgör dess framgång eller misslyckande. Därför är det en obestridlig nödvändighet att skapa, underhålla och noggrant granska en resultaträkning. Lyckligtvis erbjuder Excel Profit And Loss Template Sites en rad resultat- och resultatmallar som inte bara hjälper till att spara tid utan också säkerställer noggrannhet, håller användaren organiserad och visar en tydlig bild av ett företags ekonomiska hälsa. Dessa mallar bevarar alla väsentliga komponenter i en P&L-sats, beräknar automatiskt totaler och presenterar data i begripliga visualiseringar.

1.2 Syfte med denna jämförelse

Syftet med denna jämförelse är att tillhandahålla en färdplan till de bästa Excel-webbplatserna för vinst och förlustmall som finns tillgängliga. Denna analys kommer att undersöka fördelarna och nackdelarna med var och en, med fokus på aspekter som användbarhet, funktioner, anpassning och värde. Genom att beskriva styrkorna och svagheterna för varje webbplats, strävar vi efter att vägleda individer och företag mot den mall som bäst passar deras unika behov, och i sin tur effektivisera deras ekonomihanteringsprocess avsevärt.

1.3 Återställ korrupta Excel-filer

Du behöver också ett kraftfullt verktyg för att återställa korrupta Excel-filer. DataNumen Excel Repair är ett flitigt använda alternativ:

DataNumen Excel Repair 4.5 Boxshot

2. Smartsheet gratis vinst- och förlustmallar för småföretag

Smartsheet är en onlineplattform för arbetshantering och automatisering som erbjuder en gratis vinst- och förlustmall för småföretag. Lösningen hjälper företag av alla storlekar att planera, fånga, hantera, automatisera och rapportera om arbetet, vilket hjälper dem att gå snabbare och uppnå mer.

Smartsheets gratis vinst- och förlustmall för småföretag ger ett enkelt men heltäckande format som småföretag kan använda för att övervaka sina inkomster och utgifter. Mallen är lätt att använda och helt anpassningsbar. Det är särskilt fördelaktigt för småföretag som vill ha en snabb överblick över sin ekonomi utan att behöva komplexa bokföringsprogram.

Smartsheet Gratis vinst- och förlustmallar för småföretag

2.1 Fördelar

 • Formatenkelhet: Vinst- och förlustmallarna i Smartsheet är designade med användarvänliga och enkla gränssnitt.
 • Användarvänligt gränssnitt: Även för personer med liten erfarenhet av ekonomi är dessa mallar enkla att använda och förstå.
 • Samarbete i realtid: Som en molnbaserad programvara tillåter Smartsheet flera teammedlemmar att komma åt och redigera mallen samtidigt.
 • Anpassningsbarhet: Smartsheet-mallar är helt anpassningsbara och kan därför tillgodose unika affärsbehov.

2.2 Nackdelar

 • Internetberoende: Mallarna kräver en fungerande internetanslutning eftersom programvaran är molnbaserad.
 • Funktionsbegränsning: Smartsheet, även om det är användbart för grundläggande finansiell övervakning, kan misslyckas när det kommer till mer avancerad finansiell analys.

3. Microsoft Excel-mall

Microsoft, den tekniska jätten som ansvarar för Excel, erbjuder en mängd olika vinst- och förlustmallar genom sin plattform. Dessa mallar är designade för olika företagsstorlekar och företagstyper, vilket ger ett utmärkt verktyg för ekonomisk förvaltning.

Microsoft Excel Profit and Loss-mallarna erbjuder olika alternativ för att tillgodose olika affärskrav, vilket gör det möjligt för användare att effektivt spåra inkomster och utgifter. Utöver grundläggande vinst- och förlustspårning erbjuder dessa mallar ytterligare funktioner, såsom jämförande analys mot tidigare perioder eller branscher, vilket kan ge djupare insikter om företagets ekonomiska resultat.

Microsoft Excel-mall

3.1 Fördelar

 • Utbud av mallar: Microsoft erbjuder ett brett utbud av mallar för olika företagsstorlekar och typer, som möter olika behov av ekonomisk förvaltning.
 • Integrerbar: Som en del av Microsoft Office-kostymen kan dessa mallar sömlöst integreras med andra Microsoft-verktyg.
 • Jämförande analys: Mallarna innehåller ofta förbyggda formler och villkorlig formatering som möjliggör jämförande analys mot tidigare perioder eller industristandarder.

3.2 Nackdelar

 • Avancerade funktioner kräver kompetens: Även om det breda utbudet av funktioner är en styrka, indikerar det också att vissa mallar kan vara komplexa och kräver en god förståelse för Excel-funktionalitet.
 • Mindre flexibilitet: Microsoft Excel-mallar är inte lika flexibla eller anpassningsbara som vissa andra mallplattformar online.

4. CFI Education Profit and Loss Mall

Corporate Finance Institute (CFI) erbjuder en rad finansiella modellerings- och värderingsresurser, bland annat Excel-mallen för vinst och förlust. Denna mall är skräddarsydd för att hjälpa till att skapa en detaljerad och heltäckande resultaträkning.

CFI Education Profit and Loss-mallen hjälper användarna att skapa en detaljerad, optimerad och heltäckande resultaträkning. Mallen är speciellt utformad för företag som kräver noggrann och sofistikerad finansiell rapportering. Layouten är noggrann och tar hänsyn till olika finansiella faktorer för att säkerställa en heltäckande finansiell analys.

CFI Education Profit and Loss Mall

4.1 Fördelar

 • Omfattande presentation: CFI-mallen presenterar en allomfattande rapport inklusive operativa och icke-operativa intäkter och kostnader, vilket ger ett nettoresultat.
 • Anpassningsbarhet: Mallen är flexibel och lätt att modifiera för att tillgodose specifika affärsbehov.
 • Professionellt betyg: Mallen skapas under ledning av finanspersonal, vilket säkerställer att den medföljande mallen uppfyller standardpraxis i branschen.
 • Fri tillgång: Användare kan ladda ner mallen fritt, vilket gör den tillgänglig för affärsenheter av alla skalor.

4.2 Nackdelar

 • Kräver ekonomisk kompetens: Mallens heltäckande karaktär kräver en viss nivå av finansiell expertis för att korrekt fylla och analysera.
 • Inte användarvänlig för nybörjare: Nybörjare av Excel-användare kan tycka att mallen är utmanande att använda på grund av dess intrikata layout och detaljerade krav.

5. 365 Finansanalytiker Profit & Loss (P&L) – Excel-mall

365 Financial Analyst erbjuder en Excel Profit and Loss-mall som är både användarvänlig och detaljerad, vilket gör den mycket lämplig för företag som behöver dyka djupt in i sin ekonomiska status.

365 Financial Analyst P&L Excel-mallen tillhandahåller en plattform för företag att spåra sina intäkter och utgifter på ett detaljerat sätt. Denna mall är särskilt fördelaktig för startups och småföretag som behöver utvärdera sina ekonomiska resultat effektivt.

365 Finansanalytiker Vinst och förlust (P&L) – Excel-mall

5.1 Fördelar

 • Balans mellan enkelhet och detaljer: Mallen erbjuder en inkörsport för att gräva djupt i ekonomin samtidigt som användargränssnittet är enkelt och intuitivt.
 • Guidad instruktion: Mallen innehåller definitioner, formler och förklaringar som hjälper användare att förstå vad de ska ange och var, vilket gör den perfekt för Excel-nybörjare.
 • Visuell representation: Inkluderandet av diagram som automatiskt uppdateras när data matas in, vilket ger användaren en omedelbar visuell representation av deras ekonomiska status.

5.2 Nackdelar

 • Begränsad flexibilitet: Även om mallen är noggrant utformad för att täcka most viktiga aspekter, kanske den inte är perfekt lämpad för mycket unika eller specifika affärsscenarier.
 • Brist på inbyggda analysverktyg: Till skillnad från vissa mallar har den inga interna länkar till andra kalkylblad för djupgående analys.

6. Spreadsheet123 Kalkylblad för resultat- och förlusträkning

Spreadsheet123 erbjuder en rad excel-mallar, bland annat ett mångsidigt kalkylblad för vinst- och förlustredovisning, utformat för att tillgodose olika ekonomiska behov hos ett företag.

Spreadsheet123:s kalkylblad för vinst- och förlusträkning ger företag ett omfattande verktyg för att spåra intäkter, kostnader och nettovinst. Den är utformad med små till medelstora företag i åtanke, och erbjuder en lättanvänd plattform för att hantera ekonomi och fatta välgrundade beslut.

Spreadsheet123 Resultat- och förlusträkning Kalkylblad

6.1 Fördelar

 • Enkel design: Mallen erbjuder en enkel och minimalistisk design, vilket gör den enkel att använda även för nybörjare.
 • Omfattande funktioner: Den täcker ett brett utbud av finansiella aspekter, från detaljerade utgiftskategorier till beräkningar av vinstprocent.
 • Automatiska beräkningar: Mallen innehåller automatiska beräkningsfunktioner som kan spara mycket tid och ansträngning för användare.

6.2 Nackdelar

 • Saknar avancerade analysverktyg: Spreadsheet123:s P&L-mall är inte idealisk för företag som behöver djupgående finansiell analys eftersom den saknar avancerade analysverktyg.
 • Anpassningsbegränsningar: Även om den är funktionell är den här mallens anpassningsalternativ något begränsade. Användare kan tycka att det är svårt att anpassa mallen till unika eller mer komplexa affärsscenarier.

7. Mallar och exempel för TemplateLab Resultat- och förlustredovisning

TemplateLab är en onlineplattform som tillhandahåller en enorm samling mallar för olika behov, inklusive vinst- och förlusträkningar för företag av alla storlekar.

TemplateLabs vinst- och förlustredovisningsmallar och exempel erbjuder ett brett utbud av stilar och format för att möta de specifika behoven hos olika företag. Mallarna som tillhandahålls är utformade med användarvänlighet i åtanke, vilket förenklar processen att skapa detaljerade och korrekta resultat- och resultaträkningar.

TemplateLab vinst- och förlustredovisningsmallar och exempel

7.1 Fördelar

 • Mängd alternativ: TemplateLab tillhandahåller en mängd olika mallar som erbjuder företag flexibiliteten att välja det format som bäst passar deras behov.
 • Exempel som tillhandahålls: För att vägleda användare ger webbplatsen exempel på färdiga resultaträkningar.
 • Användarvänlig: Mallarna är designade för att vara enkla att använda, även för nybörjare.

7.2 Nackdelar

 • Begränsade avancerade funktioner: Trots den breda samlingen av mallar kan vissa användare behöva mer avancerade funktioner som inte finns på den här webbplatsen.
 • Fokuserad på design snarare än analys: Även om mallar är väldesignade, tillhandahåller de inte djupgående analysverktyg för mer komplexa ekonomiska bedömningar.

8. Excel-mall för EXCELDATAPRO vinst- och förlustkonto

EXCELDATAPRO är en resurswebbplats som erbjuder ett brett utbud av finansiella mallar, inklusive en omfattande Excel-mall för vinst- och förlustkonto som är utformad för att hjälpa företag att föra korrekta finansiella register.

Excel-mallen för EXCELDATAPRO vinst- och förlustkonto är ett gratis, detaljerat bokslutsverktyg. Dess layout täcker försäljning, olika typer av utgifter, såväl som vinstberäkningar, vilket säkerställer en grundlig översikt över verksamhetens ekonomi under en angiven tidsperiod.
Excel-mall för EXCELDATAPRO vinst- och förlustkonto

8.1 Fördelar

 • Omfattande layout: Mallen täcker ett brett utbud av finansiella element, vilket gör den till ett fyndigt verktyg för detaljerad spårning av vinst och förlust.
 • Lättförståeligt format: Trots sin omfattande layout behåller mallen ett lättförståeligt format, vilket gör den tillgänglig för användare på olika kunskapsnivåer.
 • Gratis: Mallen kan laddas ner gratis, vilket gör den tillgänglig för företag av alla storlekar.

8.2 Nackdelar

 • Detaljerad layoutkomplexitet: Vissa användare kan tycka att den detaljerade layouten är överväldigande, särskilt om de är nya i Excel eller ekonomi.
 • Begränsad anpassningsbarhet: Mallen saknar enkla anpassningsalternativ. Om ditt företag verkar under unika ekonomiska omständigheter kan detta vara en begränsning.

9. Vyapars vinst- och förlustkontoformat

Vyapar är en app-baserad fakturainventering och bokföringsprogram designad speciellt för små företag. Den erbjuder ett vinst- och förlustkontoformat i form av en mall som är enkel att använda.

Vyapars vinst- och förlustkontoformat är byggt för att underlätta bördan som småföretag står inför när de hanterar och redovisar sin ekonomi. Mallen fokuserar på att leverera omfattande finansiella detaljer i en lättförståelig layout, vilket gör det möjligt för användare att fatta välgrundade ekonomiska beslut.
Vyapars vinst- och förlustkontoformat

9.1 Fördelar

 • Användarvänlig design: Mallen är lätt att förstå och använda, vilket gör den perfekt för små företag och startups.
 • Detaljerad men förenklad: Även om mallen ger detaljerade redovisningar av intäkter och kostnader, förblir layouten förenklad och ren för smidig navigering.
 • Integrerad med Vyapar-appen: Eftersom mallen är länkad till Vyapar-appen kan data hämtas direkt från appen, vilket sparar tid.

9.2 Nackdelar

 • Endast grundläggande finansiell analys: Mallen kan misslyckas när det gäller att utföra avancerad och djupgående finansiell analys.
 • Beroende på Vyapar-appen: Företag som inte använder Vyapar-appen kan ha svårt att utnyttja mallen till dess fulla potential.

10. Vertex42 vinst och förlust mall

Vertex42 är en ledande leverantör av Excel-mallar och kalkylblad och inkluderar ett varierat urval av finansiella mallar, vinst- och förlustmallen är ett viktigt erbjudande från deras samling.

Vertex42 vinst- och förlustmallen är utformad för att ge omfattande men ändå hanterbara resultatrapporter. Den kombinerar enkelhet med funktionalitet, vilket gör den till ett bra val för företag av alla storlekar och särskilt användbart för småskaliga företag som vill ha en balans mellan enkelhet och heltäckande.
Vertex42 vinst och förlust mall

10.1 Fördelar

 • Enkelhet: Layouten är enkel, så att användare kan mata in sina data utan krångel.
 • DropDown-kategorier: Mallen innehåller rullgardinsmenyer för inkomst- och utgiftskategorier, vilket förenklar datainmatningen.
 • Gratis: Mallen är tillgänglig för gratis nedladdning, vilket gör den tillgänglig för företag med begränsade budgetar för finansförvaltning.

10.2 Nackdelar

 • Begränsad anpassning: Till skillnad från vissa andra mallar är alternativen för anpassning relativt begränsade i den här mallen.
 • Grundläggande funktionalitet: Mallen saknar mer sofistikerade analysverktyg som åtföljer några andra vinst- och förlustmallar.

11. Mallar för resultat och förlust för kalkylbladssidan

Kalkylbladssidan är känd för sin mångsidiga samling av gratis Excel-mallar utformade för olika funktionella områden, inklusive ekonomi. Dess vinst- och förlustmall är särskilt fördelaktig för företag som söker en enkel och lättanvänd lösning för att spåra deras ekonomiska resultat.

Kalkylbladssidan Vinst- och förlustmallen är en praktisk resurs för företag som behöver skapa en resultaträkning. Det hjälper till att organisera finansiella data och effektivisera processen för att spåra intäkter och utgifter. Den tillgängliga layouten förbättrar den övergripande användarupplevelsen, vilket gör ekonomihanteringen effektiv och okomplicerad.
Kalkylbladssidan Vinst- och förlustmallar

11.1 Fördelar

 • Lätt att använda: Mallen har designats för att vara enkel och okomplicerad, vilket gör den idealisk för nybörjare.
 • Gratis resurs: Användare kan ladda ner och använda mallen på no cost.
 • Enkel men detaljerad: Mallen är utformad för att upprätthålla en balans mellan enkelhet för enkel användning och detaljer för omfattande ekonomisk spårning.

11.2 Nackdelar

 • Begränsad anpassning: Mallen erbjuder inte omfattande anpassningsalternativ, vilket kan vara begränsande för specifika affärskrav.
 • Avancerade funktioner saknas: Företag kan behöva avancerade verktyg för ekonomisk analys som den här mallen inte tillhandahåller.

12. Hubspot vinst- och förlusträkning

Hubspot är en global ledare inom programvara för inkommande marknadsföring och försäljning. Förutom sin välkända CRM, erbjuder den också en mängd olika affärsmallar, inklusive en vinst- och förlustredovisning för företag att enkelt hålla reda på sina ekonomiska resultat.

Hubspots vinst- och förlustredovisning är en gratis resurs designad för företag att enkelt spåra och bedöma sina inkomster och utgifter och i slutändan mäta deras ekonomiska hälsa. Den här mallen är lätt att använda och förstå, vilket gör den tillgänglig för företag oavsett deras kompetensnivå inom ekonomihantering.
Hubspot vinst- och förlusträkning

12.1 Fördelar

 • Enkel och tydlig layout: Mallen har en ren design som är lätt att förstå och navigera i.
 • Ytterligare resurser: Användare får tillgång till ytterligare marknadsföring och finansiella resurser som erbjuds av Hubspot.
 • Gratis att ladda ner: Mallen är fritt tillgänglig för nedladdning, vilket gör den acost-effektiv lösning speciellt för mindre företag.

12.2 Nackdelar

 • Begränsad komplexitet: För företag som kräver detaljerad och komplex finansiell rapportering kan denna mall misslyckas.
 • Begränsad anpassning: Mallen erbjuder inte omfattande anpassningsalternativ vilket kan vara en nackdel för vissa företag.

13. Sammanfattning

Efter att ha granskat ett dussin vinst- och förlustmallsajter är det tydligt att det finns en mängd olika alternativ tillgängliga. Nedan hittar du en sammanfattningstabell med en jämförelse av de olika webbplatserna och en lista med webbplatsrekommendationer baserade på specifika användarbehov.

13.1 Övergripande jämförelsetabell

Plats Mallräkning Funktioner Pris Helpdesk
Smartsheet Gratis vinst- och förlustmallar för småföretag Flera Användarvänligt samarbete i realtid, anpassningsbart Gratis med Smartsheet-prenumeration E-post/onlinesupport
Microsoft Excel-mall Flera olika Utbud av mallar, integrerbar, jämförande analys Gratis med Microsoft Office Supportresurser tillgängliga på webbplatsen
CFI Education Profit and Loss Mall Flera olika Omfattande presentation, anpassningsbar, professionell klass Fri Online-dokumentation
365 Finansanalytiker Vinst och förlust (P&L) – Excel-mall N / A Balans mellan enkelhet och detaljer, guidad instruktion, visuell representation N / A N / A
Spreadsheet123 Resultat- och förlusträkning Kalkylblad Flera Enkel design, Omfattande funktioner, Automatiska beräkningar Gratis/begränsade betalversioner E-post/onlinehjälp
TemplateLab vinst- och förlustredovisningsmallar och exempel Brett utbud Mängd alternativ, lätt att använda, exempel tillhandahålls Fri N / A
Excel-mall för EXCELDATAPRO vinst- och förlustkonto Flera Omfattande layout, Lätt att förstå format, Gratis resurs Fri E-post/onlinesupport
Vyapars vinst- och förlustkontoformat N / A Användarvänlig design, detaljerad men förenklad, integrerad med Vyapar-appen Gratis + Premium-alternativ E-post/telefonsupport
Vertex42 vinst och förlust mall Talrik Enkelhet, Gratis resurs, DropDown-kategorier Gratis med betalda premiumalternativ Email Support
Kalkylbladssidan Vinst- och förlustmallar Flera olika Lätt att använda, enkel men ändå detaljerad, gratis resurs Fri Online-dokumentation
Hubspot vinst- och förlusträkning en Enkel och tydlig layout, Ytterligare resurser, Gratis att ladda ner Fri E-post/onlinehjälpcenter

13.2 Rekommenderad mallplats baserat på olika behov

Vi rekommenderar TemplateLab för nybörjare eftersom det erbjuder ett brett utbud av vinst- och förlustmallar och ger exempel för vägledning. CFI-mall är mer lämplig för användare som behöver en professionell, omfattande mall. För företag som behöver bättre integration med annan programvara skulle Microsoft Excel-mallar vara idealiska, medan Smartsheet-mallar kan vara ett utmärkt val för samarbetsteam tack vare dess samarbetsfunktion i realtid.

14. Slutsats

Att välja den bästa Excel-mallen för vinst- och förlusträkningar är ett avgörande steg i effektiv ekonomisk förvaltning. Med många tillgängliga alternativ är det avgörande att göra ett val som passar dina specifika affärsbehov såväl som dina Excel-kunskaper.

14.1 Sista tankar och tips för att välja en Excel-webbplats för vinst- och förlustmall

När du väljer en mallwebbplats för vinst och förlust, överväg användarvänligheten, djupet på detaljer som fångas, kompatibiliteten med din befintliga programvara, tillgängligheten till kundsupport ochost inblandade. Lika viktigt är det att välja en som inte bara hjälper dig att registrera intäkter och utgifter, utan som också hjälper dig att förstå, tolka och använda den ekonomiska informationen för välgrundat beslutsfattande.

Excel vinst och förlust mall webbplatser slutsats

Oavsett om du är en liten starUtöver grundläggande redovisningsbehov, ett växande företag som vill anta strategisk finansiell analys, eller ett etablerat företag som kräver avancerad finansiell modellering, finns det alltid en Excel Profit & Loss-mallsajt tillgänglig som passar dina behov. Nyckeln är att noggrant utvärdera varje webbplatss kapacitet, förstå dina egna affärskrav och göra ett val som utvecklas med din ekonomiska förvaltnings mognad.

Författarintroduktion:

Vera Chen är en dataåterställningsexpert i DataNumen, som tillhandahåller ett brett utbud av produkter, inklusive en PowerPoint reparera verktyg.

Kommentera uppropet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *