Felkod Felbeskrivning Stödda versioner
381 Ogiltigt index för fastighetsmatris Tillgång 2003+
382 Ange stöds inte vid körning Tillgång 2003+
383 Ställ inte in (skrivskyddad egenskap) Tillgång 2003+
385 Behöver fastighetsmatrisindex Tillgång 2003+
387 Set är inte tillåtet Tillgång 2003+
393 Få inte stöd vid körning Tillgång 2003+
394 Få inte stöd (skrivbar egendom) Tillgång 2003+
422 Fastigheten hittades inte Tillgång 2003+
423 Egenskap eller metod hittades inte Tillgång 2003+
424 Objekt krävs Tillgång 2003+
429 ActiveX-komponenten kan inte skapa objekt Tillgång 2003+
430 Class stöder inte automatisering eller stöder inte förväntat gränssnitt Tillgång 2003+
432 Filnamn eller klassnamn hittades inte under automatiseringsoperationen Tillgång 2003+
438 Objekt stöder inte den här egenskapen eller metoden Tillgång 2003+
440 Automationsfel Tillgång 2003+
442 Anslutning till typ library eller objekt library för fjärrprocess har varit lost. Tryck på OK för att ta bort referensen. Tillgång 2003+
443 Automationsobjektet har inte ett standardvärde Tillgång 2003+
445 Objekt stöder inte den här åtgärden Tillgång 2003+
446 Objekt stöder inte namngivna argument Tillgång 2003+
447 Objekt stöder inte aktuell lokalinställning Tillgång 2003+

Sidor:Föregående sida Nästa sida