22 Najlepšie SQL Server na nástroje SQLite Converter Tools (2024) [SŤAHOVANIE ZDARMA]

1. Úvod

1.1 Význam čs SQL Server na nástroj SQLite Converter

Microsoft SQL Server a SQLite databázy sú pravdepodobne dve z most široko používané systémy na správu relačných databáz vo svete. Každá z týchto databáz má svoje silné a slabé stránky, a preto si určité situácie môžu vyžadovať migráciu údajov z členských štátov. SQL Server na SQLite.

Microsoft SQL Server Nástroj na prevod údajov na SQLite pomáha uľahčiť tento proces migrácie údajov. Tieto nástroje zvyčajne poskytujú funkcie, ktoré umožňujú konverziu štruktúr tabuliek, údajov, indexov a niekedy aj obmedzení a procedúr.

Výber správneho nástroja na prevod je kľúčový, pretože má priamy vplyv na presnosť a efektivitu procesu migrácie údajov. Dobrý konvertorový nástroj by mal nielen vykonávať konverziu presne, ale mal by tiež udržiavať integritu údajov a posudzovať kompatibilitu rôznych typov údajov medzi týmito dvoma databázami.

Konverzia zlyhá na skorumpovanej SQL Server databázy. Musíte použiť an Nástroj na obnovu SQL obnoviť databázu pred konverziou.

Úvod od MSSQL do SQLite

1.2 Ciele tohto porovnania

Cieľom tohto porovnania je poskytnúť hĺbkovú analýzu niekoľkých členských štátov SQL Server na nástroje na konvertovanie SQLite s cieľom pomôcť používateľom vybrať most vhodný nástroj pre ich potreby konverzie údajov. To sa dosiahne porovnaním funkcií, výhod a potenciálnych nevýhod každého nástroja.

Chápeme, že potreby migrácie databáz každého používateľa sú jedinečné – čo funguje pre jedného, ​​nemusí fungovať pre iného. Naše porovnanie je teda zamerané na to, aby vám pomohlo pochopiť, čo každý nástroj ponúka, aby ste si mohli vybrať prevodník, ktorý najlepšie vyhovuje vašim špecifickým potrebám.

2. Úplná konverzia SQL Server na SQLite

Full Convert je výkonný nástroj na konverziu a synchronizáciu databáz naprieč širokou škálou typov databáz, vrátane MS SQL Server a SQLite. Jeho prednosťou je užívateľsky prívetivé rozhranie, ktoré umožňuje jednoduché nastavenie a prispôsobenie konverzií, vďaka čomu je migrácia databáz prístupnejšia.

Úplný prevod MSSQL na SQLite

2.1 Pros

 • Rýchlosť: Full Convert je vytvorený pre výkon a výrazne urýchľuje proces konverzie databázy.
 • Užívatelsky prívetivý : Nástroj poskytuje jednoduché a intuitívne rozhranie, ktoré zjednodušuje zvyčajne zložitý proces konverzie databázy.
 • Prispôsobiteľné : Používatelia si môžu prispôsobiť svoje konverzie tak, aby vyhovovali ich špecifickým potrebám a preferenciám.
 • Podporuje hromadnú migráciu : Má kapacitu na spracovanie veľkého množstva údajov, čo umožňuje konverzie v masovom meradle.

2.2 Nevýhody

 • Cost: V porovnaní s niektorými jeho náprotivkami je Full Convert relatívne drahý.
 • Nedostatok rozšírených možností : Napriek svojim funkciám prispôsobenia by mohol používať sofistikovanejšie možnosti pre vysoko špecializované potreby.
 • Problémy s kompatibilitou : Používatelia hlásili občasné problémy s kompatibilitou s určitými verziami databáz.

3. DBConvert SQL Server na SQLite

DBConvert je dobre známe riešenie na konverziu databáz medzi rôznymi formátmi vrátane MS SQL Server na SQLite. Vyniká svojou schopnosťou migrovať údaje priamo do úplne novej databázy alebo synchronizovať existujúce. Podporuje tiež databázy umiestnené na rôznych serveroch alebo lokálnych systémoch.

DBConvert MSSQL na SQLite

3.1 Pros

 • Priama konverzia a synchronizácia: DBConvert môže prenášať údaje priamo zo zdrojového DBMS do tarzískať DBMS, ako aj synchronizovať zmeny.
 • Pružný: Nástroj podporuje celý rad zdrojov a tarzískať konfigurácie sľubujúce vysokú flexibilitu konverzie.
 • Lokálna a serverová podpora: Či už sú vaše údaje na lokálnom systéme alebo na samostatnom serveri, DBConvert zvládne konverziu.
 • Podpora príkazového riadku: DBConvert umožňuje používateľom automatizovať konverziu databázy a synchronizáciu so vstavaným plánovačom alebo cez rozhranie príkazového riadku.

3.2 Nevýhody

 • Komplexné rozhranie: Množstvo funkcií môže spôsobiť, že rozhranie bude pre začínajúcich používateľov skľučujúce.
 • Rýchlosť konverzie: Hoci tento nástroj dokáže spracovať veľké databázy, môžu byť v porovnaní s inými nástrojmi pomalšie.
 • Cena: DBConvert nie je zadarmo a cost môže byť pre niektorých používateľov, najmä pre malé podniky alebo individuálnych vývojárov, prekážkou.

4. RebaseData Convert SQL Server na SQLite

RebaseData je online konvertor navrhnutý na pomoc pri transformácii MS SQL Server databázy do formátu SQLite. Toto priamočiare riešenie je vynikajúcim konverzným nástrojom pre tých, ktorí potrebujú rýchle a nekomplikované transformácie bez nutnosti rozsiahlych úprav alebo synchronizácií.

RebaseData MSSQL na SQLite Online

4.1 Pros

 • Jednoduchosť hodnotenia: Služba ponúka nekomplikovanú, ľahko použiteľnú platformu, vďaka ktorej sú úlohy konverzie rýchle a jednoduché.
 • Online nástroj: Keďže ide o webové riešenie, ponúka pohodlie konverzií bez potreby inštalácie softvéru, čo môže byť užitočné pri jednorazových konverziách.
 • Rýchlosť: RebaseData poskytuje rýchle konverzie a efektívne spracováva databázy rôznych veľkostí.

4.2 Nevýhody

 • Nedostatok rozšírených možností: Vďaka priamočiarosti RebaseData mu chýbajú sofistikované funkcie ako synchronizácia, či prispôsobenie konverzií.
 • Zabezpečenie údajov: Keď sa údaje nahrávajú na servery RebaseData na konverziu, používatelia s prísnymi zásadami zabezpečenia údajov môžu mať obavy.
 • Obmedzenia veľkosti súboru: Pre bezplatnú verziu služby existuje určitý limit veľkosti súboru.

5. RebaseData Client Java Tool

RebaseData Client je nástroj na konverziu databáz založený na jazyku Java, ktorý umožňuje konverziu MS SQL Server databázy do formátu SQLite. Slúži ako stiahnuteľná offline verzia online nástroja RebaseData, ktorá poskytuje rovnakú jednoduchosť a efektivitu, ale s vylepšenými bezpečnostnými funkciami vďaka lokálnej konverzii údajov.

Java nástroj klienta RebaseData

5.1 Pros

 • jednoduchosť: RebaseData Client má rovnaké užívateľsky prívetivé rozhranie a priamy prístup ako jeho online náprotivok.
 • Zabezpečenie údajov: Keďže ide o offline nástroj, eliminuje potrebu nahrávania údajov na externé servery, čím poskytuje bezpečnejší proces konverzie údajov.
 • Java: Tento nástroj je vytvorený v jazyku Java, čo mu dáva možnosti naprieč platformami, ktoré umožňujú použitie nástroja na akomkoľvek zariadení s podporou jazyka Java.

5.2 Nevýhody

 • Vyžaduje Java: Na spustenie tohto nástroja je potrebná inštalácia Java, čo môže byť pridaná úloha pre používateľov bez Java vo svojich systémoch.
 • Obmedzené funkcie: Podobne ako v online verzii jej chýbajú pokročilé možnosti ako synchronizácia a prispôsobenie konverzií.
 • Žiadna podpora pre veľké databázy: Jeho schopnosť efektívne spravovať väčšie databázy môže chýbať, čo môže viesť k pomalším časom konverzie alebo zlyhaniam procesov.

6. Konvertujte DB SQL Server na SQLite

Previesť DB SQL Server to SQLite je špecializovaná služba orientovaná na konverziu databáz medzi dvoma menovanými platformami. Tento nástroj zaisťuje komplexný proces migrácie, relatívne ľahko prenáša tabuľky, indexy a údaje medzi týmito dvoma populárnymi databázami.

Previesť DB MSSQL na SQLite

6.1 Pros

 • Komplexná migrácia: Convert DB poskytuje holistický prístup ku konverzii databázy, ktorý zahŕňa nielen údaje, ale aj tabuľky a indexy.
 • Užívateľsky prívetivé rozhranie: Jednoduchosť nástroja umožňuje jednoduché používanie aj pre používateľov s nízkou technickou odbornosťou.
 • Mapovanie typu údajov: Zabezpečuje kompatibilitu údajov efektívnym mapovaním typov údajov naprieč MS SQL Server a platformy SQLite.

6.2 Nevýhody

 • Chýbajúca možnosť synchronizácie: Nástroj neposkytuje synchronizáciu údajov medzi dvoma DBMS, čo môže byť pre používateľov vyžadujúcich aktualizácie v reálnom čase obmedzenie.
 • Žiadne rozhranie príkazového riadka: Neprítomnosť CLI môže znížiť flexibilitu používania nástroja pre technicky zdatnejších používateľov.
 • Iba online: Keďže ide o online nástroj, vyvoláva otázky týkajúce sa bezpečnosti údajov a tiež znamená, že nástroj nemožno používať offline.

7. CodeProject SQL Server DB na SQLite DB

The CodeProject SQL Server DB na SQLite DB je bezplatný nástroj, ktorý umožňuje používateľom vykonávať priamu konverziu databáz z SQL Server na SQLite. Toto riešenie bolo vyvinuté ako súčasť iniciatívy komunity CodeProject s otvoreným zdrojovým kódom a poskytuje jednoduchý, ale efektívny prevodník pre používateľov, ktorí potrebujú základnú transformáciu databázy.

CodeProject MSSQL na SQLite

7.1 Pros

 • Otvorený zdroj: Ako nástroj s otvoreným zdrojom je bezplatný a komunita môže vykonávať aktualizácie alebo vylepšenia.
 • Základné a jednoduché: Je ideálny pre používateľov, ktorí potrebujú jednoduchú a priamu transformáciu databázy bez väčšej zložitosti.
 • Slušná podpora: Ako súčasť platformy CodeProject ťaží zo živej komunity pre podporu a riešenia potenciálnych problémov.

7.2 Nevýhody

 • Nedostatok pokročilých funkcií: Neponúka pokročilé funkcie, ako je prispôsobenie konverzií a synchronizácia údajov, takže je menej vhodný pre zložité aplikácie.
 • Obmedzené spracovanie veľkých databáz: Jeho výkon pri spracovaní veľkých databáz môže byť ohrozený, čo vedie k pomalším časom konverzie.
 • Žiadne používateľské rozhranie: Všetko je zakódované, čo znamená, že pre používateľov s menšími skúsenosťami s kódovaním to môže byť ťažké.

8. SystemWeaver Database Manager

SystemWeaver Database Manager, z renomovaného systému SystemWeaver, je nástroj navrhnutý tak, aby vám pomohol s konverziou vašej databázy, vrátane transformácie SQL Server Databázy na SQLite. Tento nástroj podporuje holistický prístup k migrácii databáz, pričom zabezpečuje efektívne spravovanie tabuliek, indexov a údajov počas konverzie.

Správca databázy SystemWeaver

8.1 Pros

 • Komplexná migrácia: SystemWeaver Database Manager zaisťuje, že všetky prvky vašej databázy sa berú do úvahy počas konverzie a poskytuje tak komplexné riešenie.
 • Podpora na podnikovej úrovni: Pochádza od renomovaného poskytovateľa a ponúka robustnú podporu a pravidelné aktualizácie, čím zaisťuje spoľahlivosť na vysokej úrovni.
 • kompatibilný: Je navrhnutý tak, aby zvládal špecifiká SQL Server a SQLite databázy, vďaka čomu je proces konverzie bezproblémový a efektívny.

8.2 Nevýhody

 • Komplexné nastavenie: Ako súčasť rozsiahleho systému môže byť nastavenie správcu databázy zložité, najmä pre nových používateľov.
 • Cost: Akvizícia a údržba costs môžu byť pre individuálnych používateľov alebo malé podniky neprijateľné.
 • Overkill pre jednoduché použitie: Pokročilé funkcie, ktoré ponúka, môžu byť pre jednoduché a priame konverzie databázy zbytočné.

9. Intuitívne SQL Server na proces migrácie SQLite

Intuitívne SQL Server Migračný proces na SQLite je skôr prístupom ako samotným nástrojom. Obsahuje štruktúrovanú metódu na prechod vášho MS SQL Server dáta do formátu SQLite. Táto metóda, navrhnutá skupinou Intuitive Business Intelligence, poskytuje efektívnu a spoľahlivú cestu na dosiahnutie presnej konverzie databázy.

Intuitívne MSSQL až SQLite

9.1 Pros

 • Štruktúrovaný prístup: Tento proces poskytuje jasný prístup ku konverzii krok za krokom SQL Server databázy na databázy SQLite, čím sa znižuje riziko chýb a nepresností.
 • Komplexný sprievodca: Po tomto procese nasleduje dôkladná dokumentácia, ktorá obsahuje riešenia potenciálnych problémov sľubujúce plynulejšie konverzie.
 • Robustná podpora: Používatelia, ktorí sú súčasťou platformy Intuitive Business Intelligence, majú počas konverzie prístup k robustnej technickej podpore.

9.2 Nevýhody

 • Chýba užívateľsky prívetivé rozhranie: Proces sa vykonáva pomocou operácií a skriptov príkazového riadka, čo môže byť výzvou pre netechnických používateľov.
 • Žiadna automatizácia: Manuálny prístup, ktorý dodržiava, si vyžaduje investície do zdrojov a môže viesť k ľudským chybám.
 • Žiadna synchronizácia v reálnom čase: Tento proces neumožňuje synchronizáciu medzi zdrojovou a cieľovou databázou v reálnom čase.

10. Withdata Software MsSqlToSqlite

Withdata MsSqlToSqlite je nástroj na konverziu údajov zameraný na poskytovanie jednoduchého, ale efektívneho riešenia na prenos údajov z MS SQL Server na SQLite. Softvér je navrhnutý pre vysoký výkon, poskytuje účelné poskytovanie presných úloh konverzie a zároveň podporuje širokú škálu typov údajov, ktoré tieto dve databázy využívajú.

S údajmi MsSql do Sqlite

10.1 Pros

 • Vysoký výkon: MsSqlToSqlite poskytuje rýchlu konverziu dát, ktorá šetrí čas najmä pri práci s väčšími databázami.
 • Široká podpora typov údajov: Softvér pojme široké spektrum dátových typov v MSSQL aj SQLite, čím zabezpečuje hladkú a presnú konverziu.
 • Vizuálna prevádzka: Poskytnutie užívateľsky prívetivého vizuálneho rozhrania uľahčuje používanie nástroja aj pre tých, ktorí nemajú rozsiahle technické znalosti.

10.2 Nevýhody

 • cena: Toto je komerčný produkt a licencovanie costs môže odrádzať niektorých potenciálnych používateľov, najmä individuálnych vývojárov alebo malé firmy.
 • Žiadna možnosť online: Pre používateľov, ktorí uprednostňujú online nástroje na príležitostné konverzie, tento nástroj nemusí byť vhodný, pretože vyžaduje inštaláciu lokálneho systému.
 • Žiadna pokročilá synchronizácia: MsSqlToSqlite neponúka pokročilé možnosti synchronizácie, čo môže byť obmedzujúce pre používateľov vyžadujúcich aktualizácie databázy v reálnom čase.

11. PyPI db-to-sqlite

PyPI db-to-sqlite je balík Python vyvinutý na konverziu rôznych databázových formátov do SQLite. Je to užitočné najmä pre vývojárov pracujúcich s Pythonom a ponúka praktické rozhranie príkazového riadka na efektívne vykonávanie úloh prevodu.

PyPI db-to-sqlite

11.1 Pros

 • Vhodné pre Python: Keďže ide o balík Python, je vysoko prispôsobený pre vývoj založený na Pythone a je kompatibilný s nástrojmi a prostrediami Pythonu.
 • Jednoduché použitie: Vďaka jednoduchému rozhraniu príkazového riadka možno konverzie vykonávať jednoducho.
 • flexibilita: Ponúka používateľom možnosť vybrať konkrétne tabuľky alebo celé databázy na konverziu.

11.2 Nevýhody

 • Požiadavka na Python: Vyžaduje inštaláciu Pythonu, čo môže byť prekážkou pre používateľov, ktorí s Pythonom ešte nepracujú.
 • Žiadne grafické používateľské rozhranie: Neprítomnosť GUI robí to menej intuitívne pre používateľov, ktorí uprednostňujú vizuálne rozhranie.
 • Obmedzená podpora typov údajov: Nemusí bez problémov spracovať všetky typy údajov, čo môže viesť k chybám alebo nepresnostiam konverzie.

12. SQL Server Kompaktný a SQLite Toolbox

و SQL Server Compact & SQLite Toolbox je integrovaný nástroj poskytovaný v rámci Microsoft Visual Studio, zameraný na vývojárov pracujúcich priamo v tomto prostredí. Táto súprava nástrojov umožňuje manipuláciu a konverziu SQL Server Kompaktné a SQLite databázy, okrem iného.

SQL Server Kompaktný a SQLite Toolbox

12.1 Pros

 • Integrované prostredie: Ako nástroj vo Visual Studiu ponúka pohodlie pre vývojárov, ktorí už túto platformu používajú.
 • Multifunkčnosť: Okrem konverzií poskytuje prehľady, funkcie skriptovania a úprav na správu databáz.
 • efektívna: Podporuje efektivitu tým, že umožňuje vývojárom vykonávať konverzie databáz bez opustenia ich primárneho vývojového prostredia.

12.2 Nevýhody

 • Požiadavka Visual Studio: Funguje iba v rámci Visual Studia. Používatelia, ktorí nepoužívajú túto platformu, môžu považovať nastavenie konverzie za zložité.
 • Určené pre vývojárov: Nástroj je primárne určený pre vývojárov a pre netechnických používateľov môže byť jeho používanie náročné.
 • Nedostatok rozsiahleho mapovania typov údajov: Niektorí používatelia nahlásili problémy pri práci s konkrétnymi alebo zložitými typmi údajov počas konverzií.

13. Nástroj Stellar Database Converter Tool

Nástroj Stellar Database Converter Tool je obľúbené riešenie pre migráciu databáz. Podporuje širokú škálu formátov vrátane MS SQL Server, SQLite a mnoho ďalších. Jeho užívateľsky prívetivé rozhranie v spojení s robustnými funkciami robí z konverzie databázy relatívne bezproblémovú úlohu.

Stellar Converter for Database

13.1 Pros

 • Široká škála podpory formátov: Nástroj dokáže konvertovať databázy naprieč širokou škálou formátov, pokrývajúcich most populárne databázové systémy.
 • Užívateľsky prívetivé rozhranie: Stellar je známy svojim intuitívnym rozhraním, ktoré zjednodušuje navigáciu a uľahčuje proces konverzie pre používateľov s rôznou úrovňou technických znalostí.
 • Vysoký výkon: Nástroj Stellar Database Converter kombinuje rýchlosť a efektivitu a zaisťuje vysoký výkon aj pri rozsiahlych konverziách databáz.

13.2 Nevýhody

 • Cost: Napriek rozsiahlym funkciám sa niektorým používateľom môže zdať cena Stellaru trochu vysoká, najmä pri konverziách databáz v malom rozsahu.
 • Zložitosť pre začiatočníkov: Napriek užívateľsky prívetivému rozhraniu sa začiatočníkom môže zdať trochu zložité kvôli viacerým možnostiam a pokročilým nastaveniam.
 • Nedostatok podpory v reálnom čase: Nástroju chýba chat alebo telefonická podpora v reálnom čase, čo môže byť pre používateľov, ktorí potrebujú okamžitú pomoc, nepohodlné.

14. Online konvertor MySQL na SQLite

MySQL to SQLite Online Converter je efektívny webový nástroj, ktorý zjednodušuje úlohu konverzie databázy. Je navrhnutý s ohľadom na pohodlie a umožňuje používateľom priamo konvertovať skripty MySQL na SQLite bez potreby sťahovania alebo inštalácie softvéru.

Online konvertor MySQL na SQLite

14.1 Pros

 • Webový nástroj: Ako online nástroj nevyžaduje žiadnu inštaláciu softvéru, vďaka čomu je prístupný z akéhokoľvek zariadenia s internetovým pripojením.
 • Jednoduchosť použitia: Nástroj umožňuje rýchlu konverziu skriptov MySQL na SQLite pomocou niekoľkých kliknutí, vďaka čomu je veľmi užívateľsky prívetivý.
 • Bezplatné použitie: Na rozdiel od mnohých nástrojov na konverziu databáz, MySQL to SQLite Online Converter ponúka svoje služby bezplatne.

14.2 Nevýhody

 • Podpora obmedzeného formátu: Nástroj podporuje iba konverziu medzi MySQL a SQLite, čo obmedzuje jeho užitočnosť pre používateľov, ktorí potrebujú konvertovať do alebo z iných databázových formátov.
 • Nedostatok pokročilých funkcií: Aj keď je tento online nástroj ideálny na jednoduché prevody, chýba mu niektoré z pokročilých funkcií, ktoré sa nachádzajú v špecializovanom softvéri na prevod databáz.
 • Spoliehanie sa na internet: Ako online nástroj je jeho funkčnosť úplne závislá od internetového pripojenia používateľa. V situáciách so slabým alebo nestabilným internetom to môže predstavovať ťažkosti.

15. AnyConv Online SQL Converter

AnyConv Online SQL Converter je ďalší webový nástroj navrhnutý pre flexibilitu a jednoduché použitie pri konverzii SQL databáz. Je to všestranný nástroj, ktorý podporuje viac ako 400 typov súborov vrátane rôznych databázových formátov.

AnyConv Online SQL Converter

15.1 Pros

 • flexibilita: AnyConv podporuje mnoho formátov, čo z neho robí všestranný nástroj pre mnohé potreby konverzie databáz.
 • Online nástroj: Ako webová aplikácia eliminuje potrebu inštalácie softvéru a je prístupná z akéhokoľvek zariadenia s internetovým pripojením.
 • Jednoduchosť použitia: Proces je taký jednoduchý ako nahranie súboru a výber súboru tarzískať formát, čo z neho robí užívateľsky príjemnú možnosť konverzie databázy.

15.2 Nevýhody

 • Závislosť na internete: Veľmi sa spolieha na internetové pripojenie, čo môže byť problém v prostrediach so slabým alebo nestabilným internetovým pripojením.
 • Limit veľkosti súboru: S maximálnym limitom veľkosti súboru to nemusí byť najlepšia voľba pre konverzie veľkých databáz.
 • Nedostatok rozšírených možností: Neponúka veľa pokročilých možností pre zložité scenáre konverzie databáz, čo by mohlo obmedziť jeho užitočnosť pre profesionálov.

16. Navigat pre SQLite

Navicat for SQLite je komplexný nástroj na správu a vývoj databáz navrhnutý špeciálne pre SQLite. Slúži ako front-end typu všetko v jednom, ktorý poskytuje intuitívne a výkonné grafické rozhranie pre správu, vývoj a údržbu databáz.

Navicat SQLite Converter

16.1 Pros

 • Výkonné vlastnosti: Navicat pre SQLite ponúka širokú škálu funkcií, ako je modelovanie údajov, vývoj SQL, správa serverov a ďalšie.
 • Užívateľsky prívetivé rozhranie: Vďaka dobre navrhnutému grafickému používateľskému rozhraniu Navicat uprednostňuje použiteľnosť, čím sprístupňuje úlohy správy databáz a konverzie používateľom všetkých úrovní.
 • Silná podpora: Ponúka rozsiahlu pomoc a dokumentáciu spolu s rýchlym zákazníckym servisom a ponúka riešenia na otázky alebo problémy používateľov.

16.2 Nevýhody

 • Cost: Tento prémiový softvér prichádza s relatívne vysokou cenou, ktorá nemusí byť ako cost- efektívne pre malé projekty alebo individuálnych používateľov.
 • Tarzískal na SQLite: Hoci je pre SQLite výnimočný, nepodporuje toľko databázových formátov na konverziu ako niektoré iné nástroje.
 • Krivka učenia: Vzhľadom na rozsah funkcií môžu noví používatelia čeliť strmej krivke učenia, aby si zvykli na jeho funkcie.

17. ESF Database Migration Toolkit

ESF Database Migration Toolkit je komplexné riešenie, ktoré umožňuje bezproblémový prenos dát medzi rôznymi databázovými formátmi. Softvér uprednostňuje zachovanie kvality údajov počas konverzií, vďaka čomu je spoľahlivou voľbou pre migráciu databáz.

ESF Database Migration Toolkit

17.1 Pros

 • Podpora širokého formátu: ESF podporuje množstvo databázových formátov, čo umožňuje flexibilitu pri úlohách konverzie databázy.
 • Integrita údajov: Súprava nástrojov kladie vysokú prioritu na integritu údajov a zabezpečuje, že počas procesu konverzie nedôjde k žiadnym stratám.
 • Možnosti konfigurácie: Ponúka pokročilé možnosti konfigurácie na uspokojenie zložitých potrieb konverzie.

17.2 Nevýhody

 • Komplikované pre začiatočníkov: Pokročilé možnosti a široká škála funkcií môžu spôsobiť, že súprava nástrojov bude pre nových používateľov ohromujúca.
 • Cost: Sada nástrojov prichádza za prémiovú cenu a zatiaľ čo pokročilé funkcie odôvodňujú cost, nemusí byť tou najlepšou voľbou pre jednoduché a malé konverzné úlohy.
 • Rozhranie: Používateľské rozhranie sa môže zdať zastaralé a môže potrebovať aktualizáciu dizajnu pre lepšiu používateľskú skúsenosť.

18. Inteligentné konvertory SQLite na MySQL

Inteligentné prevodníky ponúkajú špeciálny nástroj na konverziu databáz SQLite na MySQL. Tento špecializovaný nástroj sa zameriava na efektivitu a udržiava štruktúru databázy v procese transformácie, pričom zabezpečuje zachovanie integrity a konzistencie údajov.

Inteligentné konvertory SQLite na MySQL

18.1 Pros

 • Špecializovaný nástroj: Jeho špecializácia na konverziu SQLite na MySQL zaisťuje prispôsobené vlastnosti a funkcie pre túto špecifickú úlohu.
 • Integrita údajov: Konvertor zachováva štruktúru databázy v procese konverzie, pričom zachováva integritu a konzistenciu údajov.
 • Podporuje čiastočnú konverziu: Umožňuje čiastočnú konverziu, kde je možné konvertovať špecifické časti databázy namiesto celej databázy.

18.2 Nevýhody

 • Obmedzené formáty databázy: Na rozdiel od niektorých iných nástrojov na trhu je obmedzený na konverzie SQLite na MySQL, čo znižuje jeho univerzálnosť.
 • Nedostatok GUI: Nástroju chýba grafické rozhranie, čo môže pre netechnických používateľov trochu sťažiť navigáciu a obsluhu.
 • Cost: Cenový bod môže byť problémom pre malé podniky alebo používateľov so základnými potrebami konverzie databázy.

19. Konvertor databázy SQL Maestro pre SQLite

SQL Maestro Database Converter pre SQLite je výkonný nástroj určený na zjednodušenie a zefektívnenie konverzie a migrácie databáz SQLite. Poskytuje celý rad funkcií na správu údajov vrátane zlučovania, synchronizácie alebo duplikovania databáz SQLite.

Konvertor databázy SQL Maestro pre SQLite

19.1 Pros

 • Flexibilné a všestranné: Prevodník je vybavený viacerými funkciami, ako je zlučovanie a synchronizácia údajov, ktoré poskytujú flexibilitu pri správe databáz SQLite.
 • Užívatelsky prívetivý: Jeho intuitívne používateľské rozhranie umožňuje plynulú navigáciu a ovládanie jeho funkcií.
 • Robustné funkcie: Tento nástroj dokáže zvládnuť zložité úlohy konverzie údajov a ponúka uspokojivý výkon.

19.2 Nevýhody

 • Špecifické pre SQLite: Tento nástroj je navrhnutý špeciálne pre SQLite, čo obmedzuje jeho užitočnosť pri práci s viacerými databázovými formátmi na konverziu.
 • Costly: Niektorí používatelia môžu zvážiť cost SQL Maestro vysoko v porovnaní s inými dostupnými nástrojmi na trhu.
 • Komplex pre začiatočníkov: Začínajúcim používateľom môže trvať nejaký čas, kým sa naučia a naplnia ich požiadavky, a to vďaka jeho robustným funkciám.

20. VIVE dataPro

VIVE dataPro je efektívny nástroj na konverziu údajov, ktorý uľahčuje jednoduchý prechod medzi databázami a zároveň zabezpečuje integritu údajov. Nástroj je všestranný a navrhnutý tak, aby efektívne pracoval s rôznymi databázami.

VIVE dataPro

20.1 Pros

 • Vysoká kompatibilita: VIVE dataPro je kompatibilný s ahost databáz, čo z neho robí všestrannú možnosť pre rôzne úlohy konverzie údajov.
 • Integrita údajov: Nástroj kladie veľký dôraz na zabezpečenie integrity údajov počas konverzií.
 • Užívateľská prívetivosť: Softvér je navrhnutý s ohľadom na jednoduché použitie a obsahuje užívateľsky prívetivé rozhranie, ktoré zjednodušuje procesy konverzie databázy.

20.2 Nevýhody

 • Cost: V porovnaní s niektorými inými konverznými nástrojmi môže byť VIVE dataPro vnímaný ako drahší, najmä pre menšie projekty a podniky.
 • Komplexné vlastnosti: Hoci je jeho rozhranie užívateľsky prívetivé, množstvo funkcií môže byť pre menej skúsených používateľov ohromujúce.
 • Nedostatok online podpory: Nedostatok funkcie podpory chatu v reálnom čase môže byť nepohodlný pre používateľov, ktorí potrebujú okamžitú pomoc.

21. Databáza Northwind skonvertovaná na SQLite

Databáza Northwind konvertovaná na SQLite je špecifickým príkladom praktickej konverzie databázy. Pôvodne v Microsoft Access a MS SQL Server Databáza Northwind slúži ako príklad pre rôzne databázové úlohy a táto verzia bola pre jednoduché používanie a dostupnosť prevedená na SQLite.

Databáza Northwind skonvertovaná

21.1 Pros

 • Pochopenie SQLite: Keďže poskytuje databázu pôvodne z odlišného formátu, je to dobrý zdroj na pochopenie špecifík SQLite.
 • Voľný zdroj: Je to bezplatný zdroj pre používateľov, ktorí potrebujú pochopiť, ako vyzerá praktická konverzia databázy na SQLite.
 • Užitočné pre učenie: Poskytuje skutočný príklad na pochopenie konverzií databáz s praktickými skúsenosťami.

21.2 Nevýhody

 • Obmedzené použitie: Konverzia databázy Northwind na SQLite slúži na obmedzený účel a neposkytuje všeobecné riešenia konverzie databázy pre rôzne formáty.
 • Nie je nástrojom na konverziu: Je to príklad konvertovanej databázy, nie nástroj na vykonávanie konverzií, čo obmedzuje jej použitie.
 • Vzdelávací zdroj: Prikláňa sa skôr k vzdelávaciemu zdroju než k praktickému konverznému riešeniu.

22. Správca databázy Kexi

Kexi Database Manager je všestranný a komplexný nástroj na správu databáz. Umožňuje nielen vytváranie databázových schém, ale poskytuje aj podporu pre vkladanie údajov a umožňuje vykonávanie a správu dopytov a správu servera.

Správca databázy Kexi

22.1 Pros

 • Komplexné riešenie: Kexi slúži ako all-in-one nástroj na vytváranie a správu databáz, poskytujúci komplexné pokrytie most databázové úlohy.
 • Voľný a otvorený zdroj: Ako bezplatný a open source nástroj je Kexi acost-efektívne riešenie pre správu databáz.
 • Užívatelsky prívetivý: Tento nástroj má užívateľsky prívetivý dizajn, ktorý umožňuje používateľom jednoducho prechádzať a používať jeho funkcie.

22.2 Nevýhody

 • Obmedzená podpora: Používatelia môžu mať obmedzenú podporu vzhľadom na to, že ide o open source nástroj.
 • Pokročilí používatelia: Hoci je komplexný, niektoré jeho funkcie môžu vyžadovať pokročilé znalosti databázy.
 • Žiadna vyhradená konverzná funkcia: Kexi je skôr nástrojom na správu databáz než špecializovaným nástrojom na konverziu databáz, čo by mohlo obmedziť jeho užitočnosť pri konkrétnych úlohách konverzie.

23. Stellar Converter for Database

Stellar Converter for Database je nástroj, ktorý uľahčuje efektívnu konverziu databáz medzi rôznymi formátmi. Je navrhnutý s užívateľsky prívetivým rozhraním a súborom prenikavých funkcií na zabezpečenie bezproblémového procesu konverzie pri zachovaní integrity údajov.

Stellar Converter for Database

23.1 Pros

 • Podpora viacerých databáz: Stellar podporuje množstvo databáz, čím zvyšuje svoju kapacitu na správu rôznych úloh konverzie.
 • Integrita údajov: Stellar uprednostňuje kvalitu údajov a zaisťuje, že údaje zostanú počas procesu konverzie nedotknuté a bez straty.
 • Užívateľsky prívetivé rozhranie: Softvér je navrhnutý s užívateľsky prívetivým rozhraním, ktoré umožňuje intuitívny a zjednodušený proces.

23.2 Nevýhody

 • drahý: Stellar Converter prichádza s prémiovou cenou, vďaka čomu je acostly voľba pre malé projekty alebo zriedkavých používateľov.
 • Nedostatok podpory v reálnom čase: Nedostatok možností okamžitej podpory, ako je chat alebo telefonická podpora, môže byť nepohodlný pri potrebe okamžitej pomoci.
 • Ohromujúce pre začiatočníkov: Aj keď je užívateľsky prívetivý, pre začiatočníkov môže byť zo začiatku trochu náročné naučiť sa rôzne funkcie.

24. Zhrnutie

24.1 Celková porovnávacia tabuľka

Nástroj Vlastnosti Jednoduché použitie Cena Zákaznícka podpora
Úplný prevod SQL Server na SQLite Rýchlosť, prispôsobenie, hromadná migrácia Užívateľsky príjemné rozhranie Platený Dostupný
DBConvert SQL Server na SQLite Priama konverzia a synchronizácia, kompatibilita stredná Platený Dostupný
RebaseData Convert SQL Server na SQLite Základná konverzia jednoducho Zadarmo s obmedzeniami Obmedzený
Java nástroj klienta RebaseData Základná konverzia Stredné (vyžaduje Java) zdarma Obmedzený
Previesť DB SQL Server na SQLite Tabuľky, indexy, konverzia dát jednoducho Platený Dostupný
CodeProject SQL Server DB na SQLite DB Základná konverzia Stredné (vyžaduje zručnosti kódovania) zdarma Podpora spoločenstva
Správca databázy SystemWeaver Tabuľky, indexy, konverzia dát stredná Platený Dostupný
Intuitívne SQL Server na proces migrácie SQLite Proces štruktúrovanej migrácie Stredná (vyžaduje technické znalosti) zdarma Dostupný
S dátovým softvérom MsSqlToSqlite Vysoký výkon, podpora dátových typov jednoducho Platený Dostupný
PyPI db-to-sqlite Balík Python, flexibilný Stredné (vyžaduje inštaláciu Pythonu) zdarma Podpora spoločenstva
SQL Server Kompaktný a SQLite Toolbox Integrované vo Visual Studio, multifunkčné Stredné (vyžaduje Visual Studio) zdarma Dostupný
Nástroj Stellar Database Converter Tool Podporuje viacero formátov, vysoký výkon Intuitívne používateľské rozhranie, ale pre začiatočníkov môže byť ohromujúce Prémiová cena Nedostatok podpory v reálnom čase
Online konvertor MySQL na SQLite Obmedzené na MySQL a SQLite Ľahko použiteľný webový nástroj zdarma N / A
AnyConv Online SQL Converter Podporuje mnoho formátov až do určitej veľkosti súboru Ľahko použiteľný webový nástroj zdarma N / A
Navicat pre SQlite Špeciálne navrhnutý pre SQLite, ponúka pokročilé funkcie Užívateľsky prívetivé graficky vylepšené rozhranie Prémiová cena Silná dokumentácia a zákaznícky servis
ESF Database Migration Toolkit Široká podpora formátov, vysoká integrita údajov Rozhranie môže byť pre začiatočníkov ohromujúce Prémiová cena N / A
Inteligentné konvertory SQLite na MySQL Špeciálne pre konverziu SQLite na MySQL podporuje čiastočnú konverziu Chýba grafické rozhranie, čo môže byť zložité pre netechnických používateľov Prémiová cena N / A
Konvertor databázy SQL Maestro pre SQLite Ponúka pokročilé funkcie špeciálne pre SQLite Užívateľsky prívetivé rozhranie, ale pre začiatočníkov môže byť ohromujúce Prémiová cena N / A
VIVE dataPro Kompatibilné s ahost databáz, zabezpečuje integritu údajov Jednoduché rozhranie Prémiová cena Nedostatok podpory v reálnom čase
Databáza Northwind prevedená na SQLite Vyhradený vzdelávací zdroj Špecifický prípad použitia, nie nástroj na konverziu zdarma N / A
Správca databázy Kexi All-in-one nástroj na správu databáz Jednoduché rozhranie Zadarmo a open source Obmedzená podpora
Stellar Converter for Database Podporuje viacero databáz, zachováva integritu údajov Intuitívne rozhranie, ale pre začiatočníkov môže byť náročné Prémiová cena Nedostatok podpory v reálnom čase

24.2 Odporúčaný nástroj na základe rôznych potrieb

Každý z analyzovaných MSSQL Konverzné nástroje na SQLite majú svoje silné stránky a môžu byť najvhodnejšie pre rôzne potreby:

 • Pre používateľov, ktorí potrebujú rýchle, objemné, vlastné konverzie, Full Convert SQL Server na SQLite sa odporúča.
 • Vývojári používajúci Python môžu nájsť balík PyPI db-to-sqlite most pohodlnejšie.
 • The CodeProject SQL Server DB to SQLite DB poskytuje bezplatné a open source riešenie.
 • Avšak pre podporu na podnikovej úrovni a komplexný nástroj v rámci známeho IDE sa používatelia môžu rozhodnúť SQL Server Kompaktný a SQLite Toolbox.

25. Záver

25.1 Záverečné myšlienky a závery pre výber MS SQL Server na nástroj SQLite Converter Tool

Na záver, neexistuje jediný univerzálny nástroj, pokiaľ ide o konverziu databáz z MS SQL Server na SQLite. Každý nástroj má svoje kľúčové oblasti silných stránok a potenciálne nevýhody. Preto správny nástroj na prevodník závisí od špecifických potrieb používateľa, pričom sa berú do úvahy faktory, ako je rozpočet, bezpečnosť údajov, zložitosť procesov, veľkosť databázy a požadované pokročilé funkcie.

Používatelia, ktorí uprednostňujú ľahko použiteľné rozhranie, môžu nájsť nástroje ako Full Convert SQL Server na SQLite a Convert DB SQL Server na SQLite viac podľa ich predstáv. Vývojári, ktorí používajú Python a hodnotné nástroje príkazového riadku, by sa mohli tešiť z balíka PyPI db-to-sqlite. Cost– uvedomelí používatelia alebo vývojári, ktorí oceňujú iniciatívy s otvoreným zdrojom, môžu uprednostniť CodeProject SQL Server Alternatíva DB k SQLite DB.

Záver z MSSQL na SQLite

Nakoniec sa odporúča, aby používatelia vyskúšali niekoľko rôznych možností, aby rozpoznali, ktorý nástroj sa cíti most pohodlné a spĺňa ich špecifické požiadavky. Je dôležité brať do úvahy nielen súčasnú konverziu, ale aj potenciálne budúce využitie a požiadavky na škálovateľnosť.

Úvod autora:

Vera Chen je expertka na obnovu dát v DataNumen, ktorá poskytuje širokú škálu produktov vrátane BKF oprava produkt.

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *