Ako vyriešiť problém s údajom „Neplatný údajový typ poľa (chyba 3259)“ v programe MS Access

Zistite, prečo sa vám v programe MS Access zobrazuje odpoveď „Neplatný dátový typ poľa (chyba 3259)“ a čo môžete urobiť, keď na takúto správu narazíte.

Ako vyriešiť problém s údajom „Neplatný údajový typ poľa (chyba 3259)“ v programe MS Access

Nemôžete si priať chyby za behu. Je to preto, lebo nikdy neodídu, pokiaľ nie sú opravené. Ak chcete aktualizovať svoju databázu a nemôžete pokračovať kvôli vyššie uvedenej chybe, zvážte niektorý z prístupov vysvetlených nižšie a predtým, ako budete pokračovať, najskôr problém vyriešte.

Bližší pohľad na runtime chybu 3259 v MS Access

Neplatný dátový typ poľa (chyba 3259)

Ako ste si mohli myslieť, k tejto chybe dôjde, keď sa pokúsite aktualizovať pole v databázovej tabuľke s iným dátovým typom, ako je ten, ktorý je už definovaný. Týka sa toho, ako databáza triedi všetky údaje, ktoré sa pridávajú do rôznych polí. Dátový typ poľa je definovaný počas fázy návrhu databázy. Používatelia môžu aktualizovať databázové polia manuálne alebo používať skripty. Vývojári databáz musia otestovať každú súčasť databázy, aby sa zabezpečilo, že sa chyby pri spustení spustia v pravý čas.

Dôvody, prečo sa táto chyba spúšťa

Pre databázu, ktorá funguje tak, ako má, by sa táto chyba mala vyskytnúť pri aktualizácii poľa s nesprávnym typom údajov. Ak sa však poradie zoradenia zmení po vytvorení databázy, chyba sa spustí. Je rozumné zvážiť verzie MS Access, ktoré tarzískať používateľov databázy. Je to preto, že staršie verzie programu MS Access určité sekvencie porovnávania nepodporujú. Preto otvorenie databázy Access 2010 v Accesse 2007 môže spôsobiť túto chybu.

Preto je dôležité oboznámiť sa s funkciami radenia databáz, ktoré sú k dispozícii v posledných verziách MS Access, pred ich použitím v databázach, ktoré budú bežať na starších verziách aplikácie. Tento prístup vám pomôže zvládnuť problémy so spätnou kompatibilitou spojené so sekvenciami porovnávania v programe MS Access.

Túto chybu môže spôsobiť aj poškodené databázy Accessuz dôvodu útokov škodlivého softvéru alebo zlyhania hardvéru alebo softvéru počítača, ako sú napríklad pamäťové a grafické ovládače. V takom prípade môžu byť pokazené rôzne nastavenia vo vašej databáze vrátane postupností porovnávania, ktoré spôsobia vyššie uvedenú chybu.

Ako vyriešiť tento problém

Predtým, ako start Ak chcete tento problém vyriešiť, vylúčte problémy s hardvérom a softvérom počítača otvorením ďalších súborov programu Access vo svojom počítači. Ak databáza beží bez problémov, obráťte svoju pozornosť na súbor programu Access. Ako preventívne opatrenie sa odporúča nainštalovať verziu MS Access, ktorá je kompatibilná s vašou databázou.

Vo všeobecných nastaveniach vyberte správne poradie zoradenia pre databázu. Teraz databázu skomprimujte a opravte, aby ste dokončili proces. Toto Prístup k oprave postup je možný, ak databáza nemá problémy s poškodením a keď poznáte počiatočnú postupnosť porovnávania nastavenú vývojárom. V opačnom prípade musíte byť kreatívni a zariadiť plán, ktorý funguje.

Najjednoduchším spôsobom je obnoviť databázu pomocou funkčnej kópie záložného súboru. Ak ale nemáte zálohu, môžete sa rozhodnúť vytvoriť prázdnu databázu a importovať objekty z ovplyvneného súboru. Tento prístup môže fungovať v prípade databáz s menšími problémami s korupciou.

V prípade, že má súbor závažné problémy s poškodením, použite DataNumen Access Repair nástroj na obnovenie údajov z vašej databázy. Po obnovení všetkých súborov ich importujte do novej databázy.

DataNumen Access Repair

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *