Cili është kuptimi i statusit të rikuperueshëm në raportin demo?

Në raportin demo, nëse statusi i rikuperueshëm i një skedari është "Plotësisht e rikuperueshme“, Të gjitha të dhënat në atë skedar mund të rikuperohen plotësisht.

Nëse statusi i rikuperueshëm është “Pjesërisht e rikuperueshme“, E vetmja pjesë e të dhënave në atë skedar mund të rikuperohet.

Nëse statusi i rikuperueshëm është “Nuk mund të rikuperohet“, Atëherë të dhënat në atë skedar nuk mund të rikuperohen.