Gejala:

Nalika nganggo DBCC CHECKDB jeung Perbaikan_ALLOW_DATA_LOSS parameter pikeun ngalereskeun database .MDF anu rusak, sapertos kieu:

DBCC CHECKDB (xxxx, 'REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS')

anjeun ningali pesen kasalahan ieu:

Perbaikan: Indéks Clustered hasil ngawangun deui pikeun obyék "syscolpars" dina database "Error1".
Perbaikan: Indéks Nonclustered hasil ngawangun deui pikeun obyék "syscolpars" dina database "Error1".
Hasil DBCC pikeun 'Error1'.
Layanan Calo Msg 9675, Nagara 1: Jenis Pesen dianalisis: 14.
Layanan Calo Msg 9676, Nagara 1: Kontrak Jasa dianalisis: 6.
Layanan Calo Msg 9667, Nagara 1: Jasa dianalisis: 3.
Layanan Calo Msg 9668, Nagara 1: Baris Pelayanan dianalisis: 3.
Layanan Calo Msg 9669, Kaayaan 1: Titik Paguneman dianalisis: 0.
Layanan Calo Msg 9674, Nagara 1: Grup Paguneman dianalisis: 0.
Layanan Calo Msg 9670, Nagara 1: Bindings Jauh Jauh dianalisis: 0.
Layanan Calo Msg 9605, Nagara 1: Prioritas Obrolan dianalisis: 0.
Msg 8992, Level 16, State 1, Line 8
Pariksa Katalog Msg 3852, State 1: Row (object_id = 69) dina sys.objects (type = S) henteu ngagaduhan jajar anu cocog (object_id = 69, kolom_id = 1) dina sys.columns.
Msg 8992, Level 16, State 1, Line 8
Pariksa Katalog Msg 3852, State 1: Row (object_id = 71) dina sys.objects (type = S) henteu ngagaduhan jajar anu cocog (object_id = 71, kolom_id = 1) dina sys.columns.
Msg 8992, Level 16, State 1, Line 8
Pariksa Katalog Msg 3852, State 1: Row (object_id = 72) dina sys.objects (type = S) henteu ngagaduhan jajar anu cocog (object_id = 72, kolom_id = 1) dina sys.columns.
Msg 8992, Level 16, State 1, Line 8
Pariksa Katalog Msg 3852, State 1: Row (object_id = 73) dina sys.objects (type = S) henteu ngagaduhan jajar anu cocog (object_id = 73, kolom_id = 1) dina sys.columns.
CHECKDB mendakan 0 kasalahan alokasi sareng 4 kasalahan konsistensi anu teu aya hubunganana sareng hiji obyék.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysrscols'.
Aya 1092 jajar dina 14 halaman pikeun obyék "sys.sysrscols".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysrowsets'.
Aya 148 jajar dina 3 halaman pikeun obyék "sys.sysrowsets".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysclones'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysclones".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysallocunits'.
Aya 172 jajar dina 2 halaman pikeun obyék "sys.sysallocunits".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysfiles1'.
Aya 2 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysfiles1".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysseobjvalues'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysseobjvalues”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.syspriorities'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.syspriorities".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysdbfrag '.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysdbfrag ”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysfgfrag'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysfgfrag”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysdbfiles '.
Aya 2 jajar dina 1 halaman pikeun obyék “sys.sysdbfiles ”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.syspru'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.syspru”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysbrickfiles'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysbrickfiles”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysphfg'.
Aya 1 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysphfg".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysprufiles'.
Aya 2 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysprufiles".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysftinds'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysftinds".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysowners'.
Aya 14 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysowners".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysdbreg'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysdbreg”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysprivs'.
Aya 140 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysprivs".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysschobjs'.
Aya 2262 jajar dina 29 halaman pikeun obyék “sys.sysschobjs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.syscsrowgroups'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.syscsrowgroups".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysexttables'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysexttables".
Hasil DBCC pikeun 'sys.syscolpars'.
Perbaikan: Indéks Clustered hasil ngawangun deui pikeun obyék "sys.syscolpars" dina database "Error1".
Perbaikan: Halaman (1:53) parantos dialihkeun tina ID objék 41, ID indéks 1, ID partisi 281474979397632, alokasi unit ID 281474979397632 (ketik data In-row).
Perbaikan: Indéks Nonclustered hasil ngawangun deui pikeun obyék "sys.syscolpars, nc" dina database "Error1".
Msg 8945, Level 16, State 1, Line 8
Kasalahan méja: ID Obyek 41, ID indéks 1 bakal diwangun deui.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8928, Level 16, State 1, Line 8
Objek ID 41, ID indéks 1, ID partisi 281474979397632, unit unit ID 281474979397632 (ngetik data In-row): Halaman (1:53) henteu tiasa diolah. Tingali kasalahan anu sanés pikeun detilna.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8939, Level 16, State 98, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 41, ID indéks 1, ID partisi 281474979397632, unit unit ID 281474979397632 (ngetik data In-row), halaman (1:53). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) gagal. Nilai nyaéta 2057 sareng -4.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8976, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 41, ID indéks 1, ID partisi 281474979397632, unit unit ID 281474979397632 (ngetik data In-row). Halaman (1:53) henteu katingali dina scan éta sanaos kolotna (1: 111) sareng anu sateuacanna (1: 113) ningali éta. Pariksa kasalahan anu sateuacanna.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8978, Level 16, State 1, Line 8
Kasalahan tabel: ID Obyek 41, ID indéks 1, ID partisi 281474979397632, unit unit ID 281474979397632 (ngetik data In-row). Halaman (1:56) kaleungitan rujukan tina halaman sateuacanna (1:53). Masalah ranté hubungan.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8945, Level 16, State 1, Line 8
Kasalahan méja: ID Obyek 41, ID indéks 2 bakal diwangun deui.
Kasalahan parantos diropea.
Aya 845 jajar dina 15 halaman pikeun obyék "sys.syscolpars".
CHECKDB mendakan 0 kasalahan alokasi sareng 4 kasalahan konsistensi dina tabel 'sys.syscolpars' (objek ID 41).
CHECKDB ngalereskeun 0 kasalahan alokasi sareng 4 kasalahan konsistensi dina tabel 'sys.syscolpars' (objek ID 41).
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysxlgns'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysxlgns”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysxsrvs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysxsrvs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysnsobjs'.
Aya 1 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysnsobjs".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysus germgs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysus germgs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.syscerts'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.syscerts".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysrmtlgns'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysrmtlgns”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.syslnklgns'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.syslnklgns”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysxprops'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysxprops".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysscalartypes'.
Aya 34 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysscalartypes".
Hasil DBCC pikeun 'sys.systypedsubobjs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.systypedsubobjs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysidxstats'.
Aya 207 jajar dina 5 halaman pikeun obyék "sys.sysidxstats".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysiscols'.
Aya 399 jajar dina 2 halaman pikeun obyék "sys.sysiscols".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysendpts'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysendpts".
Hasil DBCC pikeun 'sys.syswebmethods'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.syswebmethods”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysbinobjs'.
Aya 23 jajar dina 1 halaman pikeun obyék “sys.sysbinobjs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysaudacts'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysaudact".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysobjvalues'.
Aya 213 jajar dina 21 halaman pikeun obyék "sys.sysobjvalues".
Hasil DBCC pikeun 'sys.syscscolsegments'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.syscscolsegments".
Hasil DBCC pikeun 'sys.syscsdictionaries'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.syscsdictionaries”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysclsobjs'.
Aya 16 jajar dina 1 halaman pikeun obyék “sys.sysclsobjs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysrowsetrefs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysrowsetrefs".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysremsvcbinds'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysremsvcbinds”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysmultiobjrefs'.
Aya 107 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysmultiobjrefs".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysguidrefs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysguidrefs".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysfoqueues'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysfoqueues".
Hasil DBCC pikeun 'sys.syschildinsts'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.syschildinsts".
Hasil DBCC pikeun 'sys.syscompfragments'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.syscompfragments".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysftsemanticsdb'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysftsemanticsdb”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysftstops'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysftstops".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysftproperties'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysftproperties".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysxmitbody'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysxmitbody".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysfos'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysfos”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysqnames'.
Aya 98 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysqnames".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysxmlcomponent'.
Aya 100 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysxmlcomponent".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysxmlfacet'.
Aya 112 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysxmlfacet".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysxmlplacement'.
Aya 19 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysxmlplaced".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysobjkeycrypts'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysobjkeycrypts”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysasymkeys'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysasymkeys”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.syssqlguides'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.syssqlguides”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysbinsubobjs'.
Aya 3 jajar dina 1 halaman pikeun obyék “sys.sysbinsubobjs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.syssoftobjrefs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.syssoftobjrefs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.plan_persist_plan'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.plan_persist_plan”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.plan_persist_runtime_stats'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.plan_persist_runtime_stats”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.plan_persist_runtime_stats_interval'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.plan_persist_runtime_stats_interval".
Hasil DBCC pikeun 'sys.plan_persist_context_settings'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.plan_persist_context_settings”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sqlagent_jobs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sqlagent_jobs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sqlagent_jobsteps'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sqlagent_jobsteps”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sqlagent_job_history'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sqlagent_job_history”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sqlagent_jobsteps_logs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sqlagent_jobsteps_logs".
Hasil DBCC pikeun 'TestTable'.
Aya 11000 jajar dina 110 halaman pikeun obyék "TestTable".
Hasil DBCC pikeun 'sys.queue_messages_1977058079'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.queue_messages_1977058079".
Hasil DBCC pikeun 'sys.queue_messages_2009058193'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.queue_messages_2009058193".
Hasil DBCC pikeun 'sys.queue_messages_2041058307'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.queue_messages_2041058307".
Hasil DBCC pikeun 'sys.filestream_tombstone_2073058421'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.filestream_tombstone_2073058421".
Hasil DBCC pikeun 'sys.syscommittab'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.syscommittab”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.filetable_updates_2105058535'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.filetable_updates_2105058535".
Hasil DBCC pikeun 'sys.plan_persist_query_text'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.plan_persist_query_text”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.plan_persist_query'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.plan_persist_query”.
CHECKDB mendakan 0 kasalahan alokasi sareng 8 kasalahan konsistensi dina database 'Error1'.
CHECKDB ngalereskeun 0 kasalahan alokasi sareng 4 kasalahan konsistensi dina database 'Error1'.
Eksekusi DBCC réngsé. Upami DBCC nyetak pesen kasalahan, ngahubungi administrator sistem anjeun.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server kauninga kasalahan I / O dumasar kana konsistensi: salah checkum (diperkirakeun: 0xeddf7c98; aktual: 0xed637c9c). Éta kajantenan nalika maca halaman (1:53) dina database ID 39 di offset 0x0000000006a000 dina file 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Pesen tambahan dina SQL Server log kasalahan atanapi log acara sistem tiasa nyayogikeun langkung jéntré. Ieu mangrupikeun kaayaan kasalahan anu parah anu ngancam integritas basis data sareng kedah dilereskeun langsung. Lengkepan cek konsistensi database lengkep (DBCC CHECKDB). Éror ieu tiasa disababkeun ku seueur faktor; kanggo inpormasi lengkep, tingali SQL Server Buku Online.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server kauninga kasalahan I / O dumasar kana konsistensi: salah checkum (diperkirakeun: 0xeddf7c98; aktual: 0xed637c9c). Éta kajantenan nalika maca halaman (1:53) dina database ID 39 di offset 0x0000000006a000 dina file 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Pesen tambahan dina SQL Server log kasalahan atanapi log acara sistem tiasa nyayogikeun langkung jéntré. Ieu mangrupikeun kaayaan kasalahan anu parah anu ngancam integritas basis data sareng kedah dilereskeun langsung. Lengkepan cek konsistensi database lengkep (DBCC CHECKDB). Éror ieu tiasa disababkeun ku seueur faktor; kanggo inpormasi lengkep, tingali SQL Server Buku Online.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server kauninga kasalahan I / O dumasar kana konsistensi: salah checkum (diperkirakeun: 0xeddf7c98; aktual: 0xed637c9c). Éta kajantenan nalika maca halaman (1:53) dina database ID 39 di offset 0x0000000006a000 dina file 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Pesen tambahan dina SQL Server log kasalahan atanapi log acara sistem tiasa nyayogikeun langkung jéntré. Ieu mangrupikeun kaayaan kasalahan anu parah anu ngancam integritas basis data sareng kedah dilereskeun langsung. Lengkepan cek konsistensi database lengkep (DBCC CHECKDB). Éror ieu tiasa disababkeun ku seueur faktor; kanggo inpormasi lengkep, tingali SQL Server Buku Online.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server kauninga kasalahan I / O dumasar kana konsistensi: salah checkum (diperkirakeun: 0xeddf7c98; aktual: 0xed637c9c). Éta kajantenan nalika maca halaman (1:53) dina database ID 39 di offset 0x0000000006a000 dina file 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Pesen tambahan dina SQL Server log kasalahan atanapi log acara sistem tiasa nyayogikeun langkung jéntré. Ieu mangrupikeun kaayaan kasalahan anu parah anu ngancam integritas basis data sareng kedah dilereskeun langsung. Lengkepan cek konsistensi database lengkep (DBCC CHECKDB). Éror ieu tiasa disababkeun ku seueur faktor; kanggo inpormasi lengkep, tingali SQL Server Buku Online.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server kauninga kasalahan I / O dumasar kana konsistensi: salah checkum (diperkirakeun: 0xeddf7c98; aktual: 0xed637c9c). Éta kajantenan nalika maca halaman (1:53) dina database ID 39 di offset 0x0000000006a000 dina file 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Pesen tambahan dina SQL Server log kasalahan atanapi log acara sistem tiasa nyayogikeun langkung jéntré. Ieu mangrupikeun kaayaan kasalahan anu parah anu ngancam integritas basis data sareng kedah dilereskeun langsung. Lengkepan cek konsistensi database lengkep (DBCC CHECKDB). Éror ieu tiasa disababkeun ku seueur faktor; kanggo inpormasi lengkep, tingali SQL Server Buku Online.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server kauninga kasalahan I / O dumasar kana konsistensi: salah checkum (diperkirakeun: 0xeddf7c98; aktual: 0xed637c9c). Éta kajantenan nalika maca halaman (1:53) dina database ID 39 di offset 0x0000000006a000 dina file 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Pesen tambahan dina SQL Server log kasalahan atanapi log acara sistem tiasa nyayogikeun langkung jéntré. Ieu mangrupikeun kaayaan kasalahan anu parah anu ngancam integritas basis data sareng kedah dilereskeun langsung. Lengkepan cek konsistensi database lengkep (DBCC CHECKDB). Éror ieu tiasa disababkeun ku seueur faktor; kanggo inpormasi lengkep, tingali SQL Server Buku Online.

or

Perbaikan: Indéks Clustered hasil ngawangun deui pikeun obyék "syscolpars" dina database "Error1".
Perbaikan: Indéks Nonclustered hasil ngawangun deui pikeun obyék "syscolpars" dina database "Error1".
Hasil DBCC pikeun 'Error1'.
Layanan Calo Msg 9675, Nagara 1: Jenis Pesen dianalisis: 14.
Layanan Calo Msg 9676, Nagara 1: Kontrak Jasa dianalisis: 6.
Layanan Calo Msg 9667, Nagara 1: Jasa dianalisis: 3.
Layanan Calo Msg 9668, Nagara 1: Baris Pelayanan dianalisis: 3.
Layanan Calo Msg 9669, Kaayaan 1: Titik Paguneman dianalisis: 0.
Layanan Calo Msg 9674, Nagara 1: Grup Paguneman dianalisis: 0.
Layanan Calo Msg 9670, Nagara 1: Bindings Jauh Jauh dianalisis: 0.
Layanan Calo Msg 9605, Nagara 1: Prioritas Obrolan dianalisis: 0.
Msg 8992, Level 16, State 1, Line 8
Pariksa Katalog Msg 3852, State 1: Row (object_id = 23) dina sys.objects (type = S) henteu ngagaduhan jajar anu cocog (object_id = 23, kolom_id = 1) dina sys.columns.
Msg 8992, Level 16, State 1, Line 8
Pariksa Katalog Msg 3852, State 1: Row (object_id = 24) dina sys.objects (type = S) henteu ngagaduhan jajar anu cocog (object_id = 24, kolom_id = 1) dina sys.columns.
CHECKDB mendakan 0 kasalahan alokasi sareng 2 kasalahan konsistensi anu teu aya hubunganana sareng hiji obyék.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysrscols'.
Aya 1092 jajar dina 14 halaman pikeun obyék "sys.sysrscols".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysrowsets'.
Aya 148 jajar dina 3 halaman pikeun obyék "sys.sysrowsets".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysclones'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysclones".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysallocunits'.
Aya 172 jajar dina 2 halaman pikeun obyék "sys.sysallocunits".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysfiles1'.
Aya 2 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysfiles1".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysseobjvalues'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysseobjvalues”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.syspriorities'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.syspriorities".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysdbfrag '.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysdbfrag ”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysfgfrag'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysfgfrag”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysdbfiles '.
Aya 2 jajar dina 1 halaman pikeun obyék “sys.sysdbfiles ”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.syspru'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.syspru”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysowners'.
Aya 14 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysowners".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysdbreg'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysdbreg”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysprivs'.
Aya 140 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysprivs".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysschobjs'.
Aya 2262 jajar dina 29 halaman pikeun obyék “sys.sysschobjs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.syscsrowgroups'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.syscsrowgroups".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysexttables'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysexttables".
Hasil DBCC pikeun 'sys.syscolpars'.
Perbaikan: Indéks Clustered hasil ngawangun deui pikeun obyék "sys.syscolpars" dina database "Error1".
Perbaikan: Halaman (1:59) parantos dialihkeun tina ID objék 41, ID indéks 1, ID partisi 281474979397632, alokasi unit ID 281474979397632 (ketik data In-row).
Perbaikan: Indéks Nonclustered hasil ngawangun deui pikeun obyék "sys.syscolpars, nc" dina database "Error1".
Msg 8945, Level 16, State 1, Line 8
Kasalahan méja: ID Obyek 41, ID indéks 1 bakal diwangun deui.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8928, Level 16, State 1, Line 8
Objek ID 41, ID indéks 1, ID partisi 281474979397632, unit unit ID 281474979397632 (ngetik data In-row): Halaman (1:59) henteu tiasa diolah. Tingali kasalahan anu sanés pikeun detilna.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8939, Level 16, State 98, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 41, ID indéks 1, ID partisi 281474979397632, unit unit ID 281474979397632 (ngetik data In-row), halaman (1:59). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) gagal. Nilai nyaéta 2057 sareng -4.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8976, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 41, ID indéks 1, ID partisi 281474979397632, unit unit ID 281474979397632 (ngetik data In-row). Halaman (1:59) henteu katingali dina scan éta sanaos kolotna (1: 111) sareng anu sateuacanna (1: 155) ningali éta. Pariksa kasalahan anu sateuacanna.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8978, Level 16, State 1, Line 8
Kasalahan tabel: ID Obyek 41, ID indéks 1, ID partisi 281474979397632, unit unit ID 281474979397632 (ngetik data In-row). Halaman (1:112) kaleungitan rujukan tina halaman sateuacanna (1:59). Masalah ranté hubungan.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8945, Level 16, State 1, Line 8
Kasalahan méja: ID Obyek 41, ID indéks 2 bakal diwangun deui.
Kasalahan parantos diropea.
Aya 832 jajar dina 15 halaman pikeun obyék "sys.syscolpars".
CHECKDB mendakan 0 kasalahan alokasi sareng 4 kasalahan konsistensi dina tabel 'sys.syscolpars' (objek ID 41).
CHECKDB ngalereskeun 0 kasalahan alokasi sareng 4 kasalahan konsistensi dina tabel 'sys.syscolpars' (objek ID 41).
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysxlgns'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysxlgns”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysxsrvs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysxsrvs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysnsobjs'.
Aya 1 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysnsobjs".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysus germgs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysus germgs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.syscerts'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.syscerts".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysrmtlgns'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysrmtlgns”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.syslnklgns'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.syslnklgns”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysxprops'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysxprops".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysscalartypes'.
Aya 34 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysscalartypes".
Hasil DBCC pikeun 'sys.systypedsubobjs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.systypedsubobjs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysidxstats'.
Aya 207 jajar dina 5 halaman pikeun obyék "sys.sysidxstats".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysiscols'.
Aya 399 jajar dina 2 halaman pikeun obyék "sys.sysiscols".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysendpts'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysendpts".
Hasil DBCC pikeun 'sys.syswebmethods'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.syswebmethods”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysbinobjs'.
Aya 23 jajar dina 1 halaman pikeun obyék “sys.sysbinobjs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysaudacts'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysaudact".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysobjvalues'.
Aya 213 jajar dina 21 halaman pikeun obyék "sys.sysobjvalues".
Hasil DBCC pikeun 'sys.syscscolsegments'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.syscscolsegments".
Hasil DBCC pikeun 'sys.syscsdictionaries'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.syscsdictionaries”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysclsobjs'.
Aya 16 jajar dina 1 halaman pikeun obyék “sys.sysclsobjs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysrowsetrefs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysrowsetrefs".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysremsvcbinds'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysremsvcbinds”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysxmitqueue'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysxmitqueue".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysrts'.
Aya 1 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysrts".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysconvgroup'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysconvgroup".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysdesend'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysdesend".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysdercv'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysdercv”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.syssingleobjrefs'.
Aya 171 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.syssingleobjrefs".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysmultiobjrefs'.
Aya 107 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysmultiobjrefs".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysguidrefs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysguidrefs".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysfoqueues'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysfoqueues".
Hasil DBCC pikeun 'sys.syschildinsts'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.syschildinsts".
Hasil DBCC pikeun 'sys.syscompfragments'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.syscompfragments".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysftsemanticsdb'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysftsemanticsdb”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysftstops'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysftstops".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysftproperties'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysftproperties".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysxmitbody'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysxmitbody".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysfos'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysfos”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysqnames'.
Aya 98 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysqnames".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysxmlcomponent'.
Aya 100 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysxmlcomponent".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysxmlfacet'.
Aya 112 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysxmlfacet".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysxmlplacement'.
Aya 19 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysxmlplaced".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysobjkeycrypts'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysobjkeycrypts”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysasymkeys'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysasymkeys”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.syssqlguides'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.syssqlguides”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysbinsubobjs'.
Aya 3 jajar dina 1 halaman pikeun obyék “sys.sysbinsubobjs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.syssoftobjrefs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.syssoftobjrefs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.plan_persist_plan'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.plan_persist_plan”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.plan_persist_runtime_stats'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.plan_persist_runtime_stats”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.plan_persist_runtime_stats_interval'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.plan_persist_runtime_stats_interval".
Hasil DBCC pikeun 'sys.plan_persist_context_settings'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.plan_persist_context_settings”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sqlagent_jobs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sqlagent_jobs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sqlagent_jobsteps'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sqlagent_jobsteps”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sqlagent_job_history'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sqlagent_job_history”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sqlagent_jobsteps_logs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sqlagent_jobsteps_logs".
Hasil DBCC pikeun 'TestTable'.
Aya 11000 jajar dina 110 halaman pikeun obyék "TestTable".
Hasil DBCC pikeun 'sys.queue_messages_1977058079'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.queue_messages_1977058079".
Hasil DBCC pikeun 'sys.queue_messages_2009058193'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.queue_messages_2009058193".
Hasil DBCC pikeun 'sys.queue_messages_2041058307'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.queue_messages_2041058307".
Hasil DBCC pikeun 'sys.filestream_tombstone_2073058421'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.filestream_tombstone_2073058421".
Hasil DBCC pikeun 'sys.syscommittab'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.syscommittab”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.filetable_updates_2105058535'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.filetable_updates_2105058535".
Hasil DBCC pikeun 'sys.plan_persist_query_text'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.plan_persist_query_text”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.plan_persist_query'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.plan_persist_query”.
CHECKDB mendakan 0 kasalahan alokasi sareng 6 kasalahan konsistensi dina database 'Error1'.
CHECKDB ngalereskeun 0 kasalahan alokasi sareng 4 kasalahan konsistensi dina database 'Error1'.
Eksekusi DBCC réngsé. Upami DBCC nyetak pesen kasalahan, ngahubungi administrator sistem anjeun.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server kauninga kasalahan I / O dumasar kana konsistensi: salah checkum (diperkirakeun: 0x9eb87140; aktual: 0xdeb84c40). Éta kajantenan nalika maca halaman (1:59) dina ID database 39 di offset 0x00000000076000 dina file 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Pesen tambahan dina SQL Server log kasalahan atanapi log acara sistem tiasa nyayogikeun langkung jéntré. Ieu mangrupikeun kaayaan kasalahan anu parah anu ngancam integritas basis data sareng kedah dilereskeun langsung. Lengkepan cek konsistensi database lengkep (DBCC CHECKDB). Éror ieu tiasa disababkeun ku seueur faktor; kanggo inpormasi lengkep, tingali SQL Server Buku Online.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server kauninga kasalahan I / O dumasar kana konsistensi: salah checkum (diperkirakeun: 0x9eb87140; aktual: 0xdeb84c40). Éta kajantenan nalika maca halaman (1:59) dina ID database 39 di offset 0x00000000076000 dina file 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Pesen tambahan dina SQL Server log kasalahan atanapi log acara sistem tiasa nyayogikeun langkung jéntré. Ieu mangrupikeun kaayaan kasalahan anu parah anu ngancam integritas basis data sareng kedah dilereskeun langsung. Lengkepan cek konsistensi database lengkep (DBCC CHECKDB). Éror ieu tiasa disababkeun ku seueur faktor; kanggo inpormasi lengkep, tingali SQL Server Buku Online.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server kauninga kasalahan I / O dumasar kana konsistensi: salah checkum (diperkirakeun: 0x9eb87140; aktual: 0xdeb84c40). Éta kajantenan nalika maca halaman (1:59) dina ID database 39 di offset 0x00000000076000 dina file 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Pesen tambahan dina SQL Server log kasalahan atanapi log acara sistem tiasa nyayogikeun langkung jéntré. Ieu mangrupikeun kaayaan kasalahan anu parah anu ngancam integritas basis data sareng kedah dilereskeun langsung. Lengkepan cek konsistensi database lengkep (DBCC CHECKDB). Éror ieu tiasa disababkeun ku seueur faktor; kanggo inpormasi lengkep, tingali SQL Server Buku Online.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server kauninga kasalahan I / O dumasar kana konsistensi: salah checkum (diperkirakeun: 0x9eb87140; aktual: 0xdeb84c40). Éta kajantenan nalika maca halaman (1:59) dina ID database 39 di offset 0x00000000076000 dina file 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Pesen tambahan dina SQL Server log kasalahan atanapi log acara sistem tiasa nyayogikeun langkung jéntré. Ieu mangrupikeun kaayaan kasalahan anu parah anu ngancam integritas basis data sareng kedah dilereskeun langsung. Lengkepan cek konsistensi database lengkep (DBCC CHECKDB). Éror ieu tiasa disababkeun ku seueur faktor; kanggo inpormasi lengkep, tingali SQL Server Buku Online.

dimana 'Error1' mangrupikeun nami database MDF anu rusak anu diropea.

Cik 8992 dituturkeun ku Cik 3852 kasalahan mangrupikeun kasalahan konsistén.

Screenshot tina pesen kasalahan:

or

Penjelasan anu Tepat:

dina SQL Server Database MDF, aya seueur tabél sistem dipaké pikeun nyimpen struktur sareng data meta tina pangkalan data.

Nalika CHECKDB mendakan aya sauyunan antara dua tabel sistem, éta bakal ngalaporkeun pesen kasalahan Msg 8992 sareng Msg 3852.

Anjeun tiasa nganggo produk kami DataNumen SQL Recovery pikeun meunangkeun deui data tina file MDF anu rusak sareng ngabéréskeun kasalahan ieu.

Sampel Payil:

Sampel file MDF anu rusak anu bakal nyababkeunMsg 8992 sareng Msg 3852 kasalahan:

SQL Server Vérsi File MDF rusak File MDF dibereskeun ku DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Éror4_1.mdf Éror4_1_fixed.mdf
SQL Server 2014 Éror4_2.mdf Éror4_2_fixed.mdf

Rujukan: