zotaviť sa Outlook Express Údaje z Temparary Súbory

Kedy Outlook Express skomprimuje súbor .dbx, vytvorí temporary .dbt súbor v rovnakom priečinku ako .dbx súbor. Napríklad, ak ste kompaktný súbor Inbox.dbx, potom temporary súbor bude Inbox.dbt.

Ak počas kompaktnej operácie dôjde k chybe a nebudete mať viac prístup k svojmu poštovému priečinku, nebudete môcť obnoviť požadované údaje zo súboru .dbx, je stále možné tieto údaje obnoviť z tempa.rary .dbt, takto:

  1. Vyhľadajte priečinok, kde je uložený súbor .dbx.
  2. Skontrolujte, či existuje temporary .dbt súbor v rovnakom priečinku.
  3. Ak áno, premenujte ho na iný súbor s príponou .dbx, napríklad ak sa súbor .dbt volá Inbox.dbt, môžete ho premenovať na InboxTemp.dbx.
  4. Použitie DataNumen Outlook Express Repair naskenovať súbor InboxTemp.dbx a obnoviť z neho e-mailové adresy.