Kód chyby Popis chyby
5 Neplatné volanie procedúry alebo argument
6 pretekať
7 Nedostatok pamäte
9 Dolný index je mimo rozsahu
10 Toto pole je pevné alebo tempovérarily zamknutý
11 Delenie nulou
13 Typová nezhoda
14 Nedostatok miesta v reťazci
16 Výraz je príliš zložitý
17 Nie je možné vykonať požadovanú operáciu
18 Došlo k prerušeniu používateľa
28 Nedostatok miesta v zásobníku
47 Príliš veľa klientov aplikácií DLL
48 Chyba pri načítaní DLL
49 Zlá konvencia volania DLL
51 Vnútorná chyba
52 Chybný názov alebo číslo súboru
53 Súbor sa nenašiel
54 Zlý režim súborov
55 Súbor je už otvorený
57 Chyba I / O zariadenia
58 Súbor už existuje
59 Zlá dĺžka záznamu
61 Disk je plný
62 Zadajte koniec súboru
63 Zlé číslo záznamu
67 Príliš veľa súborov
68 Zariadenie nie je k dispozícii
70 Povolenie bolo odmietnuté
71 Disk nie je pripravený
74 Nie je možné premenovať na inú jednotku
75 Chyba prístupu k ceste / súboru
76 Cesta nenájdená
93 Neplatný reťazec vzoru
96 Udalosti objektu nie je možné potlačiť, pretože objekt už spúšťa udalosti na maximálny počet prijímačov udalostí, ktoré podporuje
97 Nie je možné zavolať funkciu priateľa na objekt, ktorý nie je inštanciou definujúcej triedy
98 Volanie vlastnosti alebo metódy nemôže obsahovať odkaz na súkromný objekt, ani ako argument, ani ako návratovú hodnotu
321 Neplatný formát súboru
322 Nemôžem vytvoriť potrebné temporary súbor
325 Neplatný formát v zdrojovom súbore
380 Neplatná hodnota vlastnosti
381 Neplatný index poľa vlastností
382 Sada nie je za behu podporovaná
383 Sada nie je podporovaná (vlastnosť iba na čítanie)
385 Potrebujete index poľa vlastností
387 Sada nie je povolená
393 Získajte podporu za behu
394 Získajte nepodporované (vlastnosť iba na zápis)
422 Majetok sa nenašiel
423 Vlastnosť alebo metóda sa nenašla
424 Vyžaduje sa objekt
429 Komponenta ActiveX nemôže vytvoriť objekt
430 Trieda nepodporuje automatizáciu alebo nepodporuje očakávané rozhranie
432 Počas operácie automatizácie sa nenašiel názov súboru alebo názov triedy
438 Objekt nepodporuje túto vlastnosť ani metódu
440 Chyba automatizácie
442 Pripojenie k typu library alebo objekt library pre vzdialený proces bol lost. Stlačením OK otvoríte dialógové okno, aby ste odstránili referenciu.
443 Automatizačný objekt nemá predvolenú hodnotu
445 Objekt nepodporuje túto akciu
446 Objekt nepodporuje pomenované argumenty
447 Objekt nepodporuje aktuálne miestne nastavenie
448 Pomenovaný argument sa nenašiel
449 Argument nie je voliteľný
450 Nesprávny počet argumentov alebo neplatné priradenie vlastnosti
451 Procedúra let property nie je definovaná a procedúra get property nevrátila objekt
452 Neplatné poradové číslo
453 Zadaná funkcia DLL sa nenašla
454 Zdroj kódu sa nenašiel
455 Chyba zámku kódu
457 Tento kľúč je už priradený k prvku tejto kolekcie
458 Premenná používa typ automatizácie, ktorý nie je v jazyku Visual Basic podporovaný
459 Objekt alebo trieda nepodporuje množinu udalostí
460 Neplatný formát schránky
461 Metóda alebo dátový člen sa nenašli
462 Počítač vzdialeného servera neexistuje alebo je nedostupný
463 Trieda nie je zaregistrovaná na miestnom počítači
481 Neplatný obrázok
482 Chyba tlačiarne
735 Súbor nie je možné uložiť na TEMP
744 Hľadaný text sa nenašiel
746 Náhrady sú príliš dlhé
2001 Zrušili ste predchádzajúcu operáciu. @@@ 1 @ 2 @ 5738 @ 1
2002 Pokúsili ste sa vykonať operáciu zahŕňajúcu funkciu alebo funkciu, ktorá nebola nainštalovaná v tejto verzii programu Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2004 Na vykonanie tejto operácie nie je dostatok pamäte. Zatvorte nepotrebné programy a skúste operáciu zopakovať.
2005 Nie je dostatok voľnej pamäte na start Microsoft Access. @ Zatvorte nepotrebné programy a skúste to znova.
Informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@@ 3
2006 Zadaný názov objektu „| 1“ nie je v súlade s pravidlami pre pomenovanie objektov v aplikácii Microsoft Access. @ Ďalšie informácie o pomenovaní objektov získate kliknutím na Pomoc. @@ 2 @ 1 @ 553714184 @ 1
2007 Už máte otvorený databázový objekt s názvom „Pinterest“ @. Pre každý databázový objekt rovnakého typu použite iný názov.
Ak chcete, aby tento objekt nahradil pôvodný objekt, zatvorte pôvodný objekt a potom tento objekt uložte pod rovnakým názvom.
Ďalšie informácie o premenovaní databázového objektu získate kliknutím na Pomocník @@ 2 @ 1 @ 9043 @ 1
2008 Nemôžete vymazať databázový objekt '|' keď je otvorený. @ Zatvorte objekt databázy a potom ho odstráňte. @@ 1 @@@ 1
2009 Nemôžete premenovať databázový objekt '|' keď je otvorený. @ Zatvorte databázový objekt a potom ho premenujte. @@ 1 @@@ 1
2010 Nemôžete vymazať databázový objekt '|' keď je otvorený. @ Zatvorte objekt databázy a potom ho odstráňte. @@ 1 @@@ 1
2011 Zadané heslo je nesprávne.
2014 Tomuto | 1 ste dali rovnaký názov ako existujúci | 2 vo svojej databáze. @ Tabuľku a dopyt nemôžete dať rovnakým menom. @ Tomuto objektu môžete dať názov, ktorý iná tabuľka alebo dotaz už nepoužíva. . @ 1 @@@ 1
2015 Nie sú registrovaní žiadni sprievodcovia tohto typu. @ Znova spustite program Microsoft Access alebo Microsoft Office Setup a sprievodcov preinštalujte. Ak chcete zachovať svoje zabezpečenie alebo vlastné nastavenie, zálohujte si informačný súbor pracovnej skupiny Microsoft Access.
Viac informácií o zálohovaní súborov nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „zálohovanie súborov“. @@ 1 @@@ 1
2016 Atribúty systémových tabuliek nemôžete upravovať.
2017 Spoločnosť Microsoft pomáha chrániť tento program Visual Basic for Applications Project heslom. Pred vykonaním tejto operácie musíte zadať heslo v editore jazyka Visual Basic. @@@ 1 @@@ 1
2018 Názov stránky s prístupom k údajom „|“ zadaný názov je nesprávne napísaný alebo odkazuje na stránku prístupu k údajom, ktorá nie je otvorená alebo neexistuje. @@@ 1 @@@ 1
2019 Číslo, ktoré ste použili pri odkaze na stránku prístupu k údajom, je neplatné. @ Vlastnosť Count použite na spočítanie otvorených stránok prístupu k údajom a ubezpečte sa, že počet stránok nie je väčší ako počet otvorených stránok prístupu k údajom mínus jedna. @@ 1 @ 4 @ 2019460 @ 1
2021 Jeden alebo viac operátorov vo výraze filtra je neplatných. @ Platný zoznam operátorov nájdete v súbore pomocníka @@ 1 @@@ 1
2022 Zadali ste výraz, ktorý vyžaduje, aby bolo aktívne okno stránka s prístupom k údajom. @@@ 1 @ 2 @ 5601 @ 1
2024 Snímka správy nebola vytvorená, pretože na tempe nemáte dostatok voľného miesta na diskurary pracovné súbory. @ Ak to chcete opraviť, uvoľnite miesto na disku (napríklad vyprázdnite kôš alebo odstráňte nepotrebné súbory). @@ 1 @@@ 1
2025 Súbor nemá správny formát pre projekt programu Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2027 Táto operácia nie je podporovaná pre databázy Microsoft Access 1.X. @@@ 1 @@@ 1
2028 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo zavrieť objekt databázy.
2029 Aplikácie balíka Microsoft Office nemôžu pozastaviť, keď máte dokumenty otvorené zo sieťového umiestnenia. Ukončite aplikácie alebo zatvorte otvorené dokumenty a skúste to znova.
2030 Projekt aplikácie Microsoft Access „| 1“ sa otvorí iba na čítanie, pretože došlo k jednej z nasledujúcich situácií: @ Buď je súbor uzamknutý na úpravy iným používateľom, súbor (alebo priečinok, v ktorom je umiestnený) je označený ako súbor na čítanie alebo ste určili, že chcete otvoriť súbor iba na čítanie. @@ 3 @@@ 1
2031 Nie je možné previesť alebo povoliť súbor MDE. @@@ 1 @@@ 1
2033 Konflikty mien s existujúcim modulom, projektom alebo objektom librarr. @@@ 1 @@@ 1
2034 Projekt nie je možné zostaviť. @@@ 1 @@@ 1
2035 Projekt nie je možné načítať v nesprávnej verzii. @@@ 1 @@@ 1
2037 Aplikácia Microsoft Access nemohla počas tejto operácie vykonať automatické opravy názvov. Je nastavená možnosť „Automatické opravy názvu protokolu“, ale údaje a rôzne. Objekty nie sú odhlásené. @@@ 1 @@@ 3
2038 Súbor '|' sa nedá otvoriť, pretože bol uzamknutý iným používateľom.
2040 Aplikácia Microsoft Access sa nedá spustiť. @@@ 1 @@@ 3
2041 Microsoft Access nemohol nájsť súbor '| 1'. Tento súbor je potrebný pre startup.
2042 Vyskytla sa systémová chyba alebo nie je dostatok voľnej pamäte pre start Microsoft Access. Zatvorte nepotrebné programy a skúste to znova.
2043 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť databázový súbor'|1.'@Uistite sa, že ste zadali správnu cestu a názov súboru. @@ 1 @@@ 1
2044 Aplikáciu Microsoft Access teraz nemôžete ukončiť. @ Ak používate modul jazyka Visual Basic, ktorý používa OLE alebo DDE, bude pravdepodobne potrebné modul prerušiť. @@ 1 @@@ 1
2045 Príkazový riadok, ktorý ste zvykli start Microsoft Access obsahuje voľbu, ktorú Microsoft Access nerozpozná. @ Ukončenie a restart Aplikácia Microsoft Access pomocou platných možností príkazového riadku. @@ 1 @@@ 1
2046 Príkaz alebo akcia „| 1“ nie je v súčasnosti k dispozícii. @ * Možno sa nachádzate v databáze iba na čítanie alebo v nekonvertovanej databáze zo staršej verzie aplikácie Microsoft Access.
* Typ objektu, na ktorý sa akcia vzťahuje, nie je momentálne vybraný alebo nie je v aktívnom zobrazení. @ Používajte iba tie príkazy a akcie makier, ktoré sú momentálne k dispozícii pre túto databázu. @ 1 @@@ 1
2048 Nie je dostatok voľnej pamäte na otvorenie súboru „|. “@Zatvorte nepotrebné programy a skúste to znova.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@@ 1
2050 Zadajte nastavenie časového limitu OLE / DDE od 0 do 300 sekúnd. @@@ 1 @@@ 1
2051 Názov objektu „| 1“ nemôže byť dlhší ako | 2 znaky podľa pravidiel pomenovania objektov v aplikácii Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2052 Na aktualizáciu displeja nie je dostatok voľnej pamäte. Zatvorte nepotrebné programy a skúste to znova.
2053 Názov príkazu nemôže byť prázdny. @ Vyberte meno. @@ 1 @@@ 1
2054 Aplikácia Microsoft Access nemôže načítať program Visual Basic for Applications dynamic-link library (DLL) Vbe7. @ Znova spustite inštalačný program Microsoft Access. @@ 1 @@@ 3
2055 Výraz „| zadali ste neplatný. @@@ 1 @ 1 @ 11732 @ 1
2056 Aplikácia Microsoft Access nemôže poskytnúť kontextovo citlivú pomoc. @@@ 1 @@@ 1
2057 Na vykonanie operácie nezostáva dostatok pamäte zásobníka. @ Operácia je príliš komplikovaná. Skúste operáciu zjednodušiť. @@ 1 @@@ 3
2058 Súbor '| 1' je nekompatibilný. Je potrebné preinštalovať program Microsoft Access. @ Spustením inštalácie znova nainštalujte program Microsoft Access. Ak chcete zachovať svoje zabezpečenie alebo vlastné nastavenie, zálohujte si informačný súbor pracovnej skupiny Microsoft Access.
Ďalšie informácie o zálohovaní súborov nájdete v indexe pomoci pre Microsoft Windows, kde nájdete „zálohovanie súborov“. @@ 1 @@ 185309 @ 3
2059 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť objekt '| 1'. @ Uistite sa, že objekt existuje a že jeho názov je správne napísaný. @@ 1 @@@ 1
2060 Zoznam polí nemôžete vytvoriť na základe akčného dotazu'|.@@Aktívne dotazy neobsahujú polia. Formulár alebo zostava musia byť založené na tabuľke alebo na výberovom alebo krížovom dotaze. @ Zmeňte vlastnosť RecordSource pre formulár alebo zostavu alebo otvorte akčný dotaz a zmeňte ju na výberový dotaz. @ 1 @ 1 @ 9232 @ 1
2061 Pre túto možnosť zadajte nulové alebo väčšie ako nulové číslo. @@@ 1 @@@ 1
2062 Názov príkazu musí mať menej ako 255 znakov. @ Vyberte meno. @@ 1 @@@ 1
2063 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytvárať, otvárať alebo zapisovať do indexového súboru '| 1'; informačný súbor (.inf), ktorý používa na sledovanie indexov dBASE. @ Súbor indexu môže byť poškodený alebo nemáte oprávnenie na čítanie a zápis na sieťovú jednotku, na ktorú sa pokúšate prepojiť. @ Môžete odkazovať na súbor dBASE bez zadania indexov dBASE, ale existujúce indexy sa nebudú používať s prepojenou tabuľkou. @ 1 @@@ 1
2064 Hodnota panela ponuky „|“ je neplatné. @ Zadali ste argument metóde DoMenuItem, ktorá odkazuje na neplatný panel ponúk. @ ​​Použite vnútornú konštantu alebo číselnú hodnotu, ktorá odkazuje na platnú hodnotu panela ponúk, napríklad acFormbar. @ 1 @ 1 @ 11895 @ 1
2065 Názov zadaného menu, príkazu alebo čiastkového príkazu je neplatný. @ Zadali ste argument do metódy DoMenuItem, ktorý odkazuje na neplatný názov ponuky, príkazu alebo čiastkového príkazu. @ Použite vnútornú konštantu alebo číselnú hodnotu, ktorá odkazuje na platnú hodnotu ponuky, príkazu alebo čiastkového príkazu, napríklad acRecordsMenu. @ 1 @ 1 @ 11895 @ 1
2067 Makro pruhu ponuky je možné spustiť, iba ak je názov makra pruhu ponuky nastavenie, ktoré používajú konkrétne vlastnosti alebo možnosti. @ Pokúsili ste sa spustiť makro pruhu ponuky, ktoré obsahuje akciu AddMenu.
Nastavte jednu z nasledujúcich vlastností alebo možností na názov makra panela s ponukami:
* Vlastnosť MenuBar formulára alebo zostavy.
* Vlastnosť ShortcutMenuBar formulára, zostavy alebo ovládacieho prvku.
* Možnosť Lišta ponuky alebo Lišta skratiek ponuky v časti S.tardialógové okno.
Táto chyba sa tiež vyskytuje, ak sa program Microsoft Access pokúsi spustiť makro panela s ponukami, ktoré obsahuje akciu AddMenu, ktorá nasleduje po akcii, ktorá z iného objektu robí aktívny objekt. Napríklad akcia OpenForm. @@ 2 @ 1 @ 3704 @ 1
2068 Vybratá položka je prispôsobená a nemá kontextovo citlivého pomocníka. @ Ďalšie informácie o vytváraní vlastného pomocníka pre formulár, prehľad alebo ovládací prvok nájdete po kliknutí na položku Pomocník. @@ 2 @ 1 @ 10930 @ 1
2069 Kľúč alebo kombinácia klávesov | 1 v | 2 má neplatnú syntax alebo nie je povolená. @ Na určenie kľúča alebo kombinácií klávesov použite syntax SendKeys.
Povolené klávesy alebo kombinácie klávesov zobrazíte kliknutím na Pomocník. @@ 2 @ 1 @ 10144 @ 1
2070 Kľúč alebo kombináciu klávesov | 1 na | 2 ste už priradili inému makru. @ Použije sa iba prvý kláves alebo kombinácia klávesov. @@ 2 @ 1 @ 10144 @ 1
2071 Vlastnosť Docking momentálne nie je možné nastaviť na „| 1“. @ Ak chcete nastaviť vlastnosť Docking na „| 2“, posuňte panel s nástrojmi z jeho aktuálnej polohy a skúste to znova. @@ 1 @@@ 1
2072 Všetky objekty boli úspešne importované.
2073 „|“ Bolo úspešne exportované.
2074 Táto operácia nie je podporovaná v rámci transakcií. @@@ 1 @@@ 1
2075 Táto operácia vyžaduje otvorenú databázu. @@@ 1 @@@ 1
2076 Úspešne prepojené „|“.
2077 Táto sada záznamov sa nedá aktualizovať
2078 Pomoc nie je k dispozícii z dôvodu nedostatku pamäte alebo nesprávnej inštalácie systému Microsoft Windows alebo Microsoft Access. @ Ďalšie informácie o riešení problémov s nedostatkom pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows „Pamäť, riešenie problémov“. @ Ak potrebujete preinštalovať Microsoft Access, možno budete chcieť zachovať svoje zabezpečenie alebo vlastné nastavenie. Ak to chcete urobiť, zálohujte si informačný súbor pracovnej skupiny Microsoft Access.
Viac informácií o zálohovaní súborov nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „zálohovanie súborov“. @ 1 @@@ 3
2079 Formulár je iba na čítanie, pretože nie je nastavená vlastnosť Unique Table.
2080 Panel nástrojov alebo ponuka | už existuje. @ Chcete nahradiť existujúci panel s nástrojmi alebo ponuku? @@ 19 @@@ 2
2081 Príkaz Vytvoriť z makra funguje iba vtedy, keď je na navigačnej table vybraté makro. @@@ 1 @@@ 1
2083 Databáza '|' je iba na čítanie. @ V tejto databáze nemôžete ukladať zmeny vykonané v definíciách údajov alebo objektov. @@ 1 @@@ 1
2084 Pole „|“ je založený na výraze a nemožno ho upravovať
2085 Nastavenie intervalu obnovenia ODBC musí byť od 1 do 32,766 1 sekúnd. @@@ 1 @@@ XNUMX
2086 Sada záznamov vyžaduje, aby bol formulár aktualizovateľný.
2087 Aplikácia Microsoft Access nemôže zobraziť podponuku Doplnky. @ Zadaný výraz podponuky „| 1“, ktorý ste zadali, prekračuje limit 256 znakov. @ Skráťte výraz macroname alebo namename v kľúči Menu Add-ins v databáze Registry systému Windows. nastavenie a potom restart Microsoft Access.
Ďalšie informácie o prispôsobení nastavení aplikácie Microsoft Access v registri Windows získate po kliknutí na položku Pomocník. @ 2 @ 1 @ 9015 @ 3
2088 Aplikácia Microsoft Access nemôže zobraziť podmenu Doplnky | 1, pretože v nastavení, ktoré ste zadali v registri Windows, chýba názov makra alebo výraz názvu funkcie. @@ Zadajte chýbajúci výraz v kľúči ponuky Doplnky v databáze Registry systému Windows, a potom restart Microsoft Access.
Ďalšie informácie o prispôsobení nastavení aplikácie Microsoft Access v registri Windows získate po kliknutí na položku Pomocník. @ 2 @ 1 @ 9015 @ 3
2089 Aplikácia Microsoft Access nemôže na paneli s ponukami zobraziť rovnakú ponuku viackrát. @@@ 1 @ 1 @ 3704 @ 1
2090 Akcia v rámci skupiny makier aktuálnej globálnej ponuky nemôže zmeniť panel globálnej ponuky. @ Microsoft Access nemôže zobraziť panel globálnej ponuky, pretože makro volané pri prvom nastavení globálnej ponuky obsahuje ďalšiu akciu, ktorá sa pokúša resetovať globálnu ponuku . @ Skontrolujte makra panela s ponukami a globálny panel s ponukami nastavíte iba raz. @ 1 @@@ 1
2091 '|' je neplatné meno. @@@ 1 @@@ 1
2092 Hodnota, ktorú ste zadali pre argument Nastavenie v metóde SetOption, nie je pre túto možnosť správnym typom variantu. @ Zadali ste reťazec, keď program Microsoft Access očakával číslo. @ Prezrite si dialógové okno Možnosti prístupu (kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Možnosti prístupu) a zistite, aký typ údajov je potrebný na nastavenie tejto konkrétnej možnosti. Napríklad nastavenie pre možnosť Predvolený priečinok databázy musí byť reťazec. Ak chcete zistiť, aký typ Variantu ste odovzdali metóde SetOption, použite funkciu VarType.
Ďalšie informácie získate v indexe pomoci „Variantný typ údajov“ a „funkcia VarType“. @ 1 @@@ 0
2093 Číselná hodnota argumentu Nastavenie v metóde SetOption nezodpovedá žiadnemu nastaveniu zoznamu alebo skupiny možností v dialógovom okne Možnosti prístupu. @ Platné nastavenia sú 0 (prvá položka v zozname) až po | (posledná položka v zozname). @@ 1 @ 1 @ 6210 @ 1optimize.ids
2094 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť panel nástrojov 'Pinterest1.'@ Pokúsili ste sa spustiť makro, ktoré obsahuje akciu ShowToolbar alebo procedúru Visual Basic for Applications, ktorá obsahuje metódu ShowToolbar.
* Názov panela s nástrojmi môže byť nesprávne napísaný alebo môže odkazovať na starší panel s nástrojmi, ktorý už nie je k dispozícii.
* Táto akcia môže odkazovať na vlastný panel s nástrojmi, ktorý bol odstránený alebo premenovaný v aktuálnej databáze.
* Táto akcia môže odkazovať na vlastný panel s nástrojmi, ktorý existuje v inej databáze. @@ 1 @ 1 @ 6458 @ 1
2097 Tabuľka, pre ktorú ste sa pokúsili vytvoriť špecifikáciu importu a exportu, bola vytvorená v staršej verzii programu Microsoft Access. @ Ak chcete túto databázu previesť na aktuálnu verziu programu Microsoft Access, kliknite na kartu Súbor a potom na príkaz „Previesť“. @@ 1 @@@ 0
2098 Aplikácia Microsoft Access nemôže momentálne vytvoriť databázu zostáv, pretože nastavenie vášho počítača vyžaduje manuálne otvorenie databázy, aby ste mohli prijímať pripojenia z ľubovoľného umiestnenia. Kliknite na tlačidlo Spravovať nižšie, vyberte možnosť Z ľubovoľného umiestnenia a opätovným kliknutím na tlačidlo Vytvoriť prehľady vykonajte nastavenie. @@@ 1 @@@ 1
2099 Operáciu nebolo možné dokončiť, pretože značka akcie „| váš systém nerozpoznal. @@@ 1 @@@ 1
2100 Ovládací prvok alebo ovládací prvok podformulára je pre toto umiestnenie príliš veľký. @ Číslo, ktoré ste zadali pre vlastnosť Ľavá, Horná, Výška alebo Šírka, je príliš veľké alebo predstavuje záporné číslo. @ Znížte veľkosť ovládacieho prvku alebo ovládacieho prvku podformulára, alebo zadajte kladné číslo. @ 1 @@@ 1
2101 Zadané nastavenie nie je pre toto vlastníctvo platné. @ Platné nastavenia pre toto vlastníctvo zobrazíte vyhľadaním názvu vlastnosti v indexe pomoci. @@ 1 @@@ 1
2102 Názov formulára '|' je nesprávne napísaný alebo odkazuje na neexistujúci formulár. @ Ak je neplatný názov formulára v makre, v dialógovom okne Akcia zlyhala sa po kliknutí na tlačidlo OK zobrazí názov makra a argumenty makra. Otvorte okno Makro a zadajte správny názov formulára. @@ 1 @@@ 1
2103 Názov správy „| ste zadali v zozname vlastností alebo v makre nesprávne napísané správy alebo odkazujú na neexistujúci prehľad. @ Ak je neplatný názov prehľadu v makre, v dialógovom okne Akcia zlyhala sa po kliknutí zobrazí názov makra a argumenty makra Ok. Otvorte okno Makro a zadajte správny názov prehľadu. @@ 1 @@@ 1
2104 Zadali ste názov ovládacieho prvku '|, ktorý sa už používa. @ Už máte ovládací prvok vo formulári s týmto názvom alebo existujúci ovládací prvok má svoj názov namapovaný na tento názov pre Visual Basic.
Visual Basic mapuje medzery v názvoch ovládacích prvkov na podčiarkovníky. Napríklad My Control a My_Control sa považujú za duplicitné názvy. @@ 1 @ 1 @ 11734 @ 1
2105 Nemôžete prejsť na zadaný záznam. @ Môžete byť na konci sady záznamov. @@ 1 @@@ 1
2106 | 1 Pri načítaní formulára alebo zostavy sa vyskytli chyby. @ Načítali ste formulár alebo zostavu, ktorá obsahuje ovládacie prvky alebo vlastnosti, ktoré program Microsoft Access nerozpozná, a bude ich ignorovať. @@ 1 @@@ 1
2107 Zadaná hodnota nespĺňa overovacie pravidlo definované pre pole alebo ovládací prvok. @ Ak chcete zobraziť overovacie pravidlo, prepnite na návrhové zobrazenie alebo zobrazenie rozloženia, kliknite na príslušné pole a potom, ak nie je otvorený hárok vlastností, stlačte kláves F4 . Potom kliknite na kartu Údaje v hárku vlastností. @ Zadajte hodnotu, ktorá spĺňa pravidlo overenia, alebo stlačte kláves ESC, aby ste vrátili zmeny. @ 1 @ 1 @ 11730 @ 1
2108 Pred vykonaním akcie GoToControl, metódy GoToControl alebo metódy SetFocus musíte pole uložiť. @ Pokúsili ste sa presunúť fokus na iný ovládací prvok pomocou metódy SetFocus, akcie GoToControl alebo metódy GoToControl. @ Nastavte makro alebo metódu do vlastnosti AfterUpdate namiesto vlastnosti BeforeUpdate, takže pred zmenou zamerania uloží pole. @ 1 @ 1 @ 6314 @ 1
2109 Neexistuje pole s názvom „| v aktuálnom zázname. @@@ 1 @@@ 1
2110 Aplikácia Microsoft Access nemôže presunúť fokus na ovládací prvok | 1.. @ * Ovládací prvok môže byť typu, ktorý nedokáže prijať fokus, napríklad štítok.
* Vlastnosť Viditeľné ovládacieho prvku môže byť nastavená na Nie.
* Vlastnosť ovládacieho prvku Povolené môže byť nastavená na hodnotu č. @@ 1 @ 1 @ 3016 @ 1
2111 Zmeny, ktoré ste vykonali, sa nedajú uložiť. @ Operácia ukladania mohla zlyhať z dôvodu temparary zamykanie záznamov iným používateľom.
* Kliknite na OK a skúste to znova. Možno budete musieť niekoľkokrát kliknúť na tlačidlo OK (alebo počkať, kým druhý používateľ nezavrie tabuľku).
* Ak zlyhajú opakované pokusy o uloženie zmien, kliknite na tlačidlo Zrušiť. @@ 3 @@@ 1
2112 Položku do schránky nie je možné prilepiť do tohto ovládacieho prvku. @@@ 1 @@@ 1
2113 Zadaná hodnota nie je pre toto pole platná. @ Napríklad ste mohli zadať text do číselného poľa alebo do čísla, ktoré je väčšie ako umožňuje nastavenie FieldSize. @@ 1 @@@ 1
2114 Aplikácia Microsoft Access nepodporuje formát súboru „| 1“ alebo je súbor príliš veľký. Skúste súbor previesť do formátu BMP. @@@ 1 @@@ 1
2115 Makro alebo funkcia nastavená na vlastnosť BeforeUpdate alebo ValidationRule pre toto pole bráni programu Microsoft Access v ukladaní údajov do poľa. @ * Ak ide o makro, otvorte makro v okne Makro a odstráňte akciu, ktorá vynúti uloženie ( napríklad GoToControl).
* Ak makro obsahuje akciu SetValue, nastavte namiesto neho vlastnosť ovládacieho prvku AfterUpdate.
* Ak ide o funkciu, predefinujte ju v okne modulu. @@ 1 @@@ 1
2116 Hodnota porušuje overovacie pravidlo pre pole alebo záznam. @ Pravidlo overovania ste mohli napríklad zmeniť bez overenia, či sa existujúce údaje zhodujú s novým pravidlom overovania. @ Kliknutím na tlačidlo Späť obnovíte predchádzajúcu hodnotu alebo zadajte novú hodnotu, ktorá spĺňa overovacie pravidlo pre pole alebo záznam. @ 2 @ 1 @ 9121 @ 1
2117 Microsoft Access zrušil operáciu prilepenia. @ Text v schránke je príliš dlhý na to, aby sa dal vložiť do formulára. Napríklad ste mohli vložiť príliš veľa textu do štítka alebo zadať príliš veľa textu do vlastnosti ColumnWidths. @ Prilepte menšie časti. V prípade štítkov musíte vložiť menej ako 2,048 1 znakov. @ 1 @@@ XNUMX
2118 Pred spustením akcie Requery musíte uložiť aktuálne pole. @ * Ak spúšťate makro z navigačnej tably, najskôr toto pole uložte a potom makro spustite.
* Ak je názov makra nastavením vlastnosti BeforeUpdate vo funkcii jazyka Visual Basic, namiesto toho nastavte vlastnosť AfterUpdate na názov makra. @@ 1 @ 1 @ 3033 @ 1
2119 Akciu Požiadavka nie je možné použiť na ovládací prvok 'Pinterest.@@Niektoré ovládacie prvky, ako napríklad menovky a obdĺžniky, nemôžu dostať fokus; preto na nich nemôžete použiť akciu Requery. @@ 1 @ 1 @ 3033 @ 1
2120 Ak chcete pomocou tohto sprievodcu vytvoriť stránku s prístupom k formuláru, správe alebo údajom, musíte najskôr vybrať tabuľku alebo dotaz, na ktorom bude založená stránka s prístupom k formuláru, správe alebo údajom. @@@ 1 @@@ 1
2121 Aplikácia Microsoft Access nemôže otvoriť formulár „INFO1. “@Obsahuje údaje, ktoré program Microsoft Access nerozpozná.
Znova vytvorte formulár alebo, ak si uchovávate záložné kópie databázy, získajte kópiu formulára. @@ 1 @@@ 1
2122 Nemôžete zobraziť formulár ako súvislý formulár, ak obsahuje podformulár, ovládací prvok ActiveX, viazaný graf alebo ovládací prvok webového prehľadávača. @ Nastavte vlastnosť DefaultView formulára na jeden formulár, údajový list, kontingenčnú tabuľku alebo kontingenčný graf. @ @ 1 @@@ 1
2123 Názov ovládacieho prvku, ktorý ste zadali, nie je v súlade s pravidlami pre pomenovanie objektov programu Microsoft Access. @@@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2124 Názov formulára, ktorý ste zadali, nie je v súlade s pravidlami pre pomenovanie objektov v programe Microsoft Access. @@@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2125 Nastavenie pre vlastnosť FontSize musí byť od 1 do 127. @@@ 1 @ 1 @ 12551 @ 1
2126 Nastavenie pre vlastnosť ColumnCount musí byť od 1 do 255. @@@ 1 @ 1 @ 936 @ 1
2127 Nastavenie vlastnosti BoundColumn nemôže byť väčšie ako nastavenie vlastnosti ColumnCount. @@@ 1 @ 1 @ 839 @ 1
2128 Aplikácia Microsoft Access narazila pri importovaní na chyby | 1. @ Podrobnejšie informácie o chybe nájdete v súbore „| 2“. @@ 1 @@@ 1
2129 Nastavenie pre vlastnosť DefaultEditing musí byť Povoliť úpravy, Iba na čítanie, Zadávanie údajov alebo Nemožno pridať záznamy. @ Zadajte 1, 2, 3 alebo 4 pre vlastnosť DefaultEditing. @@ 1 @@@ 1
2130 Nastavenia pre vlastnosti GridX a GridY musia byť od 1 do 64. @@@ 1 @@@ 1
2131 Výraz nemôže byť dlhší ako 2,048 1 znakov. @@@ 1 @@@ XNUMX
2132 Nastavenie pre vlastnosť DecimalPlaces musí byť od 0 do 15 alebo 255 pre Auto (predvolené). @@@ 1 @@@ 1
2133 Nemôžete vložiť formulár (alebo správu) do seba. @ Vyberte alebo zadajte iný formulár alebo správu, ktorá bude slúžiť ako podformulár alebo podsprávy. @@ 1 @@@ 1
2134 Nastavenie pre vlastnosť Width musí byť od 0 do 22 palcov (55.87 cm). @@@ 1 @@@ 1
2135 Táto vlastnosť je iba na čítanie a nedá sa nastaviť. @@@ 1 @@@ 1
2136 Ak chcete nastaviť túto vlastnosť, otvorte formulár alebo zostavu v návrhovom zobrazení. @ Ďalšie informácie o tejto vlastnosti nájdete v indexe pomoci v zozname pomocníkov. @@ 1 @@@ 1
2137 Teraz nemôžete použiť funkciu Nájsť alebo Nahradiť. @ Polia nie je možné prehľadať z dôvodu jedného z týchto dôvodov:
* Polia sú ovládacie prvky (napríklad tlačidlá alebo objekty OLE).
* Polia neobsahujú žiadne údaje.
* Nie sú k dispozícii žiadne polia na hľadanie. @@ 1 @@@ 1
2138 Zadanú hodnotu nemôžete v poli vyhľadať. @ Skôr ako sa pokúsite hľadať znova, odstráňte chybu uvedenú v predchádzajúcej chybovej správe. @@ 1 @@@ 1
2139 Aktuálnu hodnotu poľa nemôžete nahradiť textom nahradenia. @ Pred ďalším nahradením odstráňte všetky chyby. @@ 1 @@@ 1
2140 Aplikácia Microsoft Access nemôže uložiť zmenu, ktorú ste vykonali v zázname v operácii Nahradiť, z dôvodu uvedeného v predchádzajúcej správe. @ Kliknite na tlačidlo Späť alebo do poľa zadajte novú hodnotu. @@ 1 @@@ 1
2141 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť text, ktorý ste zadali do poľa Nájsť. @@@ 1 @@@ 1
2142 Akcia FindRecord vyžaduje argument Nájsť čo. @ Pokúsili ste sa spustiť sadu makier s jednou z vlastností aktuálneho poľa, ale argument Hľadať ste nechali prázdny. @ Po kliknutí na tlačidlo OK sa v dialógovom okne Akcia zlyhala zobrazí názov makra. a argumenty makra. V okne Makro zadajte text alebo výraz pre argument Nájsť čo a skúste operáciu Hľadať znova. @ 1 @ 1 @ 3015 @ 1
2143 Akciu FindRecord ste nezadali kritériá vyhľadávania. @ V okne Makro vložte akciu FindRecord pred akciu FindNext. @@ 1 @ 1 @ 3015 @ 1
2144 Nastavenie pre vlastnosť ListRows musí byť od 1 do 255. @@@ 1 @ 1 @ 4055 @ 1
2145 Nastavenie vlastnosti ColumnWidths musí mať hodnotu od 0 do 22 palcov (55.87 cm) pre každý stĺpec v zozname alebo v rozbaľovacom zozname. @ Ak je viac ako jeden stĺpec, oddeľte čísla bodkočiarkou alebo znakom oddeľovača zoznamu. . Oddeľovacie znaky zoznamu sú definované v časti Regionálne nastavenia ovládacieho panela systému Windows. @@ 1 @ 1 @ 847 @ 1
2147 Ak chcete vytvoriť alebo odstrániť ovládacie prvky, musíte byť v dizajnovom zobrazení. @@@ 1 @ 2 @ 5054 @ 1
2148 Číslo, ktoré ste použili pri odkaze na časť formulára alebo správy, je neplatné. @ Skontrolujte, či je počet menší ako počet sekcií vo formulári alebo správe. @@ 1 @@@ 1
2149 Konštanta, ktorú ste zadali pre typ ovládacieho prvku, je neplatná. @ Zoznam platných konštánt, ktoré môžete použiť na vytvorenie ovládacieho prvku, kliknite na Pomoc. @@ 2 @ 1 @ 10905 @ 1
2150 Tento typ kontroly nemôže obsahovať ďalšie kontroly. @@@ 1 @@@ 1
2151 Nadradený ovládací prvok nemôže obsahovať typ ovládacieho prvku, ktorý ste vybrali. @ Napríklad ste použili funkciu CreateControl na označenie skupiny možností ako nadradeného textového poľa. @@ 1 @@@ 1
2152 Úrovne skupín môžete nastaviť iba pre prehľady, nie pre formuláre. @@@ 1 @@@ 1
2153 Nemôžete určiť viac ako 10 úrovní skupín. @@@ 1 @@@ 1
2154 Túto funkciu nemôžete zavolať, keď je otvorená tabla Skupiny, Zoradiť a Celkom. @@@ 1 @@@ 1
2157 Súčet horného okraja, spodného okraja, výšky hlavičky stránky a výšky päty stránky je väčší ako dĺžka stránky, na ktorú tlačíte. @@@ 1 @@@ 1
2158 Metódu Print a grafické metódy správy (Circle, Line, PSet a Scale) môžete použiť iba v procedúre udalosti alebo v makre nastavenom na vlastnosť udalosti OnPrint, OnFormat alebo OnPage. @@@ 1 @ 1 @ 10129 @ 1
2159 Nie je dostatok pamäte na inicializáciu metódy Print alebo niektorej z grafických metód zostavy (Circle, Line, PSet, Scale). @ Zatvorte nepotrebné programy a skúste znova vytlačiť alebo zobraziť ukážku zostavy.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@@ 1
2160 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo vytvoriť grafiku alebo text. @ Pri inicializácii metódy tlače alebo niektorej z grafických metód zostavy (kruh, čiara, PSet, mierka) sa vyskytla chyba. @ Zatvorte nepotrebné programy a skúste znova vytlačiť alebo zobraziť ukážku zostavy. .
Informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @ 1 @@@ 1
2161 Zadaný text alebo výraz sa nezhoduje s typom údajov, ktoré hľadáte. @ Predefinujte text alebo výraz alebo hľadajte v inom poli. @@ 1 @@@ 1
2162 Makro nastavené na jednu z vlastností aktuálneho poľa zlyhalo z dôvodu chyby v argumente akcie FindRecord. @ V okne Makro zmeňte argument Hľadať vo formáte na Áno. Ak chcete, aby nastavenie argumentov zostávalo na hodnotu Nie, postupujte takto:
* Ako argument Zhoda v prípade vyberte možnosť Nie.
* Vyberte Áno pre argument Iba aktuálne pole.
* Uistite sa, že hľadáte viazaným spôsobom. @@ 2 @ 1 @ 3015 @ 1
2163 Číslo stránky, ktoré ste použili ako argument pre akciu alebo metódu GoToPage, v tomto formulári neexistuje. @@@ 1 @ 1 @ 3017 @ 1
2164 Keď je ovládací prvok zameraný, nemôžete ho deaktivovať. @@@ 1 @ 2 @ 5250 @ 1
2165 Nemôžete skryť ovládací prvok, ktorý je zameraný. @@@ 1 @@@ 1
2166 Ovládací prvok nemôžete uzamknúť, pokiaľ má neuložené zmeny. @@@ 1 @@@ 1
2167 Táto vlastnosť je iba na čítanie a nemožno ju upravovať. @@@ 1 @@@ 1
2169 Tento záznam momentálne nemôžete uložiť. @ Aplikácia Microsoft Access mohla pri pokuse o uloženie záznamu naraziť na chybu.
Ak teraz zatvoríte tento objekt, vykonané zmeny údajov budú lost.
Chcete aj tak zavrieť objekt databázy? @@ 20 @@@ 2
2170 Na získanie údajov pre zoznam nie je dostatok pamäte. @ Zatvorte nepotrebné programy. Potom zatvorte a znova otvorte aktívny formulár a znova kliknite na zoznam.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@@ 1
2171 Nemôžete mať viac ako sedem vnorených podformulárov v hlavnom formulári. @ Odstráňte ôsmy vnorený podformulár. @@ 1 @@@ 1
2172 Ako zdroj záznamov pre podformulár alebo podsprávu nemôžete použiť prechodový dopyt ani krížový dopyt s nepohyblivým stĺpcom. @ Predtým, ako spojíte podformulár alebo podsprávu s krížovým dotazom, nastavte vlastnosť ColumnHeadings dotazu. @@ 2 @ 1 @ 9979 @ 1
2173 Ovládací prvok „| makro sa pokúša vyhľadať, nedá sa vyhľadať. @ Vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Pridajte akciu GoToControl pred akciu FindRecord.
* Pre akciu FindRecord zmeňte argument akcie Iba aktuálne pole z Áno na Nie.
* Zmeňte zameranie na prehľadateľný ovládací prvok. @@ 2 @ 1 @ 3015 @ 1
2174 Momentálne nemôžete prepnúť na iné zobrazenie. @ Kód sa vykonával pri pokuse o prepnutie zobrazenia. @ Ak ladíte kód, musíte pred prepnutím zobrazení ukončiť operáciu ladenia. @ 1 @@@ 1
2175 Nie je dostatok voľnej pamäte na pokračovanie operácie vyhľadávania. @ Zatvorte nepotrebné programy. Potom skúste znova vyhľadávať.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@@ 3
2176 Nastavenie pre túto vlastnosť je príliš dlhé. @ Pre túto vlastnosť môžete zadať až 255 alebo 2,048 1 znakov, v závislosti od typu údajov. @@ 1 @@@ XNUMX
2177 Nemôžete vložiť prehľad do formulára. @ Hlásenie je možné vložiť iba do prehľadu. @@ 1 @@@ 1
2178 Teraz nemôžete pridať ďalšiu sekciu. @ Maximálna celková výška všetkých sekcií v prehľade vrátane hlavičiek sekcií je 200 cm. @ Odstráňte alebo znížte výšku aspoň jednej sekcie a potom pridajte nová sekcia. @ 508 @@@ 1
2181 Vypočítané pole nemôžete triediť vo formulári. @ Vypočítané pole môžete zoradiť iba v dotaze. @ Vytvorte vypočítané pole v dotaze, zoraďte pole a potom založte formulár na dotaze.
Pretože dopyt sa musí vykonať pred otvorením formulára, formulár sa otvorí pomalšie. @ 1 @@@ 1
2182 Toto pole nemôžete zoradiť. @@@ 1 @@@ 1
2183 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytvoriť objekt požadovaného typu. @ Pokúšate sa vytvoriť formulár zo zostavy, ktorá bola uložená ako text, alebo vytvoriť zostavu z uloženého formulára. @@ 1 @@@ 1
2184 Hodnota, ktorú ste použili pre vlastnosť TabIndex, je neplatná. Správne hodnoty sú od 0 do |. @@@ 2 @ 1 @ 6348 @ 1
2185 Na ovládací prvok nemôžete odkazovať na vlastnosť alebo metódu, pokiaľ nie je zameraný na ovládací prvok. @ Vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Pred odkazom na vlastnosť presuňte zameranie na ovládací prvok. V kóde jazyka Visual Basic použite metódu SetFocus. V makre použite akciu GoToControl.
* Odkazy alebo nastavenie vlastnosti z makra alebo procedúry udalosti, ktorá sa spustí, keď dôjde k udalosti GotFocus pre ovládací prvok. @@ 2 @ 1 @ 6215 @ 1
2186 Táto vlastnosť nie je k dispozícii v dizajnovom zobrazení. @ Ak chcete získať prístup k tomuto vlastníctvu, prepnite do formulárového zobrazenia alebo odstráňte odkaz na toto vlastníctvo. @@ 1 @@@ 1
2187 Táto vlastnosť je k dispozícii iba v dizajnovom zobrazení. @@@ 1 @@@ 1
2188 Objekt, ktorý ste sa pokúsili načítať z textu, má neplatnú hodnotu pre vlastnost '| 1' na a | 2. @@@ 1 @@@ 1
2189 Kód obsahuje chybu syntaxe alebo nie je k dispozícii požadovaná funkcia Microsoft Access. @ Ak je syntax správna, skontrolujte podkľúč Control Wizards alebo Librarv sekcii Microsoft Access v registri Windows overte, či sú požadované položky uvedené a dostupné. @ Ak sú položky správne, musíte opraviť doplnok Microsoft Access Utility alebo súbor acWzlib alebo tohto sprievodcu. bol zakázaný. Ak chcete sprievodcu znova povoliť, znova spustite program Microsoft Access alebo Microsoft Office Setup a program Microsoft Access preinštalujete. Pred opätovnou inštaláciou programu Microsoft Access odstráňte kľúče registra Windows pre doplnok Microsoft Access Utility a acWzlib. @ 1 @@@ 1
2190 Táto vlastnosť bola nahradená novou vlastnosťou; namiesto toho použite nové vlastníctvo. @@@ 1 @@@ 1
2191 Nemôžete nastaviť | vlastnosť v ukážke pred tlačou alebo po tlači má star@ Skúste nastaviť túto vlastnosť v udalosti OnOpen. @@ 1 @@@ 1
2192 Zadaná bitová mapa nie je vo formáte bitmapy nezávislej na zariadení (.dib). @ Pokúsili ste sa nastaviť vlastnosť PictureData ovládacieho prvku formulára, zostavy, tlačidla alebo obrázka. @@ 1 @@@ 1
2193 Ľavý okraj, pravý okraj alebo obidva okraje sú širšie ako veľkosť papiera uvedená v dialógovom okne Nastavenie tlače. @@@ 1 @@@ 1
2194 Vlastnosť PictureData nemôžete nastaviť v zobrazení údajového hárka. @ Platné nastavenia pre túto vlastnosť zobrazíte vyhľadaním indexu pomoci v časti „Vlastnosť PictureData“. @@ 1 @@@ 1
2195 Názov sekcie, ktorý ste zadali, nie je v súlade s pravidlami pre pomenovanie objektov programu Microsoft Access. @@@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2196 Aplikácia Microsoft Access nemôže načítať hodnotu tejto vlastnosti. @ Táto vlastnosť nie je k dispozícii v zobrazení, v ktorom spúšťate makro alebo kód jazyka Visual Basic, alebo v programe Microsoft Access došlo k chybe pri načítaní hodnoty vlastnosti.
Platné nastavenia tohto vlastníctva zobrazíte vyhľadaním jeho názvu v indexe pomoci. @@ 1 @@@ 1
2197 Vlastnosť SourceObject ovládacieho prvku podformulára nemôžete nastaviť na reťazec s nulovou dĺžkou, ak zobrazujete hlavný formulár vo formulárovom zobrazení. @ Túto vlastnosť môžete nastaviť na reťazec s nulovou dĺžkou z návrhového zobrazenia, údajového hárka alebo ukážky tlače. . @@ 1 @@@ 1
2200 Zadané číslo je neplatné. @@@ 1 @@@ 1
2201 Pri načítaní informácií o tlačiarni pre | 1 na | 2 sa vyskytol problém. Objekt mohol byť odoslaný na tlačiareň, ktorá nie je k dispozícii. @@@@@@
2202 Momentálne nie sú v počítači nainštalované žiadne tlačiarne. Ak chcete používať túto funkciu, musíte najskôr nainštalovať tlačiareň v systéme Windows. @ Ďalšie informácie o inštalácii tlačiarne nájdete v Pomocníkovi systému Windows v časti „“ Inštalácia tlačiarne “. @@ 1 @@@ 1
2203 Dynamický odkaz library Commdlg failed: error code '0x |'. @ Ovládač tlačiarne pre vybratú tlačiareň môže byť nesprávne nainštalovaný.
Informácie o výbere inej tlačiarne alebo preinštalovaní tejto tlačiarne z operačného systému Microsoft Windows nájdete v indexe pomoci systému Windows pre „nastavenie tlačiarne“. @@ 1 @@@ 1
2204 Predvolený ovládač tlačiarne nie je správne nastavený. @ Informácie o nastavení predvolenej tlačiarne nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre výraz „default printer, setting“. @@ 1 @@@ 1
2205 Predvolený ovládač tlačiarne nie je správne nastavený. @ Informácie o nastavení predvolenej tlačiarne nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre výraz „default printer, setting“. @@ 1 @@@ 1
2206 Zadané číslo stránky je neplatné. @ Môže to byť napríklad záporné číslo alebo neplatný rozsah, napríklad 6 až 3. @@ 1 @@@ 1
2207 Aplikácia Microsoft Access nemôže tlačiť makrá. @ Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu PrintOut, ale aktívnym objektom je makro. @ Ak chcete vytlačiť iný objekt ako makro, pomocou akcie alebo metódy SelectObject vyberte požadovanú položku. objekt pred spustením akcie PrintOut. @ 1 @ 1 @ 3041 @ 1
2210 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytlačiť alebo zobraziť ukážku stránky, pretože veľkosť stránky, ktorú ste vybrali, je väčšia ako 22.75 palca. @@@ 1 @@@ 1
2211 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytlačiť alebo zobraziť ukážku okna ladenia. @@@ 1 @@@ 1
2212 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo vytlačiť váš objekt. @ Skontrolujte, či je k dispozícii zadaná tlačiareň.
Informácie o nastavení predvolenej tlačiarne nájdete v indexe pomoci systému Windows ako „predvolená tlačiareň, nastavenie“. @@ 1 @@@ 1
2213 Pri načítaní informácií o tlačiarni pre tento objekt sa vyskytol problém. Objekt mohol byť odoslaný na tlačiareň, ktorá nie je k dispozícii. @@@ 1 @@@ 1
2214 Pri načítaní informácií z tlačiarne sa vyskytol problém. Nie je nastavená nová tlačiareň. @@@ 1 @@@ 1
2215 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytlačiť túto kontingenčnú tabuľku, pretože | 1 presahuje 22.75 palca. @ Znížte | 1 vykonaním zmien vo formátovaní alebo zahrnutím údajov zobrazenia kontingenčnej tabuľky a potom skúste tlačiť znova. @@ 1 @@@ 1
2220 Aplikácia Microsoft Access nemôže otvoriť súbor '| 1'. @@@ 1 @@@ 1
2221 Text je príliš dlhý na to, aby ste ho mohli upravovať. @@@ 1 @@@ 1
2222 Tento ovládací prvok je iba na čítanie a nemožno ho meniť. @@@ 1 @@@ 1
2223 Názov súboru '|' je príliš dlhý. @ Zadajte názov súboru, ktorý má najviac 256 znakov. @@ 1 @@@ 1
2225 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo otvoriť schránku. @ Schránka nereaguje, pravdepodobne preto, že ju používa iná aplikácia. Zavrite všetky ostatné aplikácie a skúste operáciu zopakovať. @@ 1 @@@ 1
2226 Schránka nereaguje, takže Microsoft Access nemôže prilepiť jej obsah. @ * Schránka môže používať inú aplikáciu.
* Pre operáciu vloženia nemusí byť dostatok voľného miesta.
Zatvorte všetky ostatné aplikácie a potom ich skopírujte a prilepte. @@ 1 @@@ 1
2227 Údaje v schránke sú poškodené, takže program Microsoft Access ich nebude môcť vložiť. @ V schránke môže byť chyba alebo nemusí byť dostatok voľnej pamäte. Skúste operáciu zopakovať. @@ 1 @@@ 1
2229 Microsoft Access nemôže start server OLE. @ Pokúsili ste sa použiť formulár, zostavu alebo údajový hárok, ktorý obsahuje objekt OLE, ale server OLE (aplikácia použitá na vytvorenie objektu) nemusí byť zaregistrovaný správne. Preinštalujte server OLE a zaregistrujte ho správne. @@ 1 @@@ 1
2234 Aplikácia Microsoft Access nemôže vložiť objekt OLE. @@@ 1 @@@ 1
2237 Zadaný text nie je položkou v zozname. @ Vyberte položku v zozname alebo zadajte text, ktorý sa zhoduje s jednou z uvedených položiek. @@ 1 @@@ 1
2239 Aplikácia Microsoft Access zistila, že táto databáza je v nekonzistentnom stave, a preto sa nemôže pokúsiť databázu obnoviť, pretože súbor je iba na čítanie. Ak chcete umožniť programu Access obnoviť databázu, zatvorte databázu a nastavte súbor na čítanie / zápis a potom otvorte databázu. @@@ 1 @@@ 1
2243 Údaje v schránke nie sú rozpoznateľné; Aplikácia Microsoft Access nemôže vložiť objekt OLE. @@@ 1 @@@ 1
2244 Názov súboru, ktorý ste zadali vo vlastnosti Obrázok príkazového alebo prepínacieho tlačidla, sa nedá prečítať. @ * Zadaný súbor môže byť poškodený. Obnovte súbor zo záložnej kópie alebo ho znova vytvorte.
* Disk, na ktorom je súbor umiestnený, môže byť nečitateľný. @@ 1 @@@ 1
2245 Zadaný súbor neobsahuje platné údaje ikony. @ Zadajte platný súbor ikony. @@ 1 @ 1 @ 829 @ 1
2260 Pri odosielaní údajov na server OLE (aplikácia použitá na vytvorenie objektu) sa vyskytla chyba. @ * Možno ste sa pokúsili odoslať príliš veľa údajov. Ak vytvárate graf a graf je založený na dotaze, upravte dotaz tak, aby vyberal menej údajov. Ak je graf založený na tabuľke, zvážte jeho založenie na dopyte, aby ste mohli obmedziť údaje.
* Možno používate server OLE, ktorý neakceptuje formát schránky.
* Možno nebudete môcť starserver OLE, pretože nie je správne zaregistrovaný. Preinštalujte ho a zaregistrujte.
* Váš počítač môže mať nedostatok pamäte. Uvoľnením pamäte zatvorte ďalšie okná aplikácií. @@ 1 @ 1 @ 8951 @ 1
2262 Táto hodnota musí byť číslo. @@@ 1 @@@ 1
2263 Číslo je príliš veľké. @@@ 1 @@@ 1
2264 Aplikácia Microsoft Access nerozpoznala jednotku merania. @ Zadajte platnú jednotku, napríklad palce (palce) alebo centimetre (cm). @@ 1 @@@ 1
2265 Musíte určiť mernú jednotku, napríklad palce (palce) alebo centimetre (cm). @@@ 1 @@@ 1
2266 '|' nemusí byť platným nastavením pre vlastnosť RowSourceType alebo došlo k chybe kompilácie vo funkcii. @ Informácie o platných nastaveniach pre vlastnosť RowSourceType získate kliknutím na Pomocník. @@ 2 @ 1 @ 3853 @ 1
2267 Na vytvorenie tempa nie je dostatok miesta na diskurary vyrovnávacia pamäť pre tlač. @ Uvoľnite miesto na disku, aby ste uvoľnili miesto pre temporary súbor vyrovnávacej pamäte. @@ 1 @@@ 1
2269 Niektoré librarDatabázy sa nepodarilo načítať, pretože ich bolo zadaných príliš veľa. @ Ak chcete zmeniť library odkazy na databázu, kliknite na odkazy v ponuke Nástroje. @@ 1 @ 1 @ 9017 @ 1
2272 Interval opakovania aktualizácie musí byť nastavený od 0 do 1,000 1 milisekúnd. @@@ 1 @@@ XNUMX
2273 Nastavenie pre Aktualizácia pokusov musí byť od 0 do 10. @@@ 1 @@@ 1
2274 Databáza '|' je už otvorený ako library databáza. @@@ 1 @@@ 1
2275 Reťazec vrátený staviteľom bol príliš dlhý. @ Výsledok bude skrátený. @@ 1 @@@ 1
2276 Používaný nástroj na tvorbu vlastných tvarov spôsobil chybu tým, že počas používania zmenil zameranie na iné okno. @ Zadajte hodnotu bez použitia nástroja na tvorbu vlastných tvarov. @@ 1 @@@ 1
2277 Vyskytla sa chyba pri inicializácii písma. @@@ 1 @@@ 1
2278 Aplikácia Microsoft Access nemôže uložiť vaše zmeny do tohto viazaného objektu OLE. @ Buď nemáte povolenie na zápis do záznamu, v ktorom je objekt uložený, alebo je záznam uzamknutý iným používateľom.
Skopírujte objekt do schránky (vyberte objekt a v ponuke Úpravy kliknite na príkaz Kopírovať) a v ponuke Úpravy kliknite na príkaz Vrátiť späť aktuálny záznam. Potom otvorte aplikáciu, ktorú ste použili na vytvorenie objektu, vložte objekt zo schránky a uložte ho. @@ 1 @ 1 @ 10222 @ 1
2279 Zadaná hodnota nie je vhodná pre vstupnú masku '|' pre toto pole je uvedené. @@@ 2 @ 1 @ 9118 @ 1
2280 Do registra Windows ste pridali viac výstupných formátov, ako dokáže program Microsoft Access inicializovať. @ Niektoré výstupné formáty nebudú k dispozícii. Odstráňte formáty, ktoré nikdy alebo najmenej často používate. @@ 1 @@@ 1
2281 Informácie o výstupnom formáte chýbajú. Zdá sa, že nastal problém s inštaláciou aplikácie Microsoft Access. Nainštalujte znova aplikáciu Microsoft Access alebo kontaktujte svojho správcu systému alebo zástupcu technickej podpory. @@@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2282 Formát, v ktorom sa pokúšate o výstup aktuálneho objektu, nie je k dispozícii. @ Buď sa pokúšate o výstup z aktuálneho objektu do formátu, ktorý nie je platný pre jeho typ objektu, alebo do formátov, ktoré umožňujú výstup údajov ako Microsoft V registri Windows chýba program Excel, formátovaný text, text systému MS-DOS alebo súbor HTML. Spustite inštaláciu a preinštalujte program Microsoft Access. Ak ste oboznámení s nastaveniami v databáze Registry, skúste ich sami opraviť. Ďalšie informácie o registri získate kliknutím na Pomoc. @@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2283 Špecifikácia formátu pre „| 1“ je neplatná. @ Výstupné údaje nemôžete ukladať do súboru v tomto formáte, kým neopravíte nastavenie formátu v registri Windows. Spustite inštaláciu a preinštalujte program Microsoft Access. Ak ste oboznámení s nastaveniami v databáze Registry, skúste ich sami opraviť. Ďalšie informácie o registri získate kliknutím na Pomoc. @@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2284 Aplikácia Microsoft Access nemôže do súboru zapisovať. @ * Sieť nemusí fungovať. Počkajte, kým sieť nebude fungovať, a potom to skúste znova.
* Možno vám chýba pamäť. Zatvorte jedno alebo viac okien Microsoft Access, zatvorte ďalšie aplikácie a potom to skúste znova. @@ 1 @@@ 1
2285 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytvoriť výstupný súbor. @ * Na cieľovej jednotke môže byť nedostatok miesta na disku.
* Sieť nemusí fungovať. Počkajte, kým sieť nebude fungovať, a potom to skúste znova.
* Možno vám chýba pamäť. Zatvorte jedno alebo viac okien Microsoft Access, zatvorte ďalšie aplikácie a potom to skúste znova. @@ 1 @@@ 1
2286 Aplikácia Microsoft Access nemôže zavrieť súbor. @ * Sieť nemusí fungovať. Počkajte, kým sieť nebude fungovať, a potom to skúste znova.
* Možno vám chýba pamäť. Zatvorte jedno alebo viac okien Microsoft Access, zatvorte ďalšie aplikácie a potom to skúste znova. @@ 1 @@@ 1
2287 Aplikácia Microsoft Access nemôže otvoriť poštovú reláciu. @ Skontrolujte svoju poštovú aplikáciu a uistite sa, že funguje správne. @@ 1 @@@ 1
2288 Aplikácia Microsoft Access nemôže načítať formát „| 1“. @ Nastavenie tohto formátu v databáze Registry systému Windows je nesprávne. Výstupné údaje nemôžete uložiť do súboru v tomto formáte, kým neopravíte nastavenie v databáze Registry. @ Spustením inštalácie znova nainštalujte program Microsoft Access alebo, ak ste oboznámení s nastaveniami v databáze Registry, pokúste sa ich opraviť sami. Ďalšie informácie o registri získate kliknutím na Pomoc. @ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2289 Aplikácia Microsoft Access nemôže vydať modul v požadovanom formáte. @@@ 1 @@@ 1
2290 Príjemcov správ bolo príliš veľa; správa nebola odoslaná. @@@ 1 @@@ 1
2291 Existuje príliš veľa príloh správ; správa nebola odoslaná. @@@ 1 @@@ 1
2292 Text správy je príliš dlhý, takže nebol odoslaný. @@@ 1 @@@ 1
2293 Aplikácia Microsoft Access nemôže odoslať túto e-mailovú správu. @ Predtým, ako sa pokúsite odoslať e-mailovú správu z aplikácie Microsoft Access, vyriešte problém uvedený v predchádzajúcej správe alebo nakonfigurujte počítač tak, aby odosielal a prijímal e-mailové správy. @@ 1 @@@ 1
2294 Microsoft Access nemôže pripojiť objekt; správa nebola odoslaná. @ * Sieť nemusí fungovať. Počkajte, kým sieť nebude fungovať, a potom to skúste znova.
* Možno vám chýba pamäť. Zatvorte jedno alebo viac okien Microsoft Access, zatvorte ďalšie aplikácie a potom to skúste znova. @@ 1 @@@ 1
2295 Neznámi príjemcovia správy; správa nebola odoslaná. @@@ 1 @@@ 1
2296 Heslo je neplatné; správa nebola odoslaná. @@@ 1 @@@ 1
2297 Aplikácia Microsoft Access nemôže otvoriť reláciu pošty. @ Možno vám chýba pamäť. Zatvorte jedno alebo viac okien programu Microsoft Access, zatvorte ďalšie aplikácie a potom to skúste znova. Možno budete tiež chcieť skontrolovať svoju poštovú aplikáciu a skontrolovať, či správne funguje. @@ 1 @@@ 1
2298 Microsoft Access nemôže starSprievodca, staviteľ alebo doplnok. @ * The librarDatabáza obsahujúca sprievodcu, staviteľa alebo doplnok nemusí byť nainštalovaná. V ponuke Nástroje ukážte na položku Doplnky a potom kliknite na položku Správca doplnkov, aby ste zistili, či je library databáza je nainštalovaná.
* Sprievodca, nástroj na tvorbu alebo doplnkový kód nemusí byť zostavený a program Microsoft Access ho nemôže zostaviť. V kóde môže byť chyba syntaxe.
* Kľúč pre doplnok v súbore registra Windows môže byť nesprávny. @@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2299 Aplikácia Microsoft Access nemôže otvoriť pole Lupa. @ Doplnok Microsoft Access Utility chýba alebo bol upravený. Znova spustite program Microsoft Access alebo Microsoft Office Setup a znova nainštalujte program Microsoft Access a doplnok Microsoft Access Utility. @@ 1 @ 1 @ 12620 @ 1
2300 Aplikácia Microsoft Access nemôže výstup, pretože je vybratých príliš veľa ovládacích prvkov, ktoré majú rôzne štýly, napríklad farbu a písmo. @ Vyberte menej ovládacích prvkov a potom to skúste znova. @@ 1 @@@ 1
2301 Na výstup údajov nie je dostatok systémových prostriedkov. @ Zatvorte jedno alebo viac okien programu Microsoft Access a ukončite ďalšie aplikácie. Potom skúste znova odoslať údaje. @@ 1 @@@ 1
2302 Aplikácia Microsoft Access nemôže uložiť výstupné údaje do súboru, ktorý ste vybrali. @ * Súbor môže byť otvorený. Ak je to tak, zatvorte ho a potom znova uložte výstupné údaje do súboru.
* Ak používate šablónu, uistite sa, že šablóna existuje.
* Ak súbor nie je otvorený, skontrolujte, či máte na disku dostatok voľného miesta.
* Uistite sa, že súbor existuje na zadanej ceste.
* Skontrolujte, či máte povolenie na zápis do zadaného priečinka. @@ 1 @@@ 1
2303 Aplikácia Microsoft Access nemôže teraz odosielať údaje. @ * Sieť nemusí fungovať. Počkajte, kým sieť nebude fungovať, a potom to skúste znova.
* Možno vám chýba miesto na disku. Uvoľnite miesto na disku a skúste to znova. @@ 1 @@@ 1
2304 Aplikácia Microsoft Access nemôže uložiť výstupné údaje do zadaného súboru. @ Uistite sa, že máte na cieľovej jednotke dostatok voľného miesta na disku. @@ 1 @@@ 1
2305 Na výstup je príliš veľa stĺpcov na základe obmedzení určených vo výstupnom formáte alebo v programe Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2306 Na výstup je príliš veľa riadkov na základe obmedzení určených výstupným formátom alebo programom Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2308 Súbor '|' už existuje. @ Chcete nahradiť existujúci súbor? @@ 20 @@@ 2
2309 Existuje neplatný záznam doplnku pre „Pinterest1. “@V tomto registri sa vyskytla chyba v registri Windows. Opravte nastavenie a restart Microsoft Access. Informácie o registri získate kliknutím na Pomoc. @@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2311 Nie je dostatok pamäte na spustenie procedúry udalosti NotInList. @@@ 1 @@@ 1
2312 Skratka „| musí byť znovu vytvorený. @ Súbor môže chýbať, byť poškodený alebo v staršom formáte, ktorý sa nedá prečítať. @@ 1 @@@ 1
2313 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť databázy zástupcov '| 1' alebo'|2.'@Znova vytvorte zástupcu so správnym umiestnením databáz. @@ 2 @ 1 @ 9032 @ 1
2314 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť databázu skratiek'|1.'@Re-vytvoriť zástupcu so správnym umiestnením databázy. @@ 2 @ 1 @ 9032 @ 1
2315 Vstupný reťazec je príliš dlhý. @@@ 1 @@@ 1
2316 Túto tabuľku alebo dotaz nie je možné otvoriť, pretože nemá viditeľné polia. @ Môže to mať za následok, že tabuľka alebo dotaz majú iba systémové polia a možnosť Zobraziť systémové objekty je vypnutá. @ Ak chcete zapnúť možnosť Zobraziť systémové objekty, kliknite na Možnosti v ponuke Nástroje, kliknite na kartu Zobraziť a začiarknite políčko Systémové objekty. @ 1 @@@ 1
2317 Databázu „| 1“ nie je možné opraviť alebo nejde o databázový súbor Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2320 Aplikácia Microsoft Access nemôže zobraziť pole, pre ktoré ste zadali hodnotu Where, v riadku Celkom. @ Zrušte začiarknutie políčka Zobraziť pre dané pole. Ak chcete, aby sa toto pole zobrazilo vo výsledkoch dotazu, pridajte ho do návrhovej mriežky dvakrát. Pre pole, ktoré sa zobrazí vo výsledkoch dotazu, nezadávajte v riadku Celkom hodnotu Where a skontrolujte, či je začiarknuté políčko Zobraziť. . @@ 1 @@@ 1
2321 Pred pridaním poľa alebo výrazu do riadku Pole nemôžete nastaviť kritériá. @ Buď do poľa pridáte pole zo zoznamu polí do stĺpca a zadajte výraz, alebo kritériá odstránite. @@ 1 @@@ 1
2322 Hviezdičku (*) nemôžete zoradiť. @ Pretože hviezdička predstavuje všetky polia v základnej tabuľke alebo dotaze, nemôžete ju triediť. @ Pridajte hviezdičku do návrhovej mriežky dotazu spolu s konkrétnymi poľami, ktoré ste vytvorili. chcete triediť. Zrušte začiarknutie políčka Zobraziť pre polia zoradenia a potom zadajte poradie zoradenia. @ 1 @@@ 1
2323 Pre hviezdičku nemôžete určiť kritériá (*). @ Pretože hviezdička predstavuje všetky polia v základnej tabuľke alebo dotaze, nemôžete pre ňu určiť kritériá. @ Pridajte hviezdičku do návrhovej mriežky dotazu spolu s polia, pre ktoré chcete nastaviť kritériá, a potom zadajte kritériá pre konkrétne polia. Pred spustením dotazu v návrhovej mriežke dotazu zrušte začiarknutie políčok Zobraziť pole (-ia) kritérií. @ 1 @@@ 1
2324 Súčet nie je možné vypočítať z hviezdičky (*). @ Pretože hviezdička predstavuje všetky polia v tabuľke, nemôžete z nej počítať súčty. @ Odstráňte hviezdičku z mriežky návrhu dotazu. Pridajte polia, ktoré chcete použiť, do návrhovej mriežky a potom vyberte celkovú sumu, ktorú chcete vypočítať pre konkrétne polia. @ 1 @ 2 @ 11202 @ 1
2325 Názov poľa, ktorý ste zadali, presahuje 64-znakový limit vlastnosti LinkMasterFields. @ Keď pomocou príkazu Vzťahy (na karte Databázové nástroje kliknite na položku Vzťahy) definujete vzťah medzi tabuľkami, ktoré tvoria podklad pre formulár a podformulár, program Microsoft Access prepojí formulár a podformulár automaticky a nastaví vlastnosti LinkChildFields a LinkMasterFields. @@ 1 @ 1 @ 3990 @ 1
2326 V riadku Celkom pre tento stĺpec nemôžete určiť Zoskupiť, Výraz alebo Kam. @ Zadajte agregačnú funkciu, napríklad Sum alebo Počet, pre pole alebo výraz, ktorý v krížovom dotaze označíte ako Hodnota.
Ďalšie informácie o agregačných funkciách získate kliknutím na Pomoc. @@ 2 @ 1 @ 9980 @ 1
2327 Musíte zadať Zoskupiť do v riadku Celkom pre pole, ktoré má nadpis stĺpca v riadku krížovej tabuľky. @ Hodnoty odvodené z poľa alebo výrazu, ktorý označíte ako nadpis stĺpca, sa použijú na zoskupenie údajov v krížovom dotaze. @@ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2328 Aktualizačný dotaz nemôžete spustiť s hviezdičkou (*). @ Pretože hviezdička predstavuje všetky polia v tabuľke, nemôžete ju aktualizovať. @ Odstráňte hviezdičku z mriežky návrhu dotazu. Pridajte polia, ktoré chcete aktualizovať, do návrhovej mriežky. @ 1 @ 1 @ 10001 @ 1
2329 Ak chcete vytvoriť krížový dopyt, musíte určiť jednu alebo viac možností záhlavia riadkov, jednu možnosť záhlavia stĺpca a jednu možnosť Hodnota. @@@ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2330 Aplikácia Microsoft Access nemôže predstavovať výraz spojenia | 1 v návrhovom zobrazení. @ * Jedno alebo viac polí mohlo byť odstránených alebo premenovaných.
* Názov jedného alebo viacerých polí alebo tabuliek zadaných vo výraze spojenia môže byť napísaný nesprávne.
* Spojenie môže používať operátor, ktorý nie je podporovaný v dizajnovom zobrazení, napríklad> alebo <. @@ 1 @@@ 1
2331 Musíte zadať Zoskupiť podľa v riadku Celkom aspoň pre jednu z možností nadpisu riadku, ktoré zadáte v riadku krížovej tabuľky. @@@ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2332 Aplikácia Microsoft Access sa nemôže zhodovať s poľami, ktoré ste pridali pomocou hviezdičky (*) v pripojenom dotaze. @ Pretože hviezdička predstavuje všetky polia v základnej tabuľke alebo dotaze, nemôžete hviezdičku pridať k jednému poľu alebo výrazu a k hviezdičke nemôžete pridať jedno pole alebo výraz. @ K hviezdičke môžete pridať hviezdičku (napríklad tabuľku k tabuľke) alebo konkrétne polia. @ 1 @ 1 @ 9999 @ 1
2333 Musíte zadať názov tabuľky, ktorú vytvárate alebo k ktorej pripájate záznamy. @ Pokúsili ste sa definovať make-table alebo pridať dotaz bez zadania cieľovej tabuľky. @@ 1 @@@ 1
2334 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytlačiť znak „| 1“, pretože ide o akčný dotaz. @ Pretože akčné dotazy nevytvárajú množinu záznamov, nemôžete vytlačiť ich údajový list.
Upozorňujeme, že výkričník (!) Spojený s ikonou dotazu na navigačnej table označuje akčný dotaz. @ Ak chcete vytlačiť údajový list záznamov, ktoré budú vybrané dotazom, zobrazte dotaz v návrhovom zobrazení, kliknite na tlačidlo údajový list a potom kliknite na tlačidlo Tlačiť. @ 1 @@@ 1
2335 Pri nastavovaní vlastností LinkChildFields a LinkMasterFields musíte zadať rovnaký počet polí. @ Pre jednu vlastnosť ste zadali iný počet polí, ako pre druhú.
Ak pomocou príkazu Vzťahy (na karte Databázové nástroje kliknite na položku Vzťahy) na definovanie vzťahu medzi tabuľkami, ktoré sú základom formulára a podformulára, program Microsoft Access automaticky prepojí formulár a podformulár a potom nastaví vlastnosti LinkChildFields a LinkMasterFields. @@ 1 @ 1 @ 9086 @ 1
2337 Nemôžete určiť kritériá pre to isté pole, pre ktoré ste zadali hodnotu v riadku krížovej tabuľky. @ Pokúsili ste sa zobraziť krížový dopyt po zadaní hodnoty do riadka krížovej tabuľky a kritérií v riadku kritériá. @ Ak chcete, aby toto pole poskytovalo hodnoty krížovej tabuľky v krížovom dotaze, vymažte záznam v riadku Kritériá. Ak chcete, aby toto bolo pole kritérií, nechajte krížový riadok prázdny. @ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2338 Aplikácia Microsoft Access skrátila zadaný výraz. @ Výraz „| 1“ prekračuje limit 1,024 1 znakov pre návrhovú mriežku dotazu. @@ 1 @@@ XNUMX
2339 Microsoft Access nedokáže vytvoriť temporary link. @ Dosiahli ste limit počtu odkazov vo vašej databáze. Microsoft Access musí vytvoriť temporarOdkaz na import vašej tabuľky ODBC. @ Odstráňte všetky nepotrebné odkazy alebo tabuľky. @ 1 @@@ 1
2340 Zadaný výraz presahuje limit 1,024 1 znakov pre návrhovú mriežku dotazu. @@@ 1 @@@ XNUMX
2342 Akcia RunSQL vyžaduje argument pozostávajúci z príkazu SQL. @ Napríklad akčný dotaz, ktorý pripojí záznamy stars INSERT INTO. Dotaz na definíciu údajov, ktorý vytvorí tabuľku starts s VYTVORIŤ TABUĽKU. @@ 1 @ 1 @ 3698 @ 1
2343 Hodnota, ktorú ste zadali, presahuje limit 64 znakov vlastnosti Alias. @@@ 1 @ 1 @ 6146 @ 1
2344 Hodnota zadaná pre najvyšší počet riadkov musí byť celočíselná hodnota väčšia ako nula. @@@ 1 @@@ 1
2345 Hodnota zadaná pre najvyššie percento riadkov musí byť číslo od 1 do 100. @@@ 1 @@@ 1
2346 Hodnota zadaná pre najvyšší počet riadkov musí byť číslo väčšie ako nula. @@@ 1 @@@ 1
2347 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť názov súboru, ktorý ste zadali pre vlastnosť DestinationDB, v zozname vlastností akčného dotazu. @ Pravdepodobne ste nesprávne napísali názov súboru databázy alebo mohol byť súbor odstránený alebo premenovaný. @@ 1 @ 1 @ 6183 @ 1
2348 Vlastnosť Alias ​​nemôžete nechať prázdnu. @@@ 1 @ 1 @ 6146 @ 1
2349 Hodnota zadaná pre najvyšší počet riadkov musí byť číslo od 1 do 2,147,483,647 1 1 XNUMX. @@@ XNUMX @@@ XNUMX
2350 Aplikácia Microsoft Access nemôže uložiť dotaz. @ * Dotaz je sprostredkovaný dotaz a nemožno ho reprezentovať ako jednoduchý reťazec SQL. Uložte dotaz ako pomenovaný dotaz z nástroja Query Builder. Po zatvorení nástroja Builder dotazov program Microsoft Access vyplní vlastnosť RecordSource alebo RowSource uloženým názvom dotazu.
* Uistite sa, že dopyt nemá syntaktickú chybu SQL. @@ 1 @ 1 @ 4309 @ 1
2351 Aplikácia Microsoft Access nemôže predstavovať implicitnú klauzulu VALUES v návrhovej mriežke dotazu. @ Upravte ju v zobrazení SQL. @@ 1 @@@ 1
2352 Tento dopyt nemôžete upraviť, pretože bol odstránený alebo premenovaný iným používateľom. @@@ 1 @@@ 1
2353 Chybný parameter dopytu '|.. @@@ 1 @@@ 1
2354 Tento dopyt alebo tabuľka obsahuje výraz, ktorý sa nepodarilo vyhodnotiť.
2355 Môžete vybrať najviac | hodnoty vo filtri stĺpcov pre pole s viacerými hodnotami. Odstráňte niektoré hodnoty a potom to skúste znova.
2356 Nemôžete priradiť pole s viacerými hodnotami alebo prílohu k vlastnostiam hlavných polí prepojenia alebo prepojených podradených polí. @@@ 1 @@@ 1
2360 Chýba názov poľa. @ Definovali ste dátový typ alebo popis poľa bez zadania názvu poľa. @ Zadajte názov poľa alebo odstráňte riadok. @ 1 @@@ 1
2361 Aplikácia Microsoft Access nemôže uložiť túto tabuľku. @ V tejto tabuľke nie sú žiadne polia. @ Definujte aspoň jedno pole zadaním názvu poľa a výberom typu údajov. @ 1 @@@ 1
2362 Už máte pole s názvom „|. @@@ 1 @@@ 1
2363 Aplikácia Microsoft Access povolí pre jednu tabuľku iba jedno pole automatického čísla. @ Pre podobné polia použite typ údajov Number. @@ 1 @@@ 1
2364 Aplikácia Microsoft Access nemôže otvoriť tabuľku v zobrazení údajového hárka. @@@ 1 @@@ 1
2366 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo uložiť zoradenie poľa. Všetky ostatné zmeny sa úspešne uložili. @ Kliknite na kartu Súbor, ukážte na položku Spravovať a potom kliknite na položku Komprimovať a opraviť databázu. @@ 1 @@@ 0
2370 Odstránenie alebo zmena indexu pre toto pole by si vyžadovala odstránenie primárneho kľúča. @ Ak chcete odstrániť primárny kľúč, vyberte dané pole a kliknite na tlačidlo Primárny kľúč. @@ 1 @@@ 1
2371 Microsoft Access nemôže vytvoriť primárny kľúč. Vaše zmeny neboli uložené. @@@ 1 @@@ 1
2372 Názov poľa, ktorý ste zadali, nie je v súlade s pravidlami pre pomenovanie objektov v programe Microsoft Access. Ak ste prilepili názov z inej aplikácie, skúste stlačiť kláves ESC a napísať názov znova. @ Ďalšie informácie o pomenovaní objektov získate kliknutím na Pomoc. @@ 2 @ 1 @ 553714184 @ 1
2373 Nastavenie pre vlastnosť FieldSize musí byť od 0 do 255. @@@ 1 @@@ 1
2374 Nemôžete vytvoriť index alebo primárny kľúč na viac ako 10 poliach. @@@ 1 @@@ 1
2375 Nemôžete vložiť za koniec tabuľky. @ Pokúsili ste sa vložiť polia za 255. riadok do tabuľky v návrhovom zobrazení. @@ 1 @@@ 1
2376 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytvoriť primárny kľúč. @ Pre primárny kľúč s viacerými poľami ste vybrali príliš veľa polí. @@ 1 @@@ 1
2377 Po zadaní údajov do tabuľky nemôžete zmeniť typ údajov v žiadnom poli na AutoNumber, aj keď ste do tohto poľa ešte nepridali údaje. @ Pridajte do tabuľky nové pole a definujte jeho typ údajov ako AutoNumber. Aplikácia Microsoft Access potom automaticky zadá údaje do poľa Automatické číslo a čísluje záznamy postupne stars 1. @@ 1 @@@ 1
2378 Táto tabuľka je iba na čítanie. @ Na uloženie zmien použite iný názov v dialógovom okne Uložiť ako. @@ 1 @@@ 1
2379 V poli tohto dátového typu nemôžete vytvoriť primárny kľúč. @ V poliach s vyhľadávacím poľom OLE Object, Memo, Attachment alebo Multi-valued nemôžete definovať primárny kľúč. @@ 1 @@@ 1
2380 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytvoriť primárny kľúč, pretože neboli vybrané žiadne polia. @ Vybrali ste riadok bez definovaných polí. @ Umiestnite kurzor na miesto v riadku poľa, ktoré chcete definovať ako primárny kľúč. @ 1 @@@ 1
2381 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytvoriť primárny kľúč, pretože pole nemá názov. @ Pomenujte pole a potom ho definujte ako pole primárneho kľúča. @@ 1 @@@ 1
2382 Nemôžete prepnúť do zobrazenia údajového hárka a nemôžete sa vrátiť do návrhového zobrazenia. @ Iný používateľ otvoril túto tabuľku alebo dotaz, formulár alebo správu, ktorá je viazaná na túto tabuľku. @@ 1 @@@ 1
2383 Aplikácia Microsoft Access nemôže zmeniť typ údajov. @ Na disku nie je dostatok miesta alebo pamäte. @@ 1 @@@ 1
2384 Jedno pole nemôžete zmeniť z dátového typu Automatické číslo a súčasne môžete pridať ďalšie pole Automatické číslo. @ Postupujte takto:
1. Odstráňte práve pridané pole Automatické číslo, kliknite na kartu Súbor a potom na tlačidlo Uložiť.
2.? Pridajte nové pole Automatické číslo a potom tabuľku znova uložte. @@ 1 @@@ 0
2385 Počas operácie ukladania sa vyskytli chyby. | @@@ 1 @@@ 1
2386 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo vytvoriť tabuľku. @@@ 1 @@@ 1
2387 Tabuľku '|' nemôžete vymazať; zúčastňuje sa na jednom alebo viacerých vzťahoch. @ Ak chcete túto tabuľku odstrániť, najskôr odstráňte jej vzťahy v okne Vzťahy. @@ 1 @@@ 1
2388 Nemôžete zmeniť primárny kľúč. @ Táto tabuľka je primárnou tabuľkou v jednom alebo viacerých vzťahoch. @ Ak chcete zmeniť alebo odstrániť primárny kľúč, najskôr odstráňte vzťah v okne Vzťahy. @ 1 @@@ 1
2389 Nemôžete vymazať pole'|.'@Je súčasťou jedného alebo viacerých vzťahov. @ Ak chcete toto pole odstrániť, najskôr odstráňte jeho vzťahy v okne Vzťahy. @ 1 @@@ 1
2390 Nemôžete zmeniť typ údajov alebo veľkosť poľa tohto poľa; je súčasťou jedného alebo viacerých vzťahov. @ Ak chcete zmeniť dátový typ tohto poľa, najskôr odstráňte jeho vzťahy v okne Relationships. @@ 1 @@@ 1
2391 Pole „| 1“ neexistuje v cieľovej tabuľke „|2. “@Microsoft Access nemohol dokončiť operáciu pridania. Cieľová tabuľka musí obsahovať rovnaké polia ako tabuľka, z ktorej prilepujete adresu. @@ 1 @@@ 1
2392 Vlastnosť Unique primárneho kľúča nemôžete nastaviť na hodnotu Nie. @ Primárny kľúč podľa definície obsahuje iba jedinečné hodnoty. @ Ak chcete v tomto poli povoliť hodnoty, ktoré nie sú jedinečné, odstráňte definíciu primárneho kľúča nastavením vlastnosti Primary. do č. @ 1 @@@ 1
2393 Nemôžete nastaviť vlastnosť IgnoreNulls primárneho kľúča na Áno. @ Primárny kľúč podľa definície nemôže povoliť nulové hodnoty. @ Ak chcete v tomto poli nulové hodnoty, odstráňte definíciu primárneho kľúča nastavením primárnej vlastnosti do č. @ 1 @@@ 1
2394 Názov indexu je neplatný. @ Názov indexu môže byť príliš dlhý (viac ako 64 znakov) alebo obsahovať neplatné znaky. @@ 1 @@@ 1
2395 Indexy musia obsahovať mená. @@@ 1 @@@ 1
2396 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytvoriť index alebo primárny kľúč. @ Chýba jeden alebo viac názvov polí. @ Zadajte alebo vyberte aspoň jedno pole v stĺpci Názov poľa pre každý index, ktorý pomenujete. @ 1 @@@ 1
2397 Index s názvom '|. @@@ 1 @@@ 1 už máte
2398 Primárny kľúč bol zmenený. @ Táto tabuľka je primárnou tabuľkou v jednom alebo viacerých vzťahoch. Zmeny primárneho kľúča sa neuložia. @@ 1 @@@ 1
2399 Nastavenie pre vlastnosť FieldSize musí byť od 1 do 8000. @@@ 1 @@@ 1
2400 Riadok, ktorý ste vložili do mriežky, prekračuje limit 255 riadkov (polí) pre tabuľku alebo 1,000 1 riadkov (akcií) pre makro. @@@ 1 @@@ XNUMX
2401 Stĺpec '| 1' momentálne nemôžete vymazať. @ Stĺpec „| 1“ je súčasťou primárneho kľúča pre tabuľku „| 2“. Používa sa na identifikáciu a uloženie riadkov vo vašej tabuľke v databáze. @ Pri použití zobrazenia údajového listu nemôžete primárny kľúč odstrániť. Ak chcete primárny kľúč odstrániť, otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení a odstráňte pole primárneho kľúča. @ 1 @@@ 1
2420 Zadaný výraz má neplatné číslo. @@@ 2 @ 1 @ 11732 @ 1
2421 Zadaný výraz má neplatnú hodnotu dátumu. @@@ 2 @ 1 @ 11729 @ 1
2422 Zadaný výraz má neplatný reťazec. @ Reťazec môže obsahovať až 2048 znakov vrátane úvodných a záverečných úvodzoviek. @@ 1 @@@ 1
2423 Zadaný výraz je neplatný. (bodka) alebo! operátor alebo neplatné zátvorky. @ Možno ste zadali neplatný identifikátor alebo napísali zátvorky za nulovou konštantou. @@ 2 @ 1 @ 11736 @ 1
2424 Zadaný výraz má názov poľa, ovládacieho prvku alebo vlastnosti, ktoré program Microsoft Access nemôže nájsť. @@@ 1 @@@ 1
2425 Zadaný výraz má názov funkcie, ktorý program Microsoft Access nemôže nájsť. @@@ 1 @@@ 1
2426 Zadanú funkciu nie je možné v tomto výraze použiť. @ * Možno ste vo výraze použili funkciu DoEvents, LBound, UBound, Spc alebo Tab.
* Možno ste použili agregačnú funkciu, napríklad Count, v návrhovej mriežke alebo vo vypočítanom ovládacom prvku alebo poli. @@ 1 @@@ 1
2427 Zadali ste výraz, ktorý nemá žiadnu hodnotu. @ Tento výraz môže odkazovať na objekt, ktorý nemá žiadnu hodnotu, napríklad formulár, zostavu alebo ovládací prvok štítka. @@ 1 @@@ 1
2428 Zadali ste neplatný argument vo funkcii agregácie domény. @ * Pole v reťazcovom výraze nemusí byť v doméne.
* Pole uvedené vo výraze kritérií nemusí byť v doméne. @@ 2 @ 1 @ 10931 @ 1
2429 Zadaný operátor In vyžaduje zátvorky. @@@ 1 @@@ 1
2430 Nezadali ste kľúčové slovo And do operátora Between ... And. @ Správna syntax je nasledovná:
výraz [Nie] Medzi hodnotou1 a hodnotou2 @@ 1 @@@ 1
2431 Zadaný výraz obsahuje neplatnú syntax. @ Možno ste zadali čiarku bez predchádzajúcej hodnoty alebo identifikátora. @@ 1 @@@ 1
2432 Zadaný výraz obsahuje neplatnú syntax alebo musíte vložiť textové údaje do úvodzoviek. @ Možno ste zadali neplatnú čiarku alebo vynechali úvodzovky.
Napríklad ak je vlastnosť Predvolená hodnota textového poľa „Huey, Louie a Dewey“, musí sa uviesť v úvodzovkách, ak to myslíte ako doslovný textový reťazec. Týmto sa zabráni zámene s výrazmi „Huey Louie“ a „Dewey“. @@ 1 @@@ 1
2433 Zadaný výraz obsahuje neplatnú syntax. @ Možno ste zadali operátor, napríklad operátor +, do výrazu bez zodpovedajúceho operandu. @@ 1 @@@ 1
2434 Zadaný výraz obsahuje neplatnú syntax. @ Možno ste zadali operand bez operátora. @@ 1 @@@ 1
2435 Zadaný výraz má príliš veľa záverečných zátvoriek. @@@ 1 @@@ 1
2436 Vo zadanom výraze chýba záverečná zátvorka, zátvorka (]) alebo zvislá čiara (|). @@@ 1 @@@ 1
2437 Zadaný výraz má neplatné zvislé pruhy (|). @@@ 1 @@@ 1
2438 Zadaný výraz obsahuje neplatnú syntax. @ Vynechali ste operand alebo operátor, zadali ste neplatný znak alebo čiarku alebo ste zadali text bez toho, aby ste ho vložili do úvodzoviek. @@ 2 @ 1 @ 11732 @ 1
2439 Zadaný výraz má funkciu obsahujúcu nesprávny počet argumentov. @@@ 1 @@@ 1
2440 Argumenty funkcie IIf musíte uviesť v zátvorkách. @@@ 1 @ 3 @ 1012957 @ 1
2442 Zadaný výraz má neplatné zátvorky. @ Možno ste použili syntax zátvorky pre identifikátor v dotaze. Použite štandardnú syntax identifikátora:
Formuláre! [Formulár]! [Kontrola]. @@ 1 @ 1 @ 11729 @ 1
2443 Operátor Is môžete použiť iba vo výraze s hodnotou Null alebo Not Null. @@@ 1 @ 3 @ 1008950 @ 1
2445 Zadaný výraz je príliš zložitý. @@@ 2 @ 1 @ 11732 @ 1
2446 Na vykonanie tohto výpočtu nie je k dispozícii dostatok pamäte. @ Zatvorte nepotrebné programy a skúste to znova.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@@ 1
2447 Používanie súboru. (bodka) alebo! operátor alebo neplatné zátvorky. @ Možno ste zadali neplatný identifikátor alebo napísali zátvorky za nulovou konštantou. @@ 2 @ 1 @ 11736 @ 1
2448 Tomuto objektu nemôžete priradiť hodnotu. @ * Objekt môže byť ovládacím prvkom vo formulári iba na čítanie.
* Objekt môže byť vo formulári otvorenom v návrhovom zobrazení.
* Hodnota môže byť pre toto pole príliš veľká. @@ 1 @ 1 @ 9424 @ 1
2449 Vo výraze je neplatná metóda. @ Napríklad ste sa mohli pokúsiť použiť metódu Print aj s iným objektom ako Report alebo Debug. @@ 2 @ 4 @ 2015551 @ 1
2450 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť odkazovaný formulár „| 1“. @ * Formulár, na ktorý ste odkazovali, môže byť uzavretý alebo nemusí v tejto databáze existovať. * Aplikácia Microsoft Access mohla naraziť na chybu kompilácie v module jazyka Visual Basic pre formulár. @@ 1 @ 1 @ 11735 @ 1
2451 Názov správy „| ste zadali preklep alebo odkazujú na prehľad, ktorý nie je otvorený alebo neexistuje. @@@ 1 @@@ 1
2452 Zadaný výraz má neplatný odkaz na nadradenú vlastnosť. @ Napríklad môžete nadradenú vlastnosť používať skôr s ovládacím prvkom v hlavnom formulári alebo zostave, ako s ovládacím prvkom v podformulári alebo podspráve. @@ 2 @ 1 @ 4852 @ 1
2453 Názov kontroly '|' ste zadali do svojho výrazu, sú nesprávne napísané alebo odkazujú na ovládací prvok vo formulári alebo zostave, ktorý nie je otvorený alebo neexistuje. @@@ 1 @ 1 @ 11730 @ 1
2454 Názov objektu '|' ste zadali podľa! operátor vo výraze je neplatný. @ Napríklad ste sa mohli pokúsiť zadať identifikátor s dvoma ovládacími názvami oddelenými znakom! operátor. @@ 2 @ 1 @ 11736 @ 1
2455 Zadali ste výraz, ktorý má neplatný odkaz na vlastnosť |. @ Vlastnosť nemusí existovať alebo sa nemusí vzťahovať na zadaný objekt. @@ 2 @ 4 @ 2015567 @ 1
2456 Číslo, ktoré ste použili na označenie formulára, je neplatné. @ Na spočítanie otvorených formulárov použite vlastnosť Count a uistite sa, že počet formulárov nie je väčší ako počet otvorených formulárov mínus jeden. @@ 1 @ 4 @ 2019460 @ 1
2457 Číslo, ktoré ste použili na označenie prehľadu, je neplatné. @ Na spočítanie otvorených prehľadov použite vlastnosť Count a skontrolujte, či počet prehľadov nie je väčší ako počet otvorených prehľadov. @@ 1 @ 4 @ 2019460 @ 1
2458 Zadané číslo ovládacieho prvku je väčšie ako počet ovládacích prvkov. @ Pomocou vlastnosti Count môžete spočítať ovládacie prvky vo formulári alebo zostave a potom skontrolovať, či je vami uvedené číslo ovládacieho prvku v rozsahu existujúcich ovládacích prvkov. @@ 1 @ 4 @ 2019460 @ 1
2459 Ak je niektorý z nich otvorený v návrhovom zobrazení, nemôžete odkazovať na nadradenú vlastnosť formulára alebo zostavy. @@@ 1 @@@ 1
2460 Nemôžete odkazovať na vlastnosť RecordsetClone formulára otvoreného v návrhovom zobrazení. @@@ 1 @ 1 @ 7393 @ 1
2461 Na odkaz na časť formulára alebo správy použite číslo sekcie, nie reťazec. @@@ 1 @@@ 1
2462 Číslo sekcie, ktoré ste zadali, je neplatné. @@@ 1 @@@ 1
2463 Na označenie skupinovej úrovne použite číslo, nie reťazec. @@@ 2 @ 1 @ 6361 @ 1
2464 Pre číslo skupiny, ktoré ste použili, nie je definované žiadne pole alebo výraz na zoradenie alebo zoskupenie. @ Platné číslo na úrovni skupiny môže byť od 0 (pre prvé pole alebo výraz, ktorý triedite alebo zoskupujete) až do 9 (pre desiate). Spočítajte úrovne skupín v prehľade starting s nulou. @@ 1 @@@ 1
2465 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť pole '| 1', na ktoré sa odkazuje vo vašom výraze. @ Pravdepodobne ste nesprávne napísali názov poľa alebo mohlo byť pole premenované alebo odstránené. @@ 1 @ 1 @ 11730 @ 1
2466 Zadaný výraz má neplatný odkaz na vlastnosť Dynaset. @ Napríklad ste mohli použiť vlastnosť Dynaset s formulárom, ktorý nie je založený na tabuľke alebo dotaze. @@ 1 @@@ 1
2467 Zadaný výraz odkazuje na objekt, ktorý je uzavretý alebo neexistuje. @ Napríklad ste mohli priradiť formulár k premennej objektu Form, zavrieť formulár a potom odkazovať na premennú objektu. @@ 1 @@ @ 1
2468 Hodnota, ktorú ste vo funkcii zadali pre argument interval, číslo alebo dátum, je neplatná. @ Skontrolujte argument, aby ste sa uistili, že ste ho zadali správne.
Ďalšie informácie o platných hodnotách argumentov nájdete v indexe pomoci pre funkcie „DatePart“, „DateAdd“ alebo „DateDiff“. @@ 1 @@@ 1
2469 Výraz | 2, ktorý ste zadali vo vlastnosti ValidationRule ovládacieho prvku formulára, obsahuje chybu | 1. @ Microsoft Access nemôže analyzovať zadaný výraz ValidationRule. Napríklad, ak do vlastnosti ValidationRule zadáte výraz = MyFunction () a funkcia MyFunction neexistuje, program Microsoft Access zobrazí nasledujúcu správu:
Neznámy názov funkcie vo overovacom pravidle: „MyFunction“. @ Na uľahčenie vytvárania výrazov ako argumentov v jazyku Visual Basic použite nástroj na tvorbu výrazov. Ďalšie informácie nájdete v indexe pomoci pre výraz „Builder výrazov“. @ 1 @ 1 @ 11805 @ 1
2470 Existuje (n) '|' vo vlastnosti ValidationRule ovládacieho prvku formulára. @ Na uľahčenie vytvárania výrazov ako argumentov v jazyku Visual Basic použite nástroj na tvorbu výrazov. Ďalšie informácie nájdete v indexe pomoci pre výraz „Builder výrazov“. @@ 1 @ 1 @ 11805 @ 1
2471 Výraz, ktorý ste zadali ako parameter dopytu, spôsobil túto chybu: '|' @@@ 2 @ 1 @ 11805 @ 1
2472 Nastavením vlastnosti LinkMasterFields vznikla táto chyba: '|' @@@ 2 @ 1 @ 3990 @ 1
2473 Výraz | 2, ktorý ste zadali ako nastavenie vlastnosti udalosti, spôsobil nasledujúcu chybu: | 1. @ * Výraz nemusí mať za následok názov makra, názov používateľom definovanej funkcie alebo [Procedúra udalosti].
* Pri hodnotení funkcie, udalosti alebo makra sa mohla vyskytnúť chyba. @@ 1 @@@ 1
2474 Zadaný výraz vyžaduje, aby sa ovládací prvok nachádzal v aktívnom okne. @ Vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Otvorte alebo vyberte formulár alebo správu obsahujúcu ovládací prvok.
* Vytvorte nový ovládací prvok v aktívnom okne a skúste operáciu zopakovať. @@ 1 @@@ 1
2475 Zadali ste výraz, ktorý vyžaduje, aby bol formulár aktívnym oknom. @@@ 1 @ 2 @ 5601 @ 1
2476 Zadali ste výraz, ktorý vyžaduje, aby bol prehľad aktívnym oknom. @@@ 1 @ 2 @ 5603 @ 1
2477 Zadali ste neplatnú hodnotu typu objektu '|' v objekte If TypeOf Is objecttype podmienka príkazu If ... Then ... Else. @ Objecttype môže byť jeden z nasledujúcich: BoundObjectFrame, CheckBox, ComboBox, CommandButton, Label, Line, ListBox, UnboundObjectFrame, OptionButton, OptionGroup, PageBreak, Obdĺžnik, podformulár, podreport, TextBox, ToggleButton, ImageControl alebo OLEControl. @@ 1 @@@ 1
2478 Aplikácia Microsoft Access neumožňuje použiť túto metódu v aktuálnom zobrazení. @ Most metódy, vrátane metód SetFocus a Requery, nemožno použiť v návrhovom zobrazení formulára alebo zostavy. @@ 2 @ 4 @ 2015551 @ 1
2479 Postup udalosti '|' nemôže to byť funkčný postup; musí to byť procedúra Sub. @ Ak chcete spustiť procedúru Function, keď dôjde k udalosti, vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Nastaviť vlastnosť udalosti na názov makra obsahujúceho akciu RunCode, ktorá spustí procedúru Function.
* Nastaviť vlastnosť udalosti na = FunctionName (). @@ 1 @@@ 1
2480 Na nehnuteľnosť ste sa odkazovali pomocou číselného argumentu, ktorý nie je jedným z čísel vlastností v kolekcii. @ Skontrolujte čísla vlastností v kolekcii. @@ 1 @@@ 1
2481 Keď je dokument v ukážke pred tlačou, nemôžete nastaviť hodnotu. @@@ 1 @@@ 1
2482 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť názov „| 1“, ktorý ste zadali do výrazu. @ Možno ste zadali ovládací prvok, ktorý sa nenachádzal v aktuálnom objekte, bez určenia správneho kontextu formulára alebo zostavy. @ Odkaz na ovládací prvok v inom formulári alebo zostava, pred názov ovládacieho prvku zadajte názov kolekcie. Spravidla ide o formuláre alebo zostavy a názov formulára alebo zostavy, do ktorej ovládací prvok patrí. Napríklad formuláre! [Produkty]! [Jednotky na sklade]. @ 1 @@@ 1
2483 Nemôžete sa presunúť na predchádzajúci ovládací prvok, ak bol zameraný iba jeden ovládací prvok. @ Vlastnosť PreviousControl použite až po presunutí zamerania na druhý ovládací prvok. @@ 1 @ 1 @ 7144 @ 1
2484 Neexistuje žiadny aktívny údajový list. @@@ 1 @@@ 1
2485 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť objekt'|1.'@Ak je '| 1' nové makro alebo skupina makier, skontrolujte, či ste ich uložili a či ste správne napísali jeho názov. @@ 1 @ 1 @ 10183 @ 1
2486 Túto akciu v súčasnosti nemôžete vykonať. @ Pokúsili ste sa spustiť makro alebo ste na vykonanie akcie použili objekt DoCmd v jazyku Visual Basic. Aplikácia Microsoft Access však vykonáva inú činnosť, ktorá bráni vykonaniu tejto akcie teraz.
Napríklad vo formulári nie je možné vykonať žiadne akcie, kým Microsoft Access vymaľuje ovládací prvok alebo počíta výraz. @ Akciu vykonajte neskôr. @ 1 @@@ 1
2487 Argument Typ objektu pre akciu alebo metódu je prázdny alebo neplatný. @ * Pre akcie Zatvoriť, GoToRecord, SearchForRecord alebo RepaintObject zadajte hodnoty pre oba argumenty alebo nechajte obidve nevyplnené, aby sa akcia vykonala s aktívnym objektom.
* Pre akciu DeleteObject, Rename alebo CopyObject zadajte hodnoty pre oba argumenty alebo nechajte obidve nevyplnené, aby sa vykonala akcia s objektom aktuálne vybraným na navigačnej table.
* Pre akciu SendObject alebo OutputTo zadajte hodnoty pre oba argumenty alebo nechajte argument Názov objektu prázdny, ak chcete, aby sa akcia vykonala s aktívnym objektom zadaného typu objektu.
* Ak používate metódu s objektom DoCmd, použite vnútornú konštantu, ktorá sa rovná platnému typu objektu alebo zodpovedajúcej číselnej hodnote názvu argumentu. @@ 1 @ 1 @ 12276 @ 1
2488 V tomto okne nemôžete použiť akciu ApplyFilter. @ * Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu ApplyFilter, ale filter ste nepoužili na tabuľku, dotaz, formulár alebo zostavu.
* Možno ste použili filter na formulár, ale formulár nebol otvorený v zobrazení formulára alebo údajového listu.
* Možno ste použili filter na zostavu, ale nepoužili ste akciu ApplyFilter v makre určenom nastavením vlastnosti Pri otvorení. @ Akciou alebo metódou SelectObject vyberte tabuľku, dotaz, formulár alebo zostavu pred použitím filtra. . @ 1 @ 1 @ 3041 @ 1
2489 Objekt '|' nie je otvorené. @ * Spustené makro (priamo alebo nepriamo) obsahuje akciu GoToRecord, RepaintObject alebo SelectObject, ale argument Názov objektu pomenuje uzavretý objekt.
* Argument objectname pre metódy GoToRecord, RepaintObject alebo SelectObject pomenuje objekt, ktorý je uzavretý. @ Na otvorenie objektu použite jednu z akcií alebo metód Open, aby ste mohli vykonať požadovanú akciu. @ 1 @@@ 1
2491 Akcia alebo metóda je neplatná, pretože formulár alebo zostava nie sú viazané na tabuľku alebo dotaz. @ Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu ApplyFilter alebo SearchForRecord. Formulár alebo zostava, na ktorú ste použili filter, však nie sú založené na tabuľke alebo dotaze, takže formulár alebo zostava nemá žiadne záznamy, na ktoré by bolo možné použiť filter. @ Pomocou akcie alebo metódy SelectObject vyberte požadovaný formulár alebo nahláste pred spustením akcie ApplyFilter.
Ak chcete založiť formulár alebo správu na tabuľke alebo dotaze, otvorte formulár alebo správu v návrhovom zobrazení a zadajte názov tabuľky alebo dotazu do vlastnosti RecordSource. @ 1 @ 1 @ 3041 @ 1
2492 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť makro '| 2' v skupine makier'|1.'@Pomocou syntaxe macrogroupname.macroname ste určili makro. Potom ste sa pokúsili spustiť makro (priamo alebo nepriamo) alebo ste na spustenie makra použili metódu RunMacro. Zadané makro však nie je v tejto skupine makier. @ Vytvorte makro v skupine makier, zadajte správnu skupinu makier alebo zadajte správny názov makra. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2493 Táto akcia vyžaduje argument Názov objektu. @@@ 1 @@@ 1
2494 Akcia alebo metóda vyžaduje argument Form Name. @ Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu OpenForm, ale argument Name Name ste nechali prázdny. @ V argumente Form Name zadajte názov formulára v aktuálnej databáze. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2495 Akcia alebo metóda vyžaduje argument Názov tabuľky. @ Pokúšali ste sa použiť akciu alebo metódu OpenTable, TransferSpreadsheet alebo TransferText, ale argument Názov tabuľky ste nechali prázdny. @ V argumente Názov tabuľky zadajte názov tabuľky, ktorá je v aktuálnej databáze. @ 1 @@@ 1
2496 Akcia alebo metóda vyžaduje argument Názov dotazu. @ Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu OpenQuery, ale argument Názov dotazu ste nechali prázdny. @ V argumente Názov dotazu zadajte názov dotazu. @ 1 @@@ 1
2497 Akcia alebo metóda vyžaduje argument Názov správy. @ Pokúšali ste sa použiť akciu alebo metódu OpenReport, ale argument Názov správy ste nechali prázdny. @ V argumente Názov správy zadajte názov správy. @ 1 @@@ 1
2498 Zadaný výraz je nesprávnym dátovým typom pre jeden z argumentov. @ Pokúsili ste sa spustiť makro alebo použiť metódu na vykonanie akcie, ale výraz sa vyhodnotil ako nesprávny dátový typ.
Napríklad pre metódu Close ste zadali reťazec pre argument Object Type, ale tento argument je možné nastaviť iba na určité vnútorné konštanty alebo ich číselné ekvivalenty. @@ 1 @@@ 1
2499 Akciu alebo metódu GoToRecord alebo SearchForRecord nemôžete použiť na objekt v návrhovom zobrazení. @ Vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Prepnutie do formulára alebo údajového listu pre formulár.
* Pre dotaz alebo tabuľku prepnite na zobrazenie údajového listu.
* Ak používate procedúru makra alebo jazyka Visual Basic, ktorá obsahuje akciu, ktorá otvorí objekt, pred vykonaním akcie GoToRecord nastavte argument Zobraziť na správne zobrazenie. @@ 2 @ 1 @ 3018 @ 1
2500 Pre argument Repeat Count musíte zadať číslo väčšie ako nula. @ Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu RunMacro, ale do argumentu Repeat Count ste zadali hodnotu menšiu ako nula (alebo výraz, ktorý je vyhodnotený ako nula). @ Ak chcete makro spustiť raz, nechajte tento argument prázdny. @ 1 @@@ 1
2501 | akcia bola zrušená. @ Na vykonanie akcie v jazyku Visual Basic ste použili metódu objektu DoCmd, potom ste však v dialógovom okne klikli na Zrušiť.
Napríklad ste použili metódu Zavrieť na zatvorenie zmeneného formulára a potom ste klikli na Zrušiť v dialógovom okne s otázkou, či chcete uložiť zmeny, ktoré ste vo formulári vykonali. @@ 1 @@@ 1
2502 Akcia alebo metóda vyžaduje argument Názov makra. @ * Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu RunMacro, ale argument Názov makra ste nechali nevyplnený.
* Aplikácia Microsoft Access sa pokúsila vytvoriť vlastný panel ponúk pre formulár alebo zostavu, ale argument Názov makra ponuky pre akciu AddMenu je prázdny. @ V argumente Názov makra ponuky zadajte názov makra alebo skupiny makier, ktoré sú v aktuálna databáza. @ 1 @@@ 1
2503 Túto akciu nemôžete použiť s objektom DoCmd. @ Zoznam akcií, ktoré objekt DoCmd nepodporuje, a alternatívy použitia týchto akcií, nájdete po kliknutí na Pomoc.
S objektom DoCmd je možné použiť akékoľvek akcie, ktoré nie sú na tomto zozname. @@ 2 @ 1 @ 11313 @ 1
2504 Činnosť alebo metóda vyžaduje najmenej | argumenty. @ Pokúsili ste sa spustiť makro obsahujúce akciu alebo ste použili metódu alebo akciu s objektom DoCmd, ale nenastavili ste požadovaný počet argumentov.
Napríklad ak použijete akciu MoveSize, musíte nastaviť aspoň jeden zo štyroch argumentov. @@ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2505 Výraz v argumente | má neplatnú hodnotu. @ Pokúsili ste sa spustiť makro alebo ste použili objekt DoCmd v jazyku Visual Basic. Vyššie uvedené číslo argumentu predstavuje pozíciu argumentu, ktorá sa zobrazuje v okne Makro, v dialógovom okne Akcia zlyhala alebo v Prehliadači objektov (ak používate objekt DoCmd). @ Vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Vyberte nastavenie z rozbaľovacieho zoznamu v každom argumente.
* Použite vnútornú konštantu rovnajúcu sa platnému typu objektu.
* Nahraďte správny zodpovedajúci výraz. @ 1 @ 1 @ 11895 @ 1
2506 Hodnota, ktorú ste zadali pre argument Typ prenosu, je neplatná. @ Výraz v argumente Typ prenosu sa nevyhodnocuje na platnú číselnú hodnotu. @ Platné hodnoty pre argument Typ prenosu sú:
* 0, 1 a 2 pre akciu TransferDatabase.
* 0, 1 a 2 pre akciu TransferSpreadsheet.
* 0 až 6 pre akciu TransferText. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2507 | typ nie je nainštalovaný typ databázy alebo nepodporuje operáciu, ktorú ste vybrali. @ Použili ste metódu TransferDatabase, ale výraz v argumente databasetype sa nevyhodnocuje na platný typ databázy na import, export alebo prepojenie.
Informácie o platných typoch databáz získate po kliknutí na Pomoc. @@ 2 @ 1 @ 4780 @ 1
2508 Hodnota, ktorú ste zadali pre argument tabuľky, je neplatná. @ Použili ste metódu TransferSpreadsheet a výraz v argumente, tabuľky, sa nevyhodnocuje na platnú číselnú hodnotu. @ Platné hodnoty sú 0, 2, 3, 4, 5, 6. , 7 a 8. Upozorňujeme, že 1 je neplatná hodnota; nemôžete importovať ani exportovať do súboru formátu Lotus .wks. @ 1 @ 1 @ 4781 @ 1
2509 Nastavenie argumentu Rozsah nemôže byť dlhšie ako 255 znakov. @@@ 1 @ 1 @ 4781 @ 1
2510 Výraz, ktorý ste zadali v argumente Specification Name, prekračuje limit 64 znakov. @ Ak v makre použijete akciu TransferText, vyberte jeden z existujúcich názvov špecifikácií v zozname argumentov, alebo zadajte názov v jazyku Visual Basic, ktorý nasleduje za Microsoft Access pravidlá pomenovania objektov. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2511 Akcia alebo metóda vyžaduje argument Specification Name. @ Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu TransferText a zadali ste argument Transfer Type, ale argument Specification Name ste nechali prázdny. @ V argumente Specification Name zadajte z argumentu existujúci názov špecifikácie. zoznam. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2512 Aplikácia Microsoft Access nemôže analyzovať výraz: '| 1'. @ Kliknutím na tlačidlo OK sa vrátite k argumentu akcie alebo podmienenému výrazu, kde sa tento výraz nachádza, a potom opravíte syntax. @@ 1 @@@ 1
2513 Argument Názov makra nemôže byť dlhší ako 64 znakov podľa pravidiel pre pomenovanie objektov v programe Microsoft Access. @@@ 1 @ 1 @ 11734 @ 1
2514 Akcia alebo metóda vyžaduje argument Control Name. @ Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu GoToControl, ale názov ovládacieho prvku ste nechali prázdny. @ V argumente Control Name zadajte názov ovládacieho prvku alebo poľa z aktívneho formulára alebo údajového hárka. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2515 Aplikácia Microsoft Access nemôže otvoriť makro „| 1“, pretože bolo uložené v inej verzii programu Microsoft Access. @ Znova vytvorte makro v aktuálnej verzii programu Microsoft Access. @@ 1 @@@ 1
2516 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť modul'|1.'@ Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu OpenModule, ale Microsoft Access nemôže nájsť modul, ktorý ste zadali v argumente Názov modulu. @ Zadajte platný názov modulu z aktuálnej databázy. @ 1 @@@ 1
2517 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť procedúru'|1.'@* Možno ste použili metódu Run v jazyku Visual Basic, ale zadali ste neplatný názov procedúry, alebo ste použili metódu Run bez toho, aby ste najskôr otvorili databázu.
* Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu OpenModule, ale použili ste neplatný názov procedúry. @@ 1 @@@ 1
2520 Akcia alebo metóda vyžaduje argument Názov modulu alebo procedúry. @ Pokúšali ste sa použiť akciu alebo metódu OpenModule, ale nezadali ste názov do argumentu Názov modulu alebo Názov procedúry v okne Makro. @ Zadajte platný názov. meno v jednom z týchto argumentov. @ 1 @@@ 1
2521 Zadali ste typ prenosu, ktorý nepodporuje argument Názov tabuľky HTML. @ Ak nepoužívate typy prenosu Import HTML alebo Link HTML, nechajte argument Názov tabuľky HTML prázdny. @@ 1 @@@ 1
2522 Akcia alebo metóda vyžaduje argument Názov súboru. @ Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu TransferSpreadsheet alebo TransferText. @ V argumente Názov súboru zadajte názov súboru. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2523 Hodnota, ktorú ste zadali pre argument show, je neplatná. @ Použili ste metódu ShowToolbar. @ Platné hodnoty pre tento argument sú acToolbarYes, acToolbarWhereApprop a acToolbarNo alebo zodpovedajúce číselné hodnoty 0, 1 a 2. @ 1 @ 1 @ 12446 @ 1
2524 Aplikácia Microsoft Access nemôže vyvolať aplikáciu pomocou akcie RunApp. @ Cesta k aplikácii je neplatná alebo chýba súčasť aplikácie. @ Skontrolujte cestu v Prieskumníkovi alebo Správcovi súborov. @ 1 @@@ 1
2525 Makrá je možné volať iba 19-krát. @ Vaše makro obsahuje jednu alebo viac akcií RunMacro, ktoré volajú makro viac ako 19-krát. @ Na zastavenie makra po jeho 19-krát spustení použite blok If. @ 1 @@@ 1
2526 Akcia SendKeys vyžaduje načítanie doplnku Microsoft Access Utility. @ Znova spustite program Microsoft Access alebo Microsoft Office Setup a preinštalujte aplikácie Microsoft Access a doplnok Microsoft Access Utility. @@ 1 @@ 185309 @ 1
2527 Formáty súborov Lotus .wks nie sú v aktuálnej verzii aplikácie Microsoft Access podporované. @ Konvertujte súbor .wks na novší formát, napríklad .wk1. @@ 1 @@@ 1
2528 Argument akcie makra RunCommand chýba alebo ste zadali neplatné ID príkazu pre metódu RunCommand. @@@ 1 @@@ 1
2529 Argument Panel nástrojov nemôže byť dlhší ako 64 znakov. @@@ 1 @@@ 1
2530 Metódu SelectObject nie je možné použiť na zostavu, ktorá sa práve tlačí. @@@ 1 @@@ 1
2531 Váš súbor HTML neobsahuje žiadne tabuľkové údaje, ktoré bude môcť program Microsoft Access importovať. @. @@ 1 @@@ 1
2532 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť makro alebo vedľajšiu procedúru „|1. “@ Zadané makro, skupina makier alebo vedľajšia procedúra neexistuje. @
Upozorňujeme, že keď v argumente zadáte syntax makraskupina.makronamenu, musíte zadať názov, pod ktorým bola skupina makier makra naposledy uložená. Skontrolujte tiež, či bolo referenčné makro uložené alebo či referenčná procedúra očakáva 0 argumentov. @ 1 @@@ 1
2533 Akcia ApplyFilter vyžaduje, aby bol nastavený argument Filter Name alebo Where Condition. @ Pokúsili ste sa spustiť makro obsahujúce akciu ApplyFilter, ale nevyplnili ste požadované argumenty. @@ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2534 Akcia alebo metóda vyžaduje argument Názov stránky prístupu k údajom. @ Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu OpenDataAccessPage, ale argument Názov stránky prístupu k údajom ste nechali prázdny. @ V argumente Názov stránky prístupu k údajom zadajte názov prístupu k údajom stránka v aktuálnej databáze. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2535 Akcia ApplyFilter obsahuje názov filtra, ktorý nemožno použiť. @ Názov filtra nie je platným argumentom v akcii ApplyFilter na klientskom serveri. @@ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2537 Funkcia '|' nie je k dispozícii, keď je databáza otvorená v deaktivovanom režime. @@@ 1 @@@ 1
2538 „|“ akciu makra nie je možné spustiť v deaktivovanom režime. @@@ 1 @@@ 1
2539 Argument Názov akcie makra SetLocalVar je vyhradený názov. Zmeňte argument názvu akcie SetLocalVar.
2540 Súbor „| 1“, ktorý ste sa pokúsili nahradiť, je používaný systémový súbor Microsoft Access, ktorý sa nedá nahradiť ani vymazať. @@@ 1 @@@ 1
2541 Obsah schránky bol odstránený a nemožno ho prilepiť. @ Niektoré aplikácie nedávajú do schránky veľké objekty. Namiesto toho umiestnili ukazovateľ na objekt v schránke. Ukazovateľ môže zmiznúť skôr, ako dôjde k prilepeniu. @@ 1 @@@ 1
2542 Zadajte názov databázy do príkazového riadku, aby program Microsoft Access mohol nájsť makro. @@@ 1 @@@ 1
2543 Databázový objekt nemôžete vložiť do seba. @@@ 1 @@@ 1
2544 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť | 1, na ktorý ste odkazovali v argumente Názov objektu. @ Makro, ktoré ste sa pokúsili spustiť, obsahuje akciu SelectObject s neplatným názvom pre argument Názov objektu. @ Na navigačnej table overte názov požadovaného objektu. makro na výber. Potom otvorte makro v okne Makro a zadajte správny názov pre argument Názov objektu. @ 2 @ 1 @ 3041 @ 1
2545 Akcia CopyObject vyžaduje, aby ste určili inú cieľovú databázu alebo nový názov, ktorý sa má skopírovať z aktuálnej databázy. @ Spustené makro obsahuje akciu CopyObject. @ Otvorte makro v okne Makro a vyberte akciu CopyObject. Zadajte cieľovú databázu alebo nový názov do príslušného poľa s argumentmi. @ 1 @ 1 @ 3009 @ 1
2546 Pred spustením makra obsahujúceho | vyberte na navigačnej table databázový objekt akcia. @@@ 2 @ 1 @ 3009 @ 1
2547 Databáza '|' pokus o odstránenie a nahradenie je iba na čítanie a nemožno ho vymazať ani nahradiť. @ Zadajte nový názov novej databázy. @@ 1 @@@ 1
2548 Aplikácia Microsoft Access nemôže spustiť Sprievodcu zabezpečením, pretože táto databáza je otvorená v exkluzívnom režime. @ Chcete, aby program Microsoft Access otvoril databázu v zdieľanom režime a spustil Sprievodcu zabezpečením? @@ 19 @@@ 2
2549 Aplikácia Microsoft Access nemôže po kompaktovaní odstrániť | 1. Zhutnená databáza dostala názov | 2. @ Ak komprimujete databázu s rovnakým názvom, program Microsoft Access vytvorí novú komprimovanú databázu a pôvodnú databázu odstráni.
V takom prípade však pôvodná databáza nebola odstránená, pretože je iba na čítanie. @ Ak je to možné, odstráňte stav iba na čítanie, odstráňte pôvodnú databázu a potom novú databázu premenujte pomocou pôvodného názvu.
Ak nemôžete odstrániť stav iba na čítanie, informujte správcu svojej pracovnej skupiny. @ 1 @ 1 @ 10299 @ 1
2550 Aplikácia Microsoft Access nemôže po kódovaní odstrániť | 1. Zakódovaná databáza bola pomenovaná | 2. @ Ak kódujete databázu s rovnakým názvom, program Microsoft Access vytvorí novú kódovanú databázu a pôvodnú databázu odstráni.
V takom prípade však pôvodnú databázu nemožno odstrániť, pretože je iba na čítanie. @ Ak je to možné, odstráňte stav iba na čítanie, odstráňte pôvodnú databázu a potom novú databázu premenujte pomocou pôvodného názvu.
Ak nemôžete odstrániť stav iba na čítanie, informujte správcu svojej pracovnej skupiny. @ 1 @ 1 @ 10299 @ 1
2551 Aplikácia Microsoft Access nemôže po dekódovaní odstrániť | 1. Dekódovaná databáza bola pomenovaná | 2. @ Ak dekódujete databázu pod rovnakým názvom, program Microsoft Access vytvorí novú dekódovanú databázu a pôvodnú databázu odstráni.
V takom prípade však pôvodnú databázu nemožno odstrániť, pretože je iba na čítanie. @ Ak je to možné, odstráňte stav iba na čítanie, odstráňte pôvodnú databázu a potom novú databázu premenujte pomocou pôvodného názvu.
Ak nemôžete odstrániť stav iba na čítanie, informujte správcu svojej pracovnej skupiny. @ 1 @ 1 @ 10299 @ 1
2552 Nemôžete kódovať databázu, ktorú ste nevytvorili alebo ktorú nevlastníte. @ Pozrite sa na vlastníka databázy alebo správcu vašej pracovnej skupiny. @@ 1 @@@ 1
2553 Nemôžete dekódovať databázu, ktorú ste nevytvorili alebo ktorú nevlastníte. @ Pozrite sa na vlastníka databázy alebo správcu pracovnej skupiny. @@ 1 @@@ 1
2554 Zadanú databázu nemôžete nájsť alebo ste databázu vôbec nezadali. @ Do príkazového riadku zadajte platný názov databázy a v prípade potreby uveďte cestu. @@ 1 @ 1 @ 10283 @ 1
2556 Aplikácia Microsoft Access nemôže spustiť Sprievodcu zabezpečením, pretože databáza používa heslo. @ Odstráňte heslo databázy kliknutím na položku Zrušiť nastavenie hesla databázy v skupine Databázové nástroje na karte Databázové nástroje. @@ 1 @@@ 1
2557 Databáza, ktorú ste sa pokúsili previesť, bola buď vytvorená v, alebo už bola prevedená do požadovanej verzie programu Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2559 Aplikácii Microsoft Access sa počas konverzie nepodarilo obnoviť prepojenú tabuľku „| 1“ v databáze „| 2“. Pokúste sa prepojenia aktualizovať manuálne pomocou príkazu Správca prepojených tabuliek v skupine Databázové nástroje na karte Databázové nástroje.
2560 Aplikácia Microsoft Access nemôže načítať vlastnosti databázy. @@@ 1 @@@ 3
2561 Aplikácia Microsoft Access nemôže zobraziť dialógové okno Vlastnosti databázy. @@@ 1 @@@ 1
2562 Aplikácia Microsoft Access nemôže uložiť vlastnosti databázy. @@@ 1 @@@ 1
2564 Dokument '|' nemôžete skryť keď je otvorený. @ Najprv zatvorte databázový objekt a potom ho skryte. @@ 1 @@@ 1
2565 Nemôžete odkryť databázový objekt '|' keď je otvorený. @ Najprv zatvorte databázový objekt a potom ho skryte. @@ 1 @@@ 1
2566 Aplikácia Microsoft Access nedokáže nastaviť ikonu aplikácie na súbor „| 1“. @ Uistite sa, že ide o platný súbor ikony (.ico). Ak používate systém Microsoft Windows, môžete tiež použiť súbory .bmp. @@ 1 @@@ 1
2567 Aplikácia Microsoft Access nemôže otvoriť alebo previesť túto predchádzajúcu verziu databázy. @ Databáza bola vytvorená v staršej verzii aplikácie Microsoft Access. Nemáte príslušné bezpečnostné povolenia na otváranie alebo prevod databáz vytvorených v starších verziách. @@ 1 @@@ 1
2568 Microsoft Access nemôže túto operáciu vrátiť späť. @ Objekt s rovnakým názvom už existuje. Iný užívateľ mohol vytvoriť objekt s názvom '|' potom, čo ste vykonali túto operáciu na objekte s rovnakým názvom. @@ 1 @@@ 1
2571 Nemôžete upravovať objekty vytvorené v staršej verzii programu Microsoft Access. @ Ak chcete túto databázu previesť na aktuálnu verziu aplikácie Microsoft Access, zatvorte databázu, kliknite na kartu File (Súbor) a potom na Convert (Konvertovať). @@ 1 @@@ 0
2572 Táto databáza je v neočakávanom stave a program Microsoft Access ju nemôže otvoriť. @ Táto databáza bola prevedená z predchádzajúcej verzie programu Microsoft Access pomocou metódy DAO CompactDatabase namiesto príkazu Previesť databázu (kliknite na kartu Súbor a potom na príkaz Konvertovať). Prevod pomocou metódy DAO CompactDatabase ponechal databázu v čiastočne prevedenom stave. @ Ak máte kópiu databázy v pôvodnom formáte, kliknite na kartu Súbor a kliknutím na položku Konvertovať ju preveďte. Ak pôvodná databáza už nie je k dispozícii, vytvorte novú databázu a importujte svoje tabuľky a dotazy, aby ste uchovali svoje údaje, a skúste to znova. Vaše ďalšie databázové objekty nie je možné obnoviť. @ 1 @@@ 1
2573 Táto databáza je replikou vytvorenou v inej verzii Accessu. @ Túto repliku môžete previesť iba synchronizáciou s jej dizajnom Master. @ Konvertujte hlavný vzor tejto sady replík a potom synchronizujte repliku s hlavným vzorom. @ 1 @@@ 1
2574 Nemôžete vytvoriť inú databázu Microsoft Access s rovnakým názvom a umiestnením ako existujúca databáza. @ Vykonali ste príkaz Vytvoriť súbor MDE, ale pokúsili ste sa dať novej databáze rovnakú príponu ako tá stará. @ Prijmite predvolené nastavenie. rozšírenie MDE pre vašu novú databázu MDE. @ 1 @@@ 1
2575 Nemôžete vytvoriť databázu Microsoft Access MDE z repliky databázy. @@@ 1 @@@ 1
2576 Táto databáza je Microsoft Access 7.0 / 8.0 / 9.0 Design Master / Replica. @ Ak kliknete na tlačidlo OK, vybratá databáza sa premenuje na | 1 a potom sa prevedie na | 2. Každý, kto používa repliku tejto databázy, bude musieť po ďalšej synchronizácii inovovať na Microsoft Access 2000. @@ 4 @@@ 2
2577 Databáza je už otvorený. @ Pred vykonaním príkazu Vytvoriť súbor MDE zatvorte databázu. @@ 1 @@@ 1
2578 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo vytvoriť súbor .accde, .mde alebo .ade. @@@ 1 @@@ 1
2579 Lokálne formuláre, zostavy, makrá a moduly v tejto replike nebudú prevedené. @Ak chcete tieto objekty uchovať, nezabudnite ich importovať do predlohy dizajnu z pôvodnej repliky. @@ 1 @@@ 1
2580 Zdroj záznamu „| uvedený v tomto formulári alebo správe neexistuje. @ Názov zdroja záznamov môže byť napísaný nesprávne, zdroj záznamov bol odstránený alebo premenovaný alebo zdroj záznamov existuje v inej databáze. @ V návrhovom zobrazení formulára alebo zostavy alebo v zobrazení rozloženia zobrazte hárok vlastností kliknutím na tlačidlo Vlastnosti a potom nastavte vlastnosť RecordSource na existujúcu tabuľku alebo dotaz. @ 1 @@@ 1
2581 V zostave, ktorú ste sa pokúsili zobraziť alebo vytlačiť, musíte definovať zoradovacie pole alebo výraz pre hlavičku alebo pätu skupiny. @@@ 1 @ 1 @ 8753 @ 1
2582 Keď je vlastnosť GroupOn nastavená na Interval, nemôžete nastaviť vlastnosť GroupInterval na 0. @ Kliknite na kartu Návrh triedenia a zoskupenia a vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Zmeňte nastavenie vlastnosti GroupInterval na číslo vyššie ako 0.
* Zmeňte nastavenie vlastnosti GroupOn na každú hodnotu. @@ 1 @@@ 1
2583 Akciu alebo metódu ApplyFilter je možné vykonať iba z procedúry Open macro alebo Open event. @ * Možno ste sa pokúsili spustiť makro alebo procedúru obsahujúcu akciu alebo metódu ApplyFilter z inej vlastnosti zostavy, ako je vlastnosť OnOpen.
* Možno ste sa pokúsili spustiť postup makra alebo udalosti v zostave, ktorá je už otvorená. @ Ak chcete v zostave použiť akciu ApplyFilter, nastavte vlastnosť OnOpen na názov makra, zatvorte zostavu a potom ju znovu otvorte. @ 1 @ 1 @ 3004 @ 1
2584 V hlavičke alebo päte stránky nemôžete použiť agregačné funkcie. @ Hlavička alebo päta stránky prehľadu, ktorý ste sa pokúsili zobraziť, obsahuje vypočítaný ovládací prvok s výrazom agregačnej funkcie. @ Ak chcete zobraziť výsledok agregácie funkcie v hlavičke alebo päte stránky, vytvorte skrytý vypočítaný ovládací prvok v príslušnej časti zostavy. Potom vytvorte neviazané textové pole v hlavičke alebo päte stránky.
Ak spúšťate makro, pomocou akcie SetValue nastavte hodnotu neviazaného textového poľa na hodnotu v skrytom ovládacom prvku. @ 1 @ 1 @ 11839 @ 1
2585 Túto akciu nie je možné vykonať počas spracovania udalosti formulára alebo zostavy. @ Makro zadané ako nastavenie vlastnosti OnOpen, OnLoad, OnClose, OnFormat, OnRetreat, OnPage alebo OnPrint obsahuje neplatnú akciu pre dané vlastníctvo. @ Keď kliknete na Dobre, v dialógovom okne Akcia zlyhala sa zobrazí názov makra, ktoré zlyhalo, a jeho argumenty. @ 1 @ 1 @ 11909 @ 1
2586 Aplikácia Microsoft Access zmenila vlastnosti MoveLayout a NextRecord na hodnotu True z hodnoty False. @ Funkcia makra alebo jazyka Visual Basic spustená vlastnosťou OnFormat jednej z častí zostavy nastavila vlastnosti MoveLayout a NextRecord na hodnotu False. Ak obidve vlastnosti nastavíte na hodnotu False, zostava sa bude tlačiť nepretržite. @ Upravte makro alebo funkciu tak, aby tieto vlastnosti nastavila na požadované hodnoty. @ 1 @ 1 @ 4656 @ 1
2587 Aplikácia Microsoft Access nemôže dokončiť operáciu Výstup. @ Zadaný kód jazyka Visual Basic obsahuje chybu syntaxe alebo nie sú k dispozícii procedúry výstupu. @ Skontrolujte, či sa vo vašom kóde nenachádza chyba syntaxe. Ak je syntax správna, spustite inštaláciu a preinštalujte program Microsoft Access. Ak chcete zachovať svoje zabezpečenie alebo vlastné nastavenie, zálohujte si informačný súbor pracovnej skupiny Microsoft Access.
Informácie o zálohovaní súborov nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „zálohovanie súborov“. @ 1 @@ 185309 @ 1
2588 Musíte zvoliť formulár, ktorý sa má uložiť ako prehľad. @@@ 1 @@@ 1
2589 Výraz „| je neplatné. @ Funkcie agregácie sú povolené iba na výstupných poliach zdroja záznamu. @@ 1 @@@ 1
2590 Funkcie agregácie Var a VarP nie sú v projekte Access podporované. @@@ 1 @@@ 1
2591 V prípade udalosti OpenOpen zostavy nemôžete zmeniť vlastnosti tlačiarne. @@@ 1 @@@ 1
2593 Táto funkcia nie je k dispozícii na MDB alebo ACCDB. @@@ 1 @@@ 1
2594 Ak je zdrojom záznamu formulára objekt sady záznamov, nemôžete filtrovať podľa formulára. @@@ 1 @@@ 1
2595 Aplikácia Microsoft Access nemôže nastaviť túto vlastnosť, keď je vlastnosť DefaultSize nastavená na True. @@@ 1 @@@ 1
2596 Objekt tlačiarne nie je k dispozícii pre podformuláre a podreporty. @@@ 1 @@@ 1
2597 Nie je možné viazať prehľad na zadanú množinu záznamov, pretože tvar sa nezhoduje s usporiadaním a zoskupením uvedeným v prehľade. @@@ 1 @@@ 1
2599 Zobrazenie prehľadu nie je pre tento prehľad k dispozícii. @@@ 1 @@@ 1
2600 Nové heslo overte opätovným napísaním do poľa Overiť a kliknutím na tlačidlo OK. @@@ 1 @@@ 1
2601 Nemáte povolenie na čítanie „Pinterest“. Ak chcete čítať tento objekt, musíte na to mať povolenie Čítať dizajn. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na tlačidlo Pomocník. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2602 Nemáte povolenie na úpravu adresy „INFO. “@Ak chcete tento objekt upraviť, musíte na to mať povolenie na úpravu dizajnu. Ak je objektom tabuľka, musíte mať pre ňu tiež oprávnenie Odstrániť údaje a Aktualizovať údaje.
Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na tlačidlo Pomocník. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2603 Nemáte povolenie na spustenie domény „INFO. “@Ak chcete spustiť tento objekt, musíte na to mať povolenie Open / Run. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na tlačidlo Pomocník. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2604 Povolenia tohto objektu nemôžete zobraziť. @ Ak chcete zobraziť alebo zmeniť povolenia tohto objektu, musíte na to mať povolenie správcu. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na tlačidlo Pomocník. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2605 Tento používateľský účet nemôžete odstrániť zo skupiny'|1.'@* Možno ste sa pokúsili odstrániť používateľský účet z predvolenej skupiny Users. Aplikácia Microsoft Access automaticky pridá všetkých používateľov do predvolenej skupiny Používatelia. Ak chcete odstrániť používateľský účet zo skupiny Users, musíte ho najskôr odstrániť.
* Možno ste sa pokúsili odstrániť všetkých používateľov zo skupiny Správcovia. V skupine Správcovia musí byť aspoň jeden používateľ. @@ 1 @ 1 @ 10212 @ 1
2606 Typ objektu je neplatný. @@@ 1 @@@ 1
2607 Nemáte povolenie na vystrihovanie súboru „|. “@Ak chcete tento objekt vystrihnúť, musíte na to mať povolenie na úpravu návrhu. Ak je objektom tabuľka, musíte pre ňu mať aj povolenie na vymazanie údajov. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na tlačidlo Pomocník. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2608 Nemáte povolenie na kopírovanie'|.'@Ak chcete skopírovať tento objekt, musíte na to mať povolenie Čítať dizajn. Ak je objektom tabuľka, musíte pre ňu mať aj povolenie na čítanie údajov. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na tlačidlo Pomocník. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2609 Nemáte povolenie na odstránenie adresy „|. “@Ak chcete tento objekt odstrániť, musíte na tento účel mať povolenie Upraviť dizajn. Ak je objektom tabuľka, musíte pre ňu mať aj povolenie na vymazanie údajov. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na tlačidlo Pomocník. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2610 Musíte zadať osobný identifikátor (PID) pozostávajúci z najmenej 4 a nie viac ako 20 znakov a číslic. @ Aplikácia Microsoft Access používa na identifikáciu používateľa alebo skupiny kombináciu názvu používateľa alebo skupiny a PID.
Upozorňujeme, že program Microsoft Access skryje PID po jeho vytvorení, takže si nezabudnite zapísať presný názov používateľského alebo skupinového účtu a položky PID. Ak budete niekedy musieť znova vytvoriť účet, musíte zadať rovnaké meno a položky PID. @@ 1 @@@ 1
2611 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť súbor pracovnej skupiny „| 1.“ Chcete použiť predvolený súbor pracovnej skupiny? @@@ 20 @@@ 1
2612 Názov účtu je neplatný. @ Informácie o konvenciách pomenovania získate kliknutím na Pomoc. @@ 2 @ 1 @ 10213 @ 1
2613 Nemáte povolenie na premenovanie „Pinterest“ @ Ak chcete premenovať databázový objekt, musíte mať pre tento objekt povolenie Úpravy dizajnu. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na tlačidlo Pomocník. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2614 Nemáte povolenie na vloženie tohto formulára do iného formulára. @ Ak chcete vložiť formulár do iného formulára ako podformulár, musíte mať povolenie na čítanie návrhu pre vložený formulár. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na tlačidlo Pomocník. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2615 Nemáte povolenie na zmenu vlastníka'|.'@Ak chcete zmeniť vlastníka databázového objektu, musíte na to mať povolenie správcu. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 5 @ 1 @ 10222 @ 1
2616 Nemôžete zmeniť povolenia pre „Pinterest“ @. Ak chcete zmeniť povolenia pre tento objekt, musíte na to mať povolenie správcu. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 5 @ 1 @ 10222 @ 1
2617 Nemáte povolenie na import, export alebo prepojenie na stránku „Pinterest“. Ak chcete importovať, exportovať alebo vytvoriť odkaz na tento objekt, musíte mať na tento objekt povolenie Čítať dizajn a Čítať údaje. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na tlačidlo Pomocník. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2618 Databázu musíte mať otvorenú na výlučné použitie na nastavenie alebo odstránenie hesla k databáze. @ Ak chcete otvoriť databázu výlučne, zavrite databázu a znova ju otvorte kliknutím na kartu Súbor a pomocou príkazu Otvoriť. V dialógovom okne Otvoriť kliknite na šípku vedľa tlačidla Otvoriť a potom vyberte možnosť Otvoriť exkluzívne. @@ 1 @@@ 1
2619 Nemôžete zmeniť povolenia pre „|“ v replike. @ Povolenia je možné zmeniť iba v hlavnom dizajne sady replík. @@ 3 @@@ 1
2620 Heslo, ktoré ste zadali do poľa Staré heslo, je nesprávne. @ Zadajte správne heslo pre tento účet. @@ 1 @@@ 1
2621 Toto heslo nie je platné. @ Možno ste použili bodkočiarku. @@ 1 @@@ 1
2622 Nemôžete uložiť '|' pretože je iba na čítanie. @ Ak chcete súbor uložiť, prepnite do návrhového zobrazenia, kliknite na kartu Súbor, ukážte na položku Uložiť ako a zadajte nový názov. @@ 3 @@@ 0
2624 Pri zmene databázy pracovnej skupiny sa vyskytla chyba. @@@ 1 @@@ 1
2625 Správca pracovnej skupiny nemohol vytvoriť informačný súbor pracovnej skupiny. Skontrolujte, či ste zadali platnú cestu a názov súboru, či máte dostatočné oprávnenie na vytvorenie súboru a či máte na cieľovej jednotke dostatok miesta na disku. (|) @@@ 1 @@@ 1
2626 Vyhradená chyba (|); pre túto chybu nie je k dispozícii žiadna správa. @@@ 1 @@@ 1
2627 Na disku nie je dostatok miesta. @@@ 1 @@@ 1
2628 Jeden z vašich parametrov je neplatný. @@@ 1 @@@ 1
2629 Súbor pracovnej skupiny sa nepodarilo otvoriť. Toto je adresár. @@@ 1 @@@ 1
2630 Zadaná cesta je neplatná. @@@ 1 @@@ 1
2631 Zadaná cesta je príliš dlhá. @@@ 1 @@@ 1
2632 Zmena pracovnej skupiny nemôže pokračovať bez vášho mena, PIN a cesty k novému informačnému súboru pracovnej skupiny.
2633 Aplikácia Microsoft Access nemôže zmeniť heslo pre prihlasovací účet '| 1', pretože súčasné pripojenie využíva integrované zabezpečenie systému Microsoft Windows NT. @@@ 1 @@@ 1
2634 Nové heslo sa nezhoduje s hodnotou hesla na overenie. @@@ 1 @@@ 1
2635 Aplikácia Microsoft Access nemôže zmeniť heslo, pretože staré heslo sa nezhoduje s heslom aktuálne prihláseného používateľa.
2636 Súbor pracovnej skupiny už existuje.
2637 Nedá sa start SQL Server služba. Ak chcete restart SQL Server dvakrát kliknite na ikonu SQL Server Ikonu System Manager na systémovej lište a kliknite na Start / Pokračovať. @ Keď je služba starV aplikácii Microsoft Access kliknite na kartu Súbor, ukážte na položku Úlohy servera, kliknite na položku Pripojenie a potom na tlačidlo OK. @@ 19 @@@ 2
2638 Nedá sa start SQL Server služba. Ak chcete restart SQL Server dvakrát kliknite na ikonu SQL Server Ikonu System Manager na systémovej lište a kliknite na Start / Pokračovať. Ak služba zlyhá start, choďte na konzolu Služby a skontrolujte správnosť prihlasovacích údajov služby MSSQLServer. @ Keď je služba starV aplikácii Microsoft Access kliknite na kartu Súbor, ukážte na položku Úlohy servera, kliknite na položku Pripojenie a potom na tlačidlo OK. @@ 19 @@@ 2
2639 Aplikácia Microsoft Access nemôže otvoriť | 1 z dôvodu bezpečnostných obmedzení. @ Nastavenia zabezpečenia obmedzujú prístup k súboru, pretože nie je digitálne podpísaný. @@ 2 @ 1 @ 553714138 @ 2
2646 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytvoriť tento vzťah a vynútiť referenčnú integritu. @ Údaje v tabuľke „| 1“ porušujú pravidlá referenčnej integrity.
Napríklad v súvisiacej tabuľke môžu byť záznamy týkajúce sa zamestnanca, v primárnej tabuľke však žiadny záznam pre zamestnanca. @ Upravte údaje tak, aby záznamy v primárnej tabuľke existovali pre všetky súvisiace záznamy.
Ak chcete vytvoriť vzťah bez dodržania pravidiel referenčnej integrity, zrušte začiarknutie políčka Vynútiť referenčnú integritu. @ 1 @ 1 @ 9086 @ 1
2649 Aplikácia Microsoft Access nemôže pre tento vzťah vynútiť referenčnú integritu. @ Uistite sa, že polia, ktoré presúvate, sú polia primárneho kľúča alebo sú jedinečne indexované a že jedinečný index alebo primárny kľúč je správne nastavený.
Ak chcete vytvoriť vzťah bez dodržania pravidiel referenčnej integrity, zrušte začiarknutie políčka Vynútiť referenčnú integritu. @@ 1 @ 1 @ 9086 @ 1
2650 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytvoriť tento vzťah a vynútiť referenčnú integritu. @ * Polia, ktoré ste vybrali, môžu mať rôzne typy údajov.
* Polia môžu mať typ údajov Number, ale nie rovnaké nastavenie vlastnosti FieldSize. @ Vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Vyberte polia s rovnakým typom údajov.
* Otvorte tabuľky v návrhovom zobrazení a zmeňte typy údajov a veľkosti polí tak, aby sa polia zhodovali.
Ak chcete vytvoriť vzťah bez dodržania pravidiel referenčnej integrity, zrušte začiarknutie políčka Vynútiť referenčnú integritu. @ 2 @ 1 @ 9086 @ 1
2651 Nemôžete vytvoriť vzťah medzi poliami s dátovým typom Memo, OLE Object, Yes / No alebo Hyperlink. @ Pokúsili ste sa vynútiť referenčnú integritu pre vzťah, ale jedno alebo viac z vybratých polí má Memo, OLE Dátový typ Object, Yes / No alebo Hyperlink. @ Vyberte polia v mriežke, ktoré tieto dátové typy nemajú, alebo otvorte tabuľky v návrhovom zobrazení a zmeňte dátové typy. @ 1 @@@ 1
2652 Vzťah zdedený z prepojenej databázy nemôžete vymazať. @@@ 1 @@@ 1
2680 Formulár alebo zostava obsahuje viac objektov OLE, ako môže program Microsoft Access zobraziť naraz. @ Odstráňte niektoré rámce viazaných alebo neviazaných objektov. @@ 1 @@@ 1
2683 V tomto ovládacom prvku nie je žiadny objekt. @@@ 1 @@@ 1
2684 Objekt OLE je prázdny. @ Rámček viazaného objektu nemôžete upravovať, ak pole v základnej tabuľke neobsahuje objekt OLE. @ Kliknite pravým tlačidlom myši na pole, kliknite na položku Vložiť objekt a pomocou dialógového okna vyhľadajte a pridajte objekt do poľa. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2685 Objekt nemá dátový typ objektu OLE. @ Rámček viazaného objektu obsahujúci objekt, ktorý ste sa pokúsili upraviť, nie je viazaný na pole s dátovým typom objektu OLE. @ Ak chcete zobraziť objekt OLE, nastavte Vlastnosť ControlSource pre rám viazaného objektu na pole s dátovým typom objektu OLE. Alebo na zobrazenie údajov použite iný ovládací prvok, napríklad textové pole. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2686 Aplikácia Microsoft Access nemôže uložiť objekt | 1. @ Vášmu počítaču došlo miesto na disku, kým program Microsoft Access ukladal objekt OLE.
Informácie o uvoľnení miesta na disku nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre výraz „uvoľnenie miesta na disku“. @@ 1 @@@ 1
2690 Systémový zdroj potrebný na zobrazenie | objekt nie je k dispozícii. @ Váš počítač môže mať nedostatok pamäte. @ Zatvorte nepotrebné programy a skúste operáciu zopakovať.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows s názvom „Pamäť, riešenie problémov“. @ 1 @@@ 1
2691 Aplikácia Microsoft Access nemôže komunikovať so serverom OLE. @ Server OLE nemusí byť zaregistrovaný. @ Ak chcete zaregistrovať server OLE, znova ho nainštalujte. @ 1 @@@ 1
2694 Schránka nie je k dispozícii. @ Schránku môže používať iná aplikácia alebo je v počítači nedostatok pamäte. @ Ak má váš počítač nedostatok pamäte, ukončite nepotrebné programy a skúste operáciu zopakovať.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows s názvom „Pamäť, riešenie problémov“. @ 1 @@@ 1
2695 Aplikácia Microsoft Access nemôže zobraziť prevedený objekt | 1. @ Odstráňte objekt v ráme viazaného objektu a potom ho znova vytvorte. @@ 1 @@@ 1
2696 Aplikácia Microsoft Access nemôže čítať objekt OLE. @ Odstráňte objekt v ráme viazaného objektu a potom ho znova vytvorte. @@ 1 @@@ 1
2697 Pri načítaní | sa vyskytol problém objekt. @ Objekt, ktorý ste sa pokúsili vytvoriť alebo upraviť, nie je platný objekt OLE. @ Znova vytvorte objekt a potom ho znova vložte alebo prepojte. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2698 | objekt, ktorý ste sa pokúsili vytvoriť alebo upraviť, je na uloženie príliš veľký. @ * Vaša databáza nemusí obsahovať dostatok miesta pre tento objekt.
* Váš počítač môže mať nedostatok miesta na disku.
Informácie o uvoľnení miesta na disku nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre výraz „uvoľnenie miesta na disku“. @@ 1 @@@ 1
2699 Spojenie so serverom OLE bolo lostalebo server OLE narazil na chybu, keď ste ju používali. @ Restart server OLE a potom skúste operáciu zopakovať. @@ 1 @@@ 1
2700 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť server OLE alebo knižnicu dynamických odkazovrary (DLL) vyžadované pre operáciu OLE. @ Server OLE alebo DLL nemusí byť zaregistrovaný. @ Ak chcete zaregistrovať server OLE alebo DLL, preinštalujte ho. @ 1 @@@ 1
2701 Server OLE pre objekt OLE, ktorý ste sa pokúsili vytvoriť, je už otvorený. @ Prepnite na okno servera OLE a zavrite ho. Potom skúste znova vytvoriť alebo upraviť objekt OLE. @@ 1 @@@ 1
2702 | objekt nie je zaregistrovaný. @ Objekt môže volať aplikáciu, ktorá nie je nainštalovaná. @ Ak chcete aplikáciu zaregistrovať, znova ju nainštalujte. @ 1 @@@ 1
2703 Aplikácia Microsoft Access nemôže čítať objekt | 1, pretože komunikácia bola prerušená. @ Ak je serverová aplikácia OLE umiestnená na sieťovom serveri, skontrolujte, či je k nej pripojený váš počítač. @@ 1 @@@ 1
2704 | objekt, ktorý ste sa pokúsili upraviť, nemá žiadne zobraziteľné informácie. @@@ 2 @ 1 @ 9360 @ 1
2707 Aplikácia Microsoft Access nemôže otvoriť súbor obsahujúci objekt OLE. @ * V súbore pre objekt OLE ste možno zadali neplatný názov súboru alebo neplatnú jednotku údajov (napríklad rozsah buniek v hárku).
* Zadaný súbor nemusí byť k dispozícii, pretože je uzamknutý iným používateľom alebo nemáte povolenie na jeho použitie. @ Vyskúšajte jednu z nasledujúcich možností:
* Skontrolujte, či je súbor k dispozícii a či ste použili správny názov súboru.
* V dokumentácii servera OLE nájdete informácie o syntaxi, ktorá sa má použiť pri zadávaní údajov objektu OLE. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2711 Argument názvu súboru vo funkcii GetObject procedúry jazyka Visual Basic, ktorú ste spustili, je neplatný. @ * Možno ste nezadali alebo mohli mať nesprávne napísaný názov súboru.
* Jednotka údajov (napríklad rozsah buniek v hárku) nemusí byť platná. @ Vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Uistite sa, že je súbor nainštalovaný vo vašom počítači a že ste použili správny názov súboru.
* V dokumentácii servera OLE nájdete informácie o syntaxi, ktorá sa má použiť pri zadávaní údajov objektu OLE. @ 1 @ 3 @ 1010959 @ 1
2713 Pri pokuse o prístup k objektu | 1 sa vyskytla chyba. @ * V súbore pre objekt OLE ste možno zadali neplatný názov súboru alebo neplatnú jednotku údajov (napríklad rozsah buniek v hárku).
* Zadaný súbor nemusí byť k dispozícii, pretože je uzamknutý iným používateľom alebo nemáte povolenie na jeho použitie. @ Vyskúšajte jednu z nasledujúcich možností:
* Uistite sa, že je súbor nainštalovaný vo vašom počítači a že ste použili správny názov súboru.
* V dokumentácii servera OLE nájdete informácie o syntaxi, ktorá sa má použiť pri zadávaní údajov objektu OLE. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2714 | objekt nepodporuje slovesá, ktoré sa dajú vykonať na objekte OLE, napríklad prehrať alebo upraviť. @ V dokumentácii servera OLE nájdete informácie o slovesách, ktoré objekt OLE podporuje, alebo na nájdenie slovies použite vlastnosť ObjectVerbs alebo vlastnosť ObjectVerbsCount. podporované objektom OLE. @@ 1 @ 1 @ 6970 @ 1
2715 Index akcie alebo vlastnosti Sloveso pre | objekt je neplatný. @ Zadané nastavenie môže byť záporné číslo alebo môže byť príliš veľké. @@ 1 @ 1 @ 6967 @ 1
2717 | objekt nemá žiadne informácie, ktoré by sa dali zobraziť. @ Pokúsili ste sa vykonať operáciu na ráme viazaného alebo neviazaného objektu obsahujúceho objekt OLE, ale objekt OLE je prázdny. @ Kliknite pravým tlačidlom myši na rám, kliknite na príkaz Vložiť objekt a potom použite dialógové okno na vyhľadanie a pridanie alebo prepojenie objektu zo súboru, ktorý nie je prázdny. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2719 Pri prístupe k objektu | 1 sa vyskytol problém. @ * Server OLE nemusí byť k dispozícii, pretože je na sieťovom serveri a vyost spojenie. Skúste znova nadviazať pripojenie.
* Objekt OLE môže byť uložený v prepojenom súbore, ale súbor nie je k dispozícii. Aktivujte server OLE mimo programu Microsoft Access a potom otvorte súbor obsahujúci objekt OLE a overte, či stále existuje a je k nemu prístup. @@ 1 @@@ 1
2723 | objekt nepodporuje pokus o operáciu. @ Objekt OLE bol zmenený na obrázok alebo bolo prerušené prepojenie na objekt. @ Ak chcete vykonať operáciu, odstráňte objekt OLE a potom ho znova vložte alebo prepojte. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2724 Jeden alebo viac dynamicky prepojených librarPre použitie objektov OLE sú potrebné nesprávne verzie. @ Spustením inštalácie preinštalujte program Microsoft Access. Ak chcete zachovať svoje zabezpečenie alebo vlastné nastavenie, zálohujte si informačný súbor pracovnej skupiny Microsoft Access.
Informácie o zálohovaní súborov nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „zálohovanie súborov“. @@ 1 @@ 185309 @ 1
2725 Server OLE nie je zaregistrovaný. @ Ak chcete zaregistrovať server OLE, znova ho nainštalujte. @@ 1 @@@ 1
2726 Aplikácia Microsoft Access nemôže vykonať operáciu OLE, pretože nedokázala prečítať register systému Windows, kde je zaregistrovaný server OLE. @ Preinštalujte server OLE a skúste operáciu zopakovať. Ak problémy pretrvávajú, preinštalujte operačný systém Microsoft Windows a ďalšie aplikácie v počítači.
Ak preinštalujete program Microsoft Access, možno budete chcieť najskôr zálohovať informačný súbor pracovnej skupiny programu Microsoft Access, aby sa zachovali všetky vlastné nastavenia. Informácie o zálohovaní súborov nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „zálohovanie súborov“.
Informácie o registri Windows nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre výraz „register“. @@ 1 @@@ 1
2727 Aplikácia Microsoft Access nemôže vykonať operáciu OLE, pretože nemohla zapísať do registra Windows, kde je zaregistrovaný server OLE. @ Preinštalujte server OLE a potom skúste operáciu zopakovať. Ak problémy pretrvávajú, preinštalujte operačný systém Microsoft Windows a ďalšie aplikácie v počítači.
Ak preinštalujete program Microsoft Access, možno budete chcieť najskôr zálohovať informačný súbor pracovnej skupiny programu Microsoft Access, aby sa zachovali všetky vlastné nastavenia. Informácie o zálohovaní súborov nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „zálohovanie súborov“.
Informácie o registri Windows nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre výraz „register“. @@ 1 @@@ 1
2729 Objekt OLE, ktorý ste sa pokúsili upraviť, je zaneprázdnený. @ Skúste to znova neskôr. @@ 1 @@@ 1
2730 Pri komunikácii so serverom OLE sa vyskytol problém. @ Skúste to znova neskôr. Ak stále nemáte prístup k objektu, vyskúšajte jeden alebo viac z nasledujúcich spôsobov:
* Uvoľnite systémovú pamäť. Informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“.
* Preinštalujte server OLE a uistite sa, že je zaregistrovaný.
* V dokumentácii servera OLE nájdete informácie o syntaxi, ktorá sa má použiť pri zadávaní údajov objektu OLE. @@ 1 @@@ 1
2731 Pri prístupe na server OLE sa vyskytla chyba. @ Server OLE nemusí byť zaregistrovaný. @ Server OLE zaregistrujete tak, že ho preinštalujete. @ 1 @@@ 1
2732 Aplikácia Microsoft Access nemôže prečítať objekt | 1. @ Komunikácia medzi programom Microsoft Access a serverom OLE bola prerušená. @ Skontrolujte, či je počítač pripojený k sieťovému serveru, na ktorom je server OLE umiestnený. @ 1 @@@ 1
2733 Nie je možné získať prístup k objektu OLE, ktorý ste sa pokúsili upraviť. @ Nemáte povolenie na zmenu objektu, alebo ho iný používateľ otvoril a uzamkol. @@ 1 @@@ 1
2734 Nemôžete uložiť | objekt teraz. @ Na serveri OLE je spustená operácia alebo iný užívateľ otvoril a uzamkol objekt. @ Skúste objekt uložiť znova neskôr. @ 1 @@@ 1
2735 Tento disk je chránený proti zápisu. Nemôžete uložiť | vzniesť proti tomu námietky. @@@ 1 @@@ 1
2737 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť súbor obsahujúci prepojený objekt OLE, ktorý ste sa pokúsili aktualizovať pomocou príkazu OLE / DDE Links. @ Pravdepodobne ste nesprávne napísali názov súboru alebo mohol byť súbor odstránený alebo premenovaný. @ Ak bol súbor presunuté na iné miesto, použite príkaz OLE / DDE Odkazy na zmenu zdroja. Alebo odstráňte objekt a vytvorte nový prepojený objekt. @ 1 @@@ 1
2738 Na dokončenie operácie nie je dostatok pamäte. @ Zatvorte nepotrebné programy a skúste operáciu zopakovať.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@@ 1
2739 Počas operácie s objektom OLE sa vyskytla chyba. @ Objekt sa používa. @@ 1 @@@ 1
2741 Vášmu počítaču došlo miesto na disku, kým program Microsoft Access ukladal zmeny, ktoré ste vykonali v objekte | 1. @ Informácie o uvoľnení miesta na disku nájdete v indexe pomoci systému Windows pre Windows „miesto na disku, uvoľnenie“. @@ 1 @@@ 1
2742 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo vytvoriť viac súborov. @ V počítači môže byť nedostatok pamäte alebo miesta na disku. @ Zatvorte nepotrebné programy a skúste operáciu zopakovať.
Informácie o uvoľnení pamäte alebo miesta na disku nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre výraz „pamäť, riešenie problémov“ alebo „uvoľnenie miesta na disku“. @ 1 @@@ 1
2743 | objekt je uložený vo formáte, ktorý nie je kompatibilný s verziou OLE v počítači. @@@ 1 @@@ 1
2744 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť server OLE. @ Nastavenie vlastnosti SourceDoc môže byť neplatné alebo môže byť súbor odstránený, premenovaný alebo presunutý. @@ 1 @ 1 @ 6973 @ 1
2745 Vo vašom počítači chýba súbor Share.exe alebo Vshare.386; Podpora OLE vyžaduje, aby tieto súbory fungovali správne. @ Znova spustite program Microsoft Access alebo Microsoft Office Setup a preinštalujte programy Microsoft Access, Share a Vshare.386. @ Ak chcete zachovať svoje zabezpečenie alebo vlastné nastavenia, zálohujte si informácie o pracovnej skupine programu Microsoft Access spis. Potom obnovte súbor na pôvodné miesto. Informácie o zálohovaní súborov nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „zálohovanie súborov“. @ 1 @@ 185309 @ 3
2746 Nemôžete prepnúť do návrhového zobrazenia, pretože váš formulár obsahuje príliš veľa objektov OLE. @ Zatvorte ďalšie aplikácie, zatvorte formulár a potom formulár znova otvorte v návrhovom zobrazení. Potom odstráňte niektoré objekty OLE alebo ich presuňte do iného formulára. @@ 1 @@@ 1
2747 Server OLE nemôže zobraziť objekt | 1. @ Vyskytol sa problém so súborom obsahujúcim objekt OLE alebo nie je k dispozícii dostatok pamäte. @ Otvorte server OLE mimo programu Microsoft Access a potom otvorte objekt OLE spis.
Ak to môžete urobiť, môže byť v počítači nedostatočná pamäť. Zatvorte ďalšie programy a potom skúste operáciu zopakovať.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows s názvom „Pamäť, riešenie problémov“. @ 1 @@@ 1
2748 Operácia s objektom Automation nie je pre | k dispozícii objekt. @ V dokumentácii k komponentu nájdete informácie o tom, aké operácie sú k dispozícii pre automatizačný objekt. @@ 1 @@@ 1
2749 Nie je dostatok pamäte na dokončenie operácie objektu automatizácie na objekt. @ Zatvorte nepotrebné programy a skúste operáciu zopakovať.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@@ 1
2750 Operácia na objekt zlyhal. @ Server OLE nemusí byť zaregistrovaný. @ Server OLE zaregistrujete tak, že ho preinštalujete. @ 1 @@@ 1
2751 Operácia Ukončenie alebo Aktualizácia zlyhala. @ Stlačili ste kláves ESC (alebo iný kláves používaný na serveri OLE na zastavenie operácie), kým program Microsoft Access ukladal zmeny, ktoré ste vykonali v objekte OLE, vo formulári alebo zostave. @ Pokúste sa ukončiť alebo aktualizujte znova. @ 1 @@@ 1
2753 Pri komunikácii aplikácie Microsoft Access so serverom OLE alebo ovládacím prvkom ActiveX sa vyskytol problém. @ Zatvorte server OLE a restarmimo Microsoft Access. Potom skúste znova pôvodnú operáciu v programe Microsoft Access. @@ 1 @@@ 1
2754 Pri komunikácii aplikácie Microsoft Access so serverom OLE nastal problém. @ Vyskúšajte jeden alebo viac z nasledovných riešení:
* Uistite sa, že ste pripojení k sieťovému serveru, na ktorom je umiestnená aplikácia servera OLE.
* Zatvorte server OLE a restarmimo Microsoft Access. Potom skúste pôvodnú operáciu znova z programu Microsoft Access.
* Preinštalujte server OLE a uistite sa, že je zaregistrovaný. @@ 1 @@@ 1
2755 Pri odkazovaní na vlastnosť alebo metódu objektu sa vyskytol problém. @ Pokúsili ste sa spustiť procedúru jazyka Visual Basic, ktorá odkazuje na vlastnosť alebo metódu objektu. @ Vyskúšajte jednu alebo viac z nasledujúcich možností:
* Uistite sa, že je komponent správne zaregistrovaný.
* Uistite sa, že je váš počítač pripojený k sieťovému serveru, na ktorom je umiestnená súčasť.
* Zatvorte komponent a restarmimo Microsoft Access. Potom skúste znova spustiť postup v programe Microsoft Access. @ 1 @@@ 1
2756 Pri pokuse o prístup k objektu OLE sa vyskytla chyba. @ Zavrite formulár alebo zostavu programu Microsoft Access, ktorá zobrazuje objekt OLE, a zatvorte server OLE. Potom znovu otvorte formulár alebo zostavu a zistite, či môže zobraziť objekt OLE. @@ 1 @@@ 1
2757 Vyskytol sa problém s prístupom k vlastnosti alebo metóde objektu OLE. @ Vyskúšajte jeden alebo viac z nasledujúcich spôsobov:
* Preinštalovaním overte, či je server OLE správne zaregistrovaný.
* Uistite sa, že je váš počítač pripojený k serveru, na ktorom sa nachádza serverová aplikácia OLE.
* Zatvorte server OLE a restarmimo Microsoft Access. Potom vyskúšajte pôvodnú operáciu znova v rámci programu Microsoft Access. @@ 1 @@@ 1
2759 Metóda, ktorú ste sa pokúsili vyvolať na objekte, zlyhala. @ * Možno ste zadali príliš veľa alebo príliš málo argumentov pre vlastnosť alebo metódu objektu. V dokumentácii komponentu nájdete informácie o vlastnostiach a metódach, ktoré poskytuje pre operácie automatizácie.
* Na spustenie procedúry nemusí byť dostatok pamäte. Zatvorte nepotrebné programy a pokúste sa procedúru spustiť znova.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@@ 1
2760 Pri odkazovaní na objekt sa vyskytla chyba. @ Pokúsili ste sa spustiť procedúru jazyka Visual Basic, ktorá nesprávne odkazuje na vlastnosť alebo metódu objektu. @@ 1 @@@ 1
2761 Pri odkazovaní na vlastnosť alebo metódu objektu sa vyskytol problém. @ V dokumentácii k komponentu nájdete ďalšie informácie o vlastnostiach a metódach, ktoré poskytuje pre operácie automatizácie. @@ 1 @@@ 1
2762 | pri odkazovaní na vlastnosť objektu vrátila chybu. @ V dokumentácii k komponentu nájdete informácie o vlastnostiach a metódach, ktoré sprístupňuje pre operácie automatizácie. @@ 1 @@@ 1
2763 | 1 vrátila chybu: | 2. @ V dokumentácii k komponentu nájdete informácie o vlastnostiach a metódach, ktoré sprístupňuje pre operácie automatizácie. @@ 1 @@@ 1
2764 Nie je možné nastaviť vlastnosť alebo metódu objektu. @ Pokúsili ste sa spustiť procedúru jazyka Visual Basic, aby ste nastavili vlastnosť alebo použili metódu pre objekt. Vlastnosť alebo metóda však nepodporuje pomenované argumenty. @ V dokumentácii k komponentu nájdete informácie o vlastnostiach a metódach, ktoré sprístupňuje pre automatizačné operácie. @ 1 @@@ 1
2765 Jazyk Visual Basic nedokáže konvertovať údajový typ jedného zo zadaných argumentov. @ Pokúsili ste sa spustiť procedúru jazyka Visual Basic, ktorá vykoná metódu alebo nastaví vlastnosť objektu. @ V dokumentácii k komponentu nájdete ďalšie informácie o vlastnostiach a metódach. sprístupňuje operácie automatizácie. @ 1 @@@ 1
2766 Objekt neobsahuje objekt automatizácie'|.'@ Pokúsili ste sa spustiť procedúru Visual Basic pre nastavenie vlastnosti alebo metódy pre objekt. Komponent však nesprístupňuje vlastnosť alebo metódu pre operácie automatizácie. @ V dokumentácii ku komponentu nájdete informácie o vlastnostiach a metódach, ktoré sprístupňuje pre operácie automatizácie. @ 1 @@@ 1
2767 Objekt nepodporuje americkú angličtinu; bolo vyvinuté v inom jazyku. @ Použite verziu objektu vyvinutého v jazyku Visual Basic, ktorá podporuje jazyk, ktorý používate. @@ 1 @@@ 1
2768 Číslo, ktoré ste použili na odkaz na prvok v poli, je mimo hraníc poľa. @ Napríklad pole je od 0 do 10 a zadali ste -1 alebo 11. @ V dokumentácii k komponentu nájdete ďalšie informácie. vlastnosti a metódy, ktoré sprístupňuje pre automatizačné operácie. @ 1 @@@ 1
2769 Vlastnosť objektu Automation vyžaduje alebo vráti dátový typ, ktorý Visual Basic nepodporuje. @ Pokúsili ste sa spustiť procedúru Visual Basic, ktorá odkazuje na vlastnosť objektu Automation. Visual Basic však nepodporuje hodnotu vlastnosti. @ V dokumentácii k komponentu nájdete informácie o vlastnostiach a metódach, ktoré sprístupňuje pre automatizačné operácie. @ 1 @@@ 1
2770 Objekt, na ktorý ste v procedúre jazyka Visual Basic odkazovali ako na objekt OLE, nie je objektom OLE. @@@ 1 @@@ 1
2771 Rámček viazaného alebo neviazaného objektu, ktorý ste sa pokúsili upraviť, neobsahuje objekt OLE. @ Kliknite pravým tlačidlom myši na rám, kliknite na príkaz Vložiť objekt a potom pomocou dialógového okna vyhľadajte a pridajte alebo vytvorte odkaz na objekt zo súboru, ktorý nie je prázdne. @@ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2774 Komponent nepodporuje automatizáciu. @ Pokúsili ste sa spustiť procedúru jazyka Visual Basic, ktorá odkazuje na objekt Automation. @ V dokumentácii k komponentu nájdete informácie o tom, či podporuje automatizáciu. @ 1 @@@ 1
2775 V procedúre jazyka Visual Basic ste zadali príliš veľa argumentov alebo nie je dostatok pamäte na spustenie procedúry. @ Zadajte menej argumentov alebo zatvorte nepotrebné programy a potom skúste procedúru spustiť znova.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@@ 1
2777 Argument class vo funkcii CreateObject procedúry jazyka Visual Basic, ktorú sa pokúšate spustiť, je neplatný. @ Vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Uistite sa, že je súbor nainštalovaný vo vašom počítači a že ste použili správny názov súboru.
* V dokumentácii servera OLE nájdete informácie o syntaxi, ktorá sa má použiť pri zadávaní údajov objektu OLE. @@ 1 @ 3 @ 1010851 @ 1
2778 Microsoft Access sa pokúsil vytvoriť odkaz OLE, ale pre tento objekt nebol k dispozícii žiadny zdrojový dokument. @@@ 1 @@@ 1
2782 Musíte určiť vlastnosť alebo metódu pre objekt. @ Pokúsili ste sa spustiť procedúru jazyka Visual Basic, ktorá odkazuje a nastavuje vlastnosť alebo metódu pre objekt. @ Zadajte vlastnosť alebo metódu pre objekt. @ 1 @ 1 @ 6968 @ 1
2783 Zadali ste neplatné nastavenie pre vlastnosť Action. @ Pre vlastnosť Action použite jednu z vnútorných konštánt programu Microsoft Access.
Zoznam platných nastavení, ktoré môžete použiť s vlastnosťou Akcia, zobrazíte kliknutím na Pomocník. @@ 2 @ 1 @ 6967 @ 1
2784 Cesta, ktorú ste zadali pre nastavenie vlastnosti SourceDoc pre prepojený objekt OLE, je príliš dlhá. @ Presuňte súbor na miesto s kratšou cestou. @@ 1 @ 1 @ 6973 @ 1
2785 Serveru OLE sa nepodarilo otvoriť objekt. @ * Server OLE možno nie je nainštalovaný.
* Možno ste zadali neplatné nastavenie pre vlastnosť SourceDoc alebo SourceItem v hárku vlastností, makre alebo v procedúre jazyka Visual Basic. @ Platné nastavenia ktorejkoľvek z týchto vlastností zobrazíte vyhľadaním témy vlastnosti v indexe pomoci. @ 1 @ 1 @ 6973 @ 1
2786 Server OLE nepodporuje prepojenie. @ Pokúsili ste sa spustiť procedúru jazyka Visual Basic pomocou vlastnosti Action. Poskytli ste však nedostatočné informácie na vytvorenie odkazu. @@ 1 @@@ 1
2788 | objekt nie je prepojeným objektom. @ Vlastnosť, ktorú ste sa pokúsili nastaviť v jazyku Visual Basic, sa vzťahuje iba na prepojené objekty. @@ 1 @@@ 1
2790 Objekt OLE nemôžete vložiť do rámca viazaného alebo neviazaného objektu, ak je vlastnosť OLETypeAllowed pre rám viazaného alebo neviazaného objektu nastavená na možnosť Prepojené. @ Vložte prepojený objekt alebo nastavte vlastnosť OLETypeAllowed na hodnotu Vložené alebo Buď a potom vložte objekt. @@ 1 @ 1 @ 6439 @ 1
2791 Aplikácia Microsoft Access nemôže prepojiť objekt OLE alebo rámec viazaného alebo neviazaného objektu. @ Vlastnosť OLETypeAllowed pre rámec viazaného alebo neviazaného objektu je nastavená na hodnotu Embedded. @ Vložte objekt alebo nastavte vlastnosť OLETypeAllowed na možnosť Linked alebo Either a potom prepojte objekt. @ 1 @ 1 @ 6439 @ 1
2792 Zamknutý objekt OLE nemôžete uložiť. @@@ 1 @@@ 1
2793 Aplikácia Microsoft Access nemôže vykonať operáciu uvedenú vo vlastnosti Action procedúry jazyka Visual Basic, ktorú sa pokúšate spustiť. @ Rámec objektu môže byť uzamknutý alebo zakázaný. @ Nastavte vlastnosť Locked na hodnotu No a vlastnost Enabled na hodnotu Yes. @ 1 @@@ 1
2794 Ovládací prvok ActiveX, ktorý ste sa pokúsili vložiť, nie je zaregistrovaný. @ Informácie o registrácii ovládacieho prvku ActiveX získate kliknutím na Pomocník. @@ 2 @ 1 @ 12639 @ 1
2797 Tento objekt OLE bol vytvorený v staršej verzii OLE, takže ho nemožno zobraziť ako ikonu. @ Pre efekt podobný zobrazeniu objektu ako ikony, pridajte do formulára ovládací prvok obrázka a ikonu aplikácie. k ovládaciemu prvku obrázka. Potom nastavte vlastnosť ovládacieho prvku obrázka OnDblClick na procedúru jazyka Visual Basic, ktorá otvorí objekt OLE. @@ 1 @@@ 1
2798 Vlastnosť Action nemôžete použiť na odstránenie viazaného objektu OLE z jeho základnej tabuľky alebo dotazu. @ Pokúsili ste sa spustiť procedúru jazyka Visual Basic, ktorá odstráni objekt v rámci viazaného objektu nastavením vlastnosti Action na acOLEDelete. @ Odstráňte objekt iným spôsobom, napríklad metódou DAO Delete v jazyku Visual Basic. @ 1 @ 1 @ 13790 @ 1
2799 Objekt OLE nie je možné aktivovať po prijatí fokusu. @ Ak ste vybrali objekt OLE alebo graf a vlastnosť AutoActivate pre tento ovládací prvok je nastavená na GetFocus, objekt alebo graf OLE by sa mal aktivovať automaticky, keď dostane zaostrenie . Komponent ActiveX však túto operáciu nepodporuje. @ V dokumentácii k komponentu nájdete informácie o vlastnostiach a metódach, ktoré sprístupňuje pre automatizačné operácie. @ 1 @@@ 1
2800 Tento objekt je uzamknutý. Všetky vykonané zmeny sa po zatvorení formulára zahodia. @ Kliknite na kartu Súbor, ukážte na položku Uložiť ako a uložte objekt pod iným menom. @@ 1 @@@ 0
2801 Objekt OLE sa nenačíta, pretože neviazaný ovládací prvok ActiveX nebol inicializovaný. @@@ 1 @ 1 @ 9015 @ 1
2802 Nemôžete vložiť ovládací prvok ActiveX do rámca viazaného alebo neviazaného objektu. @ Ovládacie prvky ActiveX sú automaticky obsiahnuté v rámcoch ovládacích prvkov ActiveX. @@ 1 @@@ 1
2803 Nemáte licenciu potrebnú na použitie tohto ovládacieho prvku ActiveX. @ Pokúsili ste sa otvoriť formulár obsahujúci objekt OLE alebo ovládací prvok ActiveX alebo ste sa pokúsili vytvoriť ovládací prvok ActiveX. @ Ak chcete získať príslušnú licenciu, kontaktujte spoločnosť, ktorá poskytuje licencovaný objekt OLE alebo ovládací prvok ActiveX. @ 1 @@@ 1
2804 Nemôžete vytvoriť ovládací prvok ActiveX v ráme neviazaného objektu. @ Ovládacie prvky ActiveX sú automaticky obsiahnuté v ovládacích rámcoch ActiveX. @@ 1 @ 1 @ 11711 @ 1
2805 Pri načítaní ovládacieho prvku ActiveX do niektorého z vašich formulárov alebo zostáv sa vyskytla chyba. @ Skontrolujte, či sú všetky použité ovládacie prvky správne zaregistrované. Informácie o registrácii ovládacieho prvku ActiveX získate kliknutím na Pomocník. @@ 2 @ 1 @ 12639 @ 1
2806 Aplikácia Microsoft Access nepodporuje tento ovládací prvok ActiveX. @@@ 1 @@@ 1
2807 Tento objekt nemôžete vložiť ako typ, ktorý ste zadali. @ Vyberte iný typ objektu. @@ 1 @@@ 1
2808 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť aktívny prístup k dynamickému odkazu library (DLL) OleAcc. @ Znova spustite inštalačný program Microsoft Access. @@ 1 @@@ 3
2811 Aplikácia Microsoft Access nedokáže vytvoriť stránku na prístup k údajom.
2812 | @ Zadaná cesta bola neplatná alebo môže byť príliš dlhá. @ Skontrolujte cestu a uistite sa, že je správna. @ 1 @@@ 1
2813 | @ Súbor sa nepodarilo otvoriť. Môže sa momentálne používať. @@ 1 @@@ 1
2814 | @Nie je možné súbor uložiť. @@ 1 @@@ 1
2815 | @Unable to save the file to a alternate location. @@ 1 @@@ 1
2816 | @Nie je možné súbor zavrieť. @@ 1 @@@ 1
2817 Aplikácia Microsoft Access nemôže uložiť (alebo odoslať) stránku s prístupom k údajom.
2818 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarí súbor načítať: | 1. @ Buď nie je súbor k dispozícii, alebo nemáte na disku dostatok miesta na jeho kopírovanie. @@ 1 @@@
2819 Aplikácia Microsoft Access nemôže otvoriť stránku s prístupom k údajom.
2820 Aplikácia Microsoft Access nemôže pre váš dokument zmeniť ZÁKLADNÚ HREF.
2821 Používa sa súbor
2822 Aplikácia Microsoft Access narazila na neočakávanú chybu pri pokuse o obnovenie po neúspešnom uložení (alebo odoslaní). @ Vaša stránka na prístup k údajom nemusí byť v použiteľnom stave. Pokúste sa uložiť na iné miesto. @@ 1 @@@
2823 Názov dátovej prístupovej stránky „| 1“ v programe Microsoft Access je chybne napísaný alebo odkazuje na neexistujúcu stránku. @ Ak je neplatný názov stránky v makre, v dialógovom okne Akcia zlyhala sa zobrazí názov makra a argumenty makra po kliknete na OK. Otvorte okno Makro a zadajte správny názov stránky. @@ 1 @@@ 1
2824 | @ Nemáte dostatočné oprávnenie k súborom. @@ 1 @@@ 1
2825 | @Súbor neexistuje alebo k nemu nemáte prístup na čítanie. @@ 1 @@@ 1
2827 | @ Chyba načítania súboru. @@ 1 @@@ 1
2828 | @ Chyba zápisu súboru. @ Disk môže byť plný. @ 1 @@@ 1
2832 | @ Skontrolujte oprávnenia súborov a odstráňte ich z ich umiestnenia v súborovom systéme vášho počítača. @@ 1 @@@ 1
2833 | @ Vyskytla sa neočakávaná chyba. @@ 1 @@@ 1
2835 | @ Pokus o vytvorenie tohto súboru zlyhal. @ Vyberte iné umiestnenie a skúste operáciu zopakovať. @ 1 @@@ 1
2837 | @ Nedostatok pamäte. @ Zatvorte ďalšie aplikácie a skúste operáciu zopakovať. @ 1 @@@ 1
2838 Aplikácia Microsoft Access nemôže zobraziť ukážku vybratej témy.
2839 | @ Pokus o vytvorenie tempararSúbor y zlyhal. @ Potvrďte, že máte na systémovej jednotke dostatočné miesto na disku, a skúste operáciu zopakovať. @ 1 @@@ 1
2840 | @ @ Na stránke prístupu k údajom nie je možné prečítať zoznam podporných súborov. @@ 1 @@@ 1
2842 Aplikácia Microsoft Access narazila na chybu po uložení (alebo odoslaní) stránky s prístupom k údajom.
2845 Microsoft Access nedokáže otvoriť stránku prístupu k údajom z poštovej obálky.
2846 | @ Cieľ uloženia je plný. @ Uvoľnite miesto v cieľovom mieste alebo ho uložte na iné miesto. @ 1 @@@ 1
2847 | @Nie je možné vytvoriť priečinok pre podporné súbory. @ Pravdepodobne nemáte dostatočné oprávnenie na miesto uloženia. @ 1 @@@ 1
2848 | @ Bola prekročená maximálna dĺžka cesty. @ Zadajte kratší názov súboru alebo použite priečinok, ktorý je bližšie ku koreňu. @ 1 @@@ 1
2849 | @V dokumente je príliš veľa podporných súborov. @ Z dokumentu odstráňte niekoľko podporných súborov a skúste to znova. @ 1 @@@ 1
2850 | @Na miesto uloženia nemáte povolenie na zápis. @@ 1 @@@ 1
2851 | @Ukladáte na server, ktorý nepodporuje dlhé názvy súborov a nemáte povolenie na vytvorenie priečinka. @ Na dokončenie tejto operácie musíte mať povolenie na vytvorenie priečinka v cieľovom mieste uloženia. @ 1 @@@ 1
2854 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo analyzovať vlastnosti dokumentu pre túto stránku s prístupom k údajom. @ Môžu byť poškodené. @@ 1 @@@ 1
2855 Aplikácia Microsoft Access nemohla vymazať jeden alebo viac súborov súvisiacich so stránkou.
2859 Prístupu sa nepodarilo načítať e-mailovú obálku. Môže to byť spôsobené problémom so sieťovým pripojením alebo inštaláciou balíka Office. @@@ 1 @@@ 1
2860 Viazané pole nemôžete vložiť do sekcie titulkov alebo navigácie v zázname.
2861 Aplikácia Microsoft Access nemôže zobraziť ukážku vybranej webovej stránky.
2862 | @Access nemôže otvoriť zadaný typ súboru z webového servera. @ Možno ste vybrali nesprávny súbor. @ 1 @@@ 1
2863 | @Nie je možné vytvoriť alebo načítať súbor kvôli problémom so sieťou alebo prístupovým povolením. @@ 1 @@@ 1
2864 | @ @ Tento súbor (alebo podporný súbor) sa už používa alebo má nastavený atribút iba na čítanie. @@ 1 @@@ 1
2865 | @ Disk je chránený proti zápisu. @@ 1 @@@ 1
2866 | @ Neočakávané zlyhanie poškodenia údajov. @@ 1 @@@ 1
2867 | @ Neočakávané zlyhanie I / O údajov. @@ 1 @@@ 1
2868 | @Túto prístupovú stránku k údajom nemôžete uložiť sama nad sebou, pretože je iba na čítanie. @ Na uloženie vyberte iný súbor. @ 1 @@@ 1
2869 | @Súbor neexistuje. @ Nemáte príslušné povolenie na úpravu odkazu na prístupovú stránku k údajom tak, aby odkazoval na platný súbor. Kontaktujte správcu databázy. @ 1 @@@ 1
2870 V programe Microsoft Access došlo k chybe pri synchronizácii kódu HTML z programu Microsoft Script Editor. @ Skontrolujte chyby syntaxe v kóde HTML a skúste to znova. @@ 1 @@@ 1
2871 Aplikácia Microsoft Access nedokáže vytvoriť stránku na prístup k údajom pomocou kódovej stránky vybratej v časti Možnosti webu. @ Kódová stránka nemusí byť vo vašom systéme nainštalovaná. @ Nainštalujte si kódovú stránku alebo vyberte inú v časti Možnosti webu. @ 1 @@@ 1
2873 | @ Zadaný názov súboru je dlhý názov súboru, ale webová možnosť „Použiť dlhé názvy súborov“ je vypnutá. @ Zadajte názov súboru, ktorý ako názov použije najviac osem znakov a príponu súboru tri znaky. @ 1 @@@ 1
2874 Nie je možné presunúť ani prilepiť zoskupovacie pole „| do sekcie na vyššej úrovni skupiny
2875 | @Uloženie nie je možné dokončiť. @ Jednotka alebo sieťové pripojenie, na ktoré ste sa pokúsili uložiť, už nemusí byť k dispozícii. @ 1 @@@ 1
2876 Definícia údajov tejto prístupovej stránky k údajom bola poškodená a nemožno ich opraviť. Musíte stránku znova vytvoriť. Uloženie bolo zakázané.
2877 V databáze Microsoft Access (.mdb) sa nemôžete zoskupiť na ovládacom prvku viazanom na pole, ktoré má dátový typ Memo alebo OLE Object. V projekte programu Microsoft Access (.adp) nemôžete zoskupiť ovládací prvok viazaný na pole, ktoré má dátový typ Imageor Text.
2878 Viazané pole nemôžete pridať do sekcie titulkov alebo navigácie v zázname.
2879 Sekcie navigácie titulkov a záznamu nemôžu obsahovať viazané polia.
2880 Nie je možné upraviť stránky, ktoré obsahujú sady rámcov.
2881 Táto webová stránka obsahuje menné priestory XML, ktoré môžu byť v konflikte s mennými priestormi Accessu. Mali by ste upraviť zdroj HTML, aby ste zabezpečili, že všetky menné priestory majú jedinečnú predponu.
2882 | @ Priečinok, ktorý by táto webová stránka používala na usporiadanie podporných súborov, je už rezervovaná na použitie v aktuálnom umiestnení. @ Vyberte iný názov alebo umiestnenie tejto webovej stránky. @ 1 @@@ 1
2883 Cesta podporujúceho súboru pre túto stránku s prístupom k údajom bola zmenená mimo programu Access. @ Uložte túto stránku na iné miesto a zabezpečte, aby sa zachovali všetky podporné súbory. @@ 1 @@@ 1
2884 Nemožno nájsť databázu alebo niektoré databázové objekty, na ktoré táto stránka odkazuje. Aktualizujte informácie o pripojení stránky alebo opravte odkazy na chýbajúce databázové objekty.
2885 Táto stránka používa databázu, ktorá nie je podporovaná. Kým sa nepripojíte k podporovanej databáze, nebudete môcť vykonávať zmeny údajov
2886 Komponenty potrebné na prístup k údajovým stránkam nie sú nainštalované.
2887 | @ Zadaná cesta nie je platná absolútna (nesúvisiaca) cesta alebo adresa URL. @ Zadajte platnú cestu. @ 1 @@@ 1
2888 Microsoft Access zistí niektoré prvky HTML medzi bannerom a časťou stránky s prístupom k údajom. Uloženie tejto stránky v Accesse ju poškodí. Zavrite stránku bez jej uloženia a potom stránku upravte v inom editore HTML, aby ste tieto prvky odstránili.
2889 Túto časť nie je možné odstrániť.
2890 Túto stránku nemôžete upraviť, pretože obsahuje rámce. @ Návrhár stránky s prístupom k údajom nemôže upravovať stránky s rámcami. @@ 1 @@@ 1
2892 Ovládací prvok skupinového filtra nemôžete presunúť do inej sekcie. Odstráňte ovládací prvok skupinového filtra z aktuálnej sekcie a vytvorte ho v inej sekcii.
2893 Odkaz na túto stránku s prístupom k údajom nebolo možné vytvoriť, pretože databázu nie je možné výlučne uzamknúť. @ Ak chcete odkaz vytvoriť neskôr, otvorte stránku výberom možnosti „Upraviť webovú stránku, ktorá už existuje“ a potom uložte. @@ 1 @@@ 1
2894 Odkaz na uvedenú prístupovú stránku k údajom nebolo možné aktualizovať, pretože databázu nie je možné výlučne uzamknúť. @ Ak chcete aktualizovať odkaz, otvorte túto stránku znova, keď ste jediní používatelia databázy. @@ 1 @@@ 1
2895 Táto stránka bola navrhnutá s verziou Microsoft Office Web Components, ktorá v súčasnosti nie je na tomto počítači nainštalovaná. Ak sa vám nezobrazila výzva na inštaláciu týchto komponentov na tejto stránke, požiadajte o miesto inštalácie autora stránky.
2896 Operácia je platná iba na stránke prístupu k údajom otvorenej v návrhovom zobrazení. @ Prepnite stránku do návrhového zobrazenia a skúste operáciu zopakovať. @@ 1 @@@ 1
2897 Otvorili ste stránku, ktorá bola naposledy zmenená pomocou programu Access 2000. Aby ste mohli stránku upravovať, musíte ju uložiť pomocou novšej verzie webových komponentov balíka Microsoft Office.
Chcete, aby program Access previedol túto stránku tak, že ju uloží pomocou novšej verzie webových komponentov balíka Microsoft Office?
2898 Aplikácia Microsoft Access vytvorila záložnú kópiu pôvodnej stránky. Túto stránku je možné použiť, ak sa chcete vrátiť k Office 2000 Web Components.

Názov záložnej stránky je: '| 1'

2899 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo vytvoriť záložnú kópiu pôvodnej stránky. Túto stránku nie je možné otvoriť.
2900 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo inovovať komponenty Office Web na vašej stránke. Túto stránku nie je možné otvoriť.
2901 Chyba pri načítaní ovládacieho prvku ActiveX '| 1' vo formulári alebo zostave '| 2'.
2902 Prístup nie je možné uložiť | objekt, pretože nepodporuje vytrvalosť, alebo váš počítač mohol vyčerpať miesto na disku.
2903 Chcete nastaviť tento priečinok ako predvolené umiestnenie pre stránky s prístupom k údajom? @ | @@ 19 @@@ 1
2904 Každé pole vľavo musíte zhodovať s poľom vpravo. @@@ 1 @@@ 1
2905 Pre každý parameter musíte zvoliť pole na prepojenie. @@@ 1 @@@ 1
2906 '|' neobsahuje žiadne polia, ktoré by sa mohli zúčastňovať vzťahov. @ Obsah vlastnosti RecordSource môže byť neplatný alebo zdroj RecordSource môže obsahovať iba polia, ktoré nie sú prijateľné pre použitie v spojení. @ Opravte vlastnosť RecordSource pre tento formulár alebo správu a skúste znova operáciu v teréne. @ 1 @@@ 1
2907 Chcete sa vrátiť k uloženému znaku „|“? @@@ 19 @@@ 1
2908 Kontrolné ID '|' sa už používa. Zadajte iné ID pre ovládací prvok.
2909 Tento vzťah nie je platný, pretože polia v prvej tabuľke sa nezhodujú s poľami v druhej tabuľke. @ Ak chcete vzťah opraviť, vyberte z každej tabuľky aspoň jedno pole. @@ 1 @@@ 1
2910 Tento súbor pripojenia odkazuje na poskytovateľa, ktorého stránky s prístupom k údajom nepodporujú. @ Vyberte iný súbor pripojenia. @@ 1 @@@ 1
2911 Po otvorení nemôžete zmeniť cestu k dátovej stránke. @ Zatvorte stránku a skúste to znova. @@ 1 @@@ 1
2912 Ak v tejto verzii Accessu vytvoríte stránku s prístupom k údajom, nemôžete ju otvoriť v návrhovom zobrazení v Accesse 2000. @ Ak ste nainštalovali webové komponenty Microsoft Office XP, môžete ju však otvoriť v zobrazení stránky v Accesse 2000. @ & Toto varovanie už nezobrazovať @ 3 @@@ 1
2913 Nie je možné uložiť na adresu URL so záložkou. @ Zadajte platnú cestu. @@ 1 @@@ 1
2914 Aplikáciu Microsoft Access sa nepodarilo prepojiť so súborom pripojenia. @ Na stránku bude vložený reťazec pripojenia. @@ 1 @@@ 1
2915 Aplikácia Microsoft Access sa nemôže pripojiť k zdroju údajov špecifikovanému v pripojovacom reťazci tejto stránky. @ Server nemusí existovať v sieti alebo sa môže vyskytnúť chyba v informáciách o pripojovacom reťazci pre túto stránku. @@ 1 @@@ 1
2916 Nemôžete upravovať stránky HTML vytvorené pomocou PowerPoint v programe Microsoft Access.
2917 Hodnota farby HTML je neplatná.
2918 Tento súbor pripojenia sa nedá otvoriť alebo prečítať. @ Buď je súbor poškodený, alebo je neplatný formát súboru. @@ 1 @@@ 1
2919 Tento ovládací prvok nemôžete umiestniť do sekcie, ktorú ste zadali.
2920 Aplikácia Microsoft Access nemôže načítať databázovú schému. @ Uloženie bolo zakázané. @ Opravte alebo preinštalujte program Microsoft Office. @ 1 @@@ 1
2921 Aplikácia Microsoft Access nemôže otvoriť túto stránku, pretože bola vytvorená pomocou novšej verzie programu Access. Skúste stránku otvoriť pomocou novšej verzie aplikácie Microsoft Access.
2922 Aplikácia Microsoft Access vytvorila záložnú kópiu pôvodnej stránky. Túto stránku môžete použiť, ak sa chcete vrátiť k webovým komponentom balíka Office XP.

Názov záložnej stránky je: '| 1'

2923 Nemáte správne povolenia. Kontaktujte správcu servera.
2924 Nie je možné skomprimovať súbor otvorený z webového servera.
2925 Nemôžete šifrovať súbor, ktorý bol otvorený z webového servera.
2926 Táto kontrola je deaktivovaná z dôvodu vašich bezpečnostných nastavení a aktuálnej bezpečnostnej politiky. Ak chcete upraviť svoje pravidlá a povoliť databázu, použite panel správ.
3000 Vyhradená chyba (|); pre túto chybu nie je správa.
3001 Neplatný argument.
3002 Nemohol start relácie.
3003 Nemohol startransakcia; príliš veľa transakcií už je vnorených.
3004 **********
3005 '|' nie je platný názov databázy.
3006 Databáza '|' je výlučne zamknutý.
3007 Nemožno otvoriť knižnicu library databáza „|“.
3008 Tabuľka „| je už otvorený výlučne iným používateľom alebo je už otvorený prostredníctvom používateľského rozhrania a nemožno s ním programovo manipulovať.
3009 Pokúsili ste sa zamknúť stôl '|' pri otváraní, ale stôl sa nedá zamknúť, pretože sa práve používa. Chvíľu počkajte a potom skúste operáciu zopakovať.
3010 Tabuľka „|“ už existuje.
3011 Databázový stroj Microsoft Access nemohol nájsť objekt '|'. Skontrolujte, či objekt existuje a či ste správne napísali jeho názov a cestu. Ak „|“ nie je lokálnym objektom, skontrolujte sieťové pripojenie alebo kontaktujte správcu servera.
3012 Objekt '|' už existuje.
3013 Inštalovateľný súbor ISAM sa nedá premenovať.
3014 Nemôžem otvoriť ďalšie tabuľky.
3015 Register sa nenašiel.
3016 Pole sa nezmestí do záznamu.
3017 Veľkosť poľa je príliš dlhá.
3018 Nepodarilo sa nájsť pole.
3019 Operácia je neplatná bez aktuálneho indexu.
3020 Aktualizujte alebo CancelUpdate bez AddNew alebo Edit.
3021 Žiadny aktuálny záznam.
3022 Zmeny, ktoré ste v tabuľke požadovali, neboli úspešné, pretože by vytvorili duplicitné hodnoty v indexe, primárnom kľúči alebo vzťahu. Zmeňte údaje v poli alebo poliach, ktoré obsahujú duplicitné údaje, odstráňte index alebo predefinujte index, aby ste povolili duplicitné položky, a skúste to znova.
3023 AddNew alebo Edit už sú použité.
3024 Nepodarilo sa nájsť súbor '|'.
3025 Nie je možné otvoriť ďalšie súbory.
3026 Nedostatok miesta na disku.
3027 Nedá sa aktualizovať. Databáza alebo objekt je iba na čítanie.
3028 Nemožno starvašej žiadosti. Informačný súbor o pracovnej skupine chýba alebo je otvorený výlučne iným používateľom.
3029 Neplatný názov účtu alebo heslo.
3030 '|' nie je platný názov účtu.
3031 Neplatné heslo.
3032 Túto operáciu nie je možné vykonať.
3033 Nemáte potrebné povolenia na použitie znaku „| objekt. Požiadajte svojho správcu systému alebo osobu, ktorá tento objekt vytvorila, o príslušné oprávnenie.
3034 Pokúsili ste sa transakciu potvrdiť alebo vrátiť späť bez toho, aby ste transakciu začali najskôr.
3035 Systémový zdroj bol prekročený.
3036 Databáza dosiahla maximálnu veľkosť.
3037 Nie je možné otvoriť ďalšie tabuľky alebo dotazy.
3038 Systémový zdroj bol prekročený.
3039 Nepodarilo sa vytvoriť index; už je definovaných príliš veľa indexov.
3040 Chyba disku I / O počas čítania.
3041 Nemožno otvoriť databázu vytvorenú pomocou predchádzajúcej verzie vašej aplikácie.
3042 Z popisovačov súborov systému MS-DOS.
3043 Váš prístup k sieti bol prerušený. Ak chcete pokračovať, zatvorte databázu a znova ju otvorte.
3044 '|' nie je platná cesta. Skontrolujte, či je názov cesty napísaný správne a či ste pripojení k serveru, na ktorom sa súbor nachádza.
3045 Nepodarilo sa použiť '|'; súbor sa už používa.
3046 Nepodarilo sa uložiť; momentálne uzamknutý iným používateľom.
3047 Záznam je príliš veľký.
3048 Nemôžem otvoriť ďalšie databázy.
3049 Nemožno otvoriť databázu '|'. Nemusí to byť databáza, ktorú vaša aplikácia rozpozná, alebo môže byť súbor poškodený.
3050 Súbor sa nepodarilo uzamknúť.
3051 Databázový stroj Microsoft Access nemôže otvoriť alebo zapísať do súboru '|'. Je už otvorený výlučne iným používateľom alebo potrebujete povolenie na prezeranie a zápis jeho údajov.
3052 Bol prekročený počet zámkov zdieľania súborov. Zvýšte položku registra MaxLocksPerFile.
3053 Príliš veľa úloh klienta.
3054 Príliš veľa polí Memo, OLE alebo Hyperlink Object.
3055 Neplatný názov súboru.
3056 Túto databázu sa nepodarilo opraviť.
3057 Operácia nie je podporovaná v prepojených tabuľkách.
3058 Register alebo primárny kľúč nemôže obsahovať nulovú hodnotu.
3059 Operáciu zrušil používateľ.
3060 Nesprávny typ údajov pre parameter „|“.
3061 Príliš málo parametrov. Očakávané |
3062 Duplicitný alias výstupu '|'.
3063 Duplicitný cieľ výstupu '|'.
3064 Nie je možné otvoriť akčný dotaz „|“.
3065 Nie je možné vykonať výberový dotaz.
3066 Dopyt musí obsahovať aspoň jedno cieľové pole.
3067 Vstup dotazu musí obsahovať aspoň jednu tabuľku alebo dopyt.
3068 Neplatný alias.
3069 Akčný dopyt '|' nie je možné použiť ako zdroj riadkov.
3070 Databázový stroj Microsoft Access nerozpozná znak „|“ ako platný názov poľa alebo výraz.
3071 Tento výraz je napísaný nesprávne alebo je príliš zložitý na to, aby sa dal vyhodnotiť. Napríklad numerický výraz môže obsahovať príliš veľa komplikovaných prvkov. Skúste výraz zjednodušiť priradením častí výrazu k premenným.
3072 |
3073 Operácia musí používať aktualizovateľný dotaz.
3074 Nie je možné zopakovať názov tabuľky '|' v klauzule FROM.
3075 | 1 vo výraze dopytu '| 2'.
3076 | vo vyjadrení kritérií.
3077 | vo vyjadrení.
3078 Databázový stroj Microsoft Access nemôže nájsť vstupnú tabuľku alebo dotaz '|'. Skontrolujte, či existuje a či je jeho názov napísaný správne.
3079 Zadané pole '|' môže odkazovať na viac ako jednu tabuľku uvedenú v klauzule FROM vášho príkazu SQL.
3080 Spojená tabuľka '|' nie je uvedený v klauzule FROM.
3081 Nie je možné pripojiť sa k viac ako jednej tabuľke s rovnakým názvom (|).
3082 Pripojiť sa k operácii '|' odkazuje na pole, ktoré sa nenachádza v jednej zo spojených tabuliek.
3083 Nie je možné použiť interný dotaz na správu.
3084 Nie je možné vložiť údaje pomocou dotazu na akciu.
3085 Nedefinovaná funkcia '|' vo vyjadrení.
3086 Nepodarilo sa odstrániť zo zadaných tabuliek.
3087 V klauzule GROUP BY je príliš veľa výrazov.
3088 V klauzule ORDER BY je príliš veľa výrazov.
3089 Príliš veľa výrazov vo výstupe DISTINCT.
3090 Výsledná tabuľka nemôže mať viac ako jedno pole automatického čísla.
3091 Klauzula HAVING (|) bez zoskupovania alebo agregácie.
3092 Klauzulu HAVING nie je možné použiť vo vyhlásení TRANSFORM.
3093 Klauzula ORDER BY (|) je v konflikte s DISTINCT.
3094 Klauzula ORDER BY (|) je v rozpore s klauzulou GROUP BY.
3095 Vo výraze (|) nemôže byť agregovaná funkcia.
3096 V klauzule WHERE (|) nemôže byť agregačná funkcia.
3097 V klauzule ORDER BY (|) nemôže byť agregovaná funkcia.
3098 V klauzule GROUP BY (|) nemôže byť agregovaná funkcia.
3099 V operácii JOIN (|) nemôže mať agregačnú funkciu.
3100 Nie je možné nastaviť pole '|' v spojovacom kľúči k Null.
3101 Databázový stroj Microsoft Access nemôže nájsť záznam v tabuľke „| 2“ s poľami zodpovedajúcimi kľúčmi „| 1“.
3102 Kruhový odkaz spôsobený znakom „|“.
3103 Kruhový odkaz spôsobený aliasom „|“ v zozname SELECT definície dotazu.
3104 Nie je možné určiť pevný nadpis stĺpca '|' v krížovom dopyte viackrát.
3105 Vo výpise SELECT INTO (|) chýba názov cieľového poľa.
3106 V príkaze UPDATE (|) chýba názov cieľového poľa.
3107 Záznamy nie je možné pridať; bez povolenia vloženia na '|'.
3108 Záznamy nie je možné upravovať; žiadne povolenie na aktualizáciu '|'.
3109 Záznamy nemožno vymazať; na '|' nie je povolené mazanie.
3110 Nepodarilo sa prečítať definície; žiadne povolenie na čítanie definícií pre tabuľku alebo dotaz '|'.
3111 Nepodarilo sa vytvoriť; bez úpravy návrhu povolenie pre tabuľku alebo dotaz '|'.
3112 Záznamy sa nedajú prečítať; žiadne povolenie na čítanie súboru „|“.
3113 Nie je možné aktualizovať znak „|“; pole nie je aktualizovateľné.
3114 Keď vyberiete jedinečné hodnoty (|), nemôže obsahovať objekt Memo, OLE alebo Hyperlink.
3115 V agregovanom argumente (|) nemôžu byť polia Memo, OLE alebo Hyperlink Object.
3116 V kritériách (|) pre agregačnú funkciu nemôže byť pole Memo, OLE alebo Hyperlink Object.
3117 Nie je možné radiť na objekty typu Memo, OLE alebo Hyperlink (|).
3118 Nemožno sa pripojiť na Memo, OLE alebo Hyperlink Object (|).
3119 Nie je možné zoskupiť objekty typu Memo, OLE alebo Hyperlink (|).
3120 Nie je možné zoskupiť polia vybraté s „*“ (|).
3121 Nie je možné zoskupiť polia vybrané s hviezdičkou
3122 Váš dopyt neobsahuje zadaný výraz '|' ako súčasť agregačnej funkcie.
3123 V krížovom dotaze nemožno použiť znak *.
3124 Nie je možné zadať z interného dotazu na správu (|).
3125 '|' nie je platný názov. Skontrolujte, či neobsahuje neplatné znaky alebo interpunkciu a či nie je príliš dlhá.
3126 Neplatná zátvorka názvu „|“.
3127 Príkaz INSERT INTO obsahuje tento neznámy názov poľa: '|'. Uistite sa, že ste meno napísali správne, a skúste operáciu zopakovať.
3128 Zadajte tabuľku obsahujúcu záznamy, ktoré chcete odstrániť.
3129 Neplatný príkaz SQL; Očakávané 'ODSTRÁNIŤ', 'VLOŽIŤ', 'POSTUP', 'ZVOLIŤ' alebo 'AKTUALIZOVAŤ'.
3130 Chyba syntaxe vo vyhlásení DELETE.
3131 Chyba syntaxe v klauzule FROM.
3132 Chyba syntaxe v klauzule GROUP BY.
3133 Chyba syntaxe v klauzule HAVING.
3134 Chyba syntaxe vo vyhlásení INSERT INTO.
3135 Chyba syntaxe v operácii JOIN.
3136 Klauzula LEVEL obsahuje vyhradené slovo alebo argument, ktorý je napísaný nesprávne alebo chýba, alebo je interpunkcia nesprávna.
3137 Na konci príkazu SQL chýba bodkočiarka (;).
3138 Chyba syntaxe v klauzule ORDER BY.
3139 Chyba syntaxe v klauzule PARAMETER.
3140 Chyba syntaxe v klauzule PROCEDURE.
3141 Príkaz SELECT obsahuje vyhradené slovo alebo názov argumentu, ktorý je napísaný nesprávne alebo chýba, alebo je interpunkcia nesprávna.
3142 Znaky nájdené po konci príkazu SQL.
3143 Chyba syntaxe vo vyhlásení TRANSFORM.
3144 Chyba syntaxe vo vyhlásení UPDATE.
3145 Chyba syntaxe v klauzule WHERE.
3146 Hovor ODBC zlyhal.
3151 ODBC - pripojenie k '|' zlyhalo.
3154 ODBC - nebolo možné nájsť DLL '|'.
3155 ODBC – vložiť na prepojenú tabuľku „|“ zlyhalo.
3156 ODBC - odstránenie na prepojenej tabuľke '|' zlyhalo.
3157 ODBC - aktualizácia na prepojenej tabuľke '|' zlyhalo.
3158 Záznam sa nepodarilo uložiť; momentálne uzamknutý iným používateľom.
3159 Nie je platná záložka.
3160 Stôl nie je otvorený.
3161 Súbor sa nepodarilo dešifrovať.
3162 Pokúsili ste sa priradiť hodnotu Null k premennej, ktorá nie je dátovým typom Variant.
3163 Pole je príliš malé na to, aby akceptovalo množstvo údajov, ktoré ste sa pokúsili pridať. Skúste vložiť alebo prilepiť menej údajov.
3164 Pole sa nedá aktualizovať.
3165 Súbor .inf sa nepodarilo otvoriť.
3166 Nemožno nájsť požadovaný súbor s poznámkami Xbase.
3167 Záznam je vymazaný.
3168 Neplatný súbor .inf.
3169 Databázový stroj Microsoft Access nemohol vykonať príkaz SQL, pretože obsahuje pole, ktoré má neplatný údajový typ.
3170 Nepodarilo sa nájsť inštalovateľný ISAM.
3171 Nepodarilo sa nájsť sieťovú cestu alebo meno používateľa.
3172 Paradox.net sa nepodarilo otvoriť.
3173 V informačnom súbore pracovnej skupiny sa nepodarilo otvoriť tabuľku „MSysAccounts“.
3174 V informačnom súbore pracovnej skupiny sa nepodarilo otvoriť tabuľku „MSysGroups“.
3175 Dátum je mimo rozsah alebo je v neplatnom formáte.
3176 Nepodarilo sa otvoriť súbor '|'.
3177 Neplatný názov tabuľky.
3179 Vyskytol sa neočakávaný koniec súboru.
3180 Nepodarilo sa zapísať do súboru '|'.
3181 Neplatný rozsah.
3182 Neplatný formát súboru.
3183 Dotaz nie je možné dokončiť. Buď je veľkosť výsledku dotazu väčšia ako maximálna veľkosť databázy (2 GB), alebo nie je k dispozícii dostatočné temporary úložný priestor na disku na uloženie výsledku dotazu.
3184 Nepodarilo sa vykonať dotaz; Nepodarilo sa nájsť prepojenú tabuľku.
3185 VYBERTE DO do vzdialenej databázy sa pokúsil vyprodukovať príliš veľa polí.
3186 Nepodarilo sa uložiť; momentálne uzamknuté používateľom '| 2' na počítači '| 1'.
3187 Nepodarilo sa prečítať; momentálne uzamknuté používateľom '| 2' na počítači '| 1'.
3188 Nepodarilo sa aktualizovať; momentálne uzamknutá inou reláciou na tomto stroji.
3189 Tabuľka „| 1“ je uzamknutá výlučne používateľom „| 3“ na stroji „| 2“.
3190 Je definovaných príliš veľa polí.
3191 Nie je možné definovať pole viackrát.
3192 Nepodarilo sa nájsť výstupnú tabuľku '|'.
3193 (neznáme)
3194 (neznáme)
3195 (výraz)
3196 Databáza '|' už používa iná osoba alebo proces. Keď je databáza k dispozícii, skúste operáciu zopakovať.
3197 Databázový stroj Microsoft Access zastavil proces, pretože vy a ďalší používateľ sa pokúšate zmeniť rovnaké údaje súčasne.
3198 Nemohol start relácie. Už je aktívnych príliš veľa relácií.
3199 Nepodarilo sa nájsť odkaz.
3200 Záznam nie je možné vymazať ani zmeniť, pretože tabuľka '|' obsahuje súvisiace záznamy.
3201 Nemôžete pridať alebo zmeniť záznam, pretože v tabuľke '|' sa vyžaduje súvisiaci záznam.
3202 Nepodarilo sa uložiť; momentálne uzamknutý iným používateľom.
3203 Vo výraze (|) nemožno použiť poddotazy.
3204 Databáza už existuje.
3205 Príliš veľa hlavičiek stĺpcov krížových značiek (|).
3206 Nie je možné vytvoriť vzťah medzi poľom a samým sebou.
3207 Operácia nie je podporovaná v tabuľke Paradox bez primárneho kľúča.
3208 Nastavenie kľúča Xbase v databáze Registry systému Windows je neplatné.
3209 **********
3210 Pripojovací reťazec je príliš dlhý. Pripojovací reťazec nesmie mať viac ako 255 znakov.
3211 Databázový stroj nemohol uzamknúť tabuľku '|' pretože ho už používa iná osoba alebo proces.
3212 Nepodarilo sa uzamknúť stôl '| 1'; momentálne používa užívateľ '| 3' na stroji '| 2'.
3213 Neplatné nastavenie dátumu v kľúči Xbase registra Windows.
3214 Neplatné nastavenie značky v kľúči Xbase registra Windows.
3215 Príliš veľa úloh Btrieve.
3216 Parameter '|' zadaný tam, kde je požadovaný názov tabuľky.
3217 Parameter '|' zadaný tam, kde je požadovaný názov databázy.
3218 Nepodarilo sa aktualizovať; momentálne zamknuté.
3219 Neplatná operácia.
3220 Nesprávna postupnosť porovnávania.
3221 Neplatné nastavenia v kľúči Btrieve v databáze Registry systému Windows.
3222 Dopyt nemôže obsahovať parameter databázy.
3223 '|' je neplatný, pretože je príliš dlhý, alebo obsahuje neplatné znaky.
3224 Nie je možné prečítať dátový slovník Btrieve.
3225 Pri vykonávaní operácie Btrieve došlo k zablokovaniu záznamu pri zablokovaní záznamu.
3226 Chyby, ktoré sa vyskytli pri používaní Btrieve DLL.
3227 Neplatné nastavenie storočia v kľúči Xbase registra Windows.
3228 Operačný systém nepodporuje zvolenú postupnosť porovnávania.
3229 Btrieve - pole sa nedá zmeniť.
3230 Zastaraný súbor zámku Paradox.
3231 Pole ODBC by bolo príliš dlhé; údaje boli skrátené.
3232 ODBC - tabuľku sa nepodarilo vytvoriť.
3234 Časový limit vzdialeného dopytu ODBC vypršal.
3235 Server ODBC nepodporuje dátový typ ODBC.
3238 Údaje ODBC sú mimo rozsahu.
3239 Príliš veľa aktívnych používateľov.
3240 Btrieve - chýba motor Btrieve.
3241 Úspora zdrojov.
3242 Neplatný odkaz vo vyhlásení SELECT.
3243 Žiadne z názvov polí importu sa nezhoduje s poľami v pripojenej tabuľke.
3244 Nie je možné importovať tabuľku chránenú heslom.
3245 Nepodarilo sa analyzovať názvy polí z prvého riadku tabuľky importu.
3246 Operácia nie je podporovaná v transakciách.
3247 Definícia tabuľky prepojenej s ODBC sa zmenila.
3248 Neplatné nastavenie NetworkAccess v registri Windows.
3249 Neplatné nastavenie PageTimeout v registri Windows.
3250 Nepodarilo sa vytvoriť kľúč.
3251 Operácia nie je pre tento typ objektu podporovaná.
3252 Nemožno otvoriť formulár, ktorého podkladový dotaz obsahuje používateľom definovanú funkciu, ktorá sa pokúša nastaviť alebo získať vlastnosť RecordsetClone formulára.
3254 ODBC - Nie je možné uzamknúť všetky záznamy.
3256 Indexový súbor sa nenašiel.
3257 Chyba syntaxe v deklarácii WITH OWNERACCESS OPTION.
3258 Príkaz SQL nebolo možné vykonať, pretože obsahuje nejednoznačné vonkajšie spojenia. Ak chcete, aby sa najskôr vykonalo jedno zo spojení, vytvorte samostatný dotaz, ktorý vykoná prvé spojenie, a potom tento dotaz zahrňte do svojho príkazu SQL.
3259 Neplatný dátový typ poľa.
3260 Nepodarilo sa aktualizovať; momentálne uzamknuté používateľom '| 2' na počítači '| 1'.
3261 Tabuľka „|“ je uzamknutý výlučne používateľom „| 2“ na stroji „| 1“.
3262 Tabuľku sa nepodarilo uzamknúť
3263 Neplatný objekt databázy.
3264 Nie je definované žiadne pole - nie je možné pripojiť TableDef alebo Index.
3265 Položka sa v tejto zbierke nenašla.
3266 Nie je možné pridať pole, ktoré je už súčasťou zbierky Fields.
3267 Vlastnosť sa dá nastaviť, iba ak je Pole súčasťou kolekcie Fields objektu Recordset.
3268 Keď je objekt súčasťou zbierky, túto vlastnosť nie je možné nastaviť.
3269 Nemožno pridať index, ktorý je už súčasťou zbierky indexov.
3270 Majetok sa nenašiel.
3271 Neplatná hodnota vlastnosti.
3272 Objekt nie je zbierkou.
3273 Metóda sa neuplatňujecable pre tento objekt.
3274 Externá tabuľka nie je v očakávanom formáte.
3275 Neočakávaná chyba z ovládača externej databázy (|).
3276 Neplatný odkaz na databázový objekt.
3277 V indexe nemôže byť viac ako 10 polí.
3278 Databázový stroj Microsoft Access nebol inicializovaný.
3279 Databázový stroj Microsoft Access už bol inicializovaný.
3280 Nie je možné vymazať pole, ktoré je súčasťou indexu alebo ho systém vyžaduje.
3281 Tento index alebo tabuľku nie je možné odstrániť. Je to buď aktuálny index, alebo sa používa vo vzťahu.
3282 Operácia nie je podporovaná v tabuľke obsahujúcej údaje.
3283 Primárny kľúč už existuje.
3284 Register už existuje.
3285 Neplatná definícia indexu.
3286 Formát súboru memo sa nezhoduje so zadaným externým formátom databázy.
3287 Nie je možné vytvoriť index pre dané pole.
3288 Paradoxný index nie je primárny.
3289 Chyba syntaxe v klauzule CONSTRAINT.
3290 Chyba syntaxe vo vyhlásení CREATE TABLE.
3291 Chyba syntaxe vo vyhlásení CREATE INDEX.
3292 Chyba syntaxe v definícii poľa.
3293 Chyba syntaxe vo vyhlásení ALTER TABLE.
3294 Chyba syntaxe vo vyhlásení DROP INDEX.
3295 Chyba syntaxe v DROP TABLE alebo DROP INDEX.
3296 Výraz JOIN nie je podporovaný.
3297 Tabuľku alebo dotaz sa nepodarilo importovať. Neboli nájdené žiadne záznamy alebo všetky záznamy obsahujú chyby.
3298 Existuje niekoľko tabuliek s týmto názvom. Zadajte vlastníka vo formáte „owner.table“.
3299 Chyba zhody špecifikácie ODBC (|). Nahlásiť túto chybu vývojárovi vašej aplikácie.
3300 Nie je možné vytvoriť vzťah.
3301 Túto operáciu nie je možné vykonať; funkcie v tejto verzii nie sú k dispozícii v databázach so staršími formátmi.
3302 Počas používania pravidiel pre túto tabuľku nie je možné zmeniť pravidlo.
3303 Toto pole nie je možné odstrániť. Je to súčasť jedného alebo viacerých vzťahov.
3304 Musíte zadať osobný identifikátor (PID) pozostávajúci z najmenej 4 a najviac 20 znakov a číslic.
3305 Neplatný reťazec pripojenia v prechodovom dotaze.
3306 Napísali ste poddotaz, ktorý môže vrátiť viac ako jedno pole bez použitia vyhradeného slova EXISTUJE v klauzule FROM hlavného dotazu. Upravte príkaz SELECT poddotazu, aby ste požadovali iba jedno pole.
3307 Počet stĺpcov v dvoch vybratých tabuľkách alebo dotazoch spojovacieho dotazu sa nezhoduje.
3308 Neplatný argument TOP vo vybranom dotaze.
3309 Hodnota vlastnosti je príliš veľká.
3310 Táto vlastnosť nie je podporovaná pre externé zdroje údajov alebo pre databázy vytvorené pomocou predchádzajúcej verzie programu Microsoft Jet.
3311 Zadané vlastníctvo už existuje.
3312 Pravidlá overovania a predvolené hodnoty nie je možné umiestniť do systémových alebo prepojených tabuliek.
3313 Tento overovací výraz nie je možné umiestniť do tohto poľa.
3314 Musíte zadať hodnotu do '|' lúka.
3315 Pole „|“ nemôže byť reťazec s nulovou dĺžkou.
3316 |
3317 Jedna alebo viac hodnôt je zakázaných overovacím pravidlom „| 2“ nastaveným na „| 1“. Zadajte hodnotu, ktorú môže výraz pre toto pole akceptovať.
3318 Hodnoty uvedené v klauzule TOP nie sú povolené v dotazoch na vymazanie alebo v prehľadoch.
3319 Chyba syntaxe v spojovacom dotaze.
3320 | vo overovacom výraze na úrovni tabuľky.
3321 V reťazci pripojenia alebo v klauzule IN nie je zadaná žiadna databáza.
3322 Krížový dopyt obsahuje jednu alebo viac neplatných pevných nadpisov stĺpcov.
3323 Dotaz nemožno použiť ako zdroj riadkov.
3324 Dotaz je dotazom DDL a nemožno ho použiť ako zdroj riadkov.
3325 Pass-through query with ReturnsRecords property set to True nevrátil žiadne záznamy.
3326 Táto sada záznamov sa nedá aktualizovať.
3327 Pole „|“ je založený na výraze a nemožno ho upravovať.
3328 Tabuľka je iba na čítanie.
3329 Zaznamenať do tabuľky '|' bol odstránený iným používateľom.
3330 Zaznamenať do tabuľky '|' je uzamknutý iným používateľom.
3331 Ak chcete v tomto poli vykonať zmeny, najskôr záznam uložte.
3332 Nie je možné zadať hodnotu do prázdneho poľa na „jednej“ strane vonkajšieho spojenia.
3333 Záznamy v tabuľke '|' nebude mať žiadny záznam na „jednej“ strane.
3334 Môže byť k dispozícii iba vo formáte verzie 1.0.
3335 DeleteOnly volané iba s nenulovou hodnotou cbData.
3336 Btrieve: Neplatná voľba IndexDDF v inicializačnom nastavení.
3337 Neplatná možnosť DataCodePage v inicializačnom nastavení.
3338 Btrieve: Možnosti Xtrieve nie sú v inicializačnom nastavení správne.
3339 Btrieve: Neplatná možnosť IndexDeleteRenumber v inicializačnom nastavení.
3340 Dopyt „|“ je skorumpovaný.
3341 Aktuálne pole sa musí zhodovať s kľúčom spojenia „| v tabuľke, ktorá slúži ako strana „jedného“ k vzťahu viacerých. Zadajte záznam do bočnej tabuľky „jedna“ s požadovanou hodnotou kľúča a potom vykonajte záznam s požadovaným kľúčom spojenia v tabuľke „iba veľa“.
3342 Neplatný objekt memo, OLE alebo hypertextový odkaz v poddotazu '|'.
3343 Nerozpoznaný formát databázy „|“.
3344 Databázový stroj nerozpozná ani pole „| 1“ vo validačnom výraze, ani predvolenú hodnotu v tabuľke „| 2“.
3345 Neznámy alebo neplatný odkaz na pole „|“.
3346 Počet hodnôt dotazu a cieľové polia nie sú rovnaké.
3347 Nie je možné pridať záznamy; primárny kľúč pre tabuľku '|' nie je v sade záznamov.
3348 Nie je možné pridať záznamy; pripojiť kľúč tabuľky '|' nie je v sade záznamov.
3349 Zmeny nemôžete zaznamenať, pretože hodnota, ktorú ste zadali, porušuje nastavenia definované pre túto tabuľku alebo zoznam (napríklad hodnota je menšia ako minimálna alebo väčšia ako maximálna). Opravte chybu a skúste to znova.
3350 Objekt je neplatný pre prevádzku.
3351 Výraz ORDER BY (|) obsahuje polia, ktoré nie sú vybrané dotazom. Do výrazu ORDER BY možno zahrnúť iba tie polia, ktoré sú požadované v prvom dotaze.
3352 Vo výpise INSERT INTO (|) nie je uvedený názov cieľového poľa.
3353 Btrieve: Nemôžem nájsť súbor Field.ddf.
3354 Pri most jeden záznam je možné vrátiť týmto poddotazom.
3355 Chyba syntaxe v predvolenej hodnote.
3356 Pokúsili ste sa otvoriť databázu, ktorá je už otvorená výlučne používateľom '| 2' v počítači '| 1'. Keď je databáza k dispozícii, skúste to znova.
3357 Tento dopyt nie je správne zostaveným dotazom na definíciu údajov.
3358 Nie je možné otvoriť informačný súbor pracovnej skupiny databázového stroja Microsoft Access.
3359 Pass-through query musí obsahovať aspoň jeden znak.
3360 Dopyt je príliš zložitý.
3361 V poddotazu nie sú povolené odbory.
3362 Aktualizácia / odstránenie jedného riadku ovplyvnila viac ako jeden riadok prepojenej tabuľky. Jedinečný index obsahuje duplicitné hodnoty.
3363 Záznamy nie je možné pridať; žiadny zodpovedajúci záznam na „jednej“ strane.
3364 Nie je možné použiť pole Memo, OLE alebo Hyperlink Object '|' v klauzule SELECT odborového dotazu.
3365 Hodnota vlastnosti nie je platná pre REMOTE objekty.
3366 Nie je možné pridať vzťah bez definovaných polí.
3367 Nie je možné pridať. Objekt s týmto názvom už v zbierke existuje.
3368 Vzťah musí byť v rovnakom počte polí s rovnakými dátovými typmi.
3369 **********
3370 Nie je možné upraviť vzhľad tabuľky '|'. Nachádza sa v databáze iba na čítanie.
3371 Nemožno nájsť tabuľku alebo obmedzenie.
3372 V tabuľke „| 2“ žiadny taký index „| 1“ nie je.
3373 Nemôžem vytvoriť vzťah. Referenčná tabuľka '|' nemá primárny kľúč.
3374 Zadané polia nie sú jedinečne indexované v tabuľke '|'.
3375 Tabuľka „| 1“ už má index s názvom „| 2“.
3376 Tabuľka „|“ neexistuje.
3377 Žiadny takýto vzťah „| 2“ na stole „| 1“.
3378 Už existuje vzťah s názvom „| v aktuálnej databáze.
3379 Nie je možné vytvárať vzťahy na vynútenie referenčnej integrity. Existujúce údaje v tabuľke „| 2“ porušujú pravidlá referenčnej integrity v tabuľke „| 1“.
3380 Pole „| 2“ už v tabuľke „| 1“ existuje.
3381 V tabuľke '| 2' nie je žiadne pole s názvom '| 1'.
3382 Veľkosť poľa „|“ je príliš dlhý.
3383 Nie je možné vymazať pole „|“. Je to súčasť jedného alebo viacerých vzťahov.
3384 Nie je možné odstrániť zabudovanú vlastnosť.
3385 Užívateľom definované vlastnosti nepodporujú nulovú hodnotu.
3386 Nehnuteľnosť '|' musí byť nastavený pred použitím tejto metódy.
3387 Nemôžem nájsť adresár TEMP.
3388 Neznáma funkcia „| 2“ vo overovacom výraze alebo predvolená hodnota na „| 1“.
3389 Podpora dopytov nie je k dispozícii.
3390 Názov účtu už existuje.
3391 Došlo k chybe. Vlastnosti neboli uložené.
3392 **********
3393 Nie je možné vykonať obmedzenie spojenia, zoskupenia, zoradenia alebo indexovania. Hľadaná alebo triedená hodnota je príliš dlhá.
3394 Nemožno uložiť majetok; property je vlastnosť schémy.
3395 **********
3396 Nie je možné vykonať kaskádovú operáciu. Pretože súvisiace záznamy existujú v tabuľke '|', boli by porušené pravidlá referenčnej integrity.
3397 Nie je možné vykonať kaskádovú operáciu. V tabuľke '|' musí byť súvisiaci záznam.
3398 Nie je možné vykonať kaskádovú operáciu. Výsledkom by bol nulový kľúč v tabuľke '|'.
3399 Nie je možné vykonať kaskádovú operáciu. Výsledkom by bol duplicitný kľúč v tabuľke '|'.
3400 Nie je možné vykonať kaskádovú operáciu. Výsledkom by boli dve aktualizácie poľa '| 2' v tabuľke '| 1'.
3401 Nie je možné vykonať kaskádovú operáciu. Spôsobilo by to pole '|' stať sa Null, čo nie je dovolené.
3402 Nie je možné vykonať kaskádovú operáciu. Spôsobilo by to pole '|' aby sa stal reťazcom s nulovou dĺžkou, čo nie je povolené.
3403 Nie je možné vykonať kaskádovú operáciu: '|'.
3404 Nie je možné vykonať kaskádovú operáciu. Zadaná hodnota je zakázaná overovacím pravidlom „| 2“ nastaveným na „| 1“.
3405 Chyba '|' vo overovacom pravidle.
3406 Výraz, ktorý sa pokúšate použiť pre vlastnosť DefaultValue, je neplatný, pretože „|“. Na nastavenie tejto vlastnosti použite platný výraz.
3407 Tabuľka MSysConf servera existuje, ale je v nesprávnom formáte. Kontaktujte svojho správcu systému.
3408 Bolo vyvolaných príliš veľa relácií FastFind.
3409 Neplatná definícia poľa „|“ v definícii indexu alebo vzťahu.
3411 Neplatný záznam V tabuľke '| 1' nie je možné vykonať kaskádovú operáciu, pretože zadaná hodnota je pre pole '| 2' príliš veľká.
3412 Nie je možné vykonať kaskádovú aktualizáciu tabuľky, pretože ju momentálne používa iný používateľ.
3413 Nie je možné vykonať kaskádovú operáciu s tabuľkou „| 1“, pretože ju v súčasnosti používa používateľ „| 3“ na stroji „| 2“.
3414 Nie je možné vykonať kaskádovú operáciu s tabuľkou '| 1', pretože sa práve používa.
3415 Reťazec s nulovou dĺžkou je platný iba v poli Text alebo Memo.
3416 |
3417 Akčný dotaz nie je možné použiť ako zdroj riadkov.
3418 Nie je možné otvoriť znak „|“. Iný používateľ má tabuľku otvorenú pomocou iného ovládacieho súboru siete alebo štýlu uzamykania.
3419 Túto tabuľku Paradox 4.x alebo 5.x nie je možné otvoriť, pretože ParadoxNetStyle je v registri Windows nastavený na 3.x.
3420 Objekt je neplatný alebo už nie je nastavený.
3421 Chyba prevodu dátového typu.
3422 Nie je možné upraviť štruktúru tabuľky. Tabuľku má otvorenú iný používateľ.
3423 ODBC nemôžete použiť na import z, export do alebo prepojenie externej databázovej tabuľky programu Microsoft Access alebo ISAM s databázou.
3424 Nemožno vytvoriť databázu, pretože miestne nastavenie je neplatné.
3425 Táto metóda alebo vlastnosť nie je momentálne k dispozícii pre túto množinu záznamov.
3426 Túto akciu zrušil pridružený objekt.
3427 Chyba v automatizácii DAO.
3428 Vo vašej databáze sa vyskytol problém. Problém opravte opravou a zhutnením databázy.
3429 Nekompatibilná verzia inštalovateľného ISAM.
3430 Počas načítavania ISAM, ktorý je možné nainštalovať do programu Microsoft Excel, sa OLE nepodarilo inicializovať.
3431 Toto nie je súbor programu Microsoft Excel 5.0.
3432 Chyba pri otváraní súboru Microsoft Excel 5.0.
3433 Neplatné nastavenie v kľúči programu Excel v časti Motory v databáze Registry systému Windows.
3434 Nie je možné rozšíriť pomenovaný rozsah.
3435 Bunky tabuľky nie je možné odstrániť.
3436 Nepodarilo sa vytvoriť súbor.
3437 Tabuľka je plná.
3438 Exportované údaje sa nezhodujú s formátom popísaným v súbore Schema.ini.
3439 Pokúsili ste sa prepojiť alebo importovať súbor hromadnej korešpondencie programu Microsoft Word. Aj keď také súbory môžete exportovať, nemôžete ich prepojiť ani importovať.
3440 Uskutočnil sa pokus o import alebo prepojenie prázdneho textového súboru. Ak chcete importovať alebo prepojiť textový súbor, musí tento súbor obsahovať údaje.
3441 Oddeľovač polí špecifikácie textového súboru sa zhoduje s oddeľovačom desatinných miest alebo oddeľovačom textu.
3442 V špecifikácii textového súboru „| 1“ je možnosť | 2 neplatná.
3443 Špecifikácia pevnej šírky „| 1“ neobsahuje žiadne šírky stĺpcov.
3444 V špecifikácii pevnej šírky „| 1“ stĺpec „| 2“ neurčuje šírku.
3445 Nesprávna verzia súboru DLL '|' našlo sa.
3446 VBAJET32.dll chýba. Skúste preinštalovať databázový stroj Microsoft Access.
3447 Pri volaní sa nepodarilo inicializovať VBAJET32.dll. Skúste preinštalovať databázový stroj Microsoft Access.
3448 Volanie do funkcie systému OLE nebolo úspešné. Skúste znova nainštalovať aplikáciu, ktorá chybu vrátila.
3449 V reťazci pripojenia pre prepojenú tabuľku sa nenašiel žiadny kód krajiny / regiónu.
3450 Chyba syntaxe v dotaze. Doložka o neúplnom dotaze.
3451 Nezákonný odkaz v dotaze.
3452 V tejto replike nemôžete robiť zmeny v dizajne databázy.
3453 Nemôžete vytvoriť alebo udržiavať vynútený vzťah medzi replikovanou tabuľkou a lokálnou tabuľkou.
3455 Databáza sa nedá replikovaťcabje.
3456 Nie je možné vytvoriť objekt | 2 v | 1 kontajneri replicabje.
3457 Vlastnosť KeepLocal nemôžete nastaviť pre objekt, ktorý je už replikovaný.
3458 Vlastnosť KeepLocal sa nedá nastaviť v databáze; dá sa nastaviť iba na objektoch v databáze.
3459 Po replikácii databázy nemôžete replikačné funkcie z databázy odstrániť.
3460 Operácia, ktorú ste sa pokúsili, koliduje s existujúcou operáciou, ktorá sa týka tohto člena množiny replík.
3461 Vlastnosť replikácie, ktorú sa pokúšate nastaviť alebo odstrániť, je iba na čítanie a nemožno ju zmeniť.
3462 Nepodarilo sa načítať DLL.
3463 Nemožno nájsť .dll '| 2'.
3464 Nezhoda dátového typu vo výraze kritérií.
3465 Disková jednotka, ku ktorej sa pokúšate získať prístup, je nečitateľná.
3468 Prístup bol odmietnutý pri prístupe k priečinku schránky „| 2“.
3469 Disk pre priečinok schránky „| 2“ je plný.
3470 Zlyhanie disku pri prístupe k priečinku schránky „| 2“.
3471 Zlyhanie zápisu do súboru denníka Synchronizer.
3472 Disk plný pre cestu '| 1'.
3473 Zlyhanie disku pri prístupe k súboru denníka '| 1'.
3474 Nie je možné otvoriť súbor denníka '| 1' na zápis.
3475 Porušenie zdieľania pri pokuse o otvorenie súboru denníka '| 1' v režime odopretia zápisu.
3476 Cesta k schránke „| 2“ je neplatná.
3477 Adresa schránky „| 2“ je syntakticky neplatná.
3478 Replika nie je čiastočnou replikou.
3479 Nie je možné určiť čiastočnú repliku ako hlavný vzor pre sadu replík.
3480 Vzťah '|' vo výraze čiastočného filtra je neplatný.
3481 Názov tabuľky '|' vo výraze čiastočného filtra je neplatný.
3482 Výraz filtra pre čiastočnú repliku je neplatný.
3483 Zadané heslo pre priečinok schránky „| 2“ je neplatné.
3484 Heslo, ktoré Synchronizer používa na zápis do cieľového priečinka schránky, je neplatné.
3485 Objekt nie je možné replikovať, pretože sa nereplikuje databáza.
3486 Do tabuľky nemôžete pridať druhé pole automatického čísla ID replikácie.
3487 Databázu, ktorú sa pokúšate replikovať, nie je možné previesť.
3488 Zadaná hodnota nie je ReplicaID pre žiadneho člena v množine replík.
3489 Zadaný objekt nie je možné replikovať, pretože v ňom chýba nevyhnutný zdroj.
3490 Nemožno vytvoriť novú repliku, pretože objekt '| 2 v kontajneri' | 1 'sa nepodarilo replikovať.
3491 Pred replikáciou musí byť databáza otvorená v exkluzívnom režime.
3492 Synchronizácia zlyhala, pretože zmenu návrhu nebolo možné použiť na jednu z replík.
3493 Pre Synchronizer nie je možné nastaviť zadaný parameter registra.
3494 Nepodarilo sa načítať zadaný parameter databázy Registry pre Synchronizer.
3495 Medzi týmito dvoma synchronizátormi nie sú naplánované žiadne synchronizácie.
3496 Správca replikácií nemôže nájsť ExchangeID v tabuľke MSysExchangeLog.
3497 Nie je možné nastaviť plán synchronizátora.
3499 Nie je možné načítať informácie o celej ceste pre člena sady replík.
3500 Na správu jednej repliky nemôžete určiť dva rôzne synchronizátory.
3502 Master alebo replika nie je spravovaná synchronizátorom.
3503 V registri synchronizátora nie je nastavená žiadna hodnota kľúča, na ktorý ste sa pýtali.
3504 ID synchronizátora sa nezhoduje s existujúcim ID v tabuľke MSysTranspAddress.
3505 Pokúšali ste sa vymazať alebo získať informácie o čiastočnom filtri, ktorý neexistuje v MSysFilters.
3506 Synchronizátor nemôže otvoriť denník synchronizátora.
3507 Zlyhanie zápisu do protokolu synchronizátora.
3508 Pre synchronizátor neexistuje žiadny aktívny prenos.
3509 Nepodarilo sa nájsť platný prenos pre tento synchronizátor.
3510 Člen sady replík, ktorý sa pokúšate synchronizovať, sa v súčasnosti používa pri inej synchronizácii.
3512 Priečinok schránky sa nepodarilo prečítať.
3513 Nepodarilo sa zapísať do priečinka schránky.
3514 Synchronizer nemohol nájsť žiadnu naplánovanú synchronizáciu alebo synchronizáciu na požiadanie k spracovaniu.
3515 Databázový stroj Microsoft Access nedokázal prečítať systémové hodiny na vašom počítači.
3516 Cieľový synchronizátor nie je nakonfigurovaný na podporu nepriamej synchronizácie a cieľová replika nie je k dispozícii pre priamu synchronizáciu.
3517 Synchronizer nemohol nájsť žiadne správy na spracovanie.
3518 V tabuľke MSysTranspAddress sa nepodarilo nájsť synchronizátor.
3519 Správu sa nepodarilo odoslať.
3520 Názov alebo ID repliky sa nezhoduje s aktuálne spravovaným členom sady replík.
3521 Dvoch členov sady replík nie je možné synchronizovať, pretože k bodu s neexistuje spoločný bodtart synchronizáciu.
3522 Synchronizer nemôže nájsť záznam konkrétnej synchronizácie v tabuľke MSysExchangeLog.
3523 Synchronizer nemôže nájsť konkrétne číslo verzie v tabuľke MSysSchChange.
3524 História zmien dizajnu v replike sa nezhoduje s históriou v hlavnom dizajne.
3525 Synchronizer nemohol získať prístup k databáze správ.
3526 Názov vybraný pre objekt systému sa už používa.
3527 Synchronizer alebo Replication Manager nedokázal nájsť systémový objekt.
3528 V zdieľanej pamäti nie sú k dispozícii žiadne nové údaje na čítanie zo synchronizátora ani zo správcu replikácií.
3529 Synchronizer alebo Replication Manager našiel neprečítané údaje v zdieľanej pamäti. Existujúce údaje budú prepísané.
3530 Synchronizer už slúži klientovi.
3531 Čakacie obdobie na udalosť vypršalo.
3532 Synchronizátor sa nepodarilo inicializovať.
3533 Systémový objekt používaný procesom stále existuje aj po zastavení procesu.
3534 Synchronizer vyhľadal systémovú udalosť, ale nenašiel žiadnu, ktorá by bola nahlásená klientovi.
3535 Klient požiadal synchronizátor o ukončenie operácie.
3536 Synchronizer dostal neplatnú správu pre člena sady replík, ktorý spravuje.
3537 Klient synchronizátora už nie je prítomný a nemožno ho upozorniť.
3538 Synchronizátor nie je možné inicializovať, pretože je spustených príliš veľa aplikácií.
3539 Vyskytla sa systémová chyba alebo váš odkladací súbor dosiahol svoj limit.
3540 Váš odkladací súbor dosiahol svoj limit alebo je poškodený.
3541 Synchronizátor nebolo možné správne vypnúť a je stále aktívny.
3542 Proces sa zastavil pri pokuse o ukončenie klienta Synchronizer.
3543 Synchronizátor nebol nastavený.
3544 Synchronizátor je už spustený.
3545 Dve repliky, ktoré sa pokúšate synchronizovať, sú z rôznych množín replík.
3546 Typ synchronizácie, o ktorú sa pokúšate, je neplatný.
3547 Synchronizer nemohol nájsť repliku zo správnej sady na dokončenie synchronizácie.
3548 GUID sa nezhodujú alebo sa nepodarilo nájsť požadovaný GUID.
3549 Zadaný názov súboru je príliš dlhý.
3550 V stĺpci GUID nie je žiadny index.
3551 Nie je možné odstrániť zadaný parameter databázy Registry pre Synchronizer.
3552 Veľkosť parametra registra presahuje povolené maximum.
3553 Identifikátor GUID sa nepodarilo vytvoriť.
3555 Všetky platné prezývky pre repliky sa už používajú.
3556 Neplatná cesta k cieľovému priečinku schránky.
3557 Neplatná adresa pre cieľový priečinok schránky.
3558 Chyba disku I / O v cieľovom priečinku schránky.
3559 Nepodarilo sa zapísať, pretože cieľový disk je plný.
3560 Dvaja členovia sady replík, ktoré sa pokúšate synchronizovať, majú rovnaké ReplicaID.
3561 Dva členovia sady replík, ktoré sa pokúšate synchronizovať, sú obaja dizajnoví majstri.
3562 Prístup bol odmietnutý v cieľovom priečinku schránky.
3563 Závažná chyba pri prístupe k miestnemu priečinku schránky.
3564 Synchronizer nemôže nájsť zdrojový súbor pre správy.
3565 V priečinku zdrojovej schránky sa vyskytlo porušenie zdieľania, pretože databáza správ je otvorená v inej aplikácii.
3566 Chyba sieťových I / O.
3567 Správa v priečinku schránky patrí nesprávnemu synchronizátoru.
3568 Synchronizer nemohol vymazať súbor.
3569 Tento člen sady replík bol logicky odstránený zo sady a už nie je k dispozícii.
3570 Filtre definujúce čiastočnú repliku boli zmenené. Čiastočná replika musí byť znovu osídlená.
3571 Pokus o založenie stĺpca v čiastočnej replike porušil pravidlo upravujúce čiastočné repliky.
3572 Počas čítania alebo zápisu do adresára TEMP sa vyskytla chyba disku I / O.
3573 Adresár, na ktorý ste dopytovali zoznam replík, nie je spravovaným adresárom.
3574 ReplicaID pre tohto člena sady replík bola opätovne pridelená počas postupu presunu alebo kopírovania.
3575 Disková jednotka, na ktorú sa pokúšate zapisovať, je plná.
3576 Databázu, ktorú sa pokúšate otvoriť, už používa iná aplikácia.
3577 Nie je možné aktualizovať stĺpec replikačného systému.
3578 Zlyhanie replikácie databázy; nedokáže určiť, či je databáza otvorená vo výlučnom režime.
3579 Nepodarilo sa vytvoriť tabuľky replikačného systému potrebné na vykonanie replikácie databázycabje.
3580 Nepodarilo sa pridať riadky potrebné na replikáciu databázycabje.
3581 Nie je možné otvoriť tabuľku replikačných systémov '|' pretože tabuľka sa už používa.
3582 Nemožno vytvoriť novú repliku, pretože | 2 objekt v | 1 kontajneri sa nepodarilo urobiť replikoucabje.
3583 Nie je možné vytvoriť objekt | 2 v | 1 kontajneri replicabje.
3584 Nedostatok pamäte na dokončenie činnosti.
3585 Tabuľku nie je možné replikovať; počet stĺpcov presahuje maximálny povolený počet.
3586 Chyba syntaxe vo výraze čiastočného filtra v tabuľke | 1.
3587 Neplatný výraz vo vlastnosti ReplicaFilter.
3588 Chyba pri hodnotení výrazu čiastočného filtra.
3589 Výraz čiastočného filtra obsahuje neznámu funkciu.
3590 Porušuje pravidlá pre čiastočné repliky.
3591 Cesta k súboru protokolu „| 1“ je neplatná.
3592 Nemôžete replikovať databázu chránenú heslom alebo nastaviť ochranu heslom v replikovanej databáze.
3593 Pre množinu replík nemôžete zmeniť atribút hlavného údaje.
3594 Pre množinu replík nemôžete zmeniť atribút hlavného údaje. Umožňuje zmeny údajov iba na Design Master.
3595 Systémové tabuľky vo vašej replike už nie sú spoľahlivé a replika by sa nemala používať.
3600 Výrazy agregácie nemôžu používať identifikátory GUID.
3605 Synchronizácia s nereplikovanou databázou nie je povolená. „|“ databáza nie je dizajnovým majstrom ani replikou.
3607 Vlastnosť replikácie, ktorú sa pokúšate odstrániť, je iba na čítanie a nedá sa odstrániť.
3608 Dĺžka záznamu je pre indexovanú tabuľku Paradox príliš dlhá.
3609 Pre odkazované pole primárnej tabuľky sa nenašiel jedinečný index.
3610 Rovnaká tabuľka '|' v dotaze na vytvorenie tabuľky sa uvádza ako zdroj aj cieľ.
3611 Na prepojených zdrojoch údajov nie je možné vykonať vyhlásenie o definícii údajov.
3612 V poddotazu nie je povolená viacúrovňová klauzula GROUP BY.
3613 Na prepojených tabuľkách ODBC nie je možné vytvoriť vzťah.
3614 Identifikátor GUID nie je povolený vo výraze kritérií kritéria hľadania.
3615 Nezhoda typu vo výraze.
3616 Tento server ISAM nepodporuje aktualizáciu údajov v prepojenej tabuľke.
3617 Tento server ISAM nepodporuje mazanie údajov z prepojenej tabuľky.
3618 Tabuľku výnimiek nebolo možné vytvoriť pri importe / exporte.
3619 Záznamy nebolo možné pridať do tabuľky výnimiek.
3620 Pripojenie na prezeranie prepojeného pracovného hárka programu Microsoft Excel bolo lost.
3621 Na zdieľanej otvorenej databáze nie je možné zmeniť heslo.
3622 Pri prístupe k a musíte použiť voľbu dbSeeChanges s OpenRecordset SQL Server tabuľka, ktorá má stĺpec IDENTITY.
3623 Nemôžem získať prístup k FoxPro 3.0 viazaný DBF súbor '|'.
3624 Záznam sa nepodarilo prečítať; momentálne uzamknutý iným používateľom.
3625 Špecifikácia textového súboru „|“ neexistuje. Pomocou špecifikácie nemôžete importovať, exportovať alebo prepojiť.
3626 Operácia zlyhala. V tabuľke '|' je príliš veľa indexov. Odstráňte niektoré z indexov v tabuľke a skúste operáciu zopakovať.
3627 Nemôžem nájsť spustiteľný súbor pre Synchronizer (mstran40.exe).
3628 Replika partnera nie je spravovaná synchronizátorom.
3629 Synchronizer '| 1' tiež používa rovnakú schránku systému súborov '| 2'.
3630 Synchronizer '| 1' tiež používa rovnakú schránku systému súborov '| 2'.
3631 Neplatný názov tabuľky vo filtri
3632 Na vzdialenom synchronizátore nie je povolený internetový prenos.
3633 Nemožno načítať DLL: '|'
3634 Nie je možné vytvoriť repliku pomocou čiastočnej repliky.
3635 Nie je možné vytvoriť čiastočnú repliku systémovej databázy.
3636 Nie je možné naplniť repliku alebo zmeniť filter repliky, pretože replika obsahuje konflikty alebo chyby v údajoch.
3637 Nemožno použiť krížovú tabuľku nefixovaného stĺpca ako poddotaz.
3638 Databázu riadenú zdrojom nie je možné replikovaťcabje.
3639 Nemožno vytvoriť repliku systémovej databázy.
3640 Vyrovnávacia pamäť načítania bola príliš malá pre požadované množstvo údajov.
3641 V sade záznamov zostáva menej záznamov, ako ste požadovali.
3642 U operácie bolo vykonané zrušenie.
3643 Jeden zo záznamov v množine záznamov bol odstránený iným procesom.
3645 Jeden z parametrov viazania je nesprávny.
3646 Zadaná dĺžka riadku je kratšia ako súčet dĺžok stĺpcov.
3647 Požadovaný stĺpec sa nevracia do sady záznamov.
3648 Nie je možné synchronizovať čiastočnú repliku s inou čiastočnou replikou.
3649 Kódová stránka pre konkrétny jazyk nebola zadaná alebo sa nenašla.
3650 Internet je buď veľmi pomalý, alebo nastal problém v nastavení manažéra replikácií na stroji s internetovým serverom.
3651 Neplatná internetová adresa.
3652 Zlyhanie internetového prihlásenia.
3653 Nie je nastavený internet.
3654 Interné zlyhanie internetu.
3655 Súbor wininet.dll nie je možné načítať alebo inicializovať.
3656 Chyba pri hodnotení čiastočného výrazu
3657 Chyba pri hodnotení výrazu boolovského filtra pre tabuľku '| 1'.
3658 Binárny stĺpec „|“ sa nedá použiť v booleovskom filtri.
3659 Vzťah '| 1' je nevynútený. Musí sa vynútiť vzťah vo výraze čiastočného filtra.
3660 Požadovaná výmena zlyhala, pretože „| 1“.
3661 Požadovaná výmena zlyhala, pretože „| 1“
3663 Táto operácia vyžaduje iný kurzor library.
3664 Asynchrónne volanie OpenConnection ešte nie je dokončené; vrátený objekt pripojenia nemôžete odkazovať, kým nie je dokončený.
3665 Objekt replikačného systému '|' nemôžete upraviť.
3666 Objekt replikačného systému '|' nemôžete upraviť.
3667 Vykonaniu tejto operácie bráni iná operácia.
3668 Túto operáciu nie je možné vykonať, pretože nie je aktívne pripojenie.
3669 Exekúcia zrušená.
3670 Kurzor je neplatný.
3671 Nemôžem nájsť tabuľku na aktualizáciu.
3672 Nepodarilo sa načítať RDOCURS.DLL.
3673 Táto tabuľka obsahuje bunky, ktoré sú mimo rozsah buniek definovaných v tejto tabuľke.
3674 Internetovú dll (wininet.dll) sa nepodarilo nájsť alebo načítať.
3675 Zlyhanie načítania z internetového popisovača. Skúste operáciu zopakovať.
3676 Zlyhanie pri písaní na internetový popisovač. Skúste operáciu zopakovať.
3677 Nepodarilo sa vykonať požiadavku HTTP na start internetový synchronizátor na internetovom serveri. Pomocou Správcu replikácií nakonfigurujte internetový synchronizátor na internetovom serveri.
3678 Nepodarilo sa pripojiť k službe FTP na internetovom serveri. Uistite sa, že služba FTP na serveri beží správne a podporuje anonymné pripojenia.
3679 Nepodarilo sa otvoriť súbor pomocou služby FTP. Skontrolujte, či má schránka FTP povolenie na čítanie.
3680 Zlyhanie pri získavaní súboru zo servera pomocou protokolu FTP. Skontrolujte, či má schránka FTP povolenie na čítanie.
3681 Zlyhanie pri vkladaní súboru na server pomocou FTP. Skontrolujte, či má schránka FTP oprávnenie na zápis.
3682 Nepodarilo sa vymazať súbor na serveri pomocou FTP. Skontrolujte, či má schránka FTP povolenie na čítanie a zápis.
3683 Na serveri sa neočakávane ukončil internetový synchronizátor. Pozrite sa na históriu výmeny replík partnerov na internetovom serveri a zistite problém.
3684 Nie je k dispozícii vhodná replika, s ktorou by ste sa mohli vymeniť.
3685 Neplatná adresa HTTP.
3686 Neplatná cesta alebo názov repliky.
3687 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: Možnosť.
3688 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: pre.
3689 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: Oprávnenia.
3690 Neplatná syntax SQL - očakáva sa právo / privilégium tabuľky.
3691 Neplatná syntax SQL - očakáva sa názov objektu.
3692 Neplatné tokeny súvisiace so syntaxou SQL sa nezhodovali. Databázový stroj Microsoft Access očakával GRANT… TO, REVOKE… FROM, ADD… TO alebo DROP… FROM.
3693 Neplatná syntax SQL - očakávaný názov používateľa alebo skupiny.
3694 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: Udeliť.
3695 Neplatná syntax SQL - chyba syntaxe GRANT / REVOKE.
3696 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: Skupina používateľov (alebo).
3697 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: heslo.
3698 Neplatná syntax SQL - očakávané heslo.
3699 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: Používateľ.
3700 Neplatná presnosť pre desatinný dátový typ.
3701 Neplatná mierka pre desatinný dátový typ.
3702 Šírka textového stĺpca Unicode musí byť párny počet bajtov.
3703 Operácia nie je podporovaná v replikecabdatabázy, ktoré neboli prevedené na aktuálnu verziu.
3704 Pokúsili ste sa otvoriť databázu, ktorá je už otvorená používateľom '| 2' na počítači '| 1'. Keď je databáza k dispozícii, skúste to znova.
3705 Nie je možné vytvoriť replikáciu | 2 tabuľkycable - príliš veľa stĺpcov.
3706 Nie je možné vytvoriť replikáciu | 2 tabuľkycable - príliš veľa indexov.
3707 Možnosti kaskádovania nového odkazu sú v rozpore s existujúcim odkazom „|“.
3708 Chyba syntaxe vo výpise z transakcie. Očakávaná TRANSAKCIA, PRÁCA alebo nič.
3709 Vyhľadávací kľúč sa nenašiel v žiadnom zázname.
3710 Priečinok alebo adresár MAPI sa nenašiel.
3711 Obnovená replikacabúdaje. Tento riadok bol obnovený z poškodenej replikycable databáza. Skontrolujte správnosť obsahu záznamu a potom ho znova vložte alebo tento záznam o konflikte odstráňte.
3712 Iné. Tento záznam bol odmietnutý z dôvodu nedefinovaného problému s konfliktom replikácie.
3713 Aktualizácia / konflikt aktualizácií. Tento záznam aktualizovala aj iná replika. Tento záznam lost konfliktu. Znova odošlite svoju aktualizáciu alebo tento záznam o konflikte odstráňte.
3714 Zamknutý stôl. Tento záznam nebolo možné použiť počas synchronizácie, pretože tabuľka bola uzamknutá iným používateľom. Znova odošlite tento záznam o konflikte.
3715 Jedinečné porušenie kľúča. Tento záznam má rovnakú kľúčovú hodnotu ako iný záznam, zatiaľ čo sú povolené iba jedinečné hodnoty. Zmeňte hodnotu kľúča v tomto zázname o konflikte alebo vo víťaznom zázname a potom tento záznam znova odošlite alebo tento záznam o konflikte odstráňte.
3716 Porušenie TLV. Tento záznam obsahuje hodnotu poľa, ktorá nespĺňa obmedzenie overenia na úrovni tabuľky. Aktualizujte hodnotu poľa, ktorá porušuje overovacie pravidlo, a potom tento záznam o konflikte znova odošlite, alebo tento záznam o konflikte odstráňte.
3717 Konflikt mazania / RI. Záznam primárneho kľúča bol odstránený inou replikou, preto bol tento odkazovací záznam odmietnutý. Vytvorte nový záznam primárneho kľúča, ktorý spĺňa obmedzenie referenčnej integrity, a potom znova odošlite svoju aktualizáciu, alebo tento záznam o konflikte odstráňte.
3718 Konflikt aktualizácie / RI. Záznam primárneho kľúča bol aktualizovaný inou replikou, preto bol tento odkazovací záznam odmietnutý. Vytvorte nový záznam primárneho kľúča, ktorý spĺňa obmedzenie referenčnej integrity, upravte hodnotu cudzieho kľúča v tomto zázname konfliktu tak, aby zodpovedala platnej hodnote primárneho kľúča, a potom znova odošlite svoju aktualizáciu, alebo tento záznam konfliktu odstráňte.
3719 Porušenie cudzieho kľúča vyplývajúce z neplatného záznamu primárneho kľúča, ktorý bol zapojený do konfliktu replikácie. Vytvorte nový záznam primárneho kľúča, ktorý spĺňa obmedzenie referenčnej integrity, upravte hodnotu cudzieho kľúča v tomto zázname konfliktu tak, aby zodpovedala platnej hodnote primárneho kľúča, a potom tento záznam konfliktu znova odošlite, alebo tento záznam konfliktu odstráňte.
3720 Nie je možné zmeniť pole „|“. Je to súčasť jedného alebo viacerých vzťahov.
3721 Neplatná syntax SQL - očakávaný názov obmedzenia.
3722 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: DEFAULT.
3723 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: KOMPRESIA bude nasledovať s.
3724 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: UPDATE alebo DELETE.
3725 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: CASCADE, SET NULL alebo ŽIADNA AKCIA.
3726 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: NULL.
3727 Neplatná syntax SQL - povolené je iba jedno aktualizačné pravidlo a / alebo jedno pravidlo odstránenia.
3728 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: AS.
3729 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: SELECT.
3730 VIEW nemôže obsahovať parameter.
3731 Počet zadaných aliasov musí byť rovnaký ako počet výstupných stĺpcov.
3732 Očakávaný názov dopytu po VYKONANÍ.
3733 Neznámy užívateľ umiestnil databázu do stavu, ktorý jej neumožňuje otvorenie alebo zamknutie.
3734 Databáza bola umiestnená do stavu používateľom '| 2' v počítači '| 1', ktorý znemožňuje jej otvorenie alebo zamknutie.
3735 Príliš veľa stĺpcov v obrátenom indexe.
3736 Aktualizácia / odstránenie konfliktu. Tento aktualizovaný záznam bol odstránený v inej replike. Tento záznam o konflikte vložte znova alebo ho odstráňte.
3737 Tento typ repliky nemožno vytvoriť z danej zdrojovej repliky.
3738 Lokálne alebo anonymné repliky sa musia synchronizovať iba s ich určenými replikami rozbočovača.
3739 Replika servera proxy bola odstránená.
3740 Do konfliktnej tabuľky '|' nie je možné pridať nový stĺpec. Odstráňte zastarané stĺpce a skomprimujte databázu.
3741 Neplatný synchronizátor partnera. Lokálna alebo anonymná replika sa musí synchronizovať s určenou replikou rozbočovača.
3742 Časový limit internetovej funkcie vypršal.
3743 Replika nebola synchronizovaná v rámci retenčného obdobia množiny replík.
3744 Počítadlo stĺpcov v replcabtabuľky nie je možné upraviť.
3745 Kombinovaná dĺžka názvu internetového servera, názvu zdieľaného protokolu HTTP a názvu aliasu FTP by nemala byť väčšia ako 252 znakov.
3746 Chyba syntaxe v klauzule parametrov. Skontrolujte, či parameter existuje a či ste správne zadali jeho hodnotu.
3747 Parameter nemá predvolenú hodnotu.
3748 Parameter | nemá predvolenú hodnotu.
3749 Objekt nie je uložená procedúra.
3750 Objekt | nie je uložená procedúra.
3751 Vyžaduje sa uzamknutie riadku, ale DB je v režime uzamknutia stránky.
3752 Vyžaduje sa uzamknutie stránky, ale DB je v režime uzamknutia riadku.
3753 Nemožno vytvoriť repliku repliky databázového stroja Microsoft Access SQL.
3754 Nie je možné odstrániť z možnosti Prevent Deletes Replica.
3755 SKONTROLUJTE obmedzenie '|' neexistuje.
3756 SKONTROLUJTE obmedzenie '|' už existuje.
3757 Databázový stroj Microsoft Access na triedenie knižníc DLL sa nepodarilo načítať správne.
3758 Zmena mierky desatinnej hodnoty mala za následok skrátenie údajov.
3759 Zmena mierky desatinnej hodnoty mala za následok skrátenie údajov.
3760 Zmena mierky desatinnej hodnoty mala za následok pretečenie údajov.
3761 Presnosť desatinného poľa je príliš malá na to, aby akceptovala číslicu, ktorú ste sa pokúsili pridať.
3762 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: ACTION.
3763 Súbežné zmeny schémy spôsobili zlyhanie operácie vytvorenia repliky. Skúste to znova.
3764 Nepodarilo sa znovu vytvoriť jeden alebo viac indexov.
3765 Chyba syntaxe v klauzule CHECK constraint.
3766 V VIEWS sú povolené iba jednoduché dotazy SELECT.
3767 Tabuľka „|“ sa nepodarilo vytvoriť replicable pretože to nebolo možné otvoriť výlučne.
3768 FastFind nemôže vyhľadávať v odkazoch, ktoré nie sú v stĺpcoch.
3769 Konfliktné tabuľky nie je možné premenovať.
3770 Definícia počítadla nie je v platnom rozsahu.
3771 Z miestnych alebo anonymných replík nemožno urobiť predlohu dizajnu.
3772 Bez povolenia správcu musí byť priorita repliky v rozsahu 0 - |.
3773 Nie je možné vymazať jeden alebo viac objektov: |.
3774 Hodnota špendlíka je neplatná.
3775 Nepodarilo sa načítať databázu Microsoft Access SQL Server Zmierovač - MSRPJT40.dll.
3776 Nie je možné vymieňať medzi dvoma databázami Microsoft Access SQL Server Repliky.
3777 Nezákonná operácia vykonaná v databáze Microsoft Access SQL Server Replika.
3778 Databáza Microsoft Access je nesprávna alebo chýba pre túto sadu replík databázy SQL / Microsoft Access.
3779 Nie je možné zmeniť vlastnosť sledovania na úrovni stĺpca u objektov, ktoré sú už replikovanécabje.
3780 Neplatná syntax SQL - očakáva sa názov zobrazenia.
3781 Neplatná syntax SQL - očakáva sa názov procedúry.
3782 Neplatná syntax SQL - momentálne je povolené iba jedno obmedzenie CHECK na úrovni stĺpca.
3783 Neplatná syntax SQL - v obmedzení CHECK na úrovni stĺpca nemožno použiť viac stĺpcov.
3784 Databáza je už replikovanácabje.
3785 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: Databáza.
3786 Neplatná syntax SQL - očakáva sa oprávnenie databázy, napríklad CREATEDB alebo CONNECT.
3787 Táto operácia nie je povolená v poddotazoch.
3788 V tomto priečinku / adresári MAPI nemožno vytvoriť index.
3789 Nezákonné obmedzenie na úrovni stĺpca.
3790 Tento objekt vyžaduje novšiu verziu databázového stroja Microsoft Access.
3791 Tento index vyžaduje databázový stroj Microsoft Access |.
3792 Register '| 2' vyžaduje databázový stroj Microsoft Access | 1.
3793 Stĺpec „| 2“ vyžaduje databázový stroj Microsoft Access | 1.
3794 Táto tabuľka vyžaduje databázový stroj Microsoft Access |.
3795 Tabuľka „| 2“ vyžaduje databázový stroj Microsoft Access | 1.
3796 Načítaná verzia AceRecr.DLL bola príliš stará. Opätovným spustením inštalácie získate správnu verziu tohto súboru.
3797 Výmena databázového stroja SQL / Microsoft Access zlyhala. Podrobnosti nájdete v histórii agenta SQLServer.
3798 V replike nie sú povolené obmedzenia CHECKcable databázy.
3799 Nepodarilo sa nájsť pole '|'.
3800 '|' nie je indexom v tejto tabuľke.
3801 Objekt (|) nie je možné použiť v klauzule o obmedzení CHECK.
3802 Chyba pri hodnotení | SKONTROLUJTE obmedzenie. |
3803 DDL nie je možné v tejto tabuľke dokončiť, pretože sa naň odkazuje obmedzenie | na stole |
3804 Na tomto počítači nie sú nainštalovaní žiadni klienti MAPI. Nainštalujte si na toto zariadenie klienta MAPI (napríklad Outlook).
3805 SKONTROLUJTE obmedzenia na stole nebudú prenesené do tejto tabuľky. Obmedzenia CHECK je možné vytvoriť iba prostredníctvom príkazov SQL DDL.
3806 Nie je možné nastaviť viac atribútov NULL, NOT NULL.
3807 Dopyt | obsahuje nejednoznačný názov stĺpca, ktorý je v rozpore s korelačným (alias) názvom |. Buď úplne kvalifikujte názov stĺpca, alebo zmeňte korelačný (alias) názov.
3808 Na vykonanie tejto operácie potrebujete systémovú databázu vo formáte 4.x alebo vyššej.
3809 Dopyt | bol vytvorený s neskorším vydaním databázového stroja Microsoft Access a môže mať syntax, ktorú táto verzia databázového stroja Microsoft Access nedokáže vykonať. Tento dotaz je možné vykonať iba s verziou databázy Microsoft Access, ktorá ju vytvorila.
3810 Nerozpoznané kľúčové slovo KEDY.
3811 Dotaz sa nepodarilo vykonať.
3812 Toto pole nemôžete aktualizovať, pretože hodnota, ktorú sa pokúšate použiť, je neplatná alebo by porušila pravidlo integrity údajov. Opravte to a skúste to znova.
3813 Dotazy na priechod SQL sú zakázané.
3814 Stĺpce, ktoré pre záznam prijímajú viaceré hodnoty, nemožno zahrnúť do vzťahu viacerých stĺpcov.
3815 Stĺpce, ktoré pre záznam prijímajú viaceré hodnoty, nemožno zahrnúť do indexu s viacerými stĺpcami.
3816 Jedinečný index znaku „| stĺpec nie je možné vymazať.
3817 Pole s viacerými hodnotami „|“ nie je platná v dotaze CROSSTAB.
3818 Operáciu nie je možné dokončiť v tejto databáze, pretože používa prílohy alebo vyhľadávacie polia s rôznymi hodnotami.
3819 Nález nemožno vykonať v stĺpcoch, ktoré pre záznam prijímajú viaceré hodnoty.
3820 Túto hodnotu nemôžete zadať, pretože duplikuje existujúcu hodnotu do vyhľadávacieho poľa alebo poľa prílohy s viacerými hodnotami. Polia vyhľadávania alebo prílohy s viacerými hodnotami nemôžu obsahovať duplicitné hodnoty.
3821 Nemôžete zmeniť vyhľadávacie pole s viacerými hodnotami na vybratý dátový typ.
3822 Hodnotu je možné pridať do tohto nového riadku až po potvrdení riadku. Najprv potvrďte riadok a potom skúste pridať hodnotu.
3823 Toto pole nemôžete upraviť, pretože sa nachádza v prepojenej tabuľke programu Excel. V tomto vydaní programu Access bola zakázaná možnosť upravovať údaje v prepojenej tabuľke programu Excel.
3824 Dotaz INSERT INTO nemôže obsahovať pole s viacerými hodnotami.
3825 SELECT * nemožno použiť v dotaze INSERT INTO, ak zdrojová alebo cieľová tabuľka obsahuje pole s viacerými hodnotami.
3826 Dotaz UPDATE alebo DELETE nemôže obsahovať pole s viacerými hodnotami.
3827 Ak klauzula JOIN obsahuje iný stĺpec s viacerými hodnotami, nemožno vykonať agregačnú funkciu v stĺpci s viacerými hodnotami.
3828 Nie je možné odkazovať na tabuľku s poľom s viacerými hodnotami pomocou klauzuly IN, ktorá odkazuje na inú databázu.
3829 Pole s viacerými hodnotami „|“ nie je možné použiť v klauzule ORDER BY.
3830 Pole s viacerými hodnotami „|“ nemožno použiť v klauzule GROUP BY.
3831 Pole s viacerými hodnotami „|“ nemožno použiť v klauzule WHERE alebo HAVING.
3832 Aktuálny formát súboru už nepodporuje zabezpečenie na úrovni používateľa. Proces konverzie alebo zhutňovania odstránil všetky povolenia na úrovni používateľa.
3833 Pole s viacerými hodnotami „|“ nie je platný v zadanej klauzule JOIN.
3834 Pole s viacerými hodnotami „| 1“ nie je platné vo výraze „| 2“.
3835 Kľúčové slovo DISTINCT nemožno použiť s poľom '|' s viacerými hodnotami.
3836 Pokúšate sa pracovať so súborom Paradox, ktorý vyžaduje databázový stroj Borland (BDE). Aplikácia Microsoft Access nemôže načítať BDE alebo BDE nie je správne nainštalovaný. Ak to chcete opraviť, spustite inštalačný program pre BDE.
3837 Pole s viacerými hodnotami „|“ nie je možné použiť v dotaze UNION.
3838 Vo výpisoch SELECT INTO nie sú povolené polia s viacerými hodnotami.
3839 Zadaný súbor už existuje.
3840 Príloha, ktorú pridávate, presahuje dostupné systémové prostriedky.
3841 Nedá sa pripojiť k serveru SharePoint „|“. Skúste to znova neskôr.
3842 Výraz „| musí byť súčasťou agregačnej funkcie.
3843 Dotaz INSERT INTO, ktorý obsahuje pole s viacerými hodnotami, nemôže obsahovať ďalšie pole.
3844 Nie je možné odkazovať na pole s viacerými hodnotami v príkaze UPDATE alebo DELETE, ktorý obsahuje ďalšie polia.
3845 Aplikácia Microsoft Access nepodporuje prepojenie s databázou Accessu alebo zošitom Microsoft Office Excel uloženým vo formáte, ktorý je novšou verziou ako aktuálny formát databázy.
3846 Pole s viacerými hodnotami „|“ v OBJEDNÁVKE BY sa tiež malo objaviť v zozname VÝBER.
3847 ODBCDirect už nie je podporovaný. Prepíšte kód, aby ste namiesto DAO použili ADO.
3848 Zmeny nemôžete zaznamenať, pretože zadaná hodnota porušuje nastavenia definované pre pole „| (napríklad hodnota je menšia ako minimum alebo väčšia ako maximum). Opravte chybu a skúste to znova.
3849 Replikácia je podporovaná iba v databázach formátu Access 2000 alebo Access 2002-2003. Pomocou funkcie prevodu vo svojej aplikácii môžete databázu previesť do správneho formátu.
3850 Tento súbor bol vytvorený v predchádzajúcej beta verzii programu Excel 2007. Otvorte súbor v programe Excel 2007 a uložte ho do súboru most najnovšiu verziu formátu súboru Excel 2007 pred otvorením súboru v Accesse 2007 alebo vyššom.
3851 Schéma pre túto tabuľku sa zmenila. Pred úpravou alebo pridaním nových záznamov musíte tabuľku obnoviť.
3852 Nie je možné aktualizovať pole s viacerými hodnotami, ak jeho nadradená sada záznamov nie je v režime úprav. Ak chcete umiestniť rodičovskú sadu záznamov do režimu úprav, použite metódu AddNew alebo Edit.
3853 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytvoriť databázu v určenom formáte z dôvodu skupinovej politiky nastavenej správcom. Vytvorte databázu v inom formáte súboru alebo kontaktujte svojho správcu.
3854 Táto operácia zlyhá, pretože textový súbor, ktorý sa chystáte importovať, obsahuje viac ako 255 stĺpcov. Odporúčame vám najskôr vytvoriť záložnú kópiu zdrojového súboru, znížiť počet stĺpcov na 255 alebo menej a potom to skúsiť znova.
3855 Databázový stroj Microsoft Access nemôže načítať údaje v | 1.
Minimálna požadovaná verzia na čítanie údajov je | 2.
3856 Databázový stroj Microsoft Access nemôže aktualizovať údaje v | 1.
Minimálna požadovaná verzia na aktualizáciu údajov je | 2.
3857 Databázový stroj Microsoft Access nemôže zmeniť vzhľad | 1.
Minimálna požadovaná verzia na zmenu vzhľadu je | 2.
3858 Prevod nie je podporovaný
3859 Výraz | nie je možné použiť vo vypočítanom stĺpci.
3860 Výraz | nie je možné konvertovať v dotaze.
3861 Výraz | nie je možné konvertovať vo výsledkoch dotazu.
3862 Výraz | nie je možné previesť do makra používateľského rozhrania.
3863 Výraz | nie je možné konvertovať na predvolenú hodnotu.
3864 Výraz | nie je možné konvertovať v overovacom pravidle.
3865 Výraz sa nedá uložiť, pretože obsahuje cyklický odkaz.
3866 Výraz nemožno uložiť, pretože odkazuje na seba.
3867 Výraz nie je možné uložiť, pretože odkazuje na inú tabuľku.
3868 Pre zadanú tabuľku nie je uložené žiadne dátové makro AXL.
3869 Dátové makro AXL je nekompatibilné so serverom, s ktorým sa pokúšate synchronizovať.
3870 Aplikácia Microsoft Access nemôže interpretovať text, ktorý vkladáte, ako dátové makro. Opravte text a potom to skúste znova.
3871 Zadaný argument je neplatný.
3872 Bol dosiahnutý limit zdroja dátových makier. Môže to byť spôsobené tým, že sa dátové makro rekurzívne volá samo. Aktualizované () možno použiť na zistenie, ktoré pole v zázname bolo aktualizované, aby sa zabránilo rekurzívnym hovorom.
3873 Akcia '| 1' zlyhala, pretože nie je podporovaná z udalosti '| 2'.
3874 Nezhoda typu v poli „|“.
3875 Dátové makro „| nepodarilo sa nájsť.
3876 Akcia ExitForEachRecord je k dispozícii iba v slučke ForEachRecord.
3877 Akcia „SendEmail“ zlyhala, pretože neboli zadaní žiadni príjemcovia.
3878 Akcia „SendEmail“ zlyhala, pretože aktuálna databáza nie je dôveryhodná.
3879 Heslo je neplatné; správa nebola odoslaná.
3880 Poštovú reláciu sa nepodarilo otvoriť. Možno vám chýba pamäť. Zatvorte ďalšie aplikácie a potom to skúste znova. Možno budete tiež chcieť skontrolovať svoju poštovú aplikáciu, aby ste sa uistili, že funguje správne.
3881 E-mail sa nepodarilo odoslať. Uistite sa, že je váš počítač nakonfigurovaný na odosielanie a prijímanie e-mailových správ.
3882 Tento vypočítaný stĺpec je potrebné prepočítať.
3883 Tento vypočítaný stĺpec obsahuje neplatný výraz.
3884 Pri pripájaní k dátovým službám došlo v databázovom stroji Microsoft Access k chybe:
'|'.
3885 Typ poľa '|' nemožno použiť ako súčasť vypočítaného stĺpca. Medzi príklady nepodporovaných typov patria viachodnotové a binárne polia.
3887 Vypočítaný stĺpec nemožno uložiť bez platného výrazu vo vlastnosti Expression.
3888 Vypočítané stĺpce nemožno použiť v systémových vzťahoch.
3889 Premenná '|' nepodarilo sa nájsť.
3890 Identifikátor '|' nepodarilo sa nájsť.
3891 Dotazy, ktoré obsahujú prepojené tabuľky, dotazy na akcie a referencie na databázu, nie sú v údajových makrách povolené.
3892 Funkcia '|' neplatí pre výrazy použité v údajových makrách.
3893 Neplatná konštanta '|' vo výraze dátových makier.
3894 Neplatný text '|' vo výraze dátových makier.
3895 Zmeny nemôžete zaznamenať, pretože zadaná hodnota porušuje nastavenia definované pre pole „| (napríklad hodnota je menšia ako minimum alebo väčšia ako maximum). Opravte chybu a skúste to znova.
3896 Bol prekročený limit 20 rekurzívnych udalostí. Môže to byť spôsobené udalosťou po aktualizácii, ktorá zmení údaje v tabuľke, ktorá ich spustí. Môžete použiť Aktualizáciu () funkcia na určenie, ktoré polia boli v zázname zmenené.
3897 Alias ​​'|' nepodarilo sa nájsť.
3898 Nie je k dispozícii žiadny dátový kontext, v ktorom by sa akcia mohla vykonať. Táto chyba môže byť spôsobená použitím akcie RunDataMacro na spustenie údajového makra, ktoré volá DeleteRecord alebo EditRecord bez zadaného aliasu.
3899 Položku zoznamu nebolo možné vložiť alebo aktualizovať, pretože pre jedno alebo viac polí v zozname sa našli duplicitné hodnoty.
3900 Operácia odstránenia nie je povolená, pretože podradený záznam stále existuje.
3901 Aspoň jedno vyhľadávacie pole vzťahu odkazuje na neexistujúce položky v tomto zozname.
3902 Odkazy vo vyrovnávacej pamäti nie je možné pridať, pretože databáza '|' nie je možné otvoriť v exkluzívnom režime.
3903 Databáza '|' nie je možné otvoriť v exkluzívnom režime, pretože obsahuje odkazy v režime uloženom v pamäti.
3904 Tabuľku nie je možné aktualizovať, pretože nie je pripojenie k serveru SharePoint. Po obnovení pripojenia k serveru skúste aktualizáciu zopakovať.
3905 Tabuľka „| sa nedá aktualizovať, pretože nie je pripojenie k serveru SharePoint. Po obnovení pripojenia k serveru skúste aktualizáciu zopakovať.
3906 Prepojená tabuľka nie je k dispozícii. Aplikácia Microsoft Access nemôže kontaktovať server. Skontrolujte sieťové pripojenie alebo kontaktujte správcu servera.
3907 Prepojená tabuľka '|' nie je k dispozícii Aplikácia Microsoft Access nemôže kontaktovať server. Skontrolujte sieťové pripojenie alebo kontaktujte správcu servera.
3908 Údaje nie je možné pridávať, aktualizovať ani mazať, kým sa zo servera nenačítajú všetky súvisiace údaje.
3909 Údaje nie je možné pridávať, aktualizovať ani mazať, pretože tabuľka údajov „| nebol načítaný zo servera.
3910 Vaše nastavenia šifrovania nie sú platné. Preinštalujte program Microsoft Access alebo požiadajte svojho správcu o ďalšie informácie.
3911 Aplikácia Microsoft Access nemôže otvoriť tento súbor, pretože obsah bol poškodený.
3912 Tabuľka nie je synchronizovaná s webom SharePoint. Zatvorte a znovu otvorte stôl, aby ste získali most posledné údaje z lokality SharePoint.
3913 Tabuľka „| nie je synchronizovaný s webom SharePoint. Zatvorte a znovu otvorte stôl, aby ste získali most posledné údaje z lokality SharePoint.
3914 Vybratá postupnosť porovnávania nie je v zadanom formáte súboru podporovaná.
3915 Výraz | nie je možné konvertovať v údajovom makre.
3916 Vlastnosť '|' je možné nastaviť alebo zmeniť iba databázovým strojom Microsoft Access.
3918 Aplikácia Microsoft Access nepodporuje túto operáciu pre tento typ IISAM. Ak chcete vykonať túto akciu, musíte použiť systém Microsoft Office 2007 alebo starší.
3919 Pri komunikácii so serverom SharePoint došlo k chybe databázového nástroja Microsoft Access.
Podrobnejšie informácie: '|'
3920 Nepodarilo sa vykonať dotaz. Neplatná operácia alebo syntax pomocou poľa s viacerými hodnotami.
3921 Nie je možné odkazovať na tabuľku s poľom s viacerými hodnotami pomocou klauzuly FROM, ktorá odkazuje na inú databázu.
3922 Výraz | sa nedá konvertovať vo forme.
3923 Zahrnutie konštantných výrazov do operácie vonkajšieho spojenia nie je podporované.
3924 Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dopyt na použitie na webe.
3925 Definícia dotazu je neplatná, takže objekt dotazu nemožno vytvoriť.
3926 Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dopyt na použitie na webe, pretože používa nepodporovaný typ dotazu, nepodporované výrazy, nepodporované kritériá alebo iné funkcie, ktoré web nepodporuje.
3927 Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dopyt na použitie na webe, pretože obsahuje podotázku.
3928 Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz na použitie na webe, pretože sa spolieha na iný dotaz, ktorý nie je kompatibilný s webom.
3929 Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dopyt na použitie na webe, pretože vo výsledkoch neobsahuje žiadne polia.
3930 Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dopyt na použitie na webe, pretože vo svojich výsledkoch zobrazuje príliš veľa polí.
3931 Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dopyt na použitie na webe, pretože sa spolieha na klauzulu ORDER BY, ktorá nie je na webe podporovaná.
3932 Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dopyt na použitie na webe, pretože určuje typ JOIN, ktorý nie je na webe podporovaný.
3933 Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dopyt na použitie na webe, pretože ide o dopyt medzi produktmi.
3934 Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dopyt na použitie na webe, pretože nešpecifikuje, ktorú tabuľku má ZOBRAZIŤ.
3935 Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dopyt na použitie na webe, pretože výsledky dotazu obsahujú viac polí s rovnakým názvom.
3936 Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dopyt na použitie na webe, pretože niektoré jeho parametre nebolo možné skonvertovať na použitie na webe.
3937 Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dopyt na použitie na webe, pretože niektoré z jeho parametrov sa zobrazujú ako polia s výsledkami alebo sa používajú v príkazoch ORDER BY.
3938 Výraz sa nepodarilo uložiť, pretože jeho výsledkom je neplatný typ, napríklad NULL.
3939 |1
3940 Číslo argumentu | 1 sa nepodarilo vynútiť na celé číslo pre akciu | 2.
3941 Číslo argumentu | 1 sa nepodarilo vynútiť na reťazec akcie | 2.
3942 Nepodarilo sa vynútiť argument č. 1 na logickú hodnotu pre akciu | 2.
3943 Pri pokuse o spustenie pomenovaného údajového makra chýba parameter „| 1“.
3944 Typ poľa '|' sa nedá použiť v pravidle overenia platnosti pre webové tabuľky. Medzi neplatné typy patria Memo, Binary a Lookup.
3945 Systémové tabuľky nemôžu obsahovať dátové makra.
3946 Akciu OnError nie je možné použiť, ak je položka Prejsť na nastavená na Názov makra pred udalosťami.
3947 Server nepodporuje typ poľa '|' ako súčasť vypočítaného stĺpca. Príklady nepodporovaných typov zahŕňajú polia s viacerými hodnotami, poznámky, hypertextové odkazy, binárne súbory, automatické čísla a vyhľadávacie polia.
3948 Výraz sa nepodarilo uložiť, pretože jeho typ výsledku, napríklad binárny alebo NULL, server nepodporuje.
3949 Databázový stroj Microsoft Access nemôže kompaktovať údaje v | 1, pretože obsahuje objekty z novšej verzie.
3950 Chyba syntaxe vo výraze.
3951 Aplikácia sa na serveri zmenila. Váš posledný zadaný riadok sa neuloží. Skopírujte a prilepte svoj posledný zadaný riadok do temparary súbor a potom synchronizujte aplikáciu so serverom.
3952 Dátové makro sa nepodarilo spustiť, pretože jeho definícia AXL bola neplatná.
3953 Názov miestnej variácie „| 1“ je neplatný. Názvy lokálnych premenných musia mať dĺžku alebo menej ako 64 znakov, nesmú byť start so znamienkom rovná sa alebo s medzerou a nesmie obsahovať žiadne z nasledujúcich znakov vrátane CR, LF alebo TAB:.! [] /: *? ““ <> | 2 # {}% &.
3954 Názov parametra „| 1“ je neplatný. Názvy parametrov musia mať dĺžku alebo menej ako 64 znakov, nesmú byť start so znamienkom rovná sa alebo s medzerou a nesmie obsahovať žiadne z nasledujúcich znakov vrátane CR, LF alebo TAB:.! [] /: *? ““ <> | 2 # {}% &.
3955 Názov dátového makra „| 1“ je neplatný.
3956 Databáza, ktorú sa pokúšate otvoriť, vyžaduje novšiu verziu programu Microsoft Access.
3957 Pole sa nepodarilo pridať na server. Synchronizujte so serverom a odstráňte všetky odkazy na skryté, vyhľadávacie, automatické čísla, hypertextové odkazy a poznámky.
3958 Pole sa na serveri nepodarilo vymazať. Synchronizujte so serverom a overte, či na toto pole neodkazuje žiadne iné pole.
3959 Vypočítané stĺpce nie sú povolené v príkazoch SELECT INTO.
3960 Výraz | nie je možné konvertovať pre akciu makra Použiť filter.
3961 Maximálny počet parametrov pre pomenované dátové makrá ForEachRecord a LookupRecord je 255.
3962 EditRecord zlyhal z dôvodu opakovaných konfliktov údajov pri pokuse o potvrdenie údajov.
3963 Akcia '| 1' nie je platná vo vnútri CreateRecord alebo EditRecord.
3964 Akcia '| 1' nie je platná mimo CreateRecord a EditRecord.
3965 Pole „| 1“ nebolo možné zmeniť, pretože záznam nie je momentálne možné aktualizovať. Pomocou nástroja EditRecord môžete záznam aktualizovať.
3966 Pole „| 1“ nebolo možné zmeniť. V udalosti BeforeChange je aktualizovateľný iba zmenený záznam.
3967 EditRecord zlyhal, pretože alias '| 1' predstavuje záznam, ktorý je iba na čítanie.
3968 EditRecord zlyhal, pretože predvolený alias predstavuje záznam, ktorý je iba na čítanie.
3969 Prílohy nemôžu byť pridané do nových riadkov, kým nebudú riadky pridelené serveru. Najprv potvrďte riadok a potom k nemu skúste pripojiť dokument.
3970 Výraz sa nepodarilo uložiť, pretože pri zverejnení by bol dlhší ako 255 znakov.
3971 Prepojenú tabuľku nie je možné otvoriť. Nemáte povolenie na zobrazenie celého zoznamu, pretože je väčší ako prahová hodnota pre zobrazenie zoznamu vynútená správcom servera.
3972 Prepojená tabuľka '|' nie je možné otvoriť. Nemáte povolenie na zobrazenie celého zoznamu, pretože je väčší ako prahová hodnota pre zobrazenie zoznamu vynútená správcom servera.
3973 Hodnoty uložené v poliach s viacerými hodnotami a prílohami nie sú v dotazoch na dátové makro podporované.
3974 Pole „| 1“ sa nepodarilo prečítať, pretože ide o pole s viacerými hodnotami alebo prílohou.
3975 Pole „| 1“ nebolo možné nastaviť, pretože ide o pole s viacerými hodnotami alebo prílohou.
3976 Stĺpec '| 1' sa nepodarilo prečítať, pretože ide o vypočítaný stĺpec v zázname, ktorý bol načítaný z ForEachRecord alebo LookupRecord a bol upravený programom EditRecord.
3977 Údaje URL „| 1“ v poli „| 2“ sa nepodarilo odoslať na server. Adresa URL môže byť neplatná alebo dlhšia ako 255 znakov.
3978 Výpočet rozdielu dňa alebo času so znamienkom + alebo - nie je podporovaný. Namiesto toho použite funkciu DateAdd ().
3979 Prepojená tabuľka sa na serveri zmenila. Váš posledný zadaný riadok sa neuloží. Skopírujte a prilepte svoj posledný zadaný riadok do temparary, potom synchronizujte prepojenú tabuľku so serverom kliknutím pravým tlačidlom myši na prepojenú tabuľku, výberom ďalších možností a kliknutím na položku Obnoviť zoznam.
3980 Prepojená tabuľka „| bol zmenený na serveri. Váš posledný zadaný riadok sa neuloží. Skopírujte a prilepte svoj posledný zadaný riadok do temparary, potom synchronizujte prepojenú tabuľku so serverom kliknutím pravým tlačidlom myši na prepojenú tabuľku, výberom ďalších možností a kliknutím na položku Obnoviť zoznam.
3981 Pri vykonávaní hromadného dotazu alebo pri odosielaní údajov na server sa vyskytli chyby. Znovu pripojte tabuľky, aby ste vyriešili konflikty, alebo zrušte čakajúce zmeny.
3982 Pole „| 1“ sa nepodarilo prečítať, pretože je primárnym kľúčom vytváraného záznamu. Hodnota tohto poľa bude k dispozícii v premennej LastCreateRecordIdentity po dokončení bloku CreateRecord.
3983 Argument funkcie Update bol neplatný. Názov poľa musí byť uvedený ako hodnota reťazca v úvodzovkách.
3984 Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dopyt na použitie na webe, pretože obsahuje cyklické spojenie.
3985 V rámci záznamu ForEachRecord iba záznamy o okrajochost ForEachRecord môže byť editovaný alebo vymazaný.
3986 CreateRecord nemôže byť použitý vo vnútri ForEachRecord.
3987 Dáta nie je možné vložiť, pretože neexistuje žiadny zodpovedajúci záznam.
3988 Tabuľka je príliš veľká na to, aby sa mohla táto zmena uložiť.
3989 Nemáte povolenie na úpravu vzhľadu tohto zoznamu.
3990 Dátové makro v tabuľke '| 1' sa nepodarilo vykonať, pretože ešte nebolo synchronizované so serverom. Synchronizujte túto tabuľku so serverom pomocou príkazu „„ Synchronizovať všetko ““ a skúste to znova.
3991 Dotaz sa nepodarilo vykonať, pretože sa nepodarilo nájsť identifikátor '| 1.
3992 Pravidlo overenia obsahuje chybu syntaxe a nemožno ho uložiť. Pole alebo funkcia môžu byť chybne napísané alebo chýbajú.
3993 Časový limit zabránil uloženiu zmeny na server.
3994 Pole '|' nie je možné upraviť, pretože obsahuje neplatné znaky, neplatnú interpunkciu alebo názov existujúceho poľa. Opravte názov na serveri a obnovte tabuľku.
3995 Táto tabuľka už má maximálny počet polí so zadaným typom údajov. Na účely tohto výpočtu sa čísla a meny považujú za rovnaký dátový typ.
3996 Aplikácia Microsoft Access nemôže znova pripojiť jednu alebo viac odpojených tabuliek. Skontrolujte sieťové pripojenie a dostupnosť servera.
3997 Microsoft Access zistil zmeny v otvorenom objekte. Ak chcete získať aktualizácie, zatvorte a znovu otvorte objekt.
3998 Funkcia Aktualizované nie je podporovaná pre polia typu memo, formátovaný text, hypertextový odkaz, objekt OLE, viachodnotové alebo prílohové.
3999 Nemôžete odkazovať na riadky vytvorené pri odpojení od servera, pretože to porušuje nastavenia vyhľadávania definované pre túto tabuľku alebo zoznam. Znovu pripojte všetky tabuľky k serveru a skúste to znova.
4000 |
4001 Jedna alebo viac hodnôt je zakázaných pravidlom validácie nastaveným pre „| 1“. Zadajte hodnotu, ktorú môže výraz pre toto pole akceptovať.
4002 Hodnota „| 1“ nie je k dispozícii, pretože pole má typ memo, formátovaný text, hypertextový odkaz alebo objekt OLE.
4003 Maximálny počet návratových premenných je 255.
4004 Názov návratovej premennej „| 1“ je neplatný. Názvy návratových premenných musia mať dĺžku alebo menej ako 64 znakov, nesmú byť start znakom rovnosti alebo medzerou a nesmie obsahovať žiadne z nasledujúcich znakov, vrátane znakov CR, LF alebo TAB:.! [] /: *? ““ <> | 2 # {}% &.
4005 Návratová premenná '| 1' je príliš dlhá. Reťazec návratovej premennej nesmie presiahnuť | 2 znaky.
4006 Boli zistené duplicitné názvy výstupov. Upravte názov alebo alias jedného z výstupov.
4007 Program Access nemôže zoradiť pole alebo výraz, pretože sa nezobrazuje vo výstupe dotazu.
4008 Programu Access sa nepodarilo uložiť dotaz, pretože používa nepodporovaný typ dotazu, nepodporované výrazy, nepodporované kritériá alebo iné funkcie, ktoré táto databáza nepodporuje.
4009 Programu Access sa nepodarilo dotaz uložiť, pretože vo výsledkoch neobsahuje žiadne polia.
4010 Programu Access sa nepodarilo dotaz uložiť, pretože vo výsledkoch zobrazuje príliš veľa polí.
4011 Programu Access sa nepodarilo dotaz uložiť, pretože nešpecifikuje, ktorú tabuľku má ZOBRAZIŤ.
4012 Programu Access sa nepodarilo uložiť dotaz, pretože výsledky dotazu obsahujú viac polí s rovnakým názvom.
4013 Programu Access sa nepodarilo dotaz uložiť, pretože niektoré jeho parametre nebolo možné previesť na použitie v tejto databáze.
4014 Kruhový odkaz spôsobený znakom „|“. '|' bol odstránený z dotazu.
4015 Dotaz nemožno uložiť, pretože program Access nemôže určiť, ktoré spojenie by sa malo vykonať ako prvé. Ak chcete vynútiť vykonanie jedného zo spojení ako prvé, vytvorte samostatný dotaz, ktorý vykoná prvé spojenie, a potom tento dotaz zahrňte ako zdrojový objekt pre tento dotaz.
4016 Zadaný výraz má názov funkcie alebo operátor, ktorý sa nedá nájsť.
4017 Aktuálna verzia aplikácie Microsoft Access nepodporuje replikované databázy. Ak chcete používať túto databázu, otvorte v predchádzajúcej verzii Microsoft Access.
4018 Databázu, ktorú sa pokúšate otvoriť, môže otvoriť iba program Microsoft Access.
4019 Databázu, ktorú sa pokúšate otvoriť, nemôže otvoriť databázový stroj Microsoft Access Data Access Object Librarr. Dá sa otvoriť iba priamo cez Microsoft Access.
6000 Počas operácie ukladania sa vyskytli chyby. @@@ 1 @@@ 1
6001 Formulár alebo zostava nemôžu byť čiastkovým údajovým hárkom tabuľky alebo dotazu. @ Do inej tabuľky alebo dotazu je možné vložiť iba tabuľku alebo dotaz. @@ 1 @@@ 1
6002 Aplikácia Microsoft Access nemôže rozšíriť tento čiastkový údajový list, pretože všetky záznamy sú uzamknuté. @ Buď je vlastnosť RecordLocks formulára alebo zostavy alebo možnosť Predvolené uzamknutie záznamu v časti Rozšírené v dialógovom okne Možnosti prístupu (kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti prístupu) nastavená na hodnotu Všetky záznamy. @ Obnovte hodnotu na Nie Zamkne alebo prípadne upraví záznam. @ 1 @ 1 @ 472 @ 1
6003 Nastavenie vlastnosti Precision musí byť od 1 do 28. @@@ 1 @@@ 1
6004 Nastavenie pre vlastnosť Scale musí byť od 0 do 28. @@@ 1 @@@ 1
6005 Názov tabuľky alebo dotazu „| ste zadali buď v hárku vlastností, alebo v makre, sú nesprávne napísané alebo odkazujú na neexistujúcu tabuľku alebo dotaz. @ Ak je neplatný názov v makre, v dialógovom okne Akcia zlyhala sa po vás zobrazí názov makra a argumenty makra kliknite na OK. Otvorte okno Makro a zadajte správny názov. @@ 1 @@@ 1
6006 Filtrovanie podľa výberu čiastočnej hodnoty je podporované iba pre polia obsahujúce znakové údaje. @@@ 1 @@@ 1
6007 Nie je možné otvoriť formulár viazaný na uloženú procedúru vo filtri servera v režime formulára. @@@ 1 @@@ 1
6008 V programe Microsoft Access sa vyskytla chyba pri ukončovaní pripojenia. @ Predtým, ako to skúsite znova, zatvorte všetky svoje okná aplikácií. @@ 1 @@@ 1
6009 Neplatný pripojovací reťazec. @ Možno budete musieť zadať platný pripojovací reťazec a skúsiť to znova. @@ 1 @@@ 1
6010 Použitie metódy Move je neplatné. @ Metóda Move sa nepoužívacable na podformuláre alebo podsprávy. @@ 1 @@@ 1
6011 Chcete uložiť zmeny údajov vo formulári '|? @@@ 13 @@@ 4
6012 Aplikácia Microsoft Access nemôže momentálne nastaviť túto vlastnosť na Nie. @ Nemôžete súčasne nastaviť vlastnosti Povoliť zobrazenie formulára, Povoliť zobrazenie údajového hárka, Povoliť zobrazenie kontingenčnej tabuľky a Povoliť zobrazenie kontingenčného grafu na Nie. @ Nastaviť jednu z ďalších vlastností na Áno, skôr ako zmeníte tento na Nie. @ 1 @@@ 1
6013 Položku sa nepodarilo odstrániť. '|' nenájdený v zozname. @@@ 1 @@@ 1
6014 Ak chcete použiť túto metódu, vlastnosť RowSourceType musí byť nastavená na „Zoznam hodnôt“. @@@ 1 @@@ 1
6015 Túto položku nie je možné pridať. Index je príliš veľký. @@@ 1 @@@ 1
6017 Aplikácia Microsoft Access nepodporuje požadovanú vlastnosť pre tento typ databázového objektu. @ Vlastnosti DateCreated a DateModified nie sú podporované pre tabuľky, dotazy, uložené procedúry, databázové diagramy a funkcie v databáze klientskeho servera. @@ 1 @@@ 1
6018 Šablóna formulára alebo zostavy je otvorená v návrhovom zobrazení. Pred vytvorením nového formulára alebo zostavy zavrite zodpovedajúcu šablónu. @@@ 1 @@@ 1
6020 Tento formát nepodporuje objekty s názvom '|'. Premenujte objekt a skúste to znova. @@@ 1 @@@ 1
6021 Aplikácia Microsoft Access nemôže zostaviť formulár alebo zostavu na základe údajov vrátených funkčným objektom, ktorý ste práve vybrali. @ Vyberte tabuľku, dotaz, formulár alebo správu a skúste to znova. @@ 1 @@@ 1
6023 Nastavenie maximálneho počtu záznamov nemôže byť záporné číslo. @@@ 1 @@@ 1
6024 Nastavenie maximálneho počtu záznamov nemôže obsahovať text - zadajte číslo. @@@ 1 @@@ 1
6025 Akciu Requery nie je možné použiť na ovládací prvok viazaný na množinu záznamov. @@@ 1 @@@ 1
6026 Ak chcete použiť túto metódu, vlastnosť RowSourceType musí byť nastavená na hodnotu „Table / Query“. @@@ 1 @@@ 1
6028 Objekt OLE zlyhal v pretrvávaní. Túto operáciu nebudete môcť vrátiť späť. @@@ 1 @@@ 1
6029 | @@@ 1 @@@ 1
6030 Pred vykonaním tejto operácie musí byť uložený aktuálny záznam v | 1 | 2. @ Chcete uložiť aktuálny záznam do | 1 | 2? @@ 3 @@@ 1
6031 Štruktúru tabuľky '|' nemôžete upraviť, pretože ju už používa iná osoba alebo proces. @@@ 1 @@@ 1
6032 Zadaná hodnota nie je pre toto pole platná. @ Napríklad ste mohli zadať nulovú hodnotu. @@ 1 @@@ 1
6033 Formulár „| 1“ neexistuje. @ Zadajte názov existujúceho formulára do vlastnosti List Items Edit Form ovládacieho prvku „| 2“ alebo nechajte pole prázdne. @@ 1 @@@ 1
6034 Táto vlastnosť je k dispozícii iba pre ovládacie prvky prílohy viazané na polia prílohy. @@@ 1 @@@ 1
6035 Zobrazenie rozloženia nie je pre toto k dispozícii |. @@@ 1 @@@ 1
6036 Nemôžete pridať formulár do iného formulára, ktorý zobrazuje viac položiek. @@@ 1 @@@ 1
6037 Tento objekt bol uložený v neplatnom formáte a nedá sa prečítať. @@@ 1 @@@ 1
6038 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo aktualizovať zoznam hodnôt. @ Tabuľka môže byť uzamknutá iným používateľom, môže byť iba na čítanie alebo nemáte povolenie na úpravu tabuľky. @@ 1 @@@ 1
6039 Chcete uložiť údajový list, aby bol k dispozícii na použitie v iných formulároch a správach? @@@ 33 @ 1 @ 151798 @ 4
6040 Pretože v tejto databáze nie je povolená kontrola závislostí, program Access nemôže overiť, či sa tento údajový list používa v iných formulároch alebo zostavách. @ Chcete tento údajový hárok uložiť, aby bol k dispozícii na použitie v iných formulároch a zostavách? @@ 33 @ 1 @ 151798 @ 4
6041 Informácie o zoskupení je možné zmeniť iba v zobrazení rozloženia a dizajnovom zobrazení. @@@ 1 @ 2 @ 5054 @ 1
6042 Odstránením ovládacieho prvku | 1 sa natrvalo odstráni nastavenie filtra, zoskupenia alebo zoradenia založené na ovládacom prvku z formulára alebo zostavy. @ Naozaj chcete odstrániť ovládací prvok | 1? @@ 20 @ 1 @ 5833 @ 4
6043 Odstránením vybratých ovládacích prvkov natrvalo odstránite z formulára alebo zostavy nastavenia filtra, zoskupenia alebo zoradenia založené na týchto ovládacích prvkoch. @ Naozaj chcete tieto ovládacie prvky odstrániť? @@ 20 @ 1 @ 5833 @ 4
6044 Vytvorenie alebo odstránenie tohto objektu nebudete môcť vrátiť späť. @ Chcete pokračovať? @@ 20 @ 1 @@ 4
6045 Aplikácia Microsoft Access nemôže uložiť formulár alebo zostavu, pretože zobrazuje znaky z jazyka, ktorý nie je možné uložiť v aktuálnom miestnom prostredí systému. @ Prepnite miestne nastavenie systému na jazyk vo formulári alebo zostave a skúste to znova. @@ 1 @ 2 @ 5054 @ 1
6046 Vaše zmeny nemožno uložiť, pretože pole '|' bol aktualizovaný iným používateľom.
6047 Počet polí z aktuálne vybratej tabuľky alebo dotazu presahuje maximálnu výšku vo formulároch programu Microsoft Access. @ Microsoft Access vytvorí nový formulár bez polí a otvorí zoznam polí, aby ste mohli jednotlivo vyberať polia, ktoré chcete pridať do tohto objektu. @@ 3 @@@ 2
6048 Počet polí z aktuálne vybratej tabuľky alebo dotazu presahuje maximálnu šírku vo formulároch a správach aplikácie Microsoft Access. @ Microsoft Access vytvorí nový formulár alebo zostavu bez polí a otvorí zoznam polí, aby ste mohli jednotlivo vyberať polia, ktoré chcete pridať do tejto položky. objekt. @@ 3 @@@ 2
6049 Pretože databázy v aktuálnom formáte nepodporujú ovládací prvok Attachment, nebudete môcť túto operáciu dokončiť.
6050 Aplikácia Microsoft Access nemohla vytvoriť inštanciu ovládacieho prvku webového prehľadávača.
6051 Webový prehliadač nemohol analyzovať transformáciu
6052 Webový prehliadač nemôže použiť transformáciu.
6053 Ak chcete použiť túto zmenu, zatvorte a znova otvorte formulár alebo správu
6054 Akcia makra BrowseTo vyžaduje platný argument Path. Platný argument Cesta má tvar: MainForm1.Subform1> Form1.Subform1
6055 Tento formulár už má ovládací prvok navigácie. @ Túto operáciu nebudete môcť dokončiť. @@ 1 @@@ 1
6056 Ovládací prvok webového prehľadávača nie je podporovaný v zostave ani v súvislej forme.
6057 Pretože databázy v aktuálnom formáte nepodporujú ovládací prvok Prázdna bunka, nebudete môcť dokončiť túto operáciu.
6058 Aktuálny formát databázy nepodporuje ovládací prvok Navigácia.
6059 Web nie je možné vytvoriť založený na zdroji, ktorý nie je kompatibilný s webom.
6060 Prehľady nepodporujú navigačné ovládanie.
6061 Niektoré ovládacie prvky tohto objektu zdieľali rovnaký názov. @ Tieto ovládacie prvky dostali jedinečné názvy. @@ 1 @@@ 1
6062 Ak chcete vytvoriť alebo odstrániť ovládacie prvky, musíte byť v návrhovom alebo rozloženom zobrazení. @@@ 1 @ 2 @ 5054 @ 1
6063 Zmena polohy hlásenia bola zastavená
6064 Príkaz ponuky je neplatný.
7700 Aplikácia Microsoft Access nemôže dokončiť operáciu. @ Skúste operáciu zopakovať. Ak chyba pretrváva, restart Microsoft Access. @@ 1 @@@ 1
7701 Aplikácia Microsoft Access sa nemôže synchronizovať s programom Synchronizer'|1.'@Možným dôvodom zlyhania synchronizácie s produktom | | 1 je to, že sa aplikácie Synchronizer aj Microsoft Access pokúšali zapisovať do aktuálnej databázy súčasne.
Skúste synchronizáciu zopakovať s „| 1“. @ Chcete pokračovať v synchronizácii so zvyšnými synchronizátormi? @ 19 @@@ 2
7702 Užívateľom dodanú funkciu s názvom „|“, program, ktorý vám pomôže pri riešení konfliktov, sa nepodarilo nájsť. @ Kontaktujte autora tejto prispôsobenej databázovej aplikácie. @@ 1 @@@ 3
7703 Neexistujú žiadne konflikty synchronizácie, ktoré by bolo potrebné vyriešiť. @@@ 1 @@@ 1
7704 Nemôžete upraviť vzhľad '|' v replike. @ Zmeny dizajnu v replikovaných objektoch je možné vykonať iba v hlavnom dizajne.
Chcete ho otvoriť iba na čítanie? @@ 19 @@@ 2
7705 Tento člen množiny replík má konflikty zo synchronizácie zmien s ostatnými členmi. @ Chcete tieto konflikty vyriešiť hneď? @@ 19 @@@ 2
7708 '| 1' bol posledný určený návrhový majster pre sadu replík. Bol '| 2' presunutý, premenovaný, vymazaný alebo poškodený? @ Pre každú množinu replík by ste nikdy nemali mať viac ako jedného predlohy dizajnu. Používanie viacerých vzorov predlohy v sade replík bráni členom sady v správnej synchronizácii. @ Pomocou programu Windows Explorer zistite, či bol súbor presunutý alebo odstránený. Otvorte súbor a zistite, či nie je poškodený. ​​@ 13 @@@ 2
7709 Ak chcete z tejto repliky urobiť predlohu sady replík, na karte Databázové nástroje v skupine Databázové nástroje kliknite na položku Možnosti replikácie, kliknite na položku Synchronizovať teraz, zadajte cestu k „| (súčasný majster dizajnu) a potom začiarknite políčko Vytvoriť ... majstra dizajnu. @@@ 1 @@@ 1
7710 Ak chcete z tejto repliky urobiť vzorovú predlohu pre množinu replík, najskôr synchronizujte túto repliku so všetkými ostatnými replikami v súprave. @ Tým sa zabezpečí, že táto replika bude obsahovať všetky zmeny návrhu vykonané v predchádzajúcom vzorovom predlohe.
Ak ste už túto repliku synchronizovali, chcete z nej vytvoriť Master dizajnu? @@ 19 @@@ 2
7711 Tento člen repliky je teraz dizajnérsky majster. Aplikácia Microsoft Access teraz zatvorí a znova otvorí databázu, aby sa zmeny prejavili. @@@ 1 @@@ 1
7712 Tento člen množiny replík prekročil maximálny povolený počet dní medzi synchronizáciami a nemožno ho synchronizovať s iným členom množiny replík. @ Odstráňte tohto člena množiny replík a vytvorte novú repliku. @@ 1 @@@ 1
7713 Platnosť tohto člena sady replík vyprší o | dní, pretože nebol synchronizovaný s iným členom sady replík. @ Ak je doba platnosti člena povolená, nebude ho už možné synchronizovať s akýmkoľvek iným členom sady replík. @ Tento člen by ste mali synchronizovať čo najskôr ako sa dá. Ak chcete vykonať synchronizáciu, na karte Databázové nástroje v skupine Databázové nástroje kliknite na položku Možnosti replikácie a potom na položku Synchronizovať teraz. @ 1 @@@ 1
7714 Aplikácia Microsoft Access v súčasnosti nemôže zavrieť databázu. @ Skontrolujte, či sa v aktuálnej databáze nespúšťa žiadny kód jazyka Visual Basic. Možno budete musieť znova spustiť inštaláciu, aby ste správne nainštalovali repliku Aktovky. @@ 1 @@@ 1
7715 Microsoft Access nemôže dokončiť túto operáciu, pretože nemôže nájsť alebo inicializovať dynamický odkaz library AceRclr. @ Znova spustite program Microsoft Access alebo Microsoft Office Setup a znovu nainštalujte repliku Microsoft Briefcase Replication. Počas inštalácie kliknite na tlačidlo Pridať alebo odstrániť a vyberte repliku Microsoft Briefcase.
Ak chcete zachovať svoje zabezpečenie alebo vlastné nastavenie, zálohujte si informačný súbor pracovnej skupiny Microsoft Access.
Informácie o zálohovaní súborov nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „zálohovanie súborov“. @@ 1 @@@ 3
7716 Databáza musí byť pred synchronizáciou zatvorená. @ Chcete, aby program Microsoft Access zavrel databázu a synchronizoval ju s '| 1? @@ 19 @@@ 2
7717 Všetky otvorené objekty musia byť pred synchronizáciou zatvorené. @ Chcete, aby program Microsoft Access objekty zavrel? @@ 19 @@@ 2
7718 Aplikácia Microsoft Access nemôže synchronizovať tohto člena repliky, pretože je otvorený jeden alebo viac objektov. @ Pretože synchronizácia môže vyžadovať aktualizáciu údajov alebo návrhu databázy, musia byť pred synchronizáciou všetky objekty zatvorené. @ Zatvorte všetky objekty a skúste znova. @ 1 @@@ 1
7719 Zmeny vzoru nemôžete uložiť do '|' v replike. @ Dizajnové zmeny v replikovaných objektoch je možné vykonať iba na vzorovom predlohe. @@ 1 @@@ 1
7720 Zmeny návrhu do „| 1“ nemôžete uložiť v replike. @ Zmeny návrhu v replikovaných objektoch je možné vykonať iba v hlavnom dizajne.
Chcete ho uložiť ako nový lokálny objekt? @@ 19 @@@ 2
7721 Nemôžete odstrániť ani premenovať „|“ v replike. @ Tieto operácie nie je možné vykonať v replike; môžu sa vykonávať iba na magisterskom štúdiu dizajnu. @@ 1 @@@ 1
7724 Aplikácia Microsoft Access konvertovala '| 1' na predlohu dizajnu pre sadu replík. @ Zmeny v štruktúre databázy môže prijímať iba predloha návrhov; zmeny údajov je však možné vykonať v dizajne alebo v akejkoľvek replike. @@ 1 @@@ 1
7725 Aplikácia Microsoft Access skonvertovala znak „| 1“ na vzorový dizajnér pre sadu replík a vytvorila repliku na znaku „| 2“. @ Zmeny v štruktúre databázy môže prijímať iba návrhársky vzor; zmeny údajov je však možné vykonať v dizajne alebo v akejkoľvek replike. @@ 1 @@@ 1
7726 Microsoft Access vytvoril repliku na '| 2'. @@@ 1 @@@ 1
7727 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytvoriť repliku, pretože táto databáza je už otvorená v exkluzívnom režime. @ Chcete, aby program Microsoft Access zatvoril databázu? @@ 19 @@@ 2
7728 Aplikácia Microsoft Access nemôže prepísať znak „| 1“: na tomto mieste nie je možné vytvoriť repliku. @ Súbor, ktorý sa pokúšate prepísať, môže byť otvorený. @ Zatvorte všetky ostatné aplikácie, ktoré tento súbor pravdepodobne používajú. @ 1 @@ @ 1
7729 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytvoriť novú repliku na čísle „| 1“, pretože zdroj má rovnakú cestu a názov súboru. @ Pre novú repliku vyberte inú cestu alebo názov súboru. @@ 1 @@@ 1
7730 Synchronizácia bola úspešne dokončená. @@@ 1 @@@ 1
7731 Aplikácia Microsoft Access nemôže synchronizovať tohto člena repliky, pretože je otvorená v exkluzívnom režime. @ Ak chcete otvoriť databázu v zdieľanom režime, zatvorte a znovu otvorte databázu. @@ 1 @@@ 1
7732 '|' sa uloží ako miestna tabuľka. Zmeny vykonané v tabuľke sa neodošlú do replík v množine. @ Ak chcete túto tabuľku sprístupniť ostatným členom množiny replík, zatvorte tabuľku, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši na navigačnej table, v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti tabuľky. a potom začiarknite políčko Replikované. @@ 1 @@@ 1
7733 Prijala sa požiadavka na synchronizáciu a Synchronizer dokončí proces, keď budú zdroje k dispozícii. @ Uistite sa, že je spustený Synchronizer pre tohto člena sady replík. Môže trvať niekoľko minút, kým dôjde k synchronizácii. @@ 1 @@@ 1
7734 Aplikácia Microsoft Access uložila návrh tabuľky '| 1', nebude však replikovanácable kým sa okno Tabuľka nezatvorí. @@@ 1 @@@ 1
7735 Zmeny v tomto objekte je možné vykonať iba na vzorovom predlohe. @ Všetky vykonané zmeny sa po zatvorení formulára zahodia. @ Ak chcete zmeny uložiť, kliknite na kartu Súbor, ukážte na položku Uložiť ako a potom objekt uložte pod iné meno. @ 1 @@@ 0
7737 Aplikácia Microsoft Access skonvertovala '| 1' na hlavný návrh pre sadu replík a vytvorila repliku na '| 2'. @ Nová replika sa nezobrazí v zozname potenciálnych synchronizačných partnerov, kým sa táto databáza nezavrie a znovu neotvorí. @ Chcete, aby program Microsoft Access teraz zatvoril a znovu otvoril databázu? @ 19 @@@ 2
7738 Aplikácia Microsoft Access úspešne vytvorila repliku na čísle '| 2. @ Nová replika sa však nebude objavovať v zozname potenciálnych synchronizačných partnerov, kým sa táto databáza nezatvorí a znova neotvorí. @ Chcete, aby aplikácia Microsoft Access teraz zatvorila a znovu otvorila databázu? ? @ 19 @@@ 2
7739 Microsoft Access odstránil '| 1' a odstránil ho zo sady replík. @ Táto zmena sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení databázy. @ Po dokončení synchronizácie replík zatvorte a znovu otvorte databázu. @ 1 @@@ 1
7740 Aplikácia Microsoft Access sa nemôže synchronizovať s databázou z predchádzajúcej verzie. @ Pred synchronizáciou preveďte databázu, s ktorou sa pokúšate synchronizovať. @@ 1 @@@ 1
7741 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytvoriť novú repliku na čísle '| 1', pretože hodnota zadaná pre prioritu je mimo rozsahu. @ Priorita pre nové repliky by mala byť v rozsahu 0 - 100. @@ 1 @@@ 1
7742 Aplikácia Microsoft Access nemôže replikovať databázu chránenú heslom.
7743 Operácie zálohovania, obnovenia a odstránenia databázy sú k dispozícii, iba ak máte verziu Microsoftu SQL Server podporované programom Microsoft Access nainštalovaným na miestnom počítači. Najnovšie informácie a súbory na stiahnutie nájdete na webovej stránke Microsoft Office Update.
7744 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytvoriť novú repliku na čísle '| 1', pretože hodnota zadaná pre prioritu je mimo rozsahu. @ Priorita pre anonymné repliky by mala byť 0. @@ 1 @@@ 1
7745 Lokálne objekty nemôžete kopírovať v replike. Dizajnové zmeny replikovaných objektov je možné vykonať iba na návrhovom predlohe.
7746 Správne komponenty databázy sa nepodarilo načítať alebo inicializovať. Skontrolujte, či sú komponenty nainštalované a zaregistrované lokálne.
7747 Repliky databázy nie je možné previesť na predchádzajúce verzie aplikácie Microsoft Access.
7748 Táto fáza procesu premeny je ukončená. Na dokončenie procesu prevodu synchronizujte túto repliku s (prevedeným) dizajnom Master.
7749 Pred otvorením otvorte hlavný vzor a synchronizujte ho s touto replikou.
7750 V zobrazení údajového hárka nemôžete nastaviť vlastnosť ovládacieho prvku, ak je ovládací prvok súčasťou skupiny možností. @@@ 1 @@@ 1
7751 V návrhovom zobrazení nemôžete načítať hodnotu vlastnosti ObjectPalette pre objekt OLE obsiahnutý v ráme viazaného objektu. @ Microsoft Access nezobrazí objekt OLE v ráme objektu v návrhovom zobrazení. @ Odstráňte odkaz na Vlastnosť ObjectPalette alebo pred spustením makra alebo kódu jazyka Visual Basic, ktorý odkazuje na vlastnosť ObjectPalette, prepnite do formulára. @ 1 @@@ 1
7752 Aplikácia Microsoft Access nemôže použiť filter, pretože sú uzamknuté všetky záznamy. @ Buď vlastnosť RecordLocks formulára alebo zostavy alebo možnosť Predvolené uzamknutie záznamu v časti Rozšírené v dialógovom okne Možnosti prístupu (kliknite na kartu Súbor a potom na položku Prístup Options) je nastavený na All Records. @ Obnovte hodnotu podľa potreby na No Locks alebo Edited Record. @ 1 @ 1 @ 472 @ 1
7753 | @@@ 1 @ 2 @ 7236 @ 1
7754 Stĺpce nemôžete umiestniť medzi dva zmrazené stĺpce v údajovom hárku. @ Ak chcete pozastaviť všetky stĺpce, na karte Domov v skupine Záznamy kliknite na položku Viac a potom na položku Zrušiť zmrazenie všetkých stĺpcov. @@ 1 @ 1 @ 9174 @ 1
7755 Táto funkcia nie je nainštalovaná alebo bola deaktivovaná. @ Ak chcete túto funkciu nainštalovať, spustite znova program Microsoft Access alebo Microsoft Office Setup alebo ak používate doplnok tretej strany, doplnok znova nainštalujte. Ak chcete tohto sprievodcu znova povoliť, kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti prístupu. Kliknite na položku Doplnky, potom v zozname Spravovať kliknite na položku Zakázané položky a potom na tlačidlo Prejsť. @@ 1 @@@ 3
7758 Tento ovládací prvok ActiveX nie je povolený vo formulári. @ Vlastnosti Enabled ani TabStop nemôžete nastaviť na True. @@ 1 @@@ 1
7759 Tento ovládací prvok ActiveX nie je viditeľný vo formulári. @ Vlastnosti Visible alebo TabStop nemôžete nastaviť na True. @@ 1 @@@ 1
7760 Táto vlastnosť je uzamknutá a nemožno ju zmeniť. @@@ 1 @@@ 1
7761 Pri zmene ovládacieho prvku sa vyskytla chyba. @@@ 1 @@@ 1
7762 Reťazec vzoru je neplatný. @@@ 2 @ 1 @ 10109 @ 1
7763 Táto funkcia nie je nainštalovaná alebo bola deaktivovaná. @ Ak chcete túto funkciu nainštalovať, znova spustite program Microsoft Access alebo Microsoft Office Setup alebo, ak používate doplnok tretej strany, doplnok znova nainštalujte. Ak chcete tohto sprievodcu znova povoliť, kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti. Kliknite na položku Doplnky, potom v zozname Spravovať kliknite na položku Zakázané položky a potom na tlačidlo Prejsť. @@ 1 @@@ 3
7766 Tento ovládací prvok nie je možné zmeniť na požadovaný typ. @@@ 1 @@@ 1
7767 Počas vytvárania sekcie programom Microsoft Access sa vyskytla chyba. @@@ 1 @@@ 1
7768 Aby bolo možné meniť údaje prostredníctvom tohto formulára, musí byť zameranie vo viazanom poli, ktoré je možné upraviť. @@@ 1 @@@ 1
7769 Operácia filtra bola zrušená. Filter by bol príliš dlhý. @@@ 1 @@@ 1
7770 Aplikácia Microsoft Access nepoužila filter. @ Aplikácia Microsoft Access nemusí byť schopná použiť filter, ak ste do niektorého z polí zadali neplatný typ údajov.
Chcete filter aj tak zavrieť? @Ak kliknete na Áno, program Microsoft Access zostaví filter, ale nepoužije ho na množinu záznamov. Potom zavrie okno Filtrovať podľa formulára. @ 19 @@@ 2
7771 Vlastnosť ColumnOrder nemôžete nastaviť, keď ste vo formulári alebo v ukážke pred tlačou. @@@ 1 @@@ 1
7773 Aplikácia Microsoft Access nemôže momentálne nastaviť vlastnosť LimitToList na Nie. @ Prvý viditeľný stĺpec, ktorý je určený vlastnosťou ColumnWidths, sa nerovná viazanému stĺpcu. @ Najprv upravte vlastnosť ColumnWidths a potom nastavte vlastnosť LimitToList. . @ 1 @ 1 @ 929 @ 1
7774 Vlastnosť MenuBar nemôžete nastaviť, keď je objekt OLE aktívny na mieste. @@@ 1 @@@ 1
7775 Vo formulári je príliš veľa ovládacích prvkov, aby bolo možné filtrovať podľa formulára. @@@ 1 @@@ 1
7777 Vlastnosť ListIndex ste použili nesprávne. @@@ 2 @ 1 @ 6997 @ 1
7778 Nemôžete uložiť objekt, keď sa nachádzate v okne Filtrovať podľa formulára. @ Prepnite do formulára a potom objekt uložte. @@ 1 @@@ 1
7779 Vlastnosť MenuBar formulára nemôžete nastaviť z jeho makra panela s ponukami. @@ 1 @@@ 1
7780 Pokúšate sa vložiť do sekcie, ktorá nemôže dostatočne zväčšiť pre ovládací prvok, ktorý sa snažíte pridať. @ Maximálna celková výška pre všetky sekcie v prehľade vrátane ich hlavičiek je 200 cm. @Odstráňte alebo znížte výšku aspoň jednej časti. Potom skúste pridať ovládací prvok znova. @ 508 @@@ 1
7782 Nemôžete vytvoriť novú inštanciu tohto formulára alebo zostavy, ktorá je v návrhovom zobrazení. @@@ 1 @@@ 1
7784 Objekt, ktorý ste vybrali, je už otvorený na návrh ako podformulár alebo podreport. Ak chcete tento objekt otvoriť v návrhovom zobrazení, vyberte podformulár alebo podreport v objekte, v ktorom je už otvorený, a potom na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na príkaz Podformulár v novom okne.
7785 Aplikácia Microsoft Access nevytvorila filter. @ V súčasnom poli sa vyskytla chyba.
Chcete filter aj tak zavrieť? @Ak kliknete na Áno, Microsoft Access zruší zmeny filtra a potom zavrie okno Filtrovať podľa formulára. @ 19 @@@ 2
7789 Nesúlad typu. @@@ 1 @@@ 1
7790 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytvoriť | 1. @ Buď sa vyskytla chyba pri získavaní informácií z tabuľky alebo dotazu, ktorý ste vybrali, alebo sa nepodarilo vytvoriť nový | 2. @@ 1 @@@ 1
7791 Pri vytváraní vášho | sa vyskytla chyba | 1. @ Niektoré polia mohli byť preskočené, pretože sa vyskytla chyba pri získavaní informácií o nich alebo preto, že sa nezmestili do | 2. @@ 1 @@@ 1
7792 Nemôžete otvoriť podformulár alebo podreport, keď sú otvorené aj v návrhovom zobrazení. @@@ 1 @@@ 1
7793 Musíte uložiť formulár '|' pred tým, ako ju môžete vložiť. @@@ 1 @@@ 1
7794 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo nájsť panel nástrojov '| 1'. @@@ 1 @@@ 1
7795 Vlastný panel nástrojov '|' je nesprávny typ (ponuka, skratka alebo panel s nástrojmi) pre vlastnosť, v ktorej sa používa. @@@ 1 @@@ 1
7796 Proces zlyhal, pretože nie je nainštalovaná žiadna tlačiareň. @ Pretože program Microsoft Access uloží nastavenie tlačiarne s každým formulárom alebo správou, je na tlačiareň potrebné konvertovať, povoliť, kopírovať a prilepiť, importovať alebo exportovať formuláre alebo správy. Inštalácia tlačiarne:
V systéme Microsoft Windows XP kliknite na ikonu Start a potom kliknite na položku Tlačiarne a faxy. V časti Úlohy tlačiarne kliknite na možnosť Pridať tlačiareň.
V systéme Microsoft Windows 2000 kliknite na ikonu Start, ukážte na Nastavenia a potom kliknite na Tlačiarne. Dvakrát kliknite na položku Pridať tlačiareň.
Postupujte podľa pokynov v sprievodcovi. @@ 1 @@@ 1
7797 Pred uložením nových objektov do tohto externého formátu musíte uložiť nové objekty. @@@ 1 @@@ 1
7798 Do tohto formátu môžete uložiť iba výberové, krížové a spojovacie dotazy. @@@ 1 @@@ 1
7799 Tento formulár alebo správa je založená na dotaze, ktorý presahuje limit údajov v jednom zázname. @ Z dotazu vylúčte všetky nepotrebné polia alebo v pôvodných tabuľkách zmeňte niektoré typy polí na Memo. @@ 1 @@@ 1
7800 Z databázy v starom formáte nemôžete vytvoriť databázu Microsoft Access MDE. @ Zatvorte databázu a preveďte ju na aktuálnu verziu aplikácie Microsoft Access. Potom vytvorte databázu MDE. @@ 1 @@@ 1
7801 Táto databáza je v nerozpoznanom formáte. @ Databáza mohla byť vytvorená pomocou novšej verzie programu Microsoft Access ako tej, ktorú používate. Inovujte svoju verziu programu Microsoft Access na súčasnú verziu a potom otvorte túto databázu. @@ 1 @@@ 1
7802 Zadaný príkaz nie je k dispozícii v databáze .mde, .accde alebo .ade. @@@ 1 @@@ 1
7803 Microsoft Access nemôže premenovať | 1 na | 2. Operácia prevodu zlyhala. @@@ 1 @@@ 1
7805 Toto je už databáza MDE. @@@ 1 @@@ 1
7806 Táto databáza nemá projekt jazyka Visual Basic, takže ho nie je možné vytvoriť do súboru MDE. @ Otvorte databázu v programe Microsoft Access a vytvorte projekt jazyka Visual Basic. @@ 1 @@@ 1
7807 Otvorenú databázu nemôžete previesť na súbor MDE spustením makra alebo kódu jazyka Visual Basic. @ Namiesto makra alebo kódu kliknite na karte Databázové nástroje v skupine Databázové nástroje na položku Vytvoriť MDE. @@ 1 @@@ 1
7808 Aplikácia Microsoft Access nemôže nahradiť existujúci súbor v dôsledku konverzie databázy Microsoft Access. Musíte zvoliť nový názov súboru. @@@ 1 @@@ 1
7809 Objekt | 1 nemôžete premenovať vo verzii klienta / servera programu Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
7810 Otvorenú databázu nemôžete skomprimovať spustením makra alebo kódu jazyka Visual Basic. @ Namiesto makra alebo kódu kliknite na kartu Súbor a potom na položku Zhutniť a opraviť databázu. @@ 1 @@@ 0
7811 Microsoft Access vyžaduje spoločnosť Microsoft SQL Server 6.5 alebo novší pre projekty Accessu. Musíte upgradovať vybranú databázu SQL na Microsoft SQL Server 6.5 alebo novší. @@@ 1 @@@ 1
7812 Projekty programu Microsoft Access je možné pripojiť iba k spoločnosti Microsoft SQL Server
7815 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo vytvoriť databázu ADE. @@@ 1 @@@ 1
7816 Microsoft Access vyžaduje tento Microsoft SQL Server Inštalácia 6.5 sa má inovovať na aktualizáciu Service Pack 5, aby sa bolo možné úspešne pripojiť k tomuto serveru. @@@ 1 @@@ 1
7817 Databázový súbor '|' je už otvorený. Do otvoreného súboru nemôžete kódovať. @@@ 1 @@@ 1
7819 Vybrali ste si súbor šablóny databázy, ktorý nie je podporovaný v aktuálnej verzii aplikácie Microsoft Access. @ Ak chcete vytvoriť databázu pomocou Sprievodcu databázou, kliknite na kartu Databázy v dialógovom okne Nové a potom dvakrát kliknite na ikonu databázy. @@ 1 @@@ 1
7821 Premenná prostredia TEMP nie je definovaná. Microsoft Access nemôže nájsť temporary adresár súborov. @@@ 1 @@@ 1
7822 Microsoft Access nemôže inicializovať objekt prenosu. Uistite sa, že máte Microsoft SQL Server alebo Microsoft SQL Server Desktop Engine nainštalovaný na lokálnom počítači. @@@ 1 @@@ 1
7823 Chýba názov zdrojovej alebo cieľovej databázy. Operácia prenosu nemôže pokračovať. @@@ 1 @@@ 1
7824 Chýba názov zdrojového alebo cieľového servera. Operácia prenosu nemôže pokračovať. @@@ 1 @@@ 1
7825 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť server „| 1“. @@@ 1 @@@ 1
7826 Operácia prenosu Microsoft Access nepodporuje typ databázového objektu. @@@ 1 @@@ 1
7827 Aktuálna databáza „| 1“ má | 2 aktívne pripojenia. Pred kopírovaním súboru databázy musí program Microsoft Access odpojiť všetky aplikácie. Čo chcete urobiť so všetkými aktívnymi pripojeniami? & Odpojiť? Zrušiť @@@ 35 @@@
7828 Objekt '| 1' nie je platný Microsoft SQL Server databázový objekt. Microsoft Access nemôže preniesť tento objekt. @@@ 1 @@@ 1
7829 Skript SQL použitý na vytvorenie databázových objektov je poškodený. Aplikácia Microsoft Access nemôže vytvárať nové objekty. @@@ 1 @@@ 1
7830 Skript SQL použitý na vytvorenie databázového objektu '| 1' je poškodený. Aplikácia Microsoft Access nemôže vytvoriť nový objekt. @@@ 1 @@@ 1
7831 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytvoriť súbor '| 1'. @@@ 1 @@@ 1
7832 Aktuálna databáza '|' je replikovaný a nemožno ho kopírovať, kým deaktivujete replikáciu. Použite Microsoft SQL Server Enterprise Manager na odstránenie publikácií a predplatných pred kopírovaním databázového súboru. @@@ 1 @@@ 1
7833 Aktuálna databáza '|' má viac ako jeden dátový súbor a nemožno ho kopírovať. @@@ 1 @@@ 1
7834 Sprievodca prenosom databázy neposkytol dostatok informácií na vykonanie operácie prenosu. @@@ 1 @@@ 1
7835 Aplikácia Microsoft Access nemôže skopírovať databázový súbor, pretože je otvorený jeden alebo viac objektov. Chcete zavrieť všetky objekty? @@@ 1 @@@ 1
7836 Aplikácia Microsoft Access nemôže skopírovať databázový súbor, pretože je otvorený jeden alebo viac objektov. Zavrite všetky objekty a skúste to znova. @@@ 1 @@@ 1
7837 Neplatný argument v skripte. @@@ 1 @@@ 1
7838 Počas operácie prenosu databázy sa vyskytli chyby. Podrobnosti otvorte v protokole prenosu. @@@ 1 @@@ 1
7839 Počas operácie prenosu databázy sa vyskytli chyby. @@@ 1 @@@ 1
7840 Operácia prenosu databázy zlyhala. Cieľová databáza '|' bol vytvorený a je v neznámom stave. Čo by ste chceli robiť s cieľovou databázou ?? & Keep? & Delete @@@ 35 @@@
7841 Cieľový súbor '|' už existuje. Ak chcete nahradiť existujúci súbor, nastavte príznak Prepísať na hodnotu TRUE. @@@ 1 @@@ 1
7842 Táto databázová operácia je k dispozícii, iba ak máte verziu Microsoftu SQL Server podporované programom Microsoft Access nainštalovaným na miestnom počítači. Najnovšie informácie a súbory na stiahnutie nájdete na webovej stránke Microsoft Office Update. @@@ 1 @@@ 1
7843 Môžete kopírovať iba databázu, ktorá je vo vašom lokálnom počítači. Ak chcete vytvoriť kópiu databázy vo vzdialenom počítači, kliknite na kartu Súbor, ukážte na položku Úlohy servera a potom kliknite na príkaz Prenášať databázu. @@@ 1 @@@ 0
7844 Aplikácia Microsoft Access nemôže skopírovať databázový súbor, pretože existuje aktívne pripojenie k aktuálnej databáze. @@@ 1 @@@ 1
7845 | @@@ 1 @@@ 1
7846 Aplikácia Microsoft Access nemôže komprimovať a opraviť aktuálnu databázu. @@@ 1 @@@ 1
7847 | 1 ′ už existuje. Pred vykonaním opravy musí program Microsoft Access vytvoriť zálohu vášho súboru. Zadajte názov záložného súboru. @@@ 1 @@@ 1
7848 Operácia prenosu bola zrušená. Cieľová databáza '|' bol vytvorený a je v neznámom stave. Čo by ste chceli robiť s cieľovou databázou ?? & Keep? & Delete @@@ 35 @@@
7849 Operácia opravy bola zrušená, pretože program Microsoft Access nemohol vytvoriť zálohu súboru. Možno nebudete mať dostatočné oprávnenie alebo dostatok miesta na disku na vytvorenie záložného súboru. Ak chcete súbor opraviť manuálne, kliknite na kartu Súbor, ukážte na položku Spravovať a potom kliknite na položku Zhutniť a opraviť databázu. @@@ 1 @@@ 1
7850 Sprievodca, ktorého ste požadovali, nie je nainštalovaný alebo je v zlom stave. Nainštalujte alebo preinštalujte sprievodcu. Ak na svojom počítači nemáte povolenie, kontaktujte zástupcu technickej podpory. @@@ 1 @ 1 @ 153723 @ 1
7851 Názov panela nástrojov '|' ste už zadali. @ Zadajte jedinečný názov tohto panela s nástrojmi. @@ 1 @@@ 1
7852 Zadaný názov panela s nástrojmi „| 1“ nie je v súlade s pravidlami pre pomenovanie objektov v aplikácii Microsoft Access. @ Ďalšie informácie o pomenovaní objektov získate kliknutím na Pomoc. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
7853 Predvolená šírka stĺpca musí byť najmenej 0.1 palca. @@@ 1 @@@ 1
7854 Z aktuálnej verzie programu Microsoft Access nemôžete exportovať databázové objekty (okrem tabuliek) do starších verzií programu Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
7855 Aby ste mohli vytvárať vlastné panely s nástrojmi, musíte mať otvorenú databázu a databáza nemôže byť iba na čítanie. @@@ 1 @@@ 1
7856 '|' nie je možné importovať, exportovať alebo kopírovať do súborov projektu programu Access. @@@ 1 @@@ 1
7858 Nastavenie Šírka karty v dialógovom okne Možnosti (ponuka Nástroje) pre okno Moduly alebo Ladenie musí byť od 1 do 32. @@@ 1 @@@ 1
7859 Microsoft Access nemôže start pretože na tomto stroji neexistuje licencia.
7860 Profil '|' ktoré ste zadali na príkazovom riadku, v registri Windows neexistuje. @@@ 1 @@@ 1
7861 '|' nie je možné importovať, exportovať alebo kopírovať do súborov databázy Accessu. @@@ 1 @@@ 1
7862 Microsoft Access nemôže nájsť sprievodcu. Tento sprievodca nebol nainštalovaný, alebo je v registri Windows nesprávne nastavenie, alebo bol tento sprievodca zakázaný. @Ak chcete znova povoliť tohto sprievodcu, kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti prístupu. Kliknite na Doplnky, potom v zozname Spravovať kliknite na Zakázané položky a potom kliknite na Prejsť. Znova spustite program Microsoft Access alebo Microsoft Office Setup a znova nainštalujte sprievodcov. Ak chýbajúci sprievodca nie je sprievodcom Microsoft Access, preinštalujte ho pomocou Správcu doplnkov. @@ 1 @@@ 3
7864 Existuje už existujúca databáza s menom, ktoré ste zadali. Priraďte novej databáze jedinečný názov.
7865 Aplikácia Microsoft Access nemôže otvoriť databázu, pretože chýba alebo je otvorená výlučne iným používateľom alebo nejde o súbor ADP.
7866 Databázu už máte otvorenú.
7867 Akciu makra SetMenuItem nemôžete použiť v predvolenej ponuke. @ SetMenuItem je iba pre vlastné ponuky. @@ 1 @@@ 1
7868 Akcia SetMenuItem nemá dostatok informácií na vykonanie. @ Argument je neplatný alebo nie je k dispozícii dostatok argumentov. @@ 1 @@@ 1
7869 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť databázu'|1.'@ Skontrolujte názov databázy (a cestu, ak sú uvedené), aby ste sa uistili, že ste ju zadali správne. @@ 1 @@@ 1
7870 Zadaný názov tabuľky nie je v súlade s pravidlami pre pomenovanie objektov v aplikácii Microsoft Access. @ Ďalšie informácie o pomenovaní objektov získate kliknutím na Pomoc. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
7871 Táto sada záznamov sa nedá aktualizovať.
7872 '|' nie je možné importovať, exportovať alebo kopírovať do inej databázy alebo súboru projektu. @@@ 1 @@@ 1
7873 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť objekt '| 1'. @ * Názov objektu bol napísaný nesprávne. Skontrolujte, či chýbajú podčiarkovníky (_) alebo iná interpunkcia a či ste nezadali úvodné medzery.
* Pokúsili ste sa otvoriť prepojenú tabuľku, ale súbor obsahujúci túto tabuľku sa nenachádza na zadanej ceste. Použite Správcu prepojenej tabuľky na aktualizáciu odkazu a ukážte na správnu cestu. @@ 1 @@@ 1
7874 Tabuľka '| 1' už existuje. @ Tabuľku ste vytvorili alebo premenovali a potom ste sa ju pokúsili uložiť. Predtým, ako program Microsoft Access mohol tabuľku uložiť, iný používateľ vytvoril alebo premenoval používateľa s rovnakým menom. @@ 1 @@@ 1
7875 Nie je dosť temparary diskové miesto na dokončenie operácie. @ Uvoľnite miesto na disku a potom skúste operáciu zopakovať.
Viac informácií o uvoľňovacom temperary miesto na disku, vyhľadajte v indexe pomoci systému Microsoft Windows „miesto na disku, uvoľnenie“.
Informácie o zhutnení databázy na uvoľnenie miesta na disku získate po kliknutí na položku Help. @@ 2 @ 1 @ 9009 @ 3
7876 Aplikácia Microsoft Access nemôže zoradiť objekty typu Memo, OLE alebo Hyperlink „| 1“. @ Klauzula ORDER BY príkazu SQL nemôže obsahovať žiadne polia Memo, OLE Object alebo Hyperlink. @@ 1 @@@ 1
7877 Údaje boli zmenené. @ Iný používateľ upravil tento záznam a uložil zmeny skôr, ako ste sa pokúsili uložiť zmeny. @ Znova upravte záznam. @ 1 @@@ 1
7878 Spracovaniu chýb v programe Microsoft Access bol odovzdaný neplatný IDA. @ Prosím nahláste túto chybu a kroky, ktoré ju spôsobili. @@ 1 @@@ 1
7879 Zadaná hodnota je nesprávnym typom údajov pre toto pole. @ Zadajte celé číslo. @@ 1 @@@ 1
7880 Sprievodca makro konverziou nemôže byť star@ Tento sprievodca nemusí byť nainštalovaný alebo bol zakázaný. @ Ak chcete sprievodcu znova povoliť, kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti prístupu. Kliknite na Doplnky, potom v zozname Spravovať kliknite na Zakázané položky a potom kliknite na Prejsť. Znova spustite program Microsoft Access alebo inštalačný program balíka Microsoft Office a znova nainštalujte tohto sprievodcu. Ak chcete zachovať svoje zabezpečenie alebo vlastné nastavenie, zálohujte si informačný súbor pracovnej skupiny Microsoft Access.
Ak chcete získať viac informácií o zálohovaní súborov, vyhľadajte výraz „zálohovanie súborov“ v Pomocníkovi systému Microsoft Windows. @ 1 @@@ 2
7881 Nemôžete konvertovať, povoliť ani kódovať súbor programu Access Project. @@@ 1 @@@ 1
7882 Vlastnosť MenuBar nemôžete nastaviť, pokiaľ nie je otvorená databáza. @@@ 1 @@@ 1
7883 Objekt nemôžete exportovať do seba. @ Vyberte inú databázu, do ktorej chcete exportovať, alebo objektu dajte nový názov. @@ 1 @@@ 1
7885 Microsoft Access nemôže nájsť dynamický odkaz library (DLL) Mso. @ Znova spustite program Microsoft Access alebo Microsoft Office Setup. @@ 1 @@@ 3
7886 Jedinečný identifikátor záznamu nemôže obsahovať viac ako 10 polí. @@@ 1 @@@ 1
7887 Musíte nastaviť predvolenú veľkosť písma na číslo od | 1 do | 2. @ Ak chcete získať viac informácií o vlastnosti FontSize, kliknite na Pomocník. @@ 2 @ 2 @ 5477 @ 1
7888 Súbor '|' neexistuje. @@@ 1 @@@ 1
7889 Súbor '|' neobsahuje žiadne údaje. @ Z prázdnej tabuľky nemôžete importovať ani na ňu odkazovať. @@ 1 @@@ 1
7891 Pri ukladaní možností modulu sa vyskytla chyba. @ Možno používate jazyk Visual Basic v režime prerušenia. @ Pred zmenou možností modulu resetujte bežiaci kód. @ 1 @@@ 1
7892 Nemôžete importovať objekty do databázy vytvorenej v staršej verzii aplikácie Microsoft Access. @ Ak chcete databázu previesť na aktuálnu verziu aplikácie Microsoft Access, kliknite na kartu Súbor a potom na príkaz Previesť @@ 1 @ 1 @ 9029 @ 0
7894 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo vytvoriť okno. @ Systém nemá dostatok zdrojov alebo pamäte. @ Zatvorte nepotrebné programy a skúste to znova.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows s názvom „Pamäť, riešenie problémov“. @ 1 @@@ 3
7895 Chyba '|' v pravidle validácie. @@@ 2 @ 1 @ 687 @ 1
7896 Chyba '|' v predvolenej hodnote. @@@ 2 @ 1 @ 2264 @ 1
7897 Spustenie tejto aplikácie bolo zastavené z dôvodu chyby spustenia. @ Aplikácia nemôže pokračovať a bude ukončená. @@ 1 @@@ 3
7898 Microsoft Access nemôže byť start. @ Microsoft Access nemohol inicializovať register Windows. @ Znova spustite program Microsoft Access alebo Microsoft Office Setup a znova nainštalujte program Microsoft Access. @ 1 @@ 185309 @ 3
7900 Aplikácia Microsoft Access nemôže konvertovať databázu, pretože nemôže vytvoriť chybovú tabuľku. @@@ 1 @@@ 1
7901 Aplikácia Microsoft Access nemôže konvertovať databázu, pretože nemôže zapisovať do tabuľky chýb. @@@ 1 @@@ 1
7902 Pri prevode sa vyskytli chyby | 1 overovacích pravidiel a predvolených hodnôt. @ Zoznam chýb nájdete v tabuľke chýb „| 2“. @@ 1 @@@ 1
7903 Aplikácia Microsoft Access nemôže vložiť toto pole. @ V tabuľke je príliš veľa polí. Limit je 255. @@ 1 @@@ 1
7904 V nástroji Field Builder sa vyskytla chyba. @ Nahradili ste alebo upravili predvolený nástroj Field Builder a program Microsoft Access nemôže spustiť novú verziu. Preinštalujte program Microsoft Access a chybu opravte. @@ 1 @@ 185309 @ 1
7905 Aplikácia Microsoft Access nemôže zmeniť tieto dátové typy polí. @ Niektoré údaje v tejto tabuľke porušujú pravidlo overovania záznamov. @ Predtým, ako budete môcť zmeniť akékoľvek typy údajov, odstráňte pravidlo overovania záznamu alebo údaje opravte. @ 1 @@@ 1
7906 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo spustiť Sprievodcu vyhľadávaním alebo bol tento sprievodca zakázaný. @ Znova spustite program Microsoft Access alebo Microsoft Office Setup, kliknite na položku Pridať alebo odstrániť a začiarknite políčko Sprievodcovia. Ak chcete tohto sprievodcu znova povoliť, kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti prístupu. Kliknite na položku Doplnky, potom v zozname Spravovať kliknite na položku Zakázané položky a potom na tlačidlo Prejsť. @@ 1 @@@ 1
7907 Nemáte povolenie na úpravu vzhľadu tejto tabuľky. @ Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na položku Pomoc. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
7908 Túto tabuľku teraz nemôžete upraviť, pretože ju používa niekto iný. @@@ 1 @@@ 1
7909 Aplikácia Microsoft Access nemôže do tejto tabuľky pridať ďalší stĺpec. @ V tabuľke môžete mať až 255 stĺpcov. @@ 1 @@@ 1
7910 Aplikácia Microsoft Access nemôže tento stĺpec odstrániť. @ Tabuľky musia mať aspoň jeden stĺpec. @@ 1 @@@ 1
7911 Aplikácia Microsoft Access nemôže vymazať tento index. @ Táto tabuľka sa zúčastňuje jedného alebo viacerých vzťahov. @ Najskôr odstráňte jeho vzťahy v okne Vzťahy. @ 1 @@@ 1
7912 Po uložení zmeny údajového typu v tomto stĺpci už nebudete môcť zmeniť pôvodný údajový typ. @ Naozaj chcete zmeniť údajový typ? @@ 20 @@@ 2
7913 Pole s automatickým číslom s náhodným hodnotením nemôžete zmeniť na prírastkové pole s automatickým číslom. @ Hodnoty polí s automatickým číslom s náhodným hodnotením nie sú spojité. @@ 1 @@@ 1
7914 Hodnoty ReplicationID nemôžete previesť na iné typy údajov. @@@ 1 @@@ 1
7915 Pole '|' nemôžete vymazať; je to pole replikačného systému. @ Pomocou dotazu na vytvorenie tabuľky vytvorte novú tabuľku, ktorá obsahuje všetky polia v tabuľke okrem systémových polí. Informácie o dotazoch na vytvorenie tabuľky získate kliknutím na Pomoc. @@ 2 @ 1 @ 9993 @ 1
7916 Microsoft Access nedokáže start Sprievodca vyhľadávaním. @ Sprievodca vyhľadávaním sa nevzťahuje na polia tohto dátového typu. @@ 1 @@@ 1
7917 '|' nie je možné vytvoriť, pretože projekt je odpojený. @ Ak chcete pripojiť projekt k databáze, kliknite na položku Pripojenie v časti Úlohy servera v ponuke Súbor. @@ 1 @@@ 1
7919 Predvolený typ údajov, ktorý ste vybrali, nie je podporovaný vo všetkých verziách systému Microsoft SQL Server. @ Ak server nepodporuje vami zvolený dátový typ, namiesto neho sa použije dátový typ varchar. @@ 1 @@@ 1
7920 „|“ vyhľadávací stĺpec bol zmenený na uloženie viacerých hodnôt. Toto nastavenie nemôžete zmeniť. @@@ 1 @@@ 1
7921 Zmenili ste '|' vyhľadávací stĺpec na uloženie viacerých hodnôt. Po uložení tabuľky nebudete môcť túto zmenu vrátiť späť. @ Chcete zmeniť znak „|“ na uloženie viacerých hodnôt? @@ 19 @@@ 2
7922 Zmenili ste '|' vyhľadávací stĺpec, ktorý sa má zobraziť textovým poľom. Po uložení tabuľky spôsobí táto zmena stĺpec iba na čítanie a stratí vlastnosti vyhľadávania. @ Chcete zmeniť znak „|“ sa zobrazí v textovom poli? @@ 19 @@@ 2
7923 Dátový typ poľa „| 1“ je | 2. Tento typ údajov nie je možné zmeniť po uložení poľa.
7924 Nemôžete nastaviť '| 1' na dátový typ | 2. @ Namiesto toho môžete pridať nové pole. @@ 1 @@@ 1
7925 Tabuľka alebo dotaz, ktorý exportujete, obsahuje viac ako jeden stĺpec prílohy. Microsoft SharePoint Foundation podporuje iba jeden stĺpec prílohy. Odstrániť všetky okrem jedného stĺpca prílohy a potom skúste exportovať tabuľku alebo dotaz.
7926 Stĺpec '|' nemôžete zmeniť na uloženie viacerých hodnôt; je súčasťou vzťahu viacerých stĺpcov. @ Ak chcete zmeniť stĺpec tak, aby ukladal viac hodnôt, najskôr tento vzťah v okne vzťahov vymažte. @@ 1 @@@ 1
7927 Stĺpec '|' nemôžete zmeniť na uloženie viacerých hodnôt; je súčasťou vynúteného vzťahu. @ Ak chcete zmeniť stĺpec tak, aby ukladal viac hodnôt, najskôr tento vzťah vymažte v okne vzťahov. @@ 1 @@@ 1
7928 Vypočítané pole nie je možné vytvoriť. @ Overte, či výraz „| 1 obsahuje polia, ktoré existujú v aktuálnej tabuľke. @@ 1 @@@ 1
7929 V tejto tabuľke sú vypočítané stĺpce, ktoré závisia od stĺpca „| 1“. @ Zmena alebo odstránenie tohto stĺpca môžu spôsobiť chyby v jednom alebo viacerých závislých vypočítaných stĺpcoch. @ Chcete pokračovať? @ 19 @@@ 2
7930 '|' nie je možné odstrániť z definície zoznamu.
7931 Typ údajov „| nie je možné zmeniť.
7932 Microsoft SharePoint Foundation nepodporuje túto zmenu typu údajov.
7933 Chyba zabráni zmene typu údajov v poli „|“.
7934 Web nepodporuje viac stĺpcov príloh.
7935 Pri pokuse o uloženie vzorca pre vypočítaný stĺpec sa vyskytla chyba. @ Vo vzorci mohla byť chyba alebo mohol byť použitý nepovolený typ poľa. Memo polia, polia hypertextových odkazov a polia s vyhľadaním tabuľky alebo dotazu nie je možné vo výpočte použiť. @@ 1 @@@ 1
7951 Zadali ste výraz, ktorý má neplatný odkaz na vlastnosť RecordsetClone. @ Vlastnosť RecordsetClone ste napríklad mohli použiť s formulárom alebo správou, ktorá nie je založená na tabuľke alebo dotaze. @@ 1 @ 1 @ 7393 @ 1
7952 Uskutočnili ste nezákonné volanie funkcie. @ Skontrolujte syntax funkcie, ktorú sa pokúšate použiť. @@ 1 @@@ 1
7953 Zadaná hodnota sa nezhoduje s požadovaným typom. @ * Premenná, vlastnosť alebo objekt nemusia byť správneho typu.
* Možno ste použili konštrukciu If TypeOf s niečím iným ako ovládacím prvkom. @@ 1 @@@ 1
7954 Zadaný výraz vyžaduje, aby sa ovládací prvok nachádzal v aktívnom okne. @ Vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Otvorte alebo vyberte formulár alebo správu obsahujúcu ovládací prvok.
* Vytvorte nový ovládací prvok v aktívnom okne a skúste operáciu zopakovať. @@ 1 @@@ 1
7955 Aktuálny objekt kontextu kódu neexistuje. @@@ 1 @@@ 1
7956 Syntax poddotazu v tomto výraze je nesprávna. @ Skontrolujte syntax poddotazu a vložte poddotaz do zátvoriek. @@ 2 @ 1 @ 9989 @ 1
7957 Syntax LIKE vo výraze je neplatná.
7958 Výraz obsahuje chybne tvarovanú konštantu GUID.
7959 Výraz obsahuje nejednoznačný názov. Overte, či každý názov vo výraze odkazuje na jedinečný objekt.
7960 Pri kompilácii tejto funkcie sa vyskytla chyba. @ Modul Visual Basic obsahuje syntaktickú chybu. @ Skontrolujte kód a potom ho znova skompilujte. @ 1 @@@ 1
7961 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť modul '| 1', na ktorý sa odkazuje vo výraze makra alebo v kóde jazyka Visual Basic. @ Modul, na ktorý ste odkazovali, môže byť uzavretý alebo nemusí existovať v tejto databáze alebo môže byť názov nesprávne napísaný. @@ 1 @ @@ 1
7962 Indexové číslo, ktorým ste odkazovali na modul, je neplatné. @ Na spočítanie otvorených modulov použite vlastnosť Count a skontrolujte, či počet modulov nie je väčší ako počet otvorených modulov mínus 1. @@ 1 @@@ 1
7963 Aplikácia Microsoft Access nemôže spustiť funkciu makra alebo spätného volania „| 1“. @ Skontrolujte, či makro alebo funkcia existuje a či má správne parametre. @@ 1 @@@ 1
7964 Zadali ste výraz, ktorý má neplatný odkaz na vlastnosť Recordset. @ Na nastavenie tejto vlastnosti môžete použiť iba sadu záznamov dynaset alebo snapshot. @@ 1 @ 1 @ 7393 @ 1
7965 Zadaný objekt nie je platnou vlastnosťou sady záznamov. @ Napríklad ste mohli použiť sadu záznamov iba preposielanie alebo ste sa ju pokúsili nastaviť na hodnotu null. @@ 1 @ 1 @ 7393 @ 1
7966 Zadané číslo podmienky formátu je väčšie ako počet podmienok formátu. @ Pomocou vlastnosti Count spočítajte podmienky formátu pre ovládací prvok a potom skontrolujte, či je vami uvedené číslo podmienky formátu v rozsahu existujúcich podmienok formátu. @@ 1 @@@ 1
7967 Chýba požadovaná minimálna alebo maximálna hodnota. @@@ 1 @@@ 1
7968 Zadaná podmienka formátu Type je neplatná. @ Platné hodnoty pre vlastnosť Type sú 0 až 2 pre prvú podmienku a 0 až 1 pre všetky ostatné podmienky formátu. @@ 1 @@@ 1
7969 Zadaná podmienka formátu, ktorú ste zadali, je neplatná. @ Platné hodnoty pre vlastnosť Operator sú 0 až 7. @@ 1 @@@ 1
7971 Aplikácia Microsoft Access nemôže sledovať hypertextový odkaz na „| 1“. @ Overte cieľ. @@ 1 @@@ 1
7972 Aplikácia Microsoft Access narazila na chybu pri pokuse o zobrazenie dialógového okna hypertextového odkazu. @@@ 1 @@@ 1
7974 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo vložiť hypertextový odkaz na aktuálne miesto. @@@ 1 @@@ 1
7975 Zvolili ste neplatný typ ovládacieho prvku pre použitie s hypertextovými odkazmi. @ Hypertextové odkazy môžete použiť iba so štítkami, obrázkami, príkazovými tlačidlami alebo viazanými textovými poľami. @@ 1 @@@ 1
7976 V tomto ovládacom prvku nie je uložený hypertextový odkaz. @@@ 1 @@@ 1
7977 Aplikácia Microsoft Access nemôže vložiť údaje do schránky ako hypertextový odkaz. @@@ 1 @@@ 1
7978 Aplikácia Microsoft Access nemôže pridať aktuálny hypertextový odkaz do priečinka obľúbených položiek. @@@ 1 @@@ 1
7979 Vytváranie vlastností hypertextových odkazov nemôžete použiť, keď je vybratých viac ako jeden ovládací prvok. @@@ 1 @@@ 1
7980 Vlastnosť HyperlinkAddress alebo HyperlinkSubAddress je pre tento hypertextový odkaz iba na čítanie. @@@ 1 @@@ 1
7981 Hodnoty pre „Názov súboru alebo webovej stránky“ alebo „Text na zobrazenie“ sú príliš dlhé. @ Hodnoty budú skrátené. Ak si chcete zachovať pôvodné hodnoty, kliknite na tlačidlo Zrušiť v dialógovom okne Upraviť hypertextový odkaz. @@ 1 @@@ 1
7983 Microsoft Access nemôže nasledovať hypertextový odkaz. @@@ 1 @@@ 1
7990 Zadali ste neplatný názov projektu. @ Možno ste odstránili pôvodný názov projektu a zabudli ste určiť nový. @@ 1 @@@ 3
7991 Doplnok Microsoft Access Source Code Control nie je k dispozícii; tento objekt bude otvorený iba na čítanie. @@@ 1 @@@ 3
7992 Doplnok Microsoft Access Source Code Control nemôže byť started. @@@ 1 @@@ 3
7993 Objekt | je momentálne prihlásený, a preto je iba na čítanie. @ Ak chcete objekt upraviť, najskôr ho zatvorte, potom ho skontrolujte a znova otvorte. @@ 1 @@@ 1
7994 Pri komunikácii s doplnkom riadenia zdrojového kódu sa vyskytol problém. @@@ 1 @@@ 3
7995 Ponuky vo vašom formulári alebo zostave, ktoré sú založené na makrách Microsoft Access, nebudú viditeľné, keď je otvorené dialógové okno Prispôsobiť. @ Ak chcete mať plný výkon prispôsobenia ponuky alebo panela nástrojov, preveďte svoje ponuky založené na makrách na ponuky alebo panely nástrojov. Ak je makro vybraté na navigačnej table, v ponuke Nástroje ukážte na položku Makro a z tohto makra vytvorte ponuku, panel nástrojov alebo miestnu ponuku. @@ 1 @@@ 1
7996 Microsoft Access nemohol vytvoriť údaje a rôzne. objekty, pretože sa nepodarilo nájsť prepojenú tabuľku '| 1. @ Ak chcete vytvoriť údaje a rôzne objekty, pomocou správcu prepojených tabuliek (na karte Databázové nástroje v skupine Databázové nástroje) aktualizujte odkaz na zdrojovú tabuľku alebo súbor alebo vymažte odkaz z aktuálnej databázy. @@ 1 @@@ 1
7997 Štandardný modul '|' nemôžete uložiť cez modul triedy s rovnakým názvom. @ Uložte štandardný modul pod iným názvom alebo najskôr modul triedy odstráňte. @@ 1 @@@ 1
7998 Modul triedy '|' nemôžete uložiť cez štandardný modul s rovnakým názvom. @ Uložte modul triedy pod iným názvom alebo najskôr štandardný modul odstráňte. @@ 1 @@@ 1
7999 Microsoft Access nemôže tento vzťah vymazať, pretože nemáte údaje a rôzne. Objekty odhlásené. @ Prezrite si údaje a rôzne. Objekty a potom odstráňte vzťah. @@ 1 @@@ 1
8000 Názov, ktorý ste zadali, už v tejto databáze existuje pre iný objekt rovnakého typu. @ Chcete nahradiť existujúci |? @@ 20 @@@ 2
8001 '|' bol zmenený od posledného otvorenia, iným používateľom alebo preto, že bola otvorená iná inštancia na vašom vlastnom počítači. @ Chcete nahradiť zmeny, ktoré ste vy alebo iný používateľ vykonali? @ * Uloženie súboru most posledné zmeny a zahodiť zmeny iného používateľa alebo vaše predchádzajúce zmeny, kliknite na tlačidlo Áno.
* Ak chcete uložiť túto verziu objektu s iným názvom, kliknite na tlačidlo Nie @ 19 @@@ 2
8003 Musíte uložiť | skôr, ako na základe toho vytvoríte nový objekt. @ Chcete uložiť | a vytvorte nový objekt? @@ 13 @@@ 2
8004 Rozloženie znaku „| bol zmenený od posledného otvorenia, iným používateľom alebo preto, že bola otvorená iná inštancia na vašom vlastnom počítači. @ Chcete nahradiť zmeny, ktoré ste vykonali vy alebo iný používateľ? @ * Uloženie súboru most posledné zmeny a zahodiť zmeny iného používateľa alebo vaše predchádzajúce zmeny, kliknite na tlačidlo Áno.
* Uloženie tejto verzie objektu zrušíte kliknutím na č. @ 19 @@@ 2
8006 Názov, ktorý ste zadali, už v tejto databáze existuje pre iný objekt rovnakého typu. @ Chcete nahradiť existujúci |? Túto operáciu nebudete môcť vrátiť späť. @@ 20 @@@ 2
8007 Momentálne sa nemôžete dostať do exkluzívneho režimu, pretože túto databázu otvárajú iní používatelia alebo nemáte povolenie na jej výlučné otvorenie. @@@ 1 @@@ 1
8008 Uložená procedúra bola úspešne vykonaná, ale nevrátila záznamy.
8050 Chcete uložiť zmeny v dizajne |? @@@ 13 @@@ 2
8052 Chcete odstrániť | 1 a vyprázdniť schránku? @ Pokúsili ste sa vymazať databázový objekt, ktorý je momentálne v schránke Microsoft Access. Ak ho odstránite zo svojej databázy, nebudete ho môcť neskôr vložiť. @@ 20 @@@ 2
8053 Prajete si vymazať |? Odstránením tohto objektu ho odstránite zo všetkých skupín. @ Ďalšie informácie o tom, ako zabrániť zobrazeniu tejto správy pri každom odstránení objektu, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
8054 Táto akcia spôsobí, že program Microsoft Access vyprázdni schránku. Chcete pokračovať? @@@ 19 @@@ 2
8055 Aplikácia Microsoft Access nemôže zmeniť pracovný adresár na „Pinterest1. “@Overte, či je jednotka platná a cesta má dĺžku 260 znakov alebo menej. @@ 1 @@@ 1
8057 |
8058 Chcete uložiť zmeny v rozložení |? @@@ 13 @@@ 2
8059 Chcete odstrániť odkaz na | 1? @Ak odstránite odkaz, odstránite iba informácie, ktoré použije na otvorenie tabuľky, nie samotná tabuľka. @@ 19 @@@ 2
8060 Panel nástrojov „| 1“ je čiastočne nečitateľný. @ Microsoft Access nemôže zobraziť všetky tlačidlá panela nástrojov. Zadaný panel nástrojov môže byť v inom formáte ako panely nástrojov v aktuálnej verzii aplikácie Microsoft Access. @ Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno a potom pridajte tlačidlá, ktoré na paneli nástrojov chýbajú. Aplikácia Microsoft Access potom aktualizuje panel s nástrojmi na najnovší formát. @ 1 @ 1 @ 10064 @ 1
8061 Ste si istý, že chcete obnoviť predvolené nastavenia na vstavaný panel s nástrojmi alebo na panel s ponukami | 1? @Ak ste predtým prispôsobili, presunuli, zmenili viditeľnosť alebo inak zmenili panel s nástrojmi alebo panel s ponukami alebo niektorú z ponúk kaskáda z neho, Microsoft Access odstráni vaše zmeny, vráti pôvodné tlačidlá do pôvodného poradia a zobrazí alebo skryje panel s nástrojmi na základe pôvodného nastavenia. Ak chcete vrátiť pôvodný stav vstavaného panela s nástrojmi alebo panela s ponukami, kliknite na tlačidlo Áno. @@ 19 @@@ 2
8063 Zdrojová aplikácia neodpovedá. Chcete pokračovať v čakaní? @ Kanál DDE bol zriadený, ale výmena údajov nebola dokončená v čase uvedenom v nastavení Časový limit OLE / DDE v dialógovom okne Možnosti prístupu (kliknite na kartu Súbor a potom na položku Prístup Možnosti). @ * Ak chcete pokračovať v čakaní na dokončenie výmeny údajov, kliknite na tlačidlo Áno.
*? Ak chcete zrušiť výmenu údajov a skúsiť to znova neskôr, kliknite na č. @ 20 @@@ 1
8064 Táto prepojená tabuľka má indexy, ktoré používajú nepodporované poradie zoradenia. @ Ak upravíte túto tabuľku, databázový stroj Microsoft Access nebude môcť správne udržiavať indexy tabuľky. Vo výsledku sa vaše údaje môžu zobraziť v nesprávnom poradí a funkcie, ktoré používajú indexy tabuľky, môžu mať neočakávané výsledky. @ Vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Zrušte túto operáciu. Na opätovné vytvorenie indexov použite aplikáciu, v ktorej bola tabuľka vytvorená. Nezabudnite zadať poradie triedenia ASCII alebo International. Potom skúste znova prepojiť tabuľky.
* Túto tabuľku používajte iba na čítanie. @ 1 @ 1 @ 9057 @ 1
8065 Tabuľku „| 1“ nemôžete vymazať, kým nebudú odstránené jej vzťahy k iným tabuľkám. @ Chcete, aby program Microsoft Access teraz odstránil vzťahy? @@ 19 @@@ 2
8067 Chcete natrvalo odstrániť |? @ @ Ak kliknete na Áno, nebudete môcť zrušenie vrátiť späť. @@ 19 @@@ 2
8069 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo vytvoriť vlastný panel s nástrojmi „| 1.“ @@@ 1 @@@ 3
8071 Prajete si odstrániť komprimovanú databázu z kontroly zdrojového kódu? @@@ 19 @@@ 2
8072 Aplikácia Microsoft Access musí na dokončenie tejto operácie zavrieť | 1. @ Chcete, aby ju program Microsoft Access teraz zatvoril? @@ 19 @@@ 1
8073 Nemáte odhlásené | 1. @ Microsoft Access nemôže odbaviť objekt, keď je otvorený, a nemôžete vykonať zmeny v dizajne, kým ho neodškrtnete. @ Ak chcete v tomto objekte vykonať zmeny návrhu , najskôr ho zatvorte, skontrolujte a potom znovu otvorte. @ 1 @@@ 1
8074 Aby bola táto operácia dokončená, musí program Microsoft Access uložiť | 1. @ Chcete, aby ho program Microsoft Access uložil teraz? @@ 19 @@@ 1
8075 Nemáte údaje a rôzne. Objekty odhlásené. Nemôžete vytvoriť novú tabuľku alebo uložiť zmeny na stránku prístupu k údajom. @@@ 1 @@@ 1
8076 Ak chcete importovať tabuľky, vzťahy, ponuky, panely nástrojov, špecifikácie importu a exportu alebo stránky s prístupom k údajom, musíte mať údaje a rôzne. Odhlásené objekty. @@@ 1 @@@ 2
8077 Naozaj chcete prerušiť |? @@@ 19 @@@ 2
8078 Tento objekt bude odstránený z miestnej databázy, ale nie z ovládania zdrojového kódu. @ Pri ďalšom získaní tejto databázy z ovládania zdrojového kódu sa objekt znovu objaví. Naozaj chcete odstrániť lokálny objekt? @@ 20 @@@ 2
8079 Microsoft Access nebol schopný pridať odkaz na typ library pre túto kontrolu, pretože Údaje a rôzne Objekty nie sú odhlásené. @ Skontrolujte údaje a rôzne. Objekty a pridať odkaz na library '| 1'. @@ 1 @@@ 1
8080 Pri pokuse o vytvorenie prepojenej tabuľky '|' sa vyskytla chyba. @ Skontrolujte, či je k dispozícii zdrojová tabuľka alebo súbor, a potom skúste operáciu s údajmi a rôznymi operáciami. Objekty. @@ 1 @@@ 1
8081 Nastavili ste | | vlastnosť Type na hodnotu Popup, ktorá zmení panel s nástrojmi na miestnu ponuku. @ Miestna ponuka zmizne, pretože program Microsoft Access pridá | 1 na panel s nástrojmi Skratky ponúk. Ak chcete dokončiť miestnu ponuku, zatvorte hárok Vlastnosti panela s nástrojmi, zobrazte panel s nástrojmi Ponuky skratiek, kliknite na kategóriu Vlastné a potom pridajte požadované príkazy. @@ 2 @@@ 1
8082 Na dokončenie tejto operácie musí program Microsoft Access uložiť | 1 do aktuálnej databázy. @ Chcete, aby ho program Microsoft Access uložil teraz? @@ 19 @@@ 2
8086 Pri pokuse o pridanie jedného alebo viacerých odkazov z projektu riadenia zdrojového kódu sa vyskytla chyba. @ The library nemusí byť vo vašom počítači zaregistrované. Skontrolujte svoje referencie na projekty a pridajte všetky chýbajúce referencie po zaregistrovaní chýbajúcich komponentov, ktoré táto databáza vyžaduje. @@ 1 @@@ 1
8087 Obnova databázy vyžaduje, aby ju nikto v súčasnosti nepoužíval. @ Chcete zavrieť všetky objekty, vybrať záložný súbor a obnoviť databázu zo zálohy? @@ 19 @@@ 2
8088 Vypustenie databázy vyžaduje, aby ju nikto v súčasnosti nepoužíval. @ Chcete zavrieť všetky otvorené objekty a zrušiť databázu? @@ 19 @@@ 2
8090 Naozaj chcete odstrániť tabuľku konfliktov |? @ @ Túto operáciu nebudete môcť vrátiť späť. @@ 19 @@@ 2
8091 Táto databáza je povolená na zverejnenie. @ Chcete odstrániť existujúce publikácie a zrušiť databázu? @@ 19 @@@ 2
8092 Prístup nedokázal uložiť váš projekt. @ Chcete zrušiť operáciu ukončenia?
* Ak chcete zrušiť operáciu zatvorenia, kliknite na tlačidlo Áno.
* Ak chcete ponuku zavrieť bez uloženia, kliknite na tlačidlo Nie.
@@ 19 @@@ 2
8096 Aplikácia Microsoft Access nemôže zmeniť pracovný adresár na „Pinterest1. “@ Zadajte iné než internetové umiestnenie. @@ 1 @@@ 1
8097 Reťazec pripojenia na tejto stránke určuje absolútnu cestu. Možno sa stránka nepodarí pripojiť k údajom prostredníctvom siete. Ak sa chcete pripojiť cez sieť, upravte reťazec pripojenia a určte cestu v sieti (UNC). @ & Toto varovanie už nezobrazovať @ 553714119 @@@@ 1
8098 Váš počítač obnovil prevádzku po režime kritického pozastavenia. Akékoľvek neuložené zmeny mohli byť lost. Na zaistenie správneho fungovania zatvorte a znova otvorte všetky súbory. RestarOdporúča sa Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
8100 Správa má stále viac ako jednu stránku. @ Ak chcete, aby sa správa zmestila na jednu stránku, zmenšite šírku správy alebo zväčšte šírku stránky. @ Šírku správy môžete zmenšiť výberom každého ovládacieho prvku, ktorý je najviac vpravo, a presunutím vľavo a odstránenie nadbytočného priestoru pre správy. Možno to budete musieť opakovať viackrát.
Šírku stránky môžete zväčšiť úpravou možností nastavenia stránky. @ 1 @@@ 1
8101 Správa má stále viac ako jednu stránku. @ Ak sa má správa zmestiť na jednu stránku, zmenší sa šírka správy alebo sa zvýši šírka stránky. @ Šírku správy môžete zmenšiť výberom každého ovládacieho prvku, ktorý je najďalej vľavo a presunutím vpravo a odstránenie nadbytočného priestoru pre správy. Možno to budete musieť opakovať viackrát.
Šírku stránky môžete zväčšiť úpravou možností nastavenia stránky. @ 1 @@@ 1
8103 Chcete zahodiť čakajúce zmeny a odstrániť odkaz na zoznam |? @ Prepojený zoznam, ktorý sa pokúšate vymazať, obsahuje zmeny, ktoré sa neuložili na server. Stále chcete odstrániť prepojený zoznam a stratiť tieto nespracované zmeny? @@ 19 @@@ 2
8104 Zadané meno je vyhradené slovo. Vyhradené slová majú špecifický význam pre Microsoft Access alebo pre databázový stroj Microsoft Access. @ Ak použijete vyhradené slovo, môže sa pri odkazovaní na toto pole zobraziť chyba. @@ 5 @ 1 @ 141675 @ 1
8105 Aktuálna databáza musí byť zatvorená a znovu otvorená, aby sa uvedená voľba prejavila.
8106 Šifrovanie pomocou blokovej šifry je nekompatibilné s blokovaním na úrovni riadkov. Zamykanie na úrovni riadkov bude ignorované.
8107 Aplikácia Microsoft Access nemôže uložiť databázu do súboru | 1. @ Zadané poradie zoradenia databázy, | 2, nie je pre server tarZískajte formát databázy. @@ 1 @@@ 1
8108 Pred otvorením makra údajov udalostí musíte uložiť zmeny do tabuľky. @ Chcete uložiť zmeny do tabuľky? @@ 19 @@@ 2
8109 Ak odstránite |, odstránite aj všetky údaje a zobrazenia, ktoré ich používajú. @ Túto akciu nie je možné vrátiť späť. @ Naozaj chcete odstrániť |? @ 19 @@@ 2
8110 Ak odstránite |, odstránite aj všetky údaje a zobrazenia, ktoré ich používajú. @ Túto akciu nie je možné vrátiť späť. @ Naozaj chcete odstrániť | ?? & Odstrániť? & Zrušiť @ 36 @@@ 2
8111 Zakázanie všetkého pripojenia zabráni externým programom alebo správam v prístupe k aplikácii a môže spôsobiť prerušenie iných aplikácií. @ Naozaj chcete zakázať všetky možnosti pripojenia? @@ 19 @@@ 2
8112 Aplikácia Microsoft Access vás momentálne nemôže pripojiť k databáze. Môže to byť dôsledok chýbajúcich ovládačov alebo všeobecnejších problémov s kontaktovaním servera. Odporúčame vám nainštalovať SQL Server Ovládače natívneho klienta pre rok 2012, ak ešte nie sú nainštalované. @ Chcete, aby sme otvorili stránku, kde si teraz môžete tieto ovládače stiahnuť? @@ 19 @@@ 2
8400 Databáza '|' je iba na čítanie. @ V tejto databáze nebudete môcť ukladať zmeny vykonané v definíciách údajov alebo objektov. @@ 3 @ 1 @ 9033 @ 1
8401 Nemôžete robiť zmeny v databázových objektoch v databáze „INFO1. “@Táto databáza bola vytvorená v staršej verzii Microsoft Access. @ Ak chcete túto databázu previesť na aktuálnu verziu Microsoft Access, kliknite na kartu Súbor a potom na Prevod. @ 3 @ 1 @ 9029 @ 0
8402 Súbor '|' už existuje. @ Chcete nahradiť existujúci súbor?
Ak chcete skomprimovať alebo konvertovať na iný názov súboru, kliknite na Nie. Po možnosti / compact alebo / convert v príkazovom riadku zadajte nový názov súboru a spustite príkaz znova. @@ 20 @@@ 2
8403 Zadané nastavenie je neplatné. @ Poradie zoradenia databázy nie je možné aktualizovať.
Nastavenie, ktoré ste zadali pre možnosť Nové poradie zoradenia databázy (kategória Prispôsobiť) v dialógovom okne Možnosti prístupu (kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti prístupu), nie je platným radením pre verziu komprimovanej verzie databázy. @@ 1 @@@ 1
8404 Položku „| 1“ nemôžete otvoriť na výlučné použitie, pretože iný používateľ má otvorenú databázu alebo preto, že nemáte povolenie na jej výlučné otvorenie. @ Microsoft Access otvorí databázu na zdieľaný prístup. @@ 3 @@@ 1
8405 Táto databáza bola vytvorená pomocou predchádzajúcej verzie programu Microsoft Access. @ - Databázu môžete zdieľať s používateľmi predchádzajúcich verzií programu Microsoft Access, niektoré vylepšenia však nebudú k dispozícii.
- Pomocou tohto vydania aplikácie Microsoft Access môžete otvoriť databázu, prezerať objekty a upravovať záznamy, ale zmeny dizajnu budú zakázané.
- Ak chcete vykonať zmeny v dizajne, musíte použiť staršiu verziu aplikácie Microsoft Access, ktorá podporuje starý formát databázy, alebo inovovať databázu. @@ 1 @@@ 1
8406 Obsahuje prvý riadok vašich údajov nadpisy stĺpcov? @@@ 20 @@@ 1
8409 Microsoft Access vytvoril zálohu databázy | 1 na | 2. Poznámka: Boli zálohované iba objekty spojené so serverom. Ak chcete zálohovať svoj projekt, kliknite na položku Zálohovať projekt v ponuke Súbor
8410 Microsoft Access úspešne obnovil databázu | 1 zo zálohy na | 2
8412 Názov, ktorý ste zadali, už existuje pre inú skratku v tejto skupine. @ Chcete nahradiť existujúcu skratku „|?“ @@ 20 @@@ 2
8414 Aplikácia Microsoft Access narazila počas prevodu na jednu alebo viac chýb. Ak chcete zobraziť súhrn týchto chýb, otvorte tabuľku '| 1. @@@ 2 @ 1 @ 553714191 @ 1
8415 Súbor HTML spojený s týmto odkazom bol presunutý, premenovaný alebo odstránený. @ Súbor: '|'? & Aktualizovať odkaz ...? Zrušiť @@ 35 @@@ 2
8416 Premenovaním tejto používateľom definovanej funkcie sa odstránia všetky existujúce povolenia a rozšírené vlastnosti. @ Chcete dokončiť akciu premenovania? @@ 20 @@@ 2
8417 Súbor '|' nie je možné otvoriť, pretože bol uzamknutý iným používateľom. @ Skúste to znova, keď bude súbor k dispozícii. @@ 3 @@@ 1
8500 Formulár s objektom podformulára nemôže mať svoju vlastnosť DefaultView nastavenú na Continuous Forms. @ Pokúšali ste sa pridať podformulár do formulára v návrhovom zobrazení.
Microsoft Access resetuje vlastníctvo na jednotný formulár. @@ 1 @@@ 1
8501 Toto pole nemôžete upraviť, pretože je iba na čítanie. @ Niektoré polia, napríklad vypočítané pole, sú zámerne iba na čítanie. Akékoľvek pole však môže byť iba na čítanie, ak je jeho vlastnosť Locked nastavená na Yes. @@ 1 @ 1 @ 865 @ 1
8502 Aplikácia Microsoft Access sa dostala na koniec záznamov. @ Chcete pokračovať v hľadaní od začiatku? @@ 19 @@@ 2
8503 Aplikácia Microsoft Access dosiahla začiatok záznamov. @ Chcete pokračovať v hľadaní od konca? @@ 19 @@@ 2
8504 Microsoft Access dokončil prehľadávanie záznamov. Vyhľadávaná položka sa nenašla. @@@ 1 @@@ 1
8505 Chcete pokračovať v hľadaní alebo výmene? @@@ 19 @@@ 2
8507 Nie je dostatok pamäte na vykonanie makra, ktoré aktualizuje aktívny filter. @ Microsoft Access zavrie okno filtra.
Zatvorte nepotrebné programy. Potom skúste znova otvoriť okno filtra.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@@ 3
8508 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť'|1.'@Textový reťazec, ktorý ste zadali do poľa Nájsť, nemožno vyhodnotiť oproti aktuálnemu poľu. @ Znova zadajte textový reťazec, aby zodpovedal dátovému typu poľa. @ 1 @@@ 1
8509 Túto operáciu nahradenia nebudete môcť vrátiť späť. @ Na použitie príkazu Späť nie je dostatok voľnej pamäte.
Chcete pokračovať? @@ 19 @@@ 2
8510 Aplikácia Microsoft Access nemôže uložiť aktuálny záznam. @ Chcete vrátiť späť zmeny v zázname a pokračovať v operácii prilepenia? @@ 19 @@@ 2
8511 Záznamy, ktoré program Microsoft Access nemohol prilepiť, boli vložené do novej tabuľky s názvom „|1. “@Na navigačnej table otvorte novú tabuľku, aby sa zobrazili nevyužité záznamy.
Po odstránení problémov, ktoré viedli k chybám prilepenia, skopírujte a prilepte záznamy z novej tabuľky. @@ 1 @@@ 1
8512 Žiadne z názvov polí, ktoré ste vložili do schránky, sa nezhoduje s názvami polí vo formulári. @ Microsoft Access zaobchádza s údajmi v prvom riadku v schránke ako s názvami polí. Ak ste skopírovali údaje z inej aplikácie, možno prvý riadok údajov nahradil názvy polí.
Chcete prilepiť názvy polí v poradí, ktoré ste definovali pomocou príkazu Tab Order? @@ 21 @ 1 @ 11022 @ 2
8513 Niektoré názvy polí pre údaje, ktoré ste sa pokúsili vložiť, sa nezhodujú s názvami polí vo formulári. @ Microsoft Access zaobchádza s údajmi v prvom riadku schránky ako s názvami polí. V takom prípade sa niektoré z týchto názvov polí nezhodujú s názvami polí vo formulári.
Chcete vložiť iba tie údaje, ktorých názvy sa zhodujú s názvami polí v schránke? @@ 19 @ 1 @ 11022 @ 2
8514 Chcete potlačiť ďalšie chybové správy, ktoré vám hovoria, prečo sa záznamy nedajú prilepiť? @Ak kliknete na Nie, zobrazí sa správa pre každý záznam, ktorý sa nedá vložiť. @@ 13 @@@ 2
8515 Skopírovali ste veľké množstvo údajov do schránky. @ Pri kopírovaní údajov do schránky sa skopíruje iba odkaz na objekt. Ak však zatvoríte zdrojový dokument, program Microsoft Access musí prilepiť všetky údaje z jeho zdroja. V závislosti od množstva dát to môže chvíľu trvať.
Chcete tieto údaje uložiť do schránky? @@ 19 @@@ 2
8516 Vybrali ste viac záznamov, ako je možné skopírovať do schránky naraz. @ Rozdeľte záznamy do dvoch alebo viacerých skupín a potom jednu skupinu skopírujte a prilepte.
Maximálny počet záznamov, ktoré môžete vložiť naraz, je približne 65,000 1. @@ 1 @@@ XNUMX
8517 Chcete potlačiť ďalšie chybové správy, ktoré vám hovoria, prečo nie je možné záznamy vymazať? @Kliknete-li na Nie, zobrazí sa správa pre každý záznam, ktorý nie je možné vymazať. @@ 13 @@@ 2
8518 Túto operáciu nahradenia nebudete môcť vrátiť späť. @ Chcete pokračovať? @@ 19 @@@ 2
8519 Chystáte sa odstrániť | záznamy (y). @ Ak kliknete na tlačidlo Áno, nebudete môcť túto operáciu odstránenia vrátiť späť.
Naozaj chcete tieto záznamy odstrániť? @@ 19 @@@ 2
8520 Chystáte sa prilepiť | záznamy. @ Naozaj chcete vložiť tieto záznamy? @@ 19 @@@ 2
8521 Túto operáciu odstránenia nebudete môcť vrátiť späť. @ Príkaz Späť nebude k dispozícii, pretože táto operácia je príliš veľká alebo nie je dostatok voľnej pamäte.
Chcete tieto položky odstrániť? @@ 19 @@@ 2
8522 Používajú sa všetky časovače. @ Vlastnosť TimerInterval nastavíte späť na nulu, aby ste mohli starďalší časovač. @@ 2 @ 1 @ 6342 @ 1
8523 Chcete odstrániť informácie o vlastnej palete z tohto formulára alebo správy a vrátiť sa k predvolenej palete? @@@ 20 @@@ 2
8524 Chcete odstrániť tento obrázok z tohto ovládacieho prvku? @@@ 20 @@@ 2
8525 Vzdialené údaje nie sú prístupné. @ Pokúsili ste sa otvoriť formulár alebo správu, ktorá obsahuje funkciu DDE alebo DDESend vo vypočítanom ovládacom prvku, ktorý určuje serverovú aplikáciu OLE.
Chceš starprihláška |? @@ 19 @@@ 2
8526 Aplikácia Microsoft Access narazila na problém pri pokuse o zmenu zobrazenia a musí toto okno zavrieť. @@@ 1 @@@ 1
8527 Chcete odstrániť skupinovú časť pre databázový objekt '|' a jej obsah? @ Hlavička alebo päta skupiny, ktorú chcete odstrániť, obsahuje ovládacie prvky, ktoré sa odstránia spolu s časťou. @@ 20 @@@ 2
8528 Odstránením týchto častí sa odstránia aj všetky ovládacie prvky v nich. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. @ Chcete tieto sekcie aj tak odstrániť? @@ 20 @@@ 2
8529 Úroveň zoskupenia, ktorú sa pokúšate odstrániť, má hlavičku skupiny alebo časť päty skupiny. Táto sekcia obsahuje ovládacie prvky, ktoré sa tiež odstránia. @ Chcete pokračovať? @@ 20 @@@ 2
8530 Vzťahy, ktoré určujú kaskádové odstránenia, budú pravdepodobne | záznamy v tejto tabuľke spolu s príslušnými záznamami v súvisiacich tabuľkách, ktoré sa majú odstrániť. @ Naozaj chcete tieto záznamy odstrániť? @@ 21 @ 1 @ 9096 @ 2
8531 Šírka sekcie je väčšia ako šírka stránky a v dodatočnom priestore nie sú žiadne položky, takže niektoré stránky môžu byť prázdne. @ Napríklad šírka správy môže byť širšia ako šírka stránky. @@ 3 @@@ 1
8532 Chcete odstrániť tento obrázok z formulára? @@@ 20 @@@ 2
8533 Niektoré údaje sa nemusia zobraziť. @ Na stránke nie je dostatok vodorovného priestoru pre zadaný počet stĺpcov a medzery medzi stĺpcami. @ Kliknite na položku Nastavenie stránky v ponuke Súbor, kliknite na kartu Stĺpce a potom znížte počet stĺpcov alebo veľkosť stĺpcov. @ 3 @@@ 1
8534 Keď uložíte tento formulár alebo správu, odstráni sa akýkoľvek kód za nimi. @ Vlastnosť HasModule ste nastavili na hodnotu Nie, čím sa vytvorí formulár alebo správa, ktorá sa otvorí rýchlejšie. Na makrá spojené s týmto formulárom alebo správou to nebude mať vplyv, ani sa nebude kódovať v samostatných moduloch, ktoré sa volajú z tohto hárku vlastností. @ Naozaj to chcete urobiť? @ 20 @@@ 2
8539 Vzťahy, ktoré určujú kaskádové odstránenia, pravdepodobne spôsobia odstránenie záznamov v tejto tabuľke a v súvisiacich tabuľkách. @ Naozaj chcete tieto záznamy odstrániť? @@ 21 @ 1 @ 9096 @ 2
8540 Chystáte sa odstrániť jeden alebo viac záznamov. @ Ak kliknete na tlačidlo Áno, nebudete môcť túto operáciu odstránenia vrátiť späť.
Naozaj chcete tieto záznamy odstrániť? @@ 19 @@@ 2
8541 Aplikácia Microsoft Access nemohla vykonať operáciu odstránenia. Počas operácie mazania sa vyskytla chyba, neboli vymazané žiadne záznamy.
8542 Aplikácia Microsoft Access nezistila vzťah medzi poliami, ktoré ste vybrali. @ Chcete teraz vytvoriť vzťah? @@ 19 @@@ 3
8544 Túto operáciu vloženia nebudete môcť vrátiť späť. @ Chcete pokračovať? @@ 19 @@@ 2
8546 Pred exportom údajov do XML je potrebné najskôr uložiť aktuálny objekt. @Chcete uložiť '|' a potom pokračovať? @@ 19 @@@ 2
8547 Chcete uložiť zmeny vykonané v makre a aktualizovať vlastníctvo? @@@ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
8548 Na dokončenie tejto operácie musí Access upraviť vlastnosť RecordSource aktuálneho formulára alebo zostavy. @ Access vytvorí nový dotaz a vloží ho priamo do vlastnosti RecordSource formulára alebo zostavy. Formulár alebo správa už nebudú založené na znaku „| dotaz. @ Chcete prijať túto zmenu? @ 19 @@@ 2
8549 Táto tabuľka obsahuje jedno alebo viac vyhľadávacích polí. Zobrazené hodnoty pre vyhľadávacie polia nie je možné zmeniť pomocou operácie Nahradiť. @@@ 1 @ 1 @ 865 @ 1
8550 Tabuľka alebo dotaz potrebný na vytvorenie nového formulára, zostavy alebo dotazu sú momentálne otvorené v návrhovom zobrazení. @ Uložte alebo zahoďte zmeny tejto tabuľky alebo dotazu a otvorte ich v zobrazení údajového hárka. Potom to skúste znova. @@ 1 @ @@ 1
8551 Chcete odstrániť tento obrázok zo správy? @@@ 20 @@@ 2
8552 Chcete uložiť zmeny vykonané v makre uložením tabuľky? @@@ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
9502 Aplikácia Microsoft Access nebude môcť vrátiť späť túto akciu ani následné akcie. Ak chcete sprístupniť viac zdrojov, aby program Access mohol zaznamenávať ďalšie akcie návrhu, zatvorte a znovu otvorte toto okno. @Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 19 @@@ 2
9504 Súbor '|' nie je čitateľný databázovým strojom Accessu. @ Ak si myslíte, že máte platnú databázu Accessu, je to most pravdepodobne kvôli nedávnej zmene formátu súboru. Chcete sa pokúsiť inovovať formát databázy? @@ 19 @@@ 2
9505 Aplikácia Microsoft Access zistila, že táto databáza je v nekonzistentnom stave, a pokúsi sa ju obnoviť. Počas tohto procesu sa vytvorí záložná kópia databázy a všetky obnovené objekty sa umiestnia do novej databázy. Access potom otvorí novú databázu. Názvy objektov, ktoré neboli úspešne obnovené, sa zapíšu do tabuľky „„ Chyby obnovenia ““. @@@ 1 @@@ 2
9507 Microsoft Access nemohol načítať všetky knižnice library moduly. @@@ 1 @@@ 1
9508 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo zavrieť databázu „INFO1. “@Vaša posledná zmena sa možno neuložila, pretože záznam bol uzamknutý iným používateľom. Ak chcete zabrániť strate údajov, počkajte, kým druhý používateľ dokončí úpravy záznamu, a potom znova kliknite na tlačidlo OK. Ak kliknete na Zrušiť, stratíte neuložené zmeny. @@ 3 @@@ 2
9509 Tento príkaz nie je možné vrátiť späť a po jeho dokončení už nebudete môcť tento objekt upravovať. @ Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 19 @@@ 2
9511 | @@@ 1 @@@ 1
9513 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo úplne opraviť tabuľku '| 1' a vymazala niektoré hodnoty polí Memo, OLE Object alebo Hyperlink. @ Ak chcete údaje obnoviť, obnovte ich zo záložnej kópie databázy.
Upozorňujeme, že údaje v odstránenom poli mohli byť poškodené chybným sektorom na pevnom disku. Viac informácií o kontrole povrchu disku, súborov a priečinkov, či neobsahujú chyby, nájdete v indexe pomoci systému Windows „Kontrola chýb disku“. @@ 1 @@@ 1
9514 Jeden alebo viac záznamov nebolo možné obnoviť a boli odstránené z '|' tabuľka. @@@ 1 @@@ 1
9515 „|“ stôl bol skrátený; údaj bol lost. @@@ 1 @@@ 1
9516 Jeden alebo viac indexov z „| tabuľku sa nepodarilo opraviť a boli odstránené. @@@ 1 @@@ 1
9517 Príkaz Uložiť ako nemôže spracovať žiadne podformuláre obsiahnuté vo vašej zostave. @ Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 19 @@@ 2
9518 Pri pridávaní tohto slova do vlastného slovníka sa vyskytla chyba. @ * Súbor slovníka môže byť iba na čítanie.
* Môže sa vyskytnúť chyba disku. @@ 1 @@@ 1
9519 Pri pridávaní tohto slova do zoznamu Zmeniť všetko sa vyskytla chyba. @ Slovník môže byť plný. @@ 1 @@@ 1
9520 Pri pridávaní slova do zoznamu Ignorovať všetko sa vyskytla chyba. @ Slovník môže byť plný. @@ 1 @@@ 1
9521 Zadané slovo je príliš veľké. @ Slová nemôžu obsahovať viac ako 64 znakov. @@ 1 @@@ 1
9523 Aplikácia Microsoft Access nemôže otvoriť vlastný slovník '| 1'. @@@ 1 @@@ 1
9524 Microsoft Access nemôže start Kontrola pravopisu, pretože nie je nainštalovaná. @@@ 1 @@@ 1
9525 Aplikácia Microsoft Access nemôže otvoriť hlavný súbor so slovníkom. @ Overte, či je tento súbor správne nainštalovaný. @@ 1 @@@ 1
9526 Kontrola pravopisu funguje iba v textových poliach, ktoré obsahujú textové údaje. @ Pokúšate sa skontrolovať pole s iným typom údajov ako Text alebo Memo. @@ 1 @@@ 1
9527 Kontrola pravopisu nemôže pokračovať; najskôr musíte vybrať údaje z tabuľky, dotazu, zobrazenia, uloženej procedúry alebo formulára. @@@ 1 @@@ 1
9529 Aplikácia Microsoft Access nemôže spustiť kontrolu pravopisu, pretože údaje v tomto formulári alebo dotaze nie je možné aktualizovať. @@@ 2 @ 1 @ 9932 @ 1
9530 Pri pokuse o úpravu obsahu poľa „Pinterest“ sa vyskytla chyba. Pole môže byť uzamknuté alebo iba na čítanie, prípadne nemáte oprávnenie na jeho zmenu. Informácie o bezpečnostných povoleniach a o tom, kto ich môže zmeniť, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
9532 „|“ toto pole nie je možné upraviť, pretože je to iba na čítanie. @@@ 1 @@@ 1
9533 Pri pokuse o pridanie dvojice slov do zoznamu automatických opráv sa vyskytla chyba. @@@ 1 @@@ 1
9534 Aktuálny výber neobsahuje žiadne polia, v ktorých je možné skontrolovať pravopisné chyby. @ Môžete skontrolovať pravopis ovládacích prvkov textového poľa pomocou dátových typov Text alebo Memo. @@ 1 @@@ 1
9535 Zadali ste neplatný hlavný slovník. @ Vyberte platný záznam. @@ 1 @@@ 1
9536 Kontrola pravopisu je dokončená. @@@ 1 @@@ 1
9537 Musíte restart Kontrola pravopisu, aby sa zmena slovníka prejavila. @@@ 1 @@@ 1
9539 Zadali ste slovo, ktoré sa nenachádza v hlavnom alebo vlastnom slovníku. @ Chcete použiť toto slovo a pokračovať v jeho kontrole? @@ 20 @@@ 1
9541 Kontrola pravopisu nemôže vrátiť späť vašu poslednú zmenu. @ Údaje v poli „| bol zmenený iným používateľom. Pre pokračovanie v kontrole pravopisu kliknite na OK. @@ 1 @@@ 1
9542 Pred vytvorením repliky musí byť táto databáza zatvorená. @ Chcete, aby program Microsoft Access zavrel túto databázu a vytvoril repliku?
Ak budete pokračovať, program Microsoft Access zatvorí vašu databázu a prevedie ju na hlavný vzor. Veľkosť databázy sa môže zväčšiť. @@ 19 @@@ 2
9543 Prevodník Hangul Hanja nemôže pokračovať. Neexistujú žiadne údaje Hangul alebo Hanja na prevod. @@@ 1 @@@ 1
9544 Aplikácia Microsoft Access nemôže zaregistrovať vlastný slovník '| 1'. @@@ 1 @@@ 1
9545 Po prevedení tohto súboru na formát súboru Access 2002 - 2003 nový súbor nebude možné zdieľať s používateľmi Access 2000 alebo Access 97. @ Ďalšie informácie o prevode získate kliknutím na Help. @@ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9547 Po prevedení tohto súboru do formátu súboru Access 2000 nemožno nový súbor zdieľať s používateľmi Access 97. @Aplikácia špecifická pre Access 2002 alebo novšiu verziu nebude v Accesse 2000 k dispozícii. @ Ďalšie informácie o prevode získate kliknutím na Pomocník. @ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9548 Po prevedení tohto súboru na formát súboru Access 97 budú všetky funkcie špecifické pre Access 2000 alebo novší lost. @ Ďalšie informácie o konverzii získate kliknutím na Pomoc. @@ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9549 Táto databáza bola inovovaná na formát súboru Access 2007. Novú databázu nemožno zdieľať s používateľmi Accessu 2003 alebo starších verzií. @ Ďalšie informácie o prevode získate kliknutím na Pomocník. @@ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9550 Vlastnosť Textový formát viazaného poľa '|' momentálne nie je formátovaný text. Pred zmenou vlastnosti tohto ovládacieho prvku by ste mali zmeniť vlastnosť Textový formát v poli tabuľky. Ak zmeníte vlastnosť Textový formát tohto ovládacieho prvku na formátovaný text pred zmenou vlastnosti viazaného poľa, niektoré údaje, ktoré nie sú platnými kódmi HTML, sa nemusia zobraziť. @ Chcete pokračovať? @@ 19 @@@ 2
9551 Vlastnosť Textový formát viazaného poľa '|' momentálne nie je obyčajný text. Pred zmenou vlastnosti tohto ovládacieho prvku by ste mali zmeniť vlastnosť Textový formát v poli tabuľky. Ak zmeníte vlastnosť Textový formát tohto ovládacieho prvku na Obyčajný text pred zmenou vlastnosti viazaného poľa, niektoré údaje sa môžu zobraziť ako značky HTML. @ Chcete pokračovať? @@ 19 @@@ 2
9552 Aplikácia je už synchronizovaná so serverom.
9553 Existujú čakajúce aktualizácie tejto aplikácie, ktoré je potrebné použiť, aby ste mohli zmeny uložiť na server. Chcete tieto aktualizácie použiť teraz?
9554 Stránka '|' už existuje. Vyberte iné meno.
9555 Tento súbor pripojení obsahuje definície, ktoré sú v rozpore s pripojeniami už nainštalovanými vo vašej databáze.
Kliknutím na tlačidlo OK prepíšete existujúcu definíciu pripojenia. Kliknutím na tlačidlo Zrušiť zachováte existujúcu definíciu pripojenia a zrušíte inštaláciu.
9556 Odstránenie tohto objektu z databázy spôsobí, že súvisiace prepojené tabuľky a výrazy prestanú fungovať.
10000 Najprv musíte uložiť tabuľku. @ Chcete tabuľku uložiť teraz? @@ 19 @@@ 1
10001 Najprv musíte uložiť pohľad. @ Chcete ho teraz uložiť? @@ 19 @@@ 1
10002 Najprv musíte uložiť uloženú procedúru. @ Chcete teraz uložiť uloženú procedúru? @@ 19 @@@ 1
10003 Najprv musíte dotaz uložiť. @ Chcete dotaz teraz uložiť? @@ 19 @@@ 1
10004 Chcete natrvalo odstrániť vybraté polia a všetky údaje v poliach? @ Ak chcete natrvalo odstrániť polia, kliknite na tlačidlo Áno. @@ 19 @@@ 2
10005 Nie je definovaný žiadny primárny kľúč. @ Aj keď sa primárny kľúč nevyžaduje, dôrazne sa odporúča. Tabuľka musí mať hlavný kľúč, aby ste mohli definovať vzťah medzi touto tabuľkou a ostatnými tabuľkami v databáze.
Chcete teraz vytvoriť primárny kľúč? @@ 13 @@@ 2
10006 Zmena na tento typ údajov vyžaduje odstránenie jedného alebo viacerých indexov. @ Nový typ poľa, ktorý ste vybrali, neumožňuje indexy. Ak kliknete na Áno, program Microsoft Access vymaže indexy, ktoré obsahujú toto pole. @ Chcete zmeniť typ údajov a odstrániť indexy? @ 20 @@@ 2
10007 Vymazanie poľa „| 1“ vyžaduje, aby program Microsoft Access odstránil primárny kľúč. @ Chcete toto pole aj tak odstrániť? @@ 19 @@@ 2
10008 Vymazanie poľa „| 1“ vyžaduje, aby program Microsoft Access odstránil jeden alebo viac indexov. @ Ak kliknete na tlačidlo Áno, program Microsoft Access vymaže pole a všetky jeho indexy.
Chcete toto pole napriek tomu odstrániť? @@ 19 @@@ 2
10009 Buď objekt viazaný na tabuľku '|' je otvorený alebo má iný používateľ otvorenú tabuľku. Chcete otvoriť tabuľku iba na čítanie? @ Ak chcete tabuľku otvoriť iba na čítanie, kliknite na tlačidlo Áno. @ Ak chcete tabuľku otvoriť na čítanie a zápis, kliknite na tlačidlo Nie, skontrolujte, či je tabuľka a všetky objekty s ňou spojené zatvorené a potom ho skúste znova otvoriť v návrhovom zobrazení. @ 19 @@@ 2
10010 Tabuľka „|“ je prepojená tabuľka, ktorej dizajn nie je možné zmeniť. Ak chcete pridať alebo odstrániť polia alebo zmeniť ich vlastnosti alebo typy údajov, musíte to urobiť v zdrojovej databáze. @ Chcete ich napriek tomu otvoriť? @@ 19 @@@ 2
10011 Aplikácia Microsoft Access zistila pri konverzii údajov chyby. @ Obsah polí v | 1 záznamoch bol vymazaný.
Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 19 @@@ 2
10012 Aplikácia Microsoft Access nemôže načítať vlastnosti polí zo systémových tabuliek. @ Túto databázu je potrebné opraviť. Ak kliknete na Áno, program Microsoft Access otvorí tabuľku v návrhovom zobrazení. Nastavenia vlastností FieldName, DataType, FieldSize, Indexed a Primary zostanú nedotknuté, ale nastavenia ďalších vlastností poľa budú lost.
Môžete sa pokúsiť predefinovať lost vlastnosti, ale odporúčame vám obnoviť databázu zo záložnej kópie alebo ju zavrieť a použiť príkaz Komprimovať a opraviť databázu (kliknite na kartu Súbor a ukážte na položku Spravovať).
Chcete pokračovať? @@ 20 @@@ 1
10013 Aplikácia Microsoft Access nemôže uložiť zmeny vlastností pre prepojené tabuľky. @ Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 19 @@@ 2
10014 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo pripojiť všetky údaje do tabuľky. @ Obsah polí v | 1 záznamoch bol vymazaný a | 2 záznamov bol lost kvôli kľúčovým porušeniam.
* Ak boli údaje odstránené, údaje, ktoré ste vložili alebo importovali, sa nezhodujú s dátovými typmi polí alebo vlastnosťou FieldSize v cieľovej tabuľke.
* Keby boli záznamy lost, buď záznamy, ktoré ste vložili, obsahujú hodnoty primárneho kľúča, ktoré už existujú v cieľovej tabuľke, alebo porušujú pravidlá referenčnej integrity pre vzťah definovaný medzi tabuľkami.
Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 22 @ 1 @ 922 @ 1
10015 Zmena na tento typ údajov si vyžaduje odstránenie primárneho kľúča. @ Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 19 @@@ 2
10016 Niektoré údaje môžu byť lost. @ Veľkosť jedného alebo viacerých polí bola zmenená na menšiu veľkosť. Ak sú údaje lost, v dôsledku toho môžu byť porušené overovacie pravidlá.
Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 20 @@@ 2
10017 V počítači nie je dostatok miesta na disku. @ Túto vloženú prílohu nebudete môcť vrátiť späť. Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 19 @@@ 2
10018 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo pripojiť všetky údaje do tabuľky. @ Obsah polí v | 1 záznamoch bol vymazaný a | 2 záznamov bol lost kvôli kľúčovým porušeniam.
* Ak boli údaje odstránené, údaje, ktoré ste vložili alebo importovali, sa nezhodujú s dátovými typmi polí alebo vlastnosťou FieldSize v cieľovej tabuľke.
* Keby boli záznamy lost, vložené záznamy obsahujú hodnoty primárneho kľúča, ktoré už existujú v cieľovej tabuľke, alebo porušujú pravidlá referenčnej integrity pre vzťah definovaný medzi tabuľkami. @@ 2 @ 1 @ 922 @ 1
10019 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť databázu obsahujúcu prepojenú tabuľku'|1.'@Vlastnosti nastavené v aplikácii Microsoft Access pre prepojenú tabuľku budú lost.
Chcete napriek tomu pokračovať v premene? @@ 19 @@@ 2
10020 Pravidlá integrity údajov boli zmenené; existujúce údaje nemusia byť pre nové pravidlá platné. @ Tento proces môže trvať dlho. Chcete, aby sa existujúce údaje testovali podľa nových pravidiel? @@ 13 @@@ 2
10021 Existujúce údaje porušujú nové pravidlo overovania záznamov. @ Chcete pokračovať v testovaní s novým pravidlom?
* Ak si chcete ponechať nové pravidlo a pokračovať v testovaní, kliknite na tlačidlo Áno.
* Ak sa chcete vrátiť k starému pravidlu a pokračovať v testovaní, kliknite na tlačidlo Nie.
* Ak chcete ukončiť testovanie, kliknite na tlačidlo Zrušiť. @@ 13 @@@ 1
10022 Existujúce údaje porušujú nové nastavenie vlastnosti „| 1“ pre pole „|2. “@Chcete pokračovať v testovaní s novým nastavením?
* Ak chcete zachovať nové nastavenie a pokračovať v testovaní, kliknite na tlačidlo Áno.
* Ak sa chcete vrátiť k starému nastaveniu a pokračovať v testovaní, kliknite na tlačidlo Nie.
* Ak chcete ukončiť testovanie, kliknite na tlačidlo Zrušiť. @@ 13 @@@ 2
10023 Aplikácia Microsoft Access bola odstránená | 1 indexov v prevedených poliach. @ Niektoré údaje sa nekonvertovali správne. @@ 1 @@@ 1
10024 Najskôr musíte uložiť tabuľku. @ Microsoft Access nebude môcť otestovať vaše údaje, kým neuložíte vykonané zmeny dizajnu.
Chcete teraz uložiť tabuľku? @@ 19 @@@ 2
10025 Táto operácia otestuje pravidlá záznamu a overenia tabuľky, ako aj vlastnosti Required a AllowZeroLength pre všetky údaje v tabuľke. @ Tento proces môže trvať dlho.
Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 19 @@@ 2
10026 Všetky údaje boli platné pre všetky pravidlá. @@@ 1 @@@ 1
10027 Existujúce údaje porušujú nové pravidlo overovania záznamov. @ Chcete pokračovať v testovaní údajov pomocou tohto nového pravidla?
* Ak chcete pokračovať v testovaní na ďalšie porušenia nových pravidiel, kliknite na tlačidlo Áno.
* Ak chcete pokračovať v testovaní iba starých overovacích pravidiel, kliknite na tlačidlo Nie.
* Ak chcete ukončiť testovanie, kliknite na tlačidlo Zrušiť. @@ 13 @@@ 2
10028 Existujúce údaje porušujú vlastnosť '| 1 pre pole'|2.'@Ak budete pokračovať v testovaní, bude vás program Microsoft Access informovať, ak údaje porušia akékoľvek ďalšie nastavenia vlastností v tabuľke.
Prajete si pokračovať v testovaní? @@ 19 @@@ 2
10030 Nie je definovaný žiadny primárny kľúč. @ Aj keď sa primárny kľúč nevyžaduje, dôrazne sa odporúča. Tabuľka musí mať hlavný kľúč, aby ste mohli definovať vzťahy medzi touto tabuľkou a ostatnými tabuľkami v databáze.
Chcete sa vrátiť k návrhu tabuľky a teraz pridať primárny kľúč? @@ 13 @@@ 2
10031 Najprv musíte uložiť funkciu. @ Chcete funkciu uložiť teraz? @@ 19 @@@ 1
10032 Toto pole bude prevedené na obyčajný text a všetky formátovania v ňom budú odstránené. @ Chcete previesť stĺpec na obyčajný text? @@ 20 @@@ 2
10033 Toto pole sa prevedie na formátovaný text a všetky údaje, ktoré obsahuje, budú kódované vo formáte HTML. @ Ak vaše údaje už obsahujú platný formát RTF vo formáte HTML, môžete akékoľvek ďalšie kódovanie vo formáte HTML odstrániť pomocou funkcie PlainText v aktualizačnom dotaze. @ Do chcete previesť stĺpec na formát RTF? @ 20 @@@ 2
10034 Varovanie: Táto zmena spôsobí celú históriu stĺpca '|' byť lost. @ Chcete pokračovať? @@ 19 @@@ 2
10035 Po tejto zmene nebudete môcť prepnúť späť na aktuálny typ údajov. @ Chcete pokračovať v zmene tohto typu údajov? @@ 19 @@@ 1
10250 Rolovateľné (nezmrazené) stĺpce nemôžete v údajovom liste vytlačiť. @ Zmrazené stĺpce sú širšie ako stránka. Chcete vytlačiť iba zmrazené stĺpce? @Ak chcete vytlačiť nezmrazené stĺpce, vyskúšajte jeden alebo viac z nasledujúcich spôsobov:
* Zmenšiť šírku stĺpca a zvýšiť výšku riadku ukotvených stĺpcov.
* V dialógovom okne Vlastnosti tlačiarne zmeňte orientáciu stránky na Na šírku.
* V dialógovom okne Vzhľad stránky zmenšite veľkosť ľavého a pravého okraja stránky. @ 21 @ 1 @ 9172 @ 2
10251 Nadpis stĺpca je príliš vysoký na to, aby sa zmestil na stránku. Časť nadpisu bude orezaná. @ Chcete vytlačiť neúplný nadpis? @Ak chcete zabrániť orezaniu nadpisov, vyskúšajte jeden alebo viac z nasledujúcich spôsobov:
* V dialógovom okne Vlastnosti tlačiarne zmeňte orientáciu stránky na Portrét.
* V dialógovom okne Vzhľad stránky znížte veľkosť horného a dolného okraja stránky. @ 19 @@@ 2
10252 Aspoň jeden stĺpec je príliš široký na to, aby sa zmestil na stránku. Dáta v tomto stĺpci budú orezané. @ Chcete vytlačiť stĺpec s neúplnými údajmi? @Ak chcete zabrániť orezaniu údajov, vyskúšajte jeden alebo viac z nasledujúcich spôsobov:
* Znížte šírku stĺpca a zväčšte výšku riadku.
* V dialógovom okne Vlastnosti tlačiarne zmeňte orientáciu stránky na Na šírku.
* V dialógovom okne Vzhľad stránky zmenšite veľkosť ľavého a pravého okraja stránky. @ 19 @@@ 2
10253 Výška riadka presahuje medzeru medzi horným a dolným okrajom. @ Chcete tlačiť stĺpce s neúplnými údajmi? @Ak chcete zabrániť orezaniu údajov, vyskúšajte jeden alebo viac z nasledujúcich spôsobov:
* Zväčšite šírku stĺpca a znížte výšku riadku.
* V dialógovom okne Vlastnosti tlačiarne zmeňte orientáciu stránky na Portrét.
* V dialógovom okne Vzhľad stránky znížte veľkosť horného a dolného okraja stránky. @ 19 @@@ 2
10500 Chystáte sa spustiť aktualizačný dotaz, ktorý upraví údaje vo vašej tabuľke. @ Naozaj chcete spustiť tento typ akčného dotazu?
Informácie o tom, ako zabrániť zobrazeniu tejto správy pri každom spustení dotazu na akciu, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10501 Chystáte sa spustiť pripojovací dotaz, ktorý upraví údaje vo vašej tabuľke. @ Naozaj chcete spustiť tento typ akčného dotazu?
Informácie o vypnutí potvrdzovacích správ pri odstránení dokumentov získate po kliknutí na Pomoc. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10502 Chystáte sa spustiť dotaz na vytvorenie tabuľky, ktorý upraví údaje vo vašej tabuľke. @ Naozaj chcete spustiť tento typ akčného dotazu?
Informácie o tom, ako zabrániť zobrazeniu tejto správy pri každom spustení dotazu na akciu, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10503 Chystáte sa spustiť dotaz na odstránenie, ktorý upraví údaje vo vašej tabuľke. @ Naozaj chcete spustiť tento typ dotazu na akciu?
Informácie o tom, ako zabrániť zobrazeniu tejto správy pri každom spustení dotazu na akciu, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10504 Chystáte sa spustiť dotaz na definíciu údajov, ktorý by mohol upraviť údaje vo vašej tabuľke. @ Naozaj chcete spustiť tento typ dotazu SQL?
Ak nie, kliknite na Nie a potom dotaz upravte alebo zavrite, aby sa spustil neskôr. @@ 19 @@@ 2
10505 Chystáte sa aktualizovať | riadky (riadky). @ Po kliknutí na tlačidlo Áno nemôžete zmeny vrátiť späť pomocou príkazu Späť.
Naozaj chcete aktualizovať tieto záznamy? @@ 19 @@@ 2
10506 Chystáte sa pridať | riadky (riadky). @ Po kliknutí na tlačidlo Áno nemôžete zmeny vrátiť späť pomocou príkazu Späť.
Naozaj chcete pridať vybraté riadky? @@ 19 @@@ 2
10507 Chystáte sa prilepiť | riadky do novej tabuľky. @ Po kliknutí na tlačidlo Áno nemôžete zmeny vrátiť späť pomocou príkazu Späť.
Naozaj chcete vytvoriť novú tabuľku s vybratými záznamami? @@ 19 @@@ 2
10508 Chystáte sa odstrániť | riadky z uvedenej tabuľky. @ Po kliknutí na tlačidlo Áno nemôžete zmeny vrátiť späť pomocou príkazu Späť.
Naozaj chcete odstrániť vybraté záznamy? @@ 19 @@@ 2
10509 Aplikácia Microsoft Access nemôže aktualizovať všetky záznamy v aktualizačnom dotaze. @ Aplikácia Microsoft Access neaktualizovala | 1 polia z dôvodu zlyhania prevodu typu, | 2 záznamov z dôvodu porušenia kľúčov, | 3 záznamov ) z dôvodu porušenia zámku a | 4 záznamov z dôvodu porušenia pravidla validácie.
Chcete napriek tomu pokračovať v spúšťaní tohto typu dotazu na akciu?
Ak chcete ignorovať chyby a spustiť dopyt, kliknite na tlačidlo Áno.
Vysvetlenie príčin porušení nájdete po kliknutí na Pomoc. @@ 21 @ 1 @ 10019 @ 2
10510 Aplikácia Microsoft Access nemôže pripojiť všetky záznamy v dotaze na pridanie. @ Microsoft Access nastavil | 1 polí do hodnoty Null z dôvodu zlyhania prevodu typu a do tabuľky nepridal | 2 záznamov z dôvodu porušenia kľúčov, | 3 záznamov z dôvodu porušenia zámku a | 4 záznamov z dôvodu porušenia overovacích pravidiel.
Chcete napriek tomu spustiť akčný dotaz?
Ak chcete ignorovať chyby a spustiť dopyt, kliknite na tlačidlo Áno.
Vysvetlenie príčin porušení nájdete po kliknutí na Pomoc. @@ 21 @ 1 @ 10020 @ 2
10511 Aplikácia Microsoft Access nemôže pridať všetky záznamy v dotaze na aktualizáciu alebo pripojenie. @ Nastavila pole | 1 na hodnotu Null z dôvodu zlyhania prevodu typu.
Zlyhanie typu prevodu je spôsobené, keď sa údaje v jednom alebo viacerých poliach nezhodujú s vlastnosťou DataType alebo FieldSize v cieľovej tabuľke. Túto chybu spôsobí napríklad ponechanie prázdnych polí v poli Áno / Nie alebo zadanie textu do číselného poľa.
Chcete chyby ignorovať a napriek tomu spustiť aktualizáciu alebo pridať dopyt?
Ak chcete chyby ignorovať a spustiť dopyt, kliknite na tlačidlo Áno. @@ 19 @ 1 @ 922 @ 2
10512 Aplikácia Microsoft Access nemôže vymazať | 2 záznamov v dotaze na odstránenie z dôvodu porušenia kľúčov a | 3 záznamov z dôvodu porušenia zámku. @ Chcete tento akčný dotaz napriek tomu spustiť?
Ak chcete ignorovať chyby a spustiť dopyt, kliknite na tlačidlo Áno.
Vysvetlenie príčin porušení nájdete po kliknutí na Pomoc. @@ 21 @ 1 @ 10016 @ 2
10513 Existujúce pred spustením dotazu budú odstránené. @ Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 20 @@@ 2
10514 Nebudete môcť vrátiť späť zmeny, ktoré tento dotaz na akciu chystá vykonať v údajoch v prepojenej tabuľke alebo tabuľkách. @ Chcete tento akčný dotaz napriek tomu spustiť? @@ 19 @@@ 2
10515 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo aktualizovať všetky záznamy v aktualizačnom dotaze. @ Aplikácia Microsoft Access neaktualizovala | 1 polia z dôvodu zlyhania prevodu typu, | 2 záznamov z dôvodu porušenia kľúčov, | 3 záznamov ) z dôvodu porušenia zámku a | 4 záznamov z dôvodu porušenia pravidla validácie.
Vysvetlenie príčin porušení nájdete po kliknutí na Pomoc. @@ 2 @ 1 @ 10019 @ 1
10516 Aplikácia Microsoft Access nemôže pripojiť všetky záznamy k tabuľke. @ Microsoft Access nastavil | 1 polí na hodnotu Null z dôvodu zlyhania prevodu typu a nepridal | 2 záznamy z dôvodu porušenia kľúča, | 3 záznamy z dôvodu porušenia zámku a | 4 záznamy z dôvodu porušenia pravidla validácie.
Vysvetlenie príčin porušení nájdete po kliknutí na Pomoc. @@ 2 @ 1 @ 10020 @ 1
10517 Aplikácia Microsoft Access nemôže pridať všetky záznamy v dotaze na vytvorenie tabuľky. @ Nastavila pole | 1 na hodnotu Null z dôvodu zlyhania prevodu typu.
Zlyhanie typu prevodu je spôsobené, keď sa údaje v jednom alebo viacerých poliach nezhodujú s vlastnosťou DataType alebo FieldSize v cieľovej tabuľke. Túto chybu spôsobí napríklad ponechanie prázdnych polí v poli Áno / Nie alebo pridanie textu do číselného poľa. @@ 1 @ 1 @ 922 @ 1
10518 Aplikácia Microsoft Access nemôže vymazať všetky záznamy v dotaze na odstránenie. @ Microsoft Access neodstránil | 2 záznamy z dôvodu porušenia kľúčov a | 3 záznamy z dôvodu porušenia zámku.
Vysvetlenie príčin porušenia nájdete po kliknutí na Pomoc. @@ 2 @ 1 @ 10016 @ 1
10519 Nie je dostatok miesta na disku alebo pamäť na zrušenie zmien údajov, ktoré sa chystá vykonať tento akčný dotaz. @ Chcete tento akčný dotaz napriek tomu spustiť?
Informácie o uvoľnení miesta na disku alebo uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre výraz „miesto na disku, uvoľnenie“ alebo „pamäť, riešenie problémov“. @@ 19 @@@ 2
10520 Chcete uložiť zmeny vykonané v príkaze SQL a aktualizovať ich vlastnosť? @ Vlastnosť RecordSource alebo RowSource obsahovala príkaz SQL, keď ste vyvolali nástroj na tvorbu dotazov, takže bol pôvodný príkaz SQL upravený. @ Ukončenie nástroja na vytváranie dotazov bez zmeny pôvodný príkaz SQL, kliknite na tlačidlo Nie. @ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
10521 Chcete uložiť zmeny vykonané v dotaze a aktualizovať vlastnosť? @ Vlastnosť RecordSource alebo RowSource obsahovala názov dotazu, keď ste vyvolali nástroj na tvorbu dotazov, takže pôvodný dotaz bol upravený. @ Zavretie nástroja na tvorbu dotazov bez zmeny pôvodný dopyt, kliknite na tlačidlo Nie. @ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
10522 Vyvolali ste nástroj na tvorbu dotazov na tabuľku. @ Chcete vytvoriť dotaz na základe tabuľky? @@ 19 @@@ 2
10523 Chystáte sa spustiť prechodový dotaz, ktorý môže upraviť údaje vo vašej tabuľke. @ Naozaj chcete spustiť tento typ dotazu SQL?
Informácie o tom, ako zabrániť zobrazeniu tejto správy pri každom spustení dotazu SQL, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10524 | výstupné stĺpce v dotaze boli nepomenované a nebudú zobrazovať žiadne údaje. @@@ 1 @@@ 1
10526 Chcete uložiť zmeny vykonané v príkaze SQL a aktualizovať textový editor? @ Uložená procedúra alebo funkcia obsahovala pri vyvolaní nástroja Query Builder príkaz SQL, takže pôvodný príkaz SQL bol upravený. @ Zatvorenie nástroja Query Builder bez ak chcete zmeniť pôvodný príkaz SQL, kliknite na tlačidlo Nie
10600 Naozaj chcete natrvalo odstrániť vybratý vzťah z vašej databázy? @@@ 19 @@@ 2
10601 Vzťah už existuje. @ Chcete upraviť existujúci vzťah? Ak chcete vytvoriť nový vzťah, kliknite na č. @@ 13 @@@ 2
10602 V poli chýba názov poľa. @ @ Pre tento vzťah ste nevybrali zodpovedajúce pole v každom riadku mriežky. @ Vyberte polia tak, aby mriežka mala na ľavej a pravej strane rovnaký počet polí a potom skúste vytvoriť vzťah znova. @ 1 @@@ 1
10603 Tento vzťah bol upravený alebo vymazaný iným používateľom od chvíle, keď ste otvorili okno Vzťahy. @ Chcete upraviť vzťah a prepísať zmeny iného používateľa? Ak chcete aktualizovať okno Vzťahy tak, aby obsahovalo zmeny iného používateľa, kliknite na č. @@ 19 @@@ 2
10604 Tento vzťah už bol odstránený iným používateľom. @ Ak chcete aktualizovať svoje zobrazenie, kliknite na tlačidlo OK. @@ 1 @@@ 1
10605 Rozloženie okna Vzťahy bude vymazané. @ Chcete pokračovať? @@ 19 @@@ 2
10606 V okne Vzťahy pre túto databázu nemôžete zobraziť dotazy alebo prepojené tabuľky. @ Databáza '| 1 bola vytvorená v staršej verzii programu Microsoft Access.
Ak chcete túto databázu previesť na aktuálnu verziu aplikácie Microsoft Access, kliknite na kartu Súbor a potom na príkaz Konvertovať. @@ 1 @@@ 0
10607 Vzťah bol vytvorený ako vzájomný vzťah medzi mnohými, pretože v súvisiacom poli sú duplicitné záznamy. @ Pokúšali ste sa vytvoriť vzájomný vzťah, ale údaje v tabuľkách naznačujú, že pomer medzi dvoma - veľa vzťahov je vhodnejších. @@ 2 @ 1 @ 11617 @ 1
10608 Ak chcete vytvoriť vzťah, pomocou myši presuňte pole z jednej tabuľky do druhej. @@@ 1 @@@ 1
10700 Tento dokument bol predtým naformátovaný pre tlačiareň | 1 na | 2, ale táto tlačiareň nie je k dispozícii. Chcete použiť predvolenú tlačiareň | 3? @@@ 19 @@@ 1
10701 Tento dokument bol predtým naformátovaný pre tlačiareň „| 1 na | 2“, ale táto tlačiareň nie je k dispozícii. Nastavenia stránky zobrazené v dialógovom okne Nastavenie tlače platia pre aktuálnu predvolenú tlačiareň „| 3“. @ Chcete pokračovať? @@ 19 @@@ 1
10702 Náhľad alebo tlač tohto zobrazenia kontingenčnej tabuľky môže trvať dlho, pretože zobrazuje veľké množstvo podrobných údajov. Microsoft Access nemusí nejaký čas reagovať. @ Chcete pokračovať? @ * Ak chcete skrátiť požadovaný čas, skryte most alebo všetky podrobné údaje v zobrazení.
* Ďalšie informácie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base Q282315. @ 3 @@@ 1
10750 Pred spustením musíte makro uložiť. @ Chcete makro uložiť teraz?
* Ak chcete makro uložiť a potom ho spustiť, kliknite na tlačidlo Áno.
* Ak sa chcete vrátiť do okna Makro pre toto makro alebo do okna, z ktorého ste spustili príkaz Spustiť makro, kliknite na č. @@ 19 @@@ 2
10751 Niektoré z akcií makra, ktoré sa pokúšate uložiť, nie je možné vykonať v Accesse 97. Tieto akcie budú natrvalo odstránené z makra vo vašej databáze Accessu 97. @@@ 1 @@@ 1
10800 Aplikácia Microsoft Access dokončila pridanie indexu'|1.'@Add ďalší index z dialógového okna Výber indexových súborov alebo kliknite na tlačidlo Zavrieť. @@ 1 @@@ 1
10801 Súbor s informáciami o indexe (.inf) programu Microsoft Access pre súbor | | 1 už existuje. @ Chcete nahradiť existujúci súbor .inf pre program dBASE alebo Microsoft FoxPro, ktorý prepájate? @ * Vytvoriť nový. inf súbor, kliknite na Áno.
* Ak chcete použiť existujúci súbor, kliknite na tlačidlo Nie.
Ak súbor .inf obsahuje neplatné alebo neaktuálne informácie, pred prepojením tabuľky musíte kliknúť na tlačidlo Yes a vytvoriť nový súbor .inf. @ 17 @ 1 @ 9186 @ 2
10803 Objekt '|' @ už existuje. @ Chcete nahradiť existujúci objekt objektom, ktorý exportujete?
Ak chcete tento objekt exportovať bez výmeny existujúceho objektu, kliknite na tlačidlo Nie. Potom môžete zvoliť nový názov v dialógovom okne Export. @@ 20 @@@ 2
10804 Nie všetky importovacie špecifikácie bolo možné importovať kvôli konfliktom názvov. Konflikty existovali v | špecifikácií. @ Premenujte konfliktné špecifikácie importu a skúste importovať znova. @@ 1 @@@ 1
10806 Súvisiace údaje nie sú podporované s možnosťou zverejnenia údajov.
10807 Zadajte umiestnenie exportu XML.
10808 Aktuálny záznam nebol jedinečný. Exportovali sa všetky identické záznamy.
10892 Formulár s viazaným ovládacím prvkom ActiveX alebo vloženým objektom viazaným na zdroj údajov nemôže mať svoju vlastnosť DefaultView nastavenú na Continuous Forms. @ Pokúsili ste sa pridať viazaný ovládací prvok ActiveX do formulára v návrhovom zobrazení.
Aplikácia Microsoft Access resetuje vlastnosť DefaultView na jeden formulár. @@ 1 @@@ 1
10896 Rozhodli ste sa natrvalo odstrániť odkaz na stránku s prístupom k údajom.? Odstrániť a prepojiť? Zrušiť @@@ 27 @@@
10897 | @ @ Vyskytol sa problém s nastavením registra programu Internet Explorer. @ Preinštalujte program Internet Explorer znova. @ 1 @@@ 1
10898 Stránky s prístupom k údajom aplikácie Microsoft Access je možné zobraziť iba v prehliadači Windows Internet Explorer, ale nejde o predvolený prehľadávač. @ Chcete otvoriť program Internet Explorer a zobraziť túto stránku? @@ 19 @@@
10899 Odkaz na túto stránku s prístupom k údajom nebolo možné vytvoriť, pretože údaje a rôzne Objekty nie sú odhlásené. @@@ 1 @@@ 1
10950 Naozaj chcete odstrániť tento účet? @Nemôžete vrátiť späť odstránenie používateľského alebo skupinového účtu. Ak chcete obnoviť účet používateľa alebo skupiny, ktorý bol odstránený, musíte ho znova vytvoriť pomocou rovnakého mena a osobného identifikátora (PID). @@ 20 @@@ 2
10951 Nemáte povolenie na úpravu adresy „INFO. “@Ak chcete tento objekt upraviť, musíte na to mať povolenie na úpravu dizajnu. Ak je objektom tabuľka, musíte mať pre ňu tiež oprávnenie Odstrániť údaje a Aktualizovať údaje.
Chcete uložiť kópiu objektu ako nový objekt? @@ 21 @ 1 @ 10222 @ 1
10952 Na zobrazenie tohto makra nemáte povolenie. @ Ak chcete zobraziť makro, musíte na to mať povolenie Čítať dizajn.
Chcete pokračovať v spúšťaní makra? @@ 21 @ 1 @ 10222 @ 2
10953 Nemáte povolenie na úpravu adresy „INFO. “@Ak chcete tento objekt upraviť, musíte na to mať povolenie na úpravu dizajnu. Ak je objektom tabuľka, musíte mať pre ňu tiež oprávnenie Odstrániť údaje a Aktualizovať údaje.
Chcete ho otvoriť iba na čítanie? @@ 21 @ 1 @ 10222 @ 1
10954 Zmenili ste oprávnenie „| 1“ na „|2. “@Chcete ich teraz prideliť? @@ 19 @@@ 2
10955 Nemáte povolenie na otvorenie súboru „| 1“ na výlučné použitie. @ Microsoft Access otvára databázu pre zdieľaný prístup.
Ak chcete otvoriť databázu s výhradným prístupom, musíte na ňu mať povolenie Open Exclusive. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 5 @ 1 @ 10222 @ 1
10956 ; LCID = 0x0409
10957 Nezadali ste ID pracovnej skupiny. Aby ste sa uistili, že informačný súbor pracovnej skupiny je jedinečný, zadajte jedinečné ID pracovnej skupiny až s 20 číslami alebo písmenami. Pokračovať bez ID pracovnej skupiny? @@@ 20 @@@ 1
10958 Súbor '|' už existuje. Nahradiť existujúci súbor? @@@ 20 @@@ 1
10959 Súbory pracovnej skupiny (* .mdw)
10960 Vyberte informačný súbor pracovnej skupiny
10961 Otvorený
10962 Úspešne ste vytvorili informačný súbor pracovnej skupiny '|. @@@ 1 @@@ 4
10964 Úspešne ste sa pripojili k pracovnej skupine definovanej v informačnom súbore pracovnej skupiny '|' @@@ 1 @@@ 2
10968 Aplikácia Microsoft Access nemôže do vášho súboru pridať digitálny podpis, pretože program Access nemôže získať výlučný prístup k súboru. @Uistite sa, že súbor nemá otvorený žiadna iná osoba ani program, a skúste znova pridať digitálny podpis. @@ 1 @@@ 2
10974 Úpravy databázy alebo projektu zneplatnili súvisiaci digitálny podpis. @ Môže to vyžadovať, aby ste pri ďalšom otvorení databázy alebo projektu rozhodli o dôvere. @@ 2 @ 1 @ 553714150 @ 1
13000 Pri prepínaní polí sa stratia zmeny pravidiel, ktoré sa nepoužili .? Pokračovať a & Zahodiť zmeny? Pokračovať a & Použiť zmeny? Zrušiť @@@ 28 @@@ 1
13001 Zverejnením aplikácie dôjde k šifrovaniu vašich údajov a odstráneniu hesla k databáze. Chceš pokračovať?
13002 Nie je možné vytvoriť alebo odoslať e-mail na zhromažďovanie údajov. Outlook nie je nakonfigurovaný na zhromažďovanie údajov prostredníctvom e-mailu; kontaktujte svojho správcu systému.
13003 Prístup nemôže vykonať operáciu exportu. Overte, či exportná tabuľka a súvisiace tabuľky majú numerické primárne kľúče.
13004 Vlastnosť Vynútiť novú stránku nie je možné zmeniť vo webových prehľadoch, ktoré obsahujú viac stĺpcov.
13005 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytvoriť odkaz na zoznam „| 1“. Tento zoznam nie je štandardným zoznamom SharePointu. @@@ 1 @@@ 3
13006 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo pripojiť k webovej aplikácii, pretože vaše internetové nastavenia sú nakonfigurované na fungovanie offline.
13007 Stránka '|' nebolo nájdené.
13008 Server je zaneprázdnený. Skúste to znova neskôr.
13009 Webové dotazy podporujú iba typ výberu Select.
13010 Webové dotazy musia mať vzťahy medzi všetkými tabuľkami. Pridajte vzťahy alebo odstráňte tabuľky, ktoré nepotrebujete.
13011 Zadaný alias názvu je neplatný pre webové dotazy. Zaistite, aby názov neobsahoval špeciálne znaky a nebol dlhší ako 64 znakov.
13012 Webové dotazy nemôžu triediť ani filtrovať podľa stĺpcov so zložitými údajmi.
13013 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo publikovať databázu, pretože vaše internetové nastavenia sú nakonfigurované na prácu offline.
13014 Akcia SetOrderBy sa nemôže zoradiť podľa znaku „| lúka.
13015 Názvy lokálnych premenných musia mať dĺžku alebo menej ako 64 znakov, nesmú byť start so znamienkom rovnosti alebo medzerou a nesmie obsahovať žiadne z nasledujúcich znakov vrátane CR, LF alebo TAB:.! [] /: *? ““ <> | # {}% ~ &.
13016 '|' sa nenachádza v zozname webov, ktoré váš správca povolil na publikovanie alebo synchronizáciu aplikácií Access Services.
13017 Tento výraz bol naposledy upravený pomocou iného návrhového prostredia a obsahuje nepodporovanú funkciu. Výraz tu nie je možné upraviť.
13018 Pri pokuse o uloženie databázy ako šablóny sa vyskytla chyba, pretože tabuľku „| 1“ nebolo možné exportovať do formátu kompatibilného s webom. Spustite kontrolu kompatibility, opravte všetky hlásené problémy a skúste to znova.
13019 Údajové pruhy sú podporované iba pre tabuľky a pomenované dotazy.
13020 Touto akciou odstránite šablónu z pevného disku. Chceš pokračovať?
13021 Vaša šablóna bola úspešne uložená ako '|'
13022 Táto databáza bola vytvorená pomocou 64-bitovej verzie programu Microsoft Access. Otvorte ho v 64-bitovej verzii Microsoft Access.
13023 Táto databáza bola vytvorená pomocou 32-bitovej verzie programu Microsoft Access. Otvorte ho v 32-bitovej verzii Microsoft Access.
13024 Sieťové pripojenie bolo lost pri zmene režimu ukladania do pamäte cache. Niektoré tabuľky nemusia mať zmenené režimy. Pri ďalšom zatvorení a otvorení databázy sa zobrazí výzva na opätovnú zmenu režimov.
13025 Všetky zmeny údajov vykonané v odpojených tabuľkách budú trvale zahodené. @ Ak zmeny zahodíte, automaticky sa znova pripojíte k webu SharePoint, ak existuje pripojenie. @ Chcete pokračovať? @ 3 @@@ 1
13026 Zdá sa, že toto makro bolo v staršej verzii Accessu zmenené. Chcete konvertovať makro do formátu kompatibilného s Accessom 2013? Môžete stratiť súčasné formátovanie makra. Ak chcete zachovať formátovanie a potenciálne stratiť zmeny vykonané v staršej verzii, vyberte možnosť „Nie“.
13027 Ak je vo webovom formulári vlastnosť Zdediť zoznam hodnôt nepravdivá, potom musí byť vlastnosť Povoliť úpravy zoznamu hodnôt tiež nepravdivá.
13028 Akcia makra SetProperty nemôže nastaviť vlastnosť Value na znak „|“ kontrola.
13029 Akcia makra SetProperty nemôže nastaviť vlastnosť Hodnota, pretože riešenie obsahuje odkazy na externé údaje a databáze nie je dôveryhodná.
13030 Akcia makra RunDataMacro zlyhala, pretože riešenie obsahuje odkazy na externé údaje a databáze nie je dôveryhodná.
13031 Vyhľadávacie pole nebolo vytvorené. Databázový stroj nemohol uzamknúť tabuľku '| 1', pretože ju už používa iná osoba alebo proces. Pred vytvorením tohto vyhľadávacieho poľa skontrolujte, či je tabuľka '| 1 a formuláre, dotazy a správy, ktoré ju používajú, zatvorené.
13032 Vaša zmena integrity údajov sa neuložila. Databázový stroj nemohol uzamknúť tabuľku '| 1', pretože ju už používa iná osoba alebo proces. Pred vykonaním tejto zmeny skontrolujte, či je tabuľka '| 1 a formuláre, dotazy a správy, ktoré ju používajú, zatvorené.
13033 „|“ odkaz používa program Microsoft Access na údržbu svojej webovej aplikácie. Môže sa stať, že nebude odstránený ani premenovaný.
13034 Vytvorila sa miestna kópia '| 2' v '| 1'.
13035 Ovládací prvok „| nie je možné použiť vo webových prehľadoch, pretože používa výplň.
13036 Zadané webové umiestnenie alebo názov aplikácie boli neplatné.
13037 Operácia nebola úspešná. Niektoré vlastnosti tabuľky a údajové makrá nebolo možné uložiť, pretože nie je pripojenie k serveru SharePoint. Ak sa chcete ubezpečiť, že vlastnosti a makrá sú uložené, obnovte pripojenie k serveru SharePoint. Dátové makra je možné skopírovať do schránky a pri obnovení spojenia vložiť späť do návrhára makier.
13038 Ako klientske objekty je možné uložiť iba webové objekty vo forme, zostave alebo dotaze.
13039 Na publikovanie na webe je možné pripraviť iba súbory ACCDB, ktoré ešte nie sú webovými databázami.
13040 Aplikácia Microsoft Access narazila na chybu pri kontrole databázy '|' kvôli kompatibilite s webom. @ Konverzia zlyhala. @@ 1 @@@ 1
13041 Akékoľvek zmeny údajov vykonané počas odpojenia vašej aplikácie od servera budú po zatvorení databázy zahodené. Ak chcete tieto zmeny uložiť, kliknite na tlačidlo Zrušiť a znova sa pripojte k serveru. Chcete pokračovať v zatváraní databázy a zabíjaní svojich údajov?
13042 Server vrátil odpoveď, ktorej program Microsoft Access nedokázal porozumieť. Kontaktujte svojho správcu servera.
13043 Tabuľka „| sa používa a nemožno ho previesť na lokálnu tabuľku. Zatvorte otvorené objekty, ktoré môžu závisieť od tejto tabuľky, a zabezpečte, aby ich nemal otvorený žiadny iný používateľ.
13044 Úlohu programu Outlook sa nepodarilo vytvoriť.
13045 Bol dosiahnutý maximálny počet úrovní vnorenia.
13046 Hodnota argumentu „| 1“ nie je platná pre akciu makra „| 2“. @ Makro s parametrami nemôže byť obslužnou rutinou chyby. @@ 1 @@@ 1
13047 Túto vlastnosť nie je možné zmeniť, pretože jedna alebo viac stránok kariet obsahuje zdieľaný alebo prepojený obrázok.
13048 Vlastnosť Unique nebolo možné v tabuľke nastaviť, pretože v poli existujú duplicitné hodnoty. Odstráňte duplicitné hodnoty a skúste to znova.
13049 Aplikácia Microsoft Access nemôže exportovať váš objekt do databázy, ktorú ste vybrali. Vyberte inú databázu alebo iný objekt na export.
13050 Aplikácia Microsoft Access nemôže importovať vybrané objekty do aktuálnej databázy, pretože jeden alebo viac z nich nie je kompatibilných s webom. Opravte chyby kompatibility a skúste to znova alebo vyberte iné objekty na import.
13051 Aplikácia Microsoft Access nemôže exportovať objekty do vybranej databázy, pretože jeden alebo viac z nich nie je kompatibilných s webom. @ V databáze, do ktorej sa pokúsil o export, sa nachádza tabuľka denníka obsahujúca chyby. @ Opravte chyby kompatibility a skúste to znova. alebo vyberte rôzne objekty na export. @ 1 @@@ 1
13052 Objekt musí byť otvorený.
13053 Objekt sa nenašiel.
13054 Objekt nie je podporovaný.
13055 Hodnota vlastnosti zobrazovacieho formulára bola neplatná a nebola uložená.
13056 Webové dotazy nemusia obsahovať viac ako jedno spojenie medzi rovnakými dvoma tabuľkami. @ Z tohto dotazu musia byť odstránené ďalšie spojenia. @ Zmeny spojení v dotaze nebudú mať vplyv na vzťahy tabuliek. @ 1 @@@ 1
13057 Pole '| 1' nemôžete vymazať. Toto pole sa používa na identifikáciu a uloženie riadkov v tabuľke.
13058 Dátové makro sa nespustilo, pretože tabuľka sa nenachádza na serveri. Synchronizujte aplikáciu so serverom a potom spustite dátové makro.
13059 Vyhľadávacie pole nebolo vytvorené. Pre zoznam hodnôt je potrebná aspoň jedna hodnota.
13060 V Access Services môžu byť zverejnené iba webové databázy. Najprv v tejto databáze spustite program „“ Pripraviť sa na web ““.
13061 Zadané webové umiestnenie nepodporuje služby Access Services.
13062 Typ údajov sa nemôže zmeniť v poli, ktoré je indexované. Pred zmenou typu údajov zvážte nastavenie vlastnosti index na hodnotu false.
13063 Submacro s rovnakým názvom už existuje. Zadajte iný názov.
13064 Nie je možné previesť výraz '|' na použitie na webe.
13065 Tabuľka je príliš veľká na to, aby sa mohla táto zmena uložiť.
13066 Zmenu sa nepodarilo uložiť na server.
13067 Časový limit zabránil uloženiu zmeny na server.
13068 Polia typu Memo, Binary a Lookup nie je možné použiť v pravidle validácie pre webové tabuľky.
13069 Premenovanie tabuľky zlyhalo, pretože nie je pripojenie k serveru SharePoint. Obnovte pripojenie k serveru SharePoint, synchronizujte aplikáciu so serverom a skúste operáciu premenovania zopakovať.
13070 Zadaný výraz nie je platný pre predvolené hodnoty kompatibilné s webom.
13071 Zadaný výraz nie je platný pre pravidlá overenia tabuľky kompatibilné s webom.
13072 Zadaný výraz nie je platný pre pravidlá overenia poľa kompatibilné s webom.
13073 Výraz, ktorý ste zadali, je neplatný pre formuláre kompatibilné s webom.
13074 Zadaný výraz nie je platný pre prehľady kompatibilné s webom.
13075 Zadaný výraz nie je platný pre makrá kompatibilné s webom.
13076 Zadaný výraz nie je platný pre databázy kompatibilné s webom.
13077 Zadaný výraz nie je platný pre dátové makrá kompatibilné s webom.
13078 Zadaný výraz nie je platný pre vypočítané stĺpce kompatibilné s webom.
13079 Táto šablóna obsahuje informácie iba pre klientov a nemožno ju importovať do webovej databázy.
13080 LoadFromAXL nie je k dispozícii, keď ste odpojili tabuľky. Predtým, ako sa pokúsite použiť LoadFromAXL, znova pripojte všetky svoje tabuľky.
13081 Databáza | 2 sa nesynchronizovala, pretože web „| 1“ nie je k dispozícii.
13082 Aktualizácia poľa sa nedokončila, pretože je otvorený závislý formulár, dotaz alebo správa. Aktualizáciu dokončíte synchronizáciou so serverom.
13083 Server '|' nepodporuje prístupové služby.
13084 Projekt VBA je chránený heslom.
13085 Tabuľku '|' nemôžete vymazať; zúčastňuje sa jedného alebo viacerých vzťahov. @ Ak chcete túto tabuľku odstrániť, najskôr odstráňte všetky vyhľadávania v tejto tabuľke alebo odkazy, ktoré na túto tabuľku odkazujú. @@ 1 @@@ 1
13086 Vyhľadávacie pole „| 1“ obsahuje hodnoty, ktoré neexistujú v súvisiacej tabuľke „| 2“.
13087 Akcii RunDataMacro sa nepodarilo vyvolať dátové makro na serveri. Skontrolujte svoje pripojenie k serveru.
13088 Nie je možné vložiť ovládací prvok. Vybraný ovládací prvok je vo webových prehľadoch neplatný.
13089 Objekt nie je možné importovať, pretože databáza je iba na čítanie.
13090 Tabuľka „| nie je možné previesť na lokálnu tabuľku, pretože nie je kompatibilná s webom. Opravte chyby kompatibility a skúste to znova.
13091 Server vyžaduje indexovanie vyhľadávacích polí s integritou údajov.
13092 Ak chcete vidieť zmeny, zatvorte a znovu otvorte tabuľku.
13093 Bol nájdený jeden alebo viac problémov s kompatibilitou webu. Problémy sú uvedené v tabuľke „| 1“.
13094 Pri hodnotení kompatibility webu sa vyskytla chyba. Všetky problémy s kompatibilitou nájdené pred chybou sú uvedené v tabuľke „| 1“.
13095 Objekty tejto šablóny sa ukladajú vo formáte, ktorý už program Access 2013 nepodporuje. Ak chcete zobraziť jej obsah, otvorte šablónu v staršej verzii.
13096 Objekty tejto šablóny sú uložené vo formáte, ktorý vyžaduje novšiu verziu Accessu.
13097 '|' neodpovedal. Buď server neexistuje, služby Microsoft Access Services nie sú na serveri povolené, alebo server používa nekompatibilnú verziu služieb Microsoft Access Services.
13098 Verzia služieb Microsoft Access Services nainštalovaná na serveri „|“ je novšia verzia, ktorá nie je kompatibilná s verziou programu Microsoft Access, ktorú používate. Ak chcete publikovať, musíte aktualizovať program Microsoft Access.
13099 Vaša aplikácia nebola inovovaná na aktuálnu verziu aplikácie Microsoft Access. Skúste to znova kliknutím na tlačidlo Upgradovať.
13100 Táto tabuľka už obsahuje maximálny počet polí s rovnakým typom údajov ako '|'. Na účely tohto výpočtu sa čísla a meny považujú za rovnaký dátový typ.
13101 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo zavrieť databázové objekty. @ Predtým, ako to skúsite znova, zatvorte všetky otvorené databázové objekty. @@ 1 @@@ 1
13102 Aplikácia Microsoft Access nemôže znova pripojiť jednu alebo viac odpojených tabuliek. Skontrolujte sieťové pripojenie a dostupnosť servera.
13103 Pravidlo overenia obsahuje chybu syntaxe a nemožno ho uložiť. Pole alebo funkcia môžu byť chybne napísané alebo chýbajú.
13104 Nie je možné vložiť ovládací prvok. Vybratá kontrola nie je v prehľadoch platná.
13105 Vo formulári alebo zostave došlo nedostatok pamäte. K objektu nemožno pridať nové makrá. Preneste vložené makra na objekt do samostatných makier a zavolajte ich z vloženého makra pomocou akcie makra RunMacro.
13106 Vlastnosti tabuľky a dátové makrá nebolo možné uložiť, pretože sa na serveri zmenila aplikácia. @ Pred vykonaním zmien ich synchronizujte so serverom. @ Ak chcete uložiť svoje aktuálne údaje, skopírujte a prilepte posledný zadaný riadok do iného súboru. Dátové makra je možné po synchronizácii skopírovať do schránky a vložiť späť do návrhára makier. @ 1 @@@ 1
13107 V údajovom makre AfterDelete sa vyskytla chyba. Vymazanie, ktoré spustilo udalosť, bolo úspešne dokončené. Ďalšie informácie nájdete v tabuľke USysApplicationLog. @@@ 1 @@@ 1
13108 Táto šablóna chce po importovaní spustiť formulár. Dôverujete kódu v tejto podobe?
13109 Akcia makra OpenReport nepodporuje odovzdávanie parametrov dotazu do zostavy, keď je argument Zobraziť nastavený na Tlač.
13110 Spoločnosť Microsoft túto operáciu nepodporuje SQL Server 2008 a neskôr.
13111 Referenčnú integritu nie je možné vynútiť medzi prepojenými tabuľkami a miestnymi tabuľkami. @ Vynútenie referenčnej integrity bude zrušené vo všetkých vzťahoch medzi tabuľkami prevedenými na miestne a tabuľkami, ktoré zostanú ako odkazy. @@ 5 @ 1 @ 6013 @ 1
13112 Chyby webovej kompatibility zabránili úspešnej aktualizácii. @ Vaša aplikácia bola obnovená do stavu pred aktualizáciou. @ Ak chcete dokončiť aktualizáciu, musíte vytvoriť miestnu kópiu svojej aplikácie, vyriešiť chyby kompatibility a znova ju zverejniť v inej aplikácii. web. @ 1 @@@ 1
13113 Operácia inovácie bola zrušená. @ Vaša aplikácia bola obnovená do stavu pred aktualizáciou a zostane iba na čítanie. Uložte miestnu kópiu svojej žiadosti a vykonajte zmeny. @@ 1 @@@ 1
13114 Vaša aplikácia nebola inovovaná na aktuálnu verziu aplikácie Microsoft Access. @ Vaša aplikácia bola obnovená do stavu pred aktualizáciou a zostane iba na čítanie. @ Môžete to skúsiť znova kliknutím na tlačidlo Upgradovať alebo uložiť miestnu kópiu svojej aplikácie. aplikácie s ňou ďalej pracovať. @ 1 @@@ 1
13115 Vaša aplikácia bola úspešne inovovaná na aktuálnu verziu aplikácie Microsoft Access. @ Miestna záložná kópia vašej aplikácie bola uložená do priečinka „| 1“. @@ 1 @@@ 1
13116 Vaša aplikácia bola úspešne inovovaná na aktuálnu verziu aplikácie Microsoft Access.
13117 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo načítať údaje jednej alebo viacerých tabuliek na serveri. Niektoré údaje môžu chýbať alebo sú zastarané.
13118 Stĺpec '| 1' nie je možné zmeniť ani vymazať, pretože na ňom závisí vypočítané pravidlo pre overenie poľa alebo záznamu.
13119 Zmeny vašich dátových makier nebolo možné uložiť, pretože niekto iný upravil dátové makra tejto tabuľky. @ Ak chcete zmeny uložiť a prepísať zmeny ostatných používateľov, kliknite na „Prepísať“. @ Ak kliknete na Zrušiť, môžete ich zadať znova návrhára makier a skopírujte svoje zmeny do schránky, potom vykonajte synchronizáciu so serverom, znova zadajte návrhára makier a vložte svoje zmeny späť dovnútra .?&Overwrite?Cancel@36@@@2
13120 „|“ akcia vyžaduje platný názov ovládacieho prvku, ktorý zodpovedá podformuláru. @@@ 1 @@@ 1
13121 Udalosť | 1 nie je k dispozícii pre ovládacie prvky vo webových formulároch údajového listu.
13122 Tento formulár alebo správa obsahuje zmeny, ktoré nie sú kompatibilné s aktuálnym formátom databázy. Formulár alebo zostava sa neuložili. @ Ak chcete uložiť zmeny, musíte odstrániť všetky rozloženia, ktoré majú prázdne bunky, alebo nastaviť vlastnosť HasModule pre formulár alebo zostavu na č. @@ 1 @@@ 1
13123 Dĺžka musí byť väčšia ako 0 a menšia alebo rovná 4000. @@@ 1 @@@ 2
13124 Pole nemožno indexovať, ak je jeho dĺžka väčšia ako 220 znakov. @@@ 1 @@@ 2
13125 Tabuľka musí mať primárny kľúč. @@@ 1 @@@ 2
13126 Toto pole nie je možné zmeniť ani odstrániť. @@@ 1 @@@ 2
13127 Podporované sú iba dotazy typu Vybrať.
13128 Dotazy musia mať vzťahy medzi všetkými tabuľkami. Pridajte vzťahy alebo odstráňte tabuľky, ktoré nepotrebujete.
13129 Zadaný aliasový názov je neplatný. Zaistite, aby názov neobsahoval špeciálne znaky a nebol dlhší ako 64 znakov.
13130 Chcete natrvalo odstrániť všetky vybraté objekty? @Ak kliknete na Áno, nebudete môcť zrušenie zrušiť. @@ 20 @@@ 2
13131 Hodnota pre nadpis je povinná.
13132 Túto aplikáciu nie je možné otvoriť, pretože obsahuje informácie, ktoré nie sú v rozpoznanom formáte. Kontaktujte svojho správcu systému.
13133 Zadaný výraz používa funkciu, ktorá je v danom kontexte neplatná.
13134 Vlastnosť | 1 nemožno upraviť.
13135 Táto verzia programu Access už nepodporuje projekty s údajmi o prístupe.
13136 Položku „| 1“ nie je možné uložiť, pretože v nej vykonal zmeny niekto iný .? Uložiť ako ...? Zahodiť zmeny @@@ 27 @@@
13137 Položku „| 1“ nie je možné premenovať, pretože v nej vykonal zmeny niekto iný.
13138 Položku „| 1“ nie je možné odstrániť, pretože v nej vykonal zmeny niekto iný.
13139 Vypočítané pole „| 1“ nemožno uložiť bez platného výrazu.
13140 Aplikácia bola inovovaná na novšiu verziu na serveri. @ Aplikáciu nebudete môcť upravovať, kým ju znovu nenačítate. @ Chcete aplikáciu teraz znova načítať? @ 20 @@@ 2
13141 Táto databáza bola vytvorená pomocou verzie ARM programu Microsoft Access. Otvorte ho vo verzii ARM pre Microsoft Access.
13142 Export do vybranej aplikácie Microsoft Access nie je podporovaný. Ak sa pokúšate exportovať údaje z tabuliek alebo dotazov, otvorte aplikáciu Microsoft Access a použite Import.
13143 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo zmeniť tému na | 1. @ | 2 @ Skúste to znova, alebo ak chyba pretrváva, kontaktujte svojho správcu. @ 1 @@@ 2
13144 Primárny kľúč môže mať iba jedno pole. @ Ak chcete vytvoriť nový index, odstráňte ďalšie polia alebo zadajte názov indexu. @@ 1 @@@ 2
13145 Definícia tabuľky nie je vo formáte rozpoznávanom programom Microsoft Access. @ Túto tabuľku nebudete môcť vytvoriť. @@ 1 @@@ 2
13146 Ľutujeme, vyskytla sa neočakávaná chyba. Prosím, ukončite a restart Microsoft Access. @ Ak ste nedávno vykonali zmeny v dizajne, pred ukončením uložte svoju prácu. @@ 3 @@@ 1
13147 Toto pole musí mať predvolenú hodnotu.
13148 V otvorenej tabuľke sú čakajúce zmeny. Zatvorením tejto tabuľky môžete tieto zmeny zahodiť. @@@ 3 @@@ 1
13149 Pre parametre musí byť zadaný dátový typ. @ Pre každý parameter vyberte platný dátový typ. @@ 1 @@@ 2
13150 Pri pokuse o pripojenie k serveru „| 1“ sa vyskytla chyba alebo server odpovedal príliš dlho. @ Skúste operáciu zopakovať alebo sa obráťte na správcu systému alebo technickú podporu. @ Stavový kód HTTP: „| 2“. @ 1 @@@ 2
13151 Pri pokuse o pripojenie k serveru „| 1“ sa vyskytla chyba. @ Skontrolujte pravopis názvu servera. Ak je to správne, kontaktujte svojho správcu systému alebo technickú podporu. @ Stavový kód HTTP: „| 2“. @ 1 @@@ 2
13152 Pri pokuse o pripojenie k serveru „| 1“ sa vyskytla chyba. @ Skontrolujte pravopis názvu servera. Ak ste zadali webovú adresu starpomocou protokolu http :, skúste radšej https:. Ak všetko vyzerá správne, kontaktujte svojho správcu systému alebo technickú podporu. @ Stavový kód HTTP: „| 2“. @ 1 @@@ 2
13153 Pri pokuse o komunikáciu so serverom „| 1“ sa vyskytla chyba v klientovi. @ Kontaktujte svojho správcu systému alebo technickú podporu. @@ 1 @@@ 2
13154 Pri komunikácii so serverom „| 1“ sa vyskytla chyba. @ Kontaktujte svojho správcu systému alebo technickú podporu. @ Stavový kód HTTP: „| 2“. @ 1 @@@ 2
13155 Na dokončenie tejto operácie musí Microsoft Access upraviť vlastnosť RecordSource aktuálneho zobrazenia. @ Microsoft Access vytvorí nový dotaz a vloží ho priamo do vlastnosti RecordSource zobrazenia. Zobrazenie už nebude založené na znaku „|“ dotaz. @ Chcete prijať túto zmenu? @ 19 @@@ 2
13156 Je nám ľúto, ale vaše údaje nemôžeme importovať týmto spôsobom. Namiesto toho vyberte iné údaje (ODBC).
13157 Tabuľku '| 1' nemôžete vymazať. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené odkazy, ktoré sa na ňu odvolávajú. Tieto vyhľadávania musia byť najskôr zmenené alebo odstránené.
|2
13158 Je nám ľúto, program Microsoft Access nemôže otvoriť túto webovú aplikáciu v režime runtime.
13159 Server '| 1' túto funkciu nepodporuje. Toto je podporované v novšej verzii servera.
13160 Hodnota verzie je povinná.
13161 Názov „| 1“ je vyhradený pre makro On Deploy a nemožno ho použiť ako názov pre ďalšie objekty. @ Vyberte iný názov. @@ 1 @@@ 1
29000 Nie je dostatok pamäte na vytvorenie vstupnej oblasti. @ Zatvorte nepotrebné programy. Potom skúste znova vytvoriť oblasť vstupu.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@@ 1
29001 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo uložiť modul'|1.'@Váš počítač môže mať nedostatok miesta na disku.
Informácie o uvoľnení pamäte alebo miesta na disku nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre výraz „pamäť, riešenie problémov“ alebo „uvoľnenie miesta na disku“. @@ 1 @@@ 3
29002 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo vytvoriť modul jazyka Visual Basic'|1.'@Ak je vaša databáza na sieťovej jednotke, skontrolujte sieťové pripojenie a skúste to znova. @@ 1 @@@ 1
29003 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo konvertovať alebo povoliť moduly kódu. @ V počítači môže byť nedostatok miesta na disku alebo pamäť. @@ 1 @@@ 1
29004 Nový názov postupu, ktorý ste zadali, je neplatný. @@@ 2 @ 1 @ 11738 @ 1
29005 Postup '|' už existuje. @ Vyberte iný názov postupu. @@ 1 @@@ 1
29006 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo vytvoriť panel s nástrojmi ladiaceho okna. @ V systéme môže byť nedostatok pamäte. @ Zatvorte nepotrebné programy a skúste to znova.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows s názvom „Pamäť, riešenie problémov“. @ 1 @@@ 1
29007 Počas operácie prilepenia alebo importu zlyhal program Microsoft Access pri konvertovaní modulu „| 1“ zo staršej verzie databázy Microsoft Access. @ V počítači môže byť nedostatok miesta na disku alebo pamäť. @@ 1 @@@ 1
29008 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo vytvoriť úložný priestor pre modul jazyka Visual Basic. @ Ak je vaša databáza na sieťovej jednotke, skontrolujte sieťové pripojenie a skúste to znova. @@ 1 @@@ 3
29009 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo otvoriť úložný priestor pre modul jazyka Visual Basic. @ V počítači môže byť nedostatok miesta na disku.
Informácie o uvoľnení pamäte alebo miesta na disku nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre výraz „pamäť, riešenie problémov“ alebo „uvoľnenie miesta na disku“. @@ 1 @@@ 3
29010 Názov funkcie je príliš dlhý. @ Microsoft Access skráti názov funkcie na 255 znakov. @@ 1 @ 1 @ 11738 @ 1
29011 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo uložiť databázu. @ V počítači môže byť nedostatok miesta na disku.
Informácie o uvoľnení pamäte alebo miesta na disku nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre výraz „pamäť, riešenie problémov“ alebo „uvoľnenie miesta na disku“. @@ 1 @@@ 3
29013 Táto akcia vynuluje aktuálny kód v režime prerušenia. @ Chcete zastaviť bežiaci kód? @ * Ak chcete zastaviť vykonávanie programu, aby bolo možné zatvoriť okno modulu, vyberte možnosť Áno.
* Ak chcete ponechať kód v aktuálnom stave, vyberte položku No. @ 20 @@@ 1
29014 Nemôžete pridať odkaz na pracovnú skupinu pre Microsoft Access. @@@ 2 @ 1 @ 13780 @ 1
29015 Tento odkaz nemôžete odstrániť. @ Microsoft Access potrebuje tento odkaz, aby správne fungoval. @@ 1 @@@ 1
29016 Nemôžete pridať odkaz na otvorenú databázu. @@@ 1 @@@ 1
29017 Databáza | 1 bola vytvorená v staršej verzii programu Microsoft Access. @ Túto databázu preveďte na aktuálnu verziu aplikácie Microsoft Access pomocou príkazu Convert Database v ponuke Tools (podmenu Database Utilities). @@ 1 @@@ 1
29018 Pre túto operáciu nemôžete použiť štandardný modul. @@@ 1 @@@ 1
29019 Názov modulu '|' je neplatný. @ * Názov modulu môže byť start s predponou Form_ alebo Report_.
* Modul nemôže mať názov Formuláre, Výkazy, Moduly, Aplikácia, Obrazovka, Asistent, CommandBars, Referencie alebo DoCmd.
* Názov modulu môže mať príliš veľa znakov. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
29020 Tento databázu upravil iný používateľ. @ Aktuálnu verziu zobrazíte tak, že zavriete databázu a znova ju otvoríte. @@ 1 @@@ 1
29021 Táto operácia nie je k dispozícii, pokiaľ je modul v režime prerušenia. @ Obnovte vykonávací kód a skúste operáciu zopakovať. @@ 1 @@@ 1
29022 Pri konverzii alebo povolení tejto databázy sa vyskytli chyby kompilácie. @ Databáza nebola uložená v kompilovanom stave. Výkon tejto databázy bude znížený, pretože Microsoft Access bude musieť databázu prekompilovať pre každú reláciu.
Informácie o zlepšení výkonu získate kliknutím na Pomocník. @@ 2 @ 1 @ 11705 @ 1
29023 Existujú hovory na 16-bitový dynamický odkaz libraries (.dll) v moduloch v tejto databáze. @ Tieto nebudú fungovať v systéme Microsoft Windows 95 alebo Microsoft Windows NT. @ Zmeňte svoj kód tak, aby volal ekvivalentný 32-bitový dynamický odkaz libraries (.dll). @ 2 @ 1 @ 11961 @ 1
29024 Aktuálny používateľský účet nemá povolenie na konverziu alebo povolenie tejto databázy. @ Ak chcete databázu konvertovať alebo povoliť, zabezpečte nasledujúce:
* Musíte sa pripojiť k pracovnej skupine, ktorá definuje používateľské účty používané na prístup k databáze.
* Váš užívateľský účet musí mať povolenie Open / Run a Open Exclusive pre databázový objekt.
* Váš používateľský účet musí mať povolenie Upraviť dizajn alebo Spravovať pre všetky tabuľky v databáze, alebo musí byť vlastníkom všetkých tabuliek v databáze.
* Váš používateľský účet musí mať povolenie Čítať dizajn pre všetky objekty v databáze.
* Požiadajte ostatných používateľov, aby zavreli databázu. @@ 2 @ 2 @ 77316 @
29025 Existujú hovory na 16-bitový dynamický odkaz libraries (.dll) v moduloch v tejto databáze. @ Tieto nebudú fungovať v systéme Microsoft Windows 95 alebo Microsoft Windows NT. @ Preložiť tieto volania na ekvivalentné 32-bitové dynamické prepojenie libraries. @ 2 @ 1 @ 11961 @
29026 Databáza, ktorú sa pokúšate otvoriť alebo previesť, sa momentálne používa alebo nemáte povolenie na jej výlučné otvorenie. @ Pri prevode databázy alebo pri prvom otvorení databázy staršej verzie nemôže iný používateľ mať otvorená databáza. @ Vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Požiadajte ostatných používateľov, aby zavreli databázu.
* Pomocou verzie programu Microsoft Access, v ktorej je napísaná databáza, požiadajte svojho správcu pracovnej skupiny, aby vám udelil povolenie na výhradné otvorenie databázy.
Viacerí používatelia môžu zdieľať databázu po jej prevode alebo po prvom otvorení. @ 1 @ 1 @ 9027 @ 1
29027 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo projekt uložiť. @ Projekt teraz ukladá iný používateľ.
Chcete to skúsiť znova? @@ 23 @@@ 1
29028 Operácia uloženia zlyhala. @@@ 1 @@@ 1
29029 Pokúšate sa otvoriť databázu iba na čítanie. @ Pri prvom otvorení databázy staršej verzie musíte byť schopní zapísať zmeny do databázy.
* Môže byť nastavený atribút súboru iba na čítanie; zrušte tento atribút.
* Možno ste si vybrali príkaz Otvoriť iba na čítanie v dialógovom okne Otvoriť. Nevyberajte tento príkaz pri prvom otvorení databázy.
* Platnosť vašej licencie na používanie tejto aplikácie mohla uplynúť. @@ 1 @@@ 1
29030 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytvoriť odkaz na zadanú databázu. @ Odkazovanú databázu nemožno nájsť alebo je uzamknutá výlučne iným používateľom, takže ju nemožno otvoriť. @ Obnovte odkazovanú databázu zo záložnej kópie alebo požiadajte používateľ, ktorý má uzamknutú databázu, otvorí databázu v nevýlučnom režime. @ 1 @@@ 1
29031 Aplikácia Microsoft Access nemôže teraz vytvoriť alebo otvoriť požadovanú databázu. @ Databázu môže uzamknúť výlučne iný používateľ. @@ 1 @@@ 1
29032 Modul '| 1' je otvorený; Aplikácia Microsoft Access nemôže nastaviť povolenia pre otvorený modul. @@@ 1 @@@ 1
29033 Aplikácia Microsoft Access nemôže pridať odkazy na replikovanú databázu; zmeny budú ignorované. @@@ 1 @@@ 1
29034 Aplikácia Microsoft Access nemôže importovať modul zo zdrojovej repliky. @ Synchronizácia zdrojovej databázy. @@ 1 @@@ 1
29040 Aplikácia Microsoft Access momentálne nedokáže premenovať formulár, zostavu alebo modul na „| 1“. @ Zatvorte databázu, znovu ju otvorte a potom skúste operáciu premenovania zopakovať. @@ 1 @@@ 1
29041 Jeden alebo viac formulárov alebo zostáv obsahuje ovládací prvok ActiveX, ktorý sa nepodarilo načítať. @ Tieto ovládacie prvky nebudú fungovať správne, kým ich nezaregistrujete, neotvoríte formuláre alebo zostavy v návrhovom zobrazení a neuložíte formuláre alebo zostavy. @@ 1 @@@ 1
29042 Jeden alebo viac formulárov alebo zostáv obsahuje ovládací prvok ActiveX, ktorý sa nepodarilo načítať. @ Tieto ovládacie prvky nebudú fungovať správne, kým ich nezaregistrujete, neotvoríte formuláre alebo zostavy v návrhovom zobrazení a neuložíte formuláre alebo zostavy. @@ 1 @@@ 1
29043 Aplikácia Microsoft Access skonvertovala kód v „| 1“ na vašu aktuálnu verziu jazyka Visual Basic. @ Ak chcete zlepšiť výkon tejto databázy, postupujte takto:
1. Otvorte ľubovoľný modul v tejto databáze v návrhovom zobrazení.
2. V ponuke Debug kliknite na položku Kompilovať a uložiť všetky moduly. @@ 1 @@@ 1
29044 DAO verzia 3.0 nie je kompatibilná s touto verziou programu Microsoft Access. @ Vytvorte odkaz na DAO verziu 3.5. Informácie o nastavovaní odkazov získate kliknutím na Pomocník. @@ 2 @ 1 @ 13780 @ 1
29045 V databáze ACCDE, MDE alebo ADE nemôžete importovať, exportovať, vytvárať, upravovať ani premenovávať žiadne formuláre, správy, stránky alebo moduly. @@@ 1 @@@ 1
29046 Nemôžete vytvoriť modul pre formulár alebo zostavu, ak je iba na čítanie alebo ak je databáza iba na čítanie. @@@ 1 @@@ 1
29047 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo otvoriť projekt jazyka Visual Basic pre túto databázu. @ Projekt teraz ukladá iný používateľ. Chcete to skúsiť znova? @@ 23 @@@ 1
29048 Databázy MDE nemôžu odkazovať na databázy MDB. @ Databázy MDE môžu odkazovať iba na iné databázy MDE alebo typ libraries. @@ 1 @@@ 1
29049 Ak chcete pridať modul kódu do formulára alebo zostavy, musíte prepnúť do návrhového zobrazenia a nastaviť vlastnosť HasModule formulára alebo zostavy na Áno. @@@ 1 @@@ 1
29050 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo zostaviť túto databázu, pretože sa nepodarilo vyriešiť jeden alebo viac odkazov. @ Databáza nebola uložená v kompilovanom stave. Výkon tejto databázy bude pomalší, pretože Microsoft Access bude musieť databázu prekompilovať pre každú reláciu. @ Informácie o zlepšení výkonu získate po kliknutí na pomoc. @ 2 @ 1 @ 11705 @ 1
29051 Aktuálny používateľský účet nemá povolenie na vytvorenie súboru MDE z tejto databázy. @ Ak chcete vytvoriť súbor MDE, postupujte takto:
* Pripojte sa k pracovnej skupine, ktorá definuje používateľské účty používané na prístup k databáze.
* Skontrolujte, či má používateľský účet oprávnenie Open / Run a Open Exclusive pre databázový objekt.
* Uistite sa, že má používateľský účet oprávnenie na úpravu návrhu alebo správu tabuľky MSysModules2 v databáze.
* Požiadajte ostatných používateľov, aby zavreli databázu. @@ 1 @@@ 1
29052 Projekt Visual Basic for Applications v databáze '|' nie je možné previesť na aktuálny formát jazyka Visual Basic. @ Ak je databázou MDE, budete musieť MDE znova vytvoriť zo zdrojového MDB. Ak nemáte zdrojový MDB, budete si musieť zaobstarať novú verziu MDE, ktorá je kompatibilná s aktuálnou verziou jazyka Visual Basic. @@ 1 @@@ 1
29053 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytvoriť ďalšie ovládacie prvky v tomto formulári alebo zostave. @ Ak ste v minulosti odstránili ovládacie prvky z tohto formulára alebo zostavy, budete pravdepodobne môcť premenovať formulár alebo zostavu a potom do nej pridať ďalšie ovládacie prvky. @@ 1 @@@ 1
29054 Aplikácia Microsoft Access nemôže pridať, premenovať alebo odstrániť požadované ovládacie prvky. @@@ 1 @@@ 1
29055 Formulár alebo zostava „| 1“ má príliš veľa ovládacích prvkov. @ Pred použitím v tejto verzii aplikácie Microsoft Access znížte počet ovládacích prvkov vo formulári alebo zostave. @@ 1 @@@ 1
29056 Niekto používa '|' a projekt Visual Basic for Applications sa nezhoduje s vašou verziou jazyka Visual Basic. @ Ak chcete inovovať projekt Visual Basic for Applications v tejto databáze, musíte otvoriť výlučne databázu. @@ 1 @@@ 1
29057 Databáza '|' je iba na čítanie a projekt Visual Basic for Applications sa nezhoduje s vašou verziou jazyka Visual Basic. @ Ak chcete inovovať projekt Visual Basic for Applications v tejto databáze, musíte otvoriť databázu na čítanie a zápis. @@ 1 @@@ 1
29058 Pokiaľ je inštancia formulára alebo zostavy v režime prehliadania, nemôžete vytvoriť modul pre formulár alebo zostavu. @@@ 1 @@@ 1
29059 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo zobraziť modul. @@@ 1 @@@ 1
29060 Súbor sa nenašiel. @@@ 1 @@@ 1
29061 Počas prevodu alebo povolenia tejto databázy sa vyskytli chyby kompilácie. @ Môže to byť spôsobené starou syntaxou DAO, ktorá už nie je podporovaná.
Napríklad ako opraviť kód, kliknite na Pomocník. @@ 2 @ 1 @ 11705 @ 1
29062 Názov modulu '|' je nesprávne napísaný alebo odkazuje na modul, ktorý neexistuje. @ Ak je neplatný názov modulu v makre, v dialógovom okne Akcia zlyhala sa po kliknutí na tlačidlo OK zobrazí názov makra a argumenty makra. Otvorte okno Makro a zadajte správny názov modulu. @@ 1 @@@ 1
29063 Projekt Visual Basic for Applications v databáze je poškodený.
29064 Momentálne nemáte výhradný prístup k databáze. Ak budete pokračovať v vykonaní zmien, nebudete ich môcť neskôr uložiť.
29065 Aplikácia Microsoft Access nemôže uložiť zmeny návrhu alebo uložiť do nového databázového objektu, pretože súbor má otvorený iný používateľ. Ak chcete uložiť zmeny návrhu alebo uložiť do nového objektu, musíte mať k súboru výlučný prístup.
29066 Nemáte výhradný prístup k databáze. Vaše zmeny vzhľadu nie je možné momentálne uložiť. Chcete ich zavrieť bez uloženia zmien?
29067 Nemáte výhradný prístup k databáze. Túto databázu momentálne nemôžete previesť.
29068 Microsoft Access nemôže dokončiť túto operáciu. Musíte zastaviť kód a skúsiť to znova.
29069 Aplikácia Microsoft Access v súčasnosti nemôže uložiť digitálny podpis. @ * Možno sa nachádzate v databáze pod kontrolou zdrojového kódu.
* Možno sa nachádzate v databáze, ktorá je iba na čítanie.
* Databáza používa príponu súboru * .accdb alebo * .accde. Ak chcete takúto databázu podpísať, kliknite na kartu Súbor, ukážte na ponuku Publikovať a potom kliknite na položku Balík a podpis. @@ 1 @@@ 0
29070 Vaša databáza alebo projekt Microsoft Access obsahuje chýbajúci alebo nefunkčný odkaz na súbor '| 1' | 2 @ * Aby ste zaistili správne fungovanie svojej databázy alebo projektu, musíte tento odkaz opraviť. @@ 1 @ 2 @ 5043 @ 1
29071 Chýba alebo je nefunkčný odkaz VBE na súbor „| 1“.
29072 Aplikácia Microsoft Access zistila poškodenie v tomto súbore. Ak sa chcete pokúsiť opraviť poškodenie, najskôr si vytvorte záložnú kópiu súboru. Kliknite na kartu Súbor, ukážte na položku Spravovať a potom kliknite na položku Komprimovať a opraviť databázu. Ak sa momentálne pokúšate opraviť toto poškodenie, musíte tento súbor znova vytvoriť alebo ho obnoviť z predchádzajúcej zálohy. @@@ 2 @ 1 @ 553714192 @ 1
29073 Nemáte výhradný prístup k databáze. Nemôžete pokračovať v príkaze ovládania zdrojového kódu.
29074 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo vytvoriť modul jazyka Visual Basic. @ Ak je vaša databáza na sieťovej jednotke, skontrolujte sieťové pripojenie a skúste to znova. @@ 1 @@@ 1
29075 Program Access nemôže pridať digitálny podpis do súboru vytvoreného v programe Access 97 alebo staršom. @ Konvertujte súbor na formát súboru Access 2000 alebo novší a potom pridajte digitálny podpis. @@ 1 @@@ 1
29076 Vyskytol sa problém s digitálnym certifikátom. Projekt VBA sa nepodarilo podpísať. Podpis bude zahodený. ​​@@@ 1 @@@ 1
29079 Aplikácia Microsoft Access nedokáže čítať moduly VBA v tejto databáze a nemôže tieto moduly obnoviť, pretože súbor je iba na čítanie. Ak chcete obnoviť moduly VBA, zatvorte databázu a vytvorte záložnú kópiu databázy. Potom otvorte databázu s povolením na čítanie a zápis. @@@ 2 @ 2 @ 553713744 @ 1
29080 Zdá sa, že moduly VBA v tejto databáze boli uložené s chybami. Program Access môže moduly obnoviť, ale najskôr by ste mali zálohovať databázu. Ak chcete operáciu zrušiť, aby ste mohli vytvoriť záložnú kópiu databázy, kliknite na tlačidlo Zrušiť. Potom vytvorte záložnú kópiu databázy. @ Ak máte záložnú kópiu databázy, kliknite na tlačidlo OK. Po otvorení databázy skontrolujte moduly a skontrolujte, či sú správne. Ak nie sú, mali by ste sa vrátiť k nedávnej zálohe. @@ 6 @ 2 @ 553713744 @ 1
29081 Databázu nie je možné otvoriť, pretože v nej obsiahnutý projekt VBA sa nedá prečítať. Databázu je možné otvoriť, iba ak je najskôr odstránený projekt VBA. Odstránením projektu VBA sa odstráni všetok kód z modulov, formulárov a správ. Pred pokusom o otvorenie databázy a odstránenie projektu VBA by ste mali zálohovať svoju databázu. @ Ak chcete vytvoriť záložnú kópiu, kliknite na tlačidlo Zrušiť a potom vytvorte záložnú kópiu svojej databázy. Ak chcete otvoriť databázu a odstrániť projekt VBA bez vytvorenia záložnej kópie, kliknite na tlačidlo OK. @@ 6 @ 2 @ 553713744 @ 1
29082 Verziu programu Access použitú na uloženie tejto databázy nie je možné zistiť. Tento problém nie je možné opraviť, pretože databáza je iba na čítanie. Kliknite na tlačidlo OK a po zatvorení databázy si vytvorte záložnú kópiu databázy. Potom otvorte databázu s povolením na čítanie a zápis. @@@ 2 @ 2 @ 553713744 @ 1
29083 Objekt „| 1“ nebolo možné importovať, pretože obsahuje prvky z priestoru mien „| 2“, ktorý už nie je podporovaný. Na import objektu použite staršiu verziu programu Access.
29084 Objekt „| 1“ nebolo možné importovať, pretože obsahuje prvky z priestoru mien „| 2“, ktorý je z novšej verzie programu Access. Na import objektu použite novšiu verziu programu Access.
29085 Objekt '| 1' sa nepodarilo importovať, pretože obsahuje prvky z menného priestoru '| 2', ktorým Access nerozumie.
29086 Objekt '| 1' sa nepodarilo importovať zo súboru '| 2'. Zaistite, aby súbor existoval a mal správny formát.
30000 Microsoft Access nemohol nájsť SQL Server zadané. Skontrolujte, či je názov servera správny.
30001 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo nájsť databázu na serveri. Skontrolujte správnosť názvu databázy.
30002 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo prihlásiť na server. Skontrolujte správnosť prihlasovacích údajov.
30004 Predvolené nastavenie maximálnych záznamov musí byť medzi 0 a 2147483647.
30005 Chýba príkaz SQL
30006 Program Access nemohol vykonať túto operáciu, pretože projekt nie je pripojený k a SQL Server databáz.
30007 Nie je možné triediť podľa jedného alebo viacerých polí špecifikovaných vo vlastnosti „Zoradiť podľa“ alebo v dialógovom okne zoradenia alebo zoskupenia.
30008 Na serveri, ku ktorému sa pokúšate získať prístup, sa rozlišujú veľké a malé písmená. Predmety rovnakého názvu, ale odlišných veľkých a malých písmen nie sú podporované. Používanie týchto objektov môže mať za následok stratu údajov.
30009 Iný užívateľ alebo aplikácia tento záznam vymazala alebo zmenila hodnotu svojho primárneho kľúča.
30010 Nie je možné použiť filter na jedno alebo viac polí určených vo vlastnosti Filter.
30011 Nie je možné získať informácie o stĺpci pre prehliadaný databázový objekt.
30012 Serverový filter nemožno použiť na zdroj záznamu uloženej procedúry. Filter nie je použitý.
30013 Záznam nemôžete aktualizovať, pretože ho odstránil iný používateľ alebo aplikácia alebo zmenil hodnotu jeho primárneho kľúča.
30014 Údaje boli pridané do databázy, ale údaje sa vo formulári nezobrazia, pretože nespĺňajú kritériá v podkladovom zdroji záznamu.
30015 Zadaný zdroj záznamu obsahuje duplicitné názvy pre niektoré výstupné polia. Použite aliasy vo svojom príkaze SELECT a dajte každému poľu jedinečný názov.
30016 Pole '|' je iba na čítanie.
30017 Zverejnenie tejto databázy nie je povolené.
30018 Nie je možné vytvoriť objekty typu '|' oproti súčasnému backendu SQL. Skontrolujte svoje povolenia a nastavenie servera.
30019 Aplikácia Microsoft Access nemôže skopírovať tabuľku s názvom, ktorý je dlhší ako 64 znakov.
30020 Nie je možné nájsť stĺpec '|'.
30021 Nie je možné používať funkcie domény na uložené procedúry.
30022 Projekt Access sa nepodarilo otvoriť. Možno nemáte adekvátne oprávnenia alebo je projekt určený iba na čítanie.
30023 Nie je možné používať funkcie domény na skalárnych funkciách.
30024 Vaše heslo nebude šifrované, kým nebude uložené do súboru. @ Používatelia, ktorí si prezerajú zdrojový obsah súboru, uvidia používateľské meno a heslo účtu .?&Uložiť heslo? Zrušiť @@ 36 @ 1 @ 553714179 @
30025 Neplatný príkaz SQL. Skontrolujte serverový filter na zdroji záznamu formulára
30026 Programu Access sa nemôže pripojiť k databáze „| 1“ na serveri „| 2“. Skontrolujte, či databáza stále existuje a či je server spustený.
30027 Zadaná hodnota nie je v súlade s dátovým typom alebo dĺžkou stĺpca.
30028 Názov databázy pre pripojený databázový súbor je prázdny. Zadajte názov svojej databázy.
30029 Táto verzia aplikácie Microsoft Access nepodporuje konštrukčné zmeny verzie Microsoft SQL Server ku ktorému je váš projekt Access pripojený. Najnovšie informácie a súbory na stiahnutie nájdete na webovej stránke Microsoft Office Update. Vaše zmeny dizajnu sa neuložia.
31000 Musíte zadať kritériá pre všetky podmienené formáty.
31001 Výraz podmieneného formátu nemôže byť dlhší ako 435 znakov. @@@ 1 @@@ 1
31002 Aplikácia Microsoft Access momentálne nemôže upraviť podmienené formáty ovládacieho prvku. @ Váš program sa pokúsil upraviť podmienený formát ovládacieho prvku počas vyhodnocovania podmieneného formátu. @@ 1 @@@ 1
31003 Nastavenie pre túto vlastnosť je príliš dlhé. @ Pre túto vlastnosť môžete zadať až 255 alebo 2,048 1 znakov, v závislosti od typu údajov. @@ 1 @@@ XNUMX
31004 Hodnotu poľa (AutoNumber) nie je možné pred uložením načítať.

Pred vykonaním tejto akcie si uložte záznam, ktorý obsahuje pole (Automatické číslo). @@@ 1 @@@ 1

31005 Prístupu sa nepodarilo vyhodnotiť jeden alebo viac výrazov, pretože '|' bol odkazovaný vo výraze. @ Vo výrazoch sú povolené iba funkcie a vlastnosti, ktoré sa považujú za bezpečné, keď je Access spustený v režime izolovaného priestoru. @ Ďalšie informácie o režime izolovaného priestoru nájdete v Pomocníkovi Accessu v časti „„ Režim izolovaného priestoru ““. @ 1 @@@ 1
31006 Táto metóda nie je podporovaná pre ovládacie prvky prílohy v aktuálnom formáte súboru databázy.
31007 Táto operácia nie je podporovaná pre ovládacie prvky webového prehľadávača v aktuálnom formáte súboru databázy.
31008 Táto metóda nie je podporovaná pre ovládacie prvky Prázdne bunky v aktuálnom formáte súboru databázy.
31009 Táto metóda nie je podporovaná pri vytváraní ovládacích prvkov Prázdna bunka.
31010 Táto operácia nie je podporovaná pre ovládacie prvky navigácie v aktuálnom formáte súboru databázy.
31011 Zadaný výraz nie je platný pre dotazy kompatibilné s webom. @@@ 1 @ 1 @ 11732 @ 1
31012 Buď máte vo výraze chybu, alebo ste sa pokúsili použiť nedeklarovaný parameter. @ Skontrolujte, či výraz neobsahuje chyby, alebo zadajte parameter '|' v dialógovom okne Parametre dopytu. @@ 2 @ 1 @ 11805 @ 1
31500 Aplikácia Microsoft Access nemôže odoslať tento formát v poštovej správe. @ Ak chcete tento formát odoslať v poštovej správe, kliknite na príkaz Exportovať v ponuke Súbor alebo pomocou metódy OutputTo vytvorte súbory a pripojte ich k poštovej správe. @@ 1 @@@ 1
31501 Vybratý transformačný súbor '|' sa nedá nájsť. Vyberte inú transformáciu.
31502 Aplikácia Microsoft Access nemôže nájsť medzinárodný balík dynamických odkazov balíka Microsoft Officerary (DLL). @ Preinštalujte Microsoft Office. @@ 1 @@@ 3
31503 Zadaná transformácia úspešne neprevedla údaje. Vyberte inú transformáciu.
31504 Údaje boli transformované do formátu, ktorý nie je možné importovať.
31505 Naozaj chcete odstrániť '|' zo zoznamu dostupných transformácií?

Týmto sa transformačný súbor v skutočnosti nevymaže.

31506 Vybraný transformačný súbor nemožno nájsť. Vyberte inú transformáciu alebo transformáciu odstráňte. Potom skúste exportovať znova.
31507 Neplatný dátový typ poľa.
31508 Office Web Components sa nepodarilo načítať @ Access mal problém s načítaním Office Web Components verzie 9.0. Skúste prejsť nastavením a znova ich nainštalujte @@ 1 @@@ 3
31509 Office Web Components sa nepodarilo načítať @ Access mal problém s načítaním Office Web Components verzie 10.0. Skúste prejsť nastavením a znova ich nainštalujte @@ 1 @@@ 3
31510 Aplikácia Microsoft Access nemôže načítať knižnicu dynamických odkazovrary | 1. @ Musíte vyriešiť poruchu a start Opätovný prístup. @@ 1 @@@ 3
31511 Rozhodli ste sa zmeniť režim, v ktorom bude v tejto databáze interpretovaná syntax SQL. To bude znamenať: @ * Existujúce dotazy môžu vrátiť odlišné výsledky alebo sa nemusia vôbec spustiť.
* Rozsah dátových typov a vyhradených slov sa zmení.
* Použijú sa rôzne zástupné znaky. @ Pred pokračovaním sa odporúča vytvoriť si záložnú kópiu tejto databázy. Ak súhlasíte s pokračovaním, program Access zavrie túto databázu, skomprimuje ju a znova otvorí v novom režime. Pokračujte výberom OK. @ 5 @ 1 @ 24324 @ 1
31512 Aplikácia Microsoft Access nemôže otvoriť reláciu pošty. @ Možno ste v tomto počítači nenakonfigurovali e-mailového klienta. Skontrolujte, či je váš e-mailový softvér nainštalovaný a správne nakonfigurovaný. @@ 1 @@@ 1
31513 Všetky otvorené objekty musia byť pred pokračovaním v tejto operácii zatvorené. @ Chcete, aby program Microsoft Access tieto objekty zavrel? @@ 19 @@@ 2
31514 Aplikácia Microsoft Access nemôže previesť túto databázu na inú verziu, pretože je otvorený jeden alebo viac objektov. @ Zatvorte všetky objekty a skúste to znova. @@ 1 @@@ 3
31515 Vaša databáza sa používa SQL Server Kompatibilná syntax (ANSI 92), pre ktorú má program Access 2000 obmedzenú podporu. To bude znamenať: @ * Používatelia programu Access 2000 nemusia vidieť niektoré dotazy.
* Existujúce dotazy môžu vrátiť odlišné výsledky alebo sa nebudú zobrazovať vôbec.
* Rozsah dátových typov a vyhradených slov sa zmení.
* Použijú sa rôzne zástupné znaky. @ Odporúča sa zmeniť SQL Server Nastavenie Compatible Syntax (ANSI 92) pred prevodom tejto databázy do formátu súboru Access 2000. Vyberte Zrušiť, aby ste prerušili proces prevodu a zmenili SQL Server Nastavenie kompatibilnej syntaxe (ANSI 92). @ 5 @ 1 @ 24324 @ 1
31516 Aplikácia Microsoft Access nemôže previesť túto databázu na požadovanú verziu, pretože bola „povolená“ na prácu s novšími verziami aplikácie Microsoft Access, ako bola pôvodne vytvorená. @ Túto databázu môžete previesť do novšieho formátu a potom zopakovať túto operáciu. s novo prevedenou databázou. @@ 1 @@@ 1
31517 Aplikácia Microsoft Access nemôže previesť túto databázu na požadovanú verziu, pretože pochádza zo staršej verzie aplikácie Microsoft Access. @ Túto databázu môžete previesť do novšieho formátu a potom túto operáciu zopakovať s novo prevedenou databázou. @@ 1 @@ @ 1
31518 Nasledujúce ovládacie prvky obsahujú výrazy, ktoré nie je možné zobraziť v zobrazení kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu projektu programu Microsoft Access: | 1. @ Stále chcete prepnúť na zobrazenie kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu? @@ 19 @@@ 2
31519 Tento súbor nemôžete importovať. @ Textový súbor nemôžete importovať, pokiaľ nemá jednu z týchto prípon: | .@@ 1 @@@ 1
31520 Tento súbor nemôžete importovať. @ Nemôžete importovať textový súbor, ktorý má jednu z týchto prípon: | .@@ 1 @@@ 1
31521 Nie je možné nadviazať spojenie so serverom. @ | @@ 1 @@@ 1
31522 Microsoft SQL Server Desktop Engine musí byť v počítači so systémom Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
31523 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo otvoriť súbor '| 1'. Môže ísť o súbor Accessu, zadaná cesta alebo názov súboru môžu byť nesprávne alebo sa nedá otvoriť výlučne súbor. Ak chcete súbor opraviť manuálne, v ponuke Súbor ukážte na položku Spravovať databázu a potom kliknite na položku Komprimovať a opraviť databázu. @@@ 1 @@@ 1
31524 Aplikácia Microsoft Access nemôže preniesť používateľom definovanú funkciu „| 1“. Užívateľom definované funkcie je možné prenášať iba medzi spoločnosťou Microsoft SQL Servers, ktoré sú vo verzii 8.0 alebo vyššej. @@@ 1 @@@ 1
31525 Tento objekt môžete kopírovať a vložiť, iba ak je to minimálne Microsoft SQL Server 2000 je nainštalovaný na zdrojovom aj cieľovom serveri. @@@ 1 @@@ 1
31526 Súbor Microsoft Access ADE alebo MDE nemôžete vytvoriť z databázy uloženej vo formáte Microsoft Access 2000. @ Preveďte databázu na aktuálnu verziu aplikácie Microsoft Access. Potom vytvorte súbor ADE alebo MDE. @@ 1 @@@ 1
31527 Cesta sa nenašla: | .@@@ 1 @@@ 1
31528 Tabuľka „|“ sa používa. Zatvorte tabuľku a skúste import zopakovať. @@@ 1 @@@ 1
31529 Zobraziť '|' sa používa. Zatvorte zobrazenie a skúste import zopakovať. @@@ 1 @@@ 1
31530 Postup '|' sa používa. Zatvorte postup a skúste import zopakovať. @@@ 1 @@@ 1
31531 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytvoriť tabuľky pomocou informácií obsiahnutých v dokumentoch, ktoré sa pokúšate importovať. @@@ 1 @@@ 1
31532 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo exportovať údaje. @@@ 1 @@@ 1
31533 Neplatný názov súboru. @@@ 1 @@@ 1
31534 Vaša databáza sa používa SQL Server Kompatibilná syntax (ANSI 92), pre ktorú má Access 97 obmedzenú podporu. To bude znamenať: @ * Existujúce dotazy môžu vrátiť rôzne výsledky alebo sa nemusia vôbec spustiť.
* Rozsah dátových typov a vyhradených slov sa zmení.
* Použijú sa rôzne zástupné znaky. @ Odporúča sa zmeniť SQL Server Nastavenie Compatible Syntax (ANSI 92) pred prevodom tejto databázy do formátu súboru Access 97. Vyberte Zrušiť, aby ste prerušili proces prevodu a zmenili SQL Server Nastavenie kompatibilnej syntaxe (ANSI 92). @ 5 @ 1 @ 24324 @ 1
31535 Neplatné parametre pre ExportXML. @ Stlačením Pomocníka získate ďalšie informácie. @@ 2 @ 2 @ 5170 @ 1
31536 Vlastnosti schémy XML sa nezhodujú s existujúcimi štruktúrami tabuľky. @ Prepísať existujúce štruktúry? @@ 19 @@@ 1
31537 Objekt s názvom '|' už existuje v databáze. @@@ 1 @@@ 1
31538 Aplikácia Microsoft Access nemôže vytvoriť tento súbor. Ak chcete vytvoriť súbor, musíte mu dať jedinečný názov, poskytnúť platný reťazec pripojenia a ID používateľa a musíte mať potrebné povolenia na pripojenie a vytváranie súborov. @@@ 1 @@@ 1
31539 Pri načítaní transformačného súboru XSL „| 1“ sa vyskytla chyba. Uistite sa, že súbor má správne naformátovaný súbor XSL a je to správny súbor, ktorý sa má použiť na poskytnuté údaje. | 2
31540 Pri načítaní dátového súboru XML „| 1“ sa vyskytla chyba. Uistite sa, že súbor je správne naformátovaný súbor XML. | 2
31541 Aplikácia Microsoft Access nemôže tento súbor otvoriť. @ Tento súbor sa nachádza mimo vášho intranetu alebo na nedôveryhodnom serveri. Microsoft Access tento súbor neotvorí z dôvodu možných bezpečnostných problémov. @ Súbor otvoríte tak, že ho skopírujete do zariadenia alebo do prístupného sieťového umiestnenia. @ 2 @@@ 1
31542 Startup akcia spojená s týmto súborom nemusí byť bezpečná. Chcete spustiť startup akcia pri otvorení súboru? @@@ 22 @@@ 1
31543 Startup akcia spojená s týmto súborom nemusí byť bezpečná. Ak sa rozhodnete nevykonať startup akcia, Microsoft Access neotvorí súbor. Chcete spustiť startup akciu a otvorte súbor? @@@ 22 @@@ 1
31544 Aplikácia Microsoft Access nemôže otvoriť tento súbor. @ Autor tohto súboru nastavil, aby sa otvoril, iba ak jetarje vykonaná akcia a program Microsoft Access je momentálne nastavený tak, aby deaktivoval starakcie tup. @ Ak chcete tento problém vyriešiť, kontaktujte autora súboru alebo správcu systému. @ 2 @@@ 1
31545 Aplikácia Microsoft Access nemôže tento súbor otvoriť. @ Správca zón zabezpečenia Internetu chýba alebo nie je správne nainštalovaný, a preto nie je možné overiť bezpečnosť tohto súboru. @ Ak chcete vyriešiť tento problém, preinštalujte program Windows Internet Explorer alebo vhodný balík Office System Pack. @ 2 @ @@ 1
31546 Táto databáza je Microsoft Access 7.0 / 8.0 / 9.0 Design Master. @ Ak kliknete na tlačidlo OK, vybratá databáza sa premenuje na | 1 a potom sa prevedie na | 2. Každý, kto používa repliku tejto databázy, bude musieť po ďalšej synchronizácii inovovať na Microsoft Access 2002. @@ 4 @@@ 2
31547 Aplikácia Microsoft Access nemôže exportovať tento objekt do formátu XML, keď je otvorený v ukážke pred tlačou. Zatvorte objekt a skúste to znova. @@@ 1 @@@ 1
31548 Microsoft Access nemôže exportovať tabuľku do XML, keď je otvorená v dizajne. Zatvorte objekt a skúste to znova. @@@ 1 @@@ 1
31549 Hotový import dokumentu '|'.
31550 Nie všetky vaše údaje sa úspešne importovali. Popisy chýb s priradeným počtom riadkov zlých záznamov nájdete v tabuľke aplikácie Microsoft Access „| 1“.
31551 Na internetovú adresu (http: //, ftp: //) je možné exportovať iba súbory XML. Zadajte cestu, ktorá smeruje na miesto v počítači alebo v sieti. @@@ 1 @@@ 1
31552 Dokumenty, ktoré importujete, obsahujú informácie o schéme XML (XSD) vytvorené mimo Microsoft Access. @ Informácie o schéme XML vytvorené mimo Microsoft Access nie sú podporované. Ak budete pokračovať, program Microsoft Access importuje iba údaje a ignoruje schému XML. @ Chcete pokračovať? @ 19 @@@ 1
31553 Hodnota vlastnosti Značka akcie nesmie presiahnuť 1024 znakov.
31554 Pokúšate sa použiť príliš veľa značiek akcií. @ Zrušte začiarknutie niektorých vybraných značiek. @@ 1 @@@ 1
31555 Zadaná transformácia úspešne neprevedla údaje.

Prajete si uložiť kópiu údajov na export na '|' na riešenie problémov?

31556 Ak chcete zobraziť závislosti objektov alebo zmeniť možnosť Sledovať názov informácií o automatických opravách, musí program Microsoft Access zavrieť všetky objekty a aktualizovať informácie o závislostiach. @ Môže to trvať niekoľko minút. Chcete pokračovať? @@ 21 @ 1 @ 553713744 @ 1
31557 Aplikácia Microsoft Access nemôže aktualizovať informácie o závislosti, pretože jeden alebo viac objektov je otvorených. @ Zatvorte všetky objekty a skúste to znova. @@ 1 @@@ 3
31558 Možnosť Sledovať informácie o automatických opravách názvov generuje mapy mien pre objekty v databáze. Môže to trvať niekoľko minút. @ Chcete ponechať túto možnosť zapnutú? @@ 3 @@@ 1
31559 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo pripojiť k webovým serverom, ktoré ste zadali. Overte adresu servera alebo sa obráťte na svojho správcu.
31560 Zadaná stránka nepodporuje prepojenie s databázou Microsoft Access. Na webe musí byť spustený program Microsoft SharePoint Foundation.
31561 Zadaná stránka nepodporuje import údajov do databázy Microsoft Access. Na webe musí byť spustený program Microsoft SharePoint Foundation.
31562 Zadaná stránka neobsahuje žiadne zoznamy. Overte adresu stránky alebo kontaktujte svojho správcu stránky.
31563 Aplikácia Microsoft Access nemohla povoliť automatické opravy názvov pre jeden alebo viac objektov, pretože program Access nemohol tieto objekty otvoriť a uložiť. Operácia otvorenia alebo uloženia mohla zlyhať z jedného alebo viacerých z nasledujúcich dôvodov - objekt je už otvorený, nemáte oprávnenie na otvorenie objektu v návrhovom zobrazení, databáza je iba na čítanie alebo zdroj súboru. prepojenú tabuľku sa nepodarilo nájsť. @@@ 2 @ 1 @ 553713743 @ 1
31564 Na generovanie závislostí objektov musí byť zapnutá možnosť Sledovať informácie o automatických opravách názvu. @ Povoliť automatické opravy názvov a pokračovať? @@ 5 @ 1 @ 553713744 @ 1
31565 Pred zobrazením závislostí objektov je potrebné aktualizovať informácie o závislostiach. Môže to trvať niekoľko minút. @ Chcete pokračovať? @@ 5 @ 1 @ 553713744 @ 1
31566 Funkcia závislostí objektov nie je pre túto databázu povolená, pretože je potrebné aktualizovať informácie o závislostiach. @@@ 5 @ 1 @ 553713744 @ 1
31567 Objekt, ktorý ste vybrali na table Závislosti objektov, už v databáze neexistuje. @@@ 1 @@@ 1
31568 Nemáte potrebné povolenia na generovanie informácií o závislosti pre vybratý objekt. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31569 Ak chcete zobraziť informácie o závislosti, musíte vybrať tabuľku, dotaz, formulár alebo zostavu. @@@ 1 @ 1 @ 553713742 @ 1
31570 Informácie o závislosti nemožno vygenerovať, pretože mapy mien buď chýbajú, alebo sú zastarané. Zapnite možnosť Sledovať názov informácií o automatických opravách, uistite sa, že máte dostatočné povolenia na otvorenie objektu v návrhovom zobrazení, a uistite sa, že databáza nie je iba na čítanie. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31571 Informácie o závislostiach nie je možné vygenerovať, pretože mapy mien sú zastarané a databáza je iba na čítanie. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31572 Aplikácia Microsoft Access nemôže vygenerovať informácie o závislosti pre nový neuložený objekt. Uložte nový objekt a potom skontrolujte závislosti objektu. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31573 Aplikácia Microsoft Access nemôže generovať informácie o závislosti pre objekty v projekte. @@@ 1 @@@ 1
31574 Aplikácia Microsoft Access nemôže exportovať neviazané formuláre alebo správy ako dokumenty XML.
31575 Všetky otvorené objekty musia byť pred zálohovaním databázy alebo projektu zatvorené. @ Chcete, aby program Microsoft Access tieto objekty zavrel? @@ 19 @@@ 2
31576 Aplikácia Microsoft Access nemôže zálohovať túto databázu alebo projekt, pretože je otvorený jeden alebo viac objektov. @ Zatvorte všetky objekty a skúste to znova. @@ 1 @@@ 3
31577 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo pripojiť na web, ktorý ste zadali. Overte adresu stránky alebo kontaktujte správcu stránky.
31579 Tabuľku nebolo možné exportovať, pretože nemáte dostatočné povolenia. Kontaktujte svojho správcu stránky.
31580 Zoznam so zadaným názvom už existuje. Zadajte iné meno a skúste to znova.
31581 Názov zoznamu nesmie obsahovať žiadne z nasledujúcich znakov: /: *? ”” <> |. Zadajte iné meno a skúste to znova.
31582 Aplikácia Microsoft Access nemôže generovať informácie o závislosti pre objekty v replike databázy. @@@ 1 @@@ 1
31583 Import z '|' bol dokončený.
31584 Prepojenie na '|' bolo dokončené.
31585 Export '| 1' do '| 2' bol dokončený.
31586 Zadaná stránka nepodporuje import údajov z databázy Microsoft Access. Na webe musí byť spustený program Microsoft SharePoint Foundation.
31587 Aplikácia Microsoft Access nemôže generovať informácie o závislosti, pretože je vypnutá možnosť Sledovať informácie o automatických opravách názvov. Túto možnosť nie je možné zapnúť, pretože databáza je buď iba na čítanie, alebo nemáte dostatočné povolenia. @@@ 1 @@@ 1
31588 Chyba pri exportovaní obrazového súboru „| 1“ na zadanú cestu „| 2“.
31589 Zadaná transformácia zlyhala pri úspešnej transformácii vašich údajov. |
31590 Zoznam s názvom „| už existuje. Musíte použiť iný názov alebo prejsť na web a odstrániť zoznam.
31591 Aplikácia Microsoft Access nedokáže exportovať súbor „| 1“ do servera Microsoft SharePoint Foundation z dôvodu obmedzení počtu zobrazení jednotlivých typov údajov v zozname servera Microsoft SharePoint Foundation. @ V Pomocníkovi nájdete presné obmedzenia a podrobnosti, ako na vytvorenie dotazu, ktorý definuje zoznam Microsoft SharePoint Foundation, ktorý chcete vytvoriť. @@ 2 @ 1 @ 553714173 @ 1
31592 Nemožno nájsť zadaný súbor schémy '|'. Odstráňte alebo aktualizujte odkaz na súbor a skúste to znova importovať. @@@ 1 @@@ 1
31593 V programe Microsoft Access sa vyskytla chyba pri spracovávaní schémy XML v súbore '| 1'.

| 2 @@@ 1 @@@ 1

31594 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo exportovať údaje XML do priečinka „| 1“. @@@ 1 @@@ 1
31595 Táto databáza bola uložená v programe Microsoft Access | formát súboru. @ Informácie o tom, ako importovať údaje z tejto databázy do nového súboru, získate po kliknutí na Office.com v časti Získanie S.tarstránka Microsoft Access. @@ 1 @@@ 1
31596 Nie je možné načítať špecifikáciu '|'. Pokúste sa znova vytvoriť špecifikáciu. @@@ 1 @@@ 1
31597 XML špecifikácii sa nepodarilo overiť podľa schémy. V nasledujúcom riadku dokumentu XML sa vyskytla chyba: | .@@@ 1 @@@ 1
31598 XML špecifikácii sa nepodarilo overiť podľa schémy. V nasledujúcej špecifikácii reťazca XML sa vyskytla chyba: | 1 Možná hodnota môže byť jedna z nasledujúcich '| 2'. @@@ 1 @@@ 1
31599 Zadaný názov „| 1“ nie je možné nastaviť z jedného z nasledujúcich dôvodov:
? Zadaný názov nie je jedinečný.
? Zadaný názov je prázdny.
? Zadaný názov nie je v súlade s pravidlami pre pomenovanie objektov v programe Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
31600 Zadaný popis '|' je príliš dlhý. Popis nesmie obsahovať viac ako 255 znakov. @@@ 1 @@@ 1
31601 Špecifikácia neobsahuje popis. '|'. @@@ 1 @@@ 1
31602 Špecifikácia so zadaným indexom neexistuje. Zadajte iný index. '|'. @@@ 1 @@@ 1
31603 Názov '|' sa už používa. Zadajte iný názov alebo kliknite na tlačidlo Spravovať dátové úlohy a premenujte existujúcu špecifikáciu. @@@ 1 @@@ 1
31604 Požadovaný prvok chýba pod a pre formát s pevnou šírkou. @@@ 1 @@@ 1
31605 Atribút Width je povinný pre všetky prvky pod or pre formát s pevnou šírkou. @@@ 1 @@@ 1
31606 Cieľová databáza sa nedá otvoriť. Ak je databáza otvorená, zatvorte ju a skúste to znova. @@@ 1 @@@ 1
31607 Atribút Path je povinný pre všetky formáty okrem ImportWSS, ImportOutlook a ExportXML.
31608 Do poľa Uložiť ako zadajte názov špecifikácie importu.
31609 Do poľa Uložiť ako zadajte názov špecifikácie exportu.
31610 Prajete si vymazať '|'?
31611 Do poľa Názov súboru zadajte názov zdrojového alebo cieľového súboru.
31612 Špecifikáciu sa nepodarilo vykonať. Skúste znova vytvoriť špecifikáciu.
31613 Ako spôsob zoskupovania objektov v databáze ste vybrali „“ Tabuľky a súvisiace pohľady ”.“ Na vytvorenie skupín je potrebné aktualizovať informácie o závislostiach objektov. Veľké databázy to budú chvíľu trvať. @ Chcete pokračovať? @@ 3 @@@ 1
31614 Naozaj chcete odstrániť položku '|' zo zoznamu Kategórie? @ Upozorňujeme, že jednotlivé skupiny a odkazy na objekty v databáze budú odstránené, ale nebudú odstránené ani samotné objekty. @@ 3 @@@ 1
31615 Naozaj chcete odstrániť skupinu? @ Upozorňujeme, že budú odstránené iba skratky, a nie skutočné objekty. @@ 3 @@@ 1
31616 Duplicitný názov položky @ Položka s názvom | už v zozname kategórií existuje. Zadajte iný názov položky. @@ 1 @@@ 1
31617 Duplicitný názov skupiny @ Skupina s názvom | už existuje. Zadajte iný názov skupiny. @@ 1 @@@ 1
31618 Názov prázdnej položky @ Nezadali ste názov položky, ktorú ste pridali do zoznamu Kategórie. @@ 1 @@@ 1
31619 Prázdny názov skupiny @ Nezadali ste názov skupiny. @@ 1 @@@ 1
31620 Týmto sa vymaže všetok obsah vašich systémových tabuliek MSysNavPaneXXX. @ Chcete pokračovať? @@ 3 @@@ 1
31621 Skratka s názvom '| 1' k objektu '| 2' v tejto skupine už existuje. @@@ 1 @@@ 1
31622 Pre prepojenú tabuľku nie je možné zmeniť popis tabuľky
31623 Microsoft Access importoval do obľúbenej databázy položky „Obľúbené“ a ďalšie skupiny. Ak zmeníte importované skupiny v Accesse 2007 alebo vyššom, tieto zmeny sa nezobrazia, ak otvoríte databázu v staršej verzii Accessu. Ak tiež zmeníte importované skupiny pomocou staršej verzie programu Access, tieto zmeny sa nezobrazia, ak otvoríte databázu v programe Access 2007 alebo novšej. @@@ 1 @@@ 1
31624 Zadajte platný dátum. @@@ 1 @@@ 1
31625 Zadajte platnú hodnotu. @@@ 1 @@@ 1
31626 | Boli nájdené problémy, ktoré by mohli viesť k nežiaducemu správaniu alebo chýbajúcim údajom. @ Chcete sprievodcu zrušiť a skontrolovať problémy? @ Kliknutím na tlačidlo Nie problémy ignorujete a budete pokračovať v migrácii.
31627 Kópia databázy bola presunutá do. Pokračovať v otváraní aktuálneho súboru?
31628 Presun na SharePoint nie je podporovaný pre databázy, ktoré majú vypnutú vlastnosť AllowBypassKey.
31629 Šablónu '| 1' sa nepodarilo vytvoriť inštanciu. @ | 2 @@@@@ 3
31630 Nepodarilo sa nastaviť vlastnosť databázy '|'.
31631 Názov objektu '|' sa nedá použiť, pretože nedodržiava pravidlá pomenovania objektov.
31632 Nepodarilo sa načítať '| 1' do '| 2'.
31633 '|' nie je podporovaný typ AccessObject.
31634 Nepodarilo sa vytvoriť vzťah '|'.
31635 Manifest.xml sa nezhoduje s definovanou schémou. |
31636 Tables.xml neexistuje.
31637 Túto šablónu nie je možné použiť, pretože vyžaduje novšiu verziu programu Microsoft Access.

Na stránke Office.com nájdete najnovšie šablóny, ktoré môžete použiť s aktuálnou verziou programu Microsoft Access.

31638 Pri načítaní súboru Tables.xml sa vyskytli chyby.
31639 Manifest.xml neexistuje.
31640 Relationships.xml sa nezhoduje s požadovanou schémou.
31641 Pri otváraní šablóny sa vyskytla neočakávaná chyba.
31642 NavPane.xml nezodpovedá požadovanej schéme.
31643 '|' nie je platná šablóna.
31644 Nepodarilo sa vytvoriť databázu so zadaným CollatingOrder.
31645 Nepodarilo sa nastaviť | 1 na | 2 '| 3'.
31646 Nepodarilo sa načítať súbor NavPane.xml.
31647 Pri otáčaní | 1 '| 2' sprava doľava sa vyskytla chyba.
31648 Pri vykonávaní automatických opráv mien sa vyskytla chyba.
31649 Pri opravovaní štítkov na | 1 '| 2' sa vyskytla chyba.
31650 Zdrojový súbor '| 1' pre | 2 '| 3' neexistuje.
31651 Názov objektu '|' nebolo možné použiť, pretože už existuje iný objekt s rovnakým názvom.
31652 Nemáte výhradný prístup k databáze. Vaše zoznamy SharePointu v súčasnosti nie je možné presunúť do režimu offline ani do pamäte cache. Skúste to znova neskôr.
31653 Aplikácia Microsoft Access nedokáže previesť vaše zoznamy offline. Zistil sa kruhový vzťah.
31654 Prístup zamietnutý. Nemáte oprávnenie na server SharePoint. Overte povolenia a skúste to znova.
31655 Microsoft Outlook nemohol byť started. Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný a správne nastavený program Outlook.
31656 Ak chcete povoliť túto funkciu, v tomto počítači musíte mať program Microsoft Office Outlook 2007 alebo novší.
31657 Nemôžete nastaviť zhromažďovanie údajov pomocou e-mailovej úlohy, pretože vaša databáza dosiahla limit maximálnej veľkosti. Uvoľnite miesto na disku a skúste to znova.
31658 Vybratá tabuľka alebo dopyt neobsahuje žiadne polia, ktoré podporujú zhromažďovanie údajov pomocou e-mailu.
31659 | je iba na čítanie. Na zhromažďovanie alebo aktualizáciu údajov o tomto objekte nemôžete používať e-mailové správy.
31660 Pomocou e-mailových správ nemôžete zhromažďovať údaje pre dotazy na akcie, dotazy špecifické pre SQL a dotazy na parametre.
31661 Zadané pole e-mailovej adresy neobsahuje žiadne platné adresy. Zadajte ďalšie pole.
31662 Zadaná hodnota nie je platná pre maximálny počet odpovedí.
31663 Zadaná hodnota nie je platná pre dátum a čas, kedy sa má zastaviť.
31664 Dátum a čas na zastavenie spracovania odpovedí musí byť väčší ako aktuálny dátum a čas.
31665 |
31666 Metóde UpdateDependencyInfo sa nepodarilo aktualizovať jeden alebo viac objektov. Aplikácia Microsoft Access vytvorila v aktuálnej databáze tabuľku zlyhaní ukladania automatických názvov s ďalšími informáciami o zlyhávajúcich objektoch. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31667 Prajete si vymazať všetky vybrané objekty? Odstránením týchto objektov ich odstránite zo všetkých skupín. @ Formuláre, správy a moduly nemôžete vrátiť späť. @@ 20 @@@ 2
31668 Aplikácia Microsoft Access nepodporuje otváranie stránok HTML. @@@ 2 @@ 4294967294 @ 1
31669 Zmeny vzhľadu nie sú pre stránky prístupu k údajom podporované. @ Ak chcete zmeniť vzhľad dátovej stránky, použite program Microsoft Access 2003 alebo starší. @@ 2 @@ 4294967294 @ 1
31670 Aplikácia Microsoft Access nepodporuje túto operáciu pre stránky prístupu k údajom. Na vykonanie tejto operácie použite Microsoft Access 2003 alebo starší. @@@ 1 @@@ 1
31671 |
31672 | 1 | 2
31673

TECHNICKÉ ÚDAJE

ID korelácie: | 1
Dátum a čas: | 2

31674 Táto operácia nie je podporovaná pre tabuľky prepojené so SharePointom. Ak chcete spravovať tabuľky prepojené so SharePointom, ukážte na Získanie externých údajov v ponuke Údaje a potom kliknite na Zoznam SharePoint.
31675 V tejto databáze boli urobené zmeny staršou verziou Accessu alebo externým zdrojom. Aby bolo možné v navigačnej table použiť skupinu Tables and Related Views, je potrebné znovu vytvoriť strom závislostí. Môže to chvíľu trvať. @ Myslíte si chcete pokračovať? @@ 3 @@@ 1
31676 Prajete si vymazať všetky vybrané objekty? Vymazaním týchto objektov ich odstránite zo všetkých skupín. @@@ 20 @@@ 2
31677 Z deaktivovanej (nedôveryhodnej) databázy nemôžete vytvoriť súbor .accde alebo .mde. Ak dôverujete zdroju tejto databázy, môžete ho povoliť pomocou panela správ. @@@ 1 @@@ 1
32000 Akciu makra „| 1“ nie je možné spustiť so zadaným argumentom „| 2“, ani keď je vypnutá, alebo keď sa volá z vloženého makra. @@@ 1 @@@ 1
32001 „|“ RunCommand nie je možné spustiť v deaktivovanom režime. @@@ 1 @@@ 1
32002 Nie je možné otvoriť alebo spustiť makro „|“, pretože je neplatné. @@@ 1 @@@ 1
32003 „|“ akcia vyžaduje platný názov ovládacieho prvku, ktorý zodpovedá podformuláru alebo podreportu. @@@ 1 @@@ 1
32004 Názov kontroly '|' je nesprávne napísaný alebo odkazuje na ovládací prvok, ktorý neexistuje. @ Ak je názov neplatného ovládacieho prvku v makre, v dialógovom okne Akcia zlyhala sa po kliknutí na tlačidlo OK zobrazí názov makra a argumenty makra. Otvorte okno Makro a zadajte správny názov ovládacieho prvku. @@ 1 @@@ 1
32005 Jedna alebo viac akcií nie je známych a nedá sa prilepiť. @@@ 1 @@@ 1
32006 Aplikácia Microsoft Access nemohla pochopiť formát makra.
32007 Akcia makra „| 1“ vyžaduje hodnotu pre argument „| 2“. @@@ 1 @@@ 1
32008 Akcia makra „| 1“ má neplatnú hodnotu pre argument „| 2“. @@@ 1 @@@ 1
32009 SubMacro potrebuje platný argument názvu
32010 Zadaný text nie je položkou v zozname.
32011 Aplikácia Microsoft Access nemôže analyzovať výraz: | 1.
32012 Akcia ApplyOrderBy vyžaduje platný názov ovládacieho prvku, ktorý zodpovedá podformuláru alebo podreportu. @@@ 1 @@@ 1
32013 V údajovom makre sa vyskytla neznáma chyba. @@@ 1 @@@ 1
32014 Naozaj chcete natrvalo odstrániť | 1 z tabuľky? Ak je tabuľka otvorená, zmena nebude vykonaná, kým sa tabuľka neuloží.
32015 Vymazanie položky „| 1“ zlyhalo.
32016 Premenovanie zlyhalo pre „| 1“.
32017 Príkaz SQL je neplatný.
32018 Zmeny sa možno neuložili.
32019 Chyba časového limitu. Spracovanie servera zlyhalo.
32020 Pri kontrole stavu údajového makra sa vyskytla chyba. @ Ak chcete chybu zobraziť, vyhľadajte identifikátor DataMacroInstanceID „| 1“ v tabuľke USysApplicationLog. @@ 1 @@@ 1
32021 Podmienky If a Else If sú povinné argumenty.
32022 Makro nie je možné importovať, pretože je neplatné.
32023 Akcia '| 1' nie je pre aktuálny kontext platná.
32024 Dátové makro nemôže podporovať ďalšie parametre.
32500 Skupina „| zadali ste neplatné. @@@ 1 @@@ 1
32501 Kategória '|' zadali ste neplatné. @@@ 1 @@@ 1
32502 Zadaná hodnota nie je platná pre pole „|. @ @ Napríklad ste mohli zadať text do číselného poľa alebo k číslu, ktoré je väčšie ako povoľuje nastavenie FieldSize. @@ 1 @@@ 1
32503 Podpora exportu do.PDF alebo .XPS nie je na tomto počítači nainštalovaný. @@@ 1 @@@ 1
32504 Zadaný text nie je položkou v zozname. @ Chcete upraviť položky v zozname? @@ 20 @@@ 4
32505 Microsoft Access obnovil túto databázu. Preskúmajte databázu a overte, či v nej nechýbajú žiadne databázové objekty. @@@ 1 @@@ 1
32506 Microsoft Access obnovil túto databázu, ale zistilo sa, že jedna alebo viac tabuliek obsahovalo poškodenie údajov a boli odstránené. Odstránené tabuľky sa zaznamenali do tabuľky MSysRecoveryErrors. Táto tabuľka je momentálne zobrazená v údajovom liste. @@@ 1 @@@ 1
32507 Microsoft Access obnovil túto databázu, ale zistilo sa, že jedna alebo viac tabuliek obsahovalo poškodenie údajov a boli odstránené. Odstránené tabuľky sa zaprotokolovali do tabuľky MSysRecoveryErrors. @@@ 1 @@@ 1
32508 Príkaz „Uložiť ako kontakt Outlook“ zlyhal. @@@ 1 @@@ 1
32509 Príkaz „Pridať z Outlooku“ zlyhal. @@@ 1 @@@ 1
32510 Aplikácia Microsoft Access nemohla nájsť žiadne polia, ktoré by zodpovedali poliam v kontakte programu Microsoft Outlook. @@@ 1 @@@ 1
32511 Úspešne pridané | kontakt (y). @@@ 1 @@@ 1
32512 Túto databázu nemôžete uložiť vo formáte staršej verzie, pretože používa funkcie, ktoré vyžadujú aktuálny formát súboru. @ Medzi tieto funkcie patria prílohy, polia s viacerými hodnotami, údaje offline, makrá údajov, vypočítané stĺpce, odkazy na nepodporované externé súbory, novšie triedenie objednávky, novšie typy šifrovania a ovládacie prvky navigácie. @@ 1 @@@ 1
32513 Pred uložením databázy musia byť zatvorené všetky otvorené objekty. @ Chcete, aby program Microsoft Access zatvoril všetky otvorené objekty? @@ 19 @@@ 2
32514 Aplikácia Microsoft Access nemôže uložiť túto databázu do inej verzie, pretože jeden alebo viac objektov je otvorených. @ Zatvorte všetky objekty a skúste to znova. @@ 1 @@@ 3
32515 Chystáte sa odstrániť zoznam a všetky jeho údaje z lokality SharePoint. Chceš pokračovať?
32516 Zadaný reťazec filtra nie je platný alebo v súčasnosti nemôžete použiť filter.
32517 Tento zoznam SharePoint alebo jeden zo súvisiacich zoznamov na webe SharePoint neexistuje.
32518 Vyskytli sa nasledujúce chyby:

32519 Hodnota zadaná pre parameter Type je neplatná. Zadajte jednu z nasledujúcich možností: Výkaz, Formulár, Dotaz alebo Tabuľka.
32520 Oprava bola zrušená. Ak chcete súbor opraviť manuálne, v ponuke Súbor ukážte na položku Spravovať databázu a potom kliknite na položku Komprimovať a opraviť databázu.
32521 Hodnotu tohto majetku nemôžete zmeniť v udalosti OnPaint. @@@ 1 @@@ 1
32522 Neboli importované žiadne kontakty. Žiadne z polí nemá potrebné '|' špecifikovaná nehnuteľnosť. @@@ 1 @@@ 1
32523 Spustenie vlastného makra v tomto prehľade zlyhalo a bráni vykresleniu prehľadu. @@@ 1 @@@ 1
32524 Prístupu sa nepodarilo vytvoriť '| 1'. @ | 2 @ Skontrolujte, či sú názov súboru (a umiestnenie, ak je poskytnuté) v správnom formáte, napríklad c: locationfile name. @ 1 @@@ 1
32525 Prístupu sa nepodarilo stiahnuť šablónu z Office.com.
32526 Pokúsili ste sa vytvoriť súbor .mdb na webe SharePoint. Na serveroch SharePoint môžete vytvárať iba súbory databázy Accessu 2007 - 2013 (.accdb). Buď zmeňte typ súboru, alebo vyberte iné umiestnenie.
32527 Pokúsili ste sa vytvoriť súbor .adp na webe SharePoint. Na serveroch SharePoint môžete vytvárať iba súbory databázy Accessu 2007 - 2013 (.accdb). Buď zmeňte typ súboru, alebo vyberte iné umiestnenie.
32528 Aplikácia je zakázaná a je možné, že nebude možné vytvoriť databázy.
32529 Táto operácia nie je podporovaná pre parametrizované dotazy alebo objekty založené na parametrizovaných dotazoch. @@@ 1 @@@ 1
32530 Zdieľanie s Microsoft SharePoint Foundation vyžaduje, aby bola databáza vo formáte Access 2007 alebo vyššom.
32531 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo vytvoriť zoznam SharePoint. Môže to byť preto, že nemáte potrebné povolenia.
32532 Projekt nie je možné previesť do tohto formátu. Projekt je možné previesť iba do formátu Access 2000 alebo novšieho.
32533 Nepodarilo sa vytvoriť pole „| 1“ v tabuľke „| 2“
32534 Nepodarilo sa odstrániť preddefinované pole '| 1' v tabuľke '| 2'
32535 Nepodarilo sa premenovať pole '| 1' v zozname SharePoint '| 2'
32536 Zadaný príkaz (OutputTo) nie je teraz k dispozícii. Zatvorte objekty otvorené v návrhovom alebo rozloženom zobrazení a skúste to znova. @@@ 1 @@@ 1
32537 Je možné vytvoriť iba 256 TempVars. Uistite sa, že ste odstránili všetky TempVars, ktoré nie sú potrebné.
32538 TempVars môže ukladať iba údaje. Nemôžu ukladať predmety.
32539 TempVars môže ukladať iba reťazce s najviac 65,356 XNUMX znakmi.
32540 Názov tohto TempVar je príliš dlhý. Názvy TempVar môžu mať najviac 256 znakov. Použite kratší názov.
32541 Ak chcete nastaviť alebo odstrániť tempo, musíte zadať menorary premenná.
32542 Musíte určiť hodnotu pre nastavenie temparary premenná na.
32543 Chcete sa pripojiť k existujúcemu SQL Server databázy? @ Vyberte Nie, ak chcete vytvoriť novú SQL Server databáza. @@ 16 @@@ 4
32544 Pokúšate sa previesť kódovanú databázu. Dekódujte databázu a potom to skúste znova.

Na ochranu prevedenej databázy použite príkaz Šifrovať heslom.

32545 Pokúšate sa previesť heslom chránenú databázu. Odstráňte heslo a potom to skúste znova.

Na ochranu prevedenej databázy použite príkaz Šifrovať heslom.

32546 Pokúšate sa previesť kódovanú databázu, ktorá používa heslo. Dekódujte databázu, odstráňte heslo a potom to skúste znova.

Na ochranu prevedenej databázy použite príkaz Šifrovať heslom.

32547 Pokúšate sa previesť databázu zašifrovanú heslom. Odstráňte heslo a potom to skúste znova.

Na ochranu prevedenej databázy použite príkaz Nastaviť heslo databázy.

32548 Pri zobrazovaní poštovej správy sa vyskytla chyba. Skontrolujte, či v programe Outlook nie sú otvorené žiadne dialógové okná, a skúste to znova.
32549 '|' obsahuje viac ako 10,000 XNUMX riadkov. Spracovanie môže trvať niekoľko okamihov. Chcete pokračovať?
32550 '|' je prázdne vyhľadávacie pole. Pre toto pole nebudete môcť zhromažďovať údaje. Pokračujte odstránením prázdneho vyhľadávacieho poľa zo zoznamu polí, ktoré majú byť zahrnuté v tejto e-mailovej správe.
32551 Pri zobrazovaní úlohy sa vyskytla chyba. Skontrolujte, či v programe Outlook nie sú otvorené žiadne dialógové okná, a skúste to znova.
32552 Tento príkaz nie je k dispozícii pri otvorení databázy z webového servera. Prajete si uložiť lokálnu kópiu databázy?
32553 Ak chcete podpísať a nasadiť databázu, musíte použiť databázu vytvorenú pomocou aplikácie Microsoft Office Access 2007 alebo novšej. Preveďte databázu do formátu Access 2007 a start proces podpisovania znova.
32554 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo vytvoriť balíček nasadenia s aktuálnou databázou. Skontrolujte cestu k súboru. @@@ 1 @@@ 1
32555 Microsoft Access nemohol podpísať aktuálnu databázu. Zaistite, aby bol digitálny certifikát použitý na podpísanie databázy platný. @@@ 1 @@@ 1
32556 Microsoft Access nemohol extrahovať databázu. Skontrolujte názov súboru a cestu k súboru. @@@ 1 @@@ 1
32557 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo stiahnuť zabalenú databázu. Sieť alebo problémy s webovou stránkou mohli zabrániť stiahnutiu. Starznova stiahnite súbor alebo vyhľadajte web a uistite sa, že je funkčný. @@@ 1 @@@ 1
32558 Požiadali ste o neplatný súbor. Súbor môže byť poškodený. Kontaktujte osobu, ktorá súbor vytvorila, a požiadajte o novú kópiu. @@@ 1 @@@ 1
32559 Šablóna je v neznámom formáte a nedá sa otvoriť.
32560 Zadaná šablóna neexistuje.
32561 '|' nie je platná šablóna databázy.
32562 Zadanú šablónu nie je možné vytvoriť v zadanom formáte súboru. Zadajte iný formát súboru pre novú databázu.
32563 Súbor so šablónou nemôžete použiť na vytvorenie databázy priamo na serveri SharePoint.
32564 Zdá sa, že nejde o súbor šablóny. Súbor sa mohol poškodiť alebo formát balíka môže obsahovať chybu.
32565 | 0 '| 1' sa nepodarilo prečítať zo súboru šablóny. Objekt môže byť v nerozpoznanom formáte alebo obsahovať neplatné údaje.
32566 Tabuľku „| 0“ v šablóne nebolo možné priradiť k zoznamu SharePointu s ID | 1.
32567 | 0 '| 1' v šablóne sa nepodarilo načítať z textu kvôli chybe analýzy.

|2

32568 Tabuľku | 0 alebo jedno z jej polí nebolo možné úspešne premenovať.
32569 Nepodarilo sa pridať odkaz na VBA | 0
32570 Vzorový replik alebo repliku nie je možné previesť do formátu súboru programu Access 2007. @@@ 1 @@@ 1
32571 Ak je navigačná tabla uzamknutá, jeho obsah sa nemusí dať zmeniť.
32572 Programy Access nepodporujú vlastné skupiny na navigačnej table. Z programu Access Project nemôžete importovať alebo exportovať vlastné skupiny.
32573 Aplikácia Microsoft Access nemôže vykonať operáciu exportu.
32575 Príkaz acCmdExport pre RunCommand bol zastaraný. Použite akciu OutputTo alebo niektorý z konkrétnejších príkazov RunCommands, napríklad acCmdExportExcel, acCmdExportRTF a acCmdExportText.
32576 Príkaz acCmdImport pre RunCommand bol zastaraný. Použite jeden z konkrétnejších príkazov RunCommands, napríklad acCmdImportAttachAccess, acCmdImportAttachExcel a acCmdImportAttachText.
32577 Príkaz acCmdLinkTables pre RunCommand bol zastaraný. Použite jeden z konkrétnejších príkazov RunCommands, napríklad acCmdImportAttachAccess, acCmdImportAttachExcel a acCmdImportAttachText.
32578 Microsoft Access nemohol načítať databázový stroj Accessu. Znova spustite nastavenie a restarAplikácia. @@@ 1 @@@ 1
32579 Nemáte oprávnenie na zápis na tento server SharePoint. Požiadajte o pomoc správcu stránky.
32580 Súbor nie je možné zverejniť pretože súbor je rezervovaný alebo uzamknutý na úpravy iným používateľom.
32581 Distribuované objekty správy SQL (SQL-DMO) musia byť na stroji so systémom Microsoft Access.
32582 Zadaný názov súboru nebolo možné použiť na vytvorenie databázy. Zadajte iný názov databázy.
32583 Pri pokuse o vytvorenie databázy sa vyskytla chyba.
32584 V aktuálnej databáze neexistuje žiadny objekt s daným menom a typom.
32585 Táto funkcia je k dispozícii iba v ADP. @@@ 1 @@@ 1
32586 Tento databázový objekt nie je možné uložiť ako správu. @@@ 1 @@@ 1
32587 Zadaná hodnota zdroja je neplatná. @@@ 1 @@@ 1
32588 Tabuľka, ku ktorej sa pokúšate pripojiť, je momentálne otvorená a pred pokračovaním musí byť zatvorená. Chcete uložiť zmeny a zavrieť tabuľku? @@@ 20 @@@ 2
32589 V programe Microsoft Access sa vyskytla chyba pri pokuse o zatvorenie tabuľky. @@@ 1 @@@ 1
32590 Nemôžete sa prepojiť s databázou, ktorá je uložená na internetovom umiestnení. Najskôr by ste mali uložiť databázu na umiestnenie, ktoré používa Universal Naming Convention (UNC), napríklad zdieľanie na serveri, a potom ju prepojiť. @@@ 1 @@@ 1
32591 Zadaná cesta k súboru je neplatná. Zadajte úplnú cestu k súboru. @@@ 1 @@@ 1
32592 Prípona názvu súboru '|' nie je platné pre formát, do ktorého sa pokúšate exportovať. Táto akcia je potenciálne nebezpečná. Chceš pokračovať? @@@ 20 @@@ 2
32593 Prepísať existujúcu tabuľku alebo dopyt '|'? @@@ 20 @@@ 2
32594 Príkaz Zobraziť históriu stĺpcov nie je k dispozícii, keď pracujete so zoznamom SharePoint offline. Znova sa pripojte k zoznamu a skúste to znova. @@@ 1 @@@ 1
32595 Aplikácia Microsoft Access nemôže odstrániť zoznam SharePoint, pretože nemáte potrebné povolenia na odstránenie zoznamu alebo bol zoznam premenovaný alebo už neexistuje.
32596 Doplnok Microsoft Access Outlook je v aplikácii Microsoft Outlook zakázaný. Ak chcete zhromažďovať údaje pomocou e-mailových správ v programe Microsoft Access, overte, či je tento doplnok nainštalovaný a povolený v rámci programu Microsoft Outlook.
32597 Táto databáza obsahuje odkazy na zoznamy na vybranej lokalite SharePoint.

Chcete mať možnosť pridávať skratky do ponuky Zobraziť každého zoznamu? Toto umožní ostatným ľuďom otvárať formuláre a správy z webovej stránky SharePoint.

32598 Názov '|' sa už používa. Zadajte iný názov. @@@ 1 @@@ 1
32599 Z internetovej adresy (http: //, ftp: //) je možné importovať iba súbory XML. Zadajte cestu, ktorá smeruje na miesto v počítači alebo v sieti. @@@ 1 @@@ 1
32600 Zoznam | 1 už používa tabuľka odkazov | 2. Vyberte iný zoznam.
32601 Chystáte sa zmeniť stránky. Všetky zmeny, ktoré ste vykonali v odkazových tabuľkách, budú zahodené. Chcete pokračovať bez uloženia týchto zmien?
32602 Akcia alebo metóda SetProperty zlyhala, pretože neexistoval žiadny kontext formulára alebo zostavy. @ Ak chcete vytvoriť správny kontext pre SetProperty, zavolajte OpenForm alebo OpenReport pred volaním SetProperty alebo zavolajte SetProperty z udalosti vo formulári alebo zostave. @@ 1 @@@ 1
32603 Údaje zoznamu SharePoint sa uložia do tejto databázy. Ak je táto databáza zdieľaná, budú ju môcť zobraziť používatelia, ktorí nemajú povolenie na prezeranie týchto údajov.
32604 Pri zverejňovaní vašej databázy sa vyskytla chyba. Skontrolujte svoju adresu URL a povolenia na zverejnenie a potom to skúste znova.
32605 Váš zdroj údajov obsahuje viac ako 255 polí (stĺpcov). Access importuje iba prvých 255 polí.
32606 Niektoré typy polí, napríklad polia prílohy a vypočítané polia, nie sú v databáze MDB alebo ADP podporované. Chceš pokračovať?
32607 Typy polí, ako sú polia prílohy a vypočítané polia, nie sú podporované vo formátoch databázy MDB alebo ADP. Ak v tabuľkách zdrojovej databázy existujú nejaké nepodporované typy polí, tieto polia sa neimportujú. Chceš pokračovať?
32608 Tento databázový súbor nemožno previesť, pretože obsahuje prepojené tabuľky, ktoré odkazujú na jeden alebo viac súborov, ktoré nemožno nájsť. Ak chcete pokračovať, odstráňte tieto prepojené tabuľky alebo opravte odkazy. @@@ 1 @@@ 1
32609 | 1 nemôže načítať prispôsobenie „| 2“. Tento názov prispôsobenia už bol načítaný.
32610 Automatická konfigurácia aktuálnej verzie aplikácie Microsoft Access zlyhala. Vaša databáza nemusí fungovať správne. Môže k tomu dôjsť, ak nemáte potrebné oprávnenie na inštaláciu programu Microsoft Access do tohto počítača. @@@ 1 @@@ 1
32611 Súbor '|' už existuje. @ Chcete aktualizovať existujúci súbor? @@ 20 @@@ 2
32612 Aplikácia Microsoft Access nemôže tento súbor otvoriť.
Tento súbor bol prevedený do režimu runtime zmenou jeho prípony názvu súboru na .accdr. Tento súbor sa otvorí, iba ak je program Access v runtime režime.
Súbor otvoríte tak, že naň dvakrát kliknete v Prieskumníkovi Windows, otvoríte ho pomocou skratky alebo použijete prepínač príkazového riadku / runtime.
Ak chcete upraviť vzhľad tejto databázy, premenujte ju s príponou súboru .accdb a potom ju otvorte v Accesse.
32613 Táto funkcia vyžaduje, aby bol na vašom počítači nainštalovaný program Microsoft Access 2013.

Aplikácia, ktorú používate, je poháňaná programom Microsoft Access 2013 Runtime. Informácie o rozdieloch medzi programom Microsoft Access a Microsoft Access Runtime získate kliknutím na položku Powered by Microsoft Access v stavovom riadku.

32614 Aplikácia Microsoft Access nemôže čítať údaje v | 1.
Minimálna požadovaná verzia na čítanie údajov je | 2.
32615 Aplikácia Microsoft Access nemôže aktualizovať údaje v | 1.
Minimálna požadovaná verzia na aktualizáciu údajov je | 2.
32616 Aplikácia Microsoft Access nemôže zmeniť vzhľad | 1.
Minimálna požadovaná verzia na zmenu vzhľadu je | 2.
32617 Databáza, ktorú sa pokúšate otvoriť, vyžaduje novšiu verziu programu Microsoft Access.
32618 Kliknutím sem sa dozviete viac o tejto chybe.
32619 0,0
32620 Pred použitím tohto príkazu musí byť otvorená databáza formátu Access 2007 (.accdb).
32621 Súbor '| 1' sa nepodarilo vytvoriť.

Skontrolujte, či máte správne povolenia a či súbor nie je uzamknutý alebo iba na čítanie, a potom to skúste znova.

32622 Pri pokuse o uloženie databázy ako šablóny sa vyskytla chyba, pretože objekt | 1: [| 2] sa nepodarilo exportovať.
32623 Pri pokuse o uloženie databázy ako šablóny sa vyskytla chyba, pretože nebolo možné uložiť ukážkový obrázok.
32624 Pri pokuse o uloženie databázy ako šablóny sa vyskytla chyba, pretože ikonu nebolo možné uložiť.
32625 Pri pokuse o uloženie databázy ako šablóny sa vyskytla chyba, pretože sa nepodarilo exportovať vzťahy.
32626 Pri pokuse o uloženie databázy ako šablóny sa vyskytla chyba, pretože sa nepodarilo exportovať navigačnú tablu.
32627 Hodnota pre Name je povinná.
32628 Hodnota pre kategóriu je povinná.
32629 Štítok pre vyhľadávací stĺpec je povinný.
32630 Na dokončenie tejto operácie musí byť databáza v online režime. @ Chcete sa teraz prepnúť do online režimu? @@ 20 @@@ 4
32631 Webová aplikácia '| 1 / | 2' už existuje.
Vyberte iný web alebo názov webovej aplikácie a skúste to znova.
32632 Prístup k „|“ bol odmietnutý. Kontaktujte správcu servera a požiadajte o povolenie na zverejnenie databáz Access Services.
32633 Pri pokuse o zverejnenie vašej databázy server nahlásil nasledujúcu chybu:
|
32634 Pri komunikácii so serverom sa vyskytla neznáma chyba. Skontrolujte, či ste pripojení k sieti, či je úplná adresa URL webu, ktorý vytvárate, správna a či je server k dispozícii.
32635 Microsoft Access nemohol otvoriť webovú aplikáciu z | 1. Skontrolujte, či je server k dispozícii.
32636 Server neodpovedal. Skontrolujte, či ste pripojení k sieti a či je server k dispozícii.
32637 Zadaný server nepodporuje publikovanie aplikácií Access Services.
32638 Ak chcete nastaviť alebo odstrániť lokálnu premennú, musíte zadať názov.
32639 Musíte zadať hodnotu, na ktorú chcete lokálnu premennú nastaviť.
32640 Objekt databázy '|' pre uskutočnenie tejto zmeny musí byť uzavretý. @ Zatvorte objekt a skúste to znova. @@ 1 @@@ 1
32641 Nemôžete otvoriť databázový objekt '|' v návrhovom režime s aktuálnym nastavením.
32642 Akcia Uložiť ako nie je k dispozícii pre webové objekty.
32643 Musíte určiť objekt, ktorý sa má otvoriť v aplikácii BrowseTo.
32644 Niektoré zo zoznamov vybraných na import budú k dispozícii iba po otvorení databázovej aplikácie v programe Microsoft Access. Chceš pokračovať?
32645 Názov objektu nesmie byť väčší ako | znakov. Zadajte kratšie meno.
32646 Neexistujú žiadne platné objekty na zabalenie do šablóny. Nebol vytvorený žiadny súbor šablóny.
32647 Webové výrazy nemôžete spustiť v nedôveryhodnej databáze. Ak dôverujete zdroju tejto databázy, môžete ho povoliť pomocou panela správ.
32648 Táto operácia je povolená iba vo vlastných skupinách.
32649 Táto operácia je povolená iba vo vlastných kategóriách.
32650 Táto operácia je povolená iba v prípade odkazov na objekty vo vlastných skupinách.
32651 Táto skupina neumožňuje tento typ prispôsobenia.
32652 Táto kategória neumožňuje tento druh prispôsobenia.
32653 Neplatná pozícia.
32654 Pozíciu položiek na navigačnom paneli nie je možné zmeniť.
32655 Tento objekt nie je možné uložiť ako správu, pretože obsahuje ovládací prvok navigácie. @@@ 1 @@@ 1
32656 Aplikácia Microsoft Access zistila, že táto databáza obsahuje odkazy kompatibilné s programom Microsoft Access 2007, ako aj odkazy kompatibilné s programom Access 2013. @ Prajete si prevádzať všetky odkazy na použitie vylepšeného ukladania do pamäte cache Access 2013? To znamená, že odkazy nie je možné otvoriť v programe Microsoft Access 2007. @@ 13 @@@ 4
32657 Operácia zhutňovania a opráv bola zrušená. Možno nemáte príslušné oprávnenia k priečinku, v ktorom je umiestnená databáza. Na kompaktovanie a opravu potrebujete úplné oprávnenie k adresáru, v ktorom je umiestnená databáza. Ďalšie informácie získate od správcu systému. @@@ 1 @@@ 1
32658 Pri inicializácii databázy Access Services sa vyskytla chyba.
32659 Vloženie šablóny údajového typu je podporované iba v otvorenej tabuľke s aktuálnym výberom.
32660 Aplikácia Microsoft Access nepodporuje túto operáciu pre stránky prístupu k údajom. Na vykonanie tejto operácie použite Microsoft Office Access 2007 alebo starší. @@@ 1 @@@ 1
32661 Vlastnosť ReplicationConflictFunction nie je správne nastavená na riešenie konfliktov. @ Kontaktujte autora tejto databázovej aplikácie alebo navštívte stránku http://support.microsoft.com/kb/158930, kde nájdete informácie o tom, ako vytvoriť takúto funkciu. @@ 1 @@@ 3
32662 Formulár nemožno uložiť ako správu, pretože obsahuje ovládací prvok webového prehľadávača.
32663 Zadajte zdroj údajov pre prehľad.
32664 Pri otváraní súboru '|' sa vyskytla chyba.
32665 Objekt „“ | 1 ″ “(| 2) sa v súčasnej webovej aplikácii nepodarilo nájsť.
32666 Neplatný názov tabuľky.
32667 Prístupu sa nepodarilo automaticky obnoviť vašu záložnú databázu. Záložnú databázu nájdete tu: |
32668 Pred vytvorením inštancie tejto časti aplikácie musia byť zatvorené všetky otvorené objekty. @ Chcete, aby program Microsoft Access zatvoril všetky otvorené objekty? @@ 19 @@@ 2
32669 Aplikácia Microsoft Access narazila na chybu pri kontrole objektu „| kvôli kompatibilite s webom. @ Konverzia zlyhala. @@ 1 @@@ 1
32670 Program Access 2013 nemôže kontaktovať server. Skontrolujte sieťové pripojenie alebo kontaktujte správcu servera.
32671 Sieťové pripojenie lost pri aktualizácii odkazov. Niektoré tabuľky pravdepodobne nezmenili režimy. Pri ďalšom zatvorení a otvorení databázy sa zobrazí výzva na zmenu režimu.
32672 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo vytvoriť prepojenú tabuľku '| 1' so zadanými informáciami o pripojení. Premenujte odkaz a skontrolujte, či je k dispozícii zdroj údajov.
32673 Aplikácia Microsoft Access nemá žiadne definície pripojení k webovej službe.
32674 Názov zdroja „| sa už používa.
32675 Aplikácia Microsoft Access nemohla pridať do vašej galérie obrázkov „| 1“. @ | 1 nie je súbor s obrázkom alebo je uložený v nerozpoznanom formáte obrázka. @@ 1 @@@ 1
32676 Aplikácii Microsoft Access sa nepodarilo pridať požadovaný prostriedok do kolekcie prostriedkov. Uistite sa, že súbor existuje a je v platnom formáte.
32677 Zdroj so zadaným názvom a typom už v kolekcii prostriedkov existuje. Pre každú kombináciu názvu a typu môže existovať iba jeden prostriedok.
32678 Pri pridávaní obrázka zo súboru „| 1“ sa vyskytla chyba. Je možné pridať iba grafické súbory podporované programom Microsoft Access.
32679 Súbor '| 1' sa nepodarilo otvoriť. Overte, či súbor existuje, a skúste to znova.
32680 Názov zdroja „| 1“ je neplatný. Názvy zdrojov musia mať dĺžku od 1 do 64 znakov a nesmú obsahovať most interpunkcia.
32681 Motívy nemôžete mazať priamo. Ak ich nepoužívajú žiadne objekty, motívy sa automaticky odstránia.
32682 Aktuálna databáza nepodporuje zhromažďovanie prostriedkov. Zbierky zdrojov nie sú podporované v projektoch programu Access (ADP) alebo Access v databázach vo formáte MDB.