Stránky v SQL Server Databázy MDF a NDF

In SQL Server Databázy MDF a NDF, všetky údaje a metaúdaje (tj. Údaje používané na správu ďalších údajov) sú pridelené ako stránky s veľkosťou 8 kB, a to takto:

Typ stránky Popis
Údajová stránka Uložte záznamové údaje do databázy
Register Ukladajte zoskupené a neuskupené indexy
Stránka GAM Ukladajte informácie o mape globálneho pridelenia (GAM).
Stránka SGAM Ukladajte informácie o zdieľanej mape globálneho pridelenia (SGAM).
Stránka IAM Uložiť informácie o mape priradenia indexu (IAM).
Stránka PFS Uložiť informácie o pridelení PFS.