Recover Outlook Express Të dhëna nga Temporary Skedarët

Kur Outlook Express kompakton një skedar .dbx, ai do të krijojë një temprary .dbt skedari nën të njëjtën dosje si skedari .dbx. Për shembull, nëse jeni skedar kompakt Inbox.dbx, atëherë temporarskedari y do të jetë Inbox.dbt.

Kur ndodh gabimi gjatë operacionit kompakt dhe nuk mund të përdorni më dosjen tuaj të postës, as nuk mund të rikuperoni të dhënat e kërkuara nga skedari .dbx, atëherë është akoma e mundur të rikuperoni të dhënat tuaja nga temporary. skedari dbt, si më poshtë:

  1. Gjeni dosjen ku ruhet skedari .dbx.
  2. Kontrolloni nëse ka një temprary .dbt skedar nën të njëjtën dosje.
  3. Nëse po, atëherë riemërtojeni atë në një skedar tjetër me shtrirje skedari .dbx, për shembull, nëse skedari .dbt quhet Inbox.dbt, atëherë mund ta riemërtoni në InboxTemp.dbx.
  4. përdorim DataNumen Outlook Express Repair për të skanuar skedarin InboxTemp.dbx dhe për të rikuperuar email-et prej tij.