24 najlepších nástrojov MSSQL MDF Viewer (2024) [SŤAHOVANIE ZDARMA]

1. Úvod

1.1 Význam nástroja MSSQL MDF Viewer

SQL Server dátové súbory alebo MDF (Master Database File) obsahujú dôležité údaje, organizované ako relačná databáza a používajú sa v spojení s Microsoft SQL Server. Nástroj MDF Viewer sa stáva nevyhnutnosťou, keď potrebujete otvárať, prezerať alebo analyzovať údaje v týchto súboroch bez SQL Server životné prostredie. Tento nástroj poskytuje efektívny a čitateľný spôsob spracovania súborov MDF, čím efektívne obchádza potrebu úplného spracovania SQL Server nastaviť. Poskytuje prostriedky na prístup a správu obsahu databázy SQL pri riešení výpadkov servera, zlyhania servera alebo problémov s poškodením. To sa tiež ukazuje ako kľúčové pri migrácii údajov, zálohovaní databáz a pri procesoch obnovy údajov.

Ak prehliadač MDF nemôže otvoriť vašu databázu, môže byť poškodená a musíte sa obrátiť na profesionála Program obnovy SQL obnoviť to.

Úvod do nástroja MDF Viewer Tool

1.2 Ciele tohto porovnania

Toto porovnanie sa snaží poskytnúť komplexný prehľad niektorých populárnych nástrojov MSSQL MDF Viewer dostupných na trhu. Cieľom je pomôcť pri výberovom procese poskytnutím nezaujatého preskúmania ich vlastností, výhod a nevýhod. Každý nástroj je podrobne diskutovaný s ohľadom na jeho funkčnosť, jednoduchosť použitia, podporované verzie, spoľahlivosť, výkon a cost-účinnosť. Táto štúdia je ideálna pre systémových administrátorov, používateľov databáz SQL a osoby s rozhodovacou právomocou, ktoré sa zaujímajú o údržbu, obnovu a správu databáz SQL.

2. FreeViewer MDF Viewer Tool

FreeViewer je špeciálne navrhnutý na efektívne čítanie a prezeranie databázových súborov SQL. Dokáže otvárať a analyzovať zdravé aj poškodené súbory MDF. Ponúka podrobné prezeranie rôznych komponentov, ako sú tabuľky, uložené procedúry, indexy, kľúče a spúšťače. Okrem toho má užívateľsky prívetivé funkcie, ako sú možnosti triedenia a vyhľadávania. Tento nástroj nevyžaduje SQL Server prostredí a môže pracovať nezávisle na spracovaní súborov MDF.

FreeViewer MDF Viewer Tool

2.1 Pros

 • Bezpečný: Nástroj zaisťuje vysokú úroveň bezpečnosti, pretože pri čítaní a analýze pôvodných súborov MDF nevykonáva žiadne úpravy.
 • žiadny SQL Server potreba: S FreeViewer nie je potrebná žiadna požiadavka SQL Server prostredie na prístup a prezeranie súborov MDF.
 • Poškodený prístup k súboru: Schopnosť otvárať a prezerať poškodené súbory MDF je jedinečná vlastnosť, ktorá umožňuje analýzu údajov aj v náročných scenároch.
 • Jednoduché použitie: Intuitívne rozhranie spolu s rôznymi funkciami, ktoré sú vhodné pre používateľa, ako sú funkcie vyhľadávania a triedenia, uľahčujú navigáciu a vyhľadávanie potrebných údajov.

2.2 Nevýhody

 • Žiadna funkcia obnovenia: Hoci dokáže otvárať a čítať poškodené súbory MDF, nemá schopnosť obnoviť a opraviť poškodené údaje.
 • Žiadna funkcia exportu: Nástroj zaostáva, pokiaľ ide o poskytovanie možností exportu. Používatelia môžu zobraziť údaje, ale nemôžu ich exportovať SQL Server alebo iné formáty.

3. Viewer Tool MDF Viewer Tool

Viewer Tool MDF Viewer je kompaktná aplikácia navrhnutá s cieľom poskytnúť používateľom jednoduchý spôsob prezerania súborov MDF. Ako efektívny prehliadač SQL databáz efektívne umožňuje skúmanie a analýzu databázových súborov bez potreby a SQL Server. Okrem toho dokáže spracovať poškodené súbory MDF a poskytuje náhľad obnoviteľných položiek.

Viewer Tool MDF Viewer Tool

3.1 Pros

 • Užívateľsky prívetivé rozhranie: Viewer Tool MDF Viewer sa vyznačuje jednoduchosťou a jednoduchosťou používania vďaka dobre organizovanému používateľskému rozhraniu, vďaka čomu je vhodný pre používateľov všetkých technických úrovní.
 • Analyzuje poškodené súbory: Schopnosť preskúmať a zobraziť obnoviteľné údaje z poškodených súborov MDF z neho robí cenný doplnok v sade nástrojov správcu systému.
 • žiadny SQL Server požiadavka: Nástroj je schopný prezerať súbory MDF nezávisle, bez potreby inštalácie SQL Server.

3.2 Nevýhody

 • Obmedzené funkcie: V porovnaní s inými nástrojmi na trhu poskytuje obmedzenú funkčnosť. Primárne slúži ako prehliadač a neponúka rozšírené funkcie ako obnova dát či export.
 • Pomalé spracovanie: Používatelia uviedli, že tento nástroj je pomalší pri spracovávaní súborov MDF, najmä väčších, čo môže byť problémom v časovo kritických situáciách.

4. Aryson SQL Viewer

Aryson SQL Viewer je vysoko všestranný nástroj schopný otvárať a prezerať aj poškodené MDF a NDF SQL Server súbory. Ponúka jasné zobrazenie všetkých komponentov MDF súborov, ako sú tabuľky, pohľady, uložené procedúry, pravidlá, spúšťače atď. Aryson SQL Viewer je bezplatný softvér, ktorý funguje nezávisle od SQL Server.

Aryson MDF Viewer Tool

4.1 Pros

 • Podpora dvoch súborov: Aryson SQL Viewer podporuje MDF (hlavné databázové súbory) aj NDF (sekundárne databázové súbory), čím pojme širší rozsah SQL Server súbory.
 • Spracovanie poškodených súborov: Schopnosť otvárať a zobrazovať poškodené súbory MDF a NDF je významnou výhodou, pretože umožňuje prístup k údajom aj počas zlyhania servera alebo poškodenia súboru.
 • Bez obsahu Cost: Aryson SQL Viewer je bezplatný program, vďaka čomu je cenovo dostupné riešenie na prezeranie SQL Server súbory.

4.2 Nevýhody

 • Funkcia iba prehliadača: Aj keď podporuje širokú škálu prezerania súborov, neponúka rozšírené možnosti, ako je oprava alebo obnova súborov a export údajov.
 • Žiadny ad hoc dopyt: Absencia funkcie dotazu môže obmedziť analýzu údajov a vyhľadávanie v rámci softvéru.

5. Softvér Microsoft SQL MDF Viewer

Microsoft SQL MDF Viewer je komplexné riešenie na prezeranie údajov, ktoré umožňuje používateľom zobraziť obsah súborov MDF vrátane tabuliek, zobrazení, spúšťačov, uložených procedúr a ďalších. Či už sú súbory MDF v poriadku alebo poškodené, tento nástroj umožňuje používateľom dôkladne prezerať a analyzovať ich obsah. Je to ľahko použiteľný nástroj, ktorý funguje nezávisle SQL Server.

Microsoft MDF Viewer Tool

5.1 Pros

 • Hlboká analýza súborov: Nástroj poskytuje podrobné a komplexné zobrazenie obsahu súboru MDF vrátane prvkov, ako sú tabuľky, stĺpce, kľúče, typy údajov a ďalšie špecifikácie.
 • Poškodené zobrazenie súboru: Microsoft SQL MDF Viewer podporuje prezeranie zdravých aj poškodených súborov, čo umožňuje používateľom analyzovať údaje aj pri ohrození SQL Server súbory.
 • Samostatná prevádzka: Nástroj nezávisí od SQL Server pre jeho fungovanie, čo znamená, že súbory MDF je možné prezerať bez a SQL Server prostredie.

5.2 Nevýhody

 • Chýba funkcia obnovy: Hoci dokáže zobraziť poškodené súbory, Microsoft SQL MDF Viewer nie je vybavený funkciami obnovy dát alebo opravy.
 • Žiadna funkcia exportu: Nástroj neposkytuje možnosť exportovať prezerané dáta do iných formátov resp SQL Server, pričom jeho použitie je obmedzené len na prezeranie.

6. Prehliadač súborov MDF od MyPCFile

MDF File Viewer od MyPCFile je účelový softvér zameraný na poskytovanie jednoduchého a efektívneho spôsobu otvárania a prezerania súborov MDF. Zabezpečuje prezeranie databázových súborov SQL, ktoré sú buď poškodené alebo zdravé, a ponúka jasný pohľad na komponenty MDF, ako sú tabuľky, spúšťače, uložené procedúry atď. Tento softvér funguje nezávisle a oslobodzuje používateľov od potreby mať SQL Server nainštalovaný.

MyPCFile MDF Viewer Tool

6.1 Pros

 • Jednoduchosť použitia: Vďaka jeho priamemu a intuitívnemu používateľskému rozhraniu môžu používatelia jednoducho prezerať a kontrolovať súbory MDF bez veľkého technického know-how.
 • Spracováva poškodené súbory: Schopnosť prehliadača MDF File Viewer vyrovnať sa s poškodenými alebo poškodenými súbormi ponúka veľkú výhodu a umožňuje používateľom analyzovať ich obsah aj napriek poškodeniu.
 • SQL Server nezávislosť: Nástroj bol navrhnutý tak, aby fungoval samostatne bez potreby SQL Server, čo umožňuje používateľom prezerať súbory MDF v prípade neprítomnosti súboru SQL Server prostredie.

6.2 Nevýhody

 • Obmedzená funkčnosť: MDF File Viewer je predovšetkým nástroj na prehliadanie, ktorý nemá rozšírené funkcie, ako je obnova dát, opravy alebo exportné kapacity.
 • Pomalé spracovanie: Pri prezeraní väčších súborov môže nástroj fungovať o niečo pomalšie, čo môže ovplyvniť efektivitu používateľa.

7. Nástroj DRS SQL Viewer

DRS SQL Viewer Tool je komplexný softvér, ktorý podporuje prezeranie súborov MDF a NDF. Dokáže pracovať so zdravými aj poškodenými súbormi, pričom zobrazuje rôzne komponenty, ako sú tabuľky, spúšťače, uložené procedúry a ďalšie. Nie je viazaný žiadnou požiadavkou na SQL Server, tento nástroj ponúka samostatnú operáciu na prezeranie databázových súborov SQL.

DRS MDF Viewer Tool

7.1 Pros

 • Podpora súborov NDF: DRS SQL Viewer vyniká tým, že ponúka podporu pre súbory MDF aj NDF, čím rozširuje rozsah jeho použitia.
 • Spracovanie poškodených súborov: Jeho schopnosť otvárať a zobrazovať poškodené súbory MDF a NDF pomáha v situáciách, keď došlo k zlyhaniu servera alebo poškodeniu súboru.
 • žiadny SQL Server požiadavka: Tento nástroj funguje nezávisle od SQL Server, ktorá umožňuje používateľom prezerať súbory bez potreby a SQL Server prostredie.

7.2 Nevýhody

 • Pomalé spracovanie: DRS SQL Viewer môže vykazovať pomalší výkon pri práci s väčšími súbormi MDF a NDF, čo mierne zhoršuje používateľskú skúsenosť.
 • Obmedzené doplnkové funkcie: Hoci ide o kompetentný nástroj na prezeranie, nerozširuje svoje služby na úlohy, ako je obnova údajov, oprava súborov alebo export údajov.

8. Fileproinfo Online prehliadač MDF

Fileproinfo Online MDF Viewer je webový nástroj, ktorý spĺňa požiadavky na prezeranie databázových súborov SQL. Umožňuje používateľom otvárať a prezerať obsah súboru MDF priamo z prehliadača bez toho, aby potrebovali a SQL Server. Ako prehliadač založený na cloude ponúka pohodlné riešenie pre používateľov, ktorí potrebujú prezerať súbory MDF na cestách.

Fileproinfo MDF Viewer Tool

8.1 Pros

 • Webový prístup: Tento nástroj využíva svoju online povahu na poskytovanie okamžitého a jednoduchého prístupu k súborom MDF priamo z prehliadača používateľa, čím ponúka vynikajúce pohodlie a dostupnosť.
 • Zanedbateľný vplyv na systém: Ako online nástroj si nevyžaduje inštaláciu ani ukladanie na PC používateľa, čo má za následok minimálne využitie zdrojov a zvýšený výkon systému.
 • Zadarmo: Fileproinfo Online MDF Viewer je bezplatný nástroj, vďaka čomu je cenovo výhodnou voľbou pre používateľov, ktorí potrebujú často prezerať súbory MDF.

8.2 Nevýhody

 • Žiadna podpora poškodených súborov: Tento nástroj nepodporuje prezeranie poškodených súborov MDF, čo obmedzuje jeho užitočnosť v niektorých scenároch.
 • Závislý od internetu: Webový charakter nástroja znamená, že jeho dostupnosť a výkon môžu byť ovplyvnené obmedzeným internetovým pripojením alebo rýchlosťou siete.
 • Obmedzená funkčnosť: Ako webový nástroj mu chýbajú vylepšené funkcie, ako je oprava súborov, obnova dát alebo možnosti exportu.

9. Revive SQL MDF File Viewer

Revove SQL MDF File Viewer je robustný nástroj, ktorý používateľom ponúka možnosť prezerania normálnych aj poškodených súborov MDF. Zobrazuje rôzne komponenty databázy SQL vrátane tabuliek, funkcií, uložených procedúr atď., čo používateľom pomáha získať prehľad o údajoch. Revove SQL MDF File Viewer funguje nezávisle od SQL Server, čím sa zvyšuje jeho všestrannosť a užitočnosť.

Revove MDF File Viewer

 

9.1 Pros

 • Prezeranie bez chýb: Revove SQL MDF Viewer sľubuje bezproblémové a bezchybné prezeranie súborov MDF, vďaka čomu je tento proces pre používateľov jednoduchý a efektívny.
 • Spracovanie poškodených súborov: Jeho schopnosť otvárať a zobrazovať poškodené súbory rozširuje jeho užitočnosť a pomáha používateľom pri riešení neočakávaných scenárov poškodenia údajov.
 • Samostatná príroda: Nástroj, ktorý je navrhnutý tak, aby fungoval nezávisle, dokáže prezerať súbory MDF bez potreby SQL Server.

9.2 Nevýhody

 • Žiadna obnova dát: Aj keď dokáže zobraziť poškodené súbory, nástroju chýbajú možnosti obnovy údajov na obnovenie alebo opravu údajov prítomných v súboroch.
 • Komplexné používateľské rozhranie: Niektorí používatelia uviedli, že používateľské rozhranie softvéru nie je také intuitívne ako alternatívy, čo môže mať vplyv na použiteľnosť.

10. Open Files MDF Open File Tool

Open Files MDF Open File Tool je aplikácia vyvinutá so špecifickým zámerom prístupu a prezerania MDF súborov. Tento nástroj svieti v situáciách, keď SQL Server databáza sa poškodí alebo je nedostupná. Schopný zobraziť obsah súboru MDF aj v prípade neprítomnosti SQL Server, je to praktický nástroj na riešenie problémov.

Otvorte nástroj Files MDF Viewer Tool

10.1 Pros

 • Spracovanie poškodených súborov: Sila tohto nástroja spočíva v riešení poškodených alebo poškodených súborov MDF, čo používateľom poskytuje možnosť prezerať a hodnotiť takéto súbory.
 • SQL Server nezávislý: Nástroj MDF Open File Tool môže pracovať v samostatnom režime a nepotrebuje žiadne SQL Server na prezeranie súborov MDF.
 • Jednoduchá navigácia: Užívateľsky prívetivé rozhranie a jednoduchá navigácia tohto nástroja zlepšujú použiteľnosť a umožňujú používateľom s rôznymi úrovňami technickej odbornosti ho efektívne používať.

10.2 Nevýhody

 • Žiadna možnosť obnovenia: Hoci nástroj dokáže otvárať poškodené súbory, chýbajú mu funkcie na obnovenie alebo opravu údajov z týchto súborov.
 • Žiadna funkcia exportu: Hoci nástroj umožňuje používateľom prezerať údaje v súboroch MDF, neposkytuje žiadne možnosti na export týchto údajov do iných použiteľných formátov.

11. SoftSea SQL MDF Viewer

SoftSea SQL MDF Viewer je ľahká aplikácia určená na otváranie a prezeranie súborov MDF bez potreby SQL Server. Poskytuje používateľom jasné zobrazenie obsahu v súboroch MDF vrátane tabuliek, uložených procedúr, indexov, kľúčov a ďalších. Tento nástroj vyniká svojou jednoduchosťou a užívateľsky prívetivým rozhraním, vďaka čomu je vynikajúcou voľbou pre používateľov na všetkých úrovniach technickej odbornosti.

Nástroj SoftSea MDF Viewer

11.1 Pros

 • Užívateľsky prívetivé rozhranie: SoftSea SQL MDF Viewer je známy svojim jednoduchým rozhraním, ktoré umožňuje aj nováčikom bezproblémovú navigáciu a prezeranie MDF súborov bez akýchkoľvek technických problémov.
 • Samostatná prevádzka: Nástroj je schopný pracovať nezávisle, čím sa eliminuje požiadavka na SQL Server na prezeranie súborov MDF.
 • Rýchle spracovanie: V porovnaní s niektorými inými nástrojmi je SoftSea SQL MDF Viewer známy svojou vyššou rýchlosťou spracovania pri otváraní a prezeraní súborov MDF.

11.2 Nevýhody

 • Základná funkčnosť: Tento nástroj na zobrazovanie ponúka iba základné funkcie, chýbajú mu pokročilejšie možnosti, ako sú funkcie obnovy dát alebo exportu.
 • Žiadna podpora pre poškodené súbory: Neschopnosť nástroja otvárať a prezerať poškodené súbory MDF môže obmedziť jeho užitočnosť v situáciách neočakávaného poškodenia súboru resp SQL Server pády.

12. Sysinfo SQL Viewer

Sysinfo SQL Viewer bol špeciálne vyvinutý na prezeranie a analýzu súborov MDF a NDF. Ide o pokročilý nástroj, ktorý dokáže spracovať zdravé aj poškodené súbory a predstaví rôzne súčasti databázy SQL, ako sú tabuľky, kľúče, spúšťače, procedúry a ďalšie. Funguje nezávisle od SQL Server, čo z neho robí všestrannú voľbu.

Sysinfo SQL Viewer

12.1 Pros

 • Podpora pre MDF aj NDF:Sysinfo SQL Viewer vyniká tým, že ponúka podporu pre primárne (MDF) aj sekundárne (NDF) SQL Server databázové súbory.
 • Poškodené zobrazenie súboru: Schopnosť nástroja otvárať a zobrazovať poškodené súbory MDF a NDF z neho robí veľkú výhodu pri riešení zlyhania servera alebo scenárov poškodenia súborov.
 • Nezávislá prevádzka: Môže prezerať súbory MDF a NDF bez potreby SQL Server, ktoré používateľom poskytujú pohodlie a flexibilitu.

12.2 Nevýhody

 • Bez obnovy alebo opravy dát: Hoci nástroj dokáže zobraziť poškodené súbory, nie je vybavený funkciami na obnovenie alebo opravu údajov z týchto súborov.
 • Nedostatok možností exportu: Sysinfo SQL Viewer neposkytuje používateľom možnosť exportovať prezerané dáta do iných formátov súborov resp SQL Server.

13. Email Viewer MDF Viewer FREEWARE

Email Viewer MDF Viewer FREEWARE je bezplatný, ľahký nástroj určený na otváranie, čítanie a analýzu súborov MDF. Bez nutnosti akéhokoľvek SQL Server Tento nástroj umožňuje používateľom zobraziť komponenty databázy, ako sú tabuľky, spúšťače, kľúče a ďalšie, priamo zo súborov MDF.

E-mail Viewer MDF Viewer Tool

13.1 Pros

 • Cost-efektívne: Keďže ide o bezplatný softvér, poskytuje možnosť prezerať súbory MDF bez akýchkoľvek finančných záväzkov. Je to vynikajúca možnosť najmä pre menšie podniky alebo jednotlivcov s obmedzeným rozpočtom.
 • Nevyžaduje sa žiadna inštalácia servera: Tento nástroj nevyžaduje a SQL Server prostredie na prevádzku, výhoda pre používateľov, ktorí nemajú prístup k takémuto nastaveniu.
 • Podpora rôznych súborov: Podporuje súbory MDF z rôznych verzií SQL Server, čím sa zvyšuje jeho dostupnosť a použiteľnosť.

13.2 Nevýhody

 • Obmedzené možnosti: Keďže ide o bezplatný softvér, jeho funkčnosť je základná a nemusí spĺňať potreby komplexnej analýzy databáz alebo úloh obnovy údajov.
 • Žiadna funkcia úprav: Je to výlučne nástroj na prezeranie, a preto neposkytuje možnosť vykonávať zmeny alebo úpravy súborov MDF.
 • Žiadna technická podpora: Keďže ide o bezplatný produkt, neponúka profesionálnu zákaznícku ani technickú podporu.

14. Email Doctor SQL Database Viewer Software

Email Doctor SQL Database Viewer Software je sofistikovaný nástroj navrhnutý špeciálne na prezeranie a správu MDF súborov. Podporuje všetky verzie MS SQL Server a poskytuje užívateľsky prívetivé rozhranie na zabezpečenie hladkej navigácie a používania.

Email Doctor MDF Viewer Tool

14.1 Pros

 • rozsiahly SQL Server Podpora: Má širokú škálu kompatibility pre rôzne MS SQL Server verzií, čo z neho robí všestranný nástroj pre používateľov s viacerými a rôznorodými databázovými prostrediami.
 • Užívateľsky prívetivé rozhranie: Ponúka intuitívne užívateľské rozhranie, ktoré uľahčuje prezeranie a analýzu databázových súborov jednoducho a efektívne.
 • Pokročilé možnosti prezerania: Ponúka pokročilé funkcie, ako je triedenie a filtrovanie, poskytujúce robustné funkcie pre lepší zážitok zo sledovania.

14.2 Nevýhody

 • Ceny: V porovnaní s niektorými konkurentmi môže byť tento nástroj drahý, najmä pre jednotlivcov alebo malé podniky.
 • Strmá krivka učenia: Hoci jeho pokročilé funkcie poskytujú vylepšené funkcie, pre nových používateľov môže byť náročné naučiť sa a využívať všetky funkcie efektívne.
 • Žiadne funkcie úprav: Podobne ako mnoho iných nástrojov na zobrazovanie neponúka možnosť upravovať alebo upravovať údaje v súboroch MDF.

15. Jumpshare Online SQL Viewer

Jumpshare Online SQL Viewer je online nástroj určený na prezeranie súborov SQL, vrátane súborov MDF, bez potreby inštalácie akéhokoľvek softvéru. Ako online nástroj umožňuje prezeranie súborov kedykoľvek a kdekoľvek a ponúka veľkú flexibilitu.

Jumpshare Online SQL Viewer

15.1 Pros

 • Žiadna inštalácia softvéru: Ako webový nástroj nevyžaduje žiadnu inštaláciu, čo z neho robí praktické a rýchle riešenie pre potreby zobrazenia MDF.
 • Prístupný odkiaľkoľvek: Online charakter nástroja znamená, že k nemu možno pristupovať z akéhokoľvek miesta, čo poskytuje veľkú flexibilitu a pohodlie.
 • Užívateľsky prívetivé rozhranie: Rozhranie Jumpshare je intuitívne a zaisťuje, že používatelia môžu ľahko prechádzať a prezerať súbory MDF.

15.2 Nevýhody

 • Závislosť od internetu: Keďže ide o online nástroj, na správne fungovanie vyžaduje stabilné internetové pripojenie, čo môže predstavovať problémy v oblastiach s nespoľahlivým internetom.
 • Obmedzené možnosti: Na rozdiel od vyhradených nástrojov pre stolné počítače je jeho sada funkcií primerane základná a nemusí spĺňať potreby komplexnej analýzy databázy.
 • Žiadne funkcie úprav: Nástroj je určený predovšetkým na prezeranie a neponúka možnosti úprav pre súbory MDF.

16. Groupdocs Zobraziť SQL Online

Groupdocs View SQL Online je webový nástroj, ktorý poskytuje funkcie na prezeranie súborov MDF priamo v prehliadači. Zameriava sa na používateľov, ktorí hľadajú riešenie na cestách, aby si mohli prezerať a ľahko analyzovať svoje SQL Server databázy bez zložitého nastavovania alebo inštalácie.

Groupdocs Zobraziť SQL Online

16.1 Pros

 • Pohodlný prístup: Online povaha nástroja umožňuje prístup k súborom MDF z akéhokoľvek zariadenia alebo miesta, pričom ponúka vynikajúcu dostupnosť a flexibilitu.
 • Nulová inštalácia: Odstraňuje potrebu inštalácie alebo konfigurácie softvéru a zefektívňuje proces prístupu k súborom MDF.
 • Jednoduché používateľské rozhranie: Jeho používateľské rozhranie je prehľadné a ľahko sa v ňom pohybuje, čo umožňuje používateľom prezerať súbory MDF bez akýchkoľvek problémov.

16.2 Nevýhody

 • Závisí od internetového pripojenia: Keďže ide o webový prehliadač, na fungovanie vyžaduje konzistentné internetové pripojenie, čo môže byť problém v oblastiach so slabým internetovým pripojením.
 • Obmedzená funkčnosť: Ponúka iba základné funkcie prezerania a chýbajú mu pokročilé možnosti analýzy databázy, ktoré možno nájsť v špecializovanejších nástrojoch.
 • Funkcia bez úprav: Nástroj neponúka funkcie na úpravu alebo úpravu súborov MDF, čo nemusí vyhovovať potrebám používateľov, ktorí chcú vykonať zmeny vo svojich databázach.

17. SQL Viewer

SQL Viewer je nástroj s otvoreným zdrojom dostupný na GitHub, ktorý používateľom umožňuje prezerať súbory MDF. Ako nástroj s otvoreným zdrojom je neustále aktualizovaný a vylepšovaný príspevkami od rôznych vývojárov, čím poskytuje prístup založený na spolupráci pri prezeraní databázy.

SQL Viewer

17.1 Pros

 • Open-Source: Otvorený zdroj ponúka používateľom úplnú slobodu pri prispôsobovaní a poskytuje možnosť prispôsobiť si nástroj podľa svojich špecifických požiadaviek.
 • Komunita aktívnych používateľov: Tento nástroj ťaží z komunity vývojárov, ktorí neustále pracujú na aktualizáciách a nových funkciách, vďaka čomu je dynamickým zobrazovačom MDF.
 • Cost-Efektívny: Ako ponuka s otvoreným zdrojovým kódom je tento nástroj bezplatný, vďaka čomu je acost- efektívna voľba.

17.2 Nevýhody

 • Požadované technické znalosti: Vzhľadom na povahu otvoreného zdroja môže byť potrebné určité pochopenie kódu a technické know-how na využitie jeho plného potenciálu.
 • Nepredvídateľné aktualizácie: Keďže aktualizácie pochádzajú z príspevkov komunity, môžu byť často nepravidelné a implementácia nových funkcií môže chvíľu trvať.
 • Žiadna špecializovaná podpora: Neprítomnosť špecializovaného podporného tímu môže brániť rýchlemu a efektívnemu riešeniu problémov.

18. Nástroj na zobrazovanie databáz MS SQL

Nástroj na zobrazovanie databáz MS SQL je ľahká a efektívna aplikácia navrhnutá tak, aby používateľom pomáhala pri prezeraní súborov MDF s ľahkosťou. Tento nástroj ponúka rovnováhu medzi jednoduchosťou a praktickosťou, pričom sa zameriava na poskytovanie základných, no výkonných funkcií prezerania.

Nástroj na zobrazovanie databáz MS SQL

18.1 Pros

 • Ľahký dizajn: Nástroj je navrhnutý tak, aby bol efektívny, ľahko sa inštaluje a nespotrebováva príliš veľa systémových prostriedkov.
 • Jednoduché použitie: Jeho rozhranie je užívateľsky prívetivé, vďaka čomu je obzvlášť vhodné pre používateľov, ktorí nie sú technicky naklonení.
 • Cost-Efektívne: Tento nástroj neobsahuje žiadne cost, vďaka čomu je vynikajúcou voľbou pre používateľov, ktorí majú obmedzený rozpočet.

18.2 Nevýhody

 • Obmedzené funkcie: Aj keď ponúka základné funkcie prezerania, chýbajú mu pokročilé funkcie, ktoré môžu byť potrebné pre komplexnejšiu analýzu databázy.
 • Žiadna funkcia úprav: Podobne ako mnoho iných nástrojov na zobrazovanie neponúka možnosti úprav ani úprav.
 • Minimálna podpora: Keďže ide o bezplatný nástroj, ponúka minimálnu zákaznícku podporu, čo nemusí byť ideálne pre používateľov, ktorí potrebujú okamžitú pomoc.

19. MailConverterTools SQL Database Viewer

MailConverterTools SQL Database Viewer je komplexný nástroj, ktorý vám umožňuje nielen prezerať súbory MDF, ale poskytuje aj rad pokročilých funkcií na podporu hlbšej analýzy vašich súborov. SQL Server databáz.

MailConverterTools SQL Database Viewer

19.1 Pros

 • Pokročilé funkcie prezerania: Okrem základného prezerania ponúka tento nástroj aj pokročilé funkcie, ako napríklad podrobnú analýzu štruktúry údajov, vďaka čomu je schopný vykonávať rozsiahlejšie kontroly databáz.
 • Rozsiahla kompatibilita s databázou: Nástroj podporuje širokú škálu SQL Server verzií, čo zvyšuje jeho celkovú využiteľnosť.
 • Vysoko vynaliezavý: Tento nástroj obsahuje aj cenné dodatočné zdroje a príručky, vďaka čomu je užívateľsky prívetivý a informatívny.

19.2 Nevýhody

 • Cena: Tento nástroj môže byť drahý podnik, najmä pre malé podniky alebo individuálnych používateľov.
 • Komplexné rozhranie: Množstvo funkcií a možností môže spôsobiť, že rozhranie bude pre začiatočníkov alebo netechnických používateľov trochu ohromujúce.
 • Žiadna funkcia úprav: Podobne ako iné prehliadače neposkytuje možnosť upravovať alebo upravovať obsah súborov MDF.

20. Comet System SQL Database Viewer

Comet System SQL Database Viewer je nástroj postavený na princípe jednoduchosti. Jeho primárnou funkciou je umožniť používateľom otvárať a kontrolovať súbory MDF s ďalšími funkciami navrhnutými na pomoc pri základných úlohách analýzy databázy.

Comet System SQL Database Viewer

20.1 Pros

 • Jednoduché použitie: Rozhranie nástroja je navrhnuté tak, aby zjednodušilo prezeranie súborov MDF, vďaka čomu je dobrou voľbou pre používateľov, ktorí hľadajú jednoduché a priamočiare riešenie.
 • Využitie ľahkých zdrojov: Nástroj nie je náročný na zdroje a zaisťuje plynulú prevádzku aj na systémoch s obmedzenými kapacitami hardvéru.
 • Prehliadač štruktúry databázy: Okrem prezerania súborov MDF môže poskytnúť aj informácie o štruktúre databáz.

20.2 Nevýhody

 • Obmedzené funkcie: Aj keď poskytuje základné možnosti prezerania súborov MDF, chýbajú mu pokročilé funkcie spojené s robustnejšími riešeniami.
 • Špeciálne navrhnutý pre systém Comet: Nástroj je určený hlavne pre systém Comet, čo môže obmedziť jeho použiteľnosť s inými systémami alebo na všeobecnejšie účely.
 • Bez možnosti úprav: Nástroj neponúka možnosť upravovať údaje súboru MDF, čo obmedzuje jeho funkciu iba na prezeranie.

21. DTM Data Editor Prehliadač a editor databáz pre MS SQL Server

DTM Data Editor je prehliadač a editor databáz bohatý na funkcie pre MS SQL Server. Tento nástroj sa odlišuje tým, že používateľom poskytuje ďalšie možnosti úprav SQL Server údaje, okrem bežných funkcií prezerania a kontroly.

Prehliadač databázy DTM

21.1 Pros

 • Možnosť úprav: Jednou z jeho pozoruhodných funkcií je možnosť upravovať údaje priamo v nástroji, čo poskytuje väčšiu flexibilitu pre používateľov, ktorí vyžadujú úpravu údajov.
 • Komplexná sada funkcií: Nástroj ponúka bohatú sadu funkcií vrátane pokročilých možností filtrovania a triedenia údajov, čím sa zvyšuje jeho užitočnosť pre hĺbkovú analýzu údajov.
 • Podporuje viacero databázových formátov: Okrem MDF podporuje aj iné typy databázových súborov, čím zvyšuje jeho celkovú užitočnosť.

21.2 Nevýhody

 • Cena: cost spojené s akvizíciou tohto nástroja môžu byť pre malé podniky alebo individuálnych používateľov zakázané.
 • Učebná krivka: Vzhľadom na rozsah funkcií môžu používatelia potrebovať určitý čas, kým plne pochopia jeho využitie.
 • Výkon: Hoci ide o nástroj bohatý na funkcie, môže byť potenciálne náročný na zdroje, čo môže viesť k spomaleniu výkonu na menej výkonných systémoch.

22. Nástroj SysTools MDF Viewer

SysTools MDF Viewer je spoľahlivý a efektívny nástroj, ktorý slúži používateľom, ktorí potrebujú prezerať a kontrolovať súbory MDF. Tento nástroj je navrhnutý tak, aby poskytoval robustný výkon s užívateľsky prívetivým rozhraním, ktoré ocenia začiatočníci aj profesionáli.

Nástroj SysTools MDF Viewer

22.1 Pros

 • Vynikajúci výkon: SysTools MDF Viewer je známy svojou spoľahlivou a efektívnou prevádzkou, ktorá poskytuje konzistentné výsledky s minimálnym dopadom na systém.
 • Užívateľsky prívetivý: Nástroj má jasné a jednoduché rozhranie, ktoré uľahčuje prezeranie a navigáciu v súboroch MDF aj pre netechnických používateľov.
 • Vysoká kompatibilita: Nástroj podporuje širokú škálu SQL Server verzie, vďaka čomu je všestrannou voľbou na pokrytie rôznych scenárov.

22.2 Nevýhody

 • Žiadna funkcia úprav: Hoci ovládate zobrazovanie a analýzu údajov MDF, neponúka funkcie na úpravu alebo úpravu údajov.
 • Obmedzené pokročilé funkcie: Niektorí používatelia môžu zistiť, že mu chýbajú niektoré pokročilé funkcie, ktoré sa nachádzajú v iných nástrojoch profesionálnej úrovne.
 • Cost: cost tohto nástroja môže byť problémom pre používateľov, ktorí si dávajú pozor na rozpočet, pretože sú k dispozícii lacnejšie alternatívy.

23. Nástroj Recovery Toolbox MDF Viewer Tool

Nástroj Recovery Toolbox MDF Viewer Tool je špecializovaný softvér, ktorý umožňuje používateľom efektívne prezerať súbory MDF. Okrem toho sa nástroj špecializuje na obnovu akýchkoľvek poškodených alebo nedostupných údajov a prezentuje ich v štruktúrovanom formáte.

Nástroj Recovery Toolbox MDF Viewer Tool

23.1 Pros

 • Schopnosť obnovy dát: Tento nástroj vyniká svojou schopnosťou obnoviť poškodené alebo poškodené dáta, čo je funkcia, ktorá sa bežne nenachádza v iných nástrojoch na zobrazovanie MDF.
 • Ľahko použiteľné rozhranie: Ponúka intuitívne používateľské rozhranie, v ktorom je jednoduchá navigácia aj pre používateľov, ktorí nie sú technicky zdatní.
 • Vynikajúca podpora: Poskytuje vynikajúci zákaznícky servis a technickú podporu na pomoc s otázkami alebo problémami.

23.2 Nevýhody

 • Cost: Ako špeciálny nástroj prichádza s cenovkou, ktorá nemusí byť dostupná pre všetkých používateľov.
 • Žiadna funkcia úprav: Hoci ovládate obnovu a prezeranie údajov, neposkytuje možnosti na úpravu alebo úpravu údajov.
 • Niche Focus: Jeho zameraná špecializácia na obnovu dát nemusí byť príťažlivá pre používateľov, ktorí jednoducho chcú základné funkcie prezerania súborov MDF.

24. Kernel MDF Viewer Free

Kernel MDF Viewer Free je špecializovaný nástroj určený na prezeranie údajov z poškodených alebo zdravých MDF súborov bez potreby SQL Server životné prostredie. Tento nástroj je navrhnutý pomocou pokročilých algoritmov, ktoré uľahčujú komplexné skenovanie súborov MDF a umožňujú používateľom okrem iného prezerať všetky komponenty, ako sú tabuľky, pohľady, uložené procedúry, kľúče a spúšťače. Tento zobrazovací nástroj je známy pre svoje ľahko použiteľné rozhranie a kompatibilitu s rôznymi SQL Server verzia.

Nástroj Kernel MDF Viewer

24.1 Pros

 • Kompatibilita: Tento nástroj je kompatibilný so všetkými verziami MS SQL Server ktorý poskytuje pohodlné prezeranie súborov MDF.
 • Funkcie náhľadu: Má robustné funkcie náhľadu, ktoré umožňujú podrobné prezeranie všetkých dátových prvkov v súbore MDF.
 • Funkcionalita viacerých platforiem: Schopný pracovať so zdravými aj poškodenými súbormi MDF, čo je užitočné aj pri scenároch obnovy údajov.
 • Užívateľsky prívetivé rozhranie: Vysoká miera jednoduchosti a intuitívneho dizajnu používateľského rozhrania umožňuje veľmi jednoduchú navigáciu akýmkoľvek typom používateľa.

24.2 Nevýhody

 • Obmedzenia funkcií: Bohužiaľ, bezplatná verzia má niekoľko funkčných obmedzení vrátane žiadneho zariadenia na ukladanie údajov.
 • Pomalé skenovanie: V závislosti od veľkosti súboru môže proces skenovania zabrať značné množstvo času.

25. EaseUS SQL Server Prehliadač MDF

Easeus SQL Server MDF Viewer je robustný a komplexný nástroj určený na prezeranie a analýzu súborov MDF SQL Server Databáza bez potreby SQL Server životné prostredie. Ponúka jednoduché rozhranie spojené s výkonnými funkciami, ktoré používateľom umožňujú prezerať a pracovať s SQL Server databázové prvky. To zahŕňa tabuľky, uložené procedúry, indexy a kľúče, aj keď sú súbory MDF poškodené alebo poškodené. Okrem toho môže tento nástroj fungovať naprieč rôznymi spôsobmi SQL Server verzie, vďaka čomu je celkom všestranný.

EaseUS MSSQL Recovery MDF Viewer

25.1 Pros

 • Široká kompatibilita: Nástroj je kompatibilný s viacerými verziami SQL Server, čo zvyšuje jeho všestrannosť a širšie využitiecabilnosť.
 • Obnova dát: Okrem možností prezerania pomáha aj pri obnove dát z poškodených súborov MDF.
 • Užívateľsky prívetivý: Vďaka ľahko navigovateľnému a zrozumiteľnému používateľskému rozhraniu je vhodný pre používateľov s rôznymi technickými schopnosťami.
 • Možnosť náhľadu: Nástroj poskytuje náhľad všetkých obnoviteľných položiek databázy SQL pred skutočným obnovením.

25.2 Nevýhody

 • Výkon: Výkon nástroja sa pri skenovaní väčších súborov MDF spomalí.
 • Obmedzená bezplatná verzia: Bezplatná verzia prichádza s obmedzeniami na sadu funkcií, ktoré obmedzujú plné využitie potenciálu nástroja.

26. Zhrnutie

26.1 Celková porovnávacia tabuľka

Nástroj Vlastnosti Jednoduché použitie Cena Zákaznícka podpora
FreeViewer MDF Viewer Tool Analýza zdravých a poškodených súborov, vyhľadávanie, triedenie funkcií vysoký zdarma Dostupný
Viewer Tool MDF Viewer Tool Zobrazuje zdravé a poškodené súbory vysoký zdarma Dostupný
Aryson SQL Viewer Podporuje súbory MDF a NDF, spracovanie poškodených súborov vysoký zdarma Dostupný
Softvér Microsoft SQL MDF Viewer Podrobná analýza obsahu súboru MDF, spracovanie poškodených súborov vysoký zdarma Dostupný
Prehliadač súborov MDF od MyPCFile Spracovanie poškodených súborov, priateľské k používateľskému rozhraniu vysoký zdarma Obmedzený
Nástroj DRS SQL Viewer Podpora súborov MDF aj NDF, spracovanie poškodených súborov vysoký zdarma Dostupný
Online prehliadač Filrproinfo MDF Online nástroj, rýchla kontrola súborov vysoký zdarma Obmedzený
Odstrániť SQL MDF File Viewer Spracovanie poškodených súborov, samostatná prevádzka Stredne zdarma Dostupný
Otvoriť súbory MDF Nástroj na otvorenie súboru Spracovanie poškodených súborov, samostatná prevádzka vysoký zdarma Dostupný
Prehliadač SoftSea SQL MDF Základná funkčnosť, rýchle spracovanie vysoký zdarma Obmedzený
Sysinfo SQL Viewer Podpora súborov MDF aj NDF, prezeranie poškodených súborov vysoký zdarma Dostupný
Email Viewer MDF Viewer FREEWARE základné vysoký zdarma Nízky
Email Doctor SQL Database Viewer Software pokročilý stredná vysoký vysoký
Jumpshare Online SQL Viewer základné vysoký zdarma stredná
Groupdocs Zobraziť SQL Online základné vysoký zdarma stredná
SQL Viewer základné stredná zdarma stredná
Nástroj na zobrazovanie databáz MS SQL stredná vysoký zdarma Nízky
MailConverterTools SQL Database Viewer pokročilý stredná vysoký vysoký
Comet System SQL Database Viewer základné vysoký zdarma Nízky
DTM Data Editor Prehliadač a editor databáz pre MS SQL Server pokročilý stredná vysoký vysoký
Nástroj SysTools MDF Viewer vysoký vysoký stredná vysoký
Nástroj Recovery Toolbox MDF Viewer Tool pokročilý stredná vysoký vysoký
Kernel MDF Viewer zadarmo Zobrazenie obsahu súboru MDF, pokročilé skenovanie, funkcia náhľadu vysoký K dispozícii je bezplatná verzia, platená verzia pre ďalšie funkcie dobrý
Easeus SQL Server Prehliadač MDF Zobrazenie a obnovenie súborov MDF, funkcia rozsiahleho náhľadu vysoký K dispozícii je bezplatná verzia, platená verzia pre všetky funkcie vynikajúci

26.2 Odporúčaný nástroj na základe rôznych potrieb

Výber toho najlepšieho SQL Server Nástroj MDF Viewer závisí od individuálnych požiadaviek. Pre základné prezeranie súborov je SoftSea SQL MDF Viewer vynikajúcou voľbou s vysokou rýchlosťou spracovania. Ak je potrebné zobraziť poškodené súbory, potom vynikajú nástroje Open Files MDF Open File Tool, Viewer Tool MDF Viewer Tool a DRS SQL Viewer Tool. Ak sa vyžaduje prístup k súborom MDF aj NDF, dôrazne odporúčame Aryson SQL Viewer a Sysinfo SQL Viewer. Pre prezeranie súborov online bez akejkoľvek inštalácie je Fileproinfo Online MDF Viewer ideálny.

27. Záver

Výber vhodného nástroja MSSQL MDF Viewer výrazne závisí od vašich konkrétnych potrieb a požiadaviek. Zvážte faktory, ako sú typy súborov, ktoré potrebujete zobraziť (MDF alebo NDF), či môžu byť tieto súbory poškodené, prítomnosť SQL Server prostredie a potreba ďalších funkcií, ako je vyhľadávanie, triedenie alebo obnova dát.

Všetky nástroje recenzované v tomto článku prinášajú niečo jedinečné. Pochopenie vašich konkrétnych potrieb vám preto pomôže urobiť informovaný výber. Či už ide o jednoduchosť použitia, spracovanie poškodených súborov, podporu súborov NDF, rýchle spracovanie alebo o samostatnú operáciu, každý nástroj má jedinečnú kombináciu charakteristík, ktoré môžu vyhovovať individuálnym požiadavkám používateľa.

Záver nástroja MDF Viewer

MS SQL Server Nástroj MDF Viewer je kritickým komponentom pri údržbe, migrácii alebo správe databáz SQL, najmä v prípadoch obnovy údajov alebo poškodenia databázy. Preto je utm výber nástroja, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebámost dôležité zabezpečiť, aby ste svoje úlohy mohli vykonávať efektívne a efektívne.

Úvod autora:

Vera Chen je expertka na obnovu dát v DataNumen, ktorá poskytuje širokú škálu produktov vrátane RAR oprava produkt.

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *