Predstavitev sistemskih objektov v zbirki podatkov Microsoft Access

V zbirki podatkov MDB obstaja več sistemskih tabel, ki vsebujejo ključne informacije o zbirki podatkov. Te sistemske tabele se imenujejo sistemski objekti. Vzdržuje jih Microsoft Access sam in so običajnim uporabnikom privzeto skrite. Lahko pa jih prikažete po naslednjih korakih:

  1. Izberite »Orodja | V glavnem meniju.
  2. Na zavihku »Pogled« omogočite možnost »Sistemski predmeti«.
  3. Kliknite »V redu«, da shranite spremembe.

Po tem boste videli sistemske tabele z nekoliko zatemnjeno ikono.

Imena vseh sistemskih tabel bodo start s predpono "MSys". Access pri privzetku pri ustvarjanju nove datoteke MDB ustvari naslednje sistemske tabele:

  • MSysAccessObjects
  • MSysACE
  • MSysObjects
  • MSysQueries
  • MSysRelationships

Včasih bo Access ustvaril tudi sistemsko tabelo 'MSysAccessXML'.