Ako automaticky zaznamenávať každý vytlačený e-mail programu Outlook v zošite programu Excel

Niektorí používatelia dúfajú, že si protokoly tlačených e-mailov automaticky uložia do svojho Outlooku. Nie je však k dispozícii taká priama funkcia. Preto v tomto článku predstavíme spôsob automatického zaznamenávania každého vytlačeného e-mailu do konkrétneho zošita programu Excel.

Z niektorých dôvodov bude možno potrebné vytlačiť si informácie z e-mailu. Je zrejmé, že Outlook neposkytuje natívnu funkciu, ktorá by to podporovala. Všeobecne teda musíte túto úlohu splniť manuálne. Napriek tomu pomocou kódu VBA stále môžete nechať svoj Outlook, aby túto misiu splnil s ľahkosťou. Teraz tu odhalíme taký kúsok kódu VBA a podrobné kroky pre vás.

Automaticky prihlásiť každý vytlačený e-mail v zošite programu Excel

  1. Pre akotart, spustiť aplikáciu Outlook.
  2. Potom vstúpte do editora VBA kliknutím na tlačidlo „Visual Basic“ na karte „Developer“.
  3. Ďalej vložte nasledujúci kód VBA do nepoužívaného modulu.
Sub RecordPrintedEmails () Dim objMail As Outlook.MailItem Dim objExcelApp As Excel.Application Dim strExcelFile As String Dim objExcelWorkbook As Excel.Workbook Dim objExcelWorksheet as Excel.Worksheet Dim nNextEmptyRow As Integer 'Get the Mail Select Case Outlook.Application.ActiveWindow olInspector Set objMail = ActiveInspector.CurrentItem Case olExplorer Set objMail = ActiveExplorer.Selection.Item (1) End Select objMail.PrintOut On Error Resume Next Set objExcelApp = CreateObject ("Excel.Application") objExcelApp.Visible = True 'Zmeniť cestu na konkrétny súbor excel strExcelFile = "E: \ Emails \ Printed Emails.xlsx" Nastaviť objExcelWorkbook = objExcelApp.Workbooks.Open (strExcelFile) Nastaviť objExcelWorksheet = objExcelWorkbook.Sheets (1) objExcelWorksheet.Activate nNextEmptyRow = ".ExcelWorks "" objExcelWorksheet.Rows.Count) .End (xlUp) .Row + 1 'Zmeňte podrobnosti podľa vlastného prípadu pomocou objExcelWorksheet .Cells (nNextEmptyRow, 1) = dátum .Cells (nNextEmptyRow, 2) = objM ail.Subject .Cells (nNextEmptyRow, 3) = objMail.Sender .Cells (nNextEmptyRow, 4) = objMail.SentOn .Cells (nNextEmptyRow, 5) = objMail.Size .Cells (nNextEmptyRow, 6) = objMail.At. Stĺpce ("A: E"). Automatické prispôsobenie sa končí objExcelWorkbook.Close True objExcelApp.Quit End Sub

Kód VBA - automatické zaznamenávanie každého vytlačeného e-mailu do zošita programu Excel

  1. Potom ukončite editor VBA.
  2. Následne podľa „Voliteľného kroku“ na strost "Ako spustiť kód VBA v programe Outlook“, Pridajte toto makro na pás s nástrojmi alebo na panel s nástrojmi Rýchly prístup.Pridajte tlačidlo Makro na pásku
  3. Odvtedy zakaždým, keď chcete vytlačiť e-mail, nezabudnite namiesto štandardného „Tlačiť“ použiť novo pridané tlačidlo makra.Tlačiť e-mail
  4. Týmto spôsobom program Outlook automaticky zaznamená tlačenú poštu do preddefinovaného pracovného hárka programu Excel.Prihlasuje sa do programu Excel

Udržujte prístup k súboru programu Outlook

Po zlyhaní Outlooku sa niekedy môže zobraziť chyba s výzvou, že súbor PST je neprístupný. V tom čase by ste sa mali upokojiť a potom využiť nástroj na opravu doručenej pošty opraviť Outlook. Vstavaný nástroj však nie je všestranný. Môže tiež zlyhať. Ak je teda váš súbor PST po oprave Scanpst stále nedostupný, vašou poslednou možnosťou je efektívnejší a spoľahlivejší externý nástroj, ako napr. DataNumen Outlook Repair.

Úvod autora:

Shirley Zhang je expertkou na obnovu dát v DataNumen, Inc., ktorá je svetovým lídrom v oblasti technológií obnovy dát, vrátane zotavenie mdf a výhľadové softvérové ​​produkty na opravu. Pre viac informácií navštívte www.datanumen. S

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *