Sistemske tabele v SQL Server Podatkovne baze MDF in NDF

In SQL Server V zbirkah podatkov MDF in NDF obstaja veliko sistemskih tabel, ki se uporabljajo za shranjevanje struktur in drugih meta podatkovnih baz.

Spodaj je seznam pogosto uporabljenih sistemskih tabel:

Ime sistemske tabele
sys.allocation_units
sys.objekti
sys.assembly_modules
sys.parametri
sys.check_constraints
sys.particije
sys.columns
sys.procedure
sys.computed_columns
sys.sekvence
sys.default_constraints
sys.service_queues
sys.events
sys.sql_dependencies
sys.event_notifications
sys.sql_expression_dependencies
sys.extended_procedures
sys.sql_modules
sys.foreign_key_columns
sys.stats
sys.foreign_keys
sys.stats_columns
sys.function_order_columns
sys.sinonimi
sys.hash_indexes
sys.table_types
sys.identity_columns
sys.tables
sys.index_columns
sys.trigger_event_types
sys.indexes
sys.trigger_events
sys.key_constraints
sys.prožilci
sys.numbered_procedure_parameters
sys.views
sys.numbered_procedures

Reference:

  1. Ogledi kataloga predmetov (Transact-SQL) za SQL Server 2014
  2. Ogledi kataloga predmetov (Transact-SQL) za SQL Server 2012
  3. Ogledi kataloga predmetov (Transact-SQL) za SQL Server 2008 R2
  4. Ogledi kataloga predmetov (Transact-SQL) za SQL Server 2008
  5. Ogledi kataloga predmetov (Transact-SQL) za SQL Server 2005