Symptom:

När du använder Microsoft Access för att öppna en korrupt Access-databas visas följande felmeddelande:

Oigenkänt databasformat 'filnamn.mdb'.

där 'filnamn.mdb' är den korrupta Access-databasfilen som ska öppnas.

Nedan följer ett exempel på en skärmdump:

Detta är ett fällbart Microsoft Jet- och DAO-fel och felkoden är 3343.

Exakt förklaring:

I en MDB-fil lagras data som kontinuerliga sidor med fast storlek. Den första sidan, som kallas databasdefinitionssida, innehåller most viktiga definitioner av databasen.

Om sidstrukturen i MDB-filen är skadad är till exempel flera byte i filens huvud lost permanent kommer Access inte att kunna känna igen sidorna i filen och rapportera detta fel.

Om databasens definitionssida eller andra viktiga data är skadade kan Access inte känna igen databasformatet och rapporterar också felet.

Med ett ord, så länge som Microsoft Access inte kan känna igen MDB-filen som en giltig Access-databas, kommer den att rapportera detta fel.

Du kan prova vår produkt DataNumen Access Repair för att reparera MDB-filen och lösa detta fel.

Exempel på fil:

Exempel på skadad MDB-fil som orsakar felet. mydb_1.mdb

Filen fixad av DataNumen Access Repair: mydb_1_fixed.mdb (Tabellen 'Recovered_Table2' i den fasta filen som motsvarar tabellen 'Staff' i den oskadade filen)

Referenser: