simptomë:

Kur përdorni CHECKDB i DBCC me Riparimi_ALLOW_DATA_LOSS parametri për të riparuar një bazë të dhënash të korruptuar .MDF, si kjo:

DBCC CHECKDB (xxxx, 'REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS')

ju shihni mesazhin e gabimit vijues:

Msg 8921, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Kontrolli i përfunduar. Një dështim u zbulua gjatë mbledhjes së fakteve. Ndoshta tempdb nga hapësira ose një tryezë e sistemit është jokonsistente. Kontrolloni gabimet e mëparshme.
Msg 8998, Niveli 16, Shteti 2, Linja 8
Gabimet e faqeve në faqet GAM, SGAM ose PFS parandalojnë kontrollet e integritetit të alokimit në ID-në e bazës së të dhënave 39 faqe nga (1: 0) në (1: 8087). Shihni gabime të tjera për shkak.
CHECKDB gjeti 1 gabime të alokimit dhe 0 gabime të qëndrueshmërisë që nuk shoqërohen me ndonjë objekt të vetëm.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 157) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 3, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 196608, ID të njësisë 196608 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
CHECKDB gjeti 1 gabim alokimi dhe 0 gabime qëndrueshmërie në tabelën 'sys.sysrscols' (ID i objektit 3).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 131) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 5, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 327680, ID të njësisë 327680 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
CHECKDB gjeti 1 gabim alokimi dhe 0 gabime qëndrueshmërie në tabelën 'sys.sysrowsets' (ID ID i objektit 5).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 21) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 7, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 458752, ID të njësisë 458752 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 18) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 7, ID të indeksit 2, ID të ndarjes 562949953880064, ID të njësisë 562949953880064 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
CHECKDB gjeti 2 gabime të alokimit dhe 0 gabime të qëndrueshmërisë në tabelën 'sys.sysallocunits' (ID ID i objektit 7).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 12) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 8, ID të indeksit 0, ID të ndarjes 524288, ID të njësisë 524288 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
CHECKDB gjeti 1 gabim alokimi dhe 0 gabime qëndrueshmërie në tabelën 'sys.sysfiles1' (ID ID i objektit 8).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 137) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 20, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 281474978021376, ID të njësisë 281474978021376 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
CHECKDB gjeti 1 gabim alokimi dhe 0 gabime qëndrueshmërie në tabelën 'sys.sysdbfIles '(ID objekt 20).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 152) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 23, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 281474978217984, ID të njësisë 281474978217984 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
CHECKDB gjeti 1 gabim alokimi dhe 0 gabime qëndrueshmërie në tabelën 'sys.sysphfg' (ID ID i objektit 23).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 154) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 24, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 281474978283520, ID të njësisë 281474978283520 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
CHECKDB gjeti 1 gabim alokimi dhe 0 gabime qëndrueshmërie në tabelën 'sys.sysprufiles' (ID i objektit 24).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 92) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 27, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 281474978480128, ID të njësisë 281474978480128 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 288) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 27, ID të indeksit 2, ID të ndarjes 562949955190784, ID të njësisë 562949955190784 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 96) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 27, ID të indeksit 3, ID të ndarjes 844424931901440, ID të njësisë 844424931901440 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
CHECKDB gjeti 3 gabime në alokim dhe 0 gabime të qëndrueshmërisë në tabelën 'sys.sysowners' (ID ID i objektit 27).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 102) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 29, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 281474978611200, ID të njësisë 281474978611200 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
CHECKDB gjeti 1 gabim alokimi dhe 0 gabime qëndrueshmërie në tabelën 'sys.sysprivs' (ID ID i objektit 29).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 117) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 34, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 281474978938880, ID të njësisë 281474978938880 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 295) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 34, ID të indeksit 2, ID të ndarjes 562949955649536, ID të njësisë 562949955649536 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 368) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 34, ID të indeksit 3, ID të ndarjes 844424932360192, ID të njësisë 844424932360192 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 123) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 34, ID të indeksit 4, ID të ndarjes 1125899909070848, ID të njësisë 1125899909070848 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
CHECKDB gjeti 4 gabime të alokimit dhe 0 gabime të qëndrueshmërisë në tabelën 'sys.sysschobjs' (ID ID i objektit 34).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 108) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 41, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 281474979397632, ID të njësisë 281474979397632 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 245) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 41, ID të indeksit 2, ID të ndarjes 562949956108288, ID të njësisë 562949956108288 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
CHECKDB gjeti 2 gabime të alokimit dhe 0 gabime të qëndrueshmërisë në tabelën 'sys.syscolpars' (ID i objektit 41).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 10) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 44, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 281474979594240, ID të njësisë 281474979594240 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 286) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 44, ID të indeksit 2, ID të ndarjes 562949956304896, ID të njësisë 562949956304896 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
CHECKDB gjeti 2 gabime të alokimit dhe 0 gabime të qëndrueshmërisë në tabelën 'sys.sysnsobjs' (ID i objektit 44).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 76) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 50, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 281474979987456, ID të njësisë 281474979987456 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 292) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 50, ID të indeksit 2, ID të ndarjes 562949956698112, ID të njësisë 562949956698112 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 294) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 50, ID të indeksit 3, ID të ndarjes 844424933408768, ID të njësisë 844424933408768 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
CHECKDB gjeti 3 gabime të alokimit dhe 0 gabime të qëndrueshmërisë në tabelën 'sys.sysscalartypes' (ID ID i objektit 50).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 125) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 54, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 281474980249600, ID të njësisë 281474980249600 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 284) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 54, ID të indeksit 2, ID të ndarjes 562949956960256, ID të njësisë 562949956960256 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
CHECKDB gjeti 2 gabime të alokimit dhe 0 gabime të qëndrueshmërisë në tabelën 'sys.sysidxstats' (ID i objektit 54).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 141) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 55, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 281474980315136, ID të njësisë 281474980315136 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 55) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 55, ID të indeksit 2, ID të ndarjes 562949957025792, ID të njësisë 562949957025792 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
CHECKDB gjeti 2 gabime të alokimit dhe 0 gabime të qëndrueshmërisë në tabelën 'sys.sysiscols' (ID ID i objektit 55).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 13) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 58, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 281474980511744, ID të njësisë 72057594037993472 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 84) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 58, ID të indeksit 2, ID të ndarjes 562949957222400, ID të njësisë 72057594038059008 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
CHECKDB gjeti 2 gabime të alokimit dhe 0 gabime të qëndrueshmërisë në tabelën 'sys.sysbinobjs' (ID ID i objektit 58).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 129) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 60, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 281474980642816, ID të njësisë 281474980642816 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Hartës së Indeksit (IAM) (1:45) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 60, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 281474980642816, ID të njësisë alokuese 71776119065149440 (lloji i të dhënave LOB) , por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
CHECKDB gjeti 2 gabime alokimi dhe 0 gabime qëndrueshmërie në tabelën 'sys.sysobjvalues' (ID ID i objektit 60).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 88) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 64, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 281474980904960, ID të njësisë 281474980904960 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 243) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 64, ID të indeksit 2, ID të ndarjes 562949957615616, ID të njësisë 562949957615616 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
CHECKDB gjeti 2 gabime të alokimit dhe 0 gabime të qëndrueshmërisë në tabelën 'sys.sysclsobjs' (ID ID i objektit 64).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 15) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 69, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 281474981232640, ID të njësisë 72057594039697408 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 39) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 69, ID të indeksit 2, ID të ndarjes 562949957943296, ID të njësisë 72057594039762944 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 290) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 69, ID të indeksit 3, ID të ndarjes 844424934653952, ID të njësisë 72057594039828480 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
CHECKDB gjeti 3 gabime të alokimit dhe 0 gabime të qëndrueshmërisë në tabelën 'sys.sysrts' (ID ID i objektit 69).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 98) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 74, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 281474981560320, ID të njësisë 281474981560320 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 100) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 74, ID të indeksit 2, ID të ndarjes 562949958270976, ID të njësisë 562949958270976 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
CHECKDB gjeti 2 gabime të alokimit dhe 0 gabime të qëndrueshmërisë në tabelën 'sys.syssingleobjrefs' (ID ID i objektit 74).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 104) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 75, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 281474981625856, ID të njësisë 281474981625856 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 106) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 75, ID të indeksit 2, ID të ndarjes 562949958336512, ID të njësisë 562949958336512 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
CHECKDB gjeti 2 gabime të alokimit dhe 0 gabime të qëndrueshmërisë në tabelën 'sys.sysmultiobjrefs' (ID ID i objektit 75).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 33) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 90, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 281474982608896, ID të njësisë 72057594038583296 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 81) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 90, ID të indeksit 2, ID të ndarjes 562949959319552, ID të njësisë 72057594038648832 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
CHECKDB gjeti 2 gabime të alokimit dhe 0 gabime të qëndrueshmërisë në tabelën 'sys.sysqnames' (ID ID i objektit 90).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 49) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 91, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 281474982674432, ID të njësisë 72057594038779904 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 35) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 91, ID të indeksit 2, ID të ndarjes 562949959385088, ID të njësisë 72057594038845440 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
CHECKDB gjeti 2 gabime të alokimit dhe 0 gabime të qëndrueshmërisë në tabelën 'sys.sysxmlcomponent' (ID i objektit 91).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 83) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 92, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 281474982739968, ID të njësisë 72057594038976512 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
CHECKDB gjeti 1 gabim alokimi dhe 0 gabime qëndrueshmërie në tabelën 'sys.sysxmlfacet' (ID ID i objektit 92).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 130) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 93, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 281474982805504, ID të njësisë 72057594039107584 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 22) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 93, ID të indeksit 2, ID të ndarjes 562949959516160, ID të njësisë 72057594039173120 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
CHECKDB gjeti 2 gabime të alokimit dhe 0 gabime të qëndrueshmërisë në tabelën 'sys.sysxmlplacement' (ID ID 93).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 114) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 97, ID të indeksit 1, ID të ndarjes 281474983067648, ID të njësisë 72057594038190080 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 134) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 97, ID të indeksit 2, ID të ndarjes 562949959778304, ID të njësisë 72057594038255616 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
CHECKDB gjeti 2 gabime të alokimit dhe 0 gabime të qëndrueshmërisë në tabelën 'sys.sysbinsubobjs' (ID ID i objektit 97).
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
Msg 8939, Niveli 16, Shteti 98, Linja 8
Gabim në tryezë: ID e objektit 99, ID e indeksit 0, ID e ndarjes 0, ID i njësisë së alokimit 6488064 (tipi Të dhëna të alokimit të sistemit), faqe (57311: 268369920). Testimi (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dështoi. Vlerat janë 2057 dhe -4.
CHECKDB gjeti 5 gabime të alokimit dhe 28 gabime të qëndrueshmërisë në tabelën '(ID e objektit 99)' (ID i objektit 99).
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 120) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 245575913, ID të indeksit 0, ID të ndarjes 72057594040549376, ID të njësisë 72057594045792256 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Hartës së Indeksit (IAM) (1:118) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 245575913, ID të indeksit 0, ID të ndarjes 72057594040549376, ID të njësisë alokuese 72057594045857792 (lloji i të dhënave LOB) , por nuk u zbulua në skanim.
Ky gabim nuk mund të rregullohet.
Msg 2575, Niveli 16, Shteti 1, Linja 8
Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) faqe (1: 126) tregohet nga treguesi tjetër i faqes IAM (0: 0) në ID ID të objektit 245575913, ID të indeksit 2, ID të ndarjes 72057594040614912, ID të njësisë 72057594045923328 (lloji në rresht) të dhëna), por nuk u zbulua në skanim.
Riparimi i këtij gabimi kërkon që më parë të korrigjohen gabime të tjera.
CHECKDB gjeti 3 gabime të alokimit dhe 0 gabime të qëndrueshmërisë në tabelën 'TestTable' (ID i objektit 245575913).
CHECKDB gjeti 58 gabime të alokimit dhe 28 gabime të qëndrueshmërisë në bazën e të dhënave 'xxxx'.

ku 'xxxx' është emri i bazës së të dhënave të korruptuar MDF që po riparohet.

Ky është një gabim alokimi pasi që ka probleme me faqet e IAM, përkatësisht Msg 2575 gabim.

Foto nga mesazhi i gabimit:

Shpjegim i saktë:

Të dhënat në skedarin MDF ruhen si faqe, secila faqe është 8 KB. Faqja e Alokimit të Indeksit (IAM) përdoret për të alokuar faqet në Skedarin MDF, dhe ato janë të lidhura si listë.

Nëse komanda DBCC CHECKDB gjen se lista e lidhur e faqeve të IAM është e pavlefshme dhe nuk mund ta korrigjojë problemin, atëherë ajo do të raportojë këtë gabim.

Ju mund të përdorni produktin tonë DataNumen SQL Recovery për të rimarrë të dhënat nga skedari i korruptuar MDF dhe për të zgjidhur këtë gabim.

Dosjet e mostrave:

Shembull skedarë të korruptuar MDF që do të shkaktojnë Gabim Msg 2575:

SQL Server version Skedar i korruptuar MDF Skedari MDF i fiksuar nga DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Gabim2.mdf Gabim2_fixed.mdf

 

Referencat:

1. https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/errors-events/mssqlserver-2575-database-engine-error?view=sql-server-ver15