Príznak:

Pri pokuse o kopírovanie alebo presunutie položiek z jedného priečinka do druhého alebo z jedného súboru PST do druhého sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:

Položky nie je možné presunúť. Položku sa nepodarilo presunúť. Bol už presunutý alebo odstránený, alebo bol prístup zamietnutý.

or

Položky nie je možné presunúť. Položku sa nepodarilo presunúť. Originál bol buď presunutý, vymazaný, alebo bol zamietnutý prístup.

or

Položky nie je možné presunúť. Operáciu sa nepodarilo dokončiť. Jedna alebo viac hodnôt parametrov je neplatných.

or

 Niektoré položky nie je možné presunúť. Boli už presunuté alebo odstránené, alebo bol prístup zamietnutý.

Presné vysvetlenie:

Táto chyba sa vyskytuje za nasledujúcich okolností:

  • Váš súbor PST programu Outlook je poškodený.
  • Niektoré vlastnosti položiek sú poškodené alebo neplatné, čo vám bráni v ich kopírovaní alebo presúvaní.

V obidvoch prípadoch musíte použiť náš produkt DataNumen Outlook Repair opraviť súbor a vyriešiť problém.

Referencie: