Felkod Felbeskrivning Stödda versioner
5 Ogiltigt proceduranrop eller argument Tillgång 2003+
6 Svämma över Tillgång 2003+
7 Slut på minne Tillgång 2003+
9 Subscript utanför sortimentet Tillgång 2003+
10 Denna matris är fast eller temporarily låst Tillgång 2003+
11 Dividera med noll Tillgång 2003+
13 Typmatchningsfel Tillgång 2003+
14 Ut ur strängutrymmet Tillgång 2003+
16 Uttrycket för komplicerat Tillgång 2003+
17 Det går inte att utföra den begärda åtgärden Tillgång 2003+
18 Användaravbrott inträffade Tillgång 2003+
28 Slut på stackutrymmet Tillgång 2003+
47 För många DLL-applikationsklienter Tillgång 2003+
48 Fel vid inläsning av DLL Tillgång 2003+
49 Dålig DLL-samtalskonvention Tillgång 2003+
51 Internt fel Tillgång 2003+
52 Dåligt filnamn eller nummer Tillgång 2003+
53 Filen hittades inte Tillgång 2003+
54 Dåligt filläge Tillgång 2003+
55 Filen är redan öppen Tillgång 2003+
57 Enhets I / O-fel Tillgång 2003+

Sidor:Nästa sida