Nëse nuk mund të gjeni një zgjidhje për problemet tuaja në bazën tonë të njohurive, mund të paraqisni një biletë duke zgjedhur departamentin e duhur më poshtë.


 Pre-Sales

Çdo pyetje para-shitjes duhet të dërgohet këtu

 mbështetje

Çdo çështje që lidhet me mbështetjen duhet të dërgohet këtu

 shërbim

Çdo pyetje në lidhje me shërbimin duhet të dërgohet këtu

 PR

Të gjitha hetimet në lidhje me marrëdhëniet me publikun duhet të vijnë këtu