Futja e objekteve të sistemit në bazën e të dhënave të Microsoft Access

Në një bazë të të dhënave MDB, ka disa tabela të sistemit që përmbajnë informacion jetësor në lidhje me bazën e të dhënave. Këto tabela të sistemit quhen objekte të sistemit. Ato mirëmbahen nga vetë Microsoft Access dhe u janë fshehur parazgjedhur përdoruesve normalë. Sidoqoftë, mund t'i tregoni me hapat e mëposhtëm:

  1. Zgjidhni “Tools | Options ”nga menuja kryesore.
  2. Në skedën "View" aktivizoni opsionin "Objektet e sistemit".
  3. Klikoni "OK" për të ruajtur ndryshimet.

Pas kësaj, do të shihni se tabelat e sistemit shfaqen me një ikonë paksa të errësuar.

Emrat e të gjitha tabelave të sistemit do të start me një parashtesë "MSys". Si parazgjedhje, Access do të krijojë tabelat e mëposhtme të sistemit kur krijoni një skedar të ri MDB:

  • Objektet MSysAccess
  • MSysACE
  • Objektet MSys
  • MSysQueries
  • Marrëdhëniet MSys

Ndonjëherë Access gjithashtu do të krijojë tabelën e sistemit 'MSysAccessXML'.