FINAL ACORD DE LICENȚĂ UTILIZATOR

IMPORTANT-VĂ RUGĂM RECAVEȚI CU ATENȚIE: Acest DataNumen Acord de licență pentru utilizatorul final („EULA”) stabilește un contract legal obligatoriu între dvs., utilizatorul final (o persoană fizică sau o persoană juridică unică), și DataNumen, Inc ( „DATANUMEN") în ceea ce privește DATANUMEN produs software, inclusiv orice fișiere însoțitoare, date și materiale create și furnizate de DATANUMEN („SOFTWARE”). Prin instalarea, utilizarea sau distribuirea SOFTWARE-ului, sunteți de acord în mod expres să respectați prevederile acestui EULA. În cazul în care nu sunteți de acord cu orice parte a acestui EULA, vi se interzice instalarea sau utilizarea SOFTWARE-ului.

Acest EULA este împărțit în trei secțiuni: Partea I se referă la licența demo a SOFTWARE-ului, Partea a II-a se referă la licența completă a SOFTWARE-ului și Partea III prezintă dispozițiile generale aplicabile.cable la ambele tipuri de licențe.

Partea I Licență Demo

Acesta nu este software gratuit. În condițiile prezentate aici, vi se acordă o licență de către DATANUMEN să folosească un număr nelimitat de copii ale versiunii demo SOFTWARE pe o cantitate nelimitată de computere sau stații de lucru, fără nicio restricție.ost, pentru o perioadă nedeterminată după prima instalare a versiunii demo SOFTWARE pe orice computer sau stație de lucru.

Sub rezerva tuturor prevederilor acestui Acord de licență pentru utilizatorul final (EULA) și fără a efectua nicio plată către DATANUMEN, aveți voie să:

  1. Furnizați oricui copii exacte ale versiunii demo de SOFTWARE gratuit, în conformitate cu prezentul EULA, prin mijloace fizice de orice tip sau prin livrare electronică (cu excepția e-mailurilor în masă sau a e-mailurilor în bloc nesolicitate);
  1. Distribuiți copii exacte ale versiunii demo de SOFTWARE, în conformitate cu acest EULA, exclusiv permițând descărcări prin internetul public fără taxe asociate; și
  1. Creați cât mai multe copii exacte ale versiunii demo SOFTWARE, câte doriți în scopul distribuției, așa cum este descris la punctele 1 și 2 de mai sus.

În sensul acestui acord, o „copie exactă” a versiunii demo SOFTWARE înseamnă un fișier care este identic, la momentul duplicării, cu fișierul de distribuție a versiunii demo SOFTWARE disponibil pe pagina de start a produsului.

Vi se interzice în mod explicit să percepeți taxe sau să solicitați donații pentru orice copii distribuite, indiferent de metoda de distribuire, sau să distribuiți astfel de copii cu alte produse, fie comerciale sau necomerciale, fără a obține în prealabil acordul scris de la DATANUMEN. Mai mult, vi se interzice în mod explicit să percepeți sau să solicitați donații în schimbul accesului la orice hyperlink sau alte mijloace care facilitează crearea sau distribuirea electronică a copiilor versiunii demo SOFTWARE.

DATANUMEN își rezervă dreptul de a retrage oricare sau toate permisiunile de distribuție la discreția sa, în orice moment și pentru orice motiv sau deloc.

Partea a II-a Licență completă

În conformitate cu prevederile stabilite în acest EULA, DATANUMEN prin prezenta vă acordă, pentru fiecare copie licențiată, o licență restricționată, neexclusivă și netransferabilă pentru a instala și utiliza versiunea completă a SOFTWARE-ului, exclusiv în scopurile dumneavoastră interne.

La achiziționarea unei licențe pentru un singur utilizator, vi se permite să instalați și să utilizați o copie a versiunii complete a SOFTWARE-ului pe un singur computer sau stație de lucru, exclusiv pentru utilizarea persoanei care achiziționează licența de la DATANUMEN. Dacă ați achiziționat o licență pentru mai mulți utilizatori, aveți permisiunea să instalați și să utilizați o copie a versiunii complete a SOFTWARE-ului pe mai multe computere, până la numărul total de „Copii cu licență” achiziționate, așa cum este specificat aici. În cazul în care achiziționați o licență de site, vi se permite să instalați și să utilizați o copie a versiunii complete de SOFTWARE pe orice număr de computere din cadrul organizației care a obținut licența.

În cazul în care ați instalat versiunea completă a SOFTWARE-ului pe un singur computer („CALCULATOR VECHI”) în conformitate cu termenii acestui EULA, licența NU poate fi transferată de pe CALCULATORUL VECHI pe alt computer, cu excepția cazului în care COMPUTERUL VECHI nu încetează să mai fie folosit în viitor.

Vă este interzis să furnizați, să transferați sau să vindeți copii ale versiunii complete ale SOFTWARE-ului către client(i) dumneavoastră sau oricăror terți, fie în întregime sau parțial, și să includeți copii ale versiunii complete ale SOFTWARE-ului, fie în întregime, fie parțial. , în sau cu produsele pe care le vindeți, fără a obține în prealabil acordul scris de la DATANUMEN.

Fiecare copie licențiată poate fi accesată prin intermediul unei rețele, cu condiția ca o copie licențiată să fi fost achiziționată pentru fiecare stație de lucru care va accesa versiunea completă a SOFTWARE-ului prin intermediul rețelei. De exemplu, dacă 9 stații de lucru diferite vor accesa versiunea completă a SOFTWARE-ului în rețea, trebuie achiziționate 9 copii licențiate ale versiunii complete a SOFTWARE-ului, indiferent dacă cele 9 stații de lucru vor accesa versiunea completă a SOFTWARE-ului în momente diferite sau simultan.

În calitate de cumpărător al unei licențe multi-utilizator, sunteți responsabil pentru duplicarea și distribuirea versiunii complete a SOFTWARE-ului pentru utilizare în conformitate cu termenii acestui EULA și pentru monitorizarea numărului de copii ale versiunii complete a SOFTWARE-ului instalate și utilizate de organizația dvs. . Prin prezenta sunteți de acord că, la cerere de la DATANUMEN or DATANUMENreprezentantul autorizat al lui, veți furniza, în termen de treizeci (30) de zile, documentația completă și certificarea numărului de copii ale versiunii complete de SOFTWARE pe care ați instalat-o. În baza unei licențe pentru mai mulți utilizatori, versiunea completă a SOFTWARE-ului poate fi instalată numai pe computere operate de sau în numele organizației dumneavoastră.

Partea a III-a Dispoziții generale

Toate drepturile și privilegiile referitoare la SOFTWARE care nu sunt conferite în mod explicit în acest EULA rămân rezervate în întregime și exclusiv pentru și de către DATANUMEN. SOFTWARE-ul este protejat de legile naționale și internaționale privind drepturile de autor, împreună cu legislații și tratate suplimentare privind proprietatea intelectuală relevante pentru utilizarea de către dvs. a SOFTWARE-ului.

Utilizarea, instalarea și distribuirea de către dvs. a SOFTWARE-ului trebuie să respecte cu strictețe prevederile stabilite în acest EULA. Este interzis să închiriezi, să închiriezi, să împrumuți, să sublicenți, să modifici, să traduci, să faci inginerie inversă, să decompilați, să dezasamblați sau să creați lucrări derivate bazate pe SOFTWARE, fie parțial, fie în întregime, și nu trebuie să autorizați niciun terț să se angajeze în astfel de Activități. În plus, este interzis să oferiți acces la SOFTWARE altor persoane în asociere cu un birou de servicii, furnizor de servicii de aplicații sau orice operațiune comercială similară și nu trebuie să permiteți niciunei terțe părți să facă acest lucru. Licența conferită în acest EULA nu include niciun drept sau pretenție la versiunea codului sursă a SOFTWARE-ului.

Exonerări de garanție și limitări de răspundere

SOFTWARE-UL, IMPREUNĂ CU ORICE SOFTWARE, FIȘIERE, DATE ȘI MATERIALE CONEXE, ESTE PREZENTAT ȘI DISTRIBUIT PE BAZĂ „CA AȘA ESTE” ȘI FĂRĂ ORICE GARANȚII, INDICE IMPLICITE SAU EXPLICITE. ACEASTA INCLUDE, DAR NU ESTE RESTRICȚIONAT LA, GARANȚII DE VANTABILITATE SAU ADECVENȚĂ PENTRU O INTENȚIE SPECIFĂ. DATANUMEN, AFILIAȚIILE SAI SAU LICENȚIATORII NU GARANTĂ, ȘI NU FAC DECLARAȚII CU PRIVIRE LA ANGAJARE SAU REZULTATELE DERIVATE DIN SOFTWARE. DATANUMEN ȘI AFILIAȚIILE SAU LICENȚIATORII ȘI NU AFIRMĂ CĂ FUNCȚIONAREA SOFTWARE-ULUI VA FI NEÎNTRERUPUTĂ SAU FĂRĂ ERORI, ȘI NU GARANTĂ EFICACIAȚIA ORICĂRII RESTAURĂRI DATELOR ȘI/SAU RECUPERAREA FIȘIERELOR FUNȚIONĂRII ÎN PARTEA ÎNTREPRINȚĂ. RECUNOSCȚI CĂ PRACTICILE SUNETATE DE PRELUCRARE A DATELOR NECESITĂ TESTARE CUPRINȚĂ A ORICE APLICAȚIE, INCLUSIV SOFTWARE-UL, CU DATE NEVITALE ÎNAINTE DE A PUNE ORICE BAZA PE ESTE. PRIN PREZENTA ACCEPTATI RESPONSABILITATEA TOTALA PENTRU UTILIZAREA ITERATIILOR SOFTWARE-ULUI INCORPUT DE ACEASTA LICENTA. ACEASTA DECLARAȚIE DE RESPONSABILITATE A GARANȚIEI SERVEȘTE CA UN ELEMENT CRUCIAL AL ​​ACESTUI ACORD DE LICENȚĂ.

CU EXCEPȚIA CÂND CÂND ESTE INTERZIS EXPRES DE LEGILE RELEVANTE, DATANUMEN, AFILIAȚIILE SAU SAU LICENȚIATORII NU VA FI TRASĂ RESPONSABILE PENTRU NICIO DAUNE SAU BANITARY PIERDERI DERIVATE DIN UTILIZAREA SAU INAPBILITATEA DE A UTILIZA SOFTWARE-UL. ORICE RESPONSABILITATE DIN PARTEA DE DATANUMEN, AFILIAȚIILE SAU SAU LICENȚIATORII VOR FI LIMITAȚI EXCLUSIV LA RAMBURSAREA ORICE TAXĂ DE LICENȚĂ DEPUSĂ LA DATANUMEN. DACĂ CAZUL EXPLICIT INTERZIS DE CĂTRE APPLICABLE LEGI, DATANUMEN, PRINCIPIAȚII, ACȚIONARII, OFICIAȚII, ANGAJAȚII, AFILIAȚI, LICENȚIAȚI, CONTRACTANȚII, FILIALELE SAU ORGANIZAȚIILE PĂMÂNȚI, NU PUȚI RESPONSABILITATE PENTRU NICIO DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSECINȚIAL, CONSECINȚIAL, ADMINISTRAȚIEI DE ADMINISTRARE IND. S ANGAJARE OR RELAȚIA DVS. CU DATANUMEN, AFILIAȚIILE SAU SAU LICENȚIAȚI (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, PIERDEREA SAU DEZVULUIREA DATELOR SAU INFORMAȚIILOR, PIERDERI DE PROFIT, VENITURI, POSIBILITĂȚI DE AFACERI SAU VANTAJE CONCURENȚIVĂ SAU PERRUPRE ÎN AFACERI), INDIFERENT DE ACȚIUNEA ESTE CONTRACTUALĂ , GARANȚIE, NEGLIGENȚĂ, RESPONSABILITATE STRICTĂ, CONTRIBUȚIE, DESPĂGUBĂȚI SAU ORICE ALTE FUNDAMENTE JURIDICE SAU CAUZA DE ACȚIUNE, CHIAR DACĂ VA Anunțat PRIVIND PROBABILITATEA DE ACESTE DAUNE.

ÎN PLUS, DATANUMEN NU VA AUTORIZEAZĂ PE DVS. SAU ORICE ORICE PERSOANĂ SĂ UTILIZAȚI SOFTWARE-UL ÎN APLICAȚII SAU SISTEME ÎN CARE NESECĂ DE FUNCȚIONARE A SOFTWARE-ULUI S-ar putea AȘTEPTA REZONABIL CĂ RESULTE LA VĂNĂRI FIZICE SEMNIFICATIVE, PIERDERE A PROPRIETĂȚII SAU PIERDERE A VIEȚII. Orice astfel de UTILIZARE ESTE ÎN TOTALITATE PE PROPRIUL DVS. RISC ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ DESPĂGUVĂȚI ȘI SĂ ȚINEȚI INDEPENDIȚI DATANUMEN, AFILIAȚII ȘI SAU LICENȚIATORII DIN ORICE RECENTII SAU PIERDERI DECORATE DIN O AȘATEA UTILIZARE NEAUTORIZĂ.

General

SOFTWARE-ul include, dar nu se limitează la, informațiile conținute în fișierele sale distribuibile însoțitoare, date, materiale, coduri de activare, chei de licență, coduri de înregistrare și know-how-ul încorporat în SOFTWARE-ul însuși. Toate acestea constituie informații confidențiale și secrete comerciale (denumite în continuare „Proprietary Informații”) care sunt fie deținute de sau licențiate DATANUMEN, inclusiv orice drepturi de autor și mărci comerciale afiliate. Sunteți de acord să păstrați cea mai strictă confidențialitate a Proprietățiitary Informaţii în beneficiul DATANUMEN și licențiatorii săi. Vă este interzis să vindeți, să acordați licențe, să publicați, să afișați, să distribuiți, să dezvăluiți sau să puneți la dispoziție în alt mod Proprietatea.tary Informații, inclusiv orice coduri de activare, chei de licență, coduri de înregistrare sau fișiere de înregistrare, către terți. În plus, vi se permite doar să utilizați Proprietary Informații în conformitate cu acest EULA. Obligațiile prevăzute în această secțiune vor continua să se aplice chiar și la rezilierea sau anularea Licenței.

Acest EULA constituie acordul cuprinzător între părți cu privire la subiect și înlocuiește orice înțelegeri anterioare, comenzi de cumpărare, acorduri sau aranjamente în legătură cu acesta.

Vi se interzice să atribuiți, să acordați sublicențe, să subcontractați sau să transferați în orice alt mod oricare dintre drepturile, obligațiile dumneavoastră sau să delegați orice îndatoriri conform prezentului EULA, fie în totalitate sau în parte, fără a obține în prealabil acordul scris din partea DATANUMEN. Orice cesiune a acestui EULA sau a oricăror drepturi sau obligații cuprinse în acesta este condiționată de faptul că cesionarul vizat este de acord să respecte termenii acestui EULA și să își asume toate responsabilitățile și obligațiile cedentului.

Nu există beneficiari terți în legătură cu orice promisiuni, obligații sau declarații făcute de DATANUMEN în cadrul acestui EULA.

Orice derogare acordată de DATANUMEN ca răspuns la încălcarea de către dumneavoastră a prezentului EULA nu va fi interpretată și nici nu va contribui la o renunțare de către DATANUMEN a oricărei alte încălcări sau viitoare de către dvs. a aceleiași prevederi sau a oricărei alte prevederi din acest EULA.

În cazul în care orice parte a acestui EULA este considerată invalidă sau inaplicabilă din orice motiv, în ceea ce privește orice persoană sau circumstanță, aceasta va fi considerată divizibilă. Valabilitatea restului acestui EULA sau a aplicațieicabcaracterul acestor prevederi față de alte persoane sau circumstanțe rămâne neafectat.