11 najlepších nástrojov na opravu databázy Access (2024) [SŤAHOVANIE ZDARMA]

1. Úvod

Keďže údaje sú v dnešnej digitálnej sfére čoraz kritickejšie, význam nástroja, ktorý zabezpečuje obnovu a presnosť údajov, nemožno preceňovať. Vo svetle toho vystupuje do popredia nesmierne cenná úloha nástrojov na opravu prístupových databáz.Úvod do nástrojov na opravu databázy Access

1.1 Dôležitosť nástroja Access Database Repair Tool

Nástroje na opravu databázy Access zohrávajú dôležitú úlohu v podnikoch závislých od databáz Microsoft Access. Nezaoberajú sa len bežnými chybami a korupciou vyplývajúcimi z rôznych okolností, ale zabezpečujú aj bezproblémový a neprerušovaný pracovný tok. Čo robí tieto nástroje ešte dôležitejšími, je ich schopnosť opravovať, obnovovať a obnovovať nepostrádateľné dáta zabezpečené vo formulároch, moduloch, zostavách, makrách z poškodených prístupových databáz, čím sa predchádza významnej strate dát.

1.2 Ciele tohto porovnania

Množstvo nástrojov na opravu databázy Access dostupných v oblasti obnovy dát podčiarkuje potrebu podrobného a komplexného porovnania. Primárnym cieľom tohto porovnania je preto poskytnúť ochranu pred možným zmätkom pre jednotlivcov alebo podniky, ktoré hľadajú most vhodný nástroj pre ich potreby. Okrem toho je cieľom tohto porovnania zdôrazniť silné stránky a obmedzenia každého nástroja. V dôsledku toho sa používateľom uľahčí rozhodovanie o most vhodná možnosť v závislosti od zložitosti ich výzvy na obnovu alebo opravu dát.

2. DataNumen Access Repair

DataNumen Access Repair, je robustný nástroj na opravu Accessu, ktorý sa snaží opraviť všetko, čo sa dá obnoviť, s úspešnosťou viac ako 93 %, čo je propagované ako najlepší v odvetví. Tento nástroj je známy tým, že obnovuje mnoho rôznych formátov súborov Access, ako sú MDB a ACCDB.DataNumen Access Repair

2.1 Pros

 • Podporuje rôzne formáty: Tento nástroj je schopný spracovať množstvo verzií databázy Access a typov súborov, ako sú MDB, ACCDB a MDE.
 • Hromadná oprava: Jednou z charakteristických čŕt DataNumen Access Repair je jeho schopnosť spracovávať množstvo poškodených súborov súčasne, čo prináša výraznú úsporu času.
 • Viacnásobná podpora: Nástroj poskytuje podporu pre integrovanú opravu prepojených tabuliek a odstránených záznamov v databázach Accessu.

2.2 Nevýhody

 • cena: Bezplatná verzia tohto nástroja ponúka obmedzené možnosti opravy. Na odomknutie plného potenciálu nástroja musia používatelia minúť na prémiovú verziu.

3. Prístup k softvéru na opravu súborov

Softvér Access File Repair je pravdepodobnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú jednoduchosť popri funkčnosti. Tento nástroj sa špecializuje na riešenie problémov s chybami a korupciou v databázach Accessu, či už menších alebo závažných. Snaží sa obnoviť neoceniteľné informácie – tabuľky, dotazy, indexy a vzťahy – ktoré sú skryté za poškodenými súbormi.Prístup k softvéru na opravu súborov

3.1 Pros

 • Užívateľsky prívetivé rozhranie: Tento nástroj boduje jednoduchosťou, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre netechnických používateľov. Ponúka intuitívne rozhranie s jednoduchou navigáciou.
 • Možnosť obnovy dát: Nástroj Access File Repair sa špecializuje na získavanie lost dopytov, tabuliek, vzťahov a indexov, čím sa znižuje riziko významnej straty údajov.
 • Funkcia ukážky: Softvér umožňuje podrobný náhľad na obnoviteľné databázové objekty pred rozhodnutím o pokračovaní v skutočnej obnove, čím umožňuje informované rozhodnutia.

3.2 Nevýhody

 • Obmedzená bezplatná verzia: Zatiaľ čo bezplatná verzia tohto nástroja umožňuje náhľad obnoviteľných údajov, skutočné obnovenie vyžaduje upgrade na platenú verziu.
 • Žiadna hromadná oprava: Riešenie neponúka funkciu dávkovej opravy, čím sa obmedzuje rýchlosť procesov opráv databáz, najmä ak je potrebné venovať pozornosť viacerým súborom.

4. Microsoft Access MDB Repair Tool

Microsoft Access MDB Repair Tool je špičkový softvér určený na opravu most problémy s korupciou MDB. Je navrhnutý s inteligentnými algoritmami na efektívne obnovenie a opravu poškodených alebo neprístupných databáz. Nástroj podporuje obnovu súborov MDB a ACCDB Access Database.Nástroj na opravu Microsoft Access MDB

4.1 Pros

 • Široká kompatibilita: Tento nástroj podporuje rôzne verzie MS Access od 95 po najnovšie. Táto prevládajúca kompatibilita zvyšuje jeho užitočnosť pre širokú používateľskú základňu.
 • Pokročilé algoritmy obnovy: Najmodernejší návrh algoritmu rozpracúva jeho schopnosť zvládnuť most scenáre korupcie a efektívne obnovovať databázy.
 • Funkcia ukážky: Podobne ako niektoré náprotivky, MDB Repair Tool poskytuje náhľad obnoviteľných údajov pred skutočným obnovením, čo pomáha pri rozhodovaní.

4.2 Nevýhody

 • Žiadna vstavaná podpora: Na rozdiel od niektorých iných nástrojov na opravu tento softvér nemá vstavanú nápovedu, ktorá by mohla podraziť menej technicky zdatných používateľov.
 • Obmedzená funkčnosť v bezplatnej verzii: Bezplatná verzia umožňuje skenovanie a prezeranie súborov, no pre úplnú obnovu je nutný upgrade na prémiovú verziu.

5. Nástroj MSOutlookTools Access Database Repair Tool

Nástroj MSOutlookTools Access Database Repair Tool je jedinečne navrhnutý nástroj, ktorý používateľom umožňuje efektívne opravovať databázy MS Access. Rieši rôzne chyby Accessu, obnovuje odstránené záznamy a obnovuje poškodené súbory do pôvodnej podoby.Nástroj MSOutlookTools Access Database Repair Tool

5.1 Pros

 • Komplexné skenovanie: Tento nástroj zahŕňa funkciu hlbokého skenovania, vďaka čomu je schopný odhaliť a opraviť širokú škálu chýb programu Access a poškodených súborov.
 • Obnova zmazaného záznamu: Access Database Repair Tool má schopnosť obnoviť vymazané záznamy, ktoré môžu byť záchranou v špecifických náročných situáciách.
 • Bez obmedzenia veľkosti: Tento nástroj neobmedzuje veľkosť databázy programu Access, ktorú je možné opraviť, čím poskytuje používateľom väčšiu flexibilitu.

5.2 Nevýhody

 • cena: Celá sada funkcií je k dispozícii iba v platenej verzii, čo môže niektorých potenciálnych používateľov odradiť.
 • Rozhranie: Pre tých, ktorí nie sú dobre oboznámení s technickými otázkami, môže byť navigácia v softvéri trochu náročná kvôli jeho zložitému dizajnu rozhrania.

6. Nástroj na opravu prístupu SysCurve

Nástroj SysCurve Access Repair Tool je komplexné riešenie známe pre opravy a obnovu prístup súbory MDB a ACCDB. Je dobre vybavený na riešenie závažných problémov s korupciou a dokáže načítať tabuľky, dotazy, indexy a vymazané údaje z poškodených databáz Accessu.Nástroj na opravu prístupu SysCurve

6.1 Pros

 • Podporuje viacero súborov: Nástroj SysCurve podporuje súbory MDB a ACCDB, čím zvyšuje flexibilitu rozsahu typov súborov, ktoré dokáže spracovať.
 • Obnovuje množstvo komponentov: Tabuľky, indexy, dotazy a dokonca aj vymazané údaje, nástroj dokáže obnoviť rôzne komponenty, čím sa zvýši jeho užitočnosť.
 • Funkcia ukážky: Tento nástroj poskytuje používateľom funkciu náhľadu obnoviteľných údajov, čo uľahčuje rozhodovanie o tom, či pokračovať v skutočnej obnove.

6.2 Nevýhody

 • Žiadna bezplatná verzia: Pre tento nástroj nie je k dispozícii žiadna bezplatná verzia. Používatelia si musia nástroj zakúpiť, aby odomkli jeho funkcie a možnosti.
 • Žiadne dávkové spracovanie: Na rozdiel od niektorých konkurentov nástroj SysCurve Access Repair Tool neponúka dávkové spracovanie, čo môže spomaliť proces obnovy viacerých súborov.

7. Microsoft Access MDB Fix Tool

Nástroj Microsoft Access MDB Fix Tool je vynaliezavý softvér, ktorý sa špecializuje na opravu poškodených a poškodených databázových súborov MDB a ACCDB programu Microsoft Access. Využitím špičkovej technológie zisťuje a opravuje rôzne nezrovnalosti a abnormality v databáze Accessu, čím zabezpečuje integritu údajov.Microsoft Access MDB Fix Tool

7.1 Pros

 • Podporuje rôzne typy údajov: Nástroj MDB Fix Tool uľahčuje obnovu tabuliek, dotazov, makier, modulov a vzťahov, čím poskytuje široké pokrytie obnovy.
 • Kompatibilné s rôznymi verziami: Softvér je všestranný, podporuje verzie Accessu od roku 2003 do roku 2019, čím uspokojuje široké spektrum používateľov.
 • Rozhranie: Intuitívne a užívateľsky prívetivé rozhranie uľahčuje používanie nástroja, vďaka čomu je atraktívnou voľbou aj pre netechnických používateľov.

7.2 Nevýhody

 • Obmedzenia bezplatnej verzie: Bezplatná verzia poskytuje iba náhľad obnoviteľných položiek databázy Accessu. Ak chcete vykonať skutočné obnovenie, musíte si zakúpiť plnú verziu nástroja.
 • Žiadna hromadná oprava: Tento softvér neponúka dávkovú opravu, ktorá môže predĺžiť čas opravy pri práci s viacerými súbormi naraz.

8. ConverterTools MS Access MDB File Repair Tool

Nástroj ConverterTools MS Access MDB File Repair Tool je starostlivo naprogramovaný na opravu a obnovu poškodených súborov MDB a ACCDB. Toto komplexné riešenie efektívne odstraňuje rôzne formy poškodenia súborov a pracuje na obnovení pôvodného obsahu vrátane tabuliek, dotazov, formulárov a zostáv.ConverterTools Nástroj na opravu súborov MS Access MDB

8.1 Pros

 • Duálne režimy skenovania: Tento nástroj poskytuje štandardné aj pokročilé režimy skenovania, čo umožňuje flexibilitu pri riešení rôznych úrovní korupcie.
 • Široká kompatibilita: Softvér podporuje obnovu z almost všetky verzie databázy Accessu, čím sa prispôsobia používateľom v celom spektre.
 • Integrita údajov: Jednou z pozoruhodných silných stránok tohto nástroja je jeho záväzok udržiavať integritu údajov. Bez ohľadu na stupeň poškodenia zostáva pôvodná štruktúra databázy po oprave nedotknutá.

8.2 Nevýhody

 • Obmedzená bezplatná skúšobná verzia: Hoci je k dispozícii bezplatná skúšobná verzia, jej funkcie sú dosť obmedzené. Používatelia musia prejsť na platenú verziu, aby odomkli všetky funkcie.
 • Komplexné rozhranie: Rozhranie môže byť pre začínajúcich používateľov trochu ohromujúce, čo môže viesť k strmej krivke učenia.

9. VSPL MDB Recovery Tool

VSPL MDB Recovery Tool je zdatné softvérové ​​riešenie na riešenie problémov súvisiacich s korupciou v súboroch MDB. Úspešne si poradí s rôznymi druhmi korupcie a dokáže získavať dáta z vážne poškodených databáz Accessu, čím si zaraďuje svoje miesto medzi spoľahlivé riešenia obnovy.VSPL MDB Recovery Tool

9.1 Pros

 • Rozsiahla regenerácia: Tento nástroj dokáže obnoviť širokú škálu databázových objektov vrátane tabuliek, dotazov, indexov a ďalších, čím poskytuje široký rozsah obnovy.
 • Ukážka pred obnovením: Ponúka možnosť zobraziť si náhľad obnoviteľného obsahu databázy pred pokračovaním v skutočnej obnove, čím pomáha používateľovi pri rozhodovaní.
 • Podporuje rôzne typy súborov: Tento nástroj podporuje súbory MDB aj ACCDB, čím rozširuje svoju užitočnosť pre rôzne potreby používateľov.

9.2 Nevýhody

 • Obmedzená bezplatná verzia: Bezplatná verzia nástroja predstavuje určité obmedzenia funkcií, ktoré vyžadujú, aby si používatelia zakúpili plnú verziu, aby si mohli užiť kompletnú sadu funkcií.
 • Komplexné rozhranie: Aj keď tento nástroj obsahuje veľa funkcií, jeho rozhranie môže byť pre menej technicky zdatných používateľov trochu skľučujúce, pretože predstavuje krivku učenia.

10. ​​DataRecoveryFreeware Oprava databázy MS Access

Ako už názov napovedá, DataRRiešenie ecoveryFreeware MS Access Database Repair je bezplatný nástroj určený na obnovu a opravu poškodených databázových súborov Accessu (MDB a ACCDB). Napriek tomu, že ide o bezplatné riešenie, je navrhnuté s množstvom funkcií na vykonanie dôkladnej obnovy.DataRecoveryFreeware Oprava databázy MS Access

10.1 Pros

 • Cost- efektívne: Jednou z najväčších výhod je bezplatné používanie, čo z neho robí atraktívnu možnosť pre používateľov, ktorí majú obmedzený rozpočet.
 • Podpora pre rôzne verzie: Nástroj podporuje rôzne verzie databázy MS Access, vďaka čomu je všestranný a prispôsobiteľnejší pre rôzne potreby používateľov.
 • Integrita údajov: Napriek tomu, že ide o freeware, tento nástroj zabezpečuje zachovanie pôvodného formátovania a štruktúry počas procesu obnovy.

10.2 Nevýhody

 • Žiadna technická podpora: Keďže ide o freeware, chýba mu špecializovaná technická podpora, čo môže predstavovať výzvu pre netechnických používateľov alebo tých, ktorí čelia zložitým problémom.
 • Pokročilé funkcie: V porovnaní s platenými nástrojmi zaostáva z hľadiska pokročilých funkcií, ktoré môžu byť potrebné v zložitejších scenároch.

11. OnlineFile.Repair – MS Access Recovery

OnlineFile.Repair – MS Access Recovery je online opravárenské riešenie, ktoré rieši problémy s poškodením databázy Access. Poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob obnovenia poškodených alebo poškodených databáz Accessu bez toho, aby ste museli sťahovať a inštalovať akýkoľvek softvér.OnlineFile.Repair - MS Access Recovery

11.1 Pros

 • Jednoduché použitie: Vďaka online rozhraniu je tento nástroj veľmi užívateľsky prívetivý. Používatelia môžu svoje súbory opraviť jednoduchým nahraním na webovú stránku.
 • Podporuje rôzne verzie: Tento nástroj dokáže spracovať databázy z rôznych verzií Accessu, vďaka čomu je pomerne všestranný.
 • Nevyžaduje sa žiadna inštalácia: Keďže ide o online riešenie, zbavuje vás bolesti pri sťahovaní a inštalácii softvéru, čím šetrí čas.

11.2 Nevýhody

 • Závislý od internetu: Keďže ide o online riešenie, vyžaduje si aktívne internetové pripojenie, čo môže spôsobiť problémy, ak majú používatelia nestabilný alebo pomalý internet.
 • Ochrana osobných údajov: Nahrávanie citlivých údajov online na opravu môže u niektorých používateľov vyvolať obavy z ochrany osobných údajov.

12. Enstella Access File Recovery Tool

Enstella Access File Recovery Tool je navrhnutý tak, aby riešil korupciu v databázach Accessu. Tento softvér dokáže opraviť rôzne typy databázových súborov programu Access (MDB aj ACCDB) a obnoviť všetky integrálne komponenty, ako sú tabuľky, dotazy, formuláre a zostavy, vďaka čomu je spoľahlivým riešením v oblasti obnovy údajov.Enstella Access File Recovery Tool

12.1 Pros

 • Pokročilé algoritmy obnovy: Softvér využíva komplexné algoritmy na obnovu, čo mu umožňuje efektívne riešiť rôzne problémy s korupciou.
 • Neobmedzená veľkosť databázy: Nástroj Enstella neuplatňuje žiadne obmedzenia na veľkosť databázy Access na obnovu, čo prispieva k jej všestrannosti.
 • Užívateľsky prívetivé rozhranie: Vďaka dobre organizovanému a intuitívnemu rozhraniu je ľahko ovládateľný aj pre netechnických používateľov.

12.2 Nevýhody

 • cena: Na odomknutie kompletnej sady funkcií, ktoré ponúka Enstella, sa používatelia musia rozhodnúť pre prémiovú verziu, ktorá môže niektorých odradiť.ost-citliví používatelia.
 • Žiadne dávkové spracovanie: Nástroj nepodporuje dávkové spracovanie, čím sa spomaľuje proces obnovy, ak ide o viacero súborov.

13. Zhrnutie

Po podrobnom preskúmaní uvádzame celkové porovnanie nástrojov na základe ich miery obnovy, ceny, funkcií, jednoduchosti použitia a zákazníckej podpory. Táto tabuľka na prvý pohľad poukazuje na silné a slabé stránky každého nástroja a pomáha používateľom pri prijímaní informovaných rozhodnutí.

13.1 Najlepšia možnosť na opravu databázy Access

Na základe našej recenzie je najlepšou možnosťou opravy databázy Access DataNumen Access Repair, kvôli jeho vysokému výkonu.

13.2 Celková porovnávacia tabuľka

Nástroj Rýchlosť zotavenia Cena Vlastnosti Jednoduché použitie Zákaznícka podpora
DataNumen Access Repair Veľmi Vysoko Prémiový Dávkové opravy, podpora rôznych formátov Veľmi ľahké vynikajúci
Prístup k softvéru na opravu súborov vysoký Prémiový Funkcia náhľadu, rozsiahla obnova dát jednoducho Dostupný
Nástroj na opravu Microsoft Access MDB vysoký Prémiový Pokročilé algoritmy, funkcia náhľadu Stredne Obmedzený
Nástroj MSOutlookTools Access Database Repair Tool vysoký Prémiový Komplexné skenovanie, obnova zmazaných záznamov Stredná Dostupný
Nástroj na opravu prístupu SysCurve vysoký Prémiový Podporuje viac súborov, možnosť náhľadu Stredne Dostupný
Microsoft Access MDB Fix Tool vysoký Prémiový Podporuje rôzne typy údajov, kompatibilitu jednoducho Dostupný
ConverterTools Nástroj na opravu súborov MS Access MDB vysoký Prémiový Duálne režimy skenovania, integrita údajov Stredná Dostupný
VSPL MDB Recovery Tool vysoký Prémiový Rozsiahla obnova, funkcia náhľadu jednoducho Obmedzený
DataRecoveryFreeware Oprava databázy MS Access Stredne zdarma Zadarmo, podporuje rôzne verzie jednoducho Obmedzený
OnlineFile.Repair – MS Access Recovery Stredne Rôzne Online, nevyžaduje sa žiadna inštalácia jednoducho Dostupný
Nástroj Enstella Access File Recovery vysoký Prémiový Pokročilé algoritmy obnovy, neobmedzená veľkosť Stredne Dostupný

13.3 Odporúčaný nástroj na základe rôznych potrieb

Vzhľadom na to, že potreby obnovy sa líšia od používateľa k používateľovi, líši sa aj ideálny nástroj. Napríklad, ak integrita údajov a rýchlosť obnovy majú vysokú dôležitosť, platené nástroje, ako napr DataNumen Access Repair a MSOutlookTools Access Database Repair Tool stojí za zváženie. Ak však hľadáte bezplatný zdroj, DataRecoveryFreeware Oprava databázy MS Access je dobrá stara zároveň uznáva jeho obmedzené možnosti v porovnaní s prémiovými nástrojmi. V scenároch, kde sú preferované online riešenia, sa OnlineFile.Repair – MS Access Recovery stáva životaschopnou možnosťou.

14. Záver

14.1 Záverečné myšlienky a závery pre výber nástroja na opravu databázy Access

Každý nástroj na opravu databáz Access má svoje jedinečné výhody a nevýhody. Preto je dôležité zistiť, aké špecifické funkcie sú potrebné pre vašu aplikáciu predtým, ako sa rozhodnete pre nástroj. Používatelia, ktorí uprednostňujú mieru obnovy, sa môžu rozhodnúť pre prémiové nástroje, ako napr DataNumen Access Repair alebo Access File Repair Software. Na druhej strane tí, ktorí uprednostňujú cenovo výhodnú možnosť, môžu nájsť útechu v bezplatných nástrojoch, ako je DataRecoveryFreeware Oprava databázy MS Access. Pre používateľov, ktorí uvítajú pohodlie online opravárenského riešenia, sa ako vhodný kandidát javí OnlineFile.Repair – MS Access Recovery.Výber nástroja na opravu databázy Access

Na konci dňa sa podstata porovnania scvrkáva na zosúladenie vašich potrieb s potrebami profilu ponuky nástroja. Vždy si pamätajte, že výber nástroja nie je len o jeho schopnosti opraviť databázy, ale aj o jeho schopnosti zodpovedať vašim špecifickým požiadavkám na obnovu, rozpočtom a technickej zdatnosti.

Jedna odpoveď na „11 najlepších nástrojov na opravu databázy Access (2024) [SŤAHOVANIE ZDARMA]“

 1. AKO OBNOVIŤ SVOJ KRYPTO/BITCOIN OD PODVODNÍKOV 2024

  Som nesmierne vďačný spoločnosti ethicsrefinance za to, že mi pomohla získať späť mojich 129,500 XNUMX dolárov po tom, čo som sa stal obeťou falošného makléra. Ich odborné znalosti a podpora boli neoceniteľné v procese vymáhania mojich finančných prostriedkov. Vrelo odporúčam ich služby každému, kto bol vo svete kryptomien oklamaný. Obráťte sa na hackerov EthicsRefinance ešte dnes a získajte späť to, čo vám právom patrí

  E-MAIL CEZ: ethicsrefinance @ gmail .com

  TELEGRAM: @ethicsrefinance

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *