Systémové tabuľky v systéme Windows SQL Server Databázy MDF a NDF

In SQL Server V databázach MDF a NDF existuje veľa systémových tabuliek používaných na ukladanie štruktúrnych a iných metaúdajov databáz.

Nižšie je uvedený zoznam bežne používaných systémových tabuliek:

Názov systémovej tabuľky
sys.allocation_units
sys.objekty
sys.assembly_modules
sys.parametre
sys.check_constraints
sys.priečky
sys.stĺpce
sys.procesy
sys.computed_columns
sys.sekvencie
sys.default_constraints
sys.service_queues
sys.udalosti
sys.sql_dependencies
sys.event_notifications
sys.sql_expression_dependencies
sys.extended_procedures
sys.sql_modules
sys.foreign_key_columns
sys.staty
sys.foreign_keys
sys.stats_columns
sys.function_order_columns
sys.synonymá
sys.hash_indexes
sys.table_types
sys.identity_columns
sys.stoly
sys.index_columns
sys.trigger_event_types
sys.indexy
sys.trigger_events
sys.key_constraints
sys.spúšťače
sys.numbered_procedure_parameters
sys.view
sys.numbered_procedures

Referencie:

  1. Zobrazenia katalógov objektov (Transact-SQL) pre SQL Server 2014
  2. Zobrazenia katalógov objektov (Transact-SQL) pre SQL Server 2012
  3. Zobrazenia katalógov objektov (Transact-SQL) pre SQL Server 2008 R2
  4. Zobrazenia katalógov objektov (Transact-SQL) pre SQL Server 2008
  5. Zobrazenia katalógov objektov (Transact-SQL) pre SQL Server 2005