simptomë:

Kur përdorni Microsoft Access për të hapur një skedar të korruptuar të bazës së të dhënave Access, ai do të shfaqë mesazhin e gabimit vijues (gabimi 2626/3000):

Gabim i rezervuar (####); nuk ka asnjë mesazh për këtë gabim.

ku #### është një numër negativ, siç është -1517.

Një shembull i pamjes së ekranit duket si ky:

Shpjegim i saktë:

Ka shumë arsye që do të shkaktojnë këtë gabim, duke përfshirë prishjen e bazës së të dhënave Access.

Nëse mund të konfirmoni se arsyeja është korrupsioni i skedarit, atëherë zgjidhja e vetme për këtë problem është përdorimi i produktit tonë DataNumen Access Repair për të riparuar skedarin MDB dhe për të zgjidhur këtë gabim.

Dosja e mostrës:

Shembull skedar i korruptuar MDB që do të shkaktojë gabimin. mydb_10.mdb

Skedari u riparua me DataNumen Access Repair: mydb_10_fixed.mdb