Obnovte databázu prístupu

Ako opraviť „Tento súbor nemusí byť bezpečný, ak obsahuje kód, ktorý bol určený na poškodenie vášho počítača“ Chyba v programe Access

Prečítajte si o probléme „Tento súbor nemusí byť bezpečný, ak obsahuje kód, ktorý mal poškodiť váš počítač“ v Accesse a o spôsoboch jeho riešenia. Databázy MS Access zohrávajú kľúčovú úlohu pri správe obchodných záznamov. Keď takéto súbory...

Čítaj viac "