Utilizarea materialului pe site-ul nostru

Informațiile, lucrările de artă, textul sau imaginile (colectiv, „Materiale”) conținute pe acest site web sunt protejate de legile dreptului de autor. Puteți accesa și utiliza materialele numai în scopuri personale sau educaționale. Nu puteți modifica sau utiliza materialele în alte scopuri fără DataNumen, Inc permisiune. Cu excepția celor prevăzute mai jos, nu puteți publica din nou, reproduce, post sau distribuie orice materiale pe acest site web.

Puteți imprima materiale pe acest site numai în scopuri personale sau educaționale și trebuie să includeți orice notificare privind drepturile de autor incluse inițial cu materialele în toate exemplarele.

Orice software de calculator descărcabil sau disponibil în alt mod de pe acest site web este autorizat sub rezerva termenilor aplicațieicabacordul de licență.

Materialele incluse pe acest site web au fost compilate de DataNumen, Inc dintr-o varietate de surse și pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Site-uri conectate de pe acest site web

Site-urile conectate de pe acest site nu se află sub DataNumen, Inc control și DataNumen, Inc nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru comunicările sau materialele disponibile pe astfel de site-uri conectate. DataNumen, Inc nu intenționează ca linkurile de pe acest site web să fie recomandări sau aprobări ale entităților legate și sunt furnizate numai pentru comoditate.

Limitarea răspunderii și garanția

CLIENTUL ACORDĂ CĂ UTILIZAREA SERVICIULUI ESTE ÎN TOTALITATEA PE RISCUL PROPRIU AL CLIENTULUI. DataNumen, Inc SERVICIILE SUNT FURNIZATE „CA ATARE” FĂRĂ GARANȚIE DE NICIUN TIP, FIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV FĂRĂ LIMITARE ORICE GARANȚIE PENTRU INFORMAȚII, SERVICII, ACCES NEINTRERUPT sau PRODUSE FURNIZATE PRIN SAU ÎN CONEXIUNE CU SERVICIUL, INCLUSIV, DAR NU DataNumen, Inc SOFTWARE LICENȚAT CLIENTULUI ȘI REZULTATELE OBȚINUTE PRIN SERVICIU. SPECIFIC, DataNumen, Inc DECLARĂ ORICE GARANȚIE ȘI TOATE, INCLUSIV, DAR NU SE LIMITAZĂ LA:
(1) ORICE GARANȚIE PRIVIND DISPONIBILITATEA, EXACTITATEA SAU CONȚINUTUL DE INFORMAȚII, PRODUSE ȘI SERVICII; ȘI (2) ORICE GARANȚIE DE TITLU SAU GARANȚIE DE VANZABILITATE SAU IDEALITATE PENTRU UN SCOP PARTICULAR.

ACEASTA DECLINARE DE RESPONSABILITATE SE APLICĂ ORICĂREI DAUNE SAU VECIUNII CAUZATE DE ORICE ECHIPAMENT DE PERFORMANȚĂ, EROARE, OMISIE, ȘTERGERE, DEFECȚIE, VIRUS DE CALCULATOR, FUR SAU DISTRUCȚIE SAU ACCESUL NEAUTORIZAT LA. CLIENTUL RECUNOAȘTE SPECIFIC CĂ DataNumen, Inc NU ESTE RESPONSABIL PENTRU CONDUITA DEFAMATORIE, OFENSIVĂ SAU ILEGALĂ A ALTOR CLIENȚI SAU A PĂRȚILOR TERȚE ȘI CA RISCUL DE VĂTĂMÂNARE DE LA REZERVĂRILE PREZENTATE ÎN TOTALITATEA CU CLIENTUL.

NICI DataNumen, Inc NICI UN AGENT, AFILIAT SAU FURNIZORI DE CONȚINUT SA NU VA FI RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU CONSECUENȚIALE CARE SURESC DIN UTILIZAREA SERVICIULUI SAU INCAPABILITATEA DE A CÂȘTIGA ACCESUL SAU UTILIZAREA SERVICIULUI SAU ÎN LUCRAREA ORICĂROR GARANȚIE . CLIENTUL RECUNOAȘTE CĂ DISPOZIȚIILE PREZENTEI SECȚIUNI SE APLICĂ LA TOT CONȚINUTUL SERVICIULUI.