Se não conseguir encontrar riešenie problému na nosnej základni Conhecimento, podozrivý informačný lístok Ticket de Suporte para o departamento seleccionado em baixo.


 Predpredaj

Všetky otázky týkajúce sa predpredaja by mali byť zaslané tu

 Podpora

Akékoľvek problémy súvisiace s podporou by sa mali posielať sem

 PR

Mali by sa sem dostávať všetky otázky týkajúce sa vzťahov s verejnosťou