Kód chyby Popis chyby Podporované verzie
381 Neplatný index poľa vlastností Prístup 2003+
382 Sada nie je za behu podporovaná Prístup 2003+
383 Sada nie je podporovaná (vlastnosť iba na čítanie) Prístup 2003+
385 Potrebujete index poľa vlastností Prístup 2003+
387 Sada nie je povolená Prístup 2003+
393 Získajte podporu za behu Prístup 2003+
394 Získajte nepodporované (vlastnosť iba na zápis) Prístup 2003+
422 Majetok sa nenašiel Prístup 2003+
423 Vlastnosť alebo metóda sa nenašla Prístup 2003+
424 Vyžaduje sa objekt Prístup 2003+
429 Komponenta ActiveX nemôže vytvoriť objekt Prístup 2003+
430 Trieda nepodporuje automatizáciu alebo nepodporuje očakávané rozhranie Prístup 2003+
432 Počas operácie automatizácie sa nenašiel názov súboru alebo názov triedy Prístup 2003+
438 Objekt nepodporuje túto vlastnosť ani metódu Prístup 2003+
440 Chyba automatizácie Prístup 2003+
442 Pripojenie k typu library alebo objekt library pre vzdialený proces bol lost. Stlačením OK otvoríte dialógové okno, aby ste odstránili referenciu. Prístup 2003+
443 Automatizačný objekt nemá predvolenú hodnotu Prístup 2003+
445 Objekt nepodporuje túto akciu Prístup 2003+
446 Objekt nepodporuje pomenované argumenty Prístup 2003+
447 Objekt nepodporuje aktuálne miestne nastavenie Prístup 2003+

Stránky:Predchádzajúca strana Ďalšia strana