11 najlepších nástrojov na čítanie súborov MDF (2024) [SŤAHOVANIE ZADARMO]

1. Úvod

V našom rýchlo napredujúcom technologickom veku nemožno dôležitosť systémov správy údajov a databáz preceňovať. Medzi popredné a široko používané systémy správy databáz (DBMS) patrí Microsoft SQL Server, ktorý na ukladanie údajov používa súbory MDF. MDF (Master Data File) je primárny typ dátového súboru, ktorý používa SQL Server, ktorý obsahuje databázovú schému a údaje. Teda potreba čítačky alebo prehliadača súborov MDF.Úvod do nástrojov na čítanie súborov MDF

1.1 Dôležitosť aplikácie MDF File Reader

Čítačka súborov MDF je kľúčová pre každého, kto pravidelne pracuje s databázami SQL. Umožňuje používateľovi otvárať, prezerať a niekedy dokonca upravovať súbor MDF bez potreby SQL Server životné prostredie. To je užitočné najmä pri riešení problémov, skúmaní databázových štruktúr alebo keď potrebujete extrahovať údaje zo súboru MDF bez SQL Server infraštruktúry. Čítačky MDF sú tiež kľúčové v prípadoch poškodenia údajov, kde môžu prezerať a obnovovať údaje. Preto je výber vhodnej a efektívnej čítačky súborov MDF pre profesionálov a používateľov DBMS veľmi dôležitý.

1.2 Oprava poškodených súborov MDF

Ak nemôžete prečítať súbor MDF, potom je poškodený a potrebujete na to výkonný nástroj opraviť poškodený súbor MDF, Ako sú DataNumen SQL Recovery:

DataNumen SQL Recovery 6.3 Boxshot

1.3 Ciele tohto porovnania

More dostupných čítačiek súborov MDF na trhu je široké a hlboké, pričom každá predstavuje jedinečný súbor funkcií a schopností. Táto krajina môže byť skľučujúca pre začiatočníkov aj profesionálov, ktorí hľadajú nástroj, ktorý vyhovuje ich špecifickým potrebám. Cieľom tohto porovnania je teda poskytnúť hĺbkový prehľad a porovnanie rôznych čítačiek súborov MDF s uvedením ich funkcií, silných stránok a obmedzení. Jeho cieľom je pomôcť používateľom robiť informované rozhodnutia pri výbere čítačky súborov MDF, ktorá najlepšie vyhovuje ich požiadavkám.

2. FreeViewer MDF Viewer Tool

FreeViewer MDF Viewer Tool je bezplatný softvérový nástroj, ktorý používateľom umožňuje pristupovať a prezerať si obsah Microsoft SQL server databázy, najmä súbory MDF, bez potreby aktuálneho SQL Server životné prostredie. FreeViewer je známy najmä svojou vysokou kompatibilitou s rôznymi verziami operačných systémov Windows a SQL Server verzií. Umožňuje prezeranie zdravých aj poškodených súborov a pomáha používateľom vykonávať akcie, ako je čítanie položiek databázy SQL, ako sú tabuľky, uložené procedúry, kľúče atď., a to aj v prípade, že SQL Server.FreeViewer MDF Viewer Tool

2.1 Pros

 • funkčnosť: Dokáže prezerať a čítať zdravé aj poškodené súbory MDF, čím podporuje obnovu údajov.
 • Kompatibilita: Efektívne funguje s rôznymi verziami operačného systému Windows a SQL Server.
 • Užívatelsky prívetivý: Ponúka bezproblémové a intuitívne používateľské rozhranie, v ktorom sa ľahko orientujú aj začiatočníci.

2.2 Nevýhody

 • Obmedzené funkcie: Ako bezplatný nástroj neposkytuje pokročilé možnosti funkcií, ako je obnovenie SQL alebo migrácia údajov priamo do živého vysielania SQL Server.
 • Bez možnosti úprav: Používatelia môžu iba prezerať databázové súbory a nemôžu súbory upravovať ani upravovať.

3. Aryson SQL Viewer

Aryson SQL Viewer je ďalší bezplatný nástroj určený na čítanie a otváranie SQL Server databázové súbory bez SQL Server životné prostredie. To, čo odlišuje Aryson, je jeho schopnosť vysporiadať sa s poškodenými súbormi MDF a NDF. Plne skenuje tieto súbory a obnovuje údaje vrátane tabuliek, funkcií, spúšťačov atď. Ponúka tiež náhľad obnovených údajov pred ich uložením na požadované miesto.Aryson SQL Viewer

3.1 Pros

 • Obnova dát: Poskytuje možnosť obnoviť údaje z poškodených súborov MDF a NDF.
 • Režim ukážky: Obsahuje režim ukážky, v ktorom si používatelia môžu skontrolovať obnovené údaje pred ich uložením.
 • Vysoká kompatibilita: Kompatibilné s rôznymi verziami systému Windows a SQL Server.

3.2 Nevýhody

 • Obmedzené možnosti ukladania: Ponúka iba ukladanie vo formáte CSV, ktorý nemusí vyhovovať potrebám všetkých používateľov.
 • Žiadna úprava súboru: Rovnako ako mnohým bezplatným nástrojom chýba možnosť upravovať alebo upravovať súbory databázy SQL.

4. Prehliadač súborov MDF od MyPCFile

Prehliadač súborov MDF od MyPCFile je sofistikovaný prehliadač databázových súborov, ktorý používateľom umožňuje pristupovať a prezerať súbory MDF bez SQL Server. Tento softvér, ktorý je vybavený pokročilými algoritmami, dokáže rýchlo čítať, skenovať a obnovovať poškodené súbory SQL MDF, čím poskytuje hladkú správu údajov pre rôzne potreby používateľov.Prehliadač súborov MDF od MyPCFile

4.1 Pros

 • Detekcia chyby: Dokáže identifikovať a opraviť chyby v súboroch MDF, čo umožňuje dobrú obnovu dát.
 • Funkcia ukážky: Poskytuje používateľom možnosť zobraziť ukážku naskenovaného dokumentu SQL Server položky databázy pred uložením.
 • Užívateľsky prívetivé rozhranie: Ponúka ľahko použiteľné rozhranie, ktoré zjednodušuje prezeranie a správu databázy.

4.2 Nevýhody

 • Žiadne možnosti úprav: Softvér je určený len na prezeranie a čítanie súborov MDF; neponúka možnosti úprav.
 • Kompatibilita: Používatelia hlásili problémy s kompatibilitou s niektorými verziami SQL Server a OS Windows.

5. Nástroj DRS SQL Viewer

DRS SQL Viewer Tool je zdatný a spoľahlivý nástroj na prezeranie a čítanie databázových súborov MDF bez nutnosti SQL Server. Predstavuje inteligentný algoritmus, ktorý je schopný čítať a opravovať poškodené súbory SQL MDF. Okrem toho ponúka podrobný náhľad na všetky položky, ktoré je možné obnoviť z poškodeného databázového súboru.Nástroj DRS SQL Viewer

5.1 Pros

 • Obnova dát: Má silné možnosti obnovy aj pre veľmi poškodené súbory MDF.
 • Funkcia ukážky: Umožňuje používateľom predbežne vizualizovať všetky obnoviteľné položky z databázového súboru pred ich uložením.
 • Kompatibilita: Kompatibilné so všetkými verziami SQL Server a OS Windows.

5.2 Nevýhody

 • Obmedzené možnosti ukladania: Uloženie obnovených údajov je možné len vo formáte CSV, ktorý nemusí pokryť všetky potreby používateľov.
 • Žiadna úprava súboru: Rovnako ako mnoho iných prehliadačov nepodporuje úpravu alebo úpravu súborov MDF.

6. Revive SQL MDF File Viewer

Revove SQL MDF File Viewer je robustný nástroj, ktorý poskytuje výkonné funkcie na prezeranie a analýzu SQL Server MDF súbory. Revove, navrhnutý s pokročilými algoritmami, umožňuje používateľom nielen čítať a prezerať databázové súbory, ale môže tiež efektívne obnoviť údaje z poškodených súborov MDF. Okrem toho poskytuje náhľad obnoviteľných položiek databázy pred ich uložením.Revive SQL MDF File Viewer

6.1 Pros

 • Pokročilá obnova: Dokáže efektívne obnoviť dáta z poškodených a neprístupných súborov MDF.
 • Možnosť ukážky: Poskytuje podrobný náhľad obnoviteľných položiek z databázy.
 • Funkcia automatickej detekcie: Schopnosť automaticky zistiť verziu SQL Server kde bol vytvorený súbor MDF.

6.2 Nevýhody

 • Obmedzené možnosti ukladania: Rovnako ako niektoré iné prehliadače, tento nástroj ponúka iba formát CSV na ukladanie obnovených údajov.
 • Žiadne možnosti úprav: Nástroj nepodporuje úpravu alebo úpravu súborov databázy SQL.

7. Email Viewer MDF Viewer FREEWARE

Email Viewer MDF Viewer FREEWARE je nástroj, ktorý používateľom poskytuje možnosť prezerať a analyzovať súbory MDF bez SQL Server životné prostredie. Postavený pomocou výkonných algoritmov umožňuje efektívne prezeranie zdravých aj poškodených databáz. Ešte pôsobivejšie je, že tento nástroj ponúka funkciu automatického zisťovania SQL Server súbory a môže obnoviť zmazané záznamy SQL.Email Viewer MDF Viewer FREEWARE

7.1 Pros

 • Funkcia automatickej detekcie: Dokáže automaticky zistiť verziu SQL Server súbor MDF bol vytvorený v.
 • Obnoviť odstránené záznamy: Ponúka možnosť obnoviť odstránené záznamy SQL zo súboru MDF.
 • Režim dvojitého skenovania: Poskytuje dva režimy skenovania pre pohodlie používateľa, rýchle skenovanie a pokročilé skenovanie.

7.2 Nevýhody

 • Obmedzené formáty ukladania: Bohužiaľ ponúka iba formát CSV ako možnosť uloženia obnovených údajov.
 • Žiadna úprava súboru: Nástroj neposkytuje možnosť úpravy alebo úpravy databázových súborov.

8. Jumpshare Online SQL Viewer

Jumpshare Online SQL Viewer je online nástroj na prezeranie, ktorý používateľom umožňuje prístup k súborom MDF bez toho, aby vyžadovali tradičné SQL Server životné prostredie. Jumpshare je jedinečný, pretože funguje online a umožňuje používateľom prezerať súbory MDF priamo z prehliadača bez toho, aby museli inštalovať akýkoľvek softvér. Napriek svojej jednoduchosti Jumpshare efektívne umožňuje prezeranie databázových súborov vrátane tabuliek, spúšťačov a uložených procedúr.Jumpshare Online SQL Viewer

8.1 Pros

 • Online nástroj: Ako online nástroj eliminuje potrebu inštalácie softvéru a umožňuje prezeranie databázových súborov odkiaľkoľvek.
 • Užívatelsky prívetivý: Obsahuje jednoduché a intuitívne rozhranie, ktoré sa ľahko orientuje pre všetky úrovne používateľov.
 • Rýchle zobrazenie: Ponúka rýchly pohľad na databázové súbory napomáhajúci rýchlemu prístupu k údajom.

8.2 Nevýhody

 • Závislosť na internete: Ako online nástroj je jeho funkčnosť značne závislá od internetového pripojenia.
 • Žiadne nástroje na obnovenie alebo úpravu: Nástroj nemá možnosti obnovy dát pre poškodené súbory a chýbajú mu možnosti úprav.

9. Groupdocs Zobraziť SQL Online

Groupdocs View SQL Online je pokročilý a bezpečný online SQL prehliadač, ktorý používateľom umožňuje prezerať a analyzovať ich databázové súbory SQL bez potreby nastavenia. SQL Server. Tento cloudový nástroj je vytvorený na spracovanie viacerých formátov databázových súborov a poskytuje komplexnú platformu pre potreby prezerania súborov. To zahŕňa podporu pre prezeranie súborov MDF s utmost jasnosť a kvalita.Groupdocs Zobraziť SQL Online

9.1 Pros

 • Cloud-based: Jeho cloudová povaha umožňuje rýchly a pohodlný prístup kdekoľvek a kedykoľvek.
 • Podpora viacerých databázových súborov: Nástroj nie je obmedzený na súbory MDF, ale podporuje aj iné formáty databázových súborov.
 • Bezpečnosť: Zaisťuje vysokú úroveň zabezpečenia vašich databázových súborov pri prezeraní a analýze.

9.2 Nevýhody

 • Závislý od internetu: Ako cloudový nástroj je pre jeho fungovanie nevyhnutný neustály prístup na internet.
 • Žiadne nástroje na obnovenie/prispôsobenie: Nástroj neposkytuje kapacitu na obnovenie alebo úpravu súborov.

10. SQL Viewer

SQL Viewer je sofistikovaný nástroj s otvoreným zdrojovým kódom hosted na GitHub, ktorý je špeciálne navrhnutý na čítanie a zobrazovanie obsahu databázových súborov SQL. Vďaka svojej pokročilej funkcionalite a nespracovanému zobrazeniu je SQL Viewer skvelou voľbou pre používateľov, ktorí požadujú priamy a nezmyselný prístup k prezeraniu ich databázových súborov. Jeho open source povaha umožňuje používateľom pridávať funkcie alebo funkcie podľa ich požiadaviek.SQL Viewer

10.1 Pros

 • Open source: Ako nástroj s otvoreným zdrojom poskytuje flexibilitu na úpravu alebo pridanie akejkoľvek požadovanej funkcie.
 • Cost- efektívne: Keďže ide o open-source, je zadarmo a nemá skryté costs.
 • Ľahko použiteľné rozhranie: Tento nástroj predstavuje intuitívne používateľské rozhranie, vďaka ktorému je prezeranie a analýza databázových súborov nekomplikované.

10.2 Nevýhody

 • Obmedzené funkcie: Nástroj sa dodáva so základnými funkciami a chýbajú mu pokročilé funkcie, ako sú možnosti obnovy alebo úprav.
 • Technické know-how: Na využitie jeho open-source aspektu je potrebné technické zázemie alebo pochopenie kódu.

11. Nástroj MS SQL Database Viewer

Nástroj MS SQL Database Viewer Tool je ľahký, užívateľsky prívetivý nástroj určený na čítanie, prezeranie a analýzu databázových súborov SQL. Okrem toho, že je kompatibilný s rôznymi verziami SQL Server, je tiež schopný otvárať a čítať súbory MDF/NDF. Navyše obsahuje niekoľko funkcií obnovy dát s čistým a jednoduchým rozhraním pre pohodlie používateľa.Nástroj MS SQL Database Viewer

11.1 Pros

 • univerzálnosť: Podporuje viacero verzií SQL Server a môže otvárať súbory MDF/NDF.
 • Obnova dát: Ponúka možnosti obnovenia údajov z poškodených súborov MDF.
 • Užívateľské rozhranie: Obsahuje jednoduché a čisté rozhranie, ktoré používateľom uľahčuje navigáciu a používanie.

11.2 Nevýhody

 • Žiadne možnosti úprav: Tento nástroj umožňuje iba prezeranie a neponúka žiadne možnosti úprav alebo úprav databázových súborov.
 • Obmedzené pokročilé funkcie: V porovnaní s niektorými inými nástrojmi mu chýbajú niektoré pokročilé funkcie, ako napríklad poskytnutie náhľadu pred uložením údajov.

12. Comet System SQL Database Viewer

Comet System SQL Database Viewer je inovatívny nástroj na prezeranie súborov MDF. Umožňuje používateľom jednoducho otvárať, čítať a analyzovať databázové súbory SQL bez potreby SQL Server. Vyniká svojimi pokročilými funkciami, vrátane prispôsobiteľných nastavení zobrazenia a komplexnej podpory pre prezeranie rôznych databázových objektov.Comet System SQL Database Viewer

12.1 Pros

 • Prispôsobiteľné zobrazenie: Tento nástroj je dodávaný s prispôsobiteľnými nastaveniami, ktoré umožňujú používateľom prispôsobiť si spôsob zobrazenia svojich databázových súborov podľa svojich preferencií.
 • Komplexná podpora: Poskytuje podporu pre prezeranie rôznych databázových objektov, ako sú tabuľky, zobrazenia, uložené procedúry a ďalšie.
 • Užívateľsky prívetivé rozhranie: Rozhranie je jednoduché a ľahko sa s ním pracuje, čo zvyšuje jeho užívateľskú prívetivosť.

12.2 Nevýhody

 • Žiadne možnosti úprav: Nástroj neumožňuje priame úpravy alebo úpravy databázových súborov SQL.
 • Obmedzené pokročilé funkcie: Aj keď je funkčný, chýbajú mu niektoré pokročilé funkcie, ako napríklad obnova databázy.

13. Zhrnutie

Po komplexnom prehľade rôznych čítačiek súborov MDF dostupných na trhu je tu zhrnutie, ktoré poskytne rýchly prehľad rôznych diskutovaných nástrojov.

13.1 Celková porovnávacia tabuľka

Nástroj Vlastnosti Jednoduché použitie Cena Zákaznícka podpora
FreeViewer MDF Viewer Tool Zobraziť zdravé a poškodené súbory vysoký zdarma Stredne
Aryson SQL Viewer Záchrana dát, režim náhľadu vysoký zdarma vysoký
Prehliadač súborov MDF od MyPCFile Detekcia chýb, funkcia ukážky vysoký zdarma Nízky
Nástroj DRS SQL Viewer Záchrana dát, režim náhľadu vysoký zdarma Stredne
Odstrániť SQL MDF File Viewer Pokročilé obnovenie, možnosť náhľadu, funkcia automatického zisťovania vysoký zdarma vysoký
Email Viewer MDF Viewer FREEWARE Funkcia automatickej detekcie, obnovenie odstránených záznamov, režim dvojitého skenovania vysoký zdarma vysoký
Jumpshare Online SQL Viewer Online nástroje, rýchly náhľad Veľmi Vysoko zdarma Nízky
Groupdocs Zobraziť SQL Online Cloudová podpora viacerých databázových súborov vysoký zdarma Stredne
SQL Viewer Open source, ľahko použiteľné rozhranie vysoký zdarma Nízky
Nástroj na zobrazovanie databáz MS SQL Všestrannosť, obnova dát, používateľské rozhranie vysoký zdarma Stredne
Comet System SQL Database Viewer Prispôsobiteľné zobrazenie, komplexná podpora vysoký zdarma Nízky

13.2 Odporúčaný nástroj na základe rôznych potrieb

Pri výbere čítačky MDF súborov zohrávajú rozhodujúcu úlohu špecifické požiadavky používateľa. Napríklad, ak hľadáte online prehliadač pre rýchly a jednoduchý prístup, vhodnou voľbou by bol Jumpshare Online SQL Viewer alebo Groupdocs View SQL Online. Pre tých, ktorí hľadajú schopnosť obnoviť dáta z poškodených súborov, by boli perfektné Aryson SQL Viewer alebo DRS SQL Viewer Tool. Nakoniec, pre tých, ktorí potrebujú bezplatný, ale efektívny nástroj, by mali byť na vrchole FreeViewer MDF Viewer Tool a Email Viewer MDF Viewer FREEWARE.

14. Záver

14.1 Záverečné myšlienky a závery pre výber čítačky súborov MDF

Na záver je potrebné poznamenať, že výber prehliadača súborov MDF do značnej miery závisí od individuálnych potrieb a špecifikácií. Od schopnosti spracovať poškodené súbory na obnovu dát, ponúkania možností náhľadu, jednoduchého používania a ich interakcie s rôznymi operačnými systémami, do hry vstupujú rôzne faktory. Vyššie uvedené porovnanie ponúka pohľad na rôzne možnosti dostupné na trhu, čo by zase malo pomôcť používateľom urobiť informované rozhodnutie, ktoré najlepšie vyhovuje ich potrebám.Výber čítačky súborov MDF

Ako posledná rada, faktor cenovej dostupnosti by nemal zatieniť funkčnosť a efektívnosť nástroja, keďže tieto čítačky sú rozhodujúce pri správe a navigácii SQL Server údajov. Vyberte si nástroj, ktorý ponúka správnu rovnováhu medzi funkčnosťou, jednoduchosťou použitia a cenou. Vždy si pamätajte, že konečným cieľom je efektívne prezerať a spravovať vaše súbory MDF.

Úvod autora:

Vera Chen je expertka na obnovu dát v DataNumen, ktorá poskytuje širokú škálu produktov vrátane výkonného nástroja na opraviť databázy Access ACCDB.

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *