47 najlepších nástrojov Outlook PST Viewer (2024) [SŤAHOVANIE ZDARMA]

1. Úvod

1.1 Dôležitosť nástroja Outlook PST Viewer

Súbory PST (Personal Storage Table) sú primárnym spôsobom, akým Outlook ukladá informácie. Obsahujú dôležité údaje, ako sú e-maily, kalendáre, kontakty a úlohy. Tieto súbory PST sú však kompatibilné iba s MS Outlook a nemožno ich otvoriť priamo v žiadnom inom programe. Tu sa stáva významná úloha nástroja na zobrazovanie PST. Umožňuje vám pristupovať, zobrazovať a spravovať údaje súboru PST bez potreby aplikácie MS Outlook.

Ak je súbor PST poškodený alebo poškodený, potom most z nástrojov prehliadača PST ho nebude možné úspešne otvoriť. V takom prípade musíte použiť Oprava programu Outlook PST nástroj na opravu poškodeného súboru PST.Význam PST

1.2 Ciele tohto porovnania

S množstvom dostupných nástrojov na zobrazovanie PST môže byť náročné vybrať si ten, ktorý najlepšie vyhovuje vašim požiadavkám. Cieľom tohto porovnania je poskytnúť podrobný prehľad týchto nástrojov, diskutovať o ich silných a slabých stránkach. Dúfame, že vyhodnotením týchto nástrojov na základe rôznych parametrov vám pomôžeme urobiť informované rozhodnutie, keď si nabudúce vyberiete nástroj na zobrazovanie PST.

2. FREEVIEWER PST Viewer

FREEVIEWER PST Viewer je všestranný nástroj, ktorý používateľom umožňuje prezerať a čítať e-maily so súbormi PST spolu s prílohami bez inštalácie programu Microsoft Outlook. Poskytuje komplexné riešenie na prezeranie súborov PST, vykresľovanie všetkých správ spolu s ich priradenými atribútmi: komu, kópia, skrytá kópia, dátum odoslania, dátum prijatia atď.FREEVIEWER PST

2.1 Pros

 • Užívateľsky prívetivé rozhranie: Vyznačuje sa jednoduchým, intuitívnym rozhraním, ktoré sa ľahko používa aj pre netechnických používateľov.
 • Zobrazenie viacerých formátov súborov: Nielenže zobrazuje súbory PST, ale podporuje aj MSG, OSTa súbory EML.
 • Možnosť náhľadu a vyhľadávania: Poskytuje užitočný náhľad údajov a umožňuje vyhľadávanie kľúčových slov v e-mailoch.

2.2 Nevýhody

 • Obmedzené obnovenie súborov: Prehliadač nevykonáva rozsiahle obnovenie poškodených súborov PST.
 • Pokročilé funkcie vyžadujú platenú verziu: Niektoré funkcie a vlastnosti sú dostupné iba vo verzii Pro, vďaka čomu je bezplatný variant trochu obmedzený.

3. Prehliadač súborov MSOutlook PST

Prehliadač súborov MSOutlook PST je spoľahlivou voľbou pre jednotlivcov, ktorí si chcú prezerať údaje súborov PST bez inštalácie MS Outlooku do svojich systémov. Umožňuje používateľom prezerať si e-maily, kalendáre, kontakty, poznámky a denníky uložené v dátových súboroch PST. Tento samostatný nástroj funguje aj s typmi súborov ANSI aj Unicode.Prehliadač súborov MSOutlook PST

3.1 Pros

 • Robustná funkčnosť: Dokáže zobraziť normálne, ako aj poškodené a šifrované súbory PST.
 • Užívateľsky prívetivý prístrojový panel: Nástroj ponúka čisté rozhranie, vďaka ktorému je navigácia a ovládanie jednoduché a efektívne.
 • Podpora Unicode a ANSI: Funguje so súbormi ANSI aj Unicode PST, na rozdiel od mnohých iných prehliadačov, ktoré podporujú iba súbory ANSI.

3.2 Nevýhody

 • Obmedzená funkcia vyhľadávania: Nástroj neposkytuje rozsiahle možnosti vyhľadávania.
 • Pomalé pri veľkých súboroch: Pri práci s väčšími súbormi PST to môže byť dosť pomalé, čo môže niektorým používateľom spôsobiť nepríjemnosti.

4. CoolUtils Outlook Viewer

CoolUtils Outlook Viewer je bezplatný nástroj na prezeranie súborov PST bez potreby MS Outlook. Umožňuje vám prezerať si správy, kontakty a podrobnosti o stretnutiach, ktoré zahŕňajú viacero súborov PST. Môžete tiež vygenerovať záznam o vašej korešpondencii v TXT, PDF, HTML alebo TIFF pre budúce použitie.CoolUtils Outlook Viewer

4.1 Pros

 • Zobrazenie viacerých súborov PST: Nástroj umožňuje súčasné prezeranie niekoľkých súborov PST.
 • Generuje záznamy: Nástroj dokáže generovať záznamy o vašej e-mailovej korešpondencii v rôznych formátoch, ktoré môžu byť užitočné pri evidencii.
 • Integrácia s inými nástrojmi CoolUtils: Tento prehliadač sa veľmi dobre integruje s ostatnými nástrojmi CoolUtils a poskytuje bezproblémovú používateľskú skúsenosť.

4.2 Nevýhody

 • Obmedzené obnovenie súborov: Prehliadač neposkytuje možnosti na obnovenie poškodených súborov PST.
 • Žiadna funkcia vyhľadávania: Aj keď umožňuje prezeranie viacerých súborov PST, chýba mu funkcia vyhľadávania v týchto súboroch.

5. Recovery Toolbox PST File Viewer

Recovery Toolbox PST File Viewer je robustný a efektívny nástroj na otváranie, prezeranie a čítanie súborov PST bez inštalácie MS Outlook. Bol vyvinutý špeciálne na pomoc používateľom pri prístupe k obsahu poškodených alebo poškodených súborov PST a na prezeranie iných bežných položiek MS Outlook, ako sú e-maily, kontakty, kalendáre a úlohy.Recovery Toolbox Prehliadač súborov PST

5.1 Pros

 • Kompatibilita poškodených súborov: Vyniká pri obnove a prezeraní poškodených alebo poškodených súborov PST.
 • Zjednodušené používateľské rozhranie: Vďaka zjednodušenému a čistému používateľskému rozhraniu je navigácia a ovládanie pre používateľov bezproblémové.
 • Zobrazuje štruktúru súboru: Zobrazuje úplnú štruktúru súborov, čo používateľom uľahčuje vyhľadávanie konkrétnych položiek.

5.2 Nevýhody

 • Obmedzené pokročilé funkcie: Hoci tento nástroj efektívne otvára a umožňuje používateľom prezerať súbory PST, neponúka pokročilé funkcie, ako je funkcia vyhľadávania alebo možnosť exportu údajov.
 • Platená verzia pre viac funkcií: Ak chcete získať prístup k niektorým funkciám nástroja, budete musieť prejsť na platenú verziu.

6. SysTools Outlook PST Viewer Tool

Nástroj SysTools Outlook PST Viewer Tool je výkonná aplikácia, ktorá umožňuje používateľom otvárať, prezerať a čítať súbory PST aj bez toho, aby mali na svojich systémoch MS Outlook. Okrem toho ponúka odlišné funkcie, ako napríklad možnosť prezerania normálnych, poškodených a heslom chránených súborov PST, čím poskytuje svojim používateľom maximálnu flexibilitu a funkčnosť.SysTools Outlook PST Viewer Tool

6.1 Pros

 • Robustná funkčnosť: Dokáže zobraziť normálne, poškodené a heslom chránené súbory – funkcia, ktorá ho odlišuje od mnohých iných nástrojov.
 • Prístupné rozhranie: Jeho rozhranie je navrhnuté tak, aby bolo užívateľsky prívetivé, čo zjednodušuje navigáciu a obsluhu pre technických aj netechnických používateľov.
 • Funkcia ukážky: Prehliadač SysTools PST poskytuje dôkladný náhľad všetkých údajových položiek, ako sú e-maily, kalendáre, kontakty, úlohy atď.

6.2 Nevýhody

 • Žiadna funkcia vyhľadávania: Nástroj neposkytuje funkciu vyhľadávania, čo používateľom sťažuje nájdenie konkrétnych e-mailov alebo údajov v súboroch PST.
 • Čiastočná podpora pre poškodené súbory: Nástroj poskytuje obmedzenú podporu pre poškodené súbory a nie všetky poškodené súbory možno zobraziť.

7. Kernel Outlook PST Viewer zadarmo

Kernel Outlook PST Viewer Free je sofistikovaný nástroj, ktorý umožňuje používateľom otvárať, prezerať a čítať súbory Outlook PST bez potreby kópie MS Outlook. Je schopný čítať všetky typy položiek, ako sú e-maily, záznamy v kalendári a kontakty. Tento nástroj umožňuje používateľom okrem prezerania aj kopírovať a tlačiť e-maily vo formáte TXT a HTML.Kernel Outlook PST Viewer zadarmo

7.1 Pros

 • Kopíruje a tlačí e-maily: Na rozdiel od iných základných prehliadačov PST poskytuje možnosť kopírovať a tlačiť e-maily vo formáte TXT a HTML.
 • Flexibilné možnosti zobrazenia: Ponúka možnosť prezerania položiek podľa priečinka, typu položky, vyhľadávania podľa rozsahu dátumov a ďalších, pričom poskytuje flexibilné možnosti zobrazenia.
 • Zobraziť súbory chránené heslom: Nástroj má schopnosť otvárať súbory chránené heslom na prezeranie.

7.2 Nevýhody

 • Pomalý výkon: Pri načítavaní väčších súborov PST môže fungovať pomalšie.
 • Obmedzená podpora pre extrémne poškodené súbory: Aj keď dokáže spracovať normálne až stredne poškodené súbory, intenzívne poškodené súbory sa nemusia otvárať efektívne.

8. Prehliadač súborov PST

Prehliadač súborov PST od ConverterTools je efektívny nástroj, ktorý používateľom umožňuje prístup k súborom PST bez nutnosti používať MS Outlook. Či už ide o prezeranie e-mailov, kalendárov, úloh, poznámok alebo kontaktov, tento nástroj poskytuje spoľahlivé riešenie pre technických aj netechnických používateľov. Okrem toho je tiež veľmi zručný pri prezeraní šifrovaných súborov PST.Prehliadač súborov PST

8.1 Pros

 • Spracováva šifrované súbory: Má schopnosť prezerať zašifrované súbory PST, čo je funkcia, ktorá sa bežne nenachádza v mnohých iných bezplatných nástrojoch.
 • Jednoduchá navigácia: Jeho užívateľsky prívetivé rozhranie umožňuje priamu navigáciu a obsluhu, čo ďalej zvyšuje jeho použiteľnosť.
 • Zobraziť všetky typy údajov: Umožňuje používateľom zobraziť všetky typy údajov obsiahnutých v súbore PST, ako sú e-maily, kalendáre, úlohy, poznámky atď.

8.2 Nevýhody

 • Obmedzené zotavenie: Aj keď je ako prehliadač pomerne efektívny, jeho schopnosť zvládnuť značne poškodené alebo poškodené súbory je obmedzená.
 • Chýba funkcia vyhľadávania: Tento nástroj neposkytuje vstavanú možnosť vyhľadávania, čo môže sťažiť nájdenie konkrétnych položiek vo väčších súboroch PST.

9. GainTools PST Viewer

GainTools PST Viewer je užívateľsky prívetivý nástroj, ktorý umožňuje používateľom čítať a prezerať súbory PST bez potreby MS Outlook. Poskytuje vám jednoduchý spôsob zobrazenia všetkých položiek PST, vrátane e-mailov, kontaktov, poznámok, stretnutí atď. Umožňuje vám tiež zobraziť vlastnosti e-mailov, ako napríklad kópia, skrytá kópia, dátum odoslania, dátum prijatia atď.GainTools PST Viewer

9.1 Pros

 • Detailné prezeranie: Okrem prezerania údajov súboru PST vám tiež umožňuje zobraziť vlastnosti e-mailov.
 • Bez obmedzenia veľkosti: Tento prehliadač dokáže spracovať súbory PST akejkoľvek veľkosti a ponúka flexibilitu pri práci s výrazne veľkými súbormi.
 • Jednoduché používateľské rozhranie: Nástroj má jednoduché používateľské rozhranie, v ktorom sa ľahko orientujú aj netechnickí používatelia.

9.2 Nevýhody

 • Chýbajú funkcie obnovy: Neponúka funkciu na obnovenie údajov z poškodených alebo poškodených súborov PST.
 • Žiadna funkcia vyhľadávania: Softvér neposkytuje funkciu vyhľadávania, čo môže sťažiť nájdenie konkrétnych údajov alebo e-mailov v rozsiahlom súbore PST.

10. Bezplatný prehliadač PST založený na webovom prehliadači spoločnosti GoldFynch

Bezplatný prehliadač PST založený na webovom prehliadači spoločnosti GoldFynch poskytuje jedinečný prístup k prezeraniu súborov PST. Namiesto sťahovania a inštalácie samostatnej aplikácie si môžete súbory prezerať priamo z webového prehliadača. Tento online prehliadač PST zaisťuje, že máte prístup k svojim údajom bez akýchkoľvek obmedzení softvéru alebo problémov s kompatibilitou.Bezplatný prehliadač PST založený na webovom prehliadači spoločnosti GoldFynch

10.1 Pros

 • Webové: Ako cloudový nástroj odstraňuje potrebu sťahovania a inštalácie softvéru, vďaka čomu je mimoriadne dostupný z akéhokoľvek zariadenia s internetovým pripojením.
 • Užívatelsky prívetivý: Jeho intuitívne rozhranie zjednodušuje a zefektívňuje obsluhu a navigáciu.
 • Zabezpečiť: HostZabezpečenie vašich údajov je jednou z ich hlavných priorít, pretože ponúkajú šifrovanie typu end-to-end.

10.2 Nevýhody

 • V závislosti od internetového pripojenia: Keďže ide o online nástroj, jeho funkčnosť a rýchlosť do veľkej miery závisia od vášho internetového pripojenia.
 • Žiadna možnosť obnovenia: Tento nástroj neponúka funkcie na obnovenie údajov z poškodených alebo poškodených súborov PST.

11. Aryson PST Viewer Tool

Aryson PST Viewer Tool je vynikajúci nástroj navrhnutý na prezeranie a čítanie e-mailov, kalendárov, poznámok, úloh a kontaktov so súbormi Outlook PST bez potreby MS Outlook. Vhodné pre bežné aj poškodené súbory a zaisťuje, že používatelia majú vždy spoľahlivé riešenie na prístup k svojim súborom PST.Aryson PST Viewer Tool

11.1 Pros

 • Postará sa o poškodené súbory: Tento nástroj dokáže otvárať, prezerať a čítať normálne aj poškodené súbory PST.
 • Viacero možností zobrazenia: Poskytuje možnosti zobrazenia e-mailových správ, poznámok, kalendárov a kontaktov.
 • Bez obmedzenia veľkosti: Bez ohľadu na veľkosť súboru PST dokáže efektívne otvoriť a zobraziť jeho obsah.

11.2 Nevýhody

 • Obmedzené pokročilé funkcie: Aj keď základy robí efektívne, chýbajú mu pokročilé funkcie, ako je vyhľadávanie v e-mailoch alebo export údajov zo súboru PST.
 • Pre úplný prístup je potrebná prémiová verzia: Niektoré funkcie sú dostupné iba v prémiovej verzii, takže bezplatná verzia je trochu obmedzená.

12. MailsDaddy Free PST Viewer V3.3

MailsDaddy Free PST Viewer V3.3 je vysoko výkonný nástroj špeciálne navrhnutý na otváranie a prezeranie údajov súborov Outlook PST, ako sú e-maily, kontakty, kalendáre a ďalšie, bez nutnosti inštalácie MS Outlook do vášho počítača. Okrem toho je schopný spracovať normálne aj poškodené súbory PST a svojim používateľom poskytuje dôkladné a flexibilné riešenie prezerania PST.MailsDaddy bezplatný prehliadač PST

12.1 Pros

 • Podpora poškodených súborov: Funguje dobre pri riešení bežných aj poškodených súborov PST.
 • Jednoduchá navigácia: Nástroj ponúka rozhranie s jednoduchou navigáciou, ktoré zaisťuje bezproblémovú používateľskú skúsenosť.
 • Presné zobrazenie údajov: Poskytuje presné zobrazenie údajov súboru PST a zaisťuje, že všetky podrobnosti sú správne prezentované.

12.2 Nevýhody

 • Manipulácia s veľkými súbormi: Pri práci s príliš veľkými súbormi PST môže nástroj fungovať pomalšie.
 • Obmedzený prístup k funkciám: Aj keď ponúka bezplatnú verziu, niektoré pokročilé funkcie vyžadujú upgrade na prémiovú verziu.

13. Prehliadač súborov SysInfo PST

SysInfo PST File Viewer je ďalším komplexným nástrojom, ktorý poskytuje úplný prístup k čítaniu a prezeraniu údajov súborov PST programu Outlook bez potreby MS Outlook. Vyhovuje širokej diagnozeostic, vrátane schopnosti spracovať šifrované, heslom chránené a dokonca aj vážne poškodené súbory, čo z neho robí robustný nástroj na riešenie rôznych stavov súborov PST.Prehliadač súborov SysInfo PST

13.1 Pros

 • Široká podpora súborov: Zameriava sa na všetky súbory PST vrátane šifrovaných, heslom chránených a veľmi poškodených súborov.
 • Pokročilá ukážka: Pred otvorením údajov umožňuje používateľom zobraziť náhľad e-mailov, kalendárov, kontaktov, úloh, poznámok, denníkov atď.
 • Automatické skenovanie: Nástroj okrem kontroly poškodenia automaticky zistí informácie o súbore PST, ako je verzia, typ súboru a kompatibilita.

13.2 Nevýhody

 • Komplexné používateľské rozhranie: Rozhranie nástroja je trochu zložité a môže byť náročné pre netechnických používateľov.
 • Miera úspešnosti sa líši: Úspešnosť zobrazenia vážne poškodených súborov nemožno zaručiť a môže sa líšiť.

14. Softvér PST Viewer

Softvér PST Viewer od MailConverterTools je výkonný nástroj, ktorý používateľom umožňuje otvárať, čítať a prezerať súbory PST bez potreby inštalácie MS Outlook. Softvér podporuje normálne aj poškodené súbory PST a ponúka rýchly a bezproblémový proces prezerania e-mailov a iných položiek poštových schránok.Softvér PST Viewer

14.1 Pros

 • Pokročilé funkcie: Nástroj je vybavený pokročilými funkciami, ako je ponuka možnosti náhľadu e-mailov a príloh, čo používateľom pomáha zobraziť ich údaje pred ich uložením.
 • Podporuje poškodený súbor PST: Na rozdiel od mnohých iných nástrojov na zobrazovanie PST tento softvér podporuje poškodené súbory PST a umožňuje používateľom prezerať údaje poškodených súborov PST.
 • Jednoduché použitie: Tento nástroj ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie, ktoré uľahčuje prezeranie a správu súborov PST aj netechnickým používateľom.

14.2 Nevýhody

 • Občasné oneskorenia: Niektorí používatelia hlásili občasné oneskorenia počas ukážky súboru PST.
 • Obmedzená podpora: Nástroj ponúka obmedzenú podporu pre nižšie verzie operačného systému Windows.

15. PST Viewer Tool

Nástroj PST Viewer Tool od MS Outlook Tools je efektívny nástroj určený na prezeranie a čítanie súborov PST spolu s prílohami bez potreby inštalácie MS Outlook. Podporuje súbory PST typu ANSI aj Unicode a poskytuje jasný pohľad na e-maily PST, kalendáre, kontakty, úlohy, poznámky atď.PST Viewer Tool

15.1 Pros

 • Podporuje ANSI aj Unicode PST: Tento nástroj podporuje súbory PST ANSI (zastaraný formát) aj Unicode (najnovší formát), vďaka čomu je veľmi všestranný.
 • Ukážka príloh: Nástroj umožňuje používateľom zobraziť ukážku príloh v rámci softvérového rozhrania, čo je užitočná funkcia pre rýchly prístup a kontrolu.
 • Nevyžaduje sa žiadna inštalácia programu Outlook: Uľahčuje prezeranie súborov PST bez inštalácie MS Outlook, čo z neho robí samostatný nástroj na prezeranie údajov PST.

15.2 Nevýhody

 • Obmedzené funkcie v bezplatnej verzii: Bezplatná verzia tohto nástroja na prezeranie PST ponúka obmedzené funkcie a používatelia si musia zakúpiť plnú verziu, aby získali prístup ku všetkým funkciám.
 • Žiadna možnosť obnovenia: Tento nástroj neposkytuje žiadnu možnosť na obnovenie alebo opravu poškodených alebo poškodených súborov PST.

16. Sprievodca prehliadačom súborov PST

PST File Viewer Wizard od Forensiksoft je bezproblémový nástroj, ktorý používateľom umožňuje efektívne prezerať a čítať súbory PST bez aplikácie Outlook. Aplikácia poskytuje jednoduchý spôsob prístupu k e-mailom, kontaktom, kalendárom, úlohám a ďalším komponentom súborov PST s intuitívnym rozhraním.Sprievodca prehliadačom súborov PST

16.1 Pros

 • Široká škála funkcií: Ponúka množstvo možností pre jednoduchú navigáciu a čítanie, ako sú kategórie, nástroje laso, rotácia, prezentácia a uloženie ako .pdf.
 • Ukážka príloh: Softvér umožňuje používateľom prezerať si ukážky príloh priamo v aplikácii, čím poskytuje jednoduché použitie a dostupnosť.
 • Kompatibilita: Podporuje súbory PST zo všetkých verzií programu Outlook, čo z neho robí všestrannú voľbu.

16.2 Nevýhody

 • Žiadna bezplatná verzia: Neexistuje žiadna bezplatná verzia softvéru; používatelia musia investovať vopred, aby mohli používať tento nástroj.
 • Komplexné rozhranie: Niektorí používatelia uviedli, že rozhranie sa môže zdať zložité, najmä pre netechnických používateľov.

17. Outlook PST Viewer Tool

Outlook PST Viewer Tool od Cigati Solutions je kompetentný program navrhnutý na efektívne prepojenie s vašimi súbormi Outlook PST. Poskytuje vám prístup k čítaniu a prezeraniu e-mailov, kalendárov, úloh a ďalších položiek poštových schránok aj bez inštalácie MS Outlook.Outlook PST Viewer Tool

17.1 Pros

 • Podpora priraďovania súborov denníka: Softvér ponúka možnosť spárovať súbory PST s príslušnými súbormi denníka, čo je prvoradá funkcia pre technických používateľov.
 • Podpora pre šifrované súbory PST: Má schopnosť čítať a dekódovať šifrované súbory PST, čo je v určitých scenároch výhodné.
 • Možnosť exportu: Pomocou tohto nástroja môžete exportovať údaje poštovej schránky do rôznych formátov HTML.

17.2 Nevýhody

 • Žiadna bezplatná verzia: Softvér neponúka bezplatnú verziu a aby používatelia mali prístup k funkciám, musia vykonať počiatočnú investíciu.
 • Pomalý výkon: Niektorí používatelia považujú tento nástroj za trochu pomalý pri veľkých súboroch PST.

18. FORENSICWARE PST Viewer

FORENSICSWARE PST Viewer je komplexný nástroj navrhnutý na efektívne prezeranie a čítanie súborov PST pri absencii MS Outlook. Je to perfektná možnosť pre forenznú analýzu, pretože ponúka možnosti hlbšieho ponorenia sa do každej zložky súboru PST.FORENSICSWARE PST Viewer

18.1 Pros

 • Forenzné funkcie: Softvér sa môže pochváliť forenznými funkciami ako Hex View, Properties View, MIME view, čím sa odlišuje od ostatných na trhu.
 • Podporované viaceré formáty súborov: Podporuje nielen PST, ale aj OST, NST, ZDB a BAK dátové súbory programu Outlook.
 • Pokročilé vyhľadávanie a triedenie: Nástroj ponúka intuitívne pokročilé možnosti vyhľadávania a triedenia, ktoré významne prispievajú k skúmaniu údajov súborov PST.

18.2 Nevýhody

 • Žiadna bezplatná verzia: Bezplatná verzia tohto nástroja chýba a úplný prístup ku všetkým funkciám vyžaduje zakúpenie.
 • Komplexné rozhranie: Rozhranie môže byť pre netechnických používateľov trochu mätúce, pretože má forenzne orientované funkcie.

19. Softvér eSoftTools bezplatný prehliadač PST

eSoftTools poskytuje bezplatný nástroj na zobrazovanie PST, ktorý používateľom umožňuje efektívne otvárať a čítať súbory PST bez potreby programu Outlook. Tento nástroj je medzi používateľmi obľúbený vďaka svojej jednoduchosti a robustným funkciám zobrazenia.Softvér eSoftTools Bezplatný prehliadač PST

19.1 Pros

 • Nie Cost: Keďže nástroj je úplne zadarmo, je to vynikajúca možnosť pre používateľov, ktorí chcú prezerať súbory PST bez akýchkoľvek investícií.
 • Jednoduché použitie: Softvér poskytuje jednoduché a priamočiare používateľské rozhranie, ktoré je jednoduché aj pre netechnických používateľov.
 • Ukážka príloh: Umožňuje priamy náhľad príloh v softvérovom rozhraní, vďaka čomu je vhodný pre rýchle recenzie.

19.2 Nevýhody

 • Obmedzené funkcie: Ako bezplatný nástroj sú ponúkané funkcie základné a obmedzené v porovnaní s inými prémiovými nástrojmi na zobrazovanie PST.
 • Žiadna podpora pre poškodené súbory PST: Nástroj nepodporuje poškodené alebo poškodené súbory PST.

20. Bezplatný prehliadač súborov PST

Bezplatný prehliadač súborov PST od FileViewers je nezávislý nástroj na prezeranie a čítanie súborov PST programu Outlook bez potreby klienta Outlook. Softvér podporuje súbory zo všetkých verzií Outlooku, čím poskytuje dostupné riešenie pre používateľov, ktorí si potrebujú iba čítať a prezerať svoje súbory PST.Bezplatný prehliadač súborov PST

20.1 Pros

 • Úplne zadarmo: Tento nástroj je úplne zadarmo a ponúka používateľom skvelý spôsob, ako si prezerať svoje súbory PST bez akýchkoľvek finančných záväzkov.
 • Jednoduché a užívateľsky prívetivé: Má priame a intuitívne rozhranie, ktoré je výhodné najmä pre používateľov s malými technickými znalosťami.
 • Kompatibilita: Nástroj je kompatibilný so súbormi PST zo všetkých verzií MS Outlook.

20.2 Nevýhody

 • Základná funkčnosť: Nástroj poskytuje iba základné funkcie prezerania bez veľkej flexibility alebo pokročilých možností.
 • Pomalé časy načítania: Niektorí používatelia hlásili pomalé časy načítania pri otváraní väčších súborov PST.

21. KDETools Outlook PST Viewer

KDETools Outlook PST Viewer je špecializovaný nástroj navrhnutý tak, aby efektívne pomáhal používateľom čítať a prezerať obsah súboru PST, vrátane e-mailov, kalendárov, kontaktov, úloh, poznámok a ďalších, bez potreby MS Outlook.KDETools Outlook PST Viewer

21.1 Pros

 • Kompatibilné s viacerými verziami programu Outlook: Tento nástroj podporuje súbory PST zo všetkých verzií programu MS Outlook, vďaka čomu je vysoko prispôsobivý.
 • Podrobné zobrazenie: Umožňuje používateľom prezerať e-maily spolu s metavlastnosťami (Komu, Kópia, Skrytá kópia, Predmet, Dátum odoslania, Dátum prijatia a veľkosť v bajtoch), čo je výhodné pre hĺbkové posúdenie.
 • Náhľad príloh: Uľahčuje náhľad príloh priamo v softvérovom rozhraní, čím poskytuje jednoduchý prístup.

21.2 Nevýhody

 • Žiadna bezplatná plná verzia: Hoci je k dispozícii demo verzia, na prístup ku všetkým funkciám je potrebné zakúpiť plnú verziu.
 • Pomalé pri veľkých súboroch: Niektorí používatelia uvádzajú, že nástroj môže byť pomalší pri práci s väčšími a zložitejšími súbormi PST.

22. SYSKARE PST File Viewer Tool

SYSKARE PST File Viewer je šikovná aplikácia, ktorá umožňuje používateľom bezpečne prezerať a čítať PST e-maily, kontakty, kalendáre, úlohy a ďalšie položky bez potreby MS Outlook. Tento nástroj, navrhnutý s ohľadom na užívateľskú prívetivosť, pomáha eliminovať komplikácie pri čítaní súborov PST.SYSKARE PST File Viewer Tool

22.1 Pros

 • Užívateľsky prívetivé rozhranie: Vďaka jasnému a interaktívnemu užívateľskému rozhraniu sa tento nástroj ľahko orientuje aj pre netechnických používateľov.
 • Podrobné zobrazenie: Poskytuje podrobný pohľad na všetky súčasti e-mailu a ďalšie položky programu Outlook, vďaka čomu je ideálny na dôkladné preskúmanie.
 • Podporuje veľké súbory PST: Tento nástroj si bez námahy poradí s veľkými súbormi PST, čo umožňuje používateľom s rozsiahlymi údajmi používať ho bez prekážok.

22.2 Nevýhody

 • Vyžaduje zlepšenie rýchlosti: Aj keď adekvátne spracováva veľké súbory PST, rýchlosť by sa mohla zlepšiť pre lepší používateľský zážitok.
 • Obmedzenia bezplatnej verzie: Bezplatná verzia nástroja má obmedzené funkcie a vyžaduje si zakúpenie plnej služby.

23. Stellar PST Viewer

Stellar PST Viewer je dokonalý nástroj na prezeranie súborov PST bez aplikácie MS Outlook. Vďaka svojej schopnosti zobraziť jasný náhľad všetkých položiek poštovej schránky, ako sú e-maily, prílohy, kontakty, kalendáre, úlohy, poznámky a iné, poskytuje skvelý spôsob kontroly obsahu súborov PST.Hviezdny prehliadač PST

23.1 Pros

 • Zobraziť odstránené položky: Tento nástroj dokáže zobraziť odstránené položky zo súboru PST, čo môže byť významná funkcia na účely obnovy údajov.
 • Efektívne možnosti vyhľadávania: Poskytuje viacero možností vyhľadávania, ktoré môžu pomôcť pri hľadaní konkrétnych položiek v súbore PST s menším úsilím.
 • Ukážka príloh: Nástroj umožňuje prezeranie e-mailových príloh priamo zo softvérového rozhrania pre rýchlejší prístup a kontrolu.

23.2 Nevýhody

 • Obmedzenia základnej verzie: Základná bezplatná verzia nástroja má menej funkcií a úplné používanie vyžaduje inováciu na platenú verziu.
 • Pomalé s veľkými súbormi: Tento nástroj môže byť pri práci s veľkými a zložitými súbormi PST trochu pomalý.

24. DRS PST Viewer Tool

DRS PST Viewer Tool je pohodlná aplikácia určená na prezeranie súborov PST bez nutnosti mať nainštalovaný Outlook. Poskytuje robustné a jednoduchšie riešenie na prezeranie a čítanie e-mailov a iných položiek poštových schránok vrátane kontaktov, kalendárov, úloh a ďalších.DRS PST Viewer Tool

24.1 Pros

 • Komplexné prezeranie: Tento nástroj umožňuje komplexný pohľad na e-maily spolu s prílohami a ďalšími komponentmi a poskytuje používateľovi úplný kontext.
 • Žiadna závislosť od Outlooku: Efektívne eliminuje potrebu MS Outlook a ponúka samostatné riešenie na prezeranie súborov PST.
 • Podporuje poškodené súbory PST: Tento nástroj poskytuje podporu na prezeranie poškodených alebo poškodených súborov PST, čo môže byť kľúčové pri obnove údajov.

24.2 Nevýhody

 • Pomalšie časy načítania: Nástroj, aj keď je účinný, sa pri práci s väčšími súbormi PST načítava pomaly.
 • Žiadna bezplatná plná verzia: Kompletná sada funkcií je k dispozícii iba v platenej verzii softvéru, čo obmedzuje niektorých používateľov, ktorí používajú iba bezplatnú verziu.

25. Oprava obnovy pre PST Viewer

Recoveryfix for PST Viewer je spoľahlivé riešenie, ktoré používateľom umožňuje otvárať a prezerať súbory PST bez potreby MS Outlook. Podporuje komplexné prezeranie všetkých komponentov poštových schránok, ako sú e-maily, kontakty, kalendáre, úlohy atď., a to aj v prípade absencie klienta Outlook.Oprava obnovy pre PST Viewer

25.1 Pros

 • Číta poškodené súbory: Jednou z definujúcich funkcií tohto nástroja je jeho schopnosť čítať a otvárať poškodené súbory PST.
 • Easy GUI: Recoveryfix for PST Viewer prichádza s ľahko zrozumiteľným grafickým užívateľským rozhraním, vďaka čomu je užívateľsky prívetivý aj pre začínajúcich používateľov.
 • Ukážka príloh: Nástroj uľahčuje náhľad príloh v rozhraní prehliadača, čím zvyšuje pohodlie používateľa.

25.2 Nevýhody

 • Žiadna funkcia exportu: Hoci si môžete prezerať obsah súborov PST, nástroj neposkytuje možnosť ich exportu alebo uloženia.
 • Obmedzené funkcie v bezplatnej verzii: Bezplatná verzia ponúka obmedzené funkcie a používatelia si musia zakúpiť licencovanú verziu, aby mohli využívať všetky funkcie.

26. MailsSoftware Free PST Viewer

MailsSoftware Free PST Viewer je nástroj zameraný na poskytovanie jednoduchého a efektívneho spôsobu prezerania súborov Outlook PST. Tento ľahko použiteľný nástroj bol navrhnutý tak, aby otváral a čítal súbory PST bez toho, aby ste na svojom zariadení museli mať nainštalovaný MS Outlook. Dokáže zobraziť ukážku všetkých položiek súboru PST vrátane e-mailov, kontaktov a kalendárov. Užívateľsky prívetivé rozhranie robí navigáciu a hľadanie konkrétnych položiek hračkou.MailsSoftware bezplatný prehliadač PST

26.1 Pros

 • Efektívny prehliadač: Tento nástroj poskytuje bezproblémové prezeranie, efektívne spracováva e-maily, prílohy a ďalšie položky súborov PST.
 • Užívatelsky prívetivý: Jeho rozhranie je čisté a intuitívne, vďaka čomu je jednoduché aj pre používateľov bez väčších technických znalostí.
 • Dostupná bezplatná verzia: Výhoda oproti mnohým svojim konkurentom, MailsSoftware poskytuje bezplatnú verziu svojho prehliadača PST pre používateľov so základnými požiadavkami.

26.2 Nevýhody

 • Obmedzené schopnosti: Bezplatná verzia nástroja má obmedzené možnosti. Pokročilejšie funkcie ako vyhľadávanie a export sú dostupné len v platenej verzii.
 • Žiadne aktívne aktualizácie: Nástroj už nejaký čas nezaznamenal významné aktualizácie, čo môže viesť k strate nových funkcií alebo vylepšení, ktoré môže ponúknuť iný softvér.
 • Pomalé načítanie: Pri veľkých súboroch PST sa výkon nástroja môže spomaliť, čo vedie k dlhším časom načítania.

27. BEZPLATNÝ PREHĽAD PST

FREE PST Viewer je produkt od PC InfoTools, ktorý používateľom umožňuje prístup a náhľad obsahu v súboroch PST bez potreby MS Outlook. Ide o ľahko použiteľný nástroj, vďaka ktorému je dostupný aj pre netechnických používateľov. Od e-mailov po kontakty a záznamy v kalendári je tento prehliadač PST schopný spracovať všetky typy položiek súboru PST.ZDARMA PST VIEWER

27.1 Pros

 • Funkcia ukážky: Nástroj je schopný poskytnúť podrobné náhľady obsahu všetkých súborov PST, čo pomáha pri dôkladnej analýze a kontrole.
 • Nepoškodené rozloženie: FREE PST Viewer zobrazuje súbory presne tak, ako by sa zobrazovali v programe Outlook, pričom zachováva originalitu a zabraňuje poškodeniu rozloženia.
 • Kompatibilita: Podporuje súbory ANSI aj Unicode PST a dokáže spracovať súbory z rôznych verzií programu Outlook.

27.2 Nevýhody

 • Obmedzená funkčnosť: Bezplatná verzia nástroja neumožňuje ukladanie ani export súborov. Tieto pokročilé funkcie sú dostupné iba pri zakúpení prémiovej verzie.
 • Problém s výkonom: Pri práci s väčšími súbormi PST sa výkon nástroja môže spomaliť, čo spôsobí, že načítanie súborov bude trvať dlhšie.
 • Nedostatok pravidelných aktualizácií: V porovnaní s inými podobnými nástrojmi tento prehliadač PST nedostáva pravidelné aktualizácie, čo môže viesť k tomu, že vám budú chýbať nové funkcie alebo vylepšenia.

28. Softvér PCDOTS PST File Viewer

Softvér PCDOTS PST File Viewer je ďalším spoľahlivým nástrojom navrhnutým na pohodlné prezeranie a prezeranie obsahu zo súborov PST. Táto aplikácia má jednoduché používateľské rozhranie a poskytuje funkcie na jednoduchú správu súborov PST. Používatelia si môžu prezerať e-maily, podrobnosti kalendára a dôležité podrobnosti PST s relatívne malými problémami.Softvér PCDOTS PST File Viewer

28.1 Pros

 • Jednoduché rozhranie: Aplikácia má užívateľsky prívetivé rozhranie, vďaka čomu je navigácia v nástroji a prezeranie podrobností o súbore PST mimoriadne jednoduchá.
 • Bezplatná verzia: Rovnako ako jeho rovesníci, aj PCDOTS ponúka bezplatnú verziu svojho softvéru, aby pomohla používateľom pochopiť základné funkcie nástroja.
 • Samostatná aplikácia: Nástroj na fungovanie nevyžaduje nastavenie programu Microsoft Outlook, čo používateľom ponúka slobodu používania.

28.2 Nevýhody

 • Obmedzené funkcie: Bezplatná verzia nástroja má obmedzené funkcie a pokročilé funkcie, ako je export súborov alebo vyhľadávacie nástroje, sú zahrnuté iba v prémiovej verzii.
 • Problémy s výkonom: Používatelia sa môžu pri práci s väčšími súbormi PST stretnúť s pomalým časom načítania a spracovania.
 • Zriedkavé aktualizácie: Nástroj nedostáva časté aktualizácie a môže zaostávať, pokiaľ ide o novo predstavené funkcie alebo vylepšenia.

29. Bezplatný prehliadač PST

Free PST Viewer od Softaken je aplikácia, ktorá poskytuje spoľahlivý a nekomplikovaný spôsob prezerania súborov PST. Má schopnosti spracovať všetky položky v súbore PST, ako sú e-maily, kontakty a kalendáre, bez potreby platformy MS Outlook. Užívateľsky prívetivý a intuitívne navrhnutý tento nástroj má za cieľ zjednodušiť proces prezerania súborov PST.Konvertor poštových schránok PST

29.1 Pros

 • Dashboard s viacerými funkciami: Tento prehliadač je dodávaný s dynamickým ovládacím panelom, ktorý umožňuje podrobné a nekomplikované prezeranie e-mailov, príloh, ako aj iných dôležitých položiek súboru PST.
 • jednoduchosť: Jednoduchá navigácia a užívateľsky prívetivé nastavenie robí tento nástroj ideálnym aj pre netechnických používateľov, ktorí chcú prezerať a analyzovať súbory PST.
 • Vysoká kompatibilita: Tento prehliadač dokáže spracovať súbory ANSI aj Unicode PST, vďaka čomu je všestranný a flexibilný pre používateľov s rôznymi verziami programu Outlook.

29.2 Nevýhody

 • Obmedzené funkcie: Bezplatná verzia nástroja ponúka obmedzené funkcie a funkcie. Mnohé pokročilé funkcie sú dostupné iba v prémiovej verzii.
 • Žiadne pravidelné aktualizácie: Nástroj nedostáva pravidelné aktualizácie, v dôsledku čoho môže dôjsť k strate nových funkcií a vylepšení.
 • Oneskorenie výkonu: Tento nástroj môže pri práci s väčšími súbormi PST čeliť problémom s pomalým načítaním a časom spracovania.

30. OST PST Viewer

OST PST Viewer je efektívny nástroj určený na prezeranie a analýzu súborov PST programu Outlook bez potreby inštalácie programu Microsoft Outlook. Táto aplikácia podporuje nielen PST, ale aj OST súborov, ktoré poskytujú všestranné riešenie pre firmy a jednotlivcov, ktorí potrebujú jednoduchý prístup k archivovaným e-mailom alebo zálohám.OST PST Viewer

30.1 Pros

 • univerzálnosť: Dokáže čítať PST (Personal Storage Table) aj OST (Offline Storage Table), čo z neho robí komplexné riešenie pre prácu s dátovými súbormi programu Outlook.
 • Funkcia vyhľadávania: Tento nástroj obsahuje pokročilú funkciu vyhľadávania, ktorá môže byť užitočná pri práci s veľkými súbormi PST.
 • Žiadna závislosť na programe Outlook: Nástroj funguje nezávisle, bez potreby nainštalovanej platformy Outlook vo vašom počítači.

30.2 Nevýhody

 • Možnosť pomalých operácií: Pri práci s väčšími súbormi PST má nástroj tendenciu sa spomaľovať a vykonávanie operácií môže trvať značné množstvo času.
 • Obmedzené vo bezplatnej variante: Bezplatný variant nástroja má obmedzené funkcie. Mnohé z pokročilých kapacít sú vyhradené pre platené verzie a v bezplatnej verzii sa nenachádzajú.
 • Zriedkavé aktualizácie: Tomuto nástroju chýbajú pravidelné aktualizácie, pričom mu môžu chýbať kľúčové vylepšenia a vylepšenia, ktoré ponúkajú iné súčasné balíky.

31. ZOOK PST Viewer Tool

ZOOK PST Viewer Tool ponúka používateľom možnosť otvárať a prezerať súbory PST bez nutnosti používať Microsoft Outlook. Keďže je všestranný, podporuje šifrované a veľké súbory PST. Ďalej vám umožňuje prechádzať rôznymi komponentmi, ako sú e-maily, kalendáre, kontakty, úlohy, poznámky atď., čo predstavuje komplexné riešenie pre všetky potreby sledovania PST.ZOOK PST Viewer Tool

31.1 Pros

 • Podporuje šifrované súbory: Tento nástroj tiež dokáže otvárať a čítať súbory PST chránené heslom alebo šifrované, čo je funkcia, ktorá mnohým alternatívnym aplikáciám chýba.
 • Spracováva veľké súbory PST: Dokáže bez problémov spracovať a spracovať veľké súbory PST bez obmedzenia veľkosti.
 • Žiadna závislosť od Outlooku: Nástroj funguje nezávisle a nevyžaduje nainštalovanú platformu MS Outlook na vašom zariadení.

31.2 Nevýhody

 • Obmedzená bezplatná verzia: Bezplatná verzia nástroja umožňuje používateľom prezerať iba súbory PST; ak si chcete uložiť alebo exportovať pozorované dáta, musíte si kúpiť prémiovú verziu.
 • Problémy s výkonom: Väčšie súbory PST môžu spôsobiť spomalenie alebo zamrznutie softvéru, čo negatívne ovplyvní zážitok používateľa.
 • Zriedkavé aktualizácie: Rovnako ako niektoré z jeho náprotivkov, tento nástroj nemá časté aktualizácie, čo znižuje jeho schopnosť držať krok s konkurenčnými nástrojmi.

32. Nástroj BitRecover ZOOK PST Viewer Tool

Nástroj BitRecover ZOOK PST Viewer Tool ponúka vynikajúce riešenie na prezeranie súborov PST bez potreby MS Outlook. Dokáže jednoducho spracovať rôzne typy obsahu PST vrátane e-mailov, kontaktov, kalendárov a ďalších. Nástroj má užívateľsky prívetivé rozhranie a podporuje šifrované, heslom chránené, ako aj veľké súbory PST.Nástroj BitRecover ZOOK PST Viewer Tool

32.1 Pros

 • Schopnosť dešifrovania: Tento nástroj dokáže dešifrovať súbory PST chránené heslom alebo šifrované, čím ponúka ďalšiu flexibilitu v porovnaní s niektorými inými nástrojmi.
 • Manipulácia s veľkými súbormi: Bez námahy si poradí s veľkými súbormi PST a poskytuje bezproblémový zážitok zo sledovania bez akýchkoľvek obmedzení veľkosti.
 • Žiadna požiadavka programu Outlook: Funguje ako samostatný nástroj a na zobrazenie súborov PST nepotrebuje žiadnu formu inštalácie MS Outlook.

32.2 Nevýhody

 • Obmedzené v bezplatnej verzii: Hoci nástroj umožňuje prezeranie súborov PST v bezplatnej verzii, pokročilejšie funkcie, ako je ukladanie alebo export údajov, sú k dispozícii iba v prémiovej verzii.
 • Spomalenie výkonu: Väčšie súbory PST môžu spomaliť chod softvéru a môžu negatívne ovplyvniť používateľskú skúsenosť.
 • Nedostatok aktualizácií: Nástroj dostáva zriedkavé aktualizácie. Preto nemusí zostať konkurencieschopný s iným aktualizovaným softvérom na trhu.

33. Bezplatný Outlook PST Viewer

CubexSoft Free Outlook PST Viewer je softvérový nástroj vyvinutý s výslovným zámerom prezerania PST súborov bez potreby inštalácie MS Outlook. Tento nástroj, navrhnutý s ohľadom na jednoduchosť použitia, poskytuje podrobné zobrazenie údajov súboru PST vrátane e-mailov, kontaktov, úloh a záznamov v kalendári. Jednoduchosť jeho rozhrania ho robí dostupným aj pre netechnických používateľov.Bezplatný Outlook PST Viewer

33.1 Pros

 • Komplexné zobrazenie: Softvér umožňuje rozsiahle prezeranie obsahu všetkých súborov PST. Patria sem e-maily, prílohy, záznamy v kalendári, kontakty, úlohy a poznámky.
 • Široká škála podpory súborov: Dokáže efektívne spracovať súbory ANSI aj Unicode PST, čím poskytuje rozsiahle kompatibilné riešenie.
 • Užívateľsky prívetivé rozhranie: Rozhranie tohto nástroja, navrhnuté s ohľadom na používateľov, je jednoduché, intuitívne a ľahko sa v ňom pohybuje.

33.2 Nevýhody

 • Obmedzená funkčnosť vo bezplatnej edícii: Bezplatná edícia nástroja má obmedzené funkcie. Úplné funkcie, ako napríklad export údajov, sú dostupné iba v prémiovej verzii.
 • Problém s rýchlosťou: Pri práci s väčšími súbormi PST môže softvér trvať dlhšie, čo naznačuje možné problémy s výkonom.
 • Chýbajú pravidelné aktualizácie: Chýbajú pravidelné aktualizácie, čo môže viesť k tomu, že softvéru budú chýbať potenciálne nové funkcie a vylepšenia.

34. Prehliadač PST na otvorenie súboru PST

Prehliadač PST na otvorenie súboru PST je praktický nástroj, ktorý používateľom umožňuje prístup a zobrazenie obsahu súborov PST bez potreby aplikácie Microsoft Outlook. Pomocou tohto nástroja je možné efektívne a efektívne spracovať rôzne súčasti súboru PST, vrátane e-mailov, kontaktov, úloh, záznamov v kalendári a ďalších.PST Viewer na otvorenie súboru PST

34.1 Pros

 • Komplexný prehliadač: Poskytuje komplexný pohľad na rôzny obsah súborov PST, čím zaisťuje, že nezostanú vynechané žiadne potrebné informácie.
 • Žiadna závislosť od Outlooku: Rovnako ako u mnohých jeho náprotivkov je tento nástroj nezávislý a na fungovanie nevyžaduje Microsoft Outlook.
 • Užívatelsky prívetivý: Jeho rozhranie je celkom užívateľsky prívetivé, čo uľahčuje navigáciu a orientáciu pre používateľov všetkých úrovní.

34.2 Nevýhody

 • Základné v bezplatnej verzii: Bezplatná verzia nástroja prichádza s veľmi základnými funkciami. Pokročilé funkcie sú dostupné iba v prémiovej verzii.
 • Problémy s výkonom: Spracovanie väčších súborov PST môže byť výzvou, pretože má tendenciu spomaľovať, čo má vplyv na používateľskú skúsenosť a efektivitu.
 • Zriedkavé aktualizácie: Nástroj nedostáva neustále aktualizácie, čo môže viesť k tomu, že vám budú chýbať nové funkcie a vylepšenia.

35. BEZPLATNÝ PREHĽAD PST

Free PST Viewer od Acquire Forensics je profesionálny nástroj na prezeranie obsahu súborov PST bez potreby platformy Microsoft Outlook. Táto aplikácia poskytuje používateľom komplexný pohľad na súbory PST vrátane e-mailov, kontaktov, kalendárov a úloh. Vďaka intuitívnemu používateľskému rozhraniu a rôznym funkciám slúži ako komplexné riešenie pre potreby sledovania PST.Bezplatný PST Viewer od Acquire Forensics

35.1 Pros

 • Forenzné vlastnosti: Tento nástroj poskytuje jedinečnú forenznú funkčnosť, ktorá umožňuje pokročilé vyhľadávanie a starostlivé preskúmanie každého detailu údajov súboru PST.
 • Nezávislé od Outlooku: Funguje bez potreby aplikácie MS Outlook, čo používateľovi zjednodušuje proces prezerania.
 • ANSI a Unicode PST: Podporuje súbory ANSI aj Unicode PST a poskytuje široké možnosti použitiacabmožnosti a scenáre použitia.

35.2 Nevýhody

 • Platená verzia pre všetky funkcie: Zatiaľ čo nástroj poskytuje určité funkcie vo svojej bezplatnej verzii, širší rozsah funkcií (napríklad export údajov) je k dispozícii iba v platenej verzii.
 • Výkon: Niektorí používatelia hlásili mierne pomalší výkon pri práci s väčšími súbormi PST.
 • Menej časté aktualizácie: Nástroj by mohol využiť spoľahlivejšie a pravidelné aktualizácie pre vylepšenia softvéru a vylepšenia funkcií.

36. Bezplatný Outlook PST Viewer

Bezplatný Outlook PST Viewer od Data Repair Tools poskytuje platformu na prezeranie údajov súborov PST bez potreby aplikácie MS Outlook. Umožňuje používateľom prezerať a kontrolovať rôzne súčasti súboru PST, od e-mailov po záznamy v kalendári, úlohy a ďalšie. Vďaka užívateľsky prívetivému rozhraniu a niekoľkým funkciám prezerania je to komplexný nástroj na správu súborov PST programu Outlook.Nástroje na opravu údajov PST Viewer

36.1 Pros

 • Prispôsobivé používateľské rozhranie: Používateľské rozhranie je citlivé a intuitívne, čo umožňuje jednoduchú navigáciu a efektívne používanie nástroja.
 • Nezávislé fungovanie: Požiadavka na inštaláciu MS Outlook chýba, čo podporuje pohodlné prezeranie súborov PST.
 • Podporuje rôzne typy: Nástroj dokáže zobraziť súbory ANSI aj UNICODE PST, čím sa rozširuje jeho použiteľnosť na rôzne verzie programu Outlook.

36.2 Nevýhody

 • Obmedzená bezplatná verzia: Bezplatná verzia nástroja umožňuje iba prezeranie a úplné funkcie, ako je ukladanie alebo export údajov, sú len v prémiovej verzii.
 • Oneskorenie výkonu: Nástroj sa môže spomaliť alebo zamrznúť pri práci s väčšími súbormi PST, čo by mohlo brániť používateľskej skúsenosti.
 • Zriedkavé aktualizácie: Pravidelné aktualizácie softvéru pre nové funkcie alebo vylepšenia sú zriedkavé, čo môže spôsobiť, že softvér prekoná iné moderné alternatívy.

37. Kernel Outlook PST Viewer

Kernel Outlook PST Viewer je špeciálny nástroj určený na otváranie a prezeranie súborov PST bez inštalácie platformy MS Outlook. Je vybavený na spracovanie širokej škály údajov zo súborov PST vrátane e-mailov, kontaktov, záznamov v kalendári a ďalších prvkov. Jeho užívateľsky prívetivé rozhranie v spojení s radom funkcií z neho robí životaschopnú voľbu pre jednotlivcov a firmy, ktorí hľadajú efektívny PST prehliadač.Kernel Outlook PST Viewer

37.1 Pros

 • Jednoduché použitie: Rozhranie nástroja je ľahko navigovateľné a užívateľsky prívetivé, čo výrazne zjednodušuje prezeranie súborov PST.
 • Žiadna závislosť od Outlooku: Tento nástroj funguje nezávisle, čím eliminuje potrebu inštalácie alebo otvárania MS Outlook na prezeranie súborov PST.
 • Bezplatná verzia: Kernel Outlook PST Viewer poskytuje bezplatnú verziu, ktorá je plne schopná otvárať a čítať súbory PST.

37.2 Nevýhody

 • Obmedzené funkcie v bezplatnej verzii: Zatiaľ čo bezplatná verzia umožňuje používateľom prezerať súbory PST, ďalšie funkcie, ako je ukladanie alebo export súborov, sú k dispozícii iba v platenej verzii.
 • Problém s výkonom: Softvér môže zaznamenať spomalenie pri práci s väčšími súbormi PST, čo môže ovplyvniť efektivitu používateľov.
 • Zriedkavé aktualizácie: Na rozdiel od nejakého contempararTo znamená, že nástroj nedostáva pravidelné aktualizácie softvéru, čo môže obmedziť jeho schopnosť zostať konkurencieschopným.

38. Čítačka PCVITA PST

PCVITA PST Reader je softvérový nástroj, ktorý vám umožňuje otvárať a prezerať súbory PST bez potreby aplikácie Microsoft Outlook. Okrem e-mailov vám tento nástroj umožňuje čítať kontakty, denníky, úlohy a udalosti kalendára v ľubovoľnom súbore PST. Je kompatibilný so všetkými verziami MS Outlook a podporuje súbory akejkoľvek veľkosti, pričom predstavuje užívateľsky prívetivé rozhranie pre plynulú navigáciu.Čítačka PCVITA PST

38.1 Pros

 • Univerzálna kompatibilita: Funguje so všetkými verziami MS Outlook a OS Windows.
 • Veľkosť súboru: Možnosť otvárania a čítania súborov PST bez obmedzenia veľkosti.
 • Užívateľsky prívetivý: Ponúka zjednodušené a intuitívne užívateľské rozhranie na prehliadanie a prezeranie údajov.
 • Viacrozmerné zobrazenia: Poskytuje tiež hexadecimálne zobrazenie, zobrazenie vlastností, zobrazenie hlavičky správy, zobrazenie MIME, zobrazenie RTF a zobrazenie príloh na podrobné zobrazenie údajov súboru PST.

38.2 Nevýhody

 • Obmedzená bezplatná verzia: Bezplatná verzia programu je dosť obmedzujúca, pokiaľ ide o možnosti a funkcie.
 • Bez funkcie exportu: Môžete si prezerať obsah súborov PST, ale ich exportovanie alebo uloženie vyžaduje upgrade na verziu Pro.

39. MailConverterTools PST Viewer

MailConverterTools PST Viewer je samostatný softvér, ktorý umožňuje používateľovi otvárať a prezerať súbory PST bez inštalácie MS Outlook. Podporuje zdravé aj poškodené súbory PST. Aplikácia ponúka viacero režimov zobrazenia na zobrazenie údajov, ako napríklad normálne zobrazenie pošty, hexadecimálne zobrazenie, zobrazenie vlastníctva a ďalšie, aby sa obsah dôkladne analyzoval.MailConverterTools PST Viewer

39.1 Pros

 • Kompatibilita: Podporuje súbory PST vo formáte ANSI aj UNICODE a je kompatibilný so všetkými hlavnými verziami MS Outlook.
 • Zvláda poškodené súbory: Možnosť otvárania a obnovy údajov z poškodených súborov PST ho robí jedinečným.
 • Viacnásobné režimy prezerania: Ponúka rôzne režimy, ktoré používateľom umožňujú prezerať obsah komplexnejším spôsobom.

39.2 Nevýhody

 • Limit veľkosti: Nedosahuje pri práci s väčšími súbormi PST, kde má tendenciu bežať pomalšie.
 • Komplexné používateľské rozhranie: Používateľské rozhranie môže byť pre začínajúcich používateľov ohromujúce z dôvodu viacerých možností zobrazenia a hustého dizajnu.
 • Žiadna funkcia exportu: Rovnako ako u iných prehliadačov, aj ukladanie alebo export údajov vyžaduje inováciu na platenú verziu.

40. BitData PST Viewer

BitData PST Viewer je všestranný nástroj, ktorý používateľom umožňuje jednoducho prezerať a skúmať súbory PST programu Outlook bez potreby programu Outlook. Je schopný zobraziť ukážku rôznych údajov, ako sú e-maily, kontakty, kalendáre, poznámky a oveľa viac uložené v súboroch PST. Ďalšou pozoruhodnou funkciou je jej schopnosť čítať a zobrazovať obsah poškodených alebo heslom chránených súborov PST.BitData PST Viewer

40.1 Pros

 • Číta súbory chránené heslom: Jedinečná funkcia na otváranie aj súborov pst chránených heslom, ktoré most ostatní diváci to nedokážu.
 • Spracovanie korupcie: Umožňuje tiež používateľom otvárať a prezerať poškodené súbory PST.
 • All-in-one Preview: Umožňuje prezeranie všetkých typov údajov v súbore PST vrátane e-mailov, kontaktov, kalendárov, úloh, poznámok atď.
 • Kompatibilita: Funguje so všetkými verziami MS Outlook a hlavným operačným systémom Windows.

40.2 Nevýhody

 • Obmedzenia freeware: Ukladanie alebo exportovanie súborov je obmedzené na platenú verziu.
 • Rozhranie by sa mohlo vylepšiť: Niektorí používatelia nemusia považovať rozhranie za také jednoduché alebo intuitívne v porovnaní s inými nástrojmi.

41. OST PST Viewer

OST PST Viewer je výkonný nástroj, ktorý vám umožňuje otvárať a čítať oboje OST (offline storage table) a PST (personal storage table) súborov bez potreby MS Outlook. Vďaka svojim pokročilým možnostiam vyhľadávania a filtrovania zjednodušuje správu a lokalizáciu konkrétneho obsahu v súboroch. Nástroj ponúka aj náhľad príloh a je schopný čítať súbory poškodené v dôsledku poškodenia.OST PST Viewer

41.1 Pros

 • Dvojitá podpora: Schopnosť otvoriť a zobraziť oboje OST a súbory PST, ktoré poskytujú širokú škálu riešení.
 • Pokročilé vyhľadávanie: Používatelia môžu pohodlne vyhľadávať a lokalizovať konkrétne dátové položky v súbore.
 • Spracovanie poškodených súborov: Má prístup k údajom a zobrazuje ich aj z poškodených súborov PST a OST súbory.
 • Ukážka prílohy: Poskytuje ukážku e-mailových príloh.

41.2 Nevýhody

 • Obmedzené funkcie v bezplatnej verzii: Niektoré funkcie sú v bezplatnej verzii uzamknuté a sú dostupné iba vo verzii Pro.
 • Bez možnosti exportu: Exportovanie alebo ukladanie súborov je obmedzené na platenú verziu nástroja.

42. Prehliadač súborov DotStella PST

DotStella PST File Viewer je spoľahlivý nástroj navrhnutý na jednoduché prezeranie a čítanie súborov Outlook PST. Dokáže zobraziť obsah súborov PST, či už sú to e-maily, kontakty, kalendáre, úlohy alebo poznámky bez použitia MS Outlook. Je vybavený intuitívnym rozhraním a ponúka bezproblémovú navigáciu v akomkoľvek súbore PST.Prehliadač súborov DotStella PST

42.1 Pros

 • Zjednodušený prístup: Poskytuje jednoduchý prístup a čítanie rôznych typov údajov v súboroch PST vrátane e-mailov, kontaktov, kalendárov, úloh atď.
 • Ľahko použiteľné rozhranie: Poskytuje jednoduchú navigáciu s užívateľsky prívetivým dizajnom.
 • Kompatibilita: Plná kompatibilita so všetkými verziami MS Outlook.

42.2 Nevýhody

 • Obmedzenie poškodených súborov: Nemôže efektívne spracovať poškodené alebo poškodené súbory PST.
 • Bez možnosti exportu: Rovnako ako mnoho iných, možnosť exportovať alebo ukladať súbory je vyhradená pre prémiovú verziu.

43. Bezplatný online prehliadač PST

Ak hľadáte riešenie na prezeranie obsahu vašich súborov PST na cestách, bezplatný online prehliadač PST môže splniť vaše potreby. Tento nástroj je založený na prehliadači, takže nevyžaduje žiadne inštalácie softvéru. S ním môžete rýchlo prezerať súbory PST odkiaľkoľvek a podporuje aj prezeranie iných formátov súborov.Bezplatný online prehliadač PST

43.1 Pros

 • Webové riešenie: Keďže ide o online nástroj, nevyžaduje inštaláciu softvéru a je prístupný odkiaľkoľvek.
 • Podpora viacerých súborov: Okrem súborov PST podporuje prezeranie mnohých ďalších formátov súborov.
 • Užívateľsky prívetivé rozhranie: Dodáva sa s čistým a intuitívnym rozhraním, ktoré uľahčuje používanie pre jednotlivcov akejkoľvek úrovne zručností.

43.2 Nevýhody

 • Závislosť od internetu: Jedným zjavným obmedzením je, že na fungovanie vyžaduje stabilné internetové pripojenie.
 • Žiadna funkcia exportu: Ako sa očakávalo pre most bezplatné nástroje, chýba mu možnosť exportu prezeraného obsahu.
 • Obmedzená funkčnosť: Aj keď prezeranie vykonáva svoju prácu, neponúka rozšírené funkcie, ktoré sa nachádzajú v niektorých stiahnutých nástrojoch, ako je napríklad spracovanie poškodených súborov, ochrana heslom atď.

44. Prehliadač súborov PST pstXplorer

pstXplorer Prehliadač súborov PST je užitočný nástroj pre tých, ktorí si chcú prezerať a skúmať obsah svojich súborov PST mimo prostredia Microsoft Outlook. Ponúka celý rad funkcií, ktoré zjednodušujú správu a čítanie súborov PST, vrátane možnosti prezerať si e-maily, kalendáre, kontakty, poznámky, úlohy a ďalšie. Dodáva sa tiež s intuitívnym rozhraním.pstXplorer Prehliadač súborov PST

44.1 Pros

 • Ukážka viacerých položiek: Umožňuje používateľom zobraziť celý rad položiek v súboroch PST vrátane e-mailov, kalendárov, kontaktov, úloh a poznámok.
 • Užívateľsky prívetivé rozhranie: V jednoduchom a intuitívnom rozhraní sa dá ľahko pohybovať, vďaka čomu je vhodné pre začiatočníkov aj profesionálov.
 • Kompatibilita: Funguje bez problémov so všetkými verziami Outlooku a OS Windows.

44.2 Nevýhody

 • Obmedzené pokročilé funkcie: Nepodporuje pokročilé funkcie, ako je čítanie poškodených súborov PST alebo súborov chránených heslom.
 • Bez možnosti exportu: Rovnako ako mnoho iných nástrojov je ukladanie alebo exportovanie súborov dostupné iba v prémiovej verzii.
 • Výkon: Problémy pri práci s príliš veľkými súbormi PST.

45. Corbett Free PST Viewer Tool

Nástroj Corbett Free PST Viewer Tool je navrhnutý tak, aby poskytoval jednoduchý prístup k prezeraniu a správe súborov PST bez aplikácie Microsoft Outlook. Podporuje prezeranie všetkých typov údajov uložených v súbore PST vrátane e-mailov, kontaktov, kalendárov, úloh a ďalších. Je známy najmä pre svoju vynikajúcu kompatibilitu a užívateľsky prívetivé rozhranie.Corbett Free PST Viewer Tool

45.1 Pros

 • Vynikajúca kompatibilita: Podporuje všetky verzie MS Outlook a je kompatibilný so všetkými platformami Windows.
 • Efektívne prezeranie: Dokáže efektívne prezerať všetky typy údajov vrátane e-mailov, kontaktov, kalendárov, úloh a ďalších.
 • Užívateľsky prívetivé rozhranie: Ponúka intuitívne rozhranie, vďaka ktorému je správa a čítanie súborov PST jednoduchá.

45.2 Nevýhody

 • Obmedzené pokročilé funkcie: Neposkytuje pokročilé funkcie, ako je spracovanie poškodených alebo heslom chránených súborov PST.
 • Bez funkcie exportu: Ukladanie alebo export zobrazených údajov je k dispozícii iba v prémiovej verzii.

46. ​​DataHelp Free Outlook PST Viewer

Ak hľadáte jednoduché riešenie na prezeranie súborov PST bez aplikácie Outlook, vhodnou voľbou môže byť aplikácia DataHelp Free Outlook PST Viewer. Ponúka jednoduchý spôsob otvárania a prezerania všetkých údajov PST, ako sú e-maily, kontakty, kalendáre, úlohy a denníky. Okrem toho prichádza aj s užívateľsky prívetivým rozhraním navrhnutým pre bezproblémovú navigáciu.DataHelp Free Outlook PST Viewer

46.1 Pros

 • Komplexné prezeranie údajov: Uľahčuje prezeranie e-mailov, kontaktov, kalendárov, úloh, poznámok a ďalších uložených v súboroch PST.
 • Užívateľsky prívetivé rozhranie: Intuitívny dizajn ponúka plynulú navigáciu a jednoduchý prístup k údajom.
 • Kompatibilita: Je kompatibilný so všetkými verziami operačných systémov MS Outlook a Windows.

46.2 Nevýhody

 • Žiadne pokročilé funkcie: Chýbajú mu pokročilé funkcie, ako je spracovanie poškodených alebo heslom chránených súborov PST.
 • Žiadna funkcia exportu: Tento nástroj slúži len na zobrazenie. Funkcie exportovania alebo ukladania sú dostupné iba v platenej verzii.

47. Nástroj SysTools PST File Viewer Tool

Nástroj SysTools PST File Viewer Tool je vynaliezavý nástroj navrhnutý na prezeranie a čítanie súborov PST bez potreby MS Outlook. Podporuje zobrazenie údajov PST vrátane e-mailov, kontaktov, kalendárov, úloh, denníkov atď. Uľahčuje tiež čítanie zdravých aj poškodených súborov PST a poskytuje viacero možností náhľadu na hĺbkovú analýzu údajov PST.Nástroj SysTools PST File Viewer Tool

47.1 Pros

 • Rieši poškodené súbory: Ponúka funkcie na čítanie a obnovu údajov z poškodených súborov PST.
 • Kompatibilita: Nástroj je kompatibilný so všetkými verziami operačného systému MS Outlook a Windows.
 • Možnosti ukážky: Poskytuje viacero možností ukážky na hĺbkovú analýzu údajov PST.

47.2 Nevýhody

 • Výkon: Pri manipulácii s príliš veľkými súbormi PST býva pomalý.
 • Funkcia bez exportu: Aj keď pri prezeraní údajov odvádza vynikajúcu prácu, funkcie exportovania alebo ukladania sú obmedzené na prémiovú verziu.

48. Mailvare Free PST Viewer

Mailvare Free PST Viewer je praktický nástroj navrhnutý tak, aby umožnil používateľom zobraziť obsah súborov PST bez potreby MS Outlook. Ponúka bezpečný spôsob otvárania a čítania e-mailov so súbormi PST, kalendárov, kontaktov atď. Špecifickou vlastnosťou tohto nástroja, ktorá ho odlišuje, je schopnosť zobraziť obsah súborov PST chránených heslom.Mailvare bezplatný prehliadač PST

48.1 Pros

 • Pracuje so súbormi chránenými heslom: Dokáže otvárať a čítať súbory PST chránené heslom, čo je často obmedzenie mnohých iných podobných nástrojov.
 • Komplexné prezeranie údajov: Uľahčuje prezeranie e-mailov, kontaktov, kalendárov a ďalších uložených v súboroch PST.
 • Užívateľsky prívetivé rozhranie: Športové intuitívne rozhranie pre jednoduché prehliadanie a prezeranie údajov.

48.2 Nevýhody

 • Žiadne pokročilé funkcie: Spracovanie poškodených súborov PST nie je podporované.
 • Bez funkcie exportu: Nástroj je primárne určený na prezeranie obsahu súborov PST, takže možnosti ukladania alebo exportovania sú dostupné iba v prémiovej verzii.

49. Zhrnutie

49.1 Celková porovnávacia tabuľka

Nástroj Vlastnosti Jednoduché použitie Cena Zákaznícka podpora
FREEVIEWER PST Viewer Podpora viacerých formátov súborov, funkcie náhľadu a vyhľadávania veľmi dobré K dispozícii je bezplatná verzia Pro dobrý
Prehliadač súborov MSOutlook PST Robustná funkčnosť s podporou ANSI a Unicode jednoducho zdarma základné
CoolUtils Outlook Viewer Zobrazenie viacerých súborov PST, generuje záznamy jednoducho zdarma Primeraný
Recovery Toolbox Prehliadač súborov PST Zobrazenie normálnych a poškodených súborov, úplná štruktúra súborov jednoducho zdarma priemerný
SysTools Outlook PST Viewer Tool Zobrazuje normálne, poškodené a heslom chránené súbory, funkcia náhľadu Jednoduchý K dispozícii je bezplatná verzia Pro dobrý
Kernel Outlook PST Viewer zadarmo Kopíruje a tlačí e-maily, flexibilné možnosti prezerania Užívatelsky prívetivý K dispozícii je bezplatná verzia Pro Dostupný
Prehliadač súborov PST Spracováva šifrované súbory, zobrazuje všetky typy údajov dobrý zdarma Obmedzený
GainTools PST Viewer Zvláda šifrované súbory, detailné prezeranie jednoducho zdarma Dostupný
Bezplatný prehliadač PST založený na webovom prehliadači spoločnosti GoldFynch Webové, bezpečné veľmi dobré zdarma Dostupný
Aryson PST Viewer Tool Postará sa o poškodené súbory, viacero možností zobrazenia Jednoduchý K dispozícii je bezplatná verzia Pro dobrý
MailsDaddy bezplatný prehliadač PST Postará sa o poškodené súbory, presné zobrazenie údajov jednoducho zdarma Dostupný
Prehliadač súborov SysInfo PST Zvláda šifrované, heslom chránené a poškodené súbory, pokročilý náhľad priemerný zdarma dobrý
Softvér PST Viewer Pokročilé funkcie, podporuje poškodené súbory PST vysoký Platený dobrý
PST Viewer Tool Podporuje ANSI a Unicode PST, náhľad prílohy stredná Bezplatná verzia obmedzená, plná verzia platená priemerný
Sprievodca prehliadačom súborov PST Široká škála funkcií, ukážky príloh Nízky Platený vynikajúci
Outlook PST Viewer Tool Podpora pre šifrované súbory, možnosť exportu vysoký Platený dobrý
FORENSICSWARE PST Viewer Forenzné funkcie, pokročilé vyhľadávanie a triedenie Nízky Platený priemerný
Softvér eSoftTools Bezplatný prehliadač PST Základná funkčnosť, ukážky príloh vysoký zdarma dobrý
Bezplatný prehliadač súborov PST Základná funkcia prezerania stredná zdarma priemerný
KDETools Outlook PST Viewer Detailný pohľad na komponenty emailu, náhľad príloh vysoký Bezplatná demo verzia, plná verzia platená dobrý
SYSKARE PST File Viewer Tool Detailný pohľad na všetky súčasti e-mailu, podporuje veľké súbory stredná Bezplatná obmedzená verzia, plná verzia platená dobrý
Hviezdny prehliadač PST Zobrazenie odstránených položiek, efektívne možnosti vyhľadávania stredná Bezplatná demo verzia, plná verzia platená vynikajúci
DRS PST Viewer Tool Číta poškodené súbory, podrobné zobrazenie e-mailov vysoký Bezplatná demo verzia, plná verzia platená priemerný
Oprava obnovy pre PST Viewer Číta poškodené súbory, ukážka prílohy stredná Bezplatná demo verzia, plná verzia platená dobrý
MailsSoftware bezplatný prehliadač PST Efektívne prezeranie, užívateľsky prívetivá, dostupná bezplatná verzia vysoký Bezplatné/Prémiové dobrý
BEZPLATNÉ PST VIEWER PC InfoTools Detailný náhľad, nepoškodené rozloženie, vysoká kompatibilita vysoký Bezplatné/Prémiové priemerný
Softvér PCDOTS PST File Viewer Užívateľsky prívetivá, bezplatná verzia, samostatná aplikácia vysoký Bezplatné/Prémiové priemerný
Bezplatná aplikácia PST Viewer Softaken Prístrojová doska s viacerými funkciami, jednoduchá, vysoká kompatibilita vysoký Bezplatné/Prémiové priemerný
OST PST Viewer Všestranné, pokročilé vyhľadávanie, žiadna závislosť od Outlooku stredná Bezplatné/Prémiové dobrý
ZOOK PST Viewer Tool Podporuje šifrované súbory, bez závislosti na programe Outlook, manipuláciu s veľkými súbormi vysoký Bezplatné/Prémiové dobrý
Nástroj BitRecover PST Viewer Tool Schopnosť dešifrovania, manipulácia s veľkými súbormi, bez požiadavky programu Outlook vysoký Bezplatné/Prémiové priemerný
Bezplatný Outlook PST Viewer CubexSoft Komplexné prezeranie, žiadna závislosť od Outlooku, užívateľsky prívetivé vysoký Bezplatné/Prémiové dobrý
PST Viewer na otvorenie súboru PST Komplexný prehliadač, bez závislosti na programe Outlook, užívateľsky prívetivý vysoký Bezplatné/Prémiové dobrý
BEZPLATNÝ PST VIEWER Získajte forenznú Forenzné funkcie, žiadna závislosť od Outlooku, ANSI a Unicode PST stredná Bezplatné/Prémiové dobrý
Bezplatné nástroje na opravu údajov prehliadača Outlook PST Prispôsobivé používateľské rozhranie, bez závislosti na programe Outlook, podporuje rôzne typy vysoký Bezplatné/Prémiové priemerný
Kernel Outlook PST Viewer Jednoduché použitie, žiadna závislosť od Outlooku, bezplatná verzia vysoký Bezplatné/Prémiové priemerný
Čítačka PCVITA PST Otvára súbory PST akejkoľvek veľkosti, ponúka hexadecimálne zobrazenie, zobrazenie vlastností atď Užívatelsky prívetivý Zadarmo/Platené dobrý
PST Viewer Otvára ANSI/UNICODE PST, spracováva poškodené súbory, viaceré režimy zobrazenia Komplexné používateľské rozhranie Zadarmo/Platené priemerný
BitData PST Viewer Otvára súbory chránené heslom, spracováva poškodené súbory, zobrazuje ukážku všetkých typov údajov PST Jednoduché rozhranie Zadarmo/Platené dobrý
OST PST Viewer Otvára oboje OST a PST, Rozšírené vyhľadávanie, Spracovanie poškodených súborov, Náhľad prílohy Užívatelsky prívetivý Zadarmo/Platené vynikajúci
Prehliadač súborov DotStella PST Otvorí všetky typy údajov PST Užívatelsky prívetivý Zadarmo/Platené dobrý
Bezplatný online prehliadač PST Webové, podporuje rôzne formáty súborov Užívatelsky prívetivý zdarma priemerný
pstXplorer Prehliadač súborov PST Náhľad viacerých položiek, úplná kompatibilita Užívatelsky prívetivý Zadarmo/Platené dobrý
Corbett Free PST Viewer Tool Náhľad viacerých položiek, úplná kompatibilita Užívatelsky prívetivý Zadarmo/Platené priemerný
Bezplatný Outlook PST Viewer Náhľad viacerých položiek, úplná kompatibilita Užívatelsky prívetivý Zadarmo/Platené dobrý
Nástroj na zobrazovanie súborov PST Poradí si s poškodenými súbormi, poskytuje viacero možností náhľadu Jednoduché rozhranie Zadarmo/Platené priemerný
Mailvare bezplatný prehliadač PST Otvára súbory chránené heslom, komplexné prezeranie údajov Užívatelsky prívetivý Zadarmo/Platené priemerný

49.2 Odporúčaný nástroj na základe rôznych potrieb

Ak potrebujete most Robustná sada funkcií a môže tolerovať zložité používateľské rozhranie, SysInfo PST File Viewer je tou najlepšou voľbou. Ak však uprednostňujete nástroj s jednoduchým rozhraním a adekvátnymi funkciami, ako FREEVIEWER PST Viewer, tak aj MSOutlook PST File Viewer sú dobré možnosti. Pre tých, ktorí potrebujú nástroj s bezpečným a okamžitým prístupom bez potreby sťahovania, je tiež silným konkurentom bezplatný prehliadač PST založený na webovom prehliadači od GoldFynch.Prehliadač súborov SysInfo PST

50. Záver

Výber ideálneho nástroja na zobrazovanie PST závisí najmä od vašich konkrétnych potrieb a okolností. Ak sa zaoberáte mostly so zdravými súbormi PST a túžbou po jednoduchosti, nástroje s užívateľsky príjemným rozhraním a základnými funkciami ako GainTools PST Viewer a MailsDaddy Free PST Viewer V3.3 by mohli byť ideálne. Ak však často musíte manipulovať so zašifrovanými alebo poškodenými súbormi PST, vhodnejšie by mohli byť pokročilejšie nástroje ako SysInfo PST File Viewer alebo Aryson PST Viewer Tool.

Okrem toho vždy zvážte faktory, ako je veľkosť súborov PST, s ktorými máte čo do činenia, a rýchlosť nástroja pri manipulácii s veľkými súbormi. Pamätajte, že najlepším nástrojom pre vás je ten, ktorý pohodlne rieši všetky vaše požiadavky a spadá do vášho očakávaného rozpočtu. Pred dokončením akéhokoľvek nástroja sa preto uistite, že ste vykonali správny prieskum a využili bezplatné verzie alebo skúšobné verzie na preskúmanie možností nástroja.PST kódovanie e-mailov

Úvod autora:

Vera Chen je expertka na obnovu dát v DataNumen, ktorá poskytuje širokú škálu produktov vrátane DWG zotavenie produkt.

Jedna odpoveď na “47 najlepších Outlook PST Viewer Tools (2024) [BEZPLATNÉ STIAHNUTIE]”

 1. Ahoj! Šialené zľavy, poponáhľajte sa!
  Sme Drop Dead Studio a naším cieľom je pomôcť spoločnostiam dosiahnuť pôsobivé predajné výsledky prostredníctvom automatizovaného marketingu.
  [b]2 kľúče zostávajú na predaj aktivačný kľúč pre hodnotenie vyhľadávacieho nástroja GSA s 50 % zľavou[/b], predávame z dôvodu zatvorenia oddelenia, ktoré na tomto softvéri pracuje. Cena je dvakrát nižšia ako v oficiálnom obchode. Na výstupe dostanete meno\kľúč, s ktorým budete pracovať.
  [b]Ponáhľajte sa, počet kľúčov je obmedzený[/b] ​​Napíšte nám do telegramu: [b]@DropDeadStudio[/b]!

  Do predaja sa dostala čerstvá databáza pre XRumer a GSA Search Engine Ranker, ako aj nami osobne zozbieraná prémiová databáza obsahuje len tie odkazy, na ktoré dostanete aktívne odkazy, teda klikateľné + naša vlastná databáza 4 kusov + milión kontaktných odkazov na predaj elektronického tovaru a všetkého, čo vám vaša predstavivosť dovolí!
  [b]POZOR! 40% zľava len do 04[/b]!
  Pri prihlasovaní uveďte propagačný kód [b]DD40%[/b] v telegrame: [b]@DropDeadStudio[/b]!

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *