Importoni mesazhet e rikuperuara në një dosje të postës në Outlook Express

Shënim: Para operacionit të importit, ju lutemi sigurohuni që Outlook Express Dosja e postës ku do të importohen mesazhet funksionon si duhet. Përndryshe, ju lutemi bëni kopje rezervë dhe pastaj fshini skedarin dbx që i përgjigjet dosjes së postës.

Start Outlook Express dhe mbajeni të hapur.

Zgjidhni të gjitha mesazhet që do të importohen në direktorinë e prodhimit:

Këshillë: Për të zgjedhur një grup skedarësh mesazhesh, mbani të shtypur butonin SHIFT, klikoni skedarin e mesazhit në krye të grupit dhe pastaj klikoni skedarin e mesazhit në fund të grupit. Për të shtuar skedarë mesazhesh në një grup që keni zgjedhur tashmë, mbani të shtypur tastin CTRL dhe më pas zgjidhni skedarët e mesazheve që dëshironi të shtoni. Për të përjashtuar skedarët e zgjedhur të mesazheve, mbani të shtypur tastin CTRL dhe pastaj klikoni në skedarët e zgjedhur të mesazheve.

Zvarritni mesazhet e zgjedhura nga drejtoria.

Hidhni mesazhet në tarmerrni dosjen e postës në të hapur Outlook Express.

Pas kësaj, ju mund të përdorni mesazhet e importuara ashtu si ato normale në Outlook Express.

Hapi 1, 2, 3 në procesin e importit ilustrohet në animacionin vijues:

Importo Mesazhet në Outlook Express