Utilizarea materialelor de pe site-ul nostru web

Conținutul de pe acest site web, inclusiv informații, lucrări de artă, text și imagini (colectiv, „Materiale”), este protejat de legile drepturilor de autor. Materialele pot fi accesate și utilizate numai în scopuri personale sau educaționale. Fără permisiunea de la DataNumen, Inc., nu aveți voie să modificați sau să utilizați Materialele pentru niciun alt obiectiv. Republicare, reproducere, postEste interzisă introducerea sau distribuirea oricăror materiale de pe acest site web, cu excepția cazurilor menționate mai jos.

Numai în scopuri personale sau educaționale, puteți tipări Materiale de pe acest site web, cu condiția ca orice notificare originală privind drepturile de autor să fie inclusă în toate copiile.

Orice software de calculator disponibil pentru descărcare sau accesibil în alt mod de pe acest site web este supus termenilor acordului de licență relevant.

Materiale de pe acest site web, compilate de DataNumen, Inc. din diverse surse, pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Site-uri legate de acest site web

DataNumen, Inc. nu controlează site-urile web legate de acest site web și nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru orice comunicări sau materiale disponibile pe astfel de site-uri conectate. Legăturile de pe acest site web către alte site-uri nu sunt menite ca recomandări sau aprobări ale entităților legate și sunt furnizate doar pentru comoditate.

Limitarea răspunderii și garanției

PRIN UTILIZAREA SERVICIULUI, CLIENTUL ESTE DE ACORD SĂ ASUMA TOATE RISCURILE ASOCIATE CU EL. DATANUMEN, INC. OFERĂ SERVICII „AȘA CARE” FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII PENTRU INFORMAȚII, SERVICII, ACCES NEÎNTRERUPUT, PRODUSE FURȚE ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL, DATANUMEN, INC. SOFTWARE LICENȚAT CLIENTULUI SAU REZULTATELE OBȚINUTE PRIN SERVICIUL. SPECIFIC, DATANUMEN, INC. RENUNȚĂ TOATE GARANȚII, INCLUSIV, DAR NU SE LIMITA LA:

  1. ORICE GARANȚII CU PRIVIRE LA DISPONIBILITATEA, ACURATEȚIA SAU CONȚINUTUL INFORMAȚIILOR, PRODUSELOR SAU SERVICIILOR; ȘI
  2. ORICE GARANȚIE DE TITOLUL, VANTABILITATE SAU ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP. ACEASTA RENUNȚARE A RESPONSABILITĂȚII SE APLICĂ ORICĂRĂRII DAUNE SAU RĂNĂRI CAUZATE DE ORICE ESECUȚIE DE PERFORMANȚĂ, EROARE, OMISIUNE, ȘTERGERE, DEFECT, ÎNTREPRINDERE A CALCULATORULUI, ACCORDAREA VIRUSULUI, ACCIDENTARE. CLIENTUL RECUNOAȘTE EXPLICIT CĂ DATANUMEN, INC. NU ESTE RESPONSABIL PENTRU NICIO COMPORTAMENT DEFAMATOR, OFENSIV SAU ILEGAL AL ​​ALTOR CLIENȚI SAU TERȚI PĂRȚI, ȘI CĂ RISCUL DE RĂNIRE DIN CELE DE MAI MAI PENTRU ÎN TOTALITATE CLIENTULUI.

NICI DATANUMEN, INC. ȘI NICIUN DINTRE AGENȚII, Afiliații SAU FURNIZORII SAU DE CONȚINUT VA RĂSPUNDE PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU CONSECUȚIONALE DECORATE DIN UTILIZAREA SERVICIULUI, INPUTITATEA DE A CÂȘTIGA ACCES LA SAU UTILIZARE SERVICIUL ORICE ÎNCĂLCARE A GARANȚIEI. CLIENTUL RECUNOAȘTE PRIN PREZENTA CĂ DISPOZIȚII DIN ACESTEA SECȚIUNE SE APLICĂ ÎNTREGULUI CONȚINUTULUI SERVICIULUI.