විද්යුත් තැපෑල විද්‍යුත් ප්‍රතිසාධන මෘදුකාංගය

DataNumen Outlook Repair බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Outlook Repair

දූෂිත Microsoft Outlook දත්ත ගොනු අළුත්වැඩියා කර නැවත ලබා ගන්න (.pst).

විස්තර
DataNumen Exchange Recovery බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Exchange Recovery

අනාථ වූ හෝ හානියට පත් මයික්‍රොසොෆ්ට් එක්ස්චේන්ජ් නොබැඳි ගබඩා ලිපිගොනු වලින් පණිවිඩ සහ වෙනත් අයිතම නැවත ලබා ගන්න (.ost)

විස්තර
DataNumen Outlook Drive Recovery බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Outlook Drive Recovery

නැවත ලබා ගන්න lost අමු තැටි හෝ ඩ්‍රයිව් වලින් ලැබෙන ඊමේල් සහ වෙනත් වස්තු ඇතුළුව ඉදිරි දැක්ම දත්ත

විස්තර
DataNumen Outlook Password Recovery බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Outlook Password Recovery

සංකේතාත්මක Outlook PST ගොනු වලින් මුරපද ලබා ගන්න.

විස්තර
DataNumen Outlook Express Repair බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Outlook Express Repair

දූෂිතයින්ගෙන් ඊමේල් ලබා ගන්න Outlook Express dbx සහ mbx ගොනු.

විස්තර
DataNumen Outlook Express Undelete බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Outlook Express Undelete

වෙතින් මකාදැමූ ඊමේල් නැවත ලබා ගන්න Outlook Express dbx ගොනු.

විස්තර
DataNumen Outlook Express Drive Recovery

DataNumen Outlook Express Drive Recovery

නැවත ලබා ගන්න lost Outlook Express අමු තැටි හෝ ධාවක වලින් ඊමේල්

විස්තර