Ako hromadne exportovať obrázky vizitiek viacerých kontaktov programu Outlook do priečinka Windows

Outlook neponúka priamu funkciu podporujúcu export obrázka vizitky kontaktu, nehovoriac o hromadnom exporte viacerých obrázkov vizitiek. Ale v tomto článku odhalíme kúsok kódu VBA, ktorý si to môže ľahko uvedomiť.

Je ľahké exportovať kontakty z Outlooku do lokálneho priečinka ako textové súbory alebo súbory vCard. Občas však možno budete chcieť uložiť vizitky kontaktov do miestneho priečinka. Na to však nie je taká natívna vlastnosť. Ak teda chcete hromadne exportovať obrázky vizitiek mnohých kontaktov, musíte pomocou kódu VBA vyhľadať iné prostriedky, napríklad nasledujúci.

Hromadne exportujte obrázky vizitiek viacerých kontaktov

  1. Pre akotart, spustiť editor Outlook VBA podľa „Ako spustiť kód VBA v programe Outlook".
  2. Potom vložte nasledujúci kód do nepoužívaného modulu.
Sub ExportContactBusinessCardImages () Dim objSelection As Outlook.Selection Dim objShell As Object Dim objWindowsFolder As Object Dim strWindowsFolder As String Dim objItem As Object Dim objContact As Outlook.ContactItem Dim strBusinessCard As String 'Získať vybrané kontakty Nastaviť objSelection = Application.ActiveExplorer.Selection If Nie (objSelection Is Nothing) Then 'Select a Windows folder Set objShell = CreateObject ("Shell.Application") Set objWindowsFolder = objShell.BrowseForFolder (0, "Select a Windows folder:", 0, "") If Not objWindowsFolder Is Nothing Potom pre každú objItem v objSelection Ak je TypeOf objItem ContactItem, potom nastavte objContact = objItem 'Uložiť obrázky vizitky kontaktu strWindowsFolder = objWindowsFolder.self.Path & "\" strBusinessCard = strWindowsFolder & objContact.FullName & ".jpg" objContact.SaveBusinessCardImage ( strBusinessCard) End If Next 'Otvorte priečinok Windows Shell "Explorer.exe" & "" & strWindowsFolder, vbNormalFocus End If End If End Sub

Kód VBA - hromadný export obrázkov vizitiek viacerých kontaktov

  1. Následne ukončite editor VBA.
  2. Neskôr pridajte toto makro na panel s nástrojmi alebo na pásku s nástrojmi Rýchly prístup.
  3. Nakoniec vyskúšajte toto makro pomocou nasledujúcich krokov.
  • Najskôr vyberte požadované kontakty.
  • Potom kliknite na tlačidlo makra na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.Kliknite na tlačidlo Makro
  • Ďalej v novom dialógovom okne vyberte a tarzískajte priečinok Windows a stlačte „OK“.Vyberte priečinok Windows
  • Hneď sa zobrazí priečinok, v ktorom nájdete exportované obrázky vizitiek, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.Exportované obrázky vizitiek

Záchrana údajov programu Outlook po korupcii

Rovnako ako iný softvér, aj Outlook môže občas zlyhať. V najlepších prípadoch zistíte, že sa v Outlooku nič zlé nestalo. V najhoršom prípade však môže dôjsť k priamemu poškodeniu súboru Outlook PST. V tom čase nemáte inú alternatívu, ako použiť zdatný nástroj na opravu Outlooku, ako je napr DataNumen Outlook Repair na opraviť Outlook súbor.

Úvod autora:

Shirley Zhang je expertkou na obnovu dát v DataNumen, Inc., ktorá je svetovým lídrom v oblasti technológií obnovy dát, vrátane oprava sql a výhľadové softvérové ​​produkty na opravu. Pre viac informácií navštívte www.datanumen. S

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *