simptomë:

Kur hapni një skedar të dëmtuar ose të korruptuar të dosjeve personale Outlook (PST) me Microsoft Outlook, shihni mesazhin e mëposhtëm të gabimit:

Skedari xxxx.pst nuk është një skedar personal i dosjeve.

ku 'xxxx.pst' është emri i skedarit PST që do të hapet.

Më poshtë është një shembull i ekranit të mesazhit të gabimit:

jo një skedar personal i dosjeve

Shpjegim i saktë:

Skedari PST përbëhet nga dy pjesë, koka e skedarit dhe pjesa e mëposhtme e të dhënave. Kreu i skedarit përmban most informacion i rëndësishëm për të gjithë skedarin, siç janë nënshkrimi i skedarit, madhësia e skedarit, përputhshmëria, etj.

Nëse titulli është dëmtuar ose prishur dhe nuk mund të njihet nga Microsoft Outlook, atëherë Outlook do të mendojë se e gjithë skedari nuk është një skedar i vlefshëm PST dhe do të raportojë këtë gabim.

Ju mund të përdorni produktin tonë DataNumen Outlook Repair për të riparuar skedarin e korruptuar PST dhe për të zgjidhur këtë gabim.

Dosja e mostrës:

Shembull skedar i korruptuar PST që do të shkaktojë gabimin. Outlook_1.pst

Dosja u rikuperua nga DataNumen Outlook Repair: Outlook_1_fiksuar.pst

Referencat: