Astaamaha:

Markii la isticmaalayo DBCC CHECKDB la REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS halbeegga si loo hagaajiyo kaydinta xogta .MDF, sida tan:

DBCC CHECKDB (xxxx, 'REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS')

waxaad aragtaa farriinta khaladka soo socda:

Natiijooyinka DBCC ee 'Error1'.
Dayactir: Baaxada (1: 296) waxaa lagala baxay sheyga Aqoonsiga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Aqoonsiga qeybta 0, Qeybta Aqoonsiga 0 (Nooca Lama yaqaan).
Dayactir: Baaxada (1: 304) waxaa lagala baxay sheyga Aqoonsiga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Aqoonsiga qeybta 0, Qeybta Aqoonsiga 0 (Nooca Lama yaqaan).
Dayactir: Baaxada (1: 312) waxaa lagala baxay sheyga Aqoonsiga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Aqoonsiga qeybta 0, Qeybta Aqoonsiga 0 (Nooca Lama yaqaan).
Dayactir: Baaxada (1: 328) waxaa lagala baxay sheyga Aqoonsiga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Aqoonsiga qeybta 0, Qeybta Aqoonsiga 0 (Nooca Lama yaqaan).
Dayactir: Baaxada (1: 360) waxaa lagala baxay sheyga Aqoonsiga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Aqoonsiga qeybta 0, Qeybta Aqoonsiga 0 (Nooca Lama yaqaan).
Dayactir: Baaxada (1: 376) waxaa lagala baxay sheyga Aqoonsiga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Aqoonsiga qeybta 0, Qeybta Aqoonsiga 0 (Nooca Lama yaqaan).
Dayactir: Baaxada (1: 384) waxaa lagala baxay sheyga Aqoonsiga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Aqoonsiga qeybta 0, Qeybta Aqoonsiga 0 (Nooca Lama yaqaan).
Dayactir: Baaxada (1: 400) waxaa lagala baxay sheyga Aqoonsiga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Aqoonsiga qeybta 0, Qeybta Aqoonsiga 0 (Nooca Lama yaqaan).
Dayactirka: Bogga (1: 285) waxaa lagala wareegay qeybta aqoonsiga sheyga 0, tusmada aqoonsiga -1, aqoonsiga qeybta 0, qoondeynta qeybta aqoonsiga 27021597764222976 (nooca aan la aqoon).
Dayactirka: Bogga (1: 287) waxaa lagala wareegay qeybta aqoonsiga sheyga 0, tusmada aqoonsiga -1, aqoonsiga qeybta 0, qoondeynta qeybta aqoonsiga 27021597764222976 (nooca aan la aqoon).
Dayactirka: Bogga (1: 289) waxaa lagala wareegay qeybta aqoonsiga sheyga 0, tusmada aqoonsiga -1, aqoonsiga qeybta 0, qoondeynta qeybta aqoonsiga 27021597764222976 (nooca aan la aqoon).
Dayactirka: Bogga (1: 291) waxaa lagala wareegay qeybta aqoonsiga sheyga 0, tusmada aqoonsiga -1, aqoonsiga qeybta 0, qoondeynta qeybta aqoonsiga 27021597764222976 (nooca aan la aqoon).
Dayactirka: Bogga (1: 293) waxaa lagala wareegay qeybta aqoonsiga sheyga 0, tusmada aqoonsiga -1, aqoonsiga qeybta 0, qoondeynta qeybta aqoonsiga 27021597764222976 (nooca aan la aqoon).
Dayactirka: Bogga (1: 368) waxaa lagala wareegay qeybta aqoonsiga sheyga 0, tusmada aqoonsiga -1, aqoonsiga qeybta 0, qoondeynta qeybta aqoonsiga 27021597764222976 (nooca aan la aqoon).
Dayactirka: Bogga (1: 283) waxaa lagala wareegay qeybta aqoonsiga sheyga 0, tusmada aqoonsiga -1, aqoonsiga qeybta 0, qoondeynta qeybta aqoonsiga 27021597770317824 (nooca aan la aqoon).
Msg 8948, Heerka 16, State 3, Line 8
Khaladka macluumaadka: Bogga (1: 284) waxaa lagu calaamadeeyay nooca khaldan ee bogga PFS (1: 1). Xaaladda PFS 0x70 ayaa la filayaa 0x60.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8948, Heerka 16, State 3, Line 8
Khaladka macluumaadka: Bogga (1: 286) waxaa lagu calaamadeeyay nooca khaldan ee bogga PFS (1: 1). Xaaladda PFS 0x70 ayaa la filayaa 0x60.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8948, Heerka 16, State 3, Line 8
Khaladka macluumaadka: Bogga (1: 288) waxaa lagu calaamadeeyay nooca khaldan ee bogga PFS (1: 1). Xaaladda PFS 0x70 ayaa la filayaa 0x60.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8948, Heerka 16, State 3, Line 8
Khaladka macluumaadka: Bogga (1: 290) waxaa lagu calaamadeeyay nooca khaldan ee bogga PFS (1: 1). Xaaladda PFS 0x70 ayaa la filayaa 0x60.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8948, Heerka 16, State 3, Line 8
Khaladka macluumaadka: Bogga (1: 292) waxaa lagu calaamadeeyay nooca khaldan ee bogga PFS (1: 1). Xaaladda PFS 0x70 ayaa la filayaa 0x60.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8948, Heerka 16, State 3, Line 8
Khaladka macluumaadka: Bogga (1: 294) waxaa lagu calaamadeeyay nooca khaldan ee bogga PFS (1: 1). Xaaladda PFS 0x70 ayaa la filayaa 0x60.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8948, Heerka 16, State 3, Line 8
Khaladka macluumaadka: Bogga (1: 295) waxaa lagu calaamadeeyay nooca khaldan ee bogga PFS (1: 1). Xaaladda PFS 0x70 ayaa la filayaa 0x60.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8905, Heerka 16, State 1, Line 8
Xaddiga (1: 296) ee xogta ID 39 ayaa lagu calaamadeeyay GAM, laakiin ma jiro SGAM ama IAM u qoondeeyay.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8905, Heerka 16, State 1, Line 8
Xaddiga (1: 304) ee xogta ID 39 ayaa lagu calaamadeeyay GAM, laakiin ma jiro SGAM ama IAM u qoondeeyay.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8905, Heerka 16, State 1, Line 8
Xaddiga (1: 312) ee xogta ID 39 ayaa lagu calaamadeeyay GAM, laakiin ma jiro SGAM ama IAM u qoondeeyay.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8905, Heerka 16, State 1, Line 8
Xaddiga (1: 328) ee xogta ID 39 ayaa lagu calaamadeeyay GAM, laakiin ma jiro SGAM ama IAM u qoondeeyay.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8905, Heerka 16, State 1, Line 8
Xaddiga (1: 360) ee xogta ID 39 ayaa lagu calaamadeeyay GAM, laakiin ma jiro SGAM ama IAM u qoondeeyay.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8928, Heerka 16, State 6, Line 8
Aqoonsiga Shayga 0, tilmaanta Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, Qeybta Aqoonsiga Qeybta 0 (Nooca Lama yaqaan): Bogga (1: 368) lama shaqeyn karin. Faahfaahin ka eeg khaladaadka kale.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8905, Heerka 16, State 1, Line 8
Xaddiga (1: 376) ee xogta ID 39 ayaa lagu calaamadeeyay GAM, laakiin ma jiro SGAM ama IAM u qoondeeyay.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8905, Heerka 16, State 1, Line 8
Xaddiga (1: 384) ee xogta ID 39 ayaa lagu calaamadeeyay GAM, laakiin ma jiro SGAM ama IAM u qoondeeyay.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8905, Heerka 16, State 1, Line 8
Xaddiga (1: 400) ee xogta ID 39 ayaa lagu calaamadeeyay GAM, laakiin ma jiro SGAM ama IAM u qoondeeyay.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 281475001417728 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 376) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (70: 34).
Msg 8906, Heerka 16, State 1, Line 8
Bogga (1: 284) ee keydka xogta ID 39 waxaa loo qoondeeyay SGAM (1: 3) iyo PFS (1: 1), laakiin looma qoondeyn IAM. Calaamadaha PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8906, Heerka 16, State 1, Line 8
Bogga (1: 285) ee keydka xogta ID 39 waxaa loo qoondeeyay SGAM (1: 3) iyo PFS (1: 1), laakiin looma qoondeynin wax IAM ah. Calaamadaha PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597764222976 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 285) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (8074: 44).
Msg 8906, Heerka 16, State 1, Line 8
Bogga (1: 286) ee keydka xogta ID 39 waxaa loo qoondeeyay SGAM (1: 3) iyo PFS (1: 1), laakiin looma qoondeyn IAM. Calaamadaha PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8906, Heerka 16, State 1, Line 8
Bogga (1: 287) ee keydka xogta ID 39 waxaa loo qoondeeyay SGAM (1: 3) iyo PFS (1: 1), laakiin looma qoondeynin wax IAM ah. Calaamadaha PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597764222976 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 287) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (7620: 27).
Msg 8906, Heerka 16, State 1, Line 8
Bogga (1: 288) ee keydka xogta ID 39 waxaa loo qoondeeyay SGAM (1: 3) iyo PFS (1: 1), laakiin looma qoondeyn IAM. Calaamadaha PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8906, Heerka 16, State 1, Line 8
Bogga (1: 289) ee keydka xogta ID 39 waxaa loo qoondeeyay SGAM (1: 3) iyo PFS (1: 1), laakiin looma qoondeynin wax IAM ah. Calaamadaha PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597764222976 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 289) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (8053: 29).
Msg 8906, Heerka 16, State 1, Line 8
Bogga (1: 290) ee keydka xogta ID 39 waxaa loo qoondeeyay SGAM (1: 3) iyo PFS (1: 1), laakiin looma qoondeyn IAM. Calaamadaha PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8906, Heerka 16, State 1, Line 8
Bogga (1: 291) ee keydka xogta ID 39 waxaa loo qoondeeyay SGAM (1: 3) iyo PFS (1: 1), laakiin looma qoondeynin wax IAM ah. Calaamadaha PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597764222976 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 291) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (7098: 50).
Msg 8906, Heerka 16, State 1, Line 8
Bogga (1: 292) ee keydka xogta ID 39 waxaa loo qoondeeyay SGAM (1: 3) iyo PFS (1: 1), laakiin looma qoondeyn IAM. Calaamadaha PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8906, Heerka 16, State 1, Line 8
Bogga (1: 293) ee keydka xogta ID 39 waxaa loo qoondeeyay SGAM (1: 3) iyo PFS (1: 1), laakiin looma qoondeynin wax IAM ah. Calaamadaha PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597764222976 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 293) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (7098: 50).
Msg 8906, Heerka 16, State 1, Line 8
Bogga (1: 294) ee keydka xogta ID 39 waxaa loo qoondeeyay SGAM (1: 3) iyo PFS (1: 1), laakiin looma qoondeyn IAM. Calaamadaha PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8906, Heerka 16, State 1, Line 8
Bogga (1: 295) ee keydka xogta ID 39 waxaa loo qoondeeyay SGAM (1: 3) iyo PFS (1: 1), laakiin looma qoondeyn IAM. Calaamadaha PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597764222976 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 313) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (7220: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597764222976 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 328) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (6846: 34).
Msg 8906, Heerka 16, State 1, Line 8
Bogga (1: 368) ee keydka xogta ID 39 waxaa loo qoondeeyay SGAM (1: 3) iyo PFS (1: 1), laakiin looma qoondeyn IAM. Calaamadaha PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597764222976 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 368) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (6: 34).
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597764222976 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 385) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (7074: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597764222976 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 400) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (6818: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597769400320 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 296) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (4044: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597769465856 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 384) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (4076: 34).
Msg 8906, Heerka 16, State 1, Line 8
Bogga (1: 283) ee keydka xogta ID 39 waxaa loo qoondeeyay SGAM (1: 3) iyo PFS (1: 1), laakiin looma qoondeynin wax IAM ah. Calaamadaha PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597770317824 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 283) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (3374: 54).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597783752704 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 297) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (10: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597783818240 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 298) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (18: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597783883776 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 299) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (42: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597783949312 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 300) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (14: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597784014848 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 301) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (14: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597784080384 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 302) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (32: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597784145920 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 303) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (56: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597784211456 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 304) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (34: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597784276992 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 305) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (30: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597784342528 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 306) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (10: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597784408064 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 307) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (98: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597784473600 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 308) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (34: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597784539136 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 309) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (20: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597784604672 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 310) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (38: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597784670208 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 311) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (30: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597784735744 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 312) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (32: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597787881472 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 360) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (24: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597787947008 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 361) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (6: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597788012544 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 362) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (30: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597788078080 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 363) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (60: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597788143616 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 364) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (36: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597788209152 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 365) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (8: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597788274688 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 366) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (50: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597788864512 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 367) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (24: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597788995584 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 377) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (34: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597789061120 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 378) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (52: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597789126656 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 379) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (90: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597789192192 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 380) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (34: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597789257728 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 381) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (52: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597789323264 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 382) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (76: 34).
Msg 8909, Heerka 16, State 1, Line 8
Jadwalka miiska: Aqoonsiga Shayga 0, tusmada Aqoonsiga -1, Qaybta Aqoonsiga 0, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 27021597789388800 (nooca Lama yaqaan), Aqoonsiga bogga (1: 383) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga. PageId ee bogga bogga = (16: 34).
CHECKDB waxay heshay 31 khaladaad qoondeyn ah iyo 44 qaladaad joogto ah oo aan lala xiriirin shay kasta.
CHECKDB wuxuu dejiyey khaladaadka qoondaynta 31 iyo 0 khaladaad joogto ah oo aan lala xiriirin shay kasta.
Dayactirka: silsiladda IAM ee loogu talagalay shayga aqoonsiga 27, tusmada aqoonsiga 2, calaamadda aqoonsiga qeybta 562949955190784, qeybta aqoonsiga loo qoondeeyay 562949955190784 (ku qor xogta safka ku jirta), waa la jaray bogga ka hor (1: 288) waana la dhisi doonaa
Msg 2575, Heerka 16, State 1, Line 8
Khariidadda Qoondeynta Index (IAM) bogga (1: 288) waxaa tilmaamaya tilmaamaha soo socda ee bogga IAM (0: 0) ee shayga Aqoonsiga 27, tusmada aqoonsiga 2, Aqoonsiga qeybta 562949955190784, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 562949955190784 (ku qor Safka xogta), laakiin laguma ogaanin skaanka.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
CHECKDB waxay heshay 1 khaladaad qoondeyn ah iyo 0 qaladaad joogto ah miiska 'sys.sysowners' (shayga aqoonsiga 27).
CHECKDB wuxuu hagaajiyay khaladaadka qoondaynta 1 iyo khaladaadka joogtada ah ee 0 ee miiska 'sys.sysowners' (shayga aqoonsiga 27).
Dayactir: Bogga (1:79) waxaa loo qoondeeyay shayga Aqoonsiga 34, tusmada aqoonsiga 2, aqoonsi qeybta 562949955649536, qeybta loo qoondeeyay aqoonsiga 562949955649536 (ku qor xogta safka ku jirta).
Dayactirka: silsiladda IAM ee loogu talagalay shayga aqoonsiga 34, tusmada aqoonsiga 2, calaamadda aqoonsiga qeybta 562949955649536, qeybta aqoonsiga loo qoondeeyay 562949955649536 (ku qor xogta safka ku jirta), waa la jaray bogga ka hor (1: 295) waana la dhisi doonaa
Dayactir: Bogga (1:80) waxaa loo qoondeeyay shayga Aqoonsiga 34, tusmada aqoonsiga 3, aqoonsi qeybta 844424932360192, qeybta loo qoondeeyay aqoonsiga 844424932360192 (ku qor xogta safka ku jirta).
Dayactirka: silsiladda IAM ee loogu talagalay shayga aqoonsiga 34, tusmada aqoonsiga 3, calaamadda aqoonsiga qeybta 844424932360192, qeybta aqoonsiga loo qoondeeyay 844424932360192 (ku qor xogta safka ku jirta), waa la jaray bogga ka hor (1: 368) waana la dhisi doonaa
Msg 8906, Heerka 16, State 1, Line 8
Bogga (1: 79) ee keydka xogta ID 39 waxaa loo qoondeeyay SGAM (1: 3) iyo PFS (1: 1), laakiin looma qoondeynin wax IAM ah. Calaamadaha PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 2575, Heerka 16, State 1, Line 8
Khariidadda Qoondeynta Index (IAM) bogga (1: 295) waxaa tilmaamaya tilmaamaha soo socda ee bogga IAM (0: 0) ee shayga Aqoonsiga 34, tusmada aqoonsiga 2, Aqoonsiga qeybta 562949955649536, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 562949955649536 (ku qor Safka xogta), laakiin laguma ogaanin skaanka.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 8906, Heerka 16, State 1, Line 8
Bogga (1: 80) ee keydka xogta ID 39 waxaa loo qoondeeyay SGAM (1: 3) iyo PFS (1: 1), laakiin looma qoondeynin wax IAM ah. Calaamadaha PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 2575, Heerka 16, State 1, Line 8
Khariidadda Qoondeynta Index (IAM) bogga (1: 368) waxaa tilmaamaya tilmaamaha soo socda ee bogga IAM (0: 0) ee shayga Aqoonsiga 34, tusmada aqoonsiga 3, Aqoonsiga qeybta 844424932360192, u qoondeynta unugga Aqoonsiga 844424932360192 (ku qor Safka xogta), laakiin laguma ogaanin skaanka.
Ciladdii waa la hagaajiyay.
Msg 824, Heerka 24, State 2, Line 8
SQL Server ogaadey qalad I / O ah oo iswaafaqsan oo macquul ah: bogag qaldan (filasho 1: 261; dhab 114: 34). Waxay dhacday intii lagu guda jiray akhrinta bogga (1: 261) ee xogta xogta ID 39 ee laga jaray 0x0000000020a000 faylka 'C: Barnaamijka FaylashaMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Fariimo dheeri ah oo kujira SQL Server log log ama nidaamka dhacdo log ayaa laga yaabaa inay bixiso faahfaahin dheeraad ah. Tani waa xaalad qalad aad u daran oo khatar ku ah sharafta macluumaadka waana in si dhakhso leh loo saxaa. Dhameystir jeeg isugeynta keydka xogta oo dhameystiran (DBCC CHECKDB). Khaladkan waxaa sababi kara arrimo badan; wixii macluumaad dheeraad ah, eeg SQL Server Buugaagta khadka tooska ah.
Msg 824, Heerka 24, State 2, Line 8
SQL Server ogaadey qalad I / O ah oo iswaafaqsan oo macquul ah: bogag qaldan (filasho 1: 369; dhab 40: 60). Waxay dhacday intii lagu guda jiray akhrinta bogga (1: 369) ee keydka xogta ee ID 39 oo laga jaray 0x000000002e2000 feyl 'C: Barnaamijka FaylashaMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Fariimo dheeri ah oo kujira SQL Server log log ama nidaamka dhacdo log ayaa laga yaabaa inay bixiso faahfaahin dheeraad ah. Tani waa xaalad qalad aad u daran oo khatar ku ah sharafta macluumaadka waana in si dhakhso leh loo saxaa. Dhameystir jeeg isugeynta keydka xogta oo dhameystiran (DBCC CHECKDB). Khaladkan waxaa sababi kara arrimo badan; wixii macluumaad dheeraad ah, eeg SQL Server Buugaagta khadka tooska ah.

meesha 'Error1' uu yahay magaca kaydinta xogta MDF ee musuqmaasuqa ah.

Msg 8905 waxay muujineysaa xaddiga loo qoondeeyey GAM, laakiin ma jiro SGAM ama IAM loo qoondeeyey. Tani waa qalad qoondayn ah

Screenshot of message qalad:

Sharaxaad qeexan:

Xogta MDF, xogta waxaa loo keydiyaa sida pages. GAM, SGAM iyo IAM dhammaantood waxaa loo isticmaalaa qoondayn. Xogtana waxaa loo qoondeeyay cutubka ilaa 8 bog) halkii laga isticmaali lahaa hal bog si loo wanaajiyo waxqabadka. Haddii xaddi loo qoondeeyey GAM laakiin aan loo qoondeynin SGAM ama IAM, markaa CHECKDB ayaa soo sheegi doonta Msg 8905, ka dibna isku day inaad hagaajiso.

Waxaad isticmaali kartaa badeecadeena DataNumen SQL Recovery si looga soo kiciyo xogta faylka MDF musuqmaasuqa ah loona xalliyo qaladkan.

Muunada Faylka 1:

Muunad faylalka MDF musuqmaasuq ah oo ku saabsan Hubinta REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS wuu heli doonaa Msg 8905 qalad, laakiin MA awoodo inuu ka soo kabto xogta, halka DataNumen SQL Recovery awoodaan.

SQL Server version Faylka MDF musuqmaasuq Faylka MDF waxaa hagaajiyay DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Khalad11.mdf Khalad11_fixed.mdf