Gejala:

Nalika nganggo DBCC CHECKDB jeung Perbaikan_ALLOW_DATA_LOSS parameter pikeun ngalereskeun database .MDF anu rusak, sapertos kieu:

DBCC CHECKDB (xxxx, 'REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS')

anjeun ningali pesen kasalahan ieu:

Hasil DBCC pikeun 'Error1'.
Layanan Calo Msg 9675, Nagara 1: Jenis Pesen dianalisis: 14.
Layanan Calo Msg 9676, Nagara 1: Kontrak Jasa dianalisis: 6.
Layanan Calo Msg 9667, Nagara 1: Jasa dianalisis: 3.
Layanan Calo Msg 9668, Nagara 1: Baris Pelayanan dianalisis: 3.
Layanan Calo Msg 9669, Kaayaan 1: Titik Paguneman dianalisis: 0.
Layanan Calo Msg 9674, Nagara 1: Grup Paguneman dianalisis: 0.
Layanan Calo Msg 9670, Nagara 1: Bindings Jauh Jauh dianalisis: 0.
Layanan Calo Msg 9605, Nagara 1: Prioritas Obrolan dianalisis: 0.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysrscols'.
Aya 1092 jajar dina 14 halaman pikeun obyék "sys.sysrscols".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysrowsets'.
Aya 148 jajar dina 3 halaman pikeun obyék "sys.sysrowsets".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysclones'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysclones".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysallocunits'.
Aya 172 jajar dina 2 halaman pikeun obyék "sys.sysallocunits".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysfiles1'.
Aya 2 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysfiles1".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysseobjvalues'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysseobjvalues”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.syspriorities'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.syspriorities".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysdbfrag '.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysdbfrag ”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysfgfrag'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysfgfrag”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysdbfiles '.
Aya 2 jajar dina 1 halaman pikeun obyék “sys.sysdbfiles ”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.syspru'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.syspru”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysbrickfiles'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysbrickfiles”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysphfg'.
Aya 1 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysphfg".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysprufiles'.
Aya 2 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysprufiles".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysftinds'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysftinds".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysowners'.
Aya 14 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysowners".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysdbreg'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysdbreg”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysprivs'.
Aya 140 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysprivs".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysschobjs'.
Aya 2262 jajar dina 29 halaman pikeun obyék “sys.sysschobjs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.syscsrowgroups'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.syscsrowgroups".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysexttables'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysexttables".
Hasil DBCC pikeun 'sys.syscolpars'.
Aya 888 jajar dina 16 halaman pikeun obyék "sys.syscolpars".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysxlgns'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysxlgns”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysxsrvs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysxsrvs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysnsobjs'.
Aya 1 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysnsobjs".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysus germgs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysus germgs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.syscerts'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.syscerts".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysrmtlgns'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysrmtlgns”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.syslnklgns'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.syslnklgns”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysxprops'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysxprops".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysscalartypes'.
Aya 34 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysscalartypes".
Hasil DBCC pikeun 'sys.systypedsubobjs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.systypedsubobjs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysidxstats'.
Aya 207 jajar dina 5 halaman pikeun obyék "sys.sysidxstats".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysiscols'.
Aya 399 jajar dina 2 halaman pikeun obyék "sys.sysiscols".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysendpts'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysendpts".
Hasil DBCC pikeun 'sys.syswebmethods'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.syswebmethods”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysbinobjs'.
Aya 23 jajar dina 1 halaman pikeun obyék “sys.sysbinobjs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysaudacts'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysaudact".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysobjvalues'.
Aya 213 jajar dina 21 halaman pikeun obyék "sys.sysobjvalues".
Hasil DBCC pikeun 'sys.syscscolsegments'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.syscscolsegments".
Hasil DBCC pikeun 'sys.syscsdictionaries'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.syscsdictionaries”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysclsobjs'.
Aya 16 jajar dina 1 halaman pikeun obyék “sys.sysclsobjs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysrowsetrefs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysrowsetrefs".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysremsvcbinds'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysremsvcbinds”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysxmitqueue'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysxmitqueue".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysrts'.
Aya 1 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysrts".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysconvgroup'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysconvgroup".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysdesend'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysdesend".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysdercv'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysdercv”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.syssingleobjrefs'.
Aya 171 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.syssingleobjrefs".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysmultiobjrefs'.
Aya 107 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysmultiobjrefs".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysguidrefs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysguidrefs".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysfoqueues'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysfoqueues".
Hasil DBCC pikeun 'sys.syschildinsts'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.syschildinsts".
Hasil DBCC pikeun 'sys.syscompfragments'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.syscompfragments".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysftsemanticsdb'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysftsemanticsdb”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysftstops'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysftstops".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysftproperties'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysftproperties".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysxmitbody'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék "sys.sysxmitbody".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysfos'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysfos”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysqnames'.
Aya 98 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysqnames".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysxmlcomponent'.
Aya 100 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysxmlcomponent".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysxmlfacet'.
Aya 112 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysxmlfacet".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysxmlplacement'.
Aya 19 jajar dina 1 halaman pikeun obyék "sys.sysxmlplaced".
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysobjkeycrypts'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysobjkeycrypts”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysasymkeys'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sysasymkeys”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.syssqlguides'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.syssqlguides”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sysbinsubobjs'.
Aya 3 jajar dina 1 halaman pikeun obyék “sys.sysbinsubobjs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.syssoftobjrefs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.syssoftobjrefs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.plan_persist_plan'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.plan_persist_plan”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.plan_persist_runtime_stats'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.plan_persist_runtime_stats”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.plan_persist_runtime_stats_interval'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.plan_persist_runtime_stats_interval".
Hasil DBCC pikeun 'sys.plan_persist_context_settings'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.plan_persist_context_settings”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sqlagent_jobs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sqlagent_jobs”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sqlagent_jobsteps'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sqlagent_jobsteps”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sqlagent_job_history'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sqlagent_job_history”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.sqlagent_jobsteps_logs'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.sqlagent_jobsteps_logs".
Hasil DBCC pikeun 'TestTable'.
Perbaikan: Halaman (1:183) parantos dialihkeun tina ID objék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alokasi unit ID 72057594045792256 (ketik data In-row).
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 177012736, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 182), slot 70.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 177078272, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 182), slot 71.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 177143808, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 182), slot 72.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 177209344, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 182), slot 73.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 177274880, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 182), slot 74.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 177340416, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 182), slot 75.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 177405952, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 182), slot 76.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 177471488, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 182), slot 77.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 177537024, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 182), slot 78.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 177602560, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 182), slot 79.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 177668096, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 182), slot 80.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 177733632, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 182), slot 81.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 177799168, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 182), slot 82.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 177864704, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 182), slot 83.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 177930240, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 182), slot 84.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 177995776, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 182), slot 85.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 178061312, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 182), slot 86.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 178126848, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 182), slot 87.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 178192384, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 182), slot 88.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 178257920, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 182), slot 89.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 178323456, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 0.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 178388992, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 1.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 178454528, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 2.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 178520064, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 3.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 178585600, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 4.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 178651136, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 5.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 178716672, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 6.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 178782208, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 7.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 178847744, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 8.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 178913280, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 9.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 178978816, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 10.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 179044352, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 11.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 179109888, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 12.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 179175424, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 13.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 179240960, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 14.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 179306496, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 15.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 179372032, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 16.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 179437568, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 17.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 179503104, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 18.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 179568640, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 19.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 179634176, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 20.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 179699712, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 21.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 179765248, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 22.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 179830784, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 23.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 179896320, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 24.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 179961856, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 25.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 180027392, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 26.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 180092928, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 27.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 180158464, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 28.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 180224000, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 29.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 180289536, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 30.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 180355072, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 31.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 180420608, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 32.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 180486144, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 33.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 180551680, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 34.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 180617216, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 35.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 180682752, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 36.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 180748288, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 37.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 180813824, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 38.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 180879360, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 39.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 180944896, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 40.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 181010432, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 41.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 181075968, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 42.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 181141504, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 43.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 181207040, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 44.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 181272576, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 45.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 181338112, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 46.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 181403648, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 47.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 181469184, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 48.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 181534720, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 49.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 181600256, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 50.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 181665792, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 51.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 181731328, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 52.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 181796864, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 53.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 181862400, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 54.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 181927936, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 55.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 181993472, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 56.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 182059008, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 57.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 182124544, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 58.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 182190080, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 59.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 182255616, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 60.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 182321152, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 61.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 182386688, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 62.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 182452224, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 63.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 182517760, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 64.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 182583296, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 65.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 182648832, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 66.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 182714368, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 67.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 182779904, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 68.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 182845440, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 69.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 182910976, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 70.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 182976512, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 71.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 183042048, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 72.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 183107584, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 73.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 183173120, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 74.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 183238656, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 75.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 183304192, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 76.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 183369728, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 77.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 183435264, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 78.
Perbaikan: Dihapus kolom data kaluar-baris sareng ID 183500800, pikeun ID obyék 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, alihan unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB) dina halaman (1: 216), slot 79.
Perbaikan: Indéks Nonclustered hasil ngawangun deui pikeun obyék "dbo.TestTable, IX_TestTable" dina database "Error1".
Msg 8928, Level 16, State 1, Line 8
Objek ID 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045792256 (ngetik data In-row): Halaman (1:183) henteu tiasa diolah. Tingali kasalahan anu sanés pikeun detilna.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8939, Level 16, State 98, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045792256 (ngetik data In-row), halaman (1:183). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) gagal. Nilai nyaéta 2057 sareng -4.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8939, Level 16, State 98, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045792256 (ngetik data In-row), halaman (1:183). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) gagal. Nilai nyaéta 2057 sareng -4.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 182), slot 70, téks ID 177012736 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 182), slot 71, téks ID 177078272 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 182), slot 72, téks ID 177143808 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 182), slot 73, téks ID 177209344 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 182), slot 74, téks ID 177274880 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 182), slot 75, téks ID 177340416 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 182), slot 76, téks ID 177405952 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 182), slot 77, téks ID 177471488 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 182), slot 78, téks ID 177537024 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 182), slot 79, téks ID 177602560 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 182), slot 80, téks ID 177668096 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 182), slot 81, téks ID 177733632 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 182), slot 82, téks ID 177799168 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 182), slot 83, téks ID 177864704 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 182), slot 84, téks ID 177930240 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 182), slot 85, téks ID 177995776 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 182), slot 86, téks ID 178061312 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 182), slot 87, téks ID 178126848 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 182), slot 88, téks ID 178192384 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 182), slot 89, téks ID 178257920 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 0, téks ID 178323456 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 1, téks ID 178388992 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 2, téks ID 178454528 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 3, téks ID 178520064 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 4, téks ID 178585600 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 5, téks ID 178651136 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 6, téks ID 178716672 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 7, téks ID 178782208 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 8, téks ID 178847744 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 9, téks ID 178913280 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 10, téks ID 178978816 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 11, téks ID 179044352 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 12, téks ID 179109888 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 13, téks ID 179175424 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 14, téks ID 179240960 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 15, téks ID 179306496 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 16, téks ID 179372032 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 17, téks ID 179437568 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 18, téks ID 179503104 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 19, téks ID 179568640 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 20, téks ID 179634176 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 21, téks ID 179699712 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 22, téks ID 179765248 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 23, téks ID 179830784 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 24, téks ID 179896320 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 25, téks ID 179961856 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 26, téks ID 180027392 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 27, téks ID 180092928 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 28, téks ID 180158464 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 29, téks ID 180224000 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 30, téks ID 180289536 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 31, téks ID 180355072 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 32, téks ID 180420608 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 33, téks ID 180486144 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 34, téks ID 180551680 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 35, téks ID 180617216 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 36, téks ID 180682752 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 37, téks ID 180748288 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 38, téks ID 180813824 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 39, téks ID 180879360 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 40, téks ID 180944896 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 41, téks ID 181010432 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 42, téks ID 181075968 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 43, téks ID 181141504 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 44, téks ID 181207040 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 45, téks ID 181272576 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 46, téks ID 181338112 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 47, téks ID 181403648 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 48, téks ID 181469184 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 49, téks ID 181534720 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 50, téks ID 181600256 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 51, téks ID 181665792 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 52, téks ID 181731328 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 53, téks ID 181796864 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 54, téks ID 181862400 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 55, téks ID 181927936 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 56, téks ID 181993472 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 57, téks ID 182059008 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 58, téks ID 182124544 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 59, téks ID 182190080 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 60, téks ID 182255616 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 61, téks ID 182321152 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 62, téks ID 182386688 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 63, téks ID 182452224 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 64, téks ID 182517760 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 65, téks ID 182583296 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 66, téks ID 182648832 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 67, téks ID 182714368 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 68, téks ID 182779904 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 69, téks ID 182845440 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 70, téks ID 182910976 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 71, téks ID 182976512 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 72, téks ID 183042048 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 73, téks ID 183107584 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 74, téks ID 183173120 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 75, téks ID 183238656 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 76, téks ID 183304192 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 77, téks ID 183369728 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 78, téks ID 183435264 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan tabel: ID Obyek 245575913, ID indéks 0, ID partisi 72057594040549376, unit unit ID 72057594045857792 (ngetik data LOB). Node data luar-baris dina halaman (1: 216), slot 79, téks ID 183500800 henteu dirujuk.
Kasalahan parantos diropea.
Msg 8945, Level 16, State 1, Line 8
Kasalahan méja: ID Obyek 245575913, ID indéks 2 bakal diwangun deui.
Kasalahan parantos diropea.
Aya 10900 jajar dina 109 halaman pikeun obyék "TestTable".
CHECKDB mendakan 0 kasalahan alokasi sareng 103 kasalahan konsistensi dina tabel 'TestTable' (obyék ID 245575913).
CHECKDB ngalereskeun 0 kasalahan alokasi sareng 103 kasalahan konsistén dina tabel 'TestTable' (obyék ID 245575913).
Hasil DBCC pikeun 'sys.queue_messages_1977058079'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.queue_messages_1977058079".
Hasil DBCC pikeun 'sys.queue_messages_2009058193'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.queue_messages_2009058193".
Hasil DBCC pikeun 'sys.queue_messages_2041058307'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.queue_messages_2041058307".
Hasil DBCC pikeun 'sys.filestream_tombstone_2073058421'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.filestream_tombstone_2073058421".
Hasil DBCC pikeun 'sys.syscommittab'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.syscommittab”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.filetable_updates_2105058535'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.filetable_updates_2105058535".
Hasil DBCC pikeun 'sys.plan_persist_query_text'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.plan_persist_query_text”.
Hasil DBCC pikeun 'sys.plan_persist_query'.
Aya 0 jajar dina 0 halaman pikeun obyék “sys.plan_persist_query”.
CHECKDB mendakan 0 kasalahan alokasi sareng 103 kasalahan konsistensi dina database 'Error1'.
CHECKDB ngalereskeun 0 kasalahan alokasi sareng 103 kasalahan konsistensi dina database 'Error1'.
Eksekusi DBCC réngsé. Upami DBCC nyetak pesen kasalahan, ngahubungi administrator sistem anjeun.

dimana 'Error1' mangrupikeun nami database MDF anu rusak anu diropea.

CHECKDB tiasa mendakan sareng ngalereskeun kasalahan. Nanging, dina database anu tetep, 100 rékor nyaéta lost.

Screenshot tina pesen kasalahan:

Penjelasan anu Tepat:

Iraha CHECKDB mendakan aya kasalahan dina basis data anu korup, sareng anjeun nangtoskeun Perbaikan_ALLOW_DATA_LOSS parameter, maka éta bakal nyobian ngalereskeun pangkalan data sareng sababaraha rékor anu rusak tiasa ditingalkeun nalika prosés perbaikan.

Sabenerna catetan anu ditilar ieu ogé tiasa dipulihkeun deui, upami nganggo produk kami DataNumen SQL Recovery pikeun ngalakukeun tugas.

Dina conto file MDF rusak ieu, upami nganggo CHECKDB jeung Perbaikan_ALLOW_DATA_LOSS parameter, maka 100 rékaman bakal lost. Tapi kalayan DataNumen SQL Recovery, ngan ukur hiji rékor bakal lost, 99 catetan sésana masih tiasa dipulihkeun.

Sampel Payil:

Sampel file MDF anu rusak anu mana CHECKDB Perbaikan_ALLOW_DATA_LOSS bakal kaleungitan 100 rékaman, tapi DataNumen SQL Recovery ngan bakal leungit hiji.

SQL Server Vérsi File MDF rusak File MDF dibereskeun ku DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Kasalahan7.mdf Éror7_fixed.mdf