úvod

Bank of Americasa Fortune 500 a jedna z popredných svetových bankových inštitúcií sa v roku 2016 ocitla pred závažným problémom s údajmi. V dôsledku zlyhania systému počas aktualizácie došlo k obrovskému objemu PDF dokumenty sa poškodili, čím sa stali nečitateľnými. Táto prípadová štúdia sa ponorí do toho, ako DataNumen PDF Repair pomohla Bank of America rýchlo sa zotaviť z tejto ťažkej situácie, pričom chránila svoje operácie, vzťahy so zákazníkmi a dodržiavanie povinností.

pozadia

Ako nadnárodný bankový gigant Bank of America spravuje obrovské množstvo PDF súbory denne. Tieto dokumenty obsahujú dôležité údaje vrátane finančných správ, profilov klientov, záznamov transakcií a ďalších. Udržiavanie integrity týchto súborov je prvoradé pre bezproblémové fungovanie, súlad s predpismi a udržiavanie dôvery klientov.

Vyhlásenie o probléme

Počas aktualizácie systému v máji 2016 viedla softvérová chyba k poškodeniu tisícok životne dôležitých vecí PDF súbory, čo spôsobilo veľké narušenie prevádzky. Riziko možnej finančnej straty, porušenia predpisov a poškodenia vzťahov s klientmi bolo veľmi reálne. Banka potrebovala okamžité riešenie, aby tieto súbory opravila a zabránila ďalším následkom.

Proces hodnotenia

Bank of America rýchlo zmobilizovala svoje IT oddelenie na riešenie tohto problému. Po posúdení rôznych PDF riešenia na opravu súborov na trhu, vybrali DataNumen PDF Repair. Toto rozhodnutie bolo ovplyvnené vyššou mierou obnovy produktu, komplexnou sadou funkcií a užívateľsky prívetivým rozhraním.

Nižšie je uvedená objednávka prostredníctvom predajcu SHI.com:

príkaz Bank of America

Riešenie

DataNumen PDF Repair je pokročilý nástroj určený na opravu poškodených alebo poškodených Akrobat PDF súbory. Jeho cieľom je obnoviť maximálne možné údaje a znížiť straty spojené s poškodením súborov. Softvér podporuje všetky verzie PDF súbory a môže načítať celý rad údajov vrátane textu, obrázkov a odkazov.

Nasadená Bank of America DataNumen PDF Repair na postihnutých dokumentoch, využívajúc svoju funkciu dávkového obnovenia na zvládnutie obrovského množstva poškodených súborov. Táto funkcia umožňovala súčasnú opravu viacerých PDF súborov, čím sa výrazne urýchli proces obnovy a ušetrí sa drahocenný čas a zdroje.

Výsledky

DataNumen PDF Repair úspešne obnovených viac ako 98 % poškodených PDF súborov, čo prekonalo pôvodné očakávania Bank of America. Potenciálne riziko výraznej finančnej straty, regulačných problémov a dôvery klientov bolo účinne znížené.

Obnova súborov umožnila banke rýchly návrat k bežnej činnosti. Rýchla akcia a úspešný proces obnovy ubezpečili klientov o záväzku Bank of America v oblasti integrity a spoľahlivosti údajov.

Oddelenie IT chválilo jednoduchosť používania DataNumen PDF Repair. Softvér nevyžadoval žiadne špecializované zručnosti a proces opravy bol intuitívny a jednoduchý. Tento produkt sa odvtedy stal súčasťou štandardnej sady nástrojov oddelenia na správu úloh obnovy dát.

záver

Záverom možno povedať, DataNumen PDF Repair bola nápomocná pri riešení kritickej dátovej krízy v Bank of America. Jeho pôsobivá rýchlosť obnovy, užívateľsky príjemná prevádzka a efektívne dávkové spracovanie z neho urobili dokonalé riešenie v tejto náročnej situácii. Táto prípadová štúdia slúži ako presvedčivý dôkaz o obrovskej hodnote DataNumen PDF Repair môže priniesť organizáciám, ktoré čelia problémom s korupciou údajov, čo ilustruje jeho životne dôležitú úlohu pri zabezpečovaní kontinuity podnikania, udržiavaní dôvery zákazníkov a dodržiavaní predpisov.