Recover SQL Server Të dhëna nga tempdb.mdf

Kur SQL Server është duke ekzekutuar, ai do të ruajë të gjithë ritminrary të dhëna, përfshirë të gjitha temporartabelat dhe procedurat e ruajtjes, në një temporary bazës së të dhënave të quajtur tempdb.mdf. Kur ndodh katastrofa e të dhënave, nëse nuk mund të rigjeni të dhënat e kërkuara nga skedarët ekzistues mdf dhe shoqëruesit ndf, mund të jeni përsëri në gjendje të rikuperoni të dhënat tuaja nga tempdb.mdf, duke përdorur DataNumen SQL Recovery, si në vazhdim:

  1. Stop SQL Server Shërbimi i motorit të të dhënave.
  2. Përdorimi i funksionit të kërkimit të Windows për të kërkuar skedarin tempdb.mdf në kompjuterin ku SQL Server instanca është instaluar.
  3. Pasi ta gjeni tempdb.mdf, mund ta zgjidhni si skedarin burimor që do të riparohet dhe ta përdorni DataNumen SQL Recovery për ta rregulluar atë.