Introduktion av systemobjekt i Microsoft Access Database

I en MDB-databas finns det flera systemtabeller som innehåller viktig information om databasen. Dessa systemtabeller kallas systemobjekt. De underhålls av Microsoft Access själv och är dolda för normala användare som standard. Du kan dock visa dem enligt följande steg:

  1. Välj “Verktyg | Alternativ ”från huvudmenyn.
  2. På fliken "Visa" aktiverar du alternativet "Systemobjekt".
  3. Klicka på “OK” för att spara ändringarna.

Därefter ser du systemtabellerna med en svagt nedtonad ikon.

Namnen på alla systemtabeller kommer att start med prefixet ”MSys”. Som standard skapar Access följande systemtabeller när du skapar en ny MDB-fil:

  • MSysAccessObjects
  • MSysACEs
  • MSysObjects
  • MSysQueries
  • MSysRelationships

Ibland skapar Access också systemtabellen 'MSysAccessXML'.