DataNumen SQL Recovery Konkurenčné porovnanie

Poznámka: Most dátových súborov pre testovacie prípady je možné stiahnuť. Pre niektoré veľmi veľké súbory to môžete získať pošlite nám žiadosť.
Môžeme tiež poskytnúť všetky podrobné technologické informácie o testoch a štatistikách, aby bolo zaistené spravodlivé porovnanie.

DataNumen SQL Recovery 5.4 SQL Server
DBCC CHECKDB &
CHECKTABLE
Obnova pre SQL Server 4.7 Obslužný program na opravu a obnovu jadra SQL 13.5.1 Stellar Phoenix SQL Recovery 5.0 Nástroj na opravu databázy SQL 6.0 Nástroje na obnovenie SQL Server 2.1.5 ApexSQL Recover 2014.01.1112 Obnova SysTools SQL 6 Obnova QuickData MDF 5.5 Rýchle zotavenie pre SQL Server Recoveryfix pre obnovu databázy SQL 12.03

Rýchlosť zotavenia

Priemerná miera zotavenia * 92.60% 1.27% 8.78% 8.88% 8.88% 8.88% 63.24% 8.81% 8.88% 8.88% 3.80% 10.72%
Prípad 1
(5 MB poškodený súbor MDF v systéme Windows SQL Server Formát 2005)
88.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 86.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Prípad 2
(50 MB poškodený súbor MDF v systéme Windows SQL Server Formát 2005)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Prípad 3
(100 MB poškodený súbor MDF v systéme Windows SQL Server Formát 2008)
100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.36% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Prípad 4
(500 MB poškodený súbor MDF v systéme Windows SQL Server Formát 2008)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 66.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Prípad 5
(1 GB poškodený súbor MDF v systéme Windows SQL Server 2008R2 Format)
100.00% 0.00% 0.18% 0.18% 0.18% 0.20% 53.28% 0.00% 0.20% 0.20% 0.00% 0.20%
Prípad 6
(2 GB poškodený súbor MDF v systéme Windows SQL Server 2008R2 Format)
100.00% 0.00% 49.60% 50.60% 50.60% 50.60% 53.26% 50.10% 50.60% 50.60% 0.00% 69.00%
Prípad 7
(4 GB poškodený súbor MDF v systéme Windows SQL Server Formát 2012)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Prípad 8
(8 GB poškodený súbor MDF v systéme Windows SQL Server Formát 2012)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 77.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Prípad 9
(10 GB poškodený súbor MDF v systéme Windows SQL Server Formát 2014)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 78.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Prípad 10
(15 GB poškodený súbor MDF v systéme Windows SQL Server Formát 2012)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OS Support

32bitové Windows
(Windows XP/Vista/7/8/Server2003/Server 2008/Server2012)
Áno Áno Áno Áno Áno Áno Windows Vista nie je podporovaný Windows XP/
server 2003
nepodporovaný
Áno Áno Áno Áno
64bitové Windows
(Windows XP/Vista/7/8/Server2003/Server 2008/Server2012)
Áno Áno Windows 8 nie je podporovaný Áno Áno Áno Windows Server 2008 / Vista nie je podporovaný windows
server 2003
nepodporovaný
Áno Áno Áno Áno

SQL Server Podpora

32bit SQL Server
(2005/2008/2008R2/2012/2014)
Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno
64bit SQL Server
(2005/2008/2008R2/2012/2014)
Áno Áno SQL Server 2014 XNUMX nepodporovaných Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno

Podpora formátu vstupných / výstupných súborov

Vstupný súbor MDF vytvorený pomocou 32 bitov SQL Server
(2005/2008/2008R2/2012/2014)
Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno SQL
Server 2008R / 2012 /
2014
nepodporovaný
Áno
Vstupný súbor MDF vytvorený pomocou 64 bitov SQL Server
(2005/2008/2008R2/2012/2014)
Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno SQL
Server 2008R / 2012 /
2014 XNUMX nepodporovaných
Áno
Výstupný súbor vo formáte MDF a vo formáte obyčajného textu SQL Áno SQL obyčajný
text nie je podporovaný
Áno Áno MDF nepodporované Áno Áno Áno Áno Áno MDF nepodporované Áno

Podpora veľkých súborov MDF

Obnovte súbory MDF veľké až 16 TB Áno Áno žiadny žiadny žiadny žiadny Áno žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny

Schopnosti pri obnove objektov

Obnovte štruktúru a údaje v tabuľkách Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Podpora všetkých typov údajov Typ XML nie je podporovaný Áno Typ XML nie je podporovaný Typ XML nie je podporovaný Typ XML nie je podporovaný ntext, nvariant,
sql_variant, varbinary
a
Typ XML nie je podporovaný
Áno Áno ntext, nchar,
nvarchar,
varbinárne,
sql_variant,
typy xml
nepodporovaný
ntext, nchar,
nvarchar,
varbinárne,
sql_variant,
typy xml
nepodporovaný
ntext, nvarchar,
varchar, text,
malé peniaze,
image,
typy xml
nepodporovaný
typ xml nie je podporovaný
Podporujte riedky stĺpec Áno Áno Áno
(iba podpora SQL Server Formát 2008)
žiadny Áno žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny Áno
Obnovte odstránené záznamy Áno žiadny žiadny žiadny žiadny Áno žiadny žiadny Áno Áno žiadny žiadny
Obnovte viac súborov, vrátane súborov MDF a pridružených súborov NDF Áno Áno žiadny žiadny Áno Áno žiadny žiadny Áno Áno žiadny žiadny

Ďalšie funkcie

Podpora opravy súborov MDF na poškodených médiách, napríklad na disketách, Zip disky, CDROM atď. Áno Áno žiadny Áno Áno žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny Áno
Podpora na opravu dávky súborov MDF. Áno Áno Áno žiadny žiadny žiadny Áno Áno žiadny žiadny žiadny žiadny
Podpora hľadania a výberu súborov MDF, ktoré sa majú opraviť v lokálnom počítači, podľa niektorých kritérií vyhľadávania. Áno žiadny Áno žiadny Áno žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny
Podporujte integráciu s programom Windows Explorer, aby ste mohli súbor MDF opraviť pomocou kontextovej ponuky programu Windows Explorer. Áno žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny
Podpora operácie drag & drop. Áno žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny
Podpora parametrov príkazového riadku (výzva DOS). Áno Áno Áno žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny