අපගේ වෙබ් අඩවියේ ද්‍රව්‍ය භාවිතය

මෙම වෙබ් අඩවියේ අඩංගු තොරතුරු, කලා කෘති, පෙළ හෝ පින්තූර (සාමූහිකව “ද්‍රව්‍ය”) ප්‍රකාශන හිමිකම් නීති මගින් ආරක්ෂා කර ඇත. ඔබට පුද්ගලික හෝ අධ්‍යාපනික අරමුණු සඳහා පමණක් ද්‍රව්‍ය වෙත ප්‍රවේශ විය හැකිය. ඔබ නොමැතිව වෙනත් කිසිදු කටයුත්තක් සඳහා ද්‍රව්‍ය වෙනස් කිරීම හෝ භාවිතා කිරීම නොකළ හැකිය DataNumenඉන්කෝපරේෂන් අවසර. පහත දක්වා ඇති පරිදි හැර, ඔබට නැවත ප්‍රකාශයට පත් කිරීම, ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීම, පිost හෝ මෙම වෙබ් අඩවියේ කිසියම් ද්‍රව්‍යයක් බෙදා හැරීම.

ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියේ ද්‍රව්‍ය පුද්ගලික හෝ අධ්‍යාපනික අරමුණු සඳහා පමණක් මුද්‍රණය කළ හැකි අතර, සියලු පිටපත් වල ඇති ද්‍රව්‍ය සමඟ මුලින් ඇතුළත් කර ඇති ඕනෑම ප්‍රකාශන හිමිකම් දැන්වීමක් ඇතුළත් කළ යුතුය.

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් බාගත කළ හැකි හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ලබා ගත හැකි ඕනෑම පරිගණක මෘදුකාංගයක් ඇප්ලි හි නියමයන්ට යටත්ව බලපත්‍ර ලබා ඇතcabබලපත්‍ර ගිවිසුම.

මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් කර ඇති ද්‍රව්‍ය සම්පාදනය කර ඇත්තේ DataNumenඉන්කෝපරේෂන් විවිධ ප්‍රභවයන්ගෙන් වන අතර දැනුම්දීමකින් තොරව වෙනස් වේ.

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් සම්බන්ධිත අඩවි

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් සම්බන්ධිත අඩවි යටතේ නොමැත DataNumenඉන්කෝපරේෂන් පාලනය, සහ DataNumenඉන්කෝපරේෂන් එවැනි සම්බන්ධිත අඩවි වලින් ලබා ගත හැකි සන්නිවේදනයන් හෝ ද්‍රව්‍ය සඳහා කිසිදු වගකීමක් හෝ වගකීමක් භාර නොගනී. DataNumenඉන්කෝපරේෂන් මෙම වෙබ් අඩවියේ සබැඳි සම්බන්ධිත ආයතනවල යොමු කිරීම් හෝ අනුමත කිරීම් වීමට අදහස් නොකරන අතර ඒවා ලබා දී ඇත්තේ පහසුව සඳහා පමණි.

වගකීම් සහ වගකීම් සීමා කිරීම

සේවාව භාවිතා කිරීම පාරිභෝගිකයාගේම අවදානම මත සම්පූර්ණයෙන්ම පවතින බව පාරිභෝගිකයා එකඟ වේ. DataNumenඉන්කෝපරේෂන් කිසිදු ආකාරයක වගකීමක් නොමැතිව, “ප්‍රකාශිත” හෝ වෙනත් ප්‍රකාශිත හෝ ක්‍රියාත්මක කර ඇති, “සීමාවකින් තොරව” තොරතුරු, සේවා සඳහා, වගකීම් රහිතව, ඇතුළුව හෝ භාවිතයෙන් තොරව ලබා දී ඇති සේවාවන් “පවතින ආකාරයට” සපයනු ලැබේ. DataNumenඉන්කෝපරේෂන් පාරිභෝගිකයාට බලපත්‍ර ලබා දී ඇති මෘදුකාංගය සහ සේවාව හරහා ලබාගත් ප්‍රති ES ල. නිශ්චිතවම, DataNumenඉන්කෝපරේෂන් ඕනෑම සහ සියලු වගකීම් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම, ඇතුළත් කිරීම, නමුත් සීමිත නොවේ:
(1) ලබා ගත හැකි, නිරවද්‍යතාව හෝ තොරතුරු අන්තර්ගතය, නිෂ්පාදන හෝ සේවා සම්බන්ධ ඕනෑම වගකීම්; සහ (2) මාතෘකාව හෝ වගකීම් පිළිබඳ වගකීම් හෝ නිශ්චිත අරමුණක් සඳහා යෝග්‍යතාවය.

වගකීම් පිළිබඳ මෙම වියාචනය ඕනෑම කාර්යසාධනයක්, දෝෂයක්, විවරණයක්, මකාදැමීමක්, අඩුපාඩුවක්, පරිගණක වෛරස්, තෙවැනි හෝ විනාශකාරී හෝ අක්‍රමිකතා හේතුවෙන් සිදුවන ඕනෑම හානියක් හෝ හානියක් සඳහා ඉල්ලුම් කරයි. පාරිභෝගිකයා නිශ්චිතවම දැන සිටියි DataNumenඉන්කෝපරේෂන් වෙනත් ගනුදෙනුකරුවන්ගේ හෝ තුන්වන පාර්ශවයන්ගේ අපකීර්තිය, ආරක්ෂිත හෝ නීති විරෝධී කොන්දේසිය සඳහා වගකිව යුතු නොවේ. එමෙන්ම පාරිභෝගිකයා සමඟ ඇති වන විදේශ සංචාරයන්ගෙන් සිදුවන හානිය අවදානම.

තවත් DataNumenඉන්කෝපරේෂන් එහි නියෝජිතයින්ගෙන්, අනුබද්ධිතයින්ගෙන් හෝ අන්තර්ගතයෙන් සපයන්නන්ගෙන් කිසිදු සේවාවක් භාවිතා කිරීමට හෝ උපයෝගී කර ගැනීමට හෝ භාවිතයට ගැනීමට නොහැකි වීම නිසා ඇති වන සෘජු, අවිනිශ්චිත, අනපේක්ෂිත, විශේෂිත හෝ සංවර්‍ධනීය හානිවලට වගකිව යුතු නොවේ. . මෙම කොටසේ විධිවිධාන සේවාවේ සියලුම අන්තර්ගතයන්ට අදාළ වන බව පාරිභෝගික හර්බි දැනුවත් කරයි.