פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו - אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Predpredaj

Všetky otázky týkajúce sa predpredaja by mali byť zaslané tu

 Podpora

Akékoľvek problémy súvisiace s podporou by sa mali posielať sem

 PR

Mali by sa sem dostávať všetky otázky týkajúce sa vzťahov s verejnosťou